Tài liệu Tuần 11_giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 933 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo án lớp 3 TUẦN 11: Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU I/MỤC TIÊU : A. Tập đọc : 1. Kiến thức - Hiểu ý nghĩa truyện : Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất . - Trả lời được các câu hỏi trong SGK 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng. - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật. 3.Thái độ: Trân trọng, sử dụng nguồn tài nguyên đất hợp lí. B. Kể chuyện: 1. Rèn kỹ năng nói : Biết sắp xếp lại các tranh minh hoạ trong Sgk theo đúng thứ tự câu chuyện . Dựa vào tranh, kể lại được trôi chảy, mạch lạc 1 đoạn của câu chuyện đất quý, đất yêu. 9 HS khá giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện) 2. Rèn kỹ năng nghe. II/CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp: PP thảo luận nhóm; PP Phân tích tổng hợp, PP sắm vai 2. Đồ dùng: -Tranh minh họa truyện trong SGK. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tập đọc : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Hoạt động khởi động: ( 2 phút) - Cả lớp hát tập thể : - Đọc thuộc lòng 1 đoạn của bài : Thư gửi bà (3HS) trả lời câu hỏi với ND đoạn vừa đọc . -> GV nhận xét, đánh giá. - Kết nối với nội dung bài 2. Hoạt động luyện đọc: ( 30 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn bài. * Cách tiến hành: a. GV đọc toàn bài. - HS lắng nghe. b. GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. * Đọc từng câu - Mỗi HS đọc nối tiếp 1 câu. - HD đọc phát âm từ khó: du lịch, Ê- - Đọc cá nhân, cả lớp đọc ĐT các từ ti-ô-pi-a, cởi giày ra,.. khó. Giáo viên 1 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc câu cho HS Hoàng, Ninh - HS đọc phần chú giải trong SGK - Kết hợp giải thích các từ mới trong +Tìm hiểu nghĩa của các từ: Cung điện, SGK: cung điện, khâm phục, khâm phục, khách du lịch, sản vật. - GV hướng dẫn 1 số câu: +Tại sao các ông pjair làm như vậy?// +Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi // chúng tôi sinh ra ở đây/chết cũng ở đây,/… - Nhận xét cách đọc phát âm của HS * Đọc từng đoạn trước lớp. - 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn. . - Chú ý đoạn 2( sgk T85) - Đọc cá nhân. * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc đoạn: Hoa, Bình - HS lắng nghe GV hướng dẫn cách *GV gợi ý giọng đọc đọc - Các nhóm luyện đọc * Đọc từng đoạn trong nhóm. -Vài nhóm thi đọc - Lớp bình xét * 1 HS đọc lại toàn truyện. -1HS (M3) đọc *GV nhận xét 3. Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi. * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và thảo - Lớp đọc thầm đoạn 1, và thảo luận câu luận câu hỏi trong sgk hỏi trong sgk -Đại diện nhóm chia sẻ nội dung bài trước lớp: + Hai người khách được vua Ê - ti - ô - + Vua mời họ vào cung, mở tiệc chiêu pi - a tiếp đãi thế nào ? đãi họ .. + Khi khách sắp xuống tàu điều gì bất +Viên quan bảo họ cởi giày ra để họ ngờ đã xảy ra ? cạo sạch đất ở đế giày. - Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại phần cuối - Học sinh đọc thầm phần cuối đoạn 2. đoạn 2 của bài. + Vì sao người Ê - ti - ô - pi - a không + Vì họ coi đất quê hương là thứ thiêng để cho khách mang đi một hạt cát nhỏ ? liêng, cao quý nhất - Mời 3HS nối tiếp đọc 3 đoạn của bài. - 3 em nối tiếp đọc 3 đoạn của bài. +Theo em, phong tục trên nói lên tình +Họ coi đất đai của Tổ quốc là tài sản cảm của người Ê - ti - ô - pi - a đối với quý giá, thiêng liêng nhất . quê hương ? Giáo viên 2 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 * GV chốt lại :Giáo viên chốt ý như sách giáo viên - HS chú ý nghe 4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm( 5 phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn 2 trong bài. * Cách tiến hành: - GV HD HS đọc lại đoạn 2 -1 HS đọc lại -1 vài HS thi đọc diễn cảm đoạn 2 -1 vài tốp HS nâng cao -> GV cùng cả lớp bình chọn nhóm đọc -> Lớp nhận xét bình chọn hay nhất. -> GV nhận xét Kể chuyện: 5. Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: HS kể lại được một đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa. * Cách tiến hành: *.GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập *. Giáo viên nêu nhiệm vụ: SGK. - Lắng nghe nhiệm vụ tiết học . a.GV YC HS suy nghĩ và kể chuyện - GV gợi ý hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo tranh - Yêu cầu HS quan sát tranh, sắp xếp lại - Cả lớp quan sát tranh minh họa, sắp theo đúng trình tự câu chuyện. xếp lại đúng trình tự của câu chuyện. +HS làm việc cá nhân - Gọi HS nêu kết quả. - 2HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ - Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét. sung. b. HD HS kể chuyện trong nhóm. - Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm. + Từng cặp tập kể chuyện, - GV đi từng nhóm quan sát HS kể +HS kể chuyện trong nhóm2 chuyện. *Giúp đỡ nhóm 2, đối tượng HS M1+M2. c. Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp. -Gọi đại diện các nhóm lên thi kể + HS (nhóm 2) kể trước lớp chuyện theo đoạn. + Đại diện các nhóm thi kể chuyện trước lớp. +Các nhóm khác bổ sung +Các nhóm theo dõi, nhận xét - Gọi 3 HS kể cả câu chuyện -3 HS thi kể chuyện Giáo viên 3 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 (HS M3+ M4 kể lại được một đoạn câu - > Lớp bình chọn người kể hay nhất chuyện theo lời của một nhân vật: Chi, Duy Anh, Hoan). - Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương những HS kể hay. 6. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút) - Về nhà kể chuyện cùng người thân; - GV nhắc HS lời khuyên của câu chuyện - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... TOÁN: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (TIẾP THEO) I/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính . - Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán giải bằng hai phép tính. - HS làm được BT 1, 2, BT3(dòng 2) 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính 3.Thái độ: Yêu thích Toán học, vận dụng tính toán trong cuộc sống. II. II. CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Rèn luyện tư duy sáng tạo; Thực hành – Luyện tập; Trò chơi 2. Đồ dùng: Bảng phụ ghi sẵn BT 3 (T51) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Hoạt động khởi động ( 3 phút) - 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3( trang 50 ) - GV nhận xét, kết nối nội dung bài học 2. Hoạt động hình thành kiến kiến mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: Biết giải và trình bày bài giải bài toán giải bằng hai phép tính * Cách tiến hành: Bài toán 1: - GV gọi HS đọc bài toán, ghi tóm tắt lên bảng - Thực hiện theo YC Giáo viên 4 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Gọi 2HS dựa vào tóm tắt đọc lại bài toán. - Yêu cầu HS chia sẻ điều bài toán cho biết và điều bài toán hỏi. - Dự kiến một số câu hỏi Hs có thể trao đổi với nhau: + Theo bạn bước 1 ta đi tìm gì ? - 2HS đọc lại bài toán. - Quan sát sơ đồ tóm tắt để nêu điều bài cho biết và điều bài toán hỏi. -Tìm số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: + Khi tìm ra kết quả ở bước 1 thì bước 2 chúng + Tìm số xe đạp cả hai ngày ta tìm gì? - Lệnh cho HS trao đổi N2 để thực hiện tính ra -HS thực hiện kết quả và cách trình bày bài giải như sách giáo khoa. - Yêu cầu HS tìm kết quả của phép tính nhân -Thực hiện YC, chia sẻ kiến thức còn lại với bạn, thống nhất cách làm Lưu ý HS M1: Lan, Tuấn, -GV nhận xét, chốt lại 2 bước tính... -HS lắng nghe -Yêu cầu HS đọc lại bài giải -HS nhắc lại 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: Củng cố, áp dụng cách giải toán có lời văn bằng hai phép tính, làm được BT 1, 2, BT3(dòng 2) * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập. - Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán. - Yêu cầu lớp làm vào vở . - Yêu cầu 1 học sinh lên chia sẻ cách làm. - Nhận xét đánh giá. - Cho HS đổi vở để KT bài nhau. Bài 2 : - Yêu cầu HS nêu và phân tích bài toán. - Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở. - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. - Mời một học sinh lên chia sẻ cách làm bài . Bài 3: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài. - Yêu cầu lpos thảo luận N2 (dòng đầu). Giáo viên - Đọc bài toán. - Học sinh vẽ tóm tắt bài toán. - Cả lớp thực hiện làm vào vở. - Một học sinh lên trình bày cách thức làm bài, cả lớp nhận xét bổ sung. - HS đọc và vẽ tóm tắt bài toán. - Cả lớp thực hiện làm vào vở - Một học sinh lên giải, cả lớp nhận xét bổ sung. Bài giải : Số lít mật ong lấy ra là : 24 : 3 = 8 ( l ) Số lít mật ong còn lại là: 24 – 8 = 16 (l) Đáp số: 16 l mật ong - Một em nêu đề bài tập 3 . - Cả lớp thực hiện làm phiếu HT. 5 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Mời đại diệnhọc sinh nêu kết quả. - Học sinh nêu kết quả . - Giáo viên nhận xét đánh giá . - Lớp nhận xét, bổ sung *Bài 3 (dòng 1): BT.PTNLHS (M3+M4) - Đọc Y.C bài toán - GV đánh giá KQ bài làm của HS - Suy nghĩ, tìm cách làm bài - Dự kiến đáp án: - Báo cáo KQ với GV + 5 gấp3 lần được 15, 15 thêm 3 được 18 +7 gấp lên 6 lần được 42, 42 bớt 6 được 36 4..Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nhận xét đánh giá tiết học -Giao nhiệm vụ:... -Lắng nghe - Dặn về nhà học và xem lại các bài tập đã làm. Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I Thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC: VẼ QUÊ HƯƠNG I/MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc. - Hiểu ý nghĩa của bài : Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương đất nước tha thiết của 1 bạn nhỏ . (Trả lời được các CH trong SGK; thuộc 2 khổ thơ trong bài; HS khá, giỏi thuộc cả bài thơ) 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng, đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc. 3.Thái độ: Giáo dục HS yêu quý quê hương, đất nước. II/CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: PP thảo luận nhóm; PP Phân tích tổng hợp; PP giải nghĩa từ 2. Đồ dùng: - Tranh minh họa bài đọc trong SGK. - Bảng phụ viết bài thơ để hướng dẫn học sinh HTL. III . CÁC HOẠY ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt đô ông của thầy 1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút) Giáo viên Hoạt đô ông của trò 6 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - 1Hs hát bài: Quê hương tươi đẹp - 2HS đọc lại câu chuyện: Đất quý, đất yêu; nêu lại ý nghĩa câu chuyện. -Giới thiệu bài 2. Hoạt động luyện đọc: ( 12 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn bài. * Cách tiến hành: a. GV đọc diễn cảm bài thơ - HS chú ý nghe - GV hướng dẫn cách đọc b.HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc từng dòng thơ - Mỗi HS nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ - HD đọc phát âm từ khó: làng xóm, lúa xanh, lượn quanh, nắng lên,… - Đọc từng khổ thơ trước lớp - HS nối tiếp đọc (HD câu thơ cho HS: Mai, Đại, Trinh) Bút chì xanh đỏ/ Em gọt hai đầu/ Em thử hai màu/ Xanh tươi, /đỏ thắm.// ... -GV gợi ý cho HS hiểu nghĩa: Sông - HS giải nghĩa từ mới máng, xanh mát, cây gạo, .. *GV lưu ý nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả màu sắc. - Đọc từng khổ thơ trong nhóm - HS đọc theo nhóm 4 + Gọi 4 nhóm thi đọc 4 khổ thơ - 4 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ + Theo dõi HS đọc bài theo nhóm để -Thi đọc thuộc lòng cả bài thơ. - Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng, chỉnh sửa riêng cho từng nhóm Lưu ý giọng đọc của nhóm Sóng biển hay - Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ . -Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài 3. Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi. *Cách tiến hành - Mời Hs đọc bài, yêu cầu cả lớp đọc -Thực hiện nhiệm vụ GV giao thầm bài thơ, trao đổi nhóm đôi các câu -Thảo luận, chia sẻ: hỏi cuối bài, chia sẻ KQ trước lớp + Kể tên những cảnh vật được tả trong +Tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, bài thơ ? ngói mới,... + Cảnh vật quê hương được tả bằng + Tre xanh, cây lúa xanh,..ngói mới đỏ nhiều màu sắc. Hãy kể những màu sắc tươi, mặt trời đỏ chói,... đó ? + Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ? + C) Vì bạn nhỏ yêu quê hương Giáo viên 7 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng nhất ? * Giáo viên kết luận: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, tình yêu tha thiết của bạn nhỏ đối với quê hương . 4. Hoạt động học thuộc lòng bài thơ .5 phút) * Mục tiêu: HS học thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ. * Cách tiến hành: - GV đọc diễn cảm bài thơ . - HS chú ý nghe -1 HS đọc lại - GV HD HS đọc thuộc lòng từng khổ, - HS đọc theo dãy, nhóm, cá nhân - HS thi đọc thuộc từng khổ thơ. -> lớp nhận xét bình chọn -> Gv nhận xét 5. Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Nêu lại nội dung bài - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau: “Nắng phương Nam” - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... CHÍNH TẢ: ( Nghe- viết) TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài Tiếng hò trên sông. - Làm đúng bài tập điền tiếng có vần ong / oong ; Làm đúng BT3a có tiếng chứa âm đầu hoặc vần dễ lẫn : s / x . 2.Kĩ năng: Rèn kỹ năng viết chính tả. -Biết viết hoa đúng các chữ cái đầu câu và tên riêng trong bài (Gái, Thu Bồn ); ghi đúng các dấu câu ( dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm lửng ). -Trình bày đúng hình thức văn xuôi. 3.Thái độ: GD HS ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp. II. II.CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP Phân tích ngôn ngữ; PP thực hành; PP trò chơi học tập 2.Đồ dùng: - Bảng lớp viết 2 lần các từ ngữ bài tập 2, giấy khổ lớn để HS thi tìm nhanh BT3. Giáo viên 8 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt đô ông của thầy Hoạt đô ông của trò 1. Hoạt động khởi động:( 3 phút) - Cả lớp hát tập thể: - Cả lớp viết vào nháp, 2 HS viết bảng các từ sau: là cầu tre nhỏ, đêm trăng, rụng trắng - Nhận xét, khen - Giới thiệu bài 2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả: ( 6 phút) * Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài chính tả và cách viết các từ khó, dễ lẫn. * Cách tiến hành *HD HS nghe viết a. HD chuẩn bị viết chính tả. - Giáo viên đọc bài một lượt. - HS chú ý nghe -> 2 HS đọc lại - Yêu cầu 3 học sinh đọc lại bài văn . - 3 học sinh đọc lại bài. + Bài chính tả có mấy câu? + Bài chính tả này có 4 câu. + Những chữ nào trong đoạn văn cần + Viết hoa chữ cái đầu đoạn văn và tên viết hoa ? riêng (Gái, Thu Bồn). * Luyện viết tiếng khó - Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực -Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và hiện viết vào bảng con: lấy bảng con và viết các tiếng khó. - Giáo viên nhận xét đánh giá . 3. Hoạt động viết chính tả: ( 15 phút) * Mục tiêu: Chép lại chính xác đoạn bài: Tiếng hò trên sông.. * Cách tiến hành: - Đọc cho học sinh viết vào vở. - Cả lớp nghe và viết bài vào vở. - GV quan sát hướng dẫn thêm cho HS Lưu ý nét khuyết của HS: Nam, Hoàng, Hải, Thúy 4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết: ( 5 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai trong bài chính tả, biết sửa lỗi chính tả. * Cách tiến hành: - GV đọc lại bài - HS đổi vở dùng bút chì soát lỗi - GV chữa lỗi - Hs đổi chéo vở để soát bài - GV thu bài, chấm -> Nhận xét bài viết -Lắng nghe 5. Hoạt động làm bài tập chính tả: ( 6 phút) * Mục tiêu: bài tập điền tiếng có vần ong / oong ; Làm đúng BT3a có tiếng chứa âm đầu hoặc vần dễ lẫn : s / x . * Cách tiến hành: Giáo viên 9 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập 2. - Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập. - Mời 2 em lên bảng thi làm đúng, nhanh. - Nhận xét tuyên dương. - Gọi HS đọc lại lời giải đúng và ghi nhớ Bài 3 : - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập 3a. - Chia nhóm, các nhóm thi làm bài trên giấy, xong đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, đọc kết quả. Lưu ý đối tượng M1+ M2: Minh, Huy - GV cùng HS nhận xét, tuyên dương. - Gọi 1HS đọc lại kết quả. - Cho HS làm bài vào VBT. -> GV nhận xét * Bài 3b. BT.PTNLHS (M3+M4) - GV đánh giá KQ bài làm của HS - 2HS nêu yêu cầu của bài - Học sinh làm vào vở - 2HS lên bảng thi làm bài, cả lớp theo dõi bình chọn bạn làm đúng và nhanh. - 2HS đọc lại lời giải đúng a) Chuông xe đạp kêu kính coong Vẽ đương cong b) Làm việc xong Cái xoong - 1HS đọc yêu cầu bài - Các nhóm thi làm bài trên giấy. - Đại diện nhóm dán bài lên bảng, đọc kết quả. Lớp bình chọn nhóm làm đúng nhất. - 1HS đọc lại kết quả. - Cả lớp làm bài vào VBT theo lời giải đúng -Lắng nghe -Đọc Y.C bài -Suy nghĩ, tìm vần điền cho hợp lí -Báo cáo KQ với GV 6. Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Về nhà học bài , chuẩn bị bài sau * Đánh giá tiết học Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... TOÁN: LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Củng cố, khắc sâu về kĩ năng giải bài toán có hai phép tính. - Làm được BT1,3,4(a,b) 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán 3.Thái độ: Vận dụng cách tính của bảng nhân để làm tính toán trong thực tế Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 II. CHUẨN BỊ 1. Phương pháp: Dạy học hợp tác; Luyện tập –Thực hành 2. Đồ dùng - Bảng phụ ghi sẵn sơ đồ tóm tắt bài tập 3. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Hoạt động khởi đô ông (4phút): -Gọi 2 em lên bảng làm BT. -Nhận xét, tuyên dương -Kết nối với nội dung bài 2.Hoạt động thực hành (28 phút) *Mục tiêu: Củng cố về giải bài toán có hai phép tính. - Làm được BT1, 3, 4 (a,b) * Cách tiến hành Bài 1: - Yêu cầu Hs đọc yêu cầu bài - Trao đổi YC bài theo cặp - Tổ chức cho HS làm bài cá nhân - HS làm bài cá nhân + Yêu cầu HS làm vào vở. + Mời một học sinh lên chia sẻ. - Chia sẻ cách làm bài trước lớp, thống nhất bài làm Bài giải Cả 2 lần số ô tô rời bến là: 18 + 17 = 35 (ôtô) Số ô tô còn lại là: 45 - 35 = 10 (ô tô) - Giáo viên nhận xét chữa bài. Đ/S: 10 ô tô Bài 3: - Gọi một học sinh nêu yêu cầu BT3. - Học sinh đọc yêu cầu bài tập, trao - Treo BT3 đã ghi sẵn lên bảng. đổi cách đặt đề toán. - Yêu cầu HS làm vào vở. + Lớp thực hiện đặt đề bài toán dựa Lưu ý đối tượng HS hạn chế: Tuấn, vào tóm tắt rồi làm bài vào vở. - Mời một học sinh chia sẻ cách làm. + Một học sinh trình bày bài giải - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. trên bảng, lớp nhận xét chữa bài. - Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra. + HS đổi vở để KT bài nhau. * GV củng cố về cách giải BT bằng 2 phép +... gồm 2 bước giải: tính... 14 + 8 = 22 (bạn) 14 + 22 = 36 (bạn) Bài 4: - GV yêu cầu HS làm ý a, b - 2 HS nêu yêu cầu của BT + Làm bài cá nhân - 2 HS lên bảng làm + 2 HS lên bảng làm ý a và b + Chữa bài +Theo dõi * Bài 4c. BT.PTNLHS (M3+M4) -Suy nghĩ, và hoàn thành câu c của Giáo viên 11 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - GV trợ giúp Hs gặp vướng vắc - GV đánh giá KQ bài làm của HS 3.Hoạt động tiếp nối (3 phút) - Nêu lại nội dung bài học ? - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học và làm bài tập . BT 4 -Báo cáo KQ với GV Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH VÀ VẼ SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Sau bài học HS có khả năng: - Biết mối quan hệ, biết xưng hô đúng đối với những người trong họ hàng. 2.Kĩ năng: Vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng. 3.Giáo dục:Yêu quý người thân, họ hàng. II/ II. CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: - Thảo luận nhóm; ; PP thực hành giao tiếp. - PP phát hiện và giải quyết vấn đề; PP trò chơi học tập. 2.Đồ dùng: - GV: Hình minh họa SGK. Giấy khổ to. Bảng phụ ghi 4 câu hỏi thảo luận. 4 tờ giấy ghi ND trò chơi Xếp hình. - HS: Xem trước bài ở nhà. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động khởi động (3 phút) - HS hát bài Cả nhà thương nhau -Kết nối nội dung bài học. 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (20phút) * Mục tiêu: -HS phân tích được mối quan hệ họ hàng trong các tình huống khác nhau.Vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng. -Biết mối quan hệ, biết xưng hô đúng đối với những người trong họ hàng -Vẽ được sơ đồ và giải thích được mqh họ hàng. * Tiến hành: Giáo viên 12 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 Việc 1: Phân tích, vẽ sơ đồ về mối quan hệ họ hàng - Yêu cầu HS quan sát hình ở SGK và thảo luận trả lời 4 câu hỏi (sách HD trang 96, 97) -Đề nghị Hs tương tác, chia sẻ nội dung của bài - Dẫn dắt, gợi mở bằng hệ thống câu hỏi để vẽ sơ đồ gia đình như H.2 /43: *Lưu ý đối tượng HS M1+ M2 + GĐ có mấy thế hệ? Thế hệ thứ nhất gồm những ai? + Ông, bà sinh dược mấy người con? Kể ra? + Ông bà có mấy người con dâu, mấy người con rể? Đó là những ai? + Bố mẹ Quang sinh ra ai? + Bố mẹ Hương sinh ra ai? - Yêu cầu HS nhìn vào sơ đồ nói lại mối quan hệ. *GV KL về mối quan hệ trong gia đình Việc 2: Cách xưng hô - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi theo 4 câu hỏi (sách HD/98,99). *GVKL: Với mỗi người họ hàng, cần phải tôn trọng, lễ phép, yêu thương đùm bọc nhau. Việc 3: Trò chơi Xếp hình. - Tổ chức chơi theo nhóm. - Phổ biến luật chơi: sách HD /100 - Tổ chức chơi mẫu. - Tổ chức trò chơi. - Nhận xét, tổng kết 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) Giáo viên - Làm việc theo nhóm, cử đại diệnbáo cáo. + Câu 1: 10 người: ông, bà, cha mẹ Hương,... + Câu 2: 2 con: cha mẹ Hương, cha mẹ Quang. + Câu 3: Mẹ Quang, Bố Hương. + Câu 4: Cháu nội là Quang, Thủy. Cháu ngoại là Hương, Hồng. -3 thế hệ, gồm ông và bà. - 2 người: bố Quang, mẹ Hương - 1 dâu là mẹ Quang, 1 rể là bố Hương. - Quang, Thủy. - Hương, Hồng. - 3 HS nói trước lớp. - Làm việc nhóm đôi, thống nhất kết quả -Cử đại diện chia sẻ trước lớp -Các nhóm khác nhận xét, đánh giá. - Phân nhóm - Nghe phổ biến, nắm luật chơi. - Tham gia chơi mẫu. - Tham gia chơi. 13 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 -Gọi 3 HS lên bảng tự liên hệ bản thân về gia đình mình và vẽ thật nhanh sơ đồ giới thiệu với các bạn. -Ghi nhớ nội dung bài học. Xem trước bài Phòng cháy khi ở nhà. - Nhận xét Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... Thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2017 LUYỆN TỪ VÀ CÂU : TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG. ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ? I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức - Mở rộng và hệ thống vốn từ về quê hương. Hiểu và xếp đúng vào 2 nhóm một số từ ngữ về quê hương (BT1) - Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ Quê hương trong đoạn văn) BT2) - Nhận biết được các mẫu câu theo mẫu Ai làm gì ? và tìm được bộ phận câu TLCH Ai? hoặc Làm gì? (BT3) - Đặt được 2 – 3 câu theo mẫu Ai làm gì? Với 2 – 3 từ ngữ cho trước (BT4) 2.Kĩ năng: Nhận biết được các mẫu câu theo mẫu Ai làm gì? Đặt được 2 – 3 câu theo mẫu Ai làm gì? 3.Thái độ: Yêu thích môn học. II/CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: Thảo luận nhóm; PP phát hiện và giải quyết vấn đề 2.Đồ dùng: - Ba tờ giấy to trình bày bài tập 1. Bảng lớp kẻ sẵn bài tập 3 (2 lần ) III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Hoạt động khởi động (3 phút) - Hát tập thể: “Quê hương tươi đẹp” - Làm bài tập 2,3 trang 80sgk - Nhận xét, giới thiệu bài . Hoạt động thực hành(28 phút) *Mục tiêu: - Mở rộng và hệ thống vốn từ về quê hương. - Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ Quê hương trong đoạn văn và tìm Giáo viên 14 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 được bộ phận câu TLCH Ai? hoặc Làm gì? *Cách tiến hành: Bài 1: -Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 1 - Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập. - Mời 3 em lên làm vào 3 tờ giấy to dán sẵn trên bảng. - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. Bài 2 : - Yêu cầu một em đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp đọc thầm. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung bài. *Trợ giúp cho Hs M1 - Gọi HS nêu kết quả. - Một em đọc yêu cầu bài tập1. - Thực hành làm bài tập vào vở. - 3HS lên bảng chia sẻ phần làm bài. - Cả lớp bổ sung: - Một em đọc bài tập 2. Lớp theo dõi và đọc thầm theo. -Thảo luận nhóm 2. - Đại diện nhóm trình bày kết quả - Các nhóm khác nhận xét bổ sung - 3HS lần lượt đọc lại đoạn văn đã thay - Mời 3HS đọc lại đoạn văn với sự thay thế thế từ được chọn. của 3 từ được chọn. - Cùng với HS nhận xét, tuyên dương. Bài 3: -Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 3 - 2HS đọc nội dung bài tập 3. - Yêu cầu HS thảo luận -HS trao đổi nhóm 4 - Đại diện nhóm nêu kết quả làm bài. - Nhận xét và chốt lại lời giải đúng. - Cả lớp nhận xét bài làm của bạn Ai làm gì ? Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ Mẹ đựng hạt giống đầy chiếc lá cọ Chị tôi đan nón lá cọ . Bài 4: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập - HS làm bài cá nhân - GV gọi HS nêu kết quả - HS nêu kết quả + Bác nông dân đang cày ruộng / + Em trai tôi đang chơi bóng đá ngoài sân . + Những chú gà con đang mổ thóc ngoài sân . + Đàn cá đang bơi lội tung tăng. -GV nhận xét, đánh giá -Lắng nghe Giáo viên 15 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 4. Hoạt động kết nối (2 phút) -Tổng kết tiết học - Giao nhiệm vụ về nhà - Nhận xét tiết học, dặn dò HS. Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... TOÁN: BẢNG NHÂN 8 I/MỤC TIÊU 1.Kiến thức - Củng cố kĩ năng học thuộc bảng nhân 8. 2. Kĩ năng - Biết vận dụng bảng nhân 8 vào giải toán. 3. Giáo dục: lòng đam mê toán học II:CHUẨN BỊ 1. Phương pháp: Dạy học hợp tác; PP Trò chơi học tập; Thảo luận nhóm 2. Đồ dùng: Các tấm bìa 8 chấm tròn III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Hoạt động khởi đô ông (3 phút): - Trưởng ban văn nghệ tổ chức cho Hs tham gia chơi trò chơi “Truyền điện”, nội dung T/C liên quan đến bài trước - GVnhận xét, đánh giá. - Giới thiệu bài 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (12phút) *Mục tiêu: Học thuộc bảng nhân 8. Vận dụng bảng nhân 8 vào giải toán *Cách tiến hành: * Lập bảng nhân 8: - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi: Tìm - Các bảng nhân đã học: 2, 3, 4, 5, 6, trong các bảng nhân đã học xem có những 7. phép nhân nào có thừa số 8? - Từng cặp thảo luận theo yêu cầu của GV. - Mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - Đại diện từng nhóm nêu kết quả thảo luận. Cả lớp nhận xét bổ sung. + Khi ta thay đổi thứ tự các TS trong một + .... tích của nó không đổi. tích thì tích như thế nào? - Yêu cầu các nhóm trở lại thảo luận: Dựa - Các nhóm trở lại làm việc. vào kiến thức đó, hãy thay đổi thứ tự các Giáo viên 16 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 TS trong một tích của các phép nhân vừa tìm được. - Mời HS nêu kết quả. - Yêu cầu HS tính: 8 x 1 = ? + Vì sao em tính được kết quả bằng 1. - GV ghi bảng: 8x1=8 8 x 2 = 16 ............... 8 x 7 = 56 + Em có nhận xét gì về tích của 2 phép tính liền nhau? + Muốn tính tích liền sau ta làm thế nào? - yêu cầu HS làm việc cá nhân: Lập tiếp các phép tính còn lại. - Gọi HS nêu kết quả, GV ghi bảng để được bảng nhân 8. - Tổ chức cho HS đọc và ghi nhớ bảng nhân 8 vừa lập được. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung: -HS trả lời + Tích của 2 phép tính liền nhau hơn kém nhau 8 đơn vị. + ... lấy tích liền trước cộng thêm 8. - Tương tự hình thành các công thức còn lại của bảng nhân 8. - 1 số em nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung: - HS đọc và ghi nhớ bảng nhân 8. 2.Hoạt động thực hành (18 phút) *Mục tiêu: Vận dụng bảng nhân 8 vào giải các bài tập *Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - 1HS nêu yêu cầu của bài : Tính : - Cho HS làm bài trên phiêu học tập. 1 em - HS làm bài trên phiếu. làm trên tờ phiếu to. - Nêu kết quả bài làm, lớp nhận xét bổ - Mời HS nêu kết quả. sung : - GV nhận xét chữa bài. Bài 2 : -Yêu cầu học sinh nêu bài toán. - 2HS đọc bài toán, cả lớp theo dõi. - Yêu cầu HS tự ghi tóm tắt, và làm bài sau -Hs làm bài cá nhân đó chia sẻ trước lớp. - 1HS lên chia sẻ bài làm + Bài toán cho biết gì? + Mỗi can có 8 lít dầu. + Bài toán hỏi gì? + 6 can có bao nhiêu lít dầu. - Mời học sinh cùng tương tác. - Cả lớp trao đổi ý kiến Lưu ý HS : Hòa, Lan, Minh - Thống nhất cách làm bài -Hoàn thiện bài giải - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. Số lít dầu trong 6 can là: -GV chốt kiến thức 8 x 6 = 48 (l) Đáp số: 48 l dầu Bài 3 - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 3. - Một em nêu bài tập 3: Đếm thêm 8 rồi điền vào ô trống. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Học sinh tự làm bài rồi chữa bài. - Gọi HS nêu miệng kết quả. - Học sinh nêu kết quả, lớp bổ sung. Giáo viên 17 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét chữa bài. -Lắng nghe 4. Hoạt động kết nối (2 phút) -2 HS đọc thuộc bảng nhân 8 - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học và làm bài tập . Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... TẬP VIẾT: ÔN CHỮ HOA G (TIẾP THEO) I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Củng cố cách viết hoa G ( gh ) qua các bài tập ứng dụng . - Viết tên riêng : Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ . - Viết câu cao dao : Ai về đến huyện Đông Anh / Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương . 2. Kĩ năng: Rèn chữ viết cho HS: kĩ năng viết đúng, viết nhanh và đẹp 3.Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp. II.CHUẨN BỊ 1. Phương pháp: Hỏi đáp, Quan sát, Làm mẫu, Thực hành – Luyện tập 2. Đồ dùng: - Mẫu viết hoa các chữ G, R, Đ. - Mẫu chữ tên riêng và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút) - Cả lớp hát bài: Năm ngón tay xinh. - HS lên bảng viết: Gò Công, Tiền Giang - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài 2. Hoạt động nhận diện đặc điểm và cách viết chữ, câu ứng dụng: ( 10 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách viết đúng chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng. * Cách tiến hành: Hướng dẫn viết trên bảng con * Việc 1: Hướng dẫn viết chữ hoa: Giáo viên 18 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Các chữ hoa có trong bài: G ( Gh), - Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có R, A, Đ, L, T, V. - Học sinh theo dõi giáo viên viết mẫu. trong bài. - Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết + Lưu ý điểm đặt bút, điểm dừng bút + Chú ý các nét cong, nét thắt... từng chữ . - Yêu cầu học sinh tập viết vào bảng con - Cả lớp tập viết trên bảng con G (Gh), các chữ vừa nêu. R, A, Đ, L, T, V. * Việc 2: Hướng dẫn viết từ ứng dụng + Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng): - Yêu cầu đọc từ ứng dụng: GV giới thiệu: về Ghềnh Ráng (còn gọi là Mộng Cầm) là một thắng cảnh ở Bình Định, là một bãi tắm đẹp của nước ta. * Việc 3: HD viết câu ứng dụng: +Luyện viết câu ứng dụng : Ai về đến huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương - Yêu cầu học sinh đọc câu. - Giúp HS hiểu ND câu ca dao. - Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa (Ai , Ghé ) là chữ đầu dòng và ( Đông Anh , Loa Thành , Thục Vương ) tên riêng ta cần viết như thế nào? -Yêu cầu viết tập viết trên bảng con: Đông Anh và Loa Thành,... - 2HS viết từ ứng dụng: Ghềnh Ráng. - Đọc từ ứng dụng - Lắng nghe để hiểu thêm về một bãi biển là danh lam thắng cảnh của đất nước ta . - Cả lớp tập viết vào bảng con. - 2 em đọc câu ca dao. - Lớp thực hành viết chữ hoa trong tiếng Đông Anh và Loa Thành,... trong câu ứng dụng. 3. Hoạt động thực hành viết trong vở:( 15 phút) * Mục tiêu: Giúp HS viết đúng chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng. * Cách tiến hành: Giáo viên 19 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 Hướng dẫn viết vào vở tâ ôp viết: - Nêu yêu cầu,cho HS viết vào vở: - HS viết: - Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, - Cả lớp luyện viết trên bảng con các cách viết các con chữ và câu ứng dụng từ: Ai, Ghé, Đông Anh, Loa Thành, Thục Vương. đúng mẫu - GV cho HS quan sát bài viết mẫu trong -Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn của giáo viên. vở tâ p viết 3, tâ p mô ât. â â GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS: Hòa, Hoa, … 4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết: ( 5 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai khi chưa viết đúng cỡ chữ, từ, câu ứng dụng. * Cách tiến hành: - Thu và chấm bài 7 đến 10 bài. - Đánh giá, nhận xét 5. Hoạt động tiếp nối: ( 2 phút) - Giáo viên nhận xét đánh giá. - Dă n dò: HS về nhà làm thành bài viết trong vở Tâ âp viết 3, tâ p mô ât, học thuô âc â â lòng câu ca dao,.... - Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới . Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... THỂ DỤC: HỌC ĐỘNG TÁC BỤNG CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU : - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng . - Chơi trò chơi : " Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau". Yêu cầu biết cách chơi và biết tham gia chơi một cách tương đối chủ động . II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi chọn nơi thoáng mát , bằng phẳng , vệ sinh sạch sẽ. - Chuẩn bị còi, khăn bịt mắt cho trò chơi. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Định Đội hình Nội dung và phương pháp dạy học lượng luyện tập Giáo viên 20 Trường Tiểu học
- Xem thêm -