Tài liệu Tuần 13_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2345 |
  • Lượt tải: 100

Mô tả:

Giáo án Lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 Năm Tuần 13 Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN/ĂM/, /ĂP/ ( Thiết kế trang 70) ----------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 13 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng. - Làm quen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. (đ. Tác đứng đưa chân sang ngang (chân nhấc khỏi mặt đất), hai tay chống hông, người giữ được thăng bằng. - Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm). 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiê ên tư thế đứng cơ bản tư thế đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: 1 còi, 02 bóng, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập. - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ I/ Hoạt động khởi động: 6– – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức 8’ 1 Tên GV... PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 khỏe học sinh. – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dễ hiểu cho hs nắm. + Khởi động: Cho HS hát  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2. Năm thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình trên HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ Hoạt động thực hành: a. Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện  Nhận xét 22 24’ – Gv nêu nội dung ôn tập và cho hs tập trong nhóm 6. – GV quan sát và sửa sai ở hs . – GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b. Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. GV – GV wan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. – Hướng dẫn và tổ chức HS chơi. –GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn. Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện  Nhận xét Tên GV... 2 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 * Ôn phối hợp: Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông  Nhận xét Năm –GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức  III/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. 6– 8’ –Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7 I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Thuộc bảng cộng; biết làm tính cộng trong phạm vi 7; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhẩm thành thạo bảng cộng 7 và kĩ năng viết các phép tính theo tình huống trong tranh. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích môn học. - Làm BT1, 2 (dòng 1), 3 (dòng 1), 4. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Tên GV... 3 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Máy chiếu, máy vi tính. - Học sinh: 7 que tính, 7 hình vuông, 7 hình tròn, vở ghi Toán. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài. * Cách chơi: - Một em nêu câu hỏi về các phép tính đã học, 1 em tìm kết quả của phép tính đó và trả lời. 1 em làm trọng tài. Nếu bạn trả lời đúng kết quả thì sẽ được quyền ra tiếp các phép tính khác và gọi bạn khác trả lời. Nếu bạn nào không trả lời được thì phải hát tặng cả lớp 1 bài... - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - HS chơi - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết tự thành lập và học thuộc bảng cộng trong phạm vi 7. Tập nêu bài toán dựa vào tranh vẽ hay vật thật mà HS thực hành, cũng từ đó HS nêu được các phép tính tương ứng với bài toán đó. Khắc sâu được tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, chia sẻ trước lớp. * Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7. - HS thực hành trên vật thật - Cho HS thao tác trên hình tam giác. - 6 hình tam giác - Giáo viên gắn 6 hình tam giác đã chuẩn bị. - 7 hình tam giác - Hỏi: Có mấy hình tam giác? - Giáo viên gắn thêm 1 hình . Cho HS nêu -7 bài toán. Cá nhân, lớp. - Hỏi: có tất cả mấy hình tam giác? Tên GV... 4 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 6 tam giác thêm 1 tam giác là 7 tam giác Học sinh nhắc lại. -Hỏi: 6 + 1 = ? -Tương tự hình thành: 1+6=7 + Khi đổi vị trí các số hạng trong phép cộng thì kết quả vẫn không thay đổi. 2+5=7 5+2=7 - HS học thuộc cá nhân, nhóm đôi, 3+4=7 4+3=7 chia sẻ trước lớp. - GV tiếp tục ghi hết công thức trong SGK. Đồng thanh . -Giáo viên xóa dần đến khi thuộc. - GV Kết luận: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. - Giãn tiết. (Đây chính là tính chất của phép cộng sau). 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập BT1, 2 (dòng 1), 3 (dòng 1), 4. * Mục tiêu: - Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 7. Củng cố tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. Biết đặt các phép tính cột dọc và đặt các số thật thẳng cột. Biết nêu bài toán theo tranh vẽ và viết các phép tính thích hợp theo tranh. * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp - Cho HS làm các bài tập vào vở và gọi HS chia sẻ trước lớp từng bài. HS M3, M4 làm BTPTNL. - GV uốn nắn HS yếu. Bài 1: - Nêu yêu cầu, làm bài: Tính: - Khi làm bài tập này cần lưu ý điều gì? -Viết các số phải thẳng cột. Làm bài, sửa bài. 6 2 4 1 3 5 + + + + + + 1 5 3 6 4 2 7 7 7 7 7 7 Bài 2: Tính: Làm bài và sửa bài. 7+0=7 1+6=7 3+4=7 2+5=7 - Nhận xét : 7 + 0 = 7 - HS nhắc lại * Chốt: Bất kì số nào cộng 0 vẫn bằng chính số đó. - Lưu ý: Với HS M1, M2 không thuộc 5 Tên GV... Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 bảng cộng 3 GV cần cho HS dùng que tính để tính các phép tính và điền kết quả vào sau dấu bằng. Bài 3: Tính (nhẩm và viết kết quả ): 5+1+1=7 4+2+1=7 2+3+2=7 - Khi làm bài tập này thực hiện như thế nào? Năm - Tính từ phải sang trái: lấy số thứ nhất cộng số thứ hai, được bao nhiêu cộng số thứ ba và viết kết quả sau dấu bằng. - Nhìn hình vẽ đặt đề toán 6+1=7 1+6=7 4+3=7 3+4=7 - Quan sát tranh và nêu bài toán. Bài 4: Viết phép tính thích hợp: a) 6 + 1 = 7 b) 4 + 3 = 7 - Khi làm bài tập này cần lưu ý điều gì? - GV cùng HS nhận xét. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống: - Cho HS làm vở, HS chia sẻ chữa bài. - HS làm vở, chữa bài. 1+ 6 4 =7 + 3=7 2+ 5 3 =7 +4=7 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng 7. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS về học thuộc bảng cộng 7 và chuẩn bị bài sau: Tự thành lập bảng trừ 7. --------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017 Đạo đức NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ( TIẾT 2) Tên GV... 6 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 I . MỤC TIÊU : Năm 1. Kiến thức: Quốc kỳ VN là cờ đỏ , ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh Quốc kỳ là tượng trưng cho đất nước, cần phải trân trọng . 2. Kĩ năng: Học sinh có kỹ năng nhận biết được cờ Tổ quốc , phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng với tư thế sai . Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần. 3. Thái độ: Tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam. 2. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên có lá cờ tổ quốc . - Học sinh có màu đỏ , vàng , vở BTĐĐ1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. Hoạt động khởi động: ( 5’) - Cho học sinh hát bài “ Lá cờ VN ” - GV giới thiệu, ghi đầu bài lên bảng. 2. Hoạt động thực hành: ( 25’) * Mục tiêu: Học sinh phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng với tư thế sai. Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần. Tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam. * Cách tiến hành: a: Thực hành chào cờ: thực hiện nhóm, tổ, cả lớp Tên GV... 7 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 Năm - Cho Học sinh chơi “ Tập chào cờ ” + Giáo viên làm mẫu - Học sinh theo dõi . + Chia mỗi tổ 5 em lần lượt lên trước lớp tập chào cờ. Giáo viên treo lá cờ tổ quốc trên bảng . + Giáo viên hô: nghiêm. “Chào cờ … Chào!” - Học sinh làm theo hiệu lệnh . - Cho HS làm trong nhóm đôi. - Cho Học sinh tập chào cờ cả lớp . - Giáo viên theo dõi , uốn nắn ngay những - Cả lớp theo dõi , nhận xét để chọn ra tổ nào chào cờ tốt nhất. em còn chưa nghiêm túc . * Cho HS liên hệ: - Học sinh tự liên hệ bản thân trong nhóm sau đó chia sẻ trước lớp đã thực hiện tốt trong giờ chào cờ chưa . Nếu chưa nghiêm túc cần sửa chữa, rút kinh nghiệm - Bổ sung sửa chữa ngay . - HS thảo luận trong nhóm đôi và chia sẻ trước lớp. - Học sinh tự nêu ra những sai sót của mình trong giờ chào cờ. - Bạn đã thực hiện chào cờ đầu tuần với tư thế như thế nào?... * Lưu ý: HS M1, M2 biết chào cờ đúng tư thế; HS M3, M4 nêu được tư thế đứng nghiêm trước lớp. 2: Vẽ lá cờ Việt Nam : Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp. - Học sinh mở vở BTĐĐ. - Cho Học sinh mở vở BTĐĐ. - Hướng dẫn học sinh vẽ lá cờ VN . - Học sinh tự vẽ và tô màu Quốc kỳ đúng , đẹp. - Cho HS vẽ và tô màu rồi chia sẻ tranh vẽ của mình trước lớp. - Giới thiệu tranh vẽ của mình trước lớp . - Giáo viên tuyên dương học sinh vẽ đẹp . - Cho học sinh đọc câu thơ cuối bài . * Lưu ý: HS M1, M2 vẽ được lá cờ của mình; HS M3, M4 vẽ được vẽ được lá cờ Tên GV... 8 - Cả lớp nhận xét tranh vẽ của bạn nào đẹp nhất . - HS đọc: “ Nghiêm trang chào lá quốc kỳ Tình yêu Tổ quốc em ghi vào lòng”. Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 Năm của mình và giới thiệu về lá cờ của mình trước lớp. * Kết luận : - Học sinh lắng nghe , ghi nhớ - Trẻ em có quyền có quốc tịch , quốc tịch của chúng ta là Việt nam . - Khi chào cờ phải nghiêm trang để bày tỏ lòng tôn kính quốc kỳ , thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam . 3. Hoạt động tiếp nối: 5’ - Hôm nay em học bài gì ? Dặn Học sinh thực hiện đúng điều đã học . - Chuẩn bị bài hôm sau “ Đi học đều , đúng giờ ”. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Tự nhiên xã hội CÔNG VIỆC Ở NHÀ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp HS : - Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình. - Biết được nếu mọi người trong gia đình cùng tham gia công việc ở nhà sẽ tạo được không khí gia đình vui vẻ đầm ấm. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm 1 số việc phù hợp với khả năng của mình để dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp. 3. Thái độ: HS yêu quý ngôi nhà của mình và biết tham gia dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp. * GDBVMT: Các công việc cần làm để nhà ở luôn sạch sẽ gọn gàng: sắp xếp đồ dùng cá nhân, sắp xếp và trang trí góc học tập... * GDKNS: Biết làm 1 số việc phù hợp với khả năng của mình để dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Tên GV... 9 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cá nhân, cả lớp, theo nhóm. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK. - bài hát - III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài hát: “ Một sợi rơm vàng”. ? Bài hát nói về những ai ? - Bạn nhỏ đã dùng chổi để giúp bà làm việc gì nào? - GV: Các em ạ, bạn nhỏ trong bài hát đã dùng chổi để giúp bà quét nhà, còn bà thì dùng chổi để quét sân giúp cho nhà cửa được sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Bạn nhỏ trong bài thật ngoan, thật đáng yêu! Vậy còn ở nhà của mình thì chúng ta cần làm những công việc như thế nào giúp cho nhà cửa được sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắpbài học hôm nay cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu qua bài: “ Công việc ở nhà”. - GV ghi tên bài, HS nhắc lại đề bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút): * Mục tiêu: - Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình. * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, chia sẻ trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 1: Làm việc với SGK. - Quan sát tranh, thảo luận nhóm - GV cho HS quan sát tranh vẽ và trả lời câu hỏi 4 trong thời gian 2 phút và chia theo nhóm. sẻ trước lớp: - Từng người trong tranh đang làm gì? Tác dụng - Thảo luận nhóm. của từng việc đó trong gia đình. - Đại diện nhóm lên chia sẻ - Gọi các nhóm chia sẻ trước lớp trước lớp. + GV kết luận: ở nhà mỗi người đều có một công việc khác nhau. Những việc đó sẽ làm cho nhà cửa sạch sẽ, vừa th ể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của mỗi thành viên trong gia đình với nhau. 2: Liên hệ: Thảo luận theo cặp - Kể tên các công việc mà em giúp đỡ bố mẹ - Nghe yêu cầu. - GV gọi 1 số cặp lên trình bày. - Thảo luận cặp đôi. - Tác dụng của các công việc đã làm? - Một số cặp lên kể trước lớp về + GV kết luận: Mọi người trong gia đình đều các công việc của em và mọi phải tham gia làm việc nhà tuỳ theo sức của người trong gia đình thường làm mình. ở nhà. Tên GV... 10 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 Năm - Học sinh nêu tác dụng cuả các công việc vừa nêu: + Quét nhà cho nhà cửa sạch sẽ + Lau bàn cho bàn ghế luôn sạch... 3: Cho HS quan sát tranh - Giãn tiết. - GV cho học sinh quan sát tranh vẽ trong sách - HS quan sát tranh giáo khoa theo nhóm và nêu câu hỏi: + Điểm giống và khác nhau giữa 2 căn phòng? - Học sinh thảo luận nhóm + Em thích căn phòng nào? Tại sao? - Đại diện các nhóm lên chia sẻ ? Để có căn phòng gọn gàng ngăn nắp em trước lớp. phải làm gì để giúp đỡ bố, mẹ? - Các nhóm khác nhận xét, bổ ung. - Gọi học sinh lên trình bày. - Nhiều học sinh trả lời. * Kết luận: - Nếu mỗi người trong gia đình đều quan tâm đến việc dọn dẹp nhà cửa, nhà ở sẽ gọn gàng, ngăn nắp. 4. Hoạt động tiếp nối ( 3’) - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học - Dặn HS cùng người thiết phải giữ sạch môi trường nhà ở, ngăn nắp gọn gàng để môi trường sống của chúng ta được sạch sẽ và sức khỏe của chúng ta được tốt, chúng ta sẽ học tập và công tác được tốt hơn và chuẩn bị bài sau. ______________________________________________________________ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... -------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: VẦN /ÂM/, ÂP/ ( Thiết kế trang 72) -----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Tên GV... 11 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 Năm ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7 I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Thuộc bảng trừ; biết làm tính trừ trong phạm vi 7; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng làm tính trừ trong phạm vi 7; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, yêu thích môn Toán. - Làm bài tập 1, 2, 3 (dòng 1), 4, 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung phần bài học trong sách giáo khoa, bảng phụ chép bài tập 4. 7 que tính, 7 hình vuông, 7 hình tam giác. - HS : vở ô li toán, 7 que tính, 7 hình vuông, 7 hình tam giác. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 2. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài. * Cách chơi: - Một em nêu câu hỏi về các phép tính đã học, 1 em tìm kết quả của phép tính đó và trả lời. 1 em làm trọng tài. Nếu bạn trả lời đúng kết quả thì sẽ được quyền ra tiếp các phép tính khác và gọi bạn khác trả lời. Nếu bạn nào không trả lời được thì phải hát tặng cả lớp 1 bài... - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - HS chơi - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết tự thành lập và học thuộc bảng trừ trong phạm vi 7. Tập nêu bài toán dựa vào tranh vẽ hay vật thật mà HS thực hành, cũng từ đó HS nêu được 12 Tên GV... Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 các phép tính tương ứng với bài toán đó. Năm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi, hoạt động chia sẻ cả lớp +Giới thiệu bài : +Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7. a, Hướng dẫn HS học phép trừ :7 - 1 = 6 và 7 – 6 = 1. - Bước 1: Hướng dẫn HS thao tác trên vật -Thao tác trên vật thật để tự nêu bài thật để tự nêu bài toán. toán: “Có tất cả 7 hình tam giác bớt 1 hình tam giác. Hỏi còn lại mấy hình tam giác?” -HS tự nêu câu trả lời: “ Có 7 hình tam - Bước 2: Gọi HS trả lời: giác bớt 1 hình tam giác còn lại 6 hình - GV vừa thao tác vừa nêu: 7 bớt 1 còn tam giác”. mấy? - 6 bớt 1 còn 5. -Bước 3:Ta viết 7 trừ 1 bằng 6 như sau: 7 - HS đọc :“bảy trừ một bằng sáu” . -1=6 *Sau cùng HD HS tự tìm kết quả phép trừ 7 – 6 =1. b, Hướng dẫn HS học phép trừ : 7 –2 = 5 ; 7 – 5 = 2 theo 3 bước tương tự như đối với 7 - 1 =6 và 7 – 6 = 1. c,Hướng dẫn HS học phép trừ 7 - 3 = 4 ; 7 - 4 = 3. (Tương tự như phép trừ 7 - 1 = 6 và 7 - 6 = 1). d, Sau mục a, b, c trên bảng nên giữ lại các phép trừ 7 -1 = 6 7-6=1 7-2=5 7-5=2 7-3=4 7-4=3 - HS đọc thuộc các phép tính trên bảng - GV che tổ chức cho HS học thuộc lòng cá nhân, nhóm, lớp. các phép tính trên bảng. - GV nêu một số câu hỏi để HS trả lời - HS trả lời… miệng (VD: Bảy trừ một bằng mấy? Bảy trừ mấy bằng hai?…) - Giãn tiết. 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1, 2, 3 (dòng 1), 4, 3. * Mục tiêu: Tên GV... 13 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Biết làm tính trừ các số trong phạm vi 7. Biết nêu bài toán theo tranh vẽ và viết các phép tính thích hợp theo tranh. * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp - Cho HS làm các bài tập vào vở và gọi HS chia sẻ trước lớp từng bài. HS M3, M4 làm BTPTNL. - GV uốn nắn HS yếu. *Bài 1: Tính - HS đọc yêu cầu bài 1:” Tính” - HS làm bài chữa bài -Viết các số phải thẳng cột. - Khi làm bài tập này cần lưu ý điều gì? - HS đọc yêu cầu bài 2:” Tính”. 7 7 7 7 7 7 - HS làm, chữa bài.       6 4 2 5 1 7 -1HS đọc yêu cầu bài 3: “ Tính“ 1 3 5 2 6 0 7 - 3 - 2 = 2; 7 - 6 - 1 = 0 ; 6 -3 - 3 = 0 - 1HS nêu yêu cầu bài tập 4: “ Viết - GV chấm, nhận xét bài làm của HS. phép tính thích hợp”. *Bài 2: Tính - HS ở 2 đội thi đua quan sát tranh và tự nêu bài toán, tự giải phép tính, rồi ghép phép tính ở bìa cài. a, 7 - 2 =5 ; b, 7 - 3 = 4 - GV, nhận xét bài làm của HS *Bài 3: ( dòng 1) *Bài 4: Viết phép tính thích hợp : (HS nêu đề toán. Cả lớp viết phép tính) - GV yêu cầu HS tự nêu nhiều bài toán khác nhau và tự nêu được nhiều phép tính ứng với bài toán vừa nêu . - GV nhận xét 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc bảng trừ 7. - Phép trừ trong phạm vi7 - Em vừa học bài gì? - Nhận xét tiết học - Về nhà học thuộc bảng trừ 7chuẩn bị bài sau. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: - Cho HS làm vở, HS chia sẻ chữa bài. Tên GV... - HS làm vở 7-5–1=1 7 – 1– 3 = 3 7–1–1=5 14 7–1–2=4 7–2–4=1 7–3–2=2 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng 7. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS về học thuộc bảng cộng 7 và chuẩn bị bài sau. Năm -------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VẦN /ANG/, /AC/ ( Thiết kế trang 77) -----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 7 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhẩm thành thạo bảng cộng, trừ 7 và kĩ năng viết các phép tính theo tình huống trong tranh. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích môn học. - Làm BT 1, 2 (cột 1, 2); 3 (cột 1, 3) ; 4 (cột 1, 2) II. CHUẨN BỊ: Tên GV... 15 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh vẽ bài tập 5 - Học sinh: vở ô li toán. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra bảng con của HS III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 3. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài. * Cách chơi: - Một em nêu câu hỏi về các phép tính đã học, 1 em tìm kết quả của phép tính đó và trả lời. 1 em làm trọng tài. Nếu bạn trả lời đúng kết quả thì sẽ được quyền ra tiếp các phép tính khác và gọi bạn khác trả lời. Nếu bạn nào không trả lời được thì phải hát tặng cả lớp 1 bài... - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - HS chơi - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 3. Hoạt động thực hành: (30 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1, 2 (cột 1, 2); 3 (cột 1, 3) ; 4 (cột 1, 2) * Mục tiêu: - Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 7. Củng cố tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Biết nêu bài toán theo tranh vẽ và viết các phép tính thích hợp theo tranh. * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp - Cho HS làm các bài tập vào vở và gọi HS chia sẻ trước lớp từng bài. HS M3, M4 làm BTPTNL. - GV uốn nắn HS yếu. - Bài 1: - Khi làm bài tập này cần lưu ý điều gì? - GV bao quát giúp đỡ HS yếu - Nhận xét sửa chữa. Tên GV... Tính - Đặt các số thật thẳng cột - Cả lớp làm bài vào vở. 16 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 * Lưu ý: HS M1, M2 đặt tính phải thẳng 7 2 4 7 7 7 cột. 3 5 3 1 0 5 Bài 2: Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền 4 7 7 6 7 2 điện” Tính: - Gọi HS nêu yêu cầu bài. - HS làm bài vào vở sau đó nêu miệng - GV lưu ý cho các em tính chất của phép kết quả. cộng ( đổi chỗ các số trong phép cộng, kết 6+1=7 5+2=7 quả không thay đổi ). Phép trừ là phép 1+6=7 2+5=7 tính ngược lại của phép cộng. 7- 6=1 7–2=5 7- 1=6 7–5=2 số ? Bài 3: - Điền số vào chỗ chấm - GV gọi HS lên bảng làm bài - 2 em lên bảng làm bài - Cả lớp làm vào bảng con. - GV bao quát giúp đỡ HS yếu. * Lưu ý: HS M1, M2 dựa vào các bảng 2+5=7 7–6=1 cộng trừ đã học để làm. HS M 3, M4 làm 7–3=4 7–4=3 phép tính ngược lại với phép tính của đề 4+3=7 7–0=7 bài sẽ ra kết quả hoặc lấy số lớn trừ đi số bé. Bài 4: - Muốn điền đúng dấu vào chç chấm ta phải làm thế nào ? - HS nêu yêu cầu điền dấu thích hợp vào chổ chấm. - GV bao quát giúp đỡ HS yếu. - Ta cần tính kết quả ở vế trái trước rồi so sánh và chọn dấu để điền. < 3+4 = 7 5+2 > 6 - GV cùng HS nhận xét và sữa chữa. > ? 7–4 < 4 7–2 = 5 = 3+4=7 4+3=7 * Bài 5: Viết phép tính thích hợp 7–3=4 7–4-3 - Khi làm bài tập này cần lưu ý điều gì? - Quan sát tranh và nêu bài toán. * Lưu ý: HS M1, M2 có thể nêu được 1 bài toán tương ứng 1phép tính. HS M3, M4 có thể có nhiều cách nêu bài toán khác nhau tương ứng với các phép tính khác nhau. * Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): Tên GV... 17 - HS làm vở, chữa bài. 6 5 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A học: 2017 - 2018 * Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống: - Cho HS làm vở, HS chia sẻ chữa bài. Năm 1+ 7 =7 - 3=4 2+ =7 3 +4=7 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - GV cho HS đọc lại bảng cộng , trừ trong phạm vi 7. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà học thuộc bảng cộng trừ 7 cho người thân nghe và cùng người thân thành lập bảng cộng trong phạm vi 8. ----------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------Hát nhạc: HỌC HÁT BÀI: SẮP ĐẾN TẾT RỒI ( GV chuyên) ______________________________________________________________________ Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 7, 8: VẦN/ ĂNG/, / ĂC/ (Thiết kế trang 80) -----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tên GV... Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8 18 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Thuộc bảng cộng; biết làm tính cộng trong phạm vi 8; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tính nhanh các phép tính cộng trong phạm 8. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích môn học. -Làm bài tập 1, 2(cột 1), 3(dòng 1), 4a. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Máy chiếu, máy vi tính. - Học sinh: 7 que tính, 7 hình vuông, 7 hình tròn, vở ghi Toán. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 4. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Truyền điện”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài. * Cách chơi: - Một em nêu câu hỏi về các phép tính đã học, 1 em tìm kết quả của phép tính đó và trả lời. 1 em làm trọng tài. Nếu bạn trả lời đúng kết quả thì sẽ được quyền ra tiếp các phép tính khác và gọi bạn khác trả lời. Nếu bạn nào không trả lời được thì phải hát tặng cả lớp 1 bài... - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - HS chơi - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết tự thành lập và học thuộc bảng cộng trong phạm vi 8. Tập nêu bài toán dựa vào tranh vẽ hay vật thật mà HS thực hành, cũng từ đó HS nêu được các phép tính tương ứng với bài toán đó. Khắc sâu được tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, chia sẻ trước lớp. * Giới thiệu bài: Phép cộng trong phạm vi Tên GV... 19 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 8. *Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 8. -Hướng dẫn học sinh sử dụng các mẫu vật - HS thực hành trên vật thật thành lập để hình thành công thức. bảng cộng 8. 7+1=8 5+3=8 1+7=8 3+5=8 6+2=8 4+4=8 2+6=8 - HS học thuộc cá nhân, nhóm đôi, - Giáo viên xóa dần. chia sẻ trước lớp. * Kết luận: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. (Đây chính là tính chất của phép cộng - Giãn tiết. sau). 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1, 2 (cột 1), 3 (dòng 1), 4a. * Mục tiêu: - Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 8. Củng cố tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. Biết đặt các phép tính cột dọc và đặt các số thật thẳng cột. Biết nêu bài toán theo tranh vẽ và viết các phép tính thích hợp theo tranh. * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp - Cho HS làm các bài tập vào vở và gọi HS chia sẻ trước lớp từng bài. HS M3, M4 làm BTPTNL. - GV uốn nắn HS yếu. * Bài 1: Tính: 5 1 - Nêu yêu cầu, làm bài ra vở. +3 +7 Tính nhẩm và viết kết quả. 8 8 Tương tự với: 3 + 2 + 2 = 7 *Lưu ý: HS M1, M2 viết các số thật - Đọc kết quả, sửa bài. thẳng cột. * Bài 2: Tính: -1+7=8 7+1=8 7 - 3 =4 - GV chốt về tính chất của phép cộng. - Tính từ trái sang phải. *Bài 3: Tính: 1+2+5= Lấy 1 + 2 = 3 và 3 + 5 = 8 -Vậy 1 + 2 + 5 = 8 - Nêu cách làm? - Chốt: Lấy số thứ nhất cộng số thứ hai 20 Tên GV... Trường Tiểu học ...
- Xem thêm -