Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Tiểu học Tuần 1_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

Tài liệu Tuần 1_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

.DOC
21
6959
113

Mô tả:

Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A TUẦN 1: Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2016 Tiếng Việt: BÀI 1: TIẾNG TÁCH LỜI RA TỪNG TIẾNG (TIẾT 1, 2) ( Sách thiết kế trang 57- 61) --------------------------------------------------------------------- To¸n: TiÕt häc ®Çu tiªn I- Môc tiªu: - Tạo không khí vui vẻ trong lớp, HS tự giới thiệu về mình. - Bíc ®Çu biÕt yªu cÇu cÇn ®¹t ®îc trong häc tËp to¸n 1. - Bước đầu làm quen với sách giáo khoa, đồ dùng học tập, những hoạt động trong giờ học toán. - Giáo dục học sinh lòng yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: SGK, SGV, bộ đồ dùng Toán 1 của GV và của HS. - Học sinh: SGK, vở, VBT Toán, bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, sáp màu, thước kẻ, bộ đồ dùng Toán 1 của HS. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. Hoạt động khởi động: ( 3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: Thi kể tên các đồ dùng em có ở trong cặp của mình. - GV nhận xét trò chơi, tuyên dương... và giới thiệu vào bài, ghi tên bài: Tiết học đầu tiên B- Hoạt động hình thành kiến thức mới và thực hành ( 30 phút): 1- Hoạt động 1( 6 phút): Giới thiệu sách Toán lớp 1 * Mục tiêu: HS biết sử dụng sách toán lớp 1. * Cách tiến hành: Họ tên GV - HS bỏ hết đồ dùng trong cặp ra để kể. - Vài HS nhắc lại - HS lấy sách toán ra. - HS mở sách đến trang 1 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A - Cho HS mở sách toán 1. - HD học sinh mở sách đến trang có tiết học đầu tiên. + Giáo viên giới thiệu ngắn gọn về sách toán 1. - Từ bìa 1 đến bài Tiết học đầu tiên. - Sau tiết học đầu tiên mỗi tiết học có 1 phiếu, tên của bài học đặt ở đầu trang. (Cho học sinh xem phần bài học và phần thực hành). Trong tiết học Toán HS phải làm việc, ghi nhớ kiến thức mới, phải làm bài tập theo hướng dẫn của GV... Khi sử dụng sách cần nhẹ nhàng, cẩn thận để giữ sách được lâu bền, không nhàu nát... - Cho HS thực hành gấp sách, mở sách và hướng dẫn cách giữ gìn sách. - Gọi HS nhận xét, GV nhận xét. - GV kết luận: Trong các tiết học Toán nhất thiết phải có SGK Toán để học.... 2- Hoạt động 2 (8 phút) : Giới thiệu một số hoạt động học Toán 1: * Mục tiêu: học sinh làm quen với một số hoạt động học tập toán ở lớp 1. * Cách tiến hành: - Cho HS mở sách toán 1 đến bài "Tiết học đầu tiên", quan sát tranh và chia nhóm cho HS thảo luận nhóm 4 ( 3 phút) xem HS lớp 1 thường có những hoạt động nào, bằng cách nào, sử dụng những dụng cụ nào trong các tiết học Toán? - Các nhóm lên chia sẻ trước lớp. - Gọi HS nhận xét, GV nhận xét. - GV kết luận: GV giới thiệu các đồ dùng học toán cần phải có trong học tập môn Toán. có tiết học đầu tiên. - HS lắng nghe và quan sát sách… - HS thực hành cá nhân gấp, mở sách. - HS nhận xét. - Thảo luận nhóm 4 và chia sẻ: + Hoạt động tập thể, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm… + Các đồ dùng học toán cần phải có: que tính, bảng con, vở bài tập Toán, sách giáo khoa, vở, bút, phấn, giẻ lau… + HS kiểm tra đồ dùng học tập của mình có đúng yêu cầu của GV không. - GV giới thiệu qua các hoạt động thảo luận tập thể, thảo luận nhóm. Trong tiết học có khi GV phải giới thiệu, giải thích (H1) có khi HS làm quen với que tính (H2) có khi phải học nhóm (H4)...Tuy nhiên trong học toán thì học CN là quan trọng nhất, HS nên tự học bài, tự làm và tự kiểm tra theo hướng dẫn của GV. Cho học sinh nghỉ giãn tiết - HS múa, hát tập thể. 3- Ho¹t ®éng 3 ( 8 phút): Yêu cầu cần đạt khi học toán. Họ tên GV 2 Trường Tiểu học… Giáo án tổng hợp lớp 1A * Mục tiêu: Học sinh được các yêu cầu cần đạt sau khi học toán. * Cách tiến hành: Cho HS thảo luận nhóm 2 trả lời câu hỏi: - Häc to¸n 1 c¸c em sÏ biÕt được những gì? - Chia nhóm cho HS thảo luận nhóm 2 ( 5 phút). - Gọi HS chia sẻ trước lớp. - Gọi HS nhận xét, GV nhận xét. - GV kết luận: Häc to¸n 1 c¸c em sÏ biÕt: - Đếm, đọc số, viết số, so sánh hai số.... - Làm tính cộng, tính trừ - Nhìn hình vẽ nêu được bài toán, rồi viết được phép tính giải. - Biết giải các bài toán. - Biết đo độ dài, biết xem lịch.... * Liên hệ: + Vậy học toán 1 em sẽ biết được những gì ? + Muốn học toán giỏi các em phải làm gì ? - GV cùng HS nhận xét, tuyên dương... Năm học 2017 - 2018 - HS chú ý nghe và hoạt động cặp đôi sau đó chia sẻ trước lớp. - HS trả lời, HS khác nhận xét. - Ph¶i ®i häc ®Òu, häc thuéc bµi, chÞu khã t×m tßi, suy nghÜ. C- Ho¹t ®éng 4 ( 8 phút) : Giới thiệu bộ đồ dùng học Toán 1 * Mục tiêu: Học sinh biết sử dụng bộ đồ dùng học toán 1 của HS. * Cách tiến hành: Cho HS lấy bộ đồ dùng học Toán ra. - HS làm theo yêu cầu của GV. GV hỏi: ? Trong bộ đồ dùng học toán của em có những đồ dùng gì? - HS nghe và lấy đồ dùng ? Que tính để làm gì?... theo yêu cầu. Giíi thiÖu bé ®å dïng häc to¸n của HS. - Y/c HS lấy bộ đồ dùng học toán ra . - GV lấy từng đồ dùng trong bộ đồ dùng giơ lên và nêu tên gọi và yªu cÇu häc sinh lÊy bộ đồ dùng của mình rồi - HS thùc hµnh cá nhân nêu tên gọi. trước lớp, HS khác nhận - Giới thiệu cho HS biết đồ dùng đó để làm gì ?... xét. - Gọi HS nhận xét. - GV chốt: Trong các tiết học toán các em nhất thiết cần phải sử dụng bộ đồ dùng học toán như que tính, hình vuông, hình tròn, hình tam giác…Nhờ có những đồ dùng 3 Trường Tiểu học… Họ tên GV Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A này mà các em sẽ khám phá và chiếm lĩnh được các kiến thức mới như hình thành các bảng cộng, trừ… - HD HS cách mở, cất và bảo quản hộp đồ dùng D . Hoạt động tiếp nối : ( 2 phút) - HS lắng nghe GV. - Trò chơi: Thi cách lấy và cất đồ dùng - HS ch¬i (2 lÇn) - Nhận xét trò chơi, tuyên dương... - Chuẩn bị cho tiết học sau: Mỗi em mang 5, 6 chiếc cốc và 5, 6 chiếc thìa... để học bài: Nhiều hơn, ít hơn. ---------------------------------------------------------------------------Thể dục BÀI 1: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU: - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu HS biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ thể dục. - Chơi trò chơi: “Diệt các con vật có hại” II. CHUẨN BỊ: 1/ Phương pháp dạy học: - Phương pháp nêu vấn đề, phương pháp giảng giải, phương pháp trò chơi, phương pháp luyện tập thực hành. 2/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. - Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi. - Trang phục gọn gàng. Nghiêm túc trong giờ học. - Đảm bảo an toàn trong giờ học. Đảm bảo vệ sinh sân tập. Nội dung ĐL 8’ A/ Hoạt động khởi động: - GV tập hợp HS thành 2 – 3 hàng 2’ dọc, sau đó cho quay sang thành hàng ngang. Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học. - Đứng vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ 6’ B/ Hoạt động hình thành kiến thức Phương pháp tổ chức dạy học Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp HS thành 2 – 3 hàng dọc, sau đó cho quay sang thành hàng ngang. Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học. Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động - HS khởi động tích cực. 22 Họ tên GV 4 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A mới: 1) Biên chế tổ nhóm tập luyện, chọn cán sự môn học phải có sức khỏe, nhanh nhẹn, thông minh. 5’ 2) Phổ biến nội quy tập luyện và phổ biến nội dung yêu cầu môn học: 6’ 3) Làm quen trò chơi: “Diệt các con vật có hại” - Cách chơi: + Khi GV gọi tên các con vật có ích như: trâu, bò, lợn, gà, ngan, ngỗng, dê, , chó v.v… thì tất cả HS im lặng. Nếu em nào hô: “Diệt” là bị phạt, phải lò cò một vòng xung quanh các bạn. + Khi GV gọi tên các con vật có hại như: ruồi, muỗi, chuột, gián, kiến, mối v.v.. thì tất cả HS đòng thanh hô to “Diệt ! Diệt ! Diệt !” và tay giả làm động tác đập ruồi, muỗi. III/ Hoạt động tiếp nối: 1/ Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng: đứng vỗ tay và hát 11’ 2/ GV cùng HS hệ thống lại bài. 3/ GV nhận xét giờ học . Về học thuộc trò chơi đã học. 1’ 2’ 5’ 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán sự môn học - GV Phổ biến nội quy tập luyện và phổ biến nội dung yêu cầu môn học: Phải tập hợp ở ngoài sân dưới sự điều khiển của GV. Quần áo, trang phục tập phải gọn gàng lên lớp đi giầy hoặc dép có quai hậu, ra vào lớp phải xin phép. Khi GV cho phép mới được ra, vào lớp. Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV nêu tên trò chơi, hỏi để HS trả lời xem những con vật nào có hại, có ích. Thống nhất với cả lớp khi gọi đến tên các con vật có hại thì đồng thanh hô to “Diệt ! Diệt ! Diệt !”, còn tên các con vật có ích thì đứng im, ai hô “Diệt !” là sai. - GV gọi tên một số con vật cho HS làm quen dần với cách chơi. - HS chú ý lắng nghe để hô chính xác với yêu cầu của GV. Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - HS thả lỏng tích cực - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định ----------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 29 tháng 8 năm 2017 TiÕng ViÖt: Bµi 1: TiÕng T¸ch lêi ra tõng tiÕng (TiÕt 3, 4) ( S¸ch thiÕt kÕ trang 67 - 70) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Toán NHIỀU HƠN – ÍT HƠN I- Môc tiªu: Họ tên GV 5 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A - HS n¾m ®îc c¸ch so s¸nh sè lưîng 2 nhãm ®å vËt, biÕt sö dông tõ nhiÒu h¬n, Ýt h¬n ®Ó so s¸nh c¸c nhãm ®å vËt. - Giáo dục học sinh lòng yêu thích môn Toán. * Giáo dục kĩ năng sống: HS biÕt sö dông tõ nhiÒu h¬n, Ýt h¬n ®Ó so s¸nh so sánh các số lượng đồ vậtcó trong cuộc sống hằng ngày. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: 1 số cốc, 1 số thìa, SGK, các phiếu học tập vẽ phóng to tranh trong SGK trang 6. - Học sinh: SGK, tranh vµ mét sè nhãm ®å vËt như cốc, thìa đã chuẩn bị ở nhà. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: A. Hoạt động khởi động: ( 3 phút): - Cho HS chơi trò chơi: Ai chăm ngoan hơn. * Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trước khi bước vào bài mới và kết nối bài. * Cách tiến hành: Cho cá nhân từng học sinh để các đồ vật đã chuẩn bị từ hôm trước. Ai lấy nhanh nhất và mang nhiều đồ vật nhất là người chiến thắng. - GV cùng HS quan sát, nhận xét và giới thiệu vào bài (ghi tên bài lên bảng) B- Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút): Giới thiệu nhiều hơn ít hơn * Mục tiêu: HS biết so sánh số lượng đồ vật của 2 nhóm đồ vật. * Cách tiến hành: + Bước 1: Trải nghiệm: - GV ®a ra 5 c¸i cèc vµ 4 c¸i th×a - YÒu cÇu HS lªn ®Æt mçi c¸i th×a vµo 1 c¸i cèc. Họ tên GV - Hoạt động cá nhân: HS lấy các đồ vật đã chuẩn bị từ hôm trước thật nhanh … - Vài HS nhắc lại 6 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A + Bước 2: Phân tích , khám phá rút ra bài học: Cßn cèc nµo cha cã th×a ? + GV: Khi ®Æt vµo mçi c¸i cèc 1 c¸i th×a th× vÉn cßn cèc cha cã th×a, ta nãi "sè cèc nhiÒu h¬n sè th×a" - Cho HS nh¾c l¹i "sè cèc nhiÒu h¬n sè th×a" + GV nãi tiÕp: Khi ®Æt vµo mçi c¸i cèc 1 c¸i th×a th× kh«ng cßn th×a ®Ó ®Æt vµo cèc cßn l¹i, ta nãi "sè th×a Ýt h¬n sè cèc". - Gäi 1 vµi HS nªu "sè cèc nhiÒu h¬n sè th×a" råi nªu "sè th×a nhiÒu h¬n sè cèc" - Tương tự GV cho HS 1 sử số bút chì và thước kẻ để so sánh số bút chì với số thước kẻ. - GV kếết luận: Vậy sốế lượng các nhóm đồ vật nào thừa ra thì nhóm đó có số lượng đồ vật nhiều hơn, sốế lượng các nhóm đồ vật nào bị thiếu thì nhóm đó có số lượng đồ vật ít hơn... Gi·n tiÕt 3- Hoạt động thực hành ( 15 phút): Làm việc với SGK. * Mục tiêu: HS biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn khi so sánh các đồ vật. * Cách tiến hành: - GV đưa ra các phiếu có vẽ các hình trong SGK trang 6. Cho HS thảo luận và nối theo nhóm + Híng dÉn c¸ch nối và so s¸nh: - Nèi 1 ®å vËt nµy víi 1 ®å vËt kia. - Nhãm nµo cã ®èi tîng bÞ thõa ra th× nhãm ®ã cã sè lîng nhiÒu h¬n nhãm kia Họ tên GV - HS thực hành - HS chØ vµo cèc cha cã th×a - 1 sè HS nh¾c l¹i - 1 sè HS nh¾c l¹i "sè th×a nhiÒu h¬n sè cèc”. - 1 vµi HS nªu - HS thực hành - Chó ý nghe 7 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A cã sè lưîng Ýt h¬n. - Cho hs quan s¸t tõng phÇn vµ so s¸nh - Lµm viÖc CN và chia sẻ trước lớp. H1: Sè thá nhiÒu h¬n sè cµ rèt, sè cñ cµ rèt Ýt h¬n sè thá. H2: Sè vung nhiÒu h¬n sè nåi, sè nåi Ýt h¬n sè vung. H3: Sè r¾c c¾m Ýt h¬n sè æ c¾m sè æ c¾m nhiÒu h¬n sè r¾c c¾m. - GV nhËn xÐt, chØnh söa, chốt. 4- Hoạt động tiếp nối(2 p) Trß ch¬i: Ai thông minh * Mục tiêu: Củng cố khái niệm về nhiều hơn, ít hơn. * C¸ch tiến hành: - Chia lớp 2 đội, mỗi - HS ch¬i theo híng dÉn cña GV đội 2 bạn chơi. Các bạn chơi sẽ tìm trong lớp, quan s¸t vµ nªu nhanh xem "nhãm nµo cã sè lîng nhiÒu h¬n, nhãm nµo Ýt h¬n". - Nhãm nµo nªu ®óng vµ nhanh sÏ th¾ng cuéc. - NhËn xÐt trò chơi, nhận xét chung giê häc. - Vếề nhà thùc hµnh so s¸nh c¸c nhãm ®èi tîng cã sè lîng kh¸c nhau. --------------------------------------------------------------------------------------------------Đạo đức: EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT I. MỤC TIÊU : 1. HS bước đầu biết được : Trẻ em 6 tuổi được đi học. 2. Biết tên trường, tên lớp, tên thầy giáo, cô giáo và một số bạn trong lớp. Biết tự giới thiệu mình và những điều mình thích trước lớp một cách mạnh dạn. - Biết quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt. 3. Vui thích được đi học. * Tích hợp toàn phần II. CHUẨN BỊ : Họ tên GV 8 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh ¶nh trong bµi . Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: các điều 7, 8, 28. - HS: Vở bài tập Đạo đức. Các bài hát : Em yêu trường em, Bài ca đi học, Đi tới trường . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Hoạt động khởi động: (3’) - Cho HS hát bài: Em yêu trường em. - GV nhận xét, tuyên dương... và giới thiệu vào bài, ghi tên bài. B. Hoạt động hình thành kiến thức mới TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT 1: 10’ Hoạt động 1 : Trò chơi: “ Vòng tròn giới thiệu ” * Mục tiêu: Giúp HS giới thiệu mình và nhớ tên các bạn trong lớp . * Cách tiến hành : một em lên trước lớp tự giới thiệu tên mình và nói muốn làm quen với các bạn . Em ngồi kề sẽ lên tiếp tục tự giới thiệu mình, lần lượt đến em cuối . *Thảo luận chung: * Vd : Tôi tên là Quỳnh, tôi muốn làm quen với các bạn . - Bạn ngồi kề lên trước lớp : tôi tên là Gia Bảo . Tôi muốn làm quen với tất cả các bạn .Lần lượt đến hết . - Giới thiệu mình với mọi người và được quen biết thêm nhiều bạn . - GV hỏi : Tc giúp em điều gì ? - Em cảm thấy như thế nào khi được giới thiệu tên mình và nghe bạn tự - Sung sướng tự hào em là một đứa trẻ có tên họ . giới thiệu . - Có bạn nào trong lớp trùng với tên của em không? - Em hãy kể tên một số bạn trong nhóm. *Kết luận: Mỗi người đều có họ và tên, trẻ em khi sinh ra có quyền có họ Họ tên GV 9 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A tên. Họ dùng để gọi nhau trong học tập khi vui chơi. - HS lắng nghe. Hoạt động 2 : Thảo luận cặp đôi * Mục tiêu : Học sinh tự giới thiệu về sở thích của mình . Tự hào là một đứa trẻ có họ tên. 10’ * Cách tiến hành: - Học sinh hoạt động nhóm 2 bạn nói về những sở thích của mình . - Cho Học sinh tự giới thiệu trong nhóm 2 người . - Không hoàn toàn giống em . - Hỏi : Những điều các bạn thích có hoàn toàn giống em không ? * GV kết luận : Mọi người đều có những điều mình thích và không thích . Những điều đó có thể giống hoặc khác nhau giữa người này và người khác . Chúng ta cần phải tôn trọng những sở thích riêng của người khác, bạn khác . - Cho HS hát bài: Bài ca đi học. - Cho HS giãn tiết. C. Hoạt động luyện tập thực hành: Thảo luận nhóm 4 *Mục tiêu: Học sinh kể về ngày đầu tiên đi học của mình . Tự hào là Học sinh lớp Một . * Cách tiến hành: 10’ - Giáo viên cho HS mở vở BTĐĐ, quan sát tranh BT3, Giáo viên hỏi : + Em đã mong chờ, chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên như thế nào? + Bố mẹ và mọi người trong gia đình đã quan tâm em như thế nào ? + Em có thấy vui khi được đi học? Em có yêu trường lớp của em không? + Em sẽ làm gì để xứng đáng là Học sinh lớp Một? Hồi hộp , chuẩn bị đd cần thiết . Bố mẹ mua sắm đầy đủ cặp sách, áo quần … cho em đi học . Rất vui, yêu quý trường lớp . - Chăm ngoan, học giỏi - Học sinh lên chia sẻ trước lớp . - Gọi vài Học sinh dựa theo tranh kể lại chuyện . * Giáo viên Kết luận : Vào lớp Một Họ tên GV 10 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A em sẽ có thêm nhiều bạn mới, thầy cô giáo mới, em sẽ học được nhiều điều mới lạ, biết đọc biết viết và làm toán nữa. - Được đi học là niềm vui, là quyền lợi của trẻ em . - Em rất vui và tự hào vì mình là Học sinh lớp Một. Em và các bạn sẽ cố gắng học thật giỏi,thật ngoan. - HS lắng nghe. D. Hoạt động tiếp nối (5’) - Nhận xét tuyên dương học sinh hoạt động tốt . *Liên hệ:Qua bài học này các em cần phải đoàn kết,thân ái với các bạn và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. - Cho HS hát bài: Đi tới trường ------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 30 tháng 8 năm 2017 Tiếng Việt tiÕng gièng nhau (TiÕt 5, 6) ( S¸ch thiÕt kÕ trang 76) To¸n: H×nh vu«ng - H×nh trßn I- Môc tiªu: - NhËn biết vµ nªu ®óng tªn h×nh vu«ng, h×nh trßn. - Bíc ®Çu nhËn ra h×nh vu«ng, h×nh trßn tõ c¸c vËt thËt. - HS lµm bµi tËp 1, 2, 3. - Giáo dục HS lòng yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: SGK, các phiếu học tập vẽ phóng to tranh trong SGK trang 7, 8, 1 sè h×nh vu«ng, h×nh trßn ( gç, nhùa) cã mµu s¾c, kÝch cì kh¸c nhau. - 1 sè vËt thËt cã mÆt lµ h×nh vu«ng, h×nh trßn. Họ tên GV 11 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A - Học sinh: SGK, sáp màu, bộ đồ dùng Toán có các hình vuông và hình tròn. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: A. Hoạt động khởi động: ( 3 phút): - Cho HS hát bài : Quả - GV nhận xét, giới thiệu vào bài, ghi tên bài: Hình vuông, hình tròn. B. Hoạt động hình thành kiến thức mới ( 15 phút) a/ Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông: * Mục tiêu : ( 5 phút) - HS nhận ra và nêu đúng tên của Hình vuông. * Cách tiến hành : - GV gi¬ tÊm b×a h×nh vu«ng cho HS xem vµ nãi: " §©y lµ h×nh vu«ng". - GV đính các hình vuông ở các vị trí đứng, thẳng, nghiêng, lệch và các kích cỡ, màu sắc khác nhau để HS nhận biết được hình vuông và hỏi: Đây là hình gì? + Em biÕt nh÷ng ®å vËt nµo cã d¹ng h×nh vu«ng ? - GV cùng HS nhận xét, tuyên dương… - Cho HS t×m vµ gµi h×nh vu«ng. - Nhận xét, TD b/ Hoạt động 2 : ( 5 phút) Giới thiệu hình tròn: * Mục tiêu : - HS nhận ra và nêu đúng tên của Hình tròn. * Cách tiến hành : - GV gi¬ tÊm b×a h×nh trßn vµ nãi:" §©y lµ h×nh trßn". - Cho HS tìm và nêu tên các đồ vật có dạng hình tròn. - HS hát - Vài HS nhắc lại - HS quan s¸t mÉu, nhắc lại: Đây là hình vuông. - HS quan sát hình vµ nãi: " §©y lµ h×nh vu«ng". - Viªn g¹ch hoa, kh¨n mïi xoa... - Nhận xét - HS sö dông hép ®å dïng - HS nhận xét - HS quan sát mẫu, nhắc lại: Đây là hình tròn. - B¸nh xe ®¹p, miÖng cèc, miÖng chËu... - HS quan sát hình vµ nãi: " §©y lµ h×nh vu«ng". - HS sö dông bé ®å dïng. - GV đính các hình tròn ở các vị trí đứng, thẳng, nghiêng, lệch và các kích cỡ, màu sắc khác nhau để HS nhận biết được hình vuông và hỏi: Đây là hình gì? Họ tên GV 12 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A - Cho HS tìm và gµi h×nh trßn. - GV cùng HS nhận xét, tuyên dương… c/ Hoạt động 3 : Làm việc với SGK: ( 5 phút). * Mục tiêu - HS nhận dạng và nêu đúng tên của hình vuông, hình tròn qua tranh vẽ, qua các vật thật. * Cách tiến hành : GV treo tranh vẽ phóng to trong SGK trang 7, cho HS quan sát, thảo luận nhóm đôi và chia sẻ trước lớp gọi tên được các hình có trong tranh. - HS më SGK to¸n 1 - HS dïng bót mµu vµ t« vµo c¸c h×nh vu«ng. - Hoạt động cặp đôi: quan sát tranh trong SGK, thảo luận và chia sẻ trước lớp: HS lên chỉ và gọi tên các hình trong tranh + Bạn nhỏ đang vẽ hình vuông. + Chiếc khăn tay có dạng hình vuông. + Viên gạch lát nền có dạng hình vuông. +Bánh xe có dạng hình tròn. + Cái mâm có dạng hình tròn. + Bạn gái đang vẽ hình tròn. - GV cùng HS nhận xét, chốt ý đúng. - GV kết luận. C. Hoạt động thực hành: ( 15 phút) Cho HS làm các bài tập 1, 2, 3 ở phiếu + HS t« mµu vµo h×nh trßn bài tập. * Mục tiêu: Củng cố cho HS nhËn dạng h×nh vu«ng, h×nh trßn tõ c¸c tranh vẽ và các vËt thËt. * Cách tiến hành: - Cho HS làm lần lượt từng bài tập và GV quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần. + HS t« mµu cá nhân vào phiếu Bµi 1 học tập theo HD của GV. - GV nªu yªu cÇu vµ giao viÖc - Lu ý HS kh«ng t« chêm ra ngoµi, hình cuối con lật đật các em tô các màu khác nhau. - Theo dâi vµ uèn n¾n. Bµi 2: Họ tên GV 13 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A - HD t¬ng tù bµi 1 - HS thùc hµnh Lu ý: dùng các màu khác nhau để tô. Bµi 3 - HD vµ giao viÖc Lu ý: T« kh«ng chêm ra ngoµi, mçi h×nh t« 1 mµu - GV theo dâi vµ uèn n¾n. - Gv chấm 1 số bài của HS, nhận xét 4- Hoạt động tiếp nối: ( 2 phút) - HS ch¬i trß ch¬i Trò chơi: Nhanh mắt, nhanh tay - GV đưa ra 1 sè h×nh kh¸c nhau trong giỏ quà. cho HS thi t×m h×nh vu«ng, h×nh trßn. - NhËn xÐt chung tiÕt häc - ChuÈn bÞ cho tiÕt 4: Hình tam giác. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Kĩ năng sống ----------------------------------------------------------------------------------------------------Thø n¨m ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2017 TiÕng ViÖt: tiÕng kh¸c nhau - thanh (TiÕt 7, 8) ( S¸ch thiÕt kÕ trang 79) ------------------------------------------------------------------------------------------------Toán H×nh tam gi¸c I- Môc tiªu. - NhËn biÕt ®îc h×nh tam gi¸c, nãi ®óng tªn h×nh tam gi¸c. - Bíc ®Çu nhËn ra h×nh tam gi¸c tõ c¸c vËt thËt. - Giáo dục HS lòng yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: Họ tên GV 14 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A - Giáo viên: SGK, các phiếu học tập vẽ phóng to tranh trong SGK trang 9, 1 sè h×nh tam gi¸c bằng bìa hoặc gỗ nhựa cã mµu s¾c, kÝch cì kh¸c nhau. - 1 sè vËt thËt cã mÆt lµ h×nh tam gi¸c. - Học sinh: SGK, sáp màu, bộ đồ dùng Toán có các hình tam giác. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: A/ Hoạt động khởi động: 3 phút ? Cho HS chơi trò chơi: Tìm đúng, tìm nhanh các đồ vật có dạng hình tròn, hình vuông? - GV cùng HS nhận xét, tuyên dương và giới thiệu vào bài, ghi tên bài. B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút): Giới thiệu hình tam giác: * Mục tiêu : ( 5 phút) - HS nhận ra và nêu đúng tên của hình tam giác. * Cách tiến hành : - GV gi¬ tÊm b×a h×nh vu«ng cho HS xem vµ nãi: " §©y lµ hình tam giác ". - GV đính các hình vuông ở các vị trí đứng, thẳng, nghiêng, lệch và các kích cỡ, màu sắc khác nhau để HS nhận biết được hình tam giác và hỏi: Đây là hình gì? + Em biÕt nh÷ng ®å vËt nµo cã d¹ng h×nh vu«ng ? - GV cùng HS nhận xét, tuyên dương… - Cho HS t×m vµ gµi h×nh tam gi¸c . - Nhận xét, TD. + H·y nªu tªn nh÷ng ®å vËt cã h×nh d¹ng gièng h×nh tam gi¸c? + GV g¾n mét sè lo¹i h×nh lªn b¶ng cho HS t×m h×nh tam gi¸c. - GV cùng HS nhận xét. - Cho HS xem hình tam gi¸c trong SGK. - Cho HS nghØ gi÷a tiÕt C- Hoạt động thực hành xếp hình: ( 15 phút): Họ tên GV - HS chơi trò chơi. - HS nhắc lại tên bài. HS quan sát hình vµ nãi: " §©y lµ h×nh tam giác ". - H×nh c¸i nãn, c¸i ª ke... - HS sö dông hép ®å dïng gµi vµ nãi h×nh tam gi¸c . - HS thùc hiÖn t×m vµ chØ ®óng h×nh . - HS nhận xét - HS quan s¸t - Líp trëng ®iÒu khiÓn. 15 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A * Mục tiêu : - HS nhận ra đúng hình tam giác từ các hình mình đã ghép. Phát triển óc tư duy, sáng tạo cho HS. HS sẽ nhận biết được các hình đã học qua các vật thật hằng ngày. * Cách tiến hành : - Cho HS xếp theo nhóm 4. - Híng dÉn HS dïng c¸c h×nh tam gi¸c, hình vuông, hình tròn cã mµu s¾c kh¸c nhau ®Ó xÕp h×nh thành các hình theo trí tưởng tượng của mình. - Cho HS lên chia sẻ trước lớp: giíi thiÖu vµ nªu tªn h×nh cña nhóm m×nh xÕp. - GV nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng. - GV kết luận. D- Hoạt động tiếp nối: (2 Phút) - Cho HS chơi trò chơi: "Nhà Toán học nhỏ tuổi". * Mục tiêu: Củng cố cho HS về kĩ năng nhận biết các hình đã học. - C¸ch ch¬i: - Chia lớp 2 đội, mỗi đội 2 người chơi Các em tìm trong bộ đồ dùng toán của mình thật đúng, thật nhanh các hình tam giác ra 1 góc, các hình vuông, hình tròn ra một góc g¾n lªn b¶ng em nµo chän ®óng vµ nhanh sÏ th¾ng. - GV nhận xét, tuyªn d¬ng. - NhËn xÐt chung giê häc. - HS M1, M2: Về t×m c¸c ®å vËn cã h×nh tam gi¸c… ë líp, ë nhµ... - HS M3, M4 về tập xếếp thành các h×nh đã học thành các hình có trong đời sống hằng ngày… - HS thùc hµnh xÕp h×nh vµ ®Æt tªn cho h×nh. - HS nªu - VD: H×nh nhóm em xÕp lµ h×nh ng«i nhµ... - 2 HS ®¹i diÖn cho 2 đội lªn ch¬i - HS t×m vµ nªu theo yªu cÇu ----------------------------------------------------------------------------------------------------Thñ c«ng Họ tên GV 16 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A Giíi thiÖu mét sè lo¹i giÊy b×a vµ dông cô thñ c«ng I. Môc tiªu - HS biÕt mét sè lo¹i giÊy, b×a vµ dông cô häc thñ c«ng( thíc kÎ, bót ch×, kÐo,hå d¸n) ®Ó häc thñ c«ng. - Biết thêm 1 số vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa, để làm thủ công như: giấy báo, họa báo, giấy vở HS, lá cây... - BiÕt sö dông ®å dïng trong giê thñ c«ng. - RÌn kü n¨ng khÐo lÐo vµ cã ãc s¸ng t¹o. II. ChuÈn bÞ 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: C¸c lo¹i giÊy b×a, mµu, kÐo, thíc, hồ dán. - HS: giÊy b×a, mµu, kÐo, hồ dán. thíc, vở thủ công. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A / Hoạt động khởi động: ( 2 phút) - Cho HS chơi trò chơi: Thi kể tên các đồ dùng học tập của em. - Thi kể tên các đồ dùng học tập - GV nhận xét trò chơi, tuyên dương... và giới thiệu vào bài, ghi tên bài. B. Hoạt động hình thành kiến thức mới ( 15 phút) : Giíi thiÖu giÊy, b×a, thước - HS quan s¸t. kẻ, bút chì, kéo, hồ dán… * Mục tiêu: - HS biÕt mét sè lo¹i giÊy, b×a vµ dông cô häc thñ c«ng( thíc kÎ, bót ch×, kÐo, hå d¸n) - HS ®a tõng ®å dïng m«n thñ c«ng ra ®Ó häc thñ c«ng. * Cách tiến hành: - GV giới thiệu các dụng cụ học tập môn thủ công: Giấy, bìa đîc lµm tõ tre nøa, bå ®Ò... - Ph©n biÖt giÊy, b×a (quyÓn vë, s¸ch): - GiÊy lµ phÇn bªn trong cña quyÓn vë, b×a dµy h¬n. - Giíi thiÖu giÊy mµu thñ c«ng. Họ tên GV 17 Trường Tiểu học… Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Giíi thiÖu dông cô lµm thñ c«ng. - HS lÊy giÊy mµu, bót ch×, thíc kÎ, + Thíc kÎ: Cã ®¸nh v¹ch sè ®îc lµm b»ng kÐo, hå d¸n. nhùa dïng ®Ó kÎ ®êng th¼ng. - HS nªu t¸c dông. + Bót ch×: Dïng ®Ó viÕt, vÏ, kÎ... - HS nh¾c l¹i néi dung bµi. + kÐo: Gv m« t¶ vµ nªu c«ng dông. + Hå d¸n: §îc nÊu tõ g¹o, bét s¾n dïng ®Ó d¸n giÊy. GV kết luận: Để học được tiết thủ công chúng ta cần có đủ các đồ dùng học tập như: - Häc sinh h¸t. giấy màu, giấy ô li, keo, kéo, vở thủ công... - Cho HS giãn tiết. C/ Ho¹t ®éng thực hành: ( 10 phút) Cho hs lÊy tõng dông cô cÇn cho 1 tiÕt häc thñ c«ng. * Mục tiêu: Hình thành thói quen cho HS khi học Thủ công phải có các đồ dùng học tập như mét sè lo¹i giÊy, b×a vµ dông cô häc -HS lấy đồ dùng theo yêu cầu của thñ c«ng( thíc kÎ, bót ch×, kÐo, hå d¸n) ®Ó GV. häc Thñ c«ng. * Cách tiến hành: - Yªu cÇu hs lÊy tõng dông cô cÇn cho 1 tiÕt häc thñ c«ng. - GV kiểm tra, nhận xét, nhắc nhở các em còn thiếu hay tác phong lấy đồ dùng còn chậm... 4. Hoạt động tiếp nối : ( 2 phút) - NhËn xÐt ý thøc tæ chøc kû luËt cña hs trong giê häc. - ChuÈn bÞ giÊy mµu cã kÎ «, hå d¸n giê sau häc tiết 2: Xé dán hình chữ nhật. ------------------------------------------------------------------------------------Kĩ năng sống -------------------------------------------------------------------------------------Thø s¸u ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 2017 TiÕng ViÖt: T¸ch tiÕng thanh thanh ngang ra hai phÇn - §¸nh vÇn (TiÕt 9, 10) ( S¸ch thiÕt kÕ trang 87) 18 Trường Tiểu học… Họ tên GV Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A Tự nhiên xã hội CƠ THỂ CHÚNG TA I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - HS nhËn ra 3 phÇn chÝnh cña c¬ thÓ : ®Çu , m×nh, ch©n tay vµ mét sè bé phËn bªn ngoµi nh tãc, tai, m¾t, mòi, miÖng, lng, bông. - HS M3, M4 ph©n biÖt ®îc bªn ph¶i, bªn tr¸i c¬ thÓ. - HS yªu thÝch m«n häc. * GD Kĩ năng sống: - HS có ý thức biết và có kĩ năng biết yêu quý, chăm sóc bản thân, biết ăn uống, tập thể dục 1 cách khoa học để cơ thể phát triển khỏe mạnh. II. CHUẨN BỊ : 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh ¶nh trong bµi . - HS: Sách giáo khoa III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A/ Hoạt đông khởi động: (2’) - Cho HS chơi trò chơi: Làm theo lời tôi nói * Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trước khi bước vào bài mới và kết nối bài. * Cách tiến hành: - GV gọi 2 HS lên chỉ các bộ phận mà GV gọi tên. VD: GV nói : Mắt thì HS phải chỉ đúng mắt… - HS tham gia chơi. - HS nhận xét - GV nhận xét trò chơi, tuyên dương... và giới thiệu vào bài, ghi tên bài. B. Hoạt động hình thành kiến thức - HS quan s¸t. mới ( 15 phút) : a.Ho¹t ®éng 1 : Th¶o luËn nhãm ®«i . (78’) *Môc tiªu : Gäi ®óng tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi c¬ thÓ . * Cách tiÕn hµnh : Họ tên GV 19 Trường Tiểu học… Năm học 2017 - 2018 Giáo án tổng hợp lớp 1A - Cho HS Quan s¸t h×nh tr 4 sgk thay phiªn nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ. - Gäi mét sè em xung phong nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ -> GVKL ... b. Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t tranh (10’) *Môc tiªu : Häc sinh quan s¸t tranh nhËn biÕt c¬ thÓ gåm 3 phÇn . *TiÕn hµnh : - Cho HS quan s¸t h×nh ë tr 5, thảo luận nhóm đôi : - M1, M2: nªu néi dung tranh vÏ, c¸c ho¹t ®éng trong tranh. - Cho M3, M4: lÇn lùît diÔn l¹i tõng ho¹t ®éng nh c¸c b¹n trong h×nh sgk. - GV cho HS nãi c¬ thÓ gåm mÊy phÇn ? - GVKL : C¬ thÓ chóng ta gåm 3 phÇn : ®Çu, m×nh, ch©n tay.... - Hoạt động cá nhân. - Chia sẻ trước lớp - HS khác nhận xét - Hoạt động cặp đôi. - Cá nhân chia sẻ trước lớp. - Nhận xét - C¶ líp quan s¸t. - Nhận xét - HS trả lời C. Ho¹t ®éng 3: TËp thÓ dôc (5-7’) *Môc tiªu : G©y høng thó rÌn luyÖn søc Líp gi¶i lao 3’ khoÎ . * Cách tiÕn hµnh : - GV híng dÉn HS h¸t => Lµm mÉu => C¶ líp võa tËp võa h¸t : " Cói m·i mái lng...” - GVKL : Muèn c¬ thÓ khoÎ m¹nh ph¸t triÓn tèt cÇn tËp thÓ dôc h»ng ngµy. 4. Hoạt động tiếp nối :(5’) - Tæ chøc trß ch¬i : Ai nhanh , ai ®óng. -HS làm theo yêu GV. +GV nªu tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ , HS chØ nhanh vµo c¬ thÓ m×nh. VD mòi - GV vµ HS hÖ thèng néi dung bµi. Liªn hÖ gi¸o dôc HS hằng ngày ăn uống và nghỉ - HS chơi trò chơi ngơi khoa học để cơ thể phát triển khỏe mạnh để có sức khỏe học tập tốt hơn… - GV nhËn xÐt chung giê häc .DÆn HS «n bµi, chuÈn bÞ bµi 2 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kĩ năng sống: Họ tên GV 20 Trường Tiểu học…
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan