Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Tiểu học Tuần 11_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ...

Tài liệu Tuần 11_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

.DOC
21
1110
76

Mô tả:

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 : Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN/ UƠ/ ( Thiết kế trang 40) ---------------------------------------------------------------Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. – Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước (có thể còn thấp), hai tay chống hông (thực hiện bắt chước theo giáo viên). – Bước đầu làm quen với trò chơi. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiê ên tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang (có thể tay chưa ngang vai) và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập. - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ Hoạt động khởi động: - GV nhận 6– 8’ - Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học viên. ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. * * * * * * * * * + Khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Xoay cổ tay, chân, hông, gối * * * * * * * * * *  Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 8 GV m) – Từ đội hình trên HS di 1 Trường Tiểu học:..... Họ tên GV:... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 chuyển thành vòng tròn và khởi động. GV 2/ Hoạt động thực hành: 22 a. Đứng đưa 1 chân ra trước, 2 tay 24’ chống hông – Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện + Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông. + Nhịp 2: Về TTCB. + Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông. + Nhịp 4: Về TTCB. GV – GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. –GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thử làm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thử làm lại động tác, nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. –GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an tòan. –GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. b. Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”  Hướng dẫn và tổ chức HS chơi  Nhận xét 3/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu - khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. – GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6– 8’ –Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Họ tên GV:... 2 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Làm được các phép trừ trong phạm vi các số đã học. - Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. 2. Kĩ năng: Rèn HS làm các phép tính trừ trong phạm vi 4 thành thạo. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, yêu thích môn Toán. -Làm BT 1, 2 (cột 1, 3),3 (cột1, 3), 4. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to minh họa bài tập 4. - HS : Bảng con, vở ghi Toán. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : - Phiếu học tập , bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: GV chia lớp làm 2 đội, mỗi đội là 3 dãy HS, mỗi dãy 3 bạn lên chơi. HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào chỗ chấm. - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa 4 - 2 > 2 bài... Họ tên GV:... 3+2=5 4 + 0 < 10 2>3-2 3 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. Năm học 2017 - 2018 - HS nhắc lại đầu bài 3. Hoạt động thực hành (30 phút) : Giao HS làm BT 1, 2 (cột 1, 3),3 (cột1, 3), 4. * Mục tiêu: Làm được các phép trừ trong phạm vi các số đã học. Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. * Cách thực hiện: * Bài tập1: Hoạt động cá nhân hoạt động cả lớp. - HS làm bảng con.. - Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc - GV nhận xét. * Lưu ý : GV cần quan tâm đến đối tượng HS M1, M2 về kĩ năng đặt tính, viết các số thật thẳng cột. HS M3, M4 phải nêu được cách đặt tính cột dọc gồm có 2 bước: bước 1 đặt tính, bước 2 tính kết quả... *Bài 2( cột 1, 3): Hoạt động cá nhân, chia sẻ cả lớp. - Hướng dẫn HS nêu cách làm (chẳng hạn: 5 - 1 - 1 =…, ta lấy 5 - 1 = 4, lấy 4 – 1 = 3, viết 3 sau dấu =, ta có: 5 - 1 - 1 = 3) … - GV chấm, nhận xét bài của HS. - Kết luận: Lấy số thứ nhất trừ đi số thứ hai, được bao nhiêu lấy kết quả đó trừ tiếp số thứ 3, viết kết quả sau dấu bằng. * Bài 3 (cột 1, 3 ) Hoạt động cả lớp. – Gọi HS nêu yêu cầu bài. – Gọi HS nêu cách làm: Tính rồi so sánh kết quả tính. - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” - Gọi HS chữa bài. - Cho HS nhắc lại cách làm ; chẳng hạn:” muốn tính 5 - 3 … 2, ta lấy 5 trừ 3 bằng 2 rồi lấy 2 so sánh với 2 ta điền dấu =”. - Bài tập 4 : Hoạt động cặp đôi, chia sẻ trước lớp. - Đọc yêu cầu bài1:” Tính”. - HS làm bài. - HS nhận xét, chữa bài: 5 4 5 - 2 - 1 -4 3 3 1... “Tính”. - 2HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm vở rồi đổi vở để kiểm tra, chữa bài: 5–1–1=3 3–1–1=1 5–1–2=2 5–2–2=1 - Giãn tiết. - HS nêu yêu cầu của bài : Điền dấu > , < , =? - HS chơi trò chơi và chữa bài: 5–3=2 5–1=4 5–3<3 5–4>0 - HD HS nêu cách làm bài: Quan sát tranh - HS nêu yêu cầu bài 4:” Viết phép tính thích hợp”. và nêu bài toán trong nhóm đôi, chia sẻ - HS nhìn tranh vẽ nêu bài tóan rồi viết 4 Trường Tiểu học:..... Họ tên GV:... Giáo án tổng hợp lớp 1A trước lớp. - GV nhận xét,TD... Năm học 2017 - 2018 kết qủa phép tính đúng vào tình huống trong tranh. - HS làm bài, chữa bài. Nêu các phép tính: a, 5 - 2 = 3. b, 5 - 1 = 4. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): - HS làm vở, chữa bài: Điền dấu >, <, = * Bài tập 1: Hoạt động cá nhân, chia sẻ 5 – 4 < 2 5+0<9 cả lớp. 5–4=1 4=1+3 - GV nêu yêu cầu: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm. - Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài. 5 – 1 = 4 + 0 * Bài tập 2: ( M4) - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng trừ 5. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS cùng người thân đọc thuộc lại bảng cộng trừ đã học trong phạm vi 5và chuẩn bị bài sau. -------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội Bài 11: GIA ĐÌNH EM I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS biết: Gia đình là tổ ấm của em. Bố mẹ , ông bà , chị em … là những người thân yêu của em. - Em có quyền được sống với cha mẹ và được cha mẹ yêu thương, chăm sóc. - Kể được về những người trong gia đình mình với bạn trong lớp và biết yêu quý gia đình. - Vẽ tranh giới thiệu về gia đình mình. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tự tin nói trước các bạn và cô. 3.Thái độ: Yêu quý gia đình và những người thân trong gia đình. Họ tên GV:... 5 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cá nhân, cả lớp, theo nhóm. 2. Đồ dùng dạy học: - - GV: Tranh minh hoạ SGK. - HS: Bài hát “Cả nhà thương nhau” - Giấy vẽ khổ A4, màu, bút vẽ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. Hoạt động khởi động: (3 phút) - Cho HS Hát bài cả nhà thương nhau. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - GV cho HS hát: + Trong bài hát các em vừa hát đã nhắc - Bài hát có nhắc đến ba, mẹ và con. đến những ai trong gia đình? - GV: Ba, mẹ và các anh chị em là những người thân yêu của các em và cùng sống trong một ngôi nhà. Đó chính là gia đình của chúng ta. Để tìm hiểu về gia đình của mình cô trò mình cùng vào học bài: “Gia đình” - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết: Gia đình là tổ ấm của em. Bố mẹ , ông bà , chị em … là những người thân yêu của em. *Cách tiến hành: HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ trước lớp - Cho HS quan sát tranh trong SGK, thảo - Quan sát hình SGK thảo luận nhóm luận nhóm 4 trong thời gian 2 phút, trả lời 4. các câu hỏi: - Gia đình Lan có những ai? Lan và - Đaị diện nhóm lên kể lại gia đình những người trong gia đình đang làm gì? Lan. Gia đình Minh. - Gia đình Minh có những ai? Minh và những người trong gia đình đang làm gì? - GV cùng HS nhận xét. GV chốt nội dung tranh. * Kết luận: Mỗi người khi sinh ra đều có - Giãn tiết. Họ tên GV:... 6 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 bố, mẹ và những người thân. Mọi người đều sống chung trong một mái nhà đó là gia đình. 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: - Vẽ tranh giới thiệu về gia đình mình. Kể được về những người trong gia đình mình với bạn trong lớp và biết yêu quý gia đình. * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp. - Cho HS vẽ tranh về những người thân - Vẽ tranh, trao đổi theo cặp. trong gia đình mình. -Từng em vẽ vào giấy: Bố, mẹ, ông , bà - Cho HS kể trong cặp đôi và chia sẻ và anh chị hoặc em, là những người trước lớp về những người thân trong gia thân yêu nhất cuả em. đình mình. - Cho 1 số em dưạ vào tranh đã vẽ giới thiệu cho các bạn trong lớp về những người thân trong gia đình mình. - Tranh vẽ những ai? - Học sinh kể dưạ vào tranh vẽ trong - Em muốn thể hiện điều gì trong tranh? nhóm đôi và chia sẻ trước lớp. * Kết luận: Mỗi người khi sinh ra đều có gia đình, nơi em được yêu thương, chăm sóc và che chở. Em có quyền được sống chung với bố mẹ và những người thân. * Lưu ý: - HS M1, M2 vẽ về những người thân yêu của em. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): - HS M3, M4 có thể vẽ toàn cảnh gia đình mình và trang trí. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét giờ học. - Về cùng người thân vẽ lại người thân và tô màu... - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. -------------------------------------------------------------------------- ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Họ tên GV:... 7 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: LUYỆN TẬP ( Thiết kế trang 43) ------------------------------------------------------Toán: SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Nhận biết vai trò số 0 trong phép trừ : 0 là kết quả phép trừ hai số bằng nhau, một số trừ đi 0 bằng chính nó. - Biết thực hiện phép trừ có số 0. - Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện phép tính có số 0 trong phép trừ . 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, yêu thích môn Toán. - Làm BT1, 2 (cột 1, 2), 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, động não, thảo luận nhóm, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung phần bài học trong sách giáo khoa và tranh minh họa bài tập 3. - HS : Bảng con, vở ghi Toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 2. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Xì điện”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: : Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. GV cho 1 HS làm trọng tài . GV nêu 1 phép tính bất kì, Gọi 1 HS trả lời. Nếu HS - HS chơi, chữa bài: đó trả lời đúng trọng tài sẽ hô: “ Đúng” và 1 + 0 = 1 3+2=5 em đó được quyền nêu các phép tính 0 + 5 = 5 4 + 1 = 5 ... khác, gọi các em khác trả lời. Nếu em đó trả lời sai trọng tài hô : “Sai” thì em đó phải hát tặng cả lớp 1 bài. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... 8 Trường Tiểu học:..... Họ tên GV:... Giáo án tổng hợp lớp 1A - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. Năm học 2017 - 2018 - HS nhắc lại tên bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: Nhận biết vai trò số 0 trong phép trừ : 0 là kết quả phép trừ hai số bằng nhau, một số trừ đi 0 bằng chính nó. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp * Giới thiệu phép trừ hai số bằng nhau. a, Giới thiệu phép trừ 1 – 1 = 0 . - GV cho HS lấy 1 que tính 2 hs ngồi - HS thao tác trên vật thật theo cặp đôi cạnh nhau kiểm tra cho nhau, bớt sang và nêu bài toán : có một que tính bớt trái 1 que tính, GV thao tác trên bảng. một que tính. Hỏi còn mấy que tính? - Một que tính bớt một que tính,còn mấy -…còn 0 que tính. que tính? - Nêu phép tính tương ứng? 1 - 1 = 0 - vài hs nhắc lại, lớp ĐT - HS Quan sát hình vẽ thứ hai trong bài - GV viết bảng 1 - 1 = 0 học để tự nêu bài toán:Trong chuồng b, Giới thiệu phép trừ 3 – 3 = 0. ( Tiến có 3 con vịt, 3 con vịt chạy ra khỏi hành tương tự như phép trừ 1 – 1 = 0 ) lồng. Hỏi trong chuồng còn lại mấy con vịt ? - HS tự nêu :3 con vịt bớt 3 con vịt còn 0 con vịt”.3 trừ 3 b»ng 0 - HS đọc :” ba trừ ba bằng không”. c, GV có thể nêu thêm một số phép trừ - HS tính 2 – 2 = 0 ; 4 – 4 = 0 khác nữa như HS lấy thêm ví dụ một số trừ đi chính 2 - 2 ; 4 – 4,… cho HS tính kết quả. nó. * Kết luận: Một số trừ đi số đó thì bằng 0 - Nhiều em nhắc lại KL… * Giới thiệu phép trừ “ Một số trừ đi 0” a, Giới thiệu phép trừ 4 - 0 = 4 - Cho HS lấy 4 hình vuông nêu vấn đề, - HS đọc thuộc các phép cộng trên bảng chẳng hạn như:” Tất cả có 4 hình vuông, cá nhân , nhóm, đồng thanh. không bớt hình nào.Hỏi còn lại mấy hình vuông?”.(GV nêu: Không bớt hình vuông nào là bớt 0 hình vuông ). - GV gợi ý để HS nêu: "4 hình vuông bớt 0 hình vuông còn 4 hình vuông”; “ 4 trừ 0 bằng 4”. GV viết bảng: 4 – 0 = 4 rồi gọi HS đọc : - “Bốn trừ 0 bằng bốn”. b, Giới thiệu phép trừ 5 - 0 = 5: ( Tiến hành tương tự như phép trừ 4 – 0 = 4). c, GV có thể cho HS nêu thêm một số Họ tên GV:... 9 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 phép trừ một số trừ đi 0 (VD: như 1 – 0 ; 3 – 0 ; … ) và tính kết quả. * Kết luận: " Một số trừ đi 0 bằng chính - Một số HS nhắc lại KL… số đó”. - Để HS ghi nhớ bảng cộng, GV có thể - HS đọc cá nhân, nhóm, trước lớp. che từng phần, rồi toàn bộ công thức tổ chức cho HS học thuộc. 3. Hoạt động thực hành luyện tập: (15 phút) * Mục tiêu: - Biết thực hiện phép trừ có số 0. Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. * Cách thực hiện: Giao HS làm BT1, 2 (cột 1, 2), 3. * Bài 1: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp - Hướng dẫn HS làm vở, chữa bài. - GV chấm, nhận xét bài làm của HS. - GV chốt: Bất kì số nào trừ đi 0 vẫn bằng chính số đó. Một số trừ đi 0 vẫn bằng chính nó. * Lưu ý: HS M1, M2 nếu không nhẩm được các phép tính ở cột 3 thì HS lấy que tính để tính kết quả. * Bài 2( cột 1, 2) : HS chơi trò chơi: " Xì điện". - GV cho HS dựa vào các bảng +,- đã học để nhẩm kết quả các phép tính. - Cho HS chơi trò chơi: GV chia lớp 2 đội, mỗi đội 3 em lên tham gia chơi. - GV cùng HS nhận xét, chữa bài. * Bài 3: Hoạt động cá nhân, cặp đôi - GV cho HS quan sát tranh, HS tự nêu nhiều bài toán khác nhau và tự nêu được phép tính thích hợp với bài toán. - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 nêu được các phép tính thích hợp với bài toán. HS M 3, M4 nêu được nhiều bài toán khác nhau từ 1 bức tranh. * Kết luận: Bất kì số nào trừ đi 0 vẫn bằng chính số đó. Một số trừ đi 0 vẫn bằng chính nó. - HS đọc yêu cầu bài 1: " Tính” - HS làm vở, chữa bài. - HS đọc kết quả vừa làm: 1-0=1 1–1=0 5–1=4 2–0=2 2-2=0 5–2=3 3–0=3 3–3=0 5–3=2 4 -0= 4 4–4=0 5 – 4 = 1... - HS đọc yêu cầu bài 2: "Tính”. - HS chơi trò chơi, chữa bài: 4+1=5 2+0=2 4+0=4 2–2=0 4–0=4 2–0=2 -1HS đọc yêu cầu bài 3: “ Viết phép tính thích hợp". - HS nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp. - 2 HS làm ở bảng lớp, cả lớp làm bảng con: a, 3 – 3 = 0 ; b, 2 – 2 = 0 - Trả lời: “Số 0 trong phép trừ”. - Lắng nghe. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành Họ tên GV:... 10 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 cho HS M3, M4): * Bài tập: - GV nêu yêu cầu: Điền số - Tính: thích hợp vào chỗ chấm: 1 - ... = 1 - Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài. 2 - ... = 2 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) 3 - ... = 3 - Gọi HS đọc lại bảng cộng , trừ từ 0 đến 5. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS học thuộc lại các bảng +, - đã học và chuẩn bị bài sau. 2 + ... = 5 ... + 0 = 4 ... + 5 = 5 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2017 Hát nhạc: ĐÀN GÀ CON (GV chuyên) ---------------------------------------------------------------Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VẦN CÓ ÂM CHÍNH VÀ ÂM CUỐI: MẪU 3 - AN ( Thiết kế trang 45) -----------------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Thực hiện được phép trừ hai số bằng nhau, phép trừ một số cho số 0. - Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học. - Làm bài tập 1(cột 1, 2, 3 ), 2, 3 (cột 1, 2 ), 4 (cột 1), 5 (a ). 2. Kĩ năng: Rèn HS làm các phép tính trừ trong phạm vi 4 thành thạo. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: 11 Trường Tiểu học:..... Họ tên GV:... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - GV: Bảng phụ chép bài tập 3, tranh vẽ minh hoạ bài 5. - HS : Bảng con, vở ghi Toán. III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 3. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Xì điện”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: : Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. GV cho 1 HS làm trọng tài . GV nêu 1 phép tính bất kì, Gọi 1 HS trả lời. Nếu HS - HS chơi, chữa bài: đó trả lời đúng trọng tài sẽ hô: “ Đúng” và 2 + 0 = 2 1+2=3 em đó được quyền nêu các phép tính 0 + 4 = 4 3 + 1 = 4 ... khác, gọi các em khác trả lời. Nếu em đó trả lời sai trọng tài hô : “Sai” thì em đó phải hát tặng cả lớp 1 bài. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại tên bài. 2. Hoạt động thực hành luyện tập: (15 phút) * Mục tiêu: Thực hiện được phép trừ hai số bằng nhau, phép trừ một số cho số 0. - Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học. - Làm bài tập 1(cột 1, 2, 3 ), 2, 3 (cột 1, 2 ), 4 (cột 1), 5 (a ). * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp * Bài 1: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. -Gọi HS nêu yêu cầu rồi làm và chữa bài. - HS nêu yêu cầu bài. - HS làm miệng, theo dõi và nhận xét bài bạn: 5- 4=1 4- 0=4 3-3=0 - Em có nhận xét gì về số 0 trong phép 5 - 5 = 0 4–4=0 3–1=2 trừ: 4 - 0 = 4 3 - 3 = 0? - Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0, - GV chốt: Số 0 trong phép trừ. trừ đi 0 thì bằng chính số đó. * Bài 2: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. - Tính cột dọc - Gọi HS nêu yêu cầu, sau đó làm vào bảng con. - Khi làm các phép tính cột dọc em cần Họ tên GV:... 12 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 lưu ý điều gì? * Lưu ý : GV cần quan tâm đến đối tượng HS M1, M2 về kĩ năng đặt tính, viết các số thật thẳng cột. HS M3, M4 phải nêu được cách đặt tính cột dọc gồm có 2 bước: bước 1 đặt tính, bước 2 tính kết quả... - Phải ghi số cho thật thẳng cột - HS làm , chữa bài: 5 5 1 4 3 3 1 0 1 2 3 0 4 5 0 - Giãn tiết. 2 0 3 * Bài 3: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. - Gọi HS nêu yêu cầu và làm bài. - Nêu yêu cầu rồi làm bài vào vở. 2 -1–1=0 3-1-2=0 4-2–2=0 4-0-2=2 - GV cùng HS nhận xét, chữa bài. - 2 - 1 bằng 1; 1 - 1 bằng 0, viết số 0 - Giải thích cách làm cách làm? sau dấu bằng. * Kết luận: - Lấy số thứ nhất trừ đi số - Đổi chéo vở, kiểm tra bài làm của thứ 2, được bao nhiêu trừ tiếp đi số thứ 3. bạn. Kết quả viết sau dấu bằng. * Bài 4: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. - Gọi HS nêu yêu cầu ? - Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm - Vậy em điền dấu gì vào: 5-3...2, vì sao? - dấu = vì 5 – 3 = 2, 2 = 2. - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. 5-3 .=... 2 3-3 .<.. 1 - GV cùng HS nhận xét, chữa bài. 5-1 .>.. 3 3-2 ..=..1 - Gv nhận xét trò chơi, phân thắng thua. - Nhận xét, chữa bài *Bài 5: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. - Gọi hs nêu yêu cầu của bài - Viết phép tính thích hợp - Cho HS quan sát tranh tranh từ đó nêu bài toán. - Từ đó em có phép tính gì? a) 4 - 4 = 0 - Em nào có bài toán khác, phép tính của 0+4=4 bài toán là gì? * Lưu ý: HS M1, M2 nêu được các phép tính thích hợp với bài toán. HS M 3, M4 nêu được nhiều bài toán khác nhau từ 1 bức tranh. * Kết luận: Bất kì số nào trừ đi chính nó - HS nhắc lại Họ tên GV:... 13 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 thì đều bằng 0. Một số cộng 0 vẫn bằng chính nó. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): - HS làm vở chữa bài: * Bài tập: - GV nêu yêu cầu: Điền số - 5–3–0=2 3–1-2=0 thích hợp vào chỗ chấm: 5–1–0=4 - Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài. 3 + 1 – 4 = 0 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng trừ 4, 5. - Nhận xét giờ học. - Cùng người thân làm bài 5 b trang 52. - Dặn HS học thuộc lại các bảng +, - đã học và chuẩn bị bài sau. _____________________________________________________________ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 7, 8: VẦN /AT/ ( Thiết kế trang 49) --------------------------------------------------Đạo đức: THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ I . MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Củng cố hệ thống hoá các kiến thức về chuẩn mực hành vi đạo đức trong mối quan hệ của các em với gia đình, nhà trường ,cộng đồng. 2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng nhận xét , đánh giá hành vi của mình phù hợp trong cuộc sống gia đình, nhà trường, xã hội. 3. Thái độ: Giáo dục thái độ tự tin yêu thương tôn trọng con người , yêu cái thiện cái đúng , cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. 14 Trường Tiểu học:..... Họ tên GV:... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: phiếu bài tập. - Chuẩn bị trò chơi đóng vai. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3phút) - Giáo viên tổ chức trò chơi “Thi ai nói - Học sinh tham gia chơi nhanh”: Giáo viên yêu cầu học sinh nói lại tên các bài đạo đức đã học. Bài học hôm nay cô trò mình cùng củng cố nội dung các bài đã học đó qua bài: “Thực hành kĩ năng giữa kì”. - Lắng nghe. - Giáo viên ghi tên bài lên bảng. - Nhắc lại tên bài. 2. HĐ thực hành luyện tập: (25 phút) *Mục tiêu: : Củng cố hệ thống hoá các kiến thức về chuẩn mực hành vi đạo đức trong mối quan hệ của các em với gia đình, nhà trường , cộng đồng. *Cách tiến hành: a. Trò chơi “Thi hùng biện”.HĐ nhóm 4 cả lớp. *Giáo viên chuẩn bị sẵn một số thăm ghi các câu hỏi. - Các nhóm cử đại diện lên bốc thăm cùng một lúc, GV đọc nội dung các câu hỏi. - Câu hỏi được đưa về nhóm để cùng chuẩn bị, sau đó nhóm cử một bạn lên trình bày. *Các học sinh được cử lên trình bày sẽ cùng lên ngồi trước lớp. - Mỗi nhóm sẽ cử đại diện vào ban giám khảo để chấm xem ai trả lời đúng và hay. - Giáo viên làm trọng tài để đưa ra nhận xét cuối cùng, nhóm nào có nhiều lần thắng cuộc, kể hay… sẽ được khen thưởng. Câu hỏi gợi ý: 1. Em hãy kể những việc thực hiện gọn gàng, sạch sẽ ? 2. Em hãy kể về những ngày đầu tiên đi học? Họ tên GV:... - Đại diện mỗi nhóm lên thực hiện một số động tác, cả lớp theo dõi… - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe phổ biến luật chơi. - Học sinh thi hùng biện. 15 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 3. Em hãy hát, đọc thơ, múa…1 bài về gia đình? 4. Kể về những việc em đã làm với anh (chị), em của mình ở nhà thể hiện là 1 HS ngoan? - Gv cùng HS nhận xét trò chơi… b. Cho HS thi : Vẽ tranh về gia đình em - HĐ cá nhân, nhóm đôi chia sẻ trước lớp. - Em hãy kể về gia đình em? - GV cùng HS nhận xét cuộc thi… * Lưu ý: HS M1, M2 vẽ được tranh về gia đình, HS M3, M4 kể được hay về gai đình mình. * Kết luận: - Giáo viên hỏi lại các kiến thức đã học về chuẩn mực hành vi đạo đức trong mối quan hệ của các em với gia đình, nhà trường , cộng đồng 4. HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh vẽ ra giấy A4. - Kể về gia đình của mình trong nhóm đôi và chia sẻ trước lớp. - Học sinh trả lời. - Dặn học sinh thực hiện đúng các hành vi trên - Lắng nghe và thực hiện. - Học sinh lắng nghe. - Chuẩn bị bài: " Nghiêm trang khi chào cờ". ---------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Mĩ thuật BÀI 5: EM VÀ CÁC BẠN ( TIẾT 2) ( GV chuyên) _____________________________________________________________ Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2017 Tiếng Việt: Họ tên GV:... 16 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 TIẾT 9, 10: /ĂN/ ( Thiết kế trang 52) ----------------------------------------------------------------Thủ công XÉ DÁN HÌNH CON GÀ CON (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Học sinh biết cách xé, dán hình con gà con . Giúp các em xé được hình con gà con ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ. - HS M3, M4 xé , dán được hình con gà con. Đường xé ít răng cưa. Hình dán cân đối phẳng. Có thể xé, dán được thêm hình con gà con có hình dạng, kích thước khác nhau, màu sắc khác nhau. Có thể vẽ trang trí hình con gà con. 2. Kĩ năng: Giúp các em rèn luyện đôi tay khéo léo, óc sáng tạo. 3.Thái độ: Yêu thích môn học, chịu khó. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp hỏi đáp, phương pháp giảng giải - làm mẫu, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV : Bài mẫu về xé, dán hình con gà con . Giấy màu, hồ, khăn lau. - HS : Giấy màu, giấy nháp, bút chì, bút màu, hồ dán, khăn,vở. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Hoạt động khởi động : ( 3 phút) - Cho HS hát bài : “ Đàn gà con” - HS giới thiệu vào bài, ghi tên đầu bài. 2. Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu : Học sinh biết xé, dán hình con gà con trên giấy màu. * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. - Giáo viên nhắc lại các quy trình xé dán hình con gà con ở từng phần và cho học sinh nhắc lại các bước. - Cho học sinh lấy giấy màu ra xé, dán hình con gà con vào vở. - Giáo viên quan sát và hướng dẫn từng chỗ cho những học sinh còn lúng túng. Riêng mắt, mũi, mỏ có thể dùng bút màu để tô. - Giáo viên hướng dẫn các em dán cân đối. Họ tên GV:... - HS hát. - HS nhắc lại tên đầu bài. - Học sinh lắng nghe và nhắc lại các bước xé ở tiết 1. - HS thực hành xé, dán hình con gà con: - Học sinh chọn màu theo ý thích. Lật mặt kẻ ô rồi tiến hành các bước xé dán theo quy trình giáo viên đã hướng dẫn. - Dán xong học sinh có thể trang trí 17 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Cho HS trưng bày sản phẩm. - Đánh giá sản phẩm. - Chọn vài bài đẹp để tuyên dương. - Nhắc học sinh thu dọn vệ sinh và lau tay. * Lưu ý: Học sinh M 1, M2 biết cách xé, dán hình con gà con ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. HS M3, M4 xé , dán được hình con gà con. Đường xé ít răng cưa. Hình dán cân đối phẳng. * Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): Có thể xé, dán được thêm hình con gà con có hình dạng, kích thước khác nhau, màu sắc khác nhau. Có thể vẽ trang trí hình con gà con. thêm cho đẹp. - HS trưng bày sản phẩm. 4. Hoạt động tiếp nối : ( 2 phút) - Gọi học sinh nêu lại các bước xé dán hình con gà con. - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Chuẩn bị đồ dùng học tập để học ôn bài : Kĩ thuật xé dán. -------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số đã học, phép cộng với số 0, phép trừ một số cho số 0, trừ hai số bằng nhau. 2. Kĩ năng: Rèn HS làm các phép tính trừ trong phạm vi 4 thành thạo. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, yêu thích môn Toán. - Bài 1(b), bài 2 (cột 1, 2), 3 (cột 2, 3). II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, động não, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. 18 Trường Tiểu học:..... Họ tên GV:... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Hình thức, hoạt động cá nhân, cả lớp. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 4. - HS : Bảng con, vở ghi Toán. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Kiểm tra bài cũ: - Làm bài tập 4:(Điền dấu <, >, = ) (3 HS viết bảng lớp). - GV nhận xét 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: (1 HS nêu yêu cầu). HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: GV chia lớp làm 2 đội, mỗi đội là 3 dãy HS, mỗi dãy 3 bạn lên chơi. HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? chỗ chấm. 5 + 0 < 10 - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa 1 + 2 = 2 + 1 1+2<5-2 4–0<5+0 bài... -HS nhắc lại tên bài. - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động thực hành: (30 phút) - Giao HS làm tập 1(b), bài 2 (cột 1, 2), 3 (cột 2, 3). * Mục tiêu: Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số đã học, phép cộng với số 0, phép trừ một số cho số 0, trừ hai số bằng nhau. * Cách thực hiện: Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô trống: - Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài. - Cho HS nhận xét rút ra tính chất của phép cộng của 2 phép tính : 2 + 1 = 3 ; 1 +2=3 - GV chốt tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng 3. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. Họ tên GV:... 19 Trường Tiểu học:..... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK. * Bài tập1: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. - Đọc yêu cầu bài1:” Tính”. - HS làm bảng con. - HS làm bài, chữa bài - Yêu cầu HS viết các số phải thẳng cột. a,  5 3  4 1  2 2  5 1  4 3 2 5 4 4 1 4 b, + 0 3  3 5  0 2  2 1  0  3 2 5  0 1 4 0 5 0 1 1 - lưu ý điều gì? * Lưu ý : GV cần quan tâm đến đối tượng HS M1, M2 về kĩ năng đặt tính, viết các số thật thẳng cột. HS M3, M4 phải nêu được cách đặt tính cột dọc gồm có 2 bước: bước 1 đặt tính, bước 2 tính kết quả... * Bài 2: ( cột 1, 2) Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp. -1HS đọc yêu cầu:”Tính”. - HD HS làm bài: Dựa vào các bảng cộng trừ - HS chơi trò chơi, chữa bài, HS đọc đã học để làm. KQ vừa làm được: - Cho HS chơi trò chơi: “ Xì điện” 2+3=5 4 +1 = 5 - GV nhận xét bài làm của HS. 3+2=5 1+4=5 - GV nhận xét trò chơi, TD. - HS trả lời… - Củng cố cho HS về tính chất của phép cộng: - Khi đổi chỗ các số trong phép cộng, thì kết - Kết quả không thay đổi. quả như thế nào? * Kết luận: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng, thì kết quả không thay đổi. *Bài 3:( cột 1, 2) Hoạt động cá nhân, hoạt - 1HS đọc yêu cầu bài 3: “Điền dấu động cả lớp. <, >, = ”. - HS tự làm bài và chữa bài, đọc KQ - Cho HS làm vở. vừa làm được. - Hướng dẫn HS nêu cách làm (chẳng hạn: 3+0=3 4+1…4, ta lấy 4+1=5 rồi lấy 5 so sánh với 4, 5 5 – 1 > 0 5–4<2 3–0=3 lớn hơn 4 nên ta điền dấu >, ta có: 4+1 > 4 - GV chấm , nhận xét bài làm của HS. * Kết luận: Một số cộng hoặc trừ đi 0 thì chính - HS nhắc lại cá nhân, ĐT. bằng số đó. * Bài 4: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả 20 Trường Tiểu học:..... Họ tên GV:...
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan