Tài liệu Tuần 12_giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2291 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 12: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: N¾ng ph¬ng nam I.MỤC TIÊU : A. Tập đọc : 1.Kiến thức: Nắm được tình bạn đẹp đẽ, thân thiết, gắn bó, giữa thiếu nhi hai miền Nam Bắc qua sáng kiến của các bạn nhỏ miền Nam, gửi tặng cành mai vàng cho bạn nhỏ ở miền Bắc . 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ năng đọc đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ viết sai do ảnh hưởng của tiếng địa phương : Nắng phương nam, uyên, ríu rít, sững lại, vui lắm, lạnh, reo lên, xoắn xuýt … -Hiểu nghĩa các từ ngữ khó và từ địa phương được chú giải trong bài .Đọc thầm và nắm được cốt truyện . B. Kể chuyện: 1. Rèn kỹ năng nói : - Dựa vào các gợi ý trong Sgk, kể lại từng đoạn của câu chuyện. Bước đầu biết diễn tả đúng lời nhân vật ; phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật . 2. Rèn kỹ năng nghe. II/CHUẨN BỊ: 1.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - PP QS tranh và TLCH; Thảo luận nhóm, PP sắm vai. - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày một phút 2. Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh họa truyện ( SGK). - Bảng phụ ghi tóm tắt từng đoạn III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút) - Gọi 3 em đọc thuộc lòng bài “ Vẽ quê hương” và TLCH - Nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung bài 2. Hoạt động luyện đọc: ( 29 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn bài. * Cách tiến hành: a. GV đọc toàn bài. b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: GV 1 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp. - GV sửa lỗi phát âm. - Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp. +Nè, /sắp nhỏ kia,/ đi đâu vậy ? (câu hỏi, nhấn giọng ở các từ in đậm). +Vui/ nhưng mà/ lạnh dễ sợ luôn. (...) - Kết hợp giải thích các từ khó trong SGK (Đường Nguyễn Huệ, sắp nhỏ, lòng vòng, sửng sốt). -Nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. -HS trao đổi giải nghĩa các từ: Đường Nguyễn Huệ, sắp nhỏ, lòng vòng, sửng sốt. +Thảo luận N2 đặt câu với từ sửng sốt c.Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm. GV - Đọc từng đoạn trong nhóm. theo dõi nhắc nhở. +Vài nhóm thi đọc * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc đoạn đối tượng +Lớp bình xét HS M1: em Mai - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3 . - Cả lớp đọc ĐT đoạn 3( giọng nhẹ nhàng, cảm xúc). - Cả lớp đọc đồng thanh 3 đoạn . - Cả lớp đọc đồng thanh. -HS M4 đọc toàn bài -1HS . Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi. * Cách tiến hành: *GV quan sát, trợ giúp HS nếu nhận được * TBHT điều hành hoạt động của lớp tín hiệu (giơ tay) + 1HS đọc lại toàn bài, lớp đọc thầm +HS tìm hiểu các câu hỏi trong sgk, chia sẻ bạn cùng bàn, chia sẻ trước lớp (dự kiến nội dung): + Trong chuyện có những bạn nhỏ nào ? -HS trả lời.... + Uyên và các bạn đi đâu vào dịp nào ? -Vào ngày 28 tết . - Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 2 của bài . - Học sinh đọc thầm đoạn 2: + Nghe đọc thư Vân các bạn ước ao điều + Gửi cho Vân được ít nắng phương gì ? Nam . - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 3: - Học sinh đọc thầm đoạn 3 + Phương nghĩ ra sáng kiến gì ? Vì sao các + Gửi tặng Vân ở ngoài Bắc một bạn lại chọn cành mai làm quà tết cho cành mai .Vì cành mai sẽ chở nắng Vân ? phương Nam đến cho Vân … - Mời học sinh đọc yêu cầu 5 của bài. -Yêu cầu học sinh phát biểu theo ý cá nhân - Suy nghĩ và nêu lên ý kiến của bản +Hãy chọn một tên khác cho bài ? thân . * Giáo viên chốt ý chính: tình bạn đẹp đẽ, giữa thiếu nhi hai miền Nam- Bắc. 4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm( 5 phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn 2 trong bài GV 2 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu lớp phân các nhóm để đọc bài . - Hướng dẫn đọc đúng trong các đoạn . Lớp chia nhóm mỗi nhóm 4 bạn -Thảo luận tìm giọng đọc đúng (tự phân vai) - Luyện đọc trong nhóm - Đại diện các nhóm chia sẻ giọng đọc - Mời mỗi nhóm 3 em phân vai thi đọc - Các nhóm thi đọc phân vai - HS đoạn 2 thực hiện - Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn bạn - Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc đọc hay nhất . hay nhất - Đọc diễn cảm đoạn 2 và 3 trong bài. + Mời 1 nhóm đọc lại toàn truyện theo vai. - 1 nhóm đọc lại toàn truyện theo -> GV nhận xét, đánh giá vai. Kể chuyện 5. Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: Dựa vào các gợi ý trong Sgk, kể lại từng đoạn của câu chuyện. Bước đầu biết diễn tả đúng lời nhân vật ; phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật. * Cách tiến hành: a.GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập - GV nêu nhiệmvụ: - Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học . - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh và - Cả lớp quan sát tranh minh họa của thực hiện đúng yêu cầu của kiểu bài tập câu chuyện. - Hướng dẫn HS kể chuyện theo gợi ý sgk. -Dựa vào các ý tóm tắt trong sgk trang 95, -HS đọc các gợi ý sgk (t 95, 96), chia 96 kể lại từng đoạn của câu chuyện Nắng sẻ bài với bạn cùng bàn, chia sẻ trước phương Nam lớp - Học sinh nêu nhanh kết quả . - Ý1 :Chuyện xảy ra vào lúc nào ? + Câu chuyện xảy ra vào ngày 28 tết ở thành phố Hồ Chí Minh - Ý 2 :Uyên và các bạn đi đâu ? + Uyên cùng các bạn đi chợ hoa trên - Ý 3 :Vì sao mọi người sững lại ? đường Nguyễn Huệ . + Các bạn đang nói chuyện vui vẻ thì sững lại bởi tiếng gọi … - Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét . -Thống nhất ý kiến - Học sinh nhìn tranh kết hợp gợi ý tập kể . - HS kể chuyện cá nhân HS M4 nêu nhanh sự việc được gợi ý trong -+1 HS (M3+4) kể mẫu đoạn 1 từng đoạn, chia sẻ nội dung đoạn chuyện... - Cả lớp nghe * Tổ chức cho HS kể. +HS kể chuyện theo nội dung từng đoạn trước lớp - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách +HS đánh giá kể. b. HD HS kể chuyện trong nhóm. *HS kể chuyện trong nhóm2 - Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm. GV 3 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 -GV đi từng nhóm quan sát HS kể - HS (nhóm 2) kể trong nhóm chuyện. - Bạn trong nhóm chia sẻ,... *Giúp đỡ nhóm 2, đối tượng HS M1+M2. c. Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp. - 4 em tiếp nối nhau tập kể trước lớp theo - Lần lượt mỗi lần 4 em kể nối tiếp theo 4 đoạn của câu chuyện cho lớp 4 đoạn . nghe. - Các nhóm theo dõi, nhận xét - Gọi đại diện các nhóm lên thi kể chuyện - Đại diện các nhóm thi kể chuyện theo đoạn. trước lớp. Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương những - > Lớp bình chọn người kể hay nhất HS kể hay. -HSM4 kể chuyện - Yêu cầu một em kể lại cả câu chuyện - GV nhận xét lời kể -> nhắc lại cách 6. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút) - Em nêu cẩm nghĩ của mình về câu chuyện? - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học . - Dặn về học bài xem trước “ Cảnh đẹp non sông” Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... TOÁN: LuyÖn tËp I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. - HS biết giải bài có phép nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số và biết thực hiện “ Gấp lên” và “ Giảm đi” một số lần. -Thực hiện BT1 đến BT5 ( BT1 làm cột 1,3,4) 2.Kĩ năng: - Rén kĩ năng đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số; nhẩm tính “ Gấp lên” và “ Giảm đi” một số lần. 3.Thái độ: Yêu thích Toán học, vận dụng tính toán trong cuộc sống. II. II. CHUẨN BỊ 1.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Rèn luyện tư duy sáng tạo; Thực hành – Luyện tập, Thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày một phút 2. Đồ dùng: Bảng phụ kẻ sẵn bảng như nội dung bài tập 1 (phiếu học tập) . GV 4 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Hoạt động khởi động ( 3 phút) - Gọi 2 em lên bảng làm BT2 tiết trước +2HS lên bảng làm bài . + Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn. - GV nhận xét, kết nối nội dung bài học 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. - HS biết giải bài có phép nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số và biết thực hiện “ Gấp lên” và “ Giảm đi” một số lần. * Cách tiến hành: a. Bài tập 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - GV yêu cầu HS làm bài cá nhân -Chia sẻ YC bài với bạn cùng bàn - HS làm vào phiếu HT ( cá nhân) – Chia sẻ KQ trước lớp kết quả *BT.PTNL.HS Thừa số 423 210 105 241 170 -HS M3+M4 hoàn thiện cột,3,4 tiếp tục Thừa số 2 3 8 4 5 làm cột bài 2 và 5. Tích 846 630 840 964 850 GV 5 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 -Gv kiểm soát nhanh KQ của cộtvà 5 -> GV nhận xét, củng cố về nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số . b. Bài tập 2 : - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - HS nêu yêu cầu bài tập - GV yêu cầu HS làm vào bảng con - HS làm vào bảng con -Hs chia sẻ cách làm -> GV gợi ý cho HS sửa sai sau mỗi lần -Thống nhất KQ giơ bảng x : 3 = 212 x : 5 = 141 x = 212 x 3 x = 141 x 5 *GV Củng cố về tìm số bị chia x = 636 x = 705 c. Bài tập 3 : - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - HS làm vào vở - GV gọi HS đọc bài làm Bài giải : - GV trợ giúp HS làm bài M1+M2: Hải) 4 hộp như thế có số kẹo là : 120 x 4 = 480 ( cái ) ->GV nhận xét, củng cố về giải toán đơn . Đáp số : 480 cái kẹo d. Bài tập 4: - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - GV theo dõi HS làm bài - HS làm bài vào vở -> GV chấm, nhận xét sửa sai cho HS Bài giải : * Củng cố giải toán đơn Số lít dầu trong 3 thùng là : 125 x 3 = 375 ( lít ) Đáp số : 375 lít dầu 4..Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND bài ? - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học. Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... ĐẠO ĐỨC TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG (T1) I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Lớp và trừng là tập thể học tập sinh hoạt gắn bó với em nên em cần tham gia vào việc chung của Lớp của trường. + Khi tham gia việc lớp việc trường. Mọi người đều phải tích cực, nhiệt tình để công việc được giải quyết nhanh chóng. Nếu tham gia công việc chung của lớp, của trường mà lại không tích cực thì công việc sẽ bị chậm, tốn thời gian, công sức, tiền của. GV 6 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 + Tích cực tham gia việc trường, việc lớp là khi tham gia đầy đủ, có mặt đúng giờ, làm tốt công việc và không lười biếng. 2. Thái độ: + Học sinh có lòng nhiệt tình khi tham gia việc trường việc lớp. + Ủng hộ, noi gương theo những bạn tích cực tham gia việc lớp, việc trường. 3. Hành vi: + Thực hiện mộc cách tích cực, nhiệt tình, hoàn thành tốt các việc của lớp, của trường như: trực nhật, lao động ... II. CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: -PP thảo luận nhóm, PP phát hiện và giải quyết vấn đề, PP định hướng hành động 2.Đồ dùng: + Phiếu thảo luận nhóm, nội dung công việc của 4 tổ (để báo cáo). III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Hoạt động khởi động (2’) - Cả lớp hát bài ‘ Em yêu trường em”. -Kết nối nội dung bài học 2.Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: -HS tự kiểm tra được công việc của mình về thực hiện nội quy của trường của lớp. (Ghi chú: Vì ở các lớp, bao giờ vào đầu năm học, giáo viên cũng yêu cầu học sinh cả lớp thực hiện nội qui mà lớp, trường đề ra. Nên GVCN thường yêu cầu Ban cán sự lớp có sổ ghi chép để theo dõi những hoạt động của học sinh trong lớp như: mặc đồng phục, đi học muộn, đeo khăn quàng đỏ ...). - Từ các tình huống có sẵn các em đánh giá được bản thân mình. - HS nhận xét được những hành vi nào đúng hành vi nào sai để tự điều chỉnh mình. * Cách tiến hành : * Việc 1: Xem xét công việc Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu các tổ trưởng báo cáo tình hình hoạt +Thảo luận nhóm + Đại diện các tổ báo cáo, nhận xét các động của các đội viên, thành viên trong tổ. đội viên, thành viên của nhóm mình. +Gv trợ giúp cho nhóm Mặt trời + Nhận xét, bổ sung ý kiến + Nhận xét tình hình hoạt động chung của lớp * GV kết luận: Những bạn đã thực hiện và + Lớp chú ý lắng nghe. làm tốt công việc của mình là đã một phần tham gia tốt vào việc thi đua của lớp, của trường. Còn những bạn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn mắc khuyết điểm, như thế là chưa tham gia tích cực vào việc lớp, việc trường. Để hiểu rõ thêm về điều này, hôm GV 7 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 nay chúng ta tìm hiểu bài: “Tích cực tham gia việc lớp, việc trường”. Việc 2: Nhận xét tình huống. Hoạt động cá nhân-> nhóm- Cả lớp - Đưa ra tình huống: Yêu cầu các nhóm thảo luận, sau đó đưa ra các cách giải quyết, có kèn những lý do giải thích phù hợp. +Tình huống: Lớp 3A đang dọn dẹp khu vực vườn trường. Mỗi tổ được giao một nhiệm vụ khác nhau. Tổ của Lan được giao nhiệm vụ nhổ cỏ quanh bồn hoa. Lan chỉ nhổ vội mấy đám cỏ quanh vườn rồi kêu mệt, bảo các bạn ở tổ cho mình ngồi nghỉ. +Lan làm như thế có được không? Vì sao? *Động viên bày tỏ ý kiến: em Nam, Bình - Làm việc cá nhân, tương tác với các bạn trong nhóm, chia sẻ trước lớp . - Các nhóm nêu ý kiến thảo luận như: + Nhóm 1: Lan làm như thế cũng đượ. Có thể là Lan mệt thật, Lan cần nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe. + Nhóm 2: Lan làm như thế là không đúng. Đây là việc chung của lớp, Lan nên cùng các bạn tham gia. Nếu chỉ hơi mệt, Lan có thể một chút rồi lại ra làm vì công việc được giao cũng không quá mệt nhọc. + Nhận xét, đưa ra cách trả lời đúng. + Các nhóm khác nhận xét, bổ sung cho *GV kết luận: Lớp và trường là tập thể sinh nhau. hoạt, học tập gắn bó với em nên cần phải + 12 học sinh nhắc lại. tích cực tham gia các việc lớp, việc trường để công việc chung được giải quyết nhanh chóng. Việc 3: Bày tỏ ý kiến. Làm việc cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp -Đưa ra nội dung các tình huống, yêu cầu + Tiến hành thảo luận nhóm. các nhóm thảo luận và đưa ra ý kiến của +Đại diện các nhóm trình bày ý kiến mình. Nội dung: của mình. a). Trực nhật vườn trường, mỗi tổ được giao  Đúng, không chỉ hoàn thành các một công việc khác nhau. Khi làm xong việc công việc của mình, Trang còn biết GV 8 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 của tổ mình, Trang chạy sang tổ khác, cùng giúp các bạn một tay. b). Dù bị mệt nhưng Thơ vẫn cố gắng cùng các bạn làm báo tường cho lớp để tham dự đợt thi báo tường mừng ngày 8/3 ở trường. c). Để ủng hộ các bạn nhỏ ở vùng lũ lụt, mỗi bạn trong lớp mang vật phẩm đi ủng hộ, riêng Nam cố nhắc mấy lần mà vẫn quên. d). Cả lớp đang thảo luận nhóm về bài giảng của cô giáo, Hùng và Tuấn ngồi nói chuyện riêng. đ). Các bạn trong lớp 3B hăng say học tập, giành nhiều điểm 910 để kính tặng các thầy cô nhân ngày 20/11. *Khuyến khích bày tỏ ý kiến về những việc mình đã làm: Thúy, Hải,... + Nhận xét câu trả lời của các nhóm. *GV kết luận: Để tham gia tích cực vào việc lớp, việc trường, các emcó thể tham gia vào nhiều hoạt động như: lao động, hoạt động học tập, vui chơi tập thể ... giúp các bạn khác để nhanh chóng kết thúc công việc.  Đúng, tuy bị mệt, Thơ vẫn cố gắng tham gia để lớp hoàn thành tốt công việc.  Sai, nam vừa không có ý thức giúp đỡ các bạn vùng lũ, vừa không có ý thức tham gia vào việc làm chung mà lớp, trường phát động.  Sai, đang là giờ học, lại là yêu cầu thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến cho bài học mà Hùng và Tuấn lại không tham gia.  Đúng, các bạn làm thế sẽ làm cho các thầy cô vui lòng, phong trào học tập của lớp sẽ phát triển tốt. + các nhóm nhận xét, bổ sung ý kiến cho nhau. 3.Hoạt động nối tiếp: (3’) +Tổ chức cho Hs hát, đọc thơ hoặc kể chuyện về nội dung có liên quan đến trường, lớp. +Tuyên dương - Nêu lại ND bài ? - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. - Nhắc HS chuẩn bị bài sau Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC: CẢNH ĐẸP NON SÔNG GV 9 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Cảm nhận được vẻ đẹp và sự giàu có của các miền trên đất nước ta, từ đó thêm tự hào về quê hương đất nước . - Học thuộc 2 -3 câu ca dao trong bài . 2. Kĩ năng: - Biết đọc ngắt nhịp đúng các dòng thơ lục bát, thơ 7 chữ trong bài. - Chú ý các từ ngữ : non sông, Kì Lừa, la đà, mịt mù, quanh quanh, hoạ đồ, Đồng Nai, lóng lánh, … - Biết được các địa danh trong bài qua chú thích . 3.Thái độ: Giáo dục Hs luôn có thái độ tự hào, yêu quý quê hương đất nước . II/CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: -PP QS tranh và TLCH; PP Phân tích tổng hợp; PP giải nghĩa từ 2.Đồ dùng - Tranh , ảnh về cảnh đẹp được nói đến trong câu ca dao. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Hoạt động khởi động: ( 2 phút) - Cả lớp hát bài : Quê hương tươi đẹp - 3 HS đọc +TLHC bài Nắng phương Nam - GV nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung bài 2. Hoạt động luyện đọc: ( 18 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn bài. * Cách tiến hành: a. GV đọc toàn bài. - HS lắng nghe. b. GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. * Đọc từng câu - Mỗi HS đọc nối tiếp 2 dòng thơ. - HD đọc phát âm từ khó: non sông, Kì -Đọc cá nhân, cả lớp đọc ĐT các từ khó. Lừa, la đà, Đồng Nai, lóng lánh -GV hướng dẫn 1 số câu khó:(bảng phụ). * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc câu: Thanh, Hoàng +Đồng Đăng/ có phố Kì Lừa Có nàng Tô Thị,/ có chùa Tam Thanh.// - Nhận xét cách đọc phát âm của HS. * Đọc từng đoạn trước lớp. * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đoạn GV 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS đọc từng câu ca dao trước lớp . - Nối tiếp nhau đọc 6 câu ca dao. - Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ hơi đúng ở các dòng thơ, khổ thơ . - Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ - Tìm hiểu nghĩa của từ mới: SGK. mới và địa danh trong bài (Tô Thị, Tam Thanh, Trấn Vũ ) * Đọc từng đoạn trong nhóm. - Yêu cầu HS đọc từng câu ca dao trong - Học sinh đọc từng câu ca dao trong nhóm. nhóm . - Cả lớp đọc ĐT toàn bài. - Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài. *GVKL: Các em cần ngắt nghỉ hơi giữa các cụm từ, đọc đúng câu thể hiện được vẻ đẹp của đất nước. 3. Hoạt động tìm hiểu bài: ( 8 phút) * Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi. * Cách tiến hành: -GV YC HS đọc lại bài -1 HS đọc bài - Yêu cầu đọc thầm toàn bài, TLCH: - Lớp đọc thầm bài. - HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ nội dung trước lớp (Nhiều HS chia sẻ ý kiến) + Kể tên những vùng trong mỗi câu ca + HS trả lời dao ? + Mỗi vùng của đất nước ta có cảnh đẹp + HS trả lời gì? + Theo em, ai đã tô điểm cho non sông ta + Do cha ông ta gây dựng và giữ gìn cho ngày càng đẹp hơn? non sông ngày càng đẹp hơn. -NX, bổ sung ý kiến + GV nhận xét, chốt lại 4. Hoạt động học thuộc lòng và luyện đọc diễn cảm( 6 phút) * Mục tiêu: HS đọc thuộc 6 câu ca dao và đọc diễn. * Cách tiến hành: Lưu ý: lệnh cho Hs làm việc cá nhân GV chia sẻ trước lớp 11 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - GV gợi ý để HS tìm giọng đọc hay với 6 câu ca dao. -HS học thuộc lòng các câu ca dao. - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng 6 câu ca dao. *HS cần giúp đỡ đọc nâng cao: Loan, Hằng, Đức + Mời 2 tốp, mỗi tốp 6 em nối tiếp nhau thi đọc thuộc 6 câu ca dao. + Mời HS thi đọc thuộc cả 6 câu ca dao. -Học sinh đọc nhẩm từng câu rồi cả bài , tìm và chia sẻ giọng đọc nâng cao. - Hs đọc cá nhân -Thi đọc hay + 2 tốp thi đọc thuộc 6 câu ca dao. - HS thi đọc thuộc và đọc diễn cảm cả bài. - Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng, hay + Theo dõi bình chọn bạn đọc tốt nhất. +Gv đánh giá 5. Hoạt động tiếp nối (1 phút) -Nêu lại ND bài - Liên hệ, diáo dục +Bài vừa học giúp em hiểu điều gì? Đất nước ta có nhiều cảnh đẹp, mỗi người phải biết ơn cha ông, quý trọng và giữ gìn đất nước với những cảnh đẹp rất đáng tự hào... -Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: “Người con của Tây Nguyên” - Đánh giá tiết học. Điều chỉnh .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... CHÍNH TẢ: ( Nghe- viết) CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài Chiều trên sông Hương . - Viết đúng các tiếng có vần khó, dễ lẫn (oc / ooc ); giải đúng câu đố; viết đúng 1số tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn: (trâu, trầu, trấu ). 2.Kĩ năng: - HS viết đúng: viết đúng 1số tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn: (trâu, trầu, trấu ) . -Rèn kỹ năng nghe viết chính tả; Trình bày đúng hình thức văn xuôi. 3.Thái độ: Giữ vở sạch, viết chữ đúng và đẹp. II/ CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: PP Phân tích ngôn ngữ; PP thực hành; Thảo luận nhóm 2.Đồ dùng: Bảng lớp viết 2 lần các từ ngữ bài tập 2. GV 12 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) -Hát bài: “Chữ đẹp nết càng ngoan” - Mời 2 học sinh lên bảngr viết: Trời xanh, mái trường, bay lượn, dòng suối - Giáo viên nhận xét, đánh giá - 2học sinh làm bảng, lớp làm vở nháp. -Nhận xét bài của bạn -Giới thiệu bài 2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút) *Mục tiêu: HS có tâm thế tốt để viết bài. Nắm được nội dung bài để viết cho đúng chính tả. *Cách tiến hành: - GV đọc đoạn viết - HS chú ý nghe - Gọi 2 HS đọc lại, cả lớp theo dõi trong SGK. - 2 HS đọc lại bài, cả lớp đọc thầm. - Trao đổi nhóm, nêu ý kiến + Tác giả tả những hình ảnh và âm thanh nào + Khói thả nghi ngút cả 1 vùng trên sông Hương ? tre trúc trên mặt nước, tiếng lanh canh của thuyền chài... + Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ? - Viết hoa chữ cái đầu đoạn, đầu câu và tên riêng: Cuối, Phía, Hương, Huế, Cồn Hến,... - Yêu cầu HS đọc thầm lại bài chính tả và luyện - Lớp tập viết trên bảng con các viết các tiếng khó trên bảng con. từ khó: Buổi chiều, yên tĩnh, - Giáo viên nhận xét đánh giá . thuyền chài, lạ lùng, tre trúc, vắng lặng,.. 3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút) *Mục tiêu: Nghe viết đúng bài chính tả “Chiều trên sông Hương” (trang 96) *Cách tiến hành: -GV đọc chính tả cho HS viết vào vở. - Nghe - viết bài vào vở. Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết, độ rộng, viết từ của HS (Thương, ) 4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút) *Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn. *Cách tiến hành: - GV đọc lại bài - HS xem lại bài của mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai. Sửa lại xuống cuối vở bàng bút - GV chấm nhanh 5 - 7 bài mực. GV 13 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét nhanh về bài làm của HS - Lắng nghe 5. HĐ làm bài tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Viết đúng các tiếng có vần khó, dễ lẫn (oc / ooc ); giải đúng câu đố. - Viết đúng 1số tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn: (trâu, trầu, trấu ) *Cách tiến hành: Bài 2: Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2. - HS nêu yêu cầu bài tập - Tổ chức cho HS làm theo nhóm: từng nhóm - Thảo luận N2 thi tìm đúng, nhanh các từ rồi ghi vào phiếu HT. - Chia sẻ KQ - Mời đại diện các nhóm đọc to kết quả. -Thống nhất kết quả- Báo cáo +Con sóc; *Gv lưu ý cho em Hải, Quân khi đọc viết oc / +Mặc quần soóc ooc +Cần cẩu móc hàng; - GV cùng cả lớp nhận xét, tuyên dương. +Kéo xe rơ-moóc - Nhận xét Bài 3 : - Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài tập 3a. - 2HS nêu yêu cầu bài tập . - Yêu cầu các nhóm làm vàophiếu HT. - Lớp thực hiện theo nhóm. - Yêu cầu các nhóm chia sẻ trước lớp. - HS chia sẻ bài làm trước lớp. - Yêu cầu học sinh chữa bài trong vở. - Cả lớp nhận xét chữa bài. - Gọi 2 học sinh đọc lại lời giải đúng . - Đọc lại KQ đúng - Giáo viên nhận xét bài làm học sinh *Gv lưu ý cho Hs khi đọc viết l/n: lúc, lên, niên lại 6. HĐ tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. -Giao nhiệm vụ:Chuẩn bị bài... Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... . TOÁN: SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Giúp HS biết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. - Rèn kĩ năng giải toán. - HS làm được BT 1, 2, 3. GV 14 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 2.Kĩ năng: Có kĩ năng so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. 3.Thái độ: Vận dụng được đo lường vào cuộc sống thực tế. II/ CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: Dạy học hợp tác; PP Trò chơi học tập; Thảo luận nhóm 2.Đồ dùng: - Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 1 . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.HĐ khởi động: (3 phút) -Tổ chức trò chơi “Điền đúng, điền nhanh” + ) 7 gấp lên 4 lần? +) 7 gấp lên 6 lần? +) 6 gấp lên 5 lần? +) 6 gấp lên 8 lần? (...) - Muốn gấp 1số lên nhiều lần ta làm như thế nào ? -> HS + GV nhận xét, đánh giá -Kết nối nội dung bài 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (10 phút) * Mục tiêu: HS nắm được cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé . * Cách tiến hành: *Giới thiệu bài toán . - GVgọi Hs nêu bài toán - Hs nêu Bt, Hs khác chú ý nghe - GV YC HS phân tích bài toán và vẽ - Hs trao đổi nội dung bài, thống nhất sơ đồ minh hoạ vẽ sơ đồ 6 cm A B - HS cùng tiến hành vẽ sơ đồ C D 2 cm + Đoạn thẳng Ab dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD ? + Em làm thế nào để biết đoạn thẳng AB dài gấp 3 lần đoạn thẳng CD ? - GV gọi HS lên giải - GV : Bài toán trên được gọi là bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé . - Vậy khi muốn so sánh gấp mấy lần số bé ta làm thế nào ? * GV chốt KT về cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. GV - Dài gấp 3 lần -> Thực hiện phép tính chia : 6 : 2 = 3 -HS làm bài cá nhân - 1 HS lên giải, chia sẻ cách bài làm Bài giải : Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài doạn thẳng CD số lần là : 6 : 2 = 3 ( lần ) Đáp số : 3 lần -> Ta lấy số lớn chia cho số bé - Nhiều HS nhắc lại 15 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 3. HĐ Thực hành: (20 phút) * Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để làm BT về cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. HS làm được BT 1, 2, 3 * Cách tiến hành: * Bài 1: - GV treo bảng phụ, gọi HS - 2 HS nêu yêu cầu BT nêu yêu cầu - GVgợi ý cho HS làm bài - HS làm bài vào vở, chia sẻ cách làm + Bước 1: Chúng ta phải làm gì? -> đếm số hình tròn màu xanh, trắng + Bước 2 : Làm gì tiếp theo? -> So sánh bằng cách thực hiện phép chia Bài giải : - GV theo dõi HS làm bài, trợ giúp cho a. 6 : 2 = 3 (lần) Hs M1 ( em Thúy) b. 6 : 3 = 2 (lần) c. 16 : 4 = 4 (lần) - GV nhận xét sửa sai, chốt KT bài * Bài 2 : GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu BT, Hs chia sẻ - Muốn so sánh số 20 gấp mấy lần số 5 - Phép tính chia : 20 : 5 = 4 ( lần ) ta thực hiện phép tính nào ? - HS giải vào vở + 1 HS lên bảng - GV theo dõi HS làm bài Bài giải : Số cây cam gấp số cây cau số lần là : 20 : 5 = 4 ( lần ) Đáp số : 4 lần - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét * Bài 3 : - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - 2 HS nêu yêu cầu BT - GV HD HS làm bài tương tự như bài - HS làm bài vào vở tập 2 Bài giải : Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là : 42 : 6 = 7 ( lần ) - GV theo dõi HS làm Đáp số : 7 lần - GV gọi HS nhận xét -> GV nhận xét sửa sai *BTPTNL HS (M3+M4) Bài 4(T57) - Đọc Y.C bài toán - GV đánh giá KQ bài làm của HS - Suy nghĩ, tìm cách làm bài -Dự kiến đáp án - Báo cáo KQ với GV a)Chu vi hình vuông MNPQ là: 3 x 4 = 12(cm) b) Hình tứ giác ABCD là: 3 + 4 + 5 + 6 = 18(cm) GV 16 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 3 Hoạt động kết nối: (2 phút) - Chúng mình vừa tìm hiểu bài gì ? - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào? - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau - HS nêu -... Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... Tự nhiên và xã hội PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ I/- MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà. - Biết cách xử lí khi xảy ra cháy. 2.Kĩ năng: - Kỹ năng làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm của bản đối với việc phòng cháy khi đun nấu ở nhà. - Kỹ năng tự bảo vệ: ứng phó nếu có tình huống hỏa hoạn (cháy); tìm kiếm sự giúp đỡ, ứng xử đúng cách. 3. GDKNS: - Có ý thức tìm kiếm và xử lý thông tin: phân tích, xử lý thông tin về các vụ cháy. II.CHUẨN BỊ 1. Phương pháp: Quan sát, PPluyện tập thực hành, PP Trò chơi học tập, thảo luận nhóm. 2. Đồ dùng: - GV: Mẫu tin về những vụ cháy đã xảy ra.Hình minh họa SGK. Phiếu ghi tình huống. - HS: Xem trước bài ở nhà. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Hoạt động khởi động (3 phút) -Tổ chức trò chơi “Chanh chua cua kẹp” -HS nhìn vào sơ đồ nói lại mối quan hệ họ hàng. -Nhận xét, đánh giá -Giới thiệu bài: Dựa vào mục tiêu giới thiệu Phòng cháy khi ở nhà 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút) GV 17 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 *Mục tiêu: - Biết được một số vật dễ cháy và hiểu được lý do sao không được đặt chúng gần lửa. Biết nói và viết được những thiệt hại do cháy gây ra. - Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà *Cách tiến hành: Việc 1: Vật dễ cháy, lí do đặt chúng xa lửa. *GDKNS: - Kỹ năng tìm kiếm và xử -HS lắng nghe, ghi nhớ … lý thông tin: phân tích, xử lý thông tin về các vụ cháy. - Kỹ năng làm chủ bản thân + Đảm nhận trách nhiệm của bản đối - Thảo luận nhóm đôi. với việc phòng cháy khi đun nấu ở nhà. Cử đại diện trả lời - Kỹ năng tự bảo vệ: ứng phó nếu có - 4 cặp HS hỏi đáp trước lớp. tình huống hỏa hoạn ( cháy ): tìm kiếm sự giúp đỡ, ứng xử đúng cách. … - Lắng nghe. - Đọc cho HS nghe các mẫu tin - Bất cẩn khi đun nấu, để xăng, dầu /Hỏi/ Nêu những nguyên nhân của vụ gần lửa, bình ga bị hở,... cháy đó? - Bình ga, thuốc pháo,... /Hỏi/ Vậy những vật nào dễ gây cháy? - Không được để các vật dễ gây cháy /Hỏi/ Qua đây em rút ra được điều gì? gần lửa. - Yêu cầu HS quan sát H1,2 SGK, thảo - Thảo luận nhóm đôi, đại diện trả luận theo câu hỏi: lời: /Hỏi/ Đun nấu trong bếp ở H1 hay H2 an - H2 an toàn hơn vì các vật dễ cháy toàn hơn? Vì sao? được sắp xếp gọn gàng xa ngọn lửa. *GVKL: Về các vật dễ cháy, lí do đặt chúng xa lửa. Việc 2: Thiệt hại và cách đề phòng ? Từ những mẩu tin, từ việc quan sát - 3 đến 4 HS chia sẻ:… thiệt hại của H1,2, hãy nói những thiệt hại do cháy gây cải, chết người, để lại thương tật,... ra? - (Nhóm đôi) cử đại diện trình bày ? Ghi vào giấy những việc nên và không + Sắp xếp các thứ trong bếp gọn nên làm để phòng cháy khi đun nấu ở gàng. nhà. + Để các vật dễ cháy xa lửa. ( Giúp đỡ nhóm Mặt Trời) + Nấu xong tắt lửa ngay.... *GVKL + Không nên để những vật dễ cháy gần bếp nấu. GV 18 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 Việc 3: Biết cách xử lí khi xảy ra cháy. - Tổ chức cho HS làm việc với phiếu bài - Chia 3 nhóm tập theo nhóm - Phát cho mỗi nhóm 1 phiếu ghi tình -Thảo luận cử đại diện trả lời, các huống (sách HD/ 106) nhóm nhận xét, bổ sung. *GVKL: Khi phát hiện xảy ra cháy, cách tốt nhất là báo cho người lớn cùng giúp đỡ dập cháy, tránh gây cháy lớn, làm thiệt hại xung quanh. 3.Hoạt động nối tiếp (2 phút) - Gọi HS đọc ND cần biết cuối bài. - Có ý thức nhắc nhở các thành viên trong gia đình phòng cháy và chữa cháy. - Ghi nhớ nội dung bài học. Xem trước bài Một số hoạt động ở trường Điều chỉnh: .................................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017 LUYỆN TỪ VÀ CÂU : ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG , TRẠNG THÁI . SO SÁNH I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Ôn tập về các từ chỉ hoạt động, trạng thái. Nhận biết được các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong khổ thơ (BT1) - Tiếp tục học về cách so sánh (biết thêm được một kiểu so sánh: so sánh hoạt động với hoạt động ). - Chọn được những từ ngữ thích hợp để ghép thành câu (BT3). 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận diện về các từ chỉ hoạt động, trạng thái; kĩ năng so sánh. 3.Giáo dục: Bồi dưỡng từ ngữ về tiếng Việt II. CHUẨN BỊ: 1.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày một phút - Thảo luận nhóm, Luyện tập -Thực hành… 2.Đồ dùng: - Bảng lớp viết sẵn bài tập 1; phiếu HT bài tập 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò GV 19 Trường Tiểu học Giáo án lớp 3 Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng” - 2 HS lên bảng viết một câu có sử dụng biện pháp so sánh - Nhận xét, tuyên dương Kết nối nội dung bài 2. HĐ thực hành (30 phút) *Mục tiêu: - Ôn tập về các từ chỉ hoạt động, trạng thái. Nhận biết được các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong khổ thơ (BT1) - Tiếp tục học về cách so sánh (biết thêm được một kiểu so sánh: so sánh hoạt động với hoạt động ). - Chọn được những từ ngữ thích hợp để ghép thành câu (BT3). *Cách tiến hành Bài 1:- Yêu cầu đọc nội dung bài tập 1 . - Yêu cầu lớp làm vào vở bài tập. - Một em nêu yêu cầu bài tập1 . + Cả lớp đọc thầm bài tập . +Chia sẻ yêu cầu của bài - Học sinh làm bài tập vào vở . - Mời 1 học sinh lên làm trên bảng . - Một học sinh lên làm trên bảng. *GV trợ giúp HS M1: Lan -Chia sẻ cách làm: - Giáo viên chốt lại lời giải đúng. + Từ chỉ hoạt động (chạy, lăn) - Yêu cầu cả lớp chữa bài trong vở + Hình ảnh so sánh (chạy như lăn tròn) Bài 2 : - Lớp nhận xét bổ sung - Yêu cầu một em đọc đề bài tập 2 . - Một em đọc bài tập 2. - Yêu cầu cả lớp đọc thầm . - Lớp theo dõi và đọc thầm theo . -Yêu cầu trao đổi thảo luận theo cặp và làm - Lớp hoàn thành bài tập (N2). vào phiếu HT - Mời 2 em đại diện lên bảng làm vào tờ - Hai em đại diện 2 nhóm lên bảng phiếu lớn chia sẻ cách làm, thống nhất KQ - Giáo viên và học sinh theo dõi nhận xét Sự vật, con vật Hoạt động Từ S.Sánh Hoạt động a). Con trâu đen b). Tàu cau c). Xuống con GV (chân) đi vươn - đậu (quanh thuyền lớn) -húc húc (vào mạn thuyền mẹ) như như như như 20 Trường Tiểu học đập đất (tay) vẫy nằm (quanh bụng mẹ) đòi (bú tí)
- Xem thêm -