Tài liệu Skkn một vài kinh nghiệm của đoàn thanh niên giáo dục học sinh thông qua truyền thống các ngày lễ.

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1000 |
  • Lượt tải: 58

Mô tả:

Sáng kiến kinh nghiệm PHÒNG GD&ĐT AN MINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỨ 11 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Một vài kinh nghiệm của Đoàn thanh niên giáo dục học sinh thông qua truyền thống các ngày lễ. Người viết: Nguyễn Thị Diễm Chức vụ: Giáo viên-kiêm Bí thư chi đoàn. Năm học 2008-2009 Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 1 Sáng kiến kinh nghiệm SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Một vài kinh nghiệm của Đoàn thanh niên giáo dục học sinh thông qua truyền thống các ngày lễ. Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Chức vụ: Giáo viên-kiêm bí thư chi đoàn. Đơn vị công tác: Trường THCS thị trấn Thứ 11. ------------------------------------------I/LỜI NÓI ĐẦU: 1/Lý do chọn đề tài: Đoàn TNCSHCM là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Buớc vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tuc phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự ngjhiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là Trường học XHCN của thanh niên, đại diện chăm lo Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 2 Sáng kiến kinh nghiệm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS HCM là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm cho giáo dục đào tạo và bảo vệ thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội. Đoàn TNCS HCM đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ. 2/Sơ lược lịch sử vấn đề: Để phát huy truyền thống yêu hương, đất nước, con người và lịch sử Việt Nam cho thế hệ trẻ thì vai trò của Đoàn rất quan trọng. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên luôn được quan tâm. Thông qua hình thức sân chơi thanh niên, sân khấu hóa, du khảo về nguồn, đối thoại học tập các tấm gương anh hùng…đã thu hút hàng trăm ngàn lượt đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh tham gia. Ngoài ra, giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh qua các ngày lễ lớn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng mạnh đối với học sinh. Giáo dục truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc. Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có hoài bão lớn. Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 3 Sáng kiến kinh nghiệm Một mặt cho học sinh thấy rõ tầm quan trọng của Đoàn và nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình đối với đất nước. Là người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thì phải biết được truyền thống lịch sử của dân tộc. Để khắc sâu kiến thức về truyền thống lịch sử cho học sinh thì Đoàn thanh niên trong Trường học cần phải tổ chức các buổi lễ long trọng và đầy ý nghĩa để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc nhằm giáo dục tình yêu quê hương, đất nước con người Việt Nam. Trong trường học, nội dung chương trình phần bắt buộc được thể hiện các chủ điểm giáo dục theo tháng: - Tháng 9: Truyền thống Trường - Tháng 10: Chăm ngoan học giỏi. - Tháng 11: Tôn sư trọng đạo. - Tháng 12: Uống nước nhớ nguồn. - Tháng 01-02: Mừng Đảng, mừng xuân. - Tháng 3: Tiến bước lên Đoàn. - Tháng 4: Hoà bình và hữu nghị. - Tháng 5: Bác Hồ kính yêu. - Tháng 6-7-8: Hè vui, khỏe, bổ ích. Công tác Đoàn cần giáo dục thêm về truyền thống lịch sử qua các ngày lễ lớn cho học sinh như: -Phút sinh hoạt truyền thống Liên hoan Cháu Ngoan Bác Hồ. -Phút sinh hoạt truyền thống tưởng nhớ Bác Hồ 19-5. -Truyền thống Đội TNTPHCM 15/5. -Truyền thống ngày thành lập Hội LHTNVN 15-10. -Kỉ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. -Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM. -Truyền thống ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 4 Sáng kiến kinh nghiệm -Truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Cần phải xây dựng những chương trình cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn để khắc sâu trong tâm trí học sinh lâu dài. Tổ chức buổi lễ cần mang tính giáo dục cao. 3/Phạm vi đề tài: Xây dựng các chương trình buổi lễ ôn lại Truyền thống lịch sử những ngày lễ lớn dựa trên Lich sử một số ngày kỉ niệm trong năm và dựa vào chủ điểm hàng tháng thông qua công tác tuyên truyền giáo dục. --------------------------------------------------------------------------------------------II/THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: 1/Thực trạng tình hình: Công tác tuyên truyền giáo dục trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, bằng nhiều hình thức sân chơi thanh niên , trò chơi dân gian, học tập và tìm hiểu, sân khấu hóa… đã đem lại kết qua cao. Tuy nhiên, Công tác tuyên truyền giáo dục chưa được triển khai một cách đồng bộ, nội dung tuyên truyền chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Hình thức phương pháp chưa được đa dạng, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu nhận thức của học sinh. Nhiều họat động còn tập trung bề nổi chưa đấu tư chiều sâu. Công tác tuyên giáo dục chỉ mới tập trung việc giáo dục tình yêu quê hương, đất nước con người nhưng chưa đi sâu vào truyền thống lịch sử. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội từng lúc chưa kịp thời. Trình độ, kiến thức và khả năng tuyên truyền của đội ngũ cán bộ Đoàn đến từng học sinh còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Thực trạng hiện nay có 80% học sinh nắm kiến thức lịch sử thấp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục cần phải đổi mới phương pháp và đáp ứng nhu cầu kiến thức lịch sử cho học sinh trong thời kì mới là vấn đề cấp bách. 2/Những hạn chế, khó khăn: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 5 Sáng kiến kinh nghiệm Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Trước thực trạng hiện nay của Trường THCS thị trấn Thứ 11 chỉ có 20% học sinh đạt khá giỏi môn lịch sử. Điều đó cũng chứng tỏ rằng việc hiểu biết và nắm về kiến thức lịch sử các ngày lễ lớn đang bị mai một, đồng thời đi đôi với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng bị giảm sút. Trên thực tế có rất nhiều học sinh am hiểu kiến thức lịch sử yếu như có một học sinh trả lời với tôi rằng: “Nguyễn Ái Quốc là Lý Thái Tổ”. Có nhiều học sinh không biết ngày chiến thắng Điện Biên Phủ là ngày nào, Ngày miền Nam hòan tòan giải phóng là ngày mấy?...Còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên phần lớn là do học sinh lười học, không chịu tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài…Bên cạnh đó, Internet thì rất thông dụng nhưng học sinh đa phần lên mạng để chơi game, chat, giải trí bằng những trò chơi vô bổ. Chi đòan có mở cuộc điều tra thì có 80% hoc sinh tham gia chơi game mà không tìm hiểu kiến thức lịch sử. Một mặt, do quá nhiều công việc nên công tác tuyên truyền giáo dục của chi đòan trong Trường học những năm trước còn nhiều hạn chế, chỉ thông qua từng chủ điểm do Đội phát động mà chưa áp dụng và phổ biến rộng rãi thông qua các ngày lễ lớn. -------------------------------------------------------------------------------------------III/GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ: 1/ Giải pháp: Trước thực trạng và hạn chế, khó khăn trên. Để khắc phục tôi xin được trình bày giải pháp đó là: Xây dựng chương trình và cách thức tổ chức các buổi lễ nhằm ôn lại truyền thống lịch sử qua các ngày lễ lớn. Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 6 Sáng kiến kinh nghiệm 1.1/LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH BUỒI LỄ KHAI GIÀNG NĂM HỌC MỚI, CHI ĐOÀN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH: PHÚT SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG TƯỞNG NHỚ BÁC HỒ NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI. * BÀI PHÁT BIỂU GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA CHI ĐOÀN: Những ngày hè vui nhộn đã qua, ngày tựu trường rộn ràng, náo nức lại đến với chúng ta! Trước thềm của năm học mới hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội khai trường. Trong giờ phút thiêng liêng này bên tai ta các bạn có nghe thấy tiếng reo vang của núi sông, tiếng kêu gọi tuổi trẻ của thời đại và vang vọng tiếng của Bác Hồ đang vẫy gọi đàn cháu yêu thương: Bác Hồ cha của chúng con Hồn của muôn hồn Cho con được ôm hôn má Bác Hôn chòm râu mát rượi hòa bình Ôi! cái tên kính yêu Hồ Chí Minh. Làm trong sáng hồn chúng con, bao đứa trẻ thơ ngây. Bác đứng đó, dang rộng đôi bàn tay thương mến, Bác còn đây hơi thở của quê hương vẫn đến với đàn cháu nhỏ ấm rộng tình người. Nay Bác đã đi xa nhưng tình thương của Bác, chúng cháu luôn ấp ủ trong lòng. Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ kính yêu Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng. Chúng con chưa một lần ra thăm lăng Bác, chưa một lần đến làng Sen quê Bác kính yêu. Nhưng trong giờ phút này, lòng chúng con luôn hướng về Người, Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 7 Sáng kiến kinh nghiệm hướng về nơi thân thương nhất để nghe tim mình rạo rực tiếng yêu thương, để sáng tháng năm không còn bỡ ngỡ, bến Nhà Rồng người ở mãi không đi. Hôm nay chúng con hội tụ về đây, giữa thầy bạn. Chúng con xin hứa học thật giỏi, chăm làm, vâng lời thầy cô, cha mẹ, tiếp tục học bao điều hay, dâng lên Bác ngàn bông hoa việc tốt. Trời xanh mây trắng, gió quê hương lồng lộng. Hãy nâng cánh tay bay nhanh về nơi Bác Hồ. Chúng con cảm thấy như mình lớn cao lên, bay bổng diệu theo hướng cờ vẻ vang đang vẫy gọi. Bác ơi! Chúng con đã nghe lời Bác, sẽ cùng nhau chăm chỉ học hành, làm nhiều việc tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đem lại nhiều nụ cười rạng rỡ cho gia đình, cho nhà trường, cho xã hội và để không phụ lòng mong mõi của Bác Hồ kính yêu. Như đỉnh non cao tự giấu mình Bác mong con cháu mau khôn lớn Nối gót cha anh bước kịp mình. Theo lời Bác dạy, chúng cháu sẵn sàng làm nhiều việc tốt để trở thành cháu ngoan của Bác. *VĂN NGHỆ: Hát bài: - Ngày đầu tiên đi học. -Tiếng trống trường. -Bài sách bút thân yêu. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1.2/ CHƯƠNG TRÌNH: Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 8 Sáng kiến kinh nghiệm PHÚT SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHTNVN 15-10 * CHÀO CỜ, QUỐC CA: *ÔN BÀI TRUYỀN THỐNG HỘI LHTNVN * BÀI PHÁT BIỂU TƯỞNG NHỚ VỀ ANH NGUYỄN VĂN TRỖI: Hãy nhớ lấy lời tôi! Đã đảo Nguyễn Khánh Việt Nam! Hồ Chí Minh muôn năm. Lời nói ấy đã đi vào lịch sử. Anh Nguyễn Văn Trỗi, người thợ điện thành phố Sài Gòn. Anh đã ra đi như người con trở về với dân tộc, tổ quốc nâng lên như cánh chim bằng, vút cao rực sáng với muôn ngàn vì sao. Anh đã chết nhưng anh vẫn sống, sống hiên ngang bất khuất kiên cường, cái chết ấy đã thành vĩnh cửu. Có những phút làm nên lịch sử Có cái chết hóa thành bất tử Có những lời hơn vạn bài ca Có những người như chân lý sinh ra Đất Quảng Nam có người con trai trung hiếu, chân lý Đảng tạo nên một anh hùng, lòng sôi sục căm thù giặc Mỹ, từ bên ngôi nhà nhỏ thân yêu ờ ấp Tây Ba- Phú Nhuận nơi ấy có người vợ trẻ yêu thương chờ đợi. Mang trong lòng tình yêu đất nước gắn liền hạnh phúc gia đình chung vào lý tưởng trái tim anh, trái tim người cộng sản, người chiến sĩ biệt động thôi thúc anh dũng cảm nhận nhiệm vụ giết tên Măcnamara Bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ (tên đao phủ trùm hiếu chiến bằng quả mìn đặt ở cầu Công Lý). Mìn chưa nổ anh bị bắt. Đêm 22h ngày 9/5/1964 đêm ấy anh sống trong những trận đòn tra tấn dã man kẻ thù muốn anh khuất phục bằng những hành động Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 9 Sáng kiến kinh nghiệm dã thú, bằng những lời nói dụ dỗ đê hèn, trước bầy sói mặt người, anh đã dõng dạc buộc tội chúng. Tôi là thanh niên Việt Nam bất cứ kẻ nào đến xâm chiếm đàn áp nhân dân Việt Nam như đế quốc Mỹ chẳng hạn thì thanh niên phải đứng lên chống lại. Tôi không có tội, có tội chăng là những kẻ ngồi trước mặt tôi. Anh là thế bất khuất kiên cường là thế đã thét vào những kẻ sát nhân, người cộng sản trước kẻ thù không bao giờ biết khuất phục. Chúng muốn cướp đi cuộc sống của anh nhưng chẳng bao giờ chúng cướp được lòng trung thành vô hạn với cách mạng. Cả thế giới đã rung động hàng chục trái tim của những người yêu nươc đã hướng về anh quyết đứng bên anh, dáng đứng hiên ngang khi giáp mặt với kẻ thù. Giặc Mỹ xảo quyệt, đê hèn trâng tráo, vào 9h59 phút 15/10/1964 là sự sống, 9 phút cuối cùng đã đưa anh vào cuộc sống tuyệt vời. Anh vẫn sống mãi người con đất nước, anh lớn lên như Phù Đổng oai hùng cùng tổ quốc bay bổng khắp năm châu. Cuộc đời anh rực sáng ánh mặt trời. Sau anh có hàng triệu trái tim sôi sục căm thù quyết trả thù cho anh. Nguyễn Văn Trỗi người anh hùng thần đồng Tổ quốc ấy đã ra đi, những năm tháng đã qua, thế hệ này nối tiếp thế hê khác. Tuổi trẻ Việt Nam và thế giới đã tìm thấy lời sưởi ấm của anh có chiều sâu và nóng hổi. Tiếp anh những thanh niên hôm nay quyết xứng đáng với sự hi sinh cao cả của anh, ra sức học tập và rèn luyện để trở thành người con biết hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc mang tên một thời đại anh hùng. Câu nói của anh Nguyễn Văn Trỗi còn vọng mãi ngàn năm: Kẻ thù muốn giết tôi, tôi không sợ chết, tôi chỉ còn một điều là đã sớm sa vào tay giặc, chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình, không còn tiếp tục chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, thực hiện lý tưởng đó của tôi. *VĂN NGHỆ: Hát bài: Lời anh vọng mãi ngàn năm Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 10 Sáng kiến kinh nghiệm Nhạc và lời: Vũ Thanh. *LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN VÀO HỘI: *TRÒ CHƠI DÂN GIAN: ------------------------------------------------------------------------------------------1.3/ CHƯƠNG TRÌNH: SINH HỌAT TRUYỀN THỐNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 *CHÀO CỜ, QUỐC CA: *GIỚI THIÊU THÀNH PHẦN THAM DỰ *PHÁT BIỂU KHAI MẠC: *ÔN BÀI TRUYỀN THỐNG: *BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHHS: * BÀI PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG CỦA ĐÒAN THANH NIÊN: Hôm nay thầy trò Trường THCS thị trấn Thứ 11 long trọng kỉ niệm Ngày 20-11, Ngày hội của những người làm công tác giáo dục. Đảng và nhân nhân đã dành cho ngành giáo dục sự quan tâm chăm sóc chu đáo và nhiệt tình. Mỗi người thầy giáo chúng ta sung sướng và tự hào được mang danh hiệu cao quí “Người giáo viên nhân dân”, được nối tiếp truyền thống của các nhà giáo yêu nước và cách mạng, được góp mình vào sự nghiệp trăm năm trồng người, được là người chiến sĩ trên mặt trận giáo dục, tất cả vì tổ quốc xã hội, tất cả vì hạnh phúc nhân dân. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, trải qua bốn nghìn năm lịch sử, ông cha ta đã truyền lại cho con cháu non sông Việt Nam tươi đẹp và cũng đã truyền lại cho con cháu những truyền thống đạo đức cao quý. Nước ta là một nước văn hiến, nhân dân ta hiếu học, trọng tình nghĩa, có truyền thống tôn sư trọng đạo, đã giành tình cảm yêu quý, kính trọng nhất đối với người thầy. Từ ngàn đời xưa, ông cha ta đã dặn những thế hệ sau này: Muốn sang thì bắt cầu kiều, Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 11 Sáng kiến kinh nghiệm Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Và: Trời cao biển rộng đất dày, Công cha nghĩa mẹ ơn thầy chớ quên. Người thầy giáo trong lịch sử dân tộc tượng trưng cho đạo đức, tiêu biểu cho lòng yêu nước thương dân với phẩm chất thanh cao, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong lòng mỗi chúng ta ngời sáng lên hình ảnh thầy giáo Chu Văn An hết lòng vì đất nước, vì thế hệ trẻ. Thầy giáo Cao Bá Quát với khí phách hiên ngang: Muốn khơi cạn nước dòng Tô Thủy Rửa sạch cho đời dạ lớp nhơ. Thầy giáo Nguyễn Đình Chiểu dành toàn bộ cuộc đời của mình với tấm lòng, yêu nước thương dân, trọng đạo nghĩa: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Cùng nhiều tên tuổi thầy giáo đã trở thành danh nhân trong lịch sử, đã góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước ta, rạng rỡ truyền thống giáo dục Việt Nam. Dưới thời thực dân, đế quốc xâm lược thống trị, với nỗi đau mất nước, với nỗi lòng thiết tha, vì thế hệ trẻ biết bao thầy cô giáo đã tham gia họat động, đem xương máu giành độc lập tự do cho tổ quốc. Các thầy giáo, cô giáo góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các thế hệ học sinh Việt Nam được giáo dục qua các thời kỳ chống pháp, xây dựng XHCN, chống Mỹ cứu nước, đã trưởng thành, đã thực hiện những ý nguyện, ước mơ của các nhà giáo, đã có mặt khắp mặt trận xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam, tên tuổi những nhà giáo, những chiến sĩ cách mạng như Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Võ Ngưyên Giáp mãi mãi là tấm gương ngời sáng về phẩm chất yêu nước, phẩm chất cách mạng, mãi mãi là niềm tự hào của đội ngũ giáo viên. Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 12 Sáng kiến kinh nghiệm Trong ngày truyền thống hôm nay, mọi người cán bộ, giáo viên, mỗi em học sinh, mỗi bậc phụ huynh đều hướng về Bác Hồ kính yêu –vị lãnh tụ vĩ đại-nhà giáo dục vĩ đại đã suốt đời hy sinh cho đất nước, cho hạnh phúc nhân dân, người suốt đời chỉ vì mục đích: “Làm thế nào để đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, cũng là người thầy giáo yêu nước, người đã ra đi tìm đường cứu nước và trở thành người chiến sĩ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Đối với nhi đồng người chăm sóc tận tình, người dành muôn ngàn tình yêu thương cho các cháu. Người đã dạy: Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Người căn dặn thầy cô giáo rằng: Hiền dữ phải đâu là định sẳn Phần nhiều do giáo dục mà nên. *VĂN NGHỆ: Hát bài: -Nhớ ơn thầy cô. -Học sinh hành khúc. -Bài học đầu tiên. -Bụi phấn. *TRAO TẶNG HOA CHO GIÁO VIÊN: *TRAO GIẢI THƯỞNG CÁC PHONG TRÀO: *BẾ MẠC: -------------------------------------------------------------------------------------------1.4/ CHƯƠNG TRÌNH: Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 13 Sáng kiến kinh nghiệm SINH HỌAT TRUYỀN THỐNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12 *CHÀO CỜ, QUỐC CA: *GIỚI THIÊU THÀNH PHẦN THAM DỰ *ÔN BÀI TRUYỀN THỐNG: (Mời một chiến sĩ quân đội ôn lại truyền thống 22-12). *BÀI PHÁT BIỂU GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN: Quân với dân một ý chí, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Quân đội nhân dân Việt Nam sinh ra và lớn lên trong hai cuổc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ ngày đầu của gốc đa Tân Trào đến nay quân đội ta sống mãi trong tình yêu thương đùm bộc của nhân dân đã có sức mạch bội phần. Ngày 22/12/1944 dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập tại Cao Bằng, lúc ấy chỉ có 34 đồng chí dưới sự chỉ huy của thủ tướng Võ Nguyên Giáp. Đã bao năm qua, quân đội ta lớn mạnh không chỉ vì quân số mà còn về truyền thống gan dạ, anh hùng tuyệt diệu. Từ lực lượng vũ trang khởi nghĩa mùa thu tháng tám, thế rồi sau: Chín năm làm một Điện Biên Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Đã thắng lợi rực rỡ. quân đội ta đã chiến đấu vô cùng oanh liệt, anh dũng sung phong ào ạt như thác đổ, như triều dâng thật dũng mạnh không nguôi. Chúng ta làm sao quên được một hình ảnh chói lọi của Tô Vĩnh Diễn hy sinh thân mình cứu pháo, Phan Đình Giót dũng cảm lấp lỗ châu mai và còn bao tấm gương hy sinh cao đẹp khác đã tô thắm rực rỡ cho Quân đôi nhân dân Việt Nam. Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 14 Sáng kiến kinh nghiệm Hòa bình lập lại một nữa đất nươc, cha anh tal ại lên đường: Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước Mà lòng phơi phới dậy tương lai Bằng lòng quyết tâm vượt qua tất cả cho dù phải “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt” xong cha anh ta vẫn gan lì, không núng chí, dạ không mòn. Mùa xuân 1975 đã đánh tan âm mưu bành trướng của bọn phản động phương Bắc. Kế tục tuyền thông quật cường, bất khuất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuổi trẻ càng tự hào với tinh thần quyết chíến, quyết thắng càng ra sức phấn đấu không ngừng để đứng vững trên pháo đài dạy và học xứng đáng với tầm vóc QĐND anh hùng. *VĂN NGHỆ: Hát bài: -Đời mình là một khúc quân hành. -Bác đang cùng chúng cháu hành quân. -Chú bộ đội tập đếm. *LỄ TRAO HOA CHO CÁC CHÚ BỘ ĐỘI: *LỜI ĐÁP TỪ CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG. --------------------------------------------------------------------------------------- 1.5/ CHƯƠNG TRÌNH: TRUYỀN THỐNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26-3 Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 15 Sáng kiến kinh nghiệm *CHÀO CỜ, QUỐC CA: *GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU: * TUYÊN BÔ LÍ DO: Trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng tổ quốc, Đoàn thanh niên đã có những cống hiến xuất sắc và trường thành vượt bậc, xây dựng truyền thống lịch sử rất vẻ vang. Sinh ra và trưởng thành trong bão táp đấu tranh cách mạng, kế tục truyền thống của dân tộc, được Đảng và Bác Hồ muôn vàng kính yêu tổ chức, giáo dục và dìu dắt. Từ năm 1931 đến nay, thế hệ thời đại HCM, tiêu biểu là những Đoàn viên TNCS HCM đã khẳng định đựoc sức mạnh của mình, góp phần cùng toàn dân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử, xây dựng đất nước đưa đất nước ngày càng tiến bộ và phát triển. Để kỉ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931-26/3/2009. Chi đoàn TrườngTHCS thị trấn Thứ 11 tổ chức buổi sinh hoat truyền thống nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn, một mặt giúp học sinh, các em đội viên học tập và nhận thức rõ về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn để các em thấy rõ tầm quan trọng của Đoàn TNCSHCM và cùng nhau tiến bước lên Đoàn. Đó chính là lí do của buổi lễ hôm nay. * ÔN BÀI TRUYỀN THỐNG: *HÌNH TƯỢNG LÝ TỰ TRỌNG: Đoàn TNCS HCM năm 2009 mang tên người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng, gọi là đoàn viên Lý Tự Trọng, hướng tới kỉ niệm 95 năm ngày sinh Lý Tự Trọng-Người đoàn viên đầu tiên của Việt Nam. Từ trong khí thế sôi sục của lò lửa cách mạng, anh Lý Tự Trọng, một trong 8 ĐV TNCS HCM đầu tiên do Bác Hồ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng đã bị bắt và Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 16 Sáng kiến kinh nghiệm chính trong ngục tù đen tối tinh thần kiên cường vô hạn của anh chứng minh một cách hùng hồn chí khí cách mạng cao ngút trời của tuổi trẻ. Khi bị thực dân Pháp đưa ra toà, anh đã dõng dạt tuyên bố “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ, tôi làm vì mục đích cách mạng, tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật nhưng tôi có đủ trí khôn để hiểu rằng: con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”. Lời nói ấy của anh đã in đậm trong tâm trí của các thế hệ thanh niên như bản tuyên ngôn của thế hệ trẻ Việt Nam. Lớp lớp đoàn viên thanh niên khác trong các phong trào đấu tranh đã nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng, thế hệ “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh theo lời Bác Hồ dạy”. Trong giây phút này chúng ta cùng lắng nghe để suy ngẫm về cuộc đời và câu nói nỗi tiếng của anh Lý Tự Trọng. (Kể về cuộc đời anh Lý Tự Trọng) *NHỚ VỀ BÁC HỒ KÍNH YÊU: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra ĐCSVN vào ngày 3/2/1930, Đến ngày 26/3/1931 cũng chính chủ tịch Hồ Chí Minh và ĐCSVN đã sáng lập ra Đoàn TNCS HCM. Trãi qua 78 năm, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Đoàn TNCSHCM và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc. Đoàn TNCSHCM có được và đứng vững như ngày hôm nay là công ơn Đảng, công ơn Bác Hồ vĩ đại. Trong giây phút sinh hoạt truyền thống này chúng ta hãy tưởng nhớ về chủ tịch Hồ Chí Minh-Bác Hồ kính yêu của dân tộc. Bác Hồ cha của chúng con Hồn của muôn hồn Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 17 Sáng kiến kinh nghiệm Ôi, cái tên thân thương Hồ Chí Minh, làm trong sáng hồn bao thế hệ trẻ, Bác đứng đó dang rộng đôi bàn tay thương mến, Bác còn đấy hơi thở của quê hương. Bác vẫn về nơi đàn cháu nhỏ, ấm động tình người Tiếng Bác ngàn xưa vẫn kể chuyện, ngâm thơ. Giữa không khí náo nhiệt hôm nay, chúng ta hãy tưởng nhớ về Bác và kính dâng Bác nghìn bông hoa việc tốt, những bông hoa tươi thắm “học tốt, chăm làm” trong vườn hoa rực rỡ. Thế hệ trẻ hôm nay mang tên gọi của Bác Hồ “Đoàn TNCS HCM”. Chúng ta cần phải phấn đấu hết mình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa đất nước ngày càng phát triển “Sống chiến đấu, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Không sợ khó khăn gian khổ, phải vượt lên trên mọi hoàn cảnh mà Bác Hồ đã từng dạy thanh niên: “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên” Phải càng ra sức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đây chúng ta sẽ nghe một mẫu chuyện về tấm gương của Bác Hồ. ( Kể mẫu chuyện về Bác Hồ). *VĂN NGHỆ: -Bài hát : Lê Văn Tám. -Bài hát : Kim Đồng. *TRAO QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG PHONG TRÀO 26/3: * SỨC TRẺ VÀ TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN: Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 18 Sáng kiến kinh nghiệm Bằng thực tiễn đấu tranh sinh động và phong phú, đoàn viên thanh niên đã xây đắp nên truyền thống đẹp đẽ của tuổi trẻ Việt Nam. Truyền thống tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Truyền thống của đội quân xung kích kiên quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng, xứng đáng với quân hâu bị của Đảng. Những truyền thống vẻ vang ấy khẳng định phẩm chất cách mạng cao quý của thế hệ trẻ Việt Nam, khẳng định ý chí và tài năng của tuổi trẻ trong chiến đấu giành độc lập và xây dựng CNXH. Truyền thống đó được xây dựng nên bằng sự hi sinh chiến đấu của thanh niên, của bao anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho lý tưởng vĩ đại cao quý. Trong khoảnh khắc hôm nay, hoà đập của trái tim hướng về tổ quốc, một niềm tin, chung một tình yêu với lý tưởng của Đoàn, thế hệ trẻ Việt Nam ghi lòng tác dạ công ơn trời biển của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Có sự lãnh đạo và giáo dục của Đảng, của Bác Hồ mới có thế hệ trẻ thanh niên HCM ngày càng không ngừng trưởng thành, tuổi trẻ Việt Nam sung sướng và tự hào được chiến đấu dưới là cờ bách chiến bách thắng của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam thế hệ Hồ Chí Minh nói chung, tuổi trẻ An Minh nói riêng không ngừng sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Để xứng đáng hơn nữa, các em đội viên hãy cùng nhau “Tiến bước lên Đoàn”. *LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN LÝ TỰ TRỌNG: *BẾ MẠC: Chào cờ Hát Quốc ca lời 2. --------------------------------------------------------------------------------------1.6/ CHƯƠNG TRÌNH: SINH HỌAT TRUYỂN THỐNG ĐỘI 15-5 Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 19 Sáng kiến kinh nghiệm *CHÀO CỜ,QUỐC CA: *TUYÊN BỐ LÝ DO: *ÔN BÀI TRUYỀN THỐNG: *BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐOÀN THANH NIÊN GIÁO DỤC HỌC SINH: Quê hương việt Nam , với cuộc sống của người dân lành trên mãnh đất ruộng vườn, hai mùa mưa nắng,quanh năm làm ruộng chuyên cần, yêu làng, yêu nước. Từ ngày thực dân Pháp xâm lược, thiếu nhi lầm than, đen tối. Nhưng từ khi Đảng ra đời, thiếu nhi Việt Nam đã tự thành lập tổ chức Hồng Nhi Đòan, Đồng Tử Quân, Đội thiếu nhi Cảnh Đế… để hoạt động theo các tổ chức cách mạng của Đảng trong các phong trào lớn như phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đó là những cộng sản nhỏ tuổi đầu tiên, những tổ chức tiền thân của Đội. Sau này đến ngày 15/5/1941, tại Cao Bằng theo chỉ thị của Đảng tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong và Đội Nhi Đồng Cứu Vọng được đặt tên cho tổ chức Đội. Từ đó Đội TNTP mang nặng lời thề giúp đánh Tây, đuổi Nhật, làm cho Việt Nam hòan toàn độc lập, giữ gìn bí mật và trung thành với Đội, trang sử vẻ vang của Đội mở ra từ đấy và tiếp tục tô điểm cho những bước thăng trầm của lịch sử dân tộc. Sau nhiều lần đổi tên, đến nay Đội ta được vinh quang mang tên Đội TNTP HCM và Đội Nhi Đồng Hồ Chí Minh. Những năm qua, vâng lời Bác Hồ dạy lớp lớp thiếu niên và nhi đồng Việt Nam đã thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy. Bao cá nhân và tập thể thi đua thực hiện phong trào “người tốt việc tốt” nở rộ thành vườn hoa tươi thắm. Mỗi đội viên mãi mãi không quên tấm gương anh hùng dũng cảm của Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc, Phạm Ngọc Đa, Lê Văn Tám,…đặc biệt là tấm gương vượt khó học giỏi của Nguyễn Ngọc Kí. Những gương mặt rạng hồng hôm nay sẽ tiếp bước đàn anh tô điểm thêm cho trang sử Đội ta ngày càng tươi sáng hơn. Trường THCS thị trấn Thứ 11 Người viết: Nguyễn Thị Diễm 20
- Xem thêm -