Tài liệu Tuần 18_giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2090 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo án Lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 18: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 TIẾNG VIỆT: OÂN TAÄP CUỐI HOÏC KÌ I (TIEÁT 1) I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý chính của đoạn đã đọc. Thuộc 2 đoạn thơ đã học. - Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu (BT2); biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học (BT3) 2. Kỹ năng: Đọc đúng rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng/ phút). (M3, M4). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, nhóm đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc bài Gà “tỉ tê” - 2 học sinh thi đọc và trả lời câu với gà. hỏi. - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài và tựa bài: Ôn tập cuối học kì 1 - Học sinh nhắc lại tên bài và mở (Tiết 1) sách giáo khoa. 2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng/ phút). (M3, M4). - Hiểu ý chính của đoạn đã đọc. Thuộc 2 đoạn thơ đã học. - Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu (BT2); biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học (BT3) *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc (7 em): Làm việc cả lớp: Đàm Ngân Thám 1 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị. Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lên bốc thăm,chuẩn bị 2 phút. - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu. - Học sinh khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc. - Yêu cầu học sinh thể hiện theo thăm. - Tổ chức cho học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét từng em. Chú ý: - Đọc đúng tiếng, đúng từ: 3 điểm - Nghắt nghỉ hơi đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu cho 1,5 điểm. Đạt tốc độ đọc 45 tiếng/ phút cho 1,5 điểm. Việc 2: Tìm từ chỉ sự vật trong câu đã cho: Làm việc nhóm 2 – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong - Lớp chia thành các nhóm. Tìm câu văn đã cho (Nhóm 2) . hiểu nội dung và làm bài. - Đại diện các nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên nhận xét, sữa chữa. Việc 3: Viết bản tự thuật theo mẫu: Làm việc - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu cá nhân – Chia sẻ trước lớp của bài và làm bài. - Mời một số em chia sẻ bài tự thuật của mình - Học sinh chia sẻ. trước lớp. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh viết tốt. *Đọc thêm bài tập đọc tuần 10 (Thương ông) - Lớp đọc thầm bài. 2-5 học sinh đọc. - Nội dung bài thơ nói lên điều gì? - Khen ngợi bé Việt… biết thương ông... Lưu ý giúp đỡ học sinh M1 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên nhắc lại nội dung ôn tập. - Lắng nghe. - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh tích cực. - Dặn dò học sinh về nhà học bài, xem trước bài - Lắng nghe, ghi nhớ. ôn tập tiếp theo. TIẾNG VIÊT: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 2) I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý chính của đoạn đã đọc. Thuộc 2 đoạn thơ đã học. - Biết đặt câu tự giới thiệu mình với người khác (BT2). Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn văn thành 5 câu và viết lại cho đúng chính tả (BT3). Đàm Ngân Thám 2 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 2. Kỹ năng: Đọc đúng rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng/ phút). (M3, M4). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, nhóm đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc, sách giáo khoa. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. HĐ Khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Ai nhanh ai đúng: Tổ chức cho 2 - Học sinh tham gia chơi. đội học sinh lên tìm các từ chỉ sự vật có trong câu: “Trên nền nhà, ngoài sân gạch, chỗ nào cũng có những bức vẽ của em, bức thì vẽ bằng phấn, bức lại vẽ bằng than.” - Tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh. - Giáo viên giới thiệu: Hôm nay ta tiếp tục ôn - Lắng nghe. tập các bài tập đọc đã học. Ôn tự giới thiệu và dấu chấm. - Lắng nghe, vài em nhắc lại. 2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng/ phút). (M3, M4). - Hiểu ý chính của đoạn đã đọc. Thuộc 2 đoạn thơ đã học. - Biết đặt câu tự giới thiệu mình với người khác (BT2). Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn văn thành 5 câu và viết lại cho đúng chính tả (BT3). *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc (7 em): Làm việc cả lớp: - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị. - Học sinh lên bốc thăm,chuẩn bị 2 phút. - Yêu cầu học sinh thể hiện theo thăm. - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu. - Tổ chức cho học sinh nhận xét. - Học sinh khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc. - Giáo viên nhận xét từng em. Việc 2: Ôn đặt câu tự giới thiệu: Làm việc Đàm Ngân Thám 3 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 nhóm đôi – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu 1 học sinh (M4) làm mẫu tự giới - Cháu chào bác ạ! Thưa bác, thiệu về mình trong tình huống 1. cháu là Hương, học cùng lớp với Hằng. Thưa bác, bạn Hằng có ở nhà không ạ. - Cho học sinh thảo luận nhóm đôi. Đại diện - Tìm hiểu nội dung thảo luận nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét. tìm cách nói. - Mời một số em chia sẻ lời giới thiệu trước lớp. - Học sinh chia sẻ: Chào bác ạ! Cháu là Bin con bố Long bên cạnh nhà bác. Bác làm ơn cho cháu mượn cái kìm ạ. - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh. Việc 3: Ôn luyện về dấu chấm: Làm việc cá - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu nhân – Chia sẻ trước lớp của bài và làm bài. - Gọi học sinh lên bảng chia sẻ kết quả. - Học sinh chia sẻ: Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố. Đó là một chiếc cặp rất xinh. Cặp có quai đeo. Hôm khai giảng, ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp mới. Hụê thầm hứa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng. - Chấm bài, nhận xét bài làm của học sinh. - Nhận xét tuyên dương học sinh làm tốt. Lưu ý giúp đỡ học sinh M1 3. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Gọi học sinh nhắc lại nội dung ôn tập. - Học sinh trả lời. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về luyện đọc bài và chuẩn bị bài - Lắng nghe và thực hiện. ôn tập tiếp theo. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………. TOÁN: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết tự giải được các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ, trong đó có các bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. Đàm Ngân Thám 4 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng giải toán. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học cả lớp, theo cặp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, thước. - Học sinh: Sách giáo khoa, thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Tháng 12 có bao nhiêu - Học sinh trả lời. ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào? - Lắng nghe. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích cực. - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bài vào vở. bảng: Ôn tập về giải toán. 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Biết tự giải được các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ, trong đó có các bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài trước lớp và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Bài toán cho biết những gì? - Buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. - Bài toán hỏi gì? - Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu lít dầu. - Muốn biết cả hai buổi bán được bao - Ta thực hiện phép tính cộng 48+37 nhiêu lít dầu ta làm như thế nào? - Yêu cầu 1 học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ: quả. Bài giải: Cả hai buổi cửa hang đó bán được số lít dầu là: 48 + 37 = 85 (l) Đáp số: 85l - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài trong cặp – Chia sẻ trước lớp và làm bài. Đàm Ngân Thám 5 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 - Yêu cầu 2 em lên chia sẻ kết quả trước lớp. - Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng. - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trong cặp – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh lên chia sẻ kết quả trước lớp. Năm học 2017 - 2018 - Kiểm tra chéo trong cặp. - 1 em nêu tóm tắt, 1 em nêu bài giải: Tóm tắt: 32 kg Bình 6kg An ? kg Giaûi: An caân naëng laø: 32 - 6 = 26 (kg) Đáp số: 26 kg - Nhận xét kết quả của bạn. - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Học sinh nêu bài giải: Giải: Số bông hoa Liên hái được là: 24 + 16 = 40 ( bông ) Đáp số: 40 bông - Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng. - Giáo viên nhận xét chung. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập - Học sinh tự làm bài sau đó báo cáo Bài tập PTNL (M3, M4): Yêu cầu học kết quả với giáo viên: sinh tự làm bài và báo cáo kết quả với 1 2 3 4 5 8 1 1 giáo viên. 1 4 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại những phần chính - Học sinh lắng nghe. trong tiết dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên - Lắng nghe và thực hiện. lớp. Xem trước bài: Luyện tập chung ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Đàm Ngân Thám 6 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 ...................................................................................... ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ 1 I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh thực hành các kĩ năng từ bài 6 đến bài 8. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng ra quyết định, biết vận dụng điều đã học để đưa vào cuộc sống. 3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa, thẻ biểu thị thái độ. - Học sinh: Vở bài tập Đạo đức. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Tổ chúc cho học sinh - Học sinh tham gia chơi. nối tiếp nhau nêu tên các bài đạo đức đã học. - Nhận xét chung. Tuyên dương học sinh. - Giới thiệu bài mới, ghi tựa bài lên bảng. - Quan sát và lắng nghe 2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Giúp học sinh thực hành các kĩ năng từ bài 6 đến bài 8. - Học sinh biết vận dụng điều đã học để đưa vào cuộc sống. *Cách tiến hành: Làm việc cả lớp *Trò chơi Đồng ý hay không đồng ý: Giáo viên - Học sinh giơ thẻ đồng ý hay nêu lần lượt từng ý kiến. không đồng ý. - Mỗi người đều nên cố gắng làm lấy việc của mình nên không cần quan tâm, giúp đỡ ai. - Chỉ cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè khi họ ốm đau, hoạn nạn. - Cần quan tâm, giúp đỡ các bạn thân. - Học sinh kể việc làm thể hiện - Cần quan tâm, giúp đỡ tất cả bạn bè khi họ quan tâm giúp đỡ bạn của mình. cần. - Quan tâm, giúp đỡ bạn bè làm chúng ta mất thời gian. - Nên tham gia vào các cuộc vận động xây dựng quỹ vì các bạn nghèo, khó khăn. - Giáo viên nhận xét đánh giá, tuyên dương. *Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời. Đàm Ngân Thám 7 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 - Vì sao chúng ta phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng? - Thế nào là giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng? *Giáo viên cho học sinh quan sát lớp học và yêu cầu học sinh nhận xét về vệ sinh của lớp, nêu những việc cần làm ngay để lớp học sạch đẹp. - Tuyên dương những học sinh gương mẫu. Khuyến khích bày tỏ ý kiến (đối tượng M1 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh thực hiện theo nội dung bài học. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về làm vở bài tập. Chuẩn bị bài sau. Năm học 2017 - 2018 - Học sinh phát biểu ý kiến. - Cả lớp cùng dọn vệ sinh. - Lắng nghe, vận dụng bài học vào cuộc sống. - Học sinh lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20. - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết tìm số hạng, số bị trừ. - Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải toán. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1 (cột 1,2,3), bài tập 2 (cột 1,2), bài tập 3 (a,b), bài tập 4. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, thước kẻ. - Học sinh: Sách giáo khoa, thước. Đàm Ngân Thám 8 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Thi tìm đáp số: Giáo viên đưa ra bài - Học sinh tham gia chơi. toán để học sinh tìm đáp số: 1. Mai có 35 cái nhãn vở, Hoa có ít hơn Mai 17 cái nhãn vở. Hỏi Hoa có bao nhiêu cái nhãn vở? 2. Bác Ba bán được 36 quả trứng. Bác Tiến bán được 29 quả trứng. Hỏi cả hai bác bác bán được bao nhiêu quả trứng? - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe. dương những học sinh trả lời đúng và nhanh. - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu bài mới: Hôm nay chúng ta sẽ củng trình bày bài vào vở. cố về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 và làm các dạng toán đã học. - Giáo viên ghi đầu bài lên bảng: Luyện tập chung 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20. - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết tìm số hạng, số bị trừ. - Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị. *Cách tiến hành: Bài 1 (cột 1,2,3): Làm việc cá nhân – Chia sẻ - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu trước lớp của bài và làm bài. - Bài tập yêu cầu gì? - Yêu cầu tính nhẩm. - Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả. - Học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả trước lớp. - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 2 (cột 1,2): Làm việc cá nhân – Chia sẻ - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu cặp đôi – Chia sẻ trước lớp của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Bài toán yêu cầu ta làm gì? - Đặt tính rồi tính. - Khi đặt tính em cần chú ý điều gì? - Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục. - Ta bắt đầu tính từ đâu tới đâu? - Thực hiện từ phải sang trái. - Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả. - Học sinh chia sẻ: 28 73 + 19 - 35 47 8 - Nhận xét bài làm từng em. Đàm Ngân Thám 9 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 Bài 3 (a,b): Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu lớp của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Bài toán yêu cầu làm gì? - Tìm x. - Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế - Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. nào? - Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm sao? - Lấy số bị trừ trừ đi hiệu. - Muốn tìm số bị trừ ta làm như thế nào? - Lấy hiệu cộng với số trừ. - Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả. - Học sinh chia sẻ kết quả: x + 18 = 62 x = 62 - 18 x - 27 = 37 x = 44 x = 37 + 27 - Nhận xét bài làm từng em. x = 64 Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Bài toán cho biết gì? - Kiểm tra chéo trong cặp. - Con lợn to nặng 92 kg. Con lợn - Bài toán hỏi gì? nhỏ ít hơn con lợn to 16 kg. - Con lợn nhỏ nặng bao nhiêu - Bài toán có dạng gì? kg? - Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả. - Dạng toán ít hơn hơn. - 1 em nêu tóm tắt, 1 em nêu bài giải: Tóm tắt: - Lợn to: 92kg 16 kg -Lợn nhỏ: Giải: Con lợn nhỏ cân nặng là: 92 - 16 = 76 (kg) Đáp số: 76 kg - Tổ chức cho học sinh nhận xét. - Nhận xét chung. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập Bài tập PTNL: Bài tập 2 (cột 3,4) (M3): Yêu cầu học sinh tự - Học sinh tự làm bài sau đó báo làm bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. cáo kết quả với giáo viên: 53 90 + 47 - 42 100 48 Bài tập 5 (M4): - Đàm thoại: Đàm Ngân Thám 10 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 + Bài toán hỏi gì? + Nối các điểm đã cho để được + Muốn vẽ đoạn thẳng qua hai điểm cho trước các hình chữ nhật và tứ giác. ta làm như thế nào? + Đặt thước một đầu trùng với điểm thứ nhất và một đầu trùng với điểm thứ hai sau đó nối hai điểm lại với nhau thành một - Yêu cầu học sinh tự làm bài và báo cáo kết quả đoạn thẳng. với giáo viên. - Học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. 3. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem - Lắng nghe và thực hiện. trước bài sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 3) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết thực hành sử dụng mục lục sách (BT2). - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả; tốc độ viết khoảng 40 chữ/ 15 phút. 2. Kỹ năng: Đọc đúng rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng/ phút). (M3, M4). 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học. 4 lá cờ. Đàm Ngân Thám 11 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 - Học sinh: Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh thi nói lời tự giới thiệu - Học sinh tham gia chơi. về bản thân khi đến nhà 1 người bạn lần đầu tiên. - Nhận xét, tuyên dương học sinh có cách nói - Lắng nghe. hay. - Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn - Mở sách giáo khoa. tập các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học. Ôn sử dụng mục lục sách. 2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập. (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng/ phút). (M3, M4). - Biết thực hành sử dụng mục lục sách (BT2). - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả, tốc độ viết khoảng 40 chữ/ 15 phút. *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc (7 em): Làm việc cả lớp: - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị. - Học sinh lên bốc thăm,chuẩn bị 2 phút. - Yêu cầu học sinh thể hiện theo thăm. - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu. - Tổ chức cho học sinh nhận xét. - Học sinh khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc. - Giáo viên nhận xét từng em. Việc 2: Ôn sử dụng mục lục sách: TC Trò chơi Ai nhanh hơn - Chia lớp thành 4 đội phát mỗi đội một lá cờ và - Lớp chia thành 4 đội. cử ra 2 thư kí. - Các đội cử ra thư kí. - Nêu cách chơi: Mỗi lần cô sẽ nêu tên một bài - Khi nghe giáo viên nêu tên bài tập đọc nào đó. thì các nhóm tra mục lục để tìm - Yêu cầu các đội tra mục lục bài này. đội nào phất cờ trước thì được - Đội nào tìm ra trước thì phất cờ xin trả lời. giành quyền trả lời. - Sau khi giáo viên nêu hết tên các bài thì đội nào tìm đúng nhiều hơn đội đó sẽ thắng cuộc. (Chẳng hạn: - Giáo viên hô: Người mẹ hiền. Đàm Ngân Thám 12 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh trả lời: Trang 63.) - Nhận xét đánh giá bình chọn nhóm thắng - Bình chọn nhóm về nhất. cuộc. Việc 3: Viết chính tả: Làm việc cả lớp – làm việc cá nhân - Đọc qua đoạn văn một lượt. - Học sinh nghe. - Gọi 2 học sinh đọc lại. - Hai em đọc lại đoạn văn. - Đoạn văn có mấy câu? Những chữ nào phải - Có 4 câu. Các chữ phải viết hoa viết hoa? Vì sao? là chữ Bắc (tên riêng), Đầu, Ở, Chỉ. Vì là các chữ đầu câu. - Cuối mỗi câu văn có dấu gì? - Cuối mỗi câu có dấu chấm. - Yêu cầu lớp viết vào bảng con các từ khó. - Học sinh viết: đầu, năm, quyết, trở thành, giảng lại, đứng đầu - Đọc bài để học sinh viết vào vở. lớp. - Đọc lại bài để lớp soát lỗi. - Thực hành viết bài vào vở. - Nhận xét tuyên dương học sinh làm tốt. - Soát lỗi theo giáo viên đọc. Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1 3. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Cho học sinh nêu lại tên bài học. - Học sinh nêu - Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập. không mắc lỗi cho cả lớp xem. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết - Lắng nghe và thực hiện. lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem trước bài sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 4) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết được từ chỉ hoạt động và dấu câu đã học(BT2). - Biết cách nói lời an ủi và cách hỏi để người khác tự giới thiệu về mình (BT4). 2. Kỹ năng: Đọc đúng rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng/ phút). (M3, M4). Đàm Ngân Thám 13 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não” - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học. Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn bài tập 2. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi Truyền điện: Tổ chức cho học sinh - Học sinh tham gia chơi. truyền điện để nêu tên bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2 tập 1 và trang sách tương ứng. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh. - Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn - Học sinh mở sách giáo khoa. tập các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học. Ôn từ chỉ hoạt động. 2. HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập. (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng/ phút). (M3, M4). - Nhận biết được từ chỉ hoạt động và dấu câu đã học(BT2). - Biết cách nói lời an ủi và cách hỏi để người khác tự giới thiệu về mình (BT4). *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc (7 em): Làm việc cả lớp: - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị. - Học sinh lên bốc thăm,chuẩn bị 2 phút. - Yêu cầu học sinh thể hiện theo thăm. - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu. - Tổ chức cho học sinh nhận xét. - Học sinh khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc. - Giáo viên nhận xét từng em. Việc 2: Ôn tập từ chỉ hoạt động: Làm việc cá - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu nhân – Chia sẻ trước lớp bài tập và làm bài. - Bài tập yêu cầu gì? - Yêu cầu lớp gạch chân dưới 8 từ chỉ hoạt động có trong đoạn văn. Đàm Ngân Thám 14 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 - Treo bảng phụ ghi sẵn đoạn văn, yêu cầu học - 1 em lên bảng chia sẻ kết quả: sinh chia sẻ kết quả. Nằm, lim dim, kêu, chạy, vươn mình, dang, vỗ, gáy. - Cho học sinh nhận xét. - Nhận xét bài bạn. - Gọi 2 em đọc lên các từ vừa tìm được. - Học sinh đọc. - Nhận xét chung. Việc 3: Ôn tập các dấu chấm câu: Làm việc - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu cá nhân – Chia sẻ trước lớp bài tập và làm bài. - Đổi vở kiểm tra chéo. - Trong bài có những dấu câu nào? - Có dấu phẩy, dấu chấm, dấu 2 chấm, dấu ngoặc kép, dấu chấm cảm, dấu ba chấm. - Dấu phẩy viết ở đâu trong câu? - Dấu phẩy viết ở giữa câu. Dấu chấm viết ở cuối câu. Dấu hai chấm viết ở trước lời nói của ai đó. Dấu ngoặc kép đặt ở đầu và cuối câu nói. Dấu 3 chấm viết ở giữa các tiếng gà gáy. - Các câu khác tiến hành tương tự. Việc 4: Ôn luyện về cách nói lời an ủi và lời - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu tự giới thiệu: Làm việc theo cặp – Chia sẻ bài tập và làm bài theo nhóm đôi. trước lớp - Yêu cầu học sinh chia sẻ trước lớp. - Học sinh chia sẻ: (Học sinh 1: Cháu đừng khóc nữa, chú sẽ đưa cháu về với mẹ. - Học sinh 2: Thật hả chú? - Học sinh 1: Ừ, đúng thế nhưng trước hết cháu phải cho chú biết tên là gì? Và mẹ cháu tên là gì? Nhà ở đâu? Nhà cháu có số điện thoại không? - Học sinh 2: Cháu tên là Nam, mẹ cháu tên Phương. Nhà cháu ở số 8 ngõ chợ Bà Tô. Điện thoại - Lắng nghe, nhận xét cách nói của từng em. 875. 130.) Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về nhà xem lại bài và chuẩn bị - Lắng nghe và thực hiện. tiết ôn tập tiếp theo. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 15 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) .............................................................................................................................................................................................. BUỔI CHIỀU: TNHX: LÀM GÌ ĐỂ TRƯỜNG HỌC SẠCH SẼ VÀ AN TOÀN (Tiết 1) (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... THỂ DỤC: TRÒ CHƠI VÒNG TRÒN VÀ NHANH LÊN BẠN ƠI I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh ôn 2 trò chơi Vòng tròn và Nhanh lên bạn ơi. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, đúng luật. 2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn. 3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Học sinh chạy một vòng trên sân tập. Thành vòng tròn, đi thường….bước Thôi Đàm Ngân Thám 16 ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 - Học sinh vừa đi vừa hít thở sâu. - Ôn bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp. - Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã học ở tiết trước. - Giáo viên nhận xét. - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Trò chơi Vòng tròn - Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi. - Nhận xét. (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực) Việc 2: Trò chơi Nhanh lên bạn ơi - Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi. - Nhận xét. (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: Đi đều….bước Đứng lại…..đứng. - Học sinh vừa đi vừa hát theo nhịp. - Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng toàn thân. - Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. - Dặn học sinh về nhà ôn 8 động tác thể dục đã học. Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * * GV 26p 13p 10p 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỸ NĂNG SỐNG: ÔN TẬP TRẢI NGHIỆM - KHÉO TAY - HAY CHỌN Đàm Ngân Thám 17 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiếp theo) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu cộng, trừ trong trường hợp đơn giản. - B iết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ. - Biết giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải toán. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1 (cột 1,3,4), bài tập 2 (cột 1,2), bài tập 3b, bài tập 4. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: sách giáo khoa, thước. - Học sinh: sách giáo khoa, thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đoán nhanh đáp số: Giáo - Học sinh tham gia chơi. viên đưa ra phép tính để học sinh nêu kết quả tương ứng: 53 + 47; 90 – 52; 40 – 8; 27 + 73 - Lắng nghe. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh. - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bài vào vở. bảng: Luyện tập chung. 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu cộng, trừ trong trường hợp đơn giản. - B iết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ. - Biết giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.2. Kỹ năng: *Cách tiến hành: Đàm Ngân Thám 18 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 Bài 1 (cột 1,3,4): Làm việc cá nhân – - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và Chia sẻ trước lớp làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Bài tập yêu cầu làm gì? - Yêu cầu tính. - Hãy nêu cách tính? - Tính từ trái sang phải. - Cho học sinh chia sẻ cách tính và kết - 3 học sinh lên bảng chia sẻ, mỗi em quả. một phép tính:  - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 2 (côt 1,2): Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Bài tập yêu cầu gì? - Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả. - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 3b: Làm việc nhóm 4 – Chia sẻ trước lớp 35  35 70 46  39 85 40 60 100 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Tính. - Học sinh nối tiếp chia sẻ: 14 – 8 + 9 = 15 5+7–6=6 16 – 9 + 8 = 15 15 – 6 + 3 = 12 8+8–9=7 11 – 7 + 8 = 12 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài theo nhóm 4: 44 63 64 90 - Tổ chức cho học sinh chia sẻ kết quả Số bị trừ Số trừ 18 36 30 38 trước lớp. Hiệu 26 27 34 52 nhận xét, sửa bài. Bài 3b: Làm việc nhóm 4 – Chia sẻ - Đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác trước lớp nhận xét, nêu kết quả. - Cho học sinh đổi chéo vở kiểm tra nhau. - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết làm bài. quả. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Học sinh nêu bài giải: Bài giải: - Tổ chức cho học sinh nhận xét bài trên Số lít dầu can to đựng được là: bảng. 14 + 8 = 22 (l) - Giáo viên nhận xét chung. Đáp số: 22l Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn - Học sinh nhận xét. thành bài tập Bài tập PTNL: - Học sinh lắng nghe. Bài tập 3a (M3): Yêu cầu học sinh tự Đàm Ngân Thám 19 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 làm bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. - Học sinh tự làm bài sau đó báo cáo kết quả với giáo viên: Bài tập 5 (M4): Yêu cầu học sinh tự Số hạng 32 12 25 50 làm bài và báo cáo kết quả với giáo viên. Số hạng 8 50 25 35 Tổng 40 62 50 85 - Học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại những phần chính - Học sinh lắng nghe. trong tiết dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên - Lắng nghe và thực hiện. lớp. Làm lại các bài tập sai. Xem trước bài: Luyện tập chung (Tiếp theo) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... ÂM NHẠC: (GV chuyên trách) ...................................................................................... TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 5) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Tìm được từ chỉ hoạt động theo tranh vẽ và đặt câu với từ đó (BT2). - Biết nói lời mời, nhờ, đề nghị phù hợp với tình huống cụ thể (BT3). 2. Kỹ năng: Đọc đúng rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng/ phút). (M3, M4). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: Đàm Ngân Thám 20 Tiểu học Hoàng Hoa
- Xem thêm -