Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ thực hành chất thải rắn : xác định độ ẩm...

Tài liệu thực hành chất thải rắn : xác định độ ẩm

.DOCX
7
6800
102

Mô tả:

Thực hành Kĩ thuật xử lý CTR TP.HCM Trường Đại Học Công Nghiệp BÀI 1: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ ĐỘ ẨM CỦA CTR Ngày thực hành : 10/08/2016  I. KẾT QUẢ THỰC HÀNH  Tổng khối lượng chất thải rắn: 200g Thành phần Nhựa xốp (Hộp xốpđựng thức ăn) Thực phẩm thừa Giấy báo Bìa carton Thiếc Nhựa chai Khối lượng (g) 52.77 58.07 16.34 53.6 10.13 9.09  Thành phần và khối lượng CTR đem đi sấy Thành phần Khối lượng trước khi sấy W1 (g) Nhựa xốp 2.01 Thực phẩm thừa 2.04 Giấy báo 2.03 II. Khối lượng sau khi sấy d (g) 1.96 0.66 1.89 NỘI DUNG THÍ NGHIỆM II.1. Định nghĩa Độ ẩm là một tỏng những tính chất vật lý của CTR, là lượng nuốc chứa trong một đơn vị khối lượng chất thải ở trạng thái nguyên thủy. Tùy vào điều kiện lưu trữ và thời tiết mà CTR có độ ẩm cao hoặc thấp, nên cần phải kiểm tra độ ẩm định kì. Thái Thị Phượng_ 13062781 Thực hành Kĩ thuật xử lý CTR TP.HCM Trường Đại Học Công Nghiệp Xác định độ ẩm CTR sẽ xác định được khối lượng CTR và lượng nước rỉ rác từ đó lựa chọn được cách thức thực hiện và phương pháp xử lí thích hợp, tính toán thiết kế bãi chôn lấp hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh. II.1.1.Ảnh hưởng của độ ẩm đến tính chất của rác thải  Tỉ trọng và khối lượng riêng  Rác thải có độ ẩm càng cao thì tỉ trọng và khối lượng riêng càng lớn  Vào mùa mưa rác thải có độ ẩm cao  Và mùa khô độ ẩm của rác thải thấp ð Tỉ trọng và khối lượng riêng của rác thải cũng thay đổi.  Nhiệt trị Là khả năng sinh nhiệt khi đốt cháy CTR => đọ ẩm của rác thải càng cao thì nhiệt trị của rác thải càng thấp do làm giảm khả năng cháy của rác.  Khả năng lan truyền ô nhiễm Rác thải có độ ẩm cao sẽ dễ hình thành nước rỉ rác có hàm lượng chất ô nhiễm cao và đẽ gây nhiễm bẩn tới các môi trường khác. 2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ẩm  Khả năng hấp thu độ ẩm từ khí quyển  Khả năng giữ nước của CTR  Cấu trúc thành phần hạt rắn 2.2. Phương pháp xác định độ ẩm Có 2 phương pháp xác định độ ẩm:  Phương pháp xác định độ ẩm trong phòng thí nghiệm  Phương pháp tính gần đúng  Nguyên lý xác định độ ẩm CTR trong phòng thí nghiệm: áp dụng phương pháp sấy khô CTR ở 105oC đến khối lượng không đổi. Xác định khối lượng mẫu trước và sau khi sấy khô, từ đó tính ra phần trăm độ ẩm.  Độ ẩm của CTR được tính theo công thức: M   100 × w−d w Trong đó:  M: độ ẩm CTR (%) W: khối lượng CTR ban đầu (g) Thái Thị Phượng_ 13062781 Thực hành Kĩ thuật xử lý CTR TP.HCM Trường Đại Học Công Nghiệp D: khối lượng của CTR sau khi sấy ở 105oC (g) 2.3. Nguyên liệu Các thành phần đặc trưng có trong CTR (thực phẩm thừa, giấy, nhựa, rác vườn, thủy tinh, can, thiếc…) Các cách lấy mẫu: cho mẫu và túi nylon kín ngay sau khi lấy mẫu để tránh làmd thayđổi đọ ẩm của mẫu do môi trường xung quanh. Đặc điểm của mẫu cần lấy: mẫu có sự tương đồng về kích thước, ít pha trộn với các thành phần khác. 2.4. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 2.4.1. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CHẤT THẢI RẮN (PHƯƠNG PHÁP ¼) Mẫu CTR ban đầu được lấy từ khu vực nghiên cứu có khối lượng khoảng 2-3kg BƯỚC 1 CTR được đổ đống, xáo trộn đều bằng cách vun thành đống hình côn nhiều lần. BƯỚC 2 Chia làm 4 phần bằng nhau. BƯỚC 3 Lấy 2 phần chéo nhau và tiếp tục trộn thành 1 đống hình côn mới. thực hiện nhiều lần (2 lần) BƯỚC 4 Mẫu CTR sẽ được phân loại thủ công. Mỗi thành phần sẽ được đặt vào một khay riêng. Thái Thị Phượng_ 13062781 Thực hành Kĩ thuật xử lý CTR TP.HCM Trường Đại Học Công Nghiệp Sau đó, cân các khay và ghi khối lượng của các thành phần BƯỚC 5 2.4.2. XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỦA THÀNH PHẦN CTR  Chuẩn bị mẫẫu CTR sinh hoạt 2kg  Cắết CTR thành các mảnh nhỏ 1-2cm  Trộn đếều mẫẫu sau cắết Chuẩn bị mẫu  Khởi đông tủ sẫếy ở 105oC  Đánh sôế thứ tự cho các beaker  Cho các beaker vào tủ sẫếy ở 105oC đếến khôếi lượng không đổi ( khoảng 15 phút)  Lẫếy các beaker ra khỏi tủ sẫếy cho vào bình hút ẩm đếến nhiệt độ phòng rôềi đem cẫn xác định khôếi lượng khong đổi m2 Chuẩn bị dụng cụ thiếết bị thí nghiệm       Sẫếy Cho 2g mẫu vào mỗi beaker Cân xác định khối lượng beaker và mẫu m1 Đem các beaker sấy ở 100Oc trong khoảng 60p Cho beark vào bình hút ẩm 15p Cân xác định hối lượng beaker và mẫu sấy Tiếp tục sấy mẫu them khoảng 10p cho tới khi mẫu đạt khối lượng không đổi m2  Độ ẩm CTR được tnh theo công thức: Tính toán và bàn luận  M  100 × w−d w  Ta có :  Nhận xét, so sánh, giải thích kếết quả thí nghiệm Thái Thị Phượng_ 13062781 Vệ sinh dụng cụ thiếết bị Tiếến hành thí nghiệm Thực hành Kĩ thuật xử lý CTR TP.HCM Trường Đại Học Công Nghiệp Lưu ý: thời gian sấy phụ thuộc vào đặc điểm và tính chất của mỗi thành phần. Vì vậy mỗi thành phần sẽ có thời gian sấy khác nhau III. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ  Độ ẩm CTR được tính theo công thức: M  100 × w−d w Ta có : Thành phần Nhựa xốp Thực phẩm thừa Giấy báo Khối lượng trước khi sấy W1 (g) 2.01 2.04 Khối lượng sau khi sấy d (g) 1.96 0.66 2.03 1.89 M   100 w−d w 2.488 67.647 6.897  Thảo luận, nhận xét thí nghiệm: Từ kết quả thí nghiệm trên ta thấy rằng lượng ẩm chứa trong rác thải thực phẩm thừa là cao nhất (67.647%) và đứng thứ 2 là giấy báo với độ ẩm là 6.897%. Với lượng ẩm là 2.488 % thì độ ẩm trong nhựa xốp là thấp nhất. Kết quả trên cũng thể hiện rằng, với một kích thức đồng nhất thì :  Khả năng hấp thu độ ẩm từ khí quyển  Khả năng giữ nước Của thực phẩm thừa là cao nhất, tiếp đó là giấy báo, cuối cùng là nhựa xốp. Song song với các yếu tố trên thì, do độ ẩm ảnh hưởng tới :  Nhiệt trị.  Khả năng lan truyền ô nhiễm.  Tỉ trọng và khối lượng riêng. Thái Thị Phượng_ 13062781 Thực hành Kĩ thuật xử lý CTR TP.HCM Trường Đại Học Công Nghiệp Độ ẩm càng cao thi các yếu tố này càng cao … và khả năng ô nhiễm, sinh ra nức rỉ rác có chất ô nhiễm của thành phần đó càng lớn. Theo đó ta thấy thực phẩm thừa vẫn là đứng thứ nhất và nhựa xốp có nước rỉ rác sẽ là thấp nhất.  So sánh, thảo luận kết quả thực hành với kết quả lý thuyết: Trong quá trình thí nghiệm em cố gắng thực hiện cẩn thận và đúng quy trình, kĩ thuật và cho chúng ta kết quả cũng rất khả quan và phản ánh đúng thực tế. Tuy nhiên, kết quả không hoàn toàn chính xác tuyệt đối được, do trong quá trình sấy…có lúc một só bạn mở tủ ra vào thì tủ sấy sẽ không duy trì 105 oC trong suốt quá trình mà có thể xuống 103oC, hay trong quá trình cân đó có sai số kĩ thuật máy móc, hoặc do thời tiết ảnh hưởng tới khả năng hấp thu nước của các thành phần. ( đặc biệt là rau). IV. TRẢ LỜI CÂU HỎI Câu 1. Ý nghĩa của việc xác định độ ẩm:  Tùy vào điều kiện lưu trữ và thời tiết mà CTR có độ ẩm cao hoặc thấp, nên cần phải kiểm tra độ ẩm định kì.  Xác định độ ẩm CTR sẽ xác định được khối lượng CTR và lượng nước rỉ rác từ đó lựa chọn được cách thức thực hiện và phương pháp xử lí thích hợp, tính toán thiết kế bãi chon lấp hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh Câu 2. Các nguyên nhân gây ra sai số kết quả thí nghiệm và biện pháp hạn chế Trong quá trình sấy…có lúc một só bạn mở tủ ra vào thì tủ sấy sẽ không duy trì 105oC trong suốt quá trình mà có thể xuống 103oC Sấy đồng loạt cùng các nhóm trong lớp và các thành phần cùng lúc. Hạn chế tối đa việc mở tủ ra trong suốt quá trình sấy. ð Trong quá trình cân đó có sai số kĩ thuật máy móc, hoặc người đọc số liệu trên cân. ð Đầu tư máy mốc hiện đại và cần cẩn thận hơn trong việc đọc số liệu trên cân Thái Thị Phượng_ 13062781 Thực hành Kĩ thuật xử lý CTR TP.HCM Trường Đại Học Công Nghiệp Thời tiết ảnh hưởng tới khả năng hấp thu nước của các thành phần. ( đặc biệt là rau). ð Cần bảo quản trong nơi thoáng mát và khô ráo Thái Thị Phượng_ 13062781
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng