Tài liệu Tuần 16_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1333 |
  • Lượt tải: 102

Mô tả:

Giáo án Lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Tuần 16 Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt TIẾT 1, 2 : VẦN CÓ ĐỦ ÂM ĐỆM, ÂM CHÍNH, ÂM CUỐI MẪU 4 : OAN – VẦN/ OAN/, /OAT/ ( Thiết kế trang 110, 111, 112, 113, 114) -------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ----------------------------------------------------------------------Bài: 16 ÔN TẬP THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V. - Thực hiện được đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau và sang ngang, hai tay chống hông. - Thực hiện được đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. 2.Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tập các động tác đứng tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích say mê yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: 1 còi, 02 bóng, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập. - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ I/ Phần khởi động: 1. GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. 2. Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Tên giáo viên 1 6– 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 3. Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên. Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m) Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 4. Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ Hoạt động hình thành kiến thức mới và thực hành: a. Ôn phối hợp: 22 – 24’ 5. Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp * * * * * * * * * * * * * GV 6. GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai ở hs. 7. Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b. Ôn phối hợp:  Nhận xét Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp  Nhận xét Tên giáo viên 2 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 GV 8. GV quan sát ở hs, sửa sai. III/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. – Xuống lớp. 6– 8’ 9. Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ----------------------------------------------------------------------Đạo đức: TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC ( TIẾT 1) I . MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. Nêu được các lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. - Giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp là để thực hiện tốt quyền được học tập, quyền được bảo đảm an toàn của trẻ em . 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng cho HS cần phải giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp. 3.Thái độ: Học sinh có ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp và khi nghe giảng. Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. * GDKNS: Học sinh thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp và khi nghe giảng. Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Vở BTĐĐ1, tranh BT 3,4 phóng to, một số phần thưởng cho cuộc thi xếp hàng vào lớp. Điều 28 CƯ Quốc tế về Quyền trẻ em. - HS: Bài hát “ Tới lớp , tới trường ” , vở BTĐĐ1 Tên giáo viên 3 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - HS hát bài hát “ Tới lớp , tới trường” ( Hoàng Vân ) - GV giới thiệu, ghi đầu bài lên bảng. 2.Hoạt động thành kiến thức mới: ( 30’) 2. * Mục tiêu: - Học sinh Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. Nêu được các lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. - Giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp là để thực hiện tốt quyền được học tập, quyền được bảo đảm an toàn của trẻ em . * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. 1 : Cho HS làm bài tập 1: Cho Học sinh quan sát tranh BT1, cho HS thảo luận thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi : + Em nhận thấy các bạn xếp hàng vào lớp ở tranh 1 như thế nào ? + Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn trong tranh 2 ? - Học sinh thảo luận nhóm 4, chia sẻ trước lớp. - Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp . Cả lớp góp ý bổ sung . - Các bạn xếp hàng trật tự khi vào lớp.Bạn đi sau gạt chân , xô bạn đi trước ngã , như thế là chưa tốt . - Em sẽ nâng bạn dậy , phủi quần áo cho bạn hỏi bạn có bị đau chỗ nào và nhẹ nhàng khuyên bạn đi sau không nên có thái độ không đúng , không tốt như thế đối với bạn của mình . + Nếu em có mặt ở đó thì em sẽ làm gì ? * Liên hệ: GV laàn löôït neâu caâu hoûi cho HS thaûo luaän cặp đôi: -Ñeå giöõ traät töï, caùc em coù bieát nhaø tröôøng, coâ giaùo quy ñònh nhöõng ñieàu gì? -Ñeå traùnh maát traät töï, caùc em khoâng ñöôïc laøm gì trong giôø hoïc, khi ra vaøo lôùp, trong giôø ra chôi?... -Vieäc giöõ traät töï ôû lôùp, ôû tröôøng coù lôïi gì cho vieäc hoïc taäp reøn luyeän cuûa caùc em? * Kết luận : Chen lấn , xô đẩy nhau khi ra vào lớp làm ồn ào mất trật tự và có thể gây ra vấp ngã . - Các tổ ra sân xếp hàng , BGK nhận 2/ Cho HS thi xếp hàng ra vào lớp theo tổ: xét - Thành lập ban giám khảo - Nêu yêu cầu cuộc thi ( theo giáo viên) Tên giáo viên 4 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 + Tổ trưởng biết điều khiển + Ra vào lớp không chen lấn xô đẩy + Đi cách đều nhau , cầm hoặc đeo cặp sách gọn gàng . +Không kéo lê giày dép gây bụi , gây ồn . + Sau khi chấm, giáo viên tổng hợp và công bố kết quả - Tổ chức phát thưởng cho tổ tốt nhất , nhắc nhở Học sinh còn lộn xộn , chưa nghiêm túc khi xếp hàng . 3.Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hôm nay em học bài gì ? Dặn Học sinh thực hiện đúng điều đã học . - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực hoạt động . - Chuẩn bị tiết học sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ----------------------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU : 1. Kiên thức: Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10. - Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện tốt phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích, say mê học mônToán. - Làm bài tập1, 2 (cột 1, 2), 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơiphương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ - Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tên giáo viên 5 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: 1 bạn lên điều khiển trò chơi và làm trọng tài . Bạn đó đưa ra 1 số câu hỏi để các bạn tìm nhanh kết quả của các phép tính cộng, trừ trong phạm vi các số mà các em đã được học. HS mỗi em được trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời 1 phép tính của bạn điều khiển. Nếu bạn nào trả lời sai câu hỏi của bạn thì bạn đó phải hát tặng cả lớp 1 bài. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - GV: Vừa rồi qua trò chơi cô thấy các em đã thuộc các bảng cộng trừ đã - HS học rất tốt! Cô khen! chơi 3. Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính trừ trong phạm vi 10; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. * Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm bài tập1, 2 (cột 1, 2), 3. HS thực hiện cá nhân ra vở, chia sẻ trước lớp. Bạn nào đã làm xong bài tập số 1 giơ tay cô - HS làm bài tập cá nhân, chia sẻ xem? – Rất giỏi! Các em làm tiếp các bài trước lớp. tập còn lại. ( GV đi xuống HS M1 hướng dẫn các em làm...). Bạn nào đã làm xong hết các bài tập giơ tay làm lệnh cho cô xem! (GV gọi 1 số HS làm nhanh đi kiểm tra nhanh các bạn trong tổ mình). - Qua quan sát cô thấy các em đã hoàn thành xong phần bài tập. Các em đổi vở cho nhau soát lại bài của bạn. Bây giờ chúng mình cùng ôn lại bài tập chúng mình đã làm. - Cô mời bạn lớp trưởng lên chia sẻ bài tập 1. Bài 1- HS nêu yêu cầu a/ Trò chơi “Truyền điện” - GV cùng HS nhận xét , chữa bài. - Nhận xét: 10 -10 = 0 - Tính - HS chơi trò chơi 10 -2 = 8 10 – 4 = 6 10 – 3 = 7 10 – 9 = 1 10 – 6 = 4 10 – 1 = 9 10 – 7 = 3 10 – 5 = 5 10 – 10 = 0 - Kết luận: Bất kì số nào trừ đi chính nó thì - Bất kì số nào trừ đi chính nó thì đều bằng 0. đều bằng 0. - Đặt các số thẳng cột. 6 Trường Tiểu học ... Tên giáo viên Giáo án tổng hợp lớp 1A * Lưu ý: HS M1, M2 không thuộc được bảng trừ thì lấy que tính để tính kết quả. HS M 3, M4 dựa vào bảng trừ 10 để tính. b/ Khi làm các phép tính cột dọc cần lưu ý điều gì? * Lưu ý: HS M1 cách đặt các số thật thẳng cột. HS M3, M4 nêu được các bước đặt tính rồi tính. * Bài 2: - GV cho HS nhận xét : 10 + 0 = 10 - Chốt: Bất kì số nào cộng 0 vẫn bằng chính số đó. * Bài 3: Viết phép tính thích hợp. - Để viết được phép tính thích hợp cần phải làm gì? Năm học 2017 - 2018 10 5 5 10 10 10 10 10 - 4 8 3 2 6 6 2 7 8 4 - Số: 5 + 5 = 10 8–1=7 8–2=6 10 + 0 = 10 - HS nêu yêu cầu a. Quan sát tranh, đặt đề toán rồi viết phép tính : Có 7 con vÞt, chạy đến thêm 3 con vÞt nữa. Hỏi có tất cả 10 con vÞt. - HS nêu các cách nêu bài toán khác nhau - Thực hiện phép cộng: 7 + 3 = 10 và phép tính khác nhau. 10 – 3 = 7 b. 10 – 2 = 8 Bài 1: Số ? 1 + .9. = 10 ..10 - 4 = 6 5 + ..4. = 9 10. - 3 = 7 3 + 7= 10 Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho 8 + 0 = .8 HS M3, M4) - Cho HS làm vở, HS báo cáo kết quả bài làm với GV. - HS nhận xét... 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho HS chơi : “Đúng sai”. - GV nêu cách chơi, luật chơi. - GV nhận xét, phân thắng thua. - Gọi HS đọc lại bảng trừ 10. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và cùng người thân học thuộc bảng trừ 10 . Xem trước bài: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. ---------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Tên giáo viên 7 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017 Tự nhiên - Xã hội HOẠT ĐỘNG Ở LỚP (T34) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Kể được một số hoạt động học tập ở lớp . - Nêu được các hoạt động học tập khác ngoài hình vẽ SGK như; học vi tính, học đàn. 2. Kĩ năng: Rèn thói quen giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ, tích cực tham gia hoạt động ở lớp... 3.Thái độ: Yêu thích tham gia hoạt động ở lớp, biết giúp đỡ bạn học yếu, bạn gặp khó khăn .... II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cá nhân, cả lớp, theo nhóm. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài hát: Lớp chúng mình. - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đề bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (15 phút): * Mục tiêu: Giúp học sinh biết: Kể được một số hoạt động học tập ở lớp . - Nêu được các hoạt động học tập khác ngoài hình vẽ SGK như: học vi tính, học đàn. * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, thảo luận trong nhóm và chia sẻ trước lớp. a. Làm việc với SGK. - GV cho HS quan sát tranh vẽ và trả lời câu hỏi - Quan sát tranh, thảo luận nhóm theo nhóm. 4 trong thời gian 2 phút và chia - Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh vaø noùi sẻ trước lớp: vôùi baïn veà caùc hoïat ñoäng ôû töøng hình veõ trong - Thảo luận và đại diện nhóm baøi. phát biểu, nhóm khác bổ sung. - Goïi 1 soá hoïc sinh trình baøy. - Trong caùc hoïat ñoäng vöøa neâu hoïat ñoäng naøo ñöôïc toå chöùc trong lôùp? Hoaït ñoäng naøo toå chöùc ngoaøi saân? Tên giáo viên 8 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Trong töøng hoïat ñoäng treân giaùo vieân laøm gì? Hoïc sinh laøm gì? b. Kết luận: Ở lớp học có nhiều họat động học tập khác nhau. Trong đó có những họat động được tổ chức trong lớp học và có những họat động được tổ chức ở sân trường. 3. HĐ thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: - Nêu được các hoạt động học tập khác ngoài hình vẽ SGK như; học vi tính, học đàn. * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân, chia sẻ trong nhóm và chia sẻ trước lớp. a. Thảo luận theo cặp: - Giôùi thieäu hoaït ñoäng ôû lôùp hoïc cuûa mình. - Thảo luận cặp đôi. - Đại diện các nhóm lên chia sẻ Hoïc sinh noùi vôùi baïn veà: trước lớp. - Caùc hoaït ñoäng ôû lôùp mình. - Các nhóm khác nhận xét, bổ - Nhöõng hoïat ñoäng coù trong töøng hình maø sung. khoâng coù ôû lôùp hoïc cuûa mình. - Nhiều học sinh trả lời. - Hoaït ñoäng mình thích nhaát. - Mình laøm gì ñeå giuùp caùc baïn trong lôùp hoïc toát? - Goïi hoïc sinh leân trình baøy. b. Keát luaän: caùc em phaûi bieát hôïp taùc, giuùp ñôõ vaø chia xeû vôùi caùc baïn trong töøng hoaït ñoäng hoïc taäp ôû lôùp. 4. Hoạt động tiếp nối ( 3’) - Lớp học có những hoạt động gì, là học sinh khi tham gia hoạt động trong lớp cần có thái độ như thế nào ? - Nhận xét giờ học. - Về nhà học lại bài, xem trước bài: Giữ gìn lớp sạch đẹp --------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ----------------------------------------------------------------Toán BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Thuộc bảng cộng, trừ; biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10. - Làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính thành thạo bảng cộng, trừ10. Tên giáo viên 9 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích môn học. - Làm bài tập 1, 3. II. CHUẨN BỊ: Năm học 2017 - 2018 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ chép các bài tập. - Học sinh: 10 que tính, 10 hình vuông,10 hình tròn,vở ghi Toán. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: .......................... HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 2. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: 1 bạn lên điều khiển trò chơi và làm trọng tài . Bạn đó đưa ra 1 số câu hỏi để các bạn tìm nhanh kết quả của các phép tính cộng, trừ trong phạm vi các số mà các em đã được học. HS mỗi em được trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời 1 phép tính của bạn điều khiển. Nếu bạn nào trả lời sai câu hỏi của bạn thì bạn đó phải hát tặng cả lớp 1 bài. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - GV: Vừa rồi qua trò chơi cô thấy các em đã thuộc các bảng - HS chơi cộng trừ đã học rất tốt! Cô khen! 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: Thuộc bảng cộng, trừ; biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10. *Cách tiến hành: HS làm việc cá nhân, nhóm đôi và chia sẻ trước lớp. + Hướng dẫn hs thành lập công thức: * Củng cố bảng cộng và bảng trừ trong - HS tính nhẩm một số phép tính cụ thể trong phạm vi 10,chẳng hạn: phạm vi 10, về mối quan hệ giữa 1 + 9 = 10; 10 - 1 = 9 phép cộng và phép trừ. 10 - 2 = 8... + Ôn tập các bảng cộng và các bảng 2 + 8 = 10 trừ đã học và ghi nhớ bảng cộng, trừ - HS tự thành lập lại bảng cộng, trừ 10. HS nhắc lại ( đọc thuộc lòng) các bảng trong pv 10: cộng trong phạm vi 10 và bảng trừ trong +Yêu cầu HS tự thành lập bảng cộng, phạm vi 10 đã được học ở các tiết trước. Tên giáo viên 10 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A trừ 10 đã học. Năm học 2017 - 2018 Chia sẻ trước lớp. - HS nhận biết cách sắp xếp các công thức + GV HD HS nhận biết quy luật sắp tính trên bảng vừa thành lập và nhận biết xếp các công thức tính trên các bảng đã quan hệ giữa các phép tính cộng, trừ. HS cho. đọc thuộc các phép tính trên bảng. - Giãn tiết. 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: HS biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10. - Làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. * Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm bài tập 1, 3. HS thực hiện cá nhân ra vở, chia sẻ trước lớp. Bạn nào đã làm xong bài tập số 1 giơ tay cô - HS làm bài tập cá nhân, chia sẻ xem? – Rất giỏi! Các em làm tiếp các bài trước lớp. tập còn lại. ( Gv đi xuống HS M1, M2 HD các em làm...). Bạn nào đã làm xong hết các bài tập giơ tay làm lệnh cho cô xem! ( Gv gọi 1 số HS làm nhanh đi kiểm tra nhanh các bạn trong tổ mình). - Qua quan sát cô thấy các em đã hoàn thành xong phần bài tập. Các em đổi vở cho nhau soát lại bài của bạn. Bây giờ chúng mình cùng ôn lại bài tập chúng mình đã làm. Cô mời bạn lớp trưởng lên chia sẻ bài tập 1. Bài 1- HS nêu yêu cầu a. Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” - GV và HS nhận xét. b. - Khi làm các phép tính cột dọc cần lưu ý điều gì? - GV nhận xét, cho hs nhận xét tính trừ là phép tính ngược lại của phép tính cộng. * Lưu ý: HS M1 cách đặt các số thật thẳng cột. HS M3, M4 nêu được các bước đặt tính rồi tính. * Bài 3: Viết phép tính thích hợp. - Tính a. 3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 7 – 2 = 5 6 + 3 = 9 10 – 5 = 5 6 + 4 = 10 8–1=7 9–4=5 b.- Đặt các số thẳng cột. 5 8 5 10 2 5 3 + - + + + 1 1 3 9 2 4 7 6 7 8 1 4 1 10 - HS nêu yêu cầu a. Nhìn tranh, đặt đề toán rồi viết phép tính: Hàng trên có 4 chiếc - Để viết được phép tính thích hợp cần phải thuyền, hàng trên có 3 chiếc thuyền. làm gì? Hỏi tất cả có bao nhiêu chiếc thuyền? 4 + 3 = 7 Tên giáo viên 11 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - GV cho Hs tìm hiểu bài toán, viết phép tính. b. Có : 10 quả bóng Cho: 3 quả bóng Còn: ...quả bóng? 10 - 3 = 7 Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho Bài 1: Số ? 1 + .9 = 10 ... + 5 = 10 10 - .5.. = 5 HS M3, M4) 5 + .4. = 9 ... + 3 = 7 9+ 0 = .9 - Cho HS làm vở, GV kiểm tra nhanh. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho HS chơi trò chơi: “Đúng sai”. - HS chơi,chữa bài. - GV nêu cách chơi, luật chơi. - HS nhận xét... - GV nhận xét, phân thắng thua. - Gọi HS đọc lại bảng cộng, trừ 10. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và cùng người thân học thuộc bảng cộng, trừ 10. Xem trước bài: Luyện tập. ---------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. -----------------------------------------------------------------------Tiếng Việt TIẾT 3, 4 : VẦN CÓ ĐỦ ÂM ĐỆM, ÂM CHÍNH, ÂM CUỐI MẪU 4 : OAN – VẦN/ OAN/, /OAT/ ( Thiết kế trang 115, 116) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017 Hát nhạc: NGHE QUỐC CA. KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC ( GV chuyên) ---------------------------------------------------------------Tiếng Việt TIẾT 5, 6 : VẦN /OANG/, /OAC/ ( Thiết kế trang 116) Tên giáo viên ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 12 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ----------------------------------------------------------------------Tiếng Anh: (GV chuyên) -------------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính thành thạo bảng cộng, trừ10. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích môn học. - Làm các bài tập: 1 (cột 1, 2, 3) ; 2 (phần 1), 3 (dòng 1); 4. II- CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ chép các bài tập. - Học sinh: vở ghi Toán. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 3. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: 1 bạn lên điều khiển trò chơi và làm trọng tài . Bạn đó đưa ra 1 số câu hỏi để các bạn tìm nhanh kết quả của các phép tính cộng, trừ trong phạm vi các số mà các em đã được học. HS mỗi em được trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời 1 phép tính của bạn điều khiển. Nếu bạn nào trả lời sai câu hỏi của bạn thì bạn đó phải hát tặng cả lớp 1 bài. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - GV: Vừa rồi qua trò chơi cô thấy các em đã thuộc các bảng - HS chơi Tên giáo viên 13 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A cộng trừ đã học rất tốt! Cô khen! Năm học 2017 - 2018 3. Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêuThực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. * Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm bài tập 1 (cột 1, 2, 3) ; 2 (phần 1), 3 (dòng 1); 4. HS thực hiện cá nhân ra vở, chia sẻ trước lớp. Bạn nào đã làm xong bài tập số 1 giơ tay cô - HS làm bài tập cá nhân, chia sẻ xem? – Rất giỏi! Các em làm tiếp các bài trước lớp. tập còn lại. ( Gv đi xuống HS M1, M2 HD các em làm...). Bạn nào đã làm xong hết các bài tập giơ tay làm lệnh cho cô xem! ( Gv gọi 1 số HS làm nhanh đi kiểm tra nhanh các bạn trong tổ mình). - Qua quan sát cô thấy các em đã hoàn thành xong phần bài tập. Các em đổi vở cho nhau soát lại bài của bạn. GV chấm 1số vở, nhận xét. Bây giờ chúng mình cùng ôn lại bài tập chúng mình đã làm.Cô mời bạn lớp trưởng lên chia sẻ bài tập 1. Bài 1- HS nêu yêu cầu - Tính - Cho HS chia sẻ. 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 =10 - GV và HS nhận xét. 10 – 1= 9 10 – 2 = 8 10 - 3 = 7... - GV nhận xét, cho hs nhận xét tính trừ là 5 8 5 10 2 5 3 phép tính ngược lại của phép tính cộng. + - + + + - Chốt: Đó chính là mối quan hệ giữa phép 1 1 3 9 2 4 7 cộng và phép trừ. 6 7 8 1 4 1 10 * Bài 2: Số? - HS nêu yêu cầu 3+2=5 5 – 3 = 22 - Cho HS chơi trò chơi “Điền đúng, điền 10 – 7 = 3 + 8 = 10 nhanh” - Chữa bài. * Bài 3: >, <, = 10 > 3 + 4 8<2+7 7>7-1 - HS chia sẻ, GV nhận xét. * Bài 4: Viết phép tính thích hợp. - Để viết được phép tính thích hợp cần phải - Đọc kĩ tóm tắt, tìm hiểu đề toán Tổ 1 : 6 bạn làm gì? Tổ 1 : 4 bạn - GV cho Hs tìm hiểu bài toán, viết phép Cả hai tổ: ...bạn? tính. 6 + 4 = 10 Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho Bài 1: Số ? HS M3, M4) Tên giáo viên 14 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Cho HS làm vở, GV kiểm tra nhanh. 1 + .8 = 9 . 5 + 5 = 10 10 - .5.. = 5 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) 10 -.4. = 6 . 4.. + 4 = 8 10 - 0 = .10 - Cho HS chơi trò chơi: “Đúng sai”. - GV nêu cách chơi, luật chơi. - HS chơi,chữa bài. - GV nhận xét, phân thắng thua. - HS nhận xét... - Gọi HS đọc lại bảng cộng, trừ 10. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và cùng người thân học thuộc bảng cộng, trừ 10. Xem trước bài: Luyện tập. ---------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017 Mĩ thuật: Bài 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề : NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH ( TIẾT 2) ( GV chuyên) -----------------------------------------------------------------------Tiếng Việt TIẾT 7, 8 : VẦN /OANH/, /OACH/ ( Thiết kế trang 120) -----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt TIẾT 9, 10 : VẦN /OAI/ Tên giáo viên 15 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 ( Thiết kế trang 123) -----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ----------------------------------------------------------------------Thủ công GẤP CÁI QUẠT I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Học sinh biết cách gấp cái quạt. – HS M1, M2gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy màu. Các nếp gấp có thể chưa đều , chưa thẳng theo đường kẻ. – HS M3, M4 gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy màu . Đường dán nối quạt tương đối chắc chắn. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng. 2. Kĩ năng: - Rèn khéo tay, yêu thích môn học. 3. Thái độ: Giáo dục tính kiên trì, chịu khó cố gắng hoàn thành sản phẩm. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV : Bài mẫu, giấy màu hình chữ nhật, sợi chỉ (len) màu. Đồ dùng học tập (bút chì, hồ). - HS : Giấy màu, 1 sợi chỉ hoặc len, hồ dán, khăn, vở thủ công. II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS hát . - GV giới thiệu ghi đầu bài HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - HS hát - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động luyện tập thực hành : ( 30 phút) * Mục tiêu: Học sinh biết cách gấp và gấp được các đoạn thẳng cách đều. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động chia sẻ cả lớp * Học sinh nhớ và nhắc lại được quy trình Học sinh lắng nghe và nhắc lại. gấp quạt. - Gấp theo các nếp gấp đường thẳng - Giáo viên nhắc lại quy trình gấp quạt theo cách đều 3 bước trên bảng vẽ quy trình mẫu. - Học sinh quan sát và trả lời. * Thực hành - hoàn thành sản phẩm - Học sinh quan sát bản vẽ quy Tên giáo viên 16 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A - Giáo viên cho học sinht hực hành. - Giáo viên quan sát và nhắc nhở thêm : nếp gấp phải miết kỹ,bôi hồ thật mỏng,buộc dây cho chắc. - Hướng dẫn học sinh trình bày sản phẩm vào vở cân đối,đẹp. - Giáo viên theo dõi giúp đỡ các em M1, M2. - Hướng dẫn các em làm tốt ra giấy màu. - Cho HS dán sản phẩm vào vở. - GV chấm 1 số vở, nhận xét... Năm học 2017 - 2018 trình mẫu và lắng nghe giáo viên nhắc lại. - Học sinh nhắc lại. - Học sinh chuẩn bị giấy màu thực hành gấp quạt theo các bước đúng quy định, gấp xong dán sản phẩm vào vở. Học sinh thực hành trên giấy màu. 4. Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Gọi học sinh nhắc lại các bước gấp cái quạt giấy. - Tinh thần,thái độ học tập và việc chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh. - Chuẩn bị giấy nháp,đồ dùng học tập để tiết sau học gấp cái ví. ----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ----------------------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP CHUNG I/ MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Biết đếm, so sánh, thứ tự các số từ 0 đến 10; biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10 -Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính thành thạo bảng cộng, trừ10. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích môn học. - Làm bài tập 1 (cột 1, 2, 3), 2 (dòng 1), 3 (dòng 1), 4. II- CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ chép các bài tập. - Học sinh: vở ghi Toán. Tên giáo viên 17 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 4. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: 1 bạn lên điều khiển trò chơi và làm trọng tài . Bạn đó đưa ra 1 số câu hỏi để các bạn tìm nhanh kết quả của các phép tính cộng, trừ trong phạm vi các số mà các em đã được học. HS mỗi em được trọng tài gọi có nhiệm vụ trả lời 1 phép tính của bạn điều khiển. Nếu bạn nào trả lời sai câu hỏi của bạn thì bạn đó phải hát tặng cả lớp 1 bài. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - GV: Vừa rồi qua trò chơi cô thấy các em đã thuộc các bảng - HS chơi cộng trừ đã học rất tốt! Cô khen! 3. Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Biết đếm, so sánh, thứ tự các số từ 0 đến 10; biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10 -Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. * Cách tiến hành: - Làm bài tập 1 (cột 1, 2, 3), 2 (dòng 1), 3 (dòng 1), 4. HS thực hiện cá nhân ra vở, chia sẻ trước lớp. Bạn nào đã làm xong bài tập số 1 giơ tay cô - HS làm bài tập cá nhân, chia sẻ xem? – Rất giỏi! Các em làm tiếp các bài trước lớp. tập còn lại. ( Gv đi xuống HS M1, M2 HD các em làm...). Bạn nào đã làm xong hết các bài tập giơ tay làm lệnh cho cô xem! ( Gv gọi 1 số HS làm nhanh đi kiểm tra nhanh các bạn trong tổ mình). - Qua quan sát cô thấy các em đã hoàn thành xong phần bài tập. Các em đổi vở cho nhau soát lại bài của bạn. GV chấm 1số vở, nhận xét. Bây giờ chúng mình cùng ôn lại bài tập chúng mình đã làm.Cô mời bạn lớp trưởng lên chia sẻ bài tập 1. + Bài 1: Giới thiệu bảng vẽ chấm tròn - Đưa bảng phụ chép bài 1 có vẽ các chấm - HS ghi số tương ứng vào bảng con - HS đếm chấm tròn, rồi ghi số tròn tương ứng. - 3 HS lên bảng viết số vào bảng bìa. - HS nªu yªu cÇu cña bµi : + Bài 2: Đọc - Đọc trên bảng phụ từ 0 đến 10, từ 10 đến 0 - HS nªu yªu cÇu cña bµi . + Bài 4: Số ? Tên giáo viên 18 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A - Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền nhanh - Nhận xét, chữa bài. + Bài 5: Viết phép tính thích hợp a/ Có..........: 5 quả Thêm : 3 quả Có tất cả:... quả? b/ Có..........: 7 viên bi Bớt : 3 viên bi Còn :... viên bi? - GV cho Hs tìm hiểu bài toán, viết phép tính. Năm học 2017 - 2018 8–3=5 5+4=9 6 + 4 = 10 10 – 8 = 2 - HS nªu yªu cÇu cña bµi . - Nêu bài toán, nêu câu hỏi, giải bằng lời. - Có tất cả là 8 quả 5+3=8 - Còn lại 4 viên bi 7-3=4 Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho Bài 1: Số ? HS M3, M4) 2 + .8 = 10 . 3 + 5 =8 10 - .5.. = 5 - Cho HS làm vở, GV kiểm tra nhanh. 10 -.1. = 9 . 4.. + 3 = 7 10 - 0 = .10 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho HS chơi trò chơi: “Đúng sai”. - HS chơi,chữa bài. - GV nêu cách chơi, luật chơi. - HS nhận xét... - GV nhận xét, phân thắng thua. - Gọi HS đọc lại bảng cộng, trừ 10. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và cùng người thân học thuộc bảng cộng, trừ 10. Xem trước bài: Luyện tập. ---------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 11/12/2017 ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt Tên giáo viên 19 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 BÀI 64 : IM - UM I/ MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Đọc được: im, um, chim câu, trùm khăn; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: im, um, chim câu, trùm khăn. - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết và luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần im, um. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tiếng Việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói. - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: chó đốm đống rơm Con tôm bữa cơm * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: GV cho HS thi đọc. - HS chơi trò chơi. - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc được: im, um, chim câu, trùm khăn; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: im, um, chim câu, trùm khăn. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp a- Dạy vần: * Vần im: - Đọc vần (cá nhân, đồng thanh) - Nhận diện vần -HS ph©n tÝch vÇn - So sánh im với vần em - HS so sánh giống nhau và khác nhau. - Ghép vần - Ghép vần im,®¸nh vÇn, ®äc tr¬n c¸ nh©n, ®ång thanh. - Ghép tiếng : chim - Tạo tiếng: chim - HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n - HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt - GV gắn tranh minh hoạ từ khoá - Đọc từ (cá nhân, đồng thanh) - Giới thiệu từ: chim câu - HS ®äc : im, chim, chim c©u b/ Vần um: (tương tự vần im) c/ Từ ngữ ứng dụng: - Đọc lại toàn bảng - Giới thiệu từ: con nhím, tủm tỉm, trốn tìm, 20 Trường Tiểu học ... Tên giáo viên
- Xem thêm -