Tài liệu Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia hà nội - quảng bình

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 359 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY...............................................6 I. CƠ SỞ HẠ TẦNG.................................................................................................6 I.1. Sơ đồ công nghệ đang lắp đặt bao gồm .........................................................7 I.1.1. Hệ thống xay nghiền.................................................................................7 I.1.2. Hệ thống nấu............................................................................................7 I.1.3. Hệ thống tank lên men..............................................................................8 I.1.4. Hệ thống thiết bị sản xuất men.................................................................8 I.1.5. Máy lọc bia...............................................................................................8 I.1.6. Hệ thống tank chứa bia thành phẩm.........................................................8 I.1.7. Hệ thống chiết bia hơi..............................................................................8 I.1.8. Hệ thống hoàn thiện sản phẩm.................................................................9 I.2. Sơ lược quá trình sản xuất.............................................................................11 I.2.1. Xay nghiền.............................................................................................11 I.2.2. Nấu.........................................................................................................11 I.2.3. Lên men..................................................................................................11 I.2.4. Lọc trong bia..........................................................................................12 I.2.5. Chiết chai và hoàn thiện sản phẩm.........................................................12 I.3. Nhân lực lao động và chế độ làm việc...........................................................12 I.4. Hệ thống giao thông vận tải..........................................................................13 II. VẤN ĐỀ CUNG CẤP NGUYÊN, NHIÊN LIỆU..............................................14 II.1. Cung cấp điện.............................................................................................. 14 II.2. Cung cấp hơi................................................................................................14 II.3. Cung cấp lạnh.............................................................................................. 14 II.4. Cung cấp khí nén.........................................................................................14 II.5. Cung cấp nguyên liệu...................................................................................15 III. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN..........................................................................16 III.1. Vị trí địa lý..................................................................................................16 III.2. Điều kiện khí hậu........................................................................................16 III.2.1. Chế độ nhiệt.........................................................................................17 SVTH: Phí Mạnh Tiến 1 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình III.2.2. Bức xạ mặt trời....................................................................................17 III.2.3. Chế độ mưa ẩm....................................................................................17 III.2.4. Chế độ gió............................................................................................18 III.3. Điều kiện địa hình, địa chất........................................................................19 IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC CÔNG TY...........................20 IV.1. Hiện trạng môi trường không khí...............................................................20 IV.2. Hiện trạng môi trường nước.......................................................................20 IV.3. Hiện trạng môi trường sinh thái..................................................................21 CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI..............................................22 I. NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY KHI CHƯA CÓ DỰ ÁN NÂNG CẤP DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ........................................................................................22 I.1. Nước thải sinh hoạt.......................................................................................22 I.2. Nước thải sản xuất.........................................................................................22 I.3. Nhận xét........................................................................................................24 II. NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY SAU KHI LẮP ĐẶT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỚI............................................................................................................. 24 II.1. Nước thải sinh hoạt......................................................................................24 II.2. Nước thải sản xuất.......................................................................................25 II.3. Nước mưa chảy tràn.....................................................................................28 II.4. Nhận xét....................................................................................................... 28 CHƯƠNG III. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÁC..........................................29 I. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ.............................................................................29 I.1. Khí thải.......................................................................................................... 29 I.2. Bụi................................................................................................................. 29 I.3. Tiếng ồn........................................................................................................ 29 II. CHẤT THẢI RẮN..............................................................................................30 II.1. CTR sinh hoạt..............................................................................................30 SVTH: Phí Mạnh Tiến 2 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình II.2. CTR sản xuất ...............................................................................................30 III. CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỰ CỐ.............30 IV. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG.................30 IV.1. Các biện pháp quản lý môi trường..............................................................30 IV.2. Các biện pháp quan trắc môi trường...........................................................31 CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI......................................32 I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN........................................................................................32 I.1. Lưu lượng nước thải......................................................................................32 I.2. Mức độ làm sạch cần thiết của nước thải......................................................35 I.2.1. Hiệu suất xử lý BOD5............................................................................35 I.2.2. Hiệu suất xử lý SS..................................................................................36 II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ...................................................................................................................... 36 II.1. Lựa chọn phương án xử lý...........................................................................36 II.1.1. Các thông số liên quan..........................................................................36 II.1.2. Phương án xử lý....................................................................................36 II.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý..............................................................37 II.2.1. Phương án I: xử lý nước thải kết hợp kị khí và hiếu khí.......................37 II.2.2. Phương án II: xử lý sinh học hai bậc.....................................................38 III. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ, PHƯƠNG ÁN I..........................39 III.1. Song chắn rác..............................................................................................39 III.1.1. Nhiệm vụ song chắn rác ......................................................................39 III.1.2. Tính toán kích thước song chắn rác.....................................................39 III.1.3. Cấu tạo song chắn rác..........................................................................41 III.2. Bể điều hoà lưu lượng.................................................................................41 III.2.1. Nhiệm vụ bể điều hoà .........................................................................41 III.2.2. Tính toán kích thước bể điều hoà.........................................................42 III.2.3. Tính toán công suất máy nén khí.........................................................47 SVTH: Phí Mạnh Tiến 3 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình III.2.4. Cấu tạo bể điều hoà..............................................................................49 III.3. Bể UASB.................................................................................................... 49 III.3.1. Cơ sở chọn phương án.........................................................................49 III.3.2. Tính toán thiết kế bể UASB.................................................................49 III.3.3. Tính toán lượng khí mêtan sinh ra.......................................................52 III.3.4. Tính toán dàn ống phân phối nước vào................................................52 III.3.5. Tính toán lượng bùn sinh ra.................................................................53 III.3.6. Cấu tạo bể UASB.................................................................................53 III.4. Bể Aeroten..................................................................................................55 III.4.1. Cơ sở lựa chọn phương án...................................................................55 III.4.2. Tính toán thiết kế bể aeroten xáo trộn hoàn toàn.................................55 III.4.3. Cấu tạo bể aeroten...............................................................................62 III.5. Bể lắng........................................................................................................ 64 III.5.1. Cơ sở lựa chọn phương án...................................................................64 III.5.2. Tính toán thiết kế bể lắng đứng...........................................................64 III.5.3. Cấu tạo bể lắng đứng...........................................................................66 III.6. Bể mêtan.....................................................................................................68 III.6.1. Lượng bùn dẫn đến bể mêtan...............................................................68 III.6.2. Cấu tạo bể mêtan.................................................................................70 IV. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHƯƠNG ÁN II. .71 IV.1. Song chắn rác.............................................................................................71 IV.2. Bể điều hoà.................................................................................................72 IV.3. Bể lắng đợt I...............................................................................................72 IV.3.1. Nhiêm vụ bể lắng I..............................................................................72 IV.3.2. Thính toán thiết kế bể lắng đứng I.......................................................72 IV.4. Bể aeroten bậc I..........................................................................................75 IV.4.1. Tính toán thiết kế bể aeroten xáo trộn hoàn toàn.................................75 IV.4.2. Cấu tạo bể aeroten...............................................................................81 IV.5. Bể lắng II bậc I...........................................................................................81 IV.6. Bể aeroten bậc II.........................................................................................82 SVTH: Phí Mạnh Tiến 4 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình IV.7. Bể lắng II bậc II..........................................................................................84 IV.8. Bể mêtan.....................................................................................................85 IV.8.1. Lượng bùn dẫn đến bể mêtan..............................................................85 IV.8.2. Cấu tạo bể mêtan.................................................................................86 SVTH: Phí Mạnh Tiến 5 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I. I. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY CƠ SỞ HẠ TẦNG Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình trước đây là nhà máy bia rượu Quảng Bình đi vào sản xuất từ đầu năm 1992 công suất sản xuất ban đầu là 1 triệu lít/năm với công nghệ sản xuất bia của Tiệp Khắc mang nhản hiệu bia Sládek. Thời gian đầu khi mới bước vào sản xuất, hoạt động nhà máy gặp phải nhiều khó khăn đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và thị trường nên sản lượng sản xuất còn rất thấp, mức độ tiêu thụ còn hạn chế. Sau một thời gian hoàn chỉnh công nghệ, ổn định chất lượng sản phẩm, tăng cường khai thác và mở rộng thị trường, đến cuối năm 1993 sản lượng sản xuất của nhà máy không còn đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Trước thực tế đó, công ty đã từng bước nâng công suất lên 1,5 triệu lít/ năm rồi 5 triệu lít/năm. Sản phẩm chủ yếu là bia hơi, phục vụ cho thị trường trong và ngoại tỉnh. Tuy nhiên thị trượng tiêu thụ ngày càng rộng, nhu cầu tiêu thụ ngày càng nhiều trong khi nhà máy chỉ sản xuất bia hơi phục vụ trong thời gian hè mà nhu cầu tiêu thụ của thị trường quanh năm. Vì vậy công ty đang đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất bia hiện đại, đồng bộ để xản suất bia chất lượng cao với công suất được nâng từ 5 triệu lít/năm lên 20 triệu lít/năm. Trong đó có 5 triệu lít bia hơi và 15 triệu lít bia chai. Với thương hiệu bia Hà Nội vốn đã rất nổi tiếng trong cả nước, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Với dự án nâng cấp công suất của công ty bia sẻ đưa lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội trong tương lai cho khu vực này như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng mức nộp ngân sách cho nhà nước, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, gián tiêp tạo ra các công ăn việc làm thông qua các hoạt động dịch vụ, vận tải… Mặt bằng công ty cổ phần bia bao gồm: – Nhà hành chính – Nhà nấu bia Sládek – Phân xưỡng hoàn thiện, chiết chai – Nhà nấu bia SVTH: Phí Mạnh Tiến 6 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình – Khu lên men, lọc bia – Kho thành phẩm – Nhà đạt máy lạnh, máy nén khí – Nhà đặt lò hơi – Bể nước sạch – Trạm điện – Nhà bỏa vệ – Nhà xe – Kho nguyên liệu – Khu đất dự kiến xây dựng hệ thống xử lý nước thải – Hồ xử lý nước thải tùy nghi Tổng diện tích mặt bằng là: 22.313m2 . I.1. Sơ đồ công nghệ đang lắp đặt bao gồm I.1.1. Hệ thống xay nghiền – Máy nghiền malt kiểu lô, công suất 1tấn/giờ. – Hệ thống phểu chứa, vít tải, gàu tải. I.1.2. Hệ thống nấu – Điều khiển bán tự động. – Thể tích dịch lạnh: 7500lít/mẻ. – Số mẻ nấu: 12 mẻ/ngày. – Hiệu suất thu hồi: 97% – Các thiết bị bao gồm: • Nồi hơi hóa 2 cái: 4,2 m3 • Nồi đường hóa, 2 cái: 9,0 m3 • Nồi lọc bã, 2 cái: 11,1 m3 • Nồi trung gian, 1 cái: 9,0 m3 • Nồi hublon hóa, 2 cái: 12,4 m3 • Thùng lắng xoáy, 1 cái: 9,8 m3 • Thiết bị làm lạnh nhanh,1 cái: • Hệ thống CIP nấu, 3 cái: SVTH: Phí Mạnh Tiến 7 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 10,0 m3 1,8 m3 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình • Thùng nước lạnh 20C, 1 cái: 28,0 m3 • Thùng nước nóng 800C, 1 cái: 28,0 m3 • Thùng nước nấu bia, 1 cái: 30.0 m3 I.1.3. Hệ thống tank lên men – Điều khiển bán tự động. – Số mẻ nấu vào 1 tank: 7 mẻ – Thể tích tank lên men: 52.000lít/63.000lít – Số lượng tank: 30 tank Thời gian sử dụng cho một chu kỳ lên men bia chai Hà Nội là 20 ngày (lên men 18 ngày, 1 ngày nấu tank, 1 ngày lọc và vệ sinh tank). mổi tháng mổi tank lên men 1,5 chu kỳ. I.1.4. Hệ thống thiết bị sản xuất men – Các tank nhân men, tank khuấy rửa men, tank nước lạnh, tank bảo quản men được chế tạo trong nước. – • Tank nhân men loại 0,05m3: 2 cái • Tank nhân men loại 1,5m3: 1 cái • Tank nhân men loại 6,0m3: 1 cái • Tank bảo quản men loại 4m3: 3 cái • Tank bảo quản men loại 1m3: 3 cái Hệ thống đường ống, bơm men, phụ kiện, vật tư được nhập ngoại. I.1.5. Máy lọc bia – Máy lọc công suất 10.000lít/giờ, có thiết bị đo độ đục tự động, thiết bị tự động điều chỉnh CO2 – Thời gian lọc của 1 tank lên men: 5giờ I.1.6. Hệ thống tank chứa bia thành phẩm – Gồm 2 tank x 55.000lít – Điều khiển bán tự động – Hệ thống CIP cho tank thành phẩm và máy chiết bia I.1.7. Hệ thống chiết bia hơi Sử dụng máy rửa, chiết két được sản xuất trong nước, có công suất 60két/giờ SVTH: Phí Mạnh Tiến 8 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình I.1.8. Hệ thống hoàn thiện sản phẩm – Chọn hệ thống thiết bị công suất 10.000 chai/giờ. – Hệ thống thiết bị bao gồm: • Máy rửa chai • Máy chiết rót • Máy đóng nút (có thiết bị kiểm tra mức và nắp chai tự động) • Máy thanh trùng • Máy dán nhãn )thiết bị kiểm tra nhãn tự động) • Máy in phun hạn sử dụng lên nhãn • Máy gắp chai thành phẩm tự động vào két • Băng tải chai • Băng tải két SVTH: Phí Mạnh Tiến 9 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Sơ đồ công nghệ sản xuất bia của công ty hiện tại đang lắp đặt với công suất 20 triệu lít/măn bao gồm: Gaïo Hoà hoùa Malt Ñöôøng hoùa Loïc dòch ñöôøng Baõ malt Nöôùc thaûi Ñöôøng Houblon Houblon hoùa Laéng caën Nöôùc thaûi Baõ hoa Nöôùc thaûi Laøm laïïnh nhanh O2 + men Leân men Voû chai Loïc bia Röûa chai Chieát chai Thanh truøng Daùn nhaõn Bia chai thaønh phaåm SVTH: Phí Mạnh Tiến 10 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Nöôùc thaûi Nöôùc thaûi Nöôùc thaûi Nöôùc thaûi Traïm XLNT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình I.2. Sơ lược quá trình sản xuất I.2.1. Xay nghiền Malt và gạo được loại bỏ tạp chất, sau đó được nghiền nhỏ nhờ hệ thống xử lý nguyên liệu. I.2.2. Nấu Bột gạo và malt lót được đưa vào hồ nồi hoá, bột malt được đưa vào nồi đường hoá qua cân định lượng. Sau đó cháo gạo được bơm vào nồi malt để tiến hành đường hoá. tại đây nhờ emzim có sẳn trong malt chuyển hoá tinh bột và protêin thành đường, axitamin và các chất hoà tan khác. kết thúc quá trình đường hoá hoàn toàn, toàn bộ khối dịch được bơm sang nồi lắng lọc để thu hồi dịch đường trong và loại bỏ bả. Dịch đường trong được đưa vào nồi huoblon hóa để thực hiện quá trình huoblon hóa (đun sôi dịch đường với hoa huoblon) để tạo mùi vị cho bia. Tiếp theo, dịch đường được bm nhanh sang thùng lắng xoáy để tách cặn hoa và những kết tủa tạo thành qua giai đoạn huoblon hóa. Dịch đường đã lắng cặn được làm lạnh nhanh để giảm nhiệt độ xuống 8-10 0C (nhiệt độ tối ưu để lên men), sục khí vô trùng, gây men và đưa vào các tank lên men. I.2.3. Lên men – Quá trình lên men được chia làm 2 giai đoạn: lên men chính và lên men phụ. – Giai đoạn đầu của quá trình lên men chính, sự tiêu hao cơ chất diển ra mạnh mẻ. Một lượng lớn đường đường được chuyển hòa thành rượu và CO 2, sản phẩm của quá trình này là bia non, đục, có mùi đặc trưng nhưng chưa thích hợp cho việc sử dụng. Thời gian lên men chính là 7 ngày. – Giai đoạn tiếp theo, bia non được tiến hành lên men phụ và tàng trữ với nhiệt độ 0-10C. quá trình lên men này diển ra chậm, tiêu hao ít cơ chất, chủ yếu tạo ra hương vị đặc trưng, ổn định, lắng trong và bảo hòa CO 2 cho bia. Thời gian lên men phụ từ 10-12 ngày, sản phẩm của quá trình lên men phụ là bia được bảo hòa CO2 có hương thơm đặc trưng và dể chịu nhờ quá trình sinh hóa đặc biệt diển ra ở điều kiện nhiệt độ thấp. SVTH: Phí Mạnh Tiến 11 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình I.2.4. Lọc trong bia Sau khi kết thúc quá trình lên men phụ, bia được lọc trong và bảo hòa lại lượng CO2 bị tổn thất I.2.5. Chiết chai và hoàn thiện sản phẩm Bia trong được chiết vào chai, lon sau đó được đưa qua quá trình thanh trùng để tăng thời gian sử dụng cho bia. I.3. Nhân lực lao động và chế độ làm việc Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình với đội ngủ cán bộ công nhân viên có trình độ và kinh nghiệm của hơn 15 năm sản xuất kinh doanh bia trên thị trường, đồng thời có sự hổ trợ của các cán bộ quản lý, chuyên gia kinh tế kỹ thuật của tổng công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty bao gồm: 170 người, trong đó: – Khối văn phòng: • Ban Giám đốc: • Phòng TV-KT (gồm cả thủ kho): 67 người 3 người 10 người • Phòng thị trường và tiêu thụ sản phẩm: 29 người • Phòng kế hoạch, vật tư, XDCB: – 3 người • Phòng TC-HC: 11 người • Phòng KT-CN: 5 người • Phòng men-KCS: 6 người Khối sản xuất: 103 người • PXCĐ: 23 người • PX bia chai: 33 người • PX bia hơi: 10 người • PX HTSP: 37 người Công ty thực hiện chế độ sản xuất 3 ca/ ngày, 8 giờ/ca Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày. Số mẻ nấu trong ngày: 12 mẻ Thể tích mổi mẻ nấu: 7,5 m3 dịch lạnh SVTH: Phí Mạnh Tiến 12 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình I.4. Hệ thống giao thông vận tải Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình nằm sát Quốc lộ 1A, gần nhà ga xe lửu, gần sân bay đồng hới, hệ thống giao thông hết sức thuận tiện cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa và giao dịch. Hiện tại công ty có : 3 xe vận tải loại 2,5 tấn 1 xe vận tải loại 1,25 tấn 1 xe vận tải loại 1,0 tấn Khi đầu tư nâng cấp công suất, công ty cần trang bị thêm 3 xe vận tải loại từ 1 đến 1,25 tấn. SVTH: Phí Mạnh Tiến 13 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP II. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình VẤN ĐỀ CUNG CẤP NGUYÊN, NHIÊN LIỆU II.1. Cung cấp điện Nguồn điện cung cấp cho quá trình sản xuất bia của nhà máy được lấy tư lưới điện 22kV nằm trên đường F325. Nhu cầu phụ tải của nhà máy bao gồm: – Khu nấu: – Khu lên men: – Khu hoàn thiện sản phẩm: 120 kW – Khu máy lạnh: 400 kW – Khu lò hơi: 50 kW – Máy nén khí: 50 kW – Hệ thống chiếu sáng: 25 kW – Văn phòng và các sinh hoạt khác: 25 kW Tổng công suất: 160 kW 40 kW 870 kW II.2. Cung cấp hơi Công ty hiện có 2 nồi hơi sử dụng dầu FO: – 1 nồi có công suất 1.500 kghơi/giờ. – 1 nồi có công suất 750kghơi/giờ. Đầu tư thêm 2 nồi công suất 2.500 kghơi/giờ. II.3. Cung cấp lạnh Hiện tại công ty có các máy lạnh với công suất nhỏ: – 1 máy CARRIER, công suất 129.000 kcal/h – 1 máy HAFNER, công suất 50.000 kcal/h – 1 máy MEIS, công suất 20.000 kcal/h Cần đầu tư lên công suất 750.000kcal/h: 3máy x 250.000 kcal/h II.4. Cung cấp khí nén Hệ thống máy nén khí của công ty hiện tại có: – 1 máy nén khí thường, công suất 0,5 m3/phút – 1 máy nén khí sạch, công suất 0,2 m3/phút Cần cấp thêm các máy: SVTH: Phí Mạnh Tiến 14 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình – 2 máy nén khí sạch, công suất: 1m3/phút – 1 máy nén khí thường, công suất: 3m3/phút II.5. Cung cấp nguyên liệu Nguyên liệu chính sử dụng cho sản xuất bia của nhà máy được đảm bảo yêu cầu chất lượng: – Malt đại mạch, loại 2 hàng: được nhập ngoại từ Uc, Pháp, số lượng: 2.630tấn/năm – Gạo tẻ, thu mua trong nước, số lượng 658tấn/năm – Hoa huoblon: được nhập ngoại từ Đức: • Houblon dạng cao: số lượng: 2.800 kg/năm (theo định mức sản xuất bia Hà Nội) • Huoblon dạng viên: số lượng: 6.000 kg/năm (theo định mức sản xuất bia Hà Nội) – Men giống: nhập về theo đúng chủng loại đặc trưng của bia Hà Nội – Nước được xử lý theo đúng yêu cầu công nghệ. Ngoài ra quá trình sản xuất bia còn sử dụng một số nguyên liệu phụ như: bao bì, đóng gói phải đảm bảo theo định mức yêu cầu kèm theo. SVTH: Phí Mạnh Tiến 15 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình III. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN III.1. Vị trí địa lý Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình thuộc địa phận tiểu khu 13-phường Bắc Lý-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình. Hình 1: Bản đồ vị trí công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình Tổng diện tích của công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình là 22313m 2 – Phía Bắc giáp khu dân cư phường Bắc Lý qua con đường F325 rộng 15m. – Phía Tây giáp khu dân cư phường Bắc Lý qua con đường nội vùng rộng 5m. – Phía Nam giáp công ty Cầu đường 1 qua con đường nội vùng rộnh 5m. – Phía Đông giáp vùng ruộng rau của nhân dân phường Bắc Lý và đường quốc lộ 1A. Công ty cách đường quốc lộ 1A 200m về phía Đông, cách trung tâm thành phố Đồng Hới 4km về phía Bắc. III.2. Điều kiện khí hậu Căn cứ vào các số liệu thống kê từ hơn 40 năm gần đây tại các trạm khí tượng thủy văn của khu vực Đồng Hới, đặc điểm khí hậu của khu vực công ty bia như sau SVTH: Phí Mạnh Tiến 16 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP III.2.1. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Chế độ nhiệt Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với 2 mùa chủ yếu là mùa đông (mùa lạnh, từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau) và mùa hè (mùa nóng, từ tháng 4 đến tháng 10), nhiệt độ bình quân hàng năm biến động từ 230C đến 250C. Mùa nóng với nhiệt độ trung bình từ 25-28 0C, các tháng nóng nhất trong năm là 6, 7, 8 có nhiệt độ trung bình cao trên 28 0C do ảnh hưỡng của gió phơn Tây Nam khô và nóng. Nhiệt độ cao tuyệt đối nhiều lần đạt trên 40 0C. Mùa lạnh với nhiệt độ trung bình 200C. thời tiết lạnh nhất vào các tháng 12, 1, 2. nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 5,50C. Bảng 1: Nhiệt độ trung bình tại khu vực Tháng Nhiệt độ(0C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18,2 18,9 21,4 24,4 27,8 29,2 29,4 28,5 26,7 24,5 21,4 19,7 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia III.2.2. Bức xạ mặt trời Số giờ nắng trong năm dao động từ 1700 đến 1800 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng 2 có số giờ nắng khoảng 64 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng 7 có số giờ nắng khoảng 240 giờ. Tổng bức xạ trung bình năm là 122,72 Kcal/cm2 Bảng 2: Số giờ nắng trung bình của khu vực có dự án Tháng Số giờ nắng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 95 64 94 170 243 224 239 186 157 144 92 78 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia III.2.3. Chế độ mưa ẩm Tổng lượng mưa trung bình năm của khu vực Đồng Hới là 2261 mm. Mùa mưa thường tập trung trong các tháng 9, 10, 11. SVTH: Phí Mạnh Tiến 17 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Bảng 3: Lượng mua và số ngày mưa trong năm tại khu vực Tháng Lượng mưa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 54 50 49 54 106 80 80 163 488 644 360 133 2261 (mm) Số ngày mưa 10,7 10,0 9,8 7,7 8,5 7,0 9,6 9,6 15,5 17,6 16,5 12,5 135,0 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Độ ẩm không khí trung bình năm tại Đồng Hới là 81%. Giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau có độ ảm lớn 86%-92%. Độ ẩm lớn nhất trong tháng 2 và 3. mùa khô có độ ảm khoảng 72%-73%. Những ngày có gió phơn Tây nam thổi mạnh, thời tiết rất khô, nóng, độ ảm xuống rất thấp, có ngày xuống tới 28%. Bảng 4: Tháng Độ ẩm (%) Độ ẩm trung bình tại khu vực 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 88 85 90 87 79 73 72 76 85 87 88 87 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Lượng bốc hơi nước khá cao, biến động từ 1000 đến 1300mm. lớn nhất vào các tháng 5, 6, 7, 8 vì thời gian này chịu ảnh hưỡng của gió phơn Tây Nam. Bảng 5: Lượng bốc hơi nước trung bình trong các tháng Tháng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm bốc hơi 62,6 46,4 52,7 71,0 136,1 170,4 201,1 160,6 89,1 19,8 77,3 75,1 1222,3 (mm) Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia III.2.4. Chế độ gió Có 2 mùa gió chính là gió Đông và gió Hè. Gió Đông: từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc. Gió Hè: thịnh hành là gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 8. SVTH: Phí Mạnh Tiến 18 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Bảng 6: Tốc độ gió trung bình và lớn nhất của các tháng Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trung bình (m/s) 3,2 2,9 2,5 2,4 2,5 2,7 3,1 2,5 2,5 3,2 3,5 Lớn nhất (m/s) 12 11 12 13 12 12 14 12 16 14 14 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia III.3. 12 3,1 13 Điều kiện địa hình, địa chất Khu vực nhà máy có địa hình khá bàng phẳng, đây là vùng đất cao chưa hề bị ngập lụt. Địa chất khu vực có kết cấu địa tầng khá ổn điịnh, khả năng chịu nén tốt, đẩm bả cho việc xây dựng các công trình có tải trọng lớn. SVTH: Phí Mạnh Tiến 19 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC CÔNG TY Hiện trạng môi trường tại khu vực công ty được phân tích ngày 13-15/07/2005 do Trung tâm môi trường công nghiệp-Viện nghiên cứu mỏ và luyện kim tiến hành. IV.1. Hiện trạng môi trường không khí Bảng 7: Hiện trạng môi trường không khí khu vực công ty TT Thông số 01 Độ ẩm (%) 02 CO (mg/m3) 03 NO (mg/m3) 04 SO2 (mg/m3) 05 NO2 (mg/m3) 06 H2S (mg/m3) 07 Bụi (mg/m3) 08 Tiếng ồn (dBA) Chú thích: A1 53,5 Kph Kph Kph Kph Kph 0,13 66 A2 72 Kph Kph Kph Kph Kph 0,047 69 A3 68,6 Kph Kph Kph Kph Kph 0,022 60 – kph: không phát hiện – A1, A2, …, A7: các vị trí đo (có trên sơ đồ) IV.2. A4 63,6 Kph Kph Kph Kph Kph 0,032 66 A5 70,4 Kph Kph Kph Kph Kph 0,045 69 A6 70,2 Kph Kph Kph Kph Kph 0,021 60 A7 68,6 Kph Kph kph Kph Kph 0,091 72 Hiện trạng môi trường nước Bảng 8: Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực công ty TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Thông số B1 B2 B3 B4 Màu Hơi đục Hơi đục Hơi đục Không Mùi Không Hơi hôi Hơi hôi Không 0 Độ muối ( /00) 2,4 0,2 0,2 0,1 pH 11,39 7,83 7,35 7,36 430 461 478 60,1 Độ dẩn (µS/cm) Đô đục (NTU) 99,3 87,4 57,9 5,31 DO (mg/l) 1,32 1,39 1,52 3,93 TDS (mg/l) 2230 215 225 28 COD (mg/l) 1200 500 150 30 BOD5 (mg/l) 850 320 70 16 Chú thích: B1, B2, …, B5: các vị trí đo (có trên sơ đồ) Bảng 9: TT 01 02 03 04 05 06 B5 Không Không 0,1 7,40 45,6 3,47 4,06 22 7 4 TCVN Không Không 5,5-9 =<1750 >=2 <1000 =<100 =<50 hiện trạng môi trường nước ngầm quanh khu vực công ty Thông số Màu Mùi Độ muối (0/00) pH Độ dẩn (µS/cm) Đô đục (NTU) C1 Không Không 0,1 7,2 100 19 C2 Không Không 0,1 6,85 35,6 11 SVTH: Phí Mạnh Tiến 20 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng C3 Không Không 0,1 6,74 88,6 20 C4 Không Không 0,1 7,03 127 13 C5 Không Không 0,1 6,92 114 12 TCVN Không Không 6,5-8,5 -
- Xem thêm -