Tài liệu Tuần 14_giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 3351 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo án Lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 14: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu nhau. - Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 5 trong sách giáo khoa. Một số học sinh trả lời được câu hỏi 4 (M3, M4) 2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng toàn bài, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. Chú ý các từ: abc 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. *Tích hợp GDBVM: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc, 1 bó đũa. - Học sinh: Sách giáo khoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Đàm thoại: + Quà của bố đi câu về có những gì? + Quà bố đi cắt tóc về có những gì? - Giới thiệu bài và tựa bài: Câu chuyện bó đũa - Học sinh thực hiện. - Học sinh trả lời. - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa. 2. HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: va chạm, dâu (con dâu), rể (con rể), đùm bọc, đoàn kết. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: Đọc lời kể - Học sinh lắng nghe, theo dõi. chậm rãi, lời giảng giải của người cha ôn tồn. b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng Đàm Ngân 1 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 câu trước lớp (2 lượt bài) - Cho học sinh luyện đọc từ khó. - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, Bảo, Sơn Lâm cả lớp). c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng - Giải nghĩa từ: va chạm, dâu (con dâu), rể đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa (con rể), đùm bọc, đoàn kết. từ và luyện đọc câu khó. - Luyện câu: + Một hôm,/ ông đặt một bó đũa/ và một túi tiền trên bàn/ rồi gọi các con,/ cả trai,/ gái, /dâu,/ rể lại và bảo:// + Ai bẻ gãy được bó đũa này/ thì cha thưởng cho túi tiền.// + Người cha bèn cởi bó đũa ra,/ rồi thong thả / bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.// + Như thế là/ các con đều thấy rằng / chia lẻ ra thì yếu, / hợp lại thì mạnh.// d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Học sinh hoạt động theo nhóm Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối 3, luân phiên nhau đọc từng đoạn tượng M1 trong bài. e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc. - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt. - Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe. nhóm g. Đọc toàn bài. - Yêu cầu học sinh đọc. - 2 học sinh nối tiếp nhau đọc lại toàn bộ bài tập đọc. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. TIẾT 2: 3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu nhau. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện có những nhân vật nào? - Có 5 nhân vật người cha và bốn người con. - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1 - Học sinh đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: + Các con của ông cụ có thương yêu + Các con không thương yêu nhau. nhau không? Từ ngữ nào cho biết điều Thường hay va chạm nhau. đó? + Va chạm có nghĩa là gì? + Va chạm có nghĩa là cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2. - Học sinh đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Đàm Ngân 2 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 + Người cha bảo các con mình làm gì? (GV đưa tranh) + Tại sao 4 người con không ai bẻ gãy được bó đũa? (M3, M4) + Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 3 + Một chiếc đũa đựơc ngầm so sánh với vật gì?(M3, M4) + Cả bó đũa được ngầm so sánh với vật gì? (M3, M4) + Chia lẻ có nghĩa là sao? + Hợp lại có nghĩa là gì? Năm học 2017 - 2018 + Người cha bảo các con, nếu ai bẻ gãy được bó đũa ông sẽ thưởng cho túi tiền. + Vì họ đã cầm cả bó đũa mà bẻ. + Ông cụ tháo bó đũa ra rồi bẻ gãy một cách dễ dàng. - Học sinh đọc đoạn 3 và trả lời: + Một chiếc đũa so sánh với với từng người con. + Cả bó đũa được so sánh với bốn người con. + Chia lẻ có nghĩa là tách rời từng cái. + Hợp lại có nghĩa là để nguyên cả bó như bó đũa (đoàn kết) *Tích hợp GDBVM: Người cha muốn - Anh em phải đoàn kết thương yêu đùm khuyên các con điều gì? bọc lẫn nhau. Đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Chia rẽ thì sẽ yếu đi. 4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe. - Cho các nhóm tự phân vai đọc bài. - Các nhóm tự phân vai đọc lại bài - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Lớp lắng nghe, nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp bình chọn học sinh đọc tốt nhất. Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 5. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua câu chuyện này ta rút ra được bài - Anh em phải đoàn kết thương yêu đùm học gì cho bản thân? bọc lẫn nhau. - Tìm các câu ca dao, tục ngữ khuyên - Môi hở răng lạnh/ Anh em như thể tay anh em trong nhà phải đoàn kết thương chân,… yêu nhau. - Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: - Lắng nghe Anh em phải đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Chia rẽ thì sẽ yếu đi. - Giáo viên chốt lại những phần chính - Lắng nghe trong tiết học. - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh về luyện đọc bài và - Lắng nghe và thực hiện chuẩn bị bài: Nhắn tin Đàm Ngân 3 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………. TOÁN: 55-8, 56-7, 37-8, 68-9 I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – 9. - Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm tính trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – 9 và kĩ năng tìm số hạng chưa biết của một tổng. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1 (cột 1,2,3), bài tập 2 (a,b) II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Một chục que tính và 5 que tính rời, sách giáo khoa. - Học sinh: Một chục que tính và 5 que tính rời, sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi: Truền điện: Giáo viên tổ chức cho - Học sinh tham gia chơi. học sinh truyền điện nêu phép tính và kết quả tương ứng dạng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: 55 - Học sinh mở sách giáo khoa, – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – 9. trình bày bài vào vở. 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – 9. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp -> Hoạt động cá nhân - Giáo viên thực hiện phép trừ 55 – 8 - Theo dõi giáo viên làm - Yêu cầu học sinh nêu cách làm - Lấy 55 que tính rồi thao tác trên Đàm Ngân 4 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 que tính để tìm ra kết quả là 47 - Học sinh nêu cách tính - Đặt tính rồi tính: 55 * 5 không trừ được 8 lấy 15 trừ 8 - 8 bằng 7, viết 7, nhớ 1. 47 * 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. * Vậy 55- 8 = 47 - Học sinh làm bảng con: - Yêu cầu học sinh tự làm vào bảng con các 56 37 68 phép tính còn lại. -7 -8 -9 Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 49 29 59 3. HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – 9. - Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Bài 1 (cột 1,2,3): - Học sinh nêu yêu cầu của bài. - Yêu cầu học sinh làm bảng con. - Học sinh làm vào bảng con: a) 45 75 95 -9 -6 -7 36 69 88 b) 66 96 36 -7 -9 -8 59 87 28 c) 87 77 48 -9 -8 -9 78 69 39 - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét, sửa bài. Bài 2 (a,b): - Yêu cầu học sinh tự làm bài vào vở. - Học sinh làm bài vào vở: a) x+9=27 b)7+x=35 x=27–9 x=35–7 x=18 x=28 - Giáo viên chấm, chữa bài. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập Bài tập PTNL: Bài tập 1 (cột 4,5) (M3, M4): Yêu cầu học - Học sinh tự làm bài vào vở: sinh tự làm bài và báo cáo với giáo viên. a) 65 15 -8 -9 77 6 b)56 46 -9 -7 88 39 c) 58 35 Đàm Ngân 5 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Bài tập 3 (M4): Yêu cầu học sinh tự làm bài và báo cáo với giáo viên. Năm học 2017 - 2018 -9 -7 49 28 - Học sinh làm bài vào vở: 4. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem - Lắng nghe và thực hiện trước bài: 65-38, 46-17, 57-28, 78-29 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... ĐẠO ĐỨC GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được ích lợi của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Nêu được những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Hiểu: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của mỗi học sinh. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng ra quyết dịnh. 3. Thái độ: Học sinh thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp và biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp sạch đẹp. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu thảo luận, đồ dùng cho học sinh sắm vai. - Học sinh: Vở bài tập Đạo đức III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Đàm Ngân Hoạt động học 6 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 - Trò chơi: Truyền điện: Giáo viên cho học sinh - Học sinh tham gia chơi. truyền điện nêu những việc mình đã làm thể hiện sự quan tâm giúp bạn. - Nhận xét chung. Tuyên dương học sinh có - Học sinh lắng nghe. hành vi đúng. - Giới thiệu bài mới, ghi tựa bài lên bảng. - Quan sát và lắng nghe 2. HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Nêu được ích lợi của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Nêu được những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Hiểu: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của mỗi học sinh. *Cách tiến hành: Việc 1: Tiểu phẩm bạn Hùng thật đáng khen Làm việc theo nhóm - Giáo viên mời một số học sinh đóng vai tiểu - Các nhân vật: Bạn Hùng, cô phẩm. giáo Mai, một số bạn trong lớp, người dẫn chuyện. - Giáo viên nêu kịch bản - Học sinh thể hiện qua đóng vai - Tổ chức học sinh thảo luận theo câu hỏi: - Học sinh thảo luận cặp đôi. - Bạn Hùng đã làm gì trong buổi sinh nhật mình - Đại diện nhóm trình bày kết - Hãy đón xem vì sao bạn hùng làm như vậy? quả thảo luận. Kết luận: Vứt giấy rác vào đúng nơi quy định - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. là góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp Việc 2: Bày tỏ thái độ Làm việc theo nhóm - Cho học sinh thảo luận. - Học sinh thảo luận theo nhóm + Tranh1: Cảnh lớp học, 1 bạn đang vẽ lên 4 quan sát tranh và trả lời câu tường. Mấy bạn khác đứng xung quanh vỗ tay... hỏi: + Tranh 2: 2 bạn học sinh đang trực nhật lớp. + Em có đồng ý với việc làm của + Tranh 3: Cảnh sân trường có mấy bạn học bạn trong tranh không? Vì sao? sinh ăn quà vứt giấy ra sân. + Nếu là các bạn trong tranh em + Tranh 4: Các bạn tổng vệ sinh sân trường. sẽ làm gì? + Tranh 5: Học sinh đang tưới cây... - Đại diện nhóm trình bày kết - Các em cần làm gì để giữ gìn trường lớp sạch quả thảo luận. đẹp? - Trong những việc đó, việc gì em đã làm được? - Học sinh trả lời. việc gì em chưa làm được? Vì sao? Kết kuận: Để giữ gìn trường lớp sạch đẹp, - Lắng nghe, ghi nhớ. chúng ta nên làm trực nhật hàng ngày, không bôi bẩn, vẽ bậy lên bàn ghế; không vứt rác bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Việc 3: Bày tỏ ý kiến Làm việc cả lớp - Đánh dấu + vào trước ý kiến mà em đồng ý. - Học sinh bày tỏ ý kiến của a, Trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khỏe của mình. học sinh. - Học sinh làm vào phiếu học tập b, Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn. theo nhóm 4. Đàm Ngân 7 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 c, Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là bổn phận của mỗi học sinh. d, Giữ gìn trừong lớp sạch đẹp thể hiện sự yêu trường, yêu lớp. đ, Vệ sinh trường lớp chỉ là nhiệm vụ của bác lao công. - Một số nhóm trình bày ý kiến và giải thích lý do. Kết luận: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là bổn - Học sinh lắng nghe. phận của mỗi học sinh, điều đó thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp và giúp các em được sinh hoạt, học tập trong môi trường trong lành. Khuyến khích bày tỏ ý kiến: Việt Anh, Hoàng, Văn Minh,... 3. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh thực - Lắng nghe, ghi nhớ. hiện tốt việc giữ gìn trường lớp. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về làm vở bài tập. Chuẩn bị bài: - Lắng nghe và thực hiện. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Tiết 2) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017 TOÁN: 65-38, 46-17, 57-28, 78-29 I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 65 – 38; 46 - 17; 57 – 28; 78 – 29. - Biết bài giải bài toán có một phép trừ dạng trên. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1 (cột 1,2,3), bài tập 2 (cột 1), bài tập 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. Đàm Ngân 8 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Đoán nhanh đáp số: Giáo viên đưa - Học sinh tham gia chơi. ra phép tính cho học sinh nêu kết quả, dạng 558, 56-7, 37-8, 68-9. - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe. dương những học sinh trả lời đúng và nhanh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: 65- - Học sinh mở sách giáo khoa, 38, 46-17, 57-28, 78-29 trình bày bài vào vở. 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 65 – 38; 46 17; 57 – 28; 78 – 29. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - Giáo viên viết lần lượt các phép trừ lên bảng - Vài học sinh nêu cách đặt tính và yêu cầu học sinh thực hiện. và tính. - Học sinh làm bài vào bảng con và bảng lớp: 65 46 57 78 - 38 - 17 - 28 - 29 27 29 29 49 - Giáo viên nhận xét chữa bài. Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 3. HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 65 – 38; 46 - 17; 57 – 28; 78 – 29. - Biết bài giải bài toán có một phép trừ dạng trên. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Bài 1 (cột 1,2,3): - Cho học sinh nêu yêu cầu của bài 1 - Học sinh nêu yêu cầu của bài. - Gọi học sinh nêu cách làm. - Nêu cách thực hiện - Học sinh làm bài vào vở a) 85 55 95 - 27 - 18 - 46 53 37 45 b) 96 86 66 - 48 - 27 - 19 48 59 47 c) 98 88 48 - 19 - 39 - 29 Đàm Ngân 9 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 79 - Giáo viên nhận xét, chốt kết quả. Bài 2 (cột 1): - Yêu cầu học sinh tự làm bài. 49 19 - Học sinh nêu cách thực hiện. - Học sinh làm vở: - 6 -10 86 80 70 -9 -9 58 49 40 - Giáo viên chốt kết quả, nhận xét chung. Bài 3: - Gọi học sinh đọc bài toán. - Yêu cầu học sinh tóm tắt và giải. - 1 học sinh đọc bài toán. - Học sinh tóm tắt và giải bài vào vở: Bài giải. Số tuổi của mẹ năm nay là: 65 – 27 = 38 (tuổi) - Giáo viên chấm nhanh bài làm của một số học Đáp số: 38 tuổi sinh. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT Bài tập PTNL: Bài tập 1 (cột 4,5) (M3): Yêu cầu học sinh làm - Học sinh trình bày bài vào vở: bài rồi báo cáo với giáo viên. a) 75 45 - 39 - 37 36 8 b) 76 56 - 28 - 39 48 17 c) 87 77 - 39 - 48 48 29 Bài tập 2 (cột 2) (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Báo cáo kết quả với giáo viên. bài rồi báo cáo với giáo viên. - 7 -9 77 70 61 -8 -5 72 64 59 3. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài học. - Học sinh lắng nghe. - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem - Lắng nghe và thực hiện trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... CHÍNH TẢ: (Nghe - viết) CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chép chính xác, trình bày đúng bài chính tả trong sách giáo khoa, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói nhân vật. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả - Làm được bài tập 2a, bài tập 3a. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả l/n. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa. - Học sinh: Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan - Trò chơi: Truyền điện: Cho học sinh nối tiếp - Học sinh tham gia chơi. nhau tìm tiếng có thanh ?/~. - Tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh. - Lắng nghe - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. - Mở sách giáo khoa. 2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm thế tốt để viết bài. - Nắm được nội dung đoạn văn xuôi để viết cho đúng chính tả. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: của giáo viên. Qua đó nắm được nội dung đoạn viết, cách trình bày, những điều cần lưu ý: Đàm Ngân 11 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 + Tìm lời của người cha trong bài chính tả. + Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh . Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh. + Lời của người cha được ghi sau những dấu + Lời của người cha được ghi câu nào? sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng. - Yêu cầu học sinh tìm tiếng khó. - Học sinh nêu. - Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - Luyện viết vào bảng con, 1 học con. sinh viết trên bảng lớp. - Nhận xét bài viết bảng của học sinh. - Lắng nghe. - Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý. - Quan sát. - Học sinh nêu những điểm (âm, vần) hay viết - Học sinh nêu. sai. - Giáo viên nhận xét. - Học sinh lắng nghe. 3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh viết lại chính xác một đoạn trong bài: Câu chuyện bó đũa - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định. - Giáo viên đọc cho học sinh viết. - Học sinh viết bài vào vở Lưu ý: - Tư thế ngồi: Nguyễn An, Dương,... - Cách cầm bút: Sơn Lâm, Duy,... - Tốc độ: Nguyên, Việt Anh,... 4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi - Giáo viên đọc cho học sinh soát lỗi. - Học sinh đổi chéo vở soát lỗi cho nhau. - Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài - Lắng nghe - Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh. 5. HĐ làm bài tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh rèn quy tắc chính tả l/n. *Cách tiến hành: Đàm Ngân 12 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Bài 2a: Hoạt động cá nhân - Cho học sinh đọc yêu cầu. - Cho học sinh làm bài. - Nhận xét, chốt đáp án. Bài 3a: Trò chơi: Truyền điện - Tổ chức cho học sinh nối tiếp nhau thi tìm tiếng chứa âm l/n - Tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh. 6. HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên bài học - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học - Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, không mắc lỗi cho cả lớp xem. - Nhận xét tiết học. - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem trước bài chính tả sau: Tiếng võng kêu Năm học 2017 - 2018 - Điền vào chỗ trống l/ n - 2 học sinh lên bảng làm: Lên bảng, nên người, ấm no, lo lắng. - Cả lớp nhận xét. - Học sinh tham gia tìm: nội, lạnh, lạ,... - Học sinh nêu - Lắng nghe - Quan sát, học tập. - Lắng nghe - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. KỂ CHUYỆN: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung: Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu nhau. - Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện. Một số học sinh biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) (M3, M4) 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện. *THGDBVMT: Tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não” Đàm Ngân 13 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: 5 tranh minh họa nội dung truyện. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi kể lại câu chuện - Học sinh tham gia thi kể. Bông hoa niềm vui - Cho học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. - Lắng nghe - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng 2. HĐ kể chuyện. (22 phút) *Mục tiêu: - Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện. - Một số học sinh biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) (M3, M4) *Cách tiến hành: Việc 1: Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh Làm việc theo nhóm - Giáo viên gọi học sinh nêu yêu cầu của bài. - Nêu yêu cầu của bài tập 1. - Lưu ý không phải mỗi tranh minh họa 1 đoạn - Cả lớp quan sát 5 tranh chuyện (đoạn 2: tranh 2 và 3) - 1 học sinh nêu vắn tắt nội dung từng tranh (M4) + Tranh1: Các con cãi nhau kiến người cha rất buồn và đau đầu. + Tranh 2: Người cha gọi các con đến và đố các con, ai bẻ gãy được bó đũa sẽ được cha thưởng + Tranh 3: Từng người cố gắng hết sức để bẻ bó đũa mà không bẻ được. + Tranh 4: Người cha tháo bó đũa và bẻ từng cái một cách dễ dàng. + Tranh 5: Những người con hiểu ra lời khuyên của cha. -1 học sinh kể mẫu đoạn 1. - Yêu cầu học sinh quan sát tranh, kể trong - Kể chuyện theo nhóm. Học sinh nhóm và nhận xét cho nhau. tiếp nối nhau kể từng đoạn của - Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh yếu. câu chuyện trong nhóm. Hết 1 lượt lại quay lại từ đoạn 1 thay đổi người kể. Học sinh nhận xét cho nhau về nội dung – cách diễn đạt cách thể hiện của mỗi bạn trong nhóm mình. Đàm Ngân 14 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên mời 1 vài nhóm cử đại diện thi kể - Các nhóm cử đại diện thi kể trước lớp. trước lớp. - Cho học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét, bình chọn cá nhân, nhóm kể hay. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh kể hay. Việc 2: Phân vai dựng lại câu chuyện: Làm việc cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu. - Nêu yêu cầu của bài tập 2. - Lần 1: Giáo viên làm người dẫn chuyện. - Học sinh dựng lại câu chuyện theo vai (có thể sáng tạo: nói lời của người anh, người em lúc cãi vã lời người cha buồn phiền, lời của các con khi bẻ bó đũa, lời của các con khi thấy được lợi ích của việc đoàn kết yêu thương nhau, sống thuận với anh chị em. - Lần 2: Học sinh tự đóng vai. - Học sinh tự đóng vai. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh. - Cả lớp nhận xét bình chọn bạn - Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2 kể hay. - Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4 3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận trong cặp -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện kể về việc gì? - Học sinh trả lời. - Em học tập được điều gì từ câu chuyện trên? - Học sinh trả lời: Yêu thương nhau sống hòa thuận với anh chị em. Kết luận: Chúng ta phải biết yêu thương nhau - Lắng nghe, ghi nhớ. sống hòa thuận với anh chị em. Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 4. HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện. - Học sinh nhắc lại - Hỏi lại những điều cần nhớ. - Học sinh trả lời - Giáo dục học sinh: Phải biết yêu thương nhau - Lắng nghe và ghi nhớ. sống hòa thuận với anh chị em. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe và thực hiện. thân nghe. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân 15 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) .............................................................................................................................................................................................. BUỔI CHIỀU: TNHX: EM CẦN LÀM GÌ KHI Ở NHÀ (Tiết 1) (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... THỂ DỤC: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP. TRÒ CHƠI VÒNG TRÒN I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh học trò chơi Vòng tròn. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi ở mức ban đầu. 2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn. 3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… Đàm Ngân 16 ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 - Thành vòng tròn đi thường……...bước Thôi - Ôn bài thể dục phát triển chung - Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp - Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã học ở tiết trước. - Giáo viên nhận xét. II/ CƠ BẢN: Việc 1: Ôn đi thường theo nhịp - Phân tích đồng thời kết hợp hướng dẫn cho học sinh nắm được cách đi - Sau đó điều khiển cho học sinh thực hiện - Quan sát, nhắc nhở Năm học 2017 - 2018 26p 16p 3-5 lần Việc 2: Trò chơi Vòng tròn 5p * * * * * * * * * * * * 10p - Phân tích và hướng dẫn cho học sinh nắm được cách chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử. - Giáo viên nhận xét (Khích lệ tham gia tích cực: Văn Minh, Nguyên, Yến Nhi B,…) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát - Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng toàn thân - Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Dặn học sinh về nhà ôn 8 động tác thể dục đã học * * * * Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỸ NĂNG SỐNG: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH Đàm Ngân 17 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Thuộc bảng 15,16,17,18 trừ đi một số. - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng đã học. - Biết giải bài toán về ít hơn. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng đã học và giải bài toán về ít hơn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2 (cột 1,2), bài tập 3, bài tập 4. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Học sinh: sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đoán nhanh đáp số: Giáo viên đưa - Học sinh tham gia chơi. ra phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng đã học để học sinh nêu kết quả. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập. trình bày bài vào vở. 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng 15,16,17,18 trừ đi một số. - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng đã học. - Biết giải bài toán về ít hơn. *Cách tiến hành: Bài 1: TC Trò chơi Truyền điện - Cho học sinh truyền điện nêu kết quả. - Học sinh tham gia chơi: 15-6=9 16-7=9 17-8=9 Đàm Ngân 18 14-8=6 15-7=8 16-9=7 15-8=7 15-9=6 14-6=8 16-8=8 17-9=8 14-5=9 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 18-9=9 13-6=7 13-7=6 13-9=4 - Giáo viên tổng kết trò chơi, nhận xét chung. Bài 2 (cột 1,2): Làm việc cá nhân – chia sẻ trước lớp - Học sinh đọ yêu cầu. - Yêu cầu 1 học sinh đọc yêu cầu. - Học sinh làm bài: - Cho học sinh tự nhẩm và nêu kết quả. 15 – 5 - 1 = 9 16 - 6 – 3= 7 15 - 6 =9 16 - 9 = 7 - Giáo viên nhận xét chung. - Lắng nghe. Bài 3: Làm việc cá nhân - Gọi học sinh nêu yêu cầu. - Học sinh nêu yêu cầu. - Cho học sinh làm vào bảng con. - Học sinh làm bài: a) 35 72 50 -7 - 36 b) 81 - 17 28 3 - 9 33 Bài 4: Làm việc cá nhân 72 - Yêu cầu học sinh tự làm bài vào vở. - Học sinh làm bài: Tóm tắt: Bài giải: Mẹ vắt : 50 lít sữa bò. Số lít sữa chị vắt được là: Chị vắt ít hơn: 18 lít sữa bò. 50 - 18 = 32 (lít) Chị vắt : … lít sữa bò? Đáp số: 32 lít sữa Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT Bài tập PTNL: Bài tập 2 (cột 3) (M3): Yêu cầu học sinh làm - Học sinh tự làm rồi báo cáo kết bài rồi báo cáo với giáo viên. quả với giáo viên: 17 - 7 - 2 = 8 17 - 9 =8 Bài tập 5 (M4): Yêu cầu học sinh làm bài rồi - Học sinh tự làm rồi báo cáo với báo cáo với giáo viên. giáo viên: 4. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Học sinh lắng nghe dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Làm - Lắng nghe và thực hiện lại các bài tập sai. Xem trước bài: Bảng trừ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân 19 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... ÂM NHẠC: (GV chuyên trách) ...................................................................................... TẬP ĐỌC: NHẮN TIN I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Đọc rành mạch hai mẫu tin nhắn, biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. - Nắm được cách viết tin nhắn (ngắn gọn, đủ ý). Trả lời được các cau hỏi trong sách giáo khoa. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng viết câu. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, một vài mẩu tin nhắn viết sẵn. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Giáo viên và học sinh hát. - Học sinh thực hiện - Đàm thoại: Khi chúng ta có việc cần đi ra - Học sinh trả lời. ngoài hay đến nhà ai đó nhưng không gặp - Học sinh nhắc lại tên bài và mở được... mà chúng ta muốn dặn dò vài lời với sách giáo khoa. người nào đó thì chúng ta sẽ làm gì? - Giáo viên nhận xét. - Giới thiệu bài và tựa bài: Nhắn tin 2. HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Đọc rành mạch hai mẫu tin nhắn, biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. - Nắm được cách viết tin nhắn (ngắn gọn, đủ ý) *Cách tiến hành: a. Giáo viên đọc mẫu. - Học sinh lắng nghe, theo dõi. Giọng đọc nhắn nhủ, thân mật b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng Đàm Ngân 20 Tiểu học Hoàng Hoa Thám
- Xem thêm -