Tài liệu Tuần 19_giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 6518 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 19 Thứ hai ngày 8 tháng 01 năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện HAI BÀ TRƯNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Đọc đúng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc phù hợp với diễn biến của truyện. - Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). - Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa. 2. Kĩ năng: Rèn cho HS kỹ năng Giải quyết vấn đề - Hiểu các từ ngữ: Đô hộ, trẩy quân, giáp phục, phấn khích 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh minh họa truyện trong SGK. - Bảng phụ viết sẵn đoạn 3 để hướng dẫn luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS hát bài: Quốc ca Việt nam - Thông báo kết quả KTĐK -Lớp hát - Lắng nghe. - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa. - Giáo viên giới thiệu bài mới: - Giáo viên ghi tựa bài lên bảng. 2. HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ: Thưở xưa, Mê Linh, xâm lược, Bà Trưng, giáo lao, cung nỏ, rìu búa - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: Đô hộ. Trẩy quân, giáp phục, phấn khích, giặc ngoại xâm,... *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Học sinh lắng nghe, theo dõi. - Cho học sinh quan sát tranh. - HS quan sát tranh minh hoạ. - Chú ý giọng đọc: giọng kể (...) - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp. câu trước lớp (2 lượt bài) - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, Giáo viên: 1 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Luyện đọc từ khó: Thưở xưa, Mê Linh, xâm lược, Bà Trưng, giáo lao, cung nỏ, rìu búa Chú ý phát âm đối tượng HS M1 c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Giải nghĩa từ: Đô hộ. Trẩy quân, giáp phục, phấn khích,giặc ngoại xâm... - Luyện câu: + Giáo lao/, cung nỏ/, rìu búa/, khiên mộc /cuồn cuộn/ tràn theo bóng voi xuất hiện của Hai Bà//. cả lớp). - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa từ và luyện đọc câu khó. + Đặt câu với từ: giặc ngoại xâm +Đất nước ta quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi nước nhà. d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Học sinh hoạt động theo nhóm, *Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của luân phiên nhau đọc từng đoạn đối tượng M1 trong bài. e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc. - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt. - Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe. nhóm g. Đọc toàn bài. - Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh. - Học sinh đọc. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. TIẾT 2: 3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). *Kể chuyện - Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn bài+TLCH -> chia - Thực hiện theoYC sẻ cặp đôi *Việc 2: Đại diện từng HS đọc từng - 1 số HS đọc bài + lớp đọc thầm đoạn bài + TLCH -> chia sẻ KQ trước -> Vài HS chia sẻ -> thống nhất ý kiến: lớp: + Nêu những tội ác của giặc đối với + Chúng thẳng tay chém giết dân lành, nhân dân ta? cướp hết ruộng nương, ... Lòng dân oán hận ngút trời. + Hai Bà Trưng có tài và chí lớn như thế + Rất giỏi võ nghệ, nuôi chí giành lại non nào? + Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa? + Vì Hai Bà yêu nước, thương dân, căm thù giặc đã giết hại ông Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân ta. Giáo viên: 2 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 + Hãy tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa? + Kết quả của cuộc khởi nghĩa thế nào? + Vì sao muôn đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng? - GV nhâ nâ xét, kết luâ nâ - Nêu nội dung chính của bài? Năm học 2017 - 2018 +... Vì Hai Bà Trưng đã lành đạo ND giải phóng đất nước, là 2 vị anh hùng chống giặc đầu tiên trong lịch sử nước nhà. *Nội dung: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). - HS chú ý nghe - GV nhận xét, tổng kết bài 4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. - Bước đầu biết đọc phù hợp với diễn biến của truyện. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Vài HS đọc lại bài - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2+ 3) - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Học sinh lắng nghe. +Giọng đọc to, rõ, mạnh mẽ; nhấn - HS đọc cá nhân -> chia sẻ trong nhóm giọng ở những từ ngữ tả tội ác của giặc; tả chí khí của Hai Bà Trưng, tả khí thế oai hùng của đoàn quân khởi nghĩa… - HS đọc theo YC - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn. - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét. - 4HS thi đọc đoạn 3 - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn 3. - Bình chọn bạn đọc hay nhất - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Lớp lắng nghe, nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp bình chọn học sinh đọc tốt nhất. Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 5. Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: -Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa. Đối với HS M3+ M4 kể lại được toàn bộ câu chuyện. * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập *GV nêu nhiệm vụ: - GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa nội dung 4 đoạn trong truyện kể lại toàn - HS quan sát tranh minh hoạ (4tranh) bộ câu chuyện. * Hướng dẫn HS kể chuyện theo Giáo viên: 3 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 tranh - Gợi ý học sinh nhìn tranh để kể từng đoạn - Gọi HS M4 kể đoạn 1 - GV nhận xét, nhắc HS có thể kể theo một trong ba cách +Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo sát tranh minh họa +Cách 2: Kể có đầu có cuối như không kĩ như văn bản +Cách 3: Kể khá sáng tạo *Tổ chức cho HS tập kể - Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét Năm học 2017 - 2018 - 1 Học sinh đọc lại cả câu chuyện - 1 HS M4 kể mẫu theo tranh 1 -Lắng nghe - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể . +HS kể chuyện cá nhân (Tự lựa chọn cách kể ) - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại +... cách kể. b. HD HS kể chuyện trong nhóm. -HS kể chuyện trong nhóm (N2) - Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm. + HS (nhóm 2) kể trong nhóm - GV đi từng nhóm quan sát HS kể + 2 bạn trong nhóm chia sẻ,... chuyện. *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c. Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp. - Đại diện 1 số nhóm kể chuyện - HS tập kể trước lớp . - Các nhóm theo dõi, nhận xét +Gọi đại diện các nhóm lên thi kể - Đại diện các nhóm thi kể chuyện trước chuyện theo đoạn. lớp. - > Lớp bình chọn người kể hay nhất +Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương những HS kể hay. - Yêu cầu một số em kể lại cả câu - HSM3+ M4 kể chuyện chuyện - Học sinh nhận xét, khen bạn -GV nhận xét, đánh giá 5. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ? -> Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân -Giáo viên chốt lại những phần chính ta - Lắng nghe trong tiết học . - Nhận xét tiết học -Dặn học sinh về luyện đọc bài và - Lắng nghe và thực hiện chuẩn bị bài: Báo cáo kết quả thánh thi đua. Điều chỉnh: .................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Giáo viên: 4 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 Toán CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết các số có bốn chữ số (các chữ số đều khác 0). - Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra gía trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng. - Bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong nhóm các số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản). * Điều chỉnh: BT3 không yêu cầu viết số chỉ yêu cầu trả lời. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết các số có bốn chữ số. 3. Thái độ: GD HS chăm học toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng: - Có hộp đồ dùng học toán, phiếu học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động ( 3 phút) - Trò chơi: Kết bạn - Quản trò tổ chức + Lớp hát: Kết bạn là đoàn kết, kết bạn là sức mạnh, chúng ta cùng nhau kết bạn + Lớp hỏi : kết mấy, kết mấy ? + Quản trò kết 2 + 7 : 3 Hoặc kết 35 - 15 : 5 (…) - HS tham gia chơi -> nhận xét - Giáo viên tổng kết trò chơi - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Tính giá trị của biểu thức - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở. 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: - Nhận biết các số có bốn chữ số (các chữ số đều khác 0). - Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra gía trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng. - Bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong nhóm các số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản). Giáo viên: 5 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp -HS quan sát và cùng chia sẻ: + Lấy lần lượt từng tấm bìa như trong + Quan sát và thực hiện lấy các tấm bìa theo sách giáo khoa. yêu cầu GV. + Mỗi tấm bìa có bao nhiêu ô vuông? + Mỗi tấm bìa có 100 ô vuông. + Nhóm thứ nhất có bao nhiêu tấm bìa ? +Vậy nhóm thứ nhất có bao nhiêu ô vuông? + Nhóm thứ hai có bốn tấm bìa vậy nhóm thứ hai có bao nhiêu ô vuông? - Giới thiệu nối tiếp cho đến hết. + Coi 1 là đơn vị có 3 đơn vị ta viết 3 ở hàng đơn vị. + Coi 10 là hàng chục có 2 chục ta viết như thế nào? + Lần lượt giới thiệu cho đến hết… - Nêu và hướng dẫn nêu vị trí của các số + Nhóm thứ nhất có 10 tấm bìa. + Nhóm thứ nhất có 1000 ô vuông. Nhóm thứ hai có 400 ô vuông. + Ta viết 2 ở hàng chục. + Tự nhận ra các vị trí của các số như GV đã HD - Đọc chỉ vị trí của các số: “ Một nghìn bốn trăm hai mươi”, nêu vị trí các số ở từng hàng. 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS làm được các BT 1, 2, 3(a, b) * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: HĐ cá nhân- Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - HS nêu yêu cầu bài tập - GV yêu cầu HS làm bài cá nhân - HS làm vào phiếu học tập (cá nhân) - Chia sẻ KQ trước lớp -> thống nhất KQ: *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2 a)+Viết số: 4231 biết nhận ra gía trị của các chữ số để + Đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt hoàn thành BT b) ) +Viết số:3442 *GV chốt đáp án đúng + Đọc số:Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai Giáo viên: 6 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 b. Bài tập 2 : HĐ nhóm đôi- cả lớp - GV gọi HS nêu YC - Lớp làm vào phiếu HT (N2) - HS chia sẻ cách làm - Lưu ý HS M1+ M2: đọc, viết các số có bốn chữ số cóa chứa chữ số 5. *GV củng cố cách đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra gía trị của các chữ số. Bài tập 3 : Làm việc cá nhân – Cả lớp c. Bài tập 3 : HĐcá nhân-cả lớp - GV gọi HS đọc bài toán Năm học 2017 - 2018 - 1 HS đọc bài - HS thực hiện theo YC (phiếu) - Đại diện HS chia sẻ KQ trước lớp +Viết số: 8563 +Đọc số: Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba +Viết số: 5947 +Đọc số: Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy. - HS đọc bài toán - HS phân tích bài toán - HS thực hiện YC BT - Yêu cầu HS thực hiện vào vở - GV trợ giúp HS làm bài M1+M2: Hải) + HS chia sẻ cách làm, kết quả a)1984 ->1985->1986->1987->1988->1989 -> GV kiểm tra KQ làm bài của HS b)2681->2682->2683->2684->2685->2686 -HS thực hiện YC bài tập *BTPTNL (M3+M4) HS báo cáo KQ với GV -GV quan sát, trợ giúp cho Hs ( nếu cần) 4..Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND bài ? - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: Luyện tập - Đánh giá tiết học. Điều chỉnh: .................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Đạo đức ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức. Giúp HS biết được: - Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, được tiếp nhận thông tin phù hợp, được giữ gìn bản sắc dân tộc và được đối xử bình đẳng. - Thiếu nhi thế giới đều là anh em, bạn bè do đó cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. 2. Thái độ: HS có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với các bạn bè thiếu nhi nước khác. 3. Hành vi: HS tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu, biểu lộ tình đoàn kết với thiếu nhi quốc tế. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não Giáo viên: 7 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập đạo đức. - Các bài thơ , bài hát, tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi VN và thiếu nhi Quốc tế. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Hát bài “Trái đất này là của chúng mình” - Học sinh hát tập thể. - Nhận xét, đánh giá ý thức học tập trong HKI - HS lắng nghe. - KT sự chuẩn bị bài của HS. - Nhận xét chung. Tuyên dương học sinh. - Giới thiệu bài mới, ghi tựa bài lên bảng: - HS lắng nghe, ghi bài vào vở “Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế–T1) 2. HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu. - Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, được tiếp nhận thông tin phù hợp, được giữ gìn bản sắc dân tộc và được đối xử bình đẳng. - Thiếu nhi thế giới đều là anh em, bạn bè do đó cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau *Cách tiến hành: Việc 1: Phân tích thông tin HĐ theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một vài -Các nhóm thảo luận tìm hiểu nội bức ảnh hoặc mẩu tin ngắn về các hoạt động dung và ý nghĩa của các hoạt hữu nghị giữa thiếu nhi VN và thiếu nhi Quốc động đó. tế. * GNKL: các ảnh và thông tin trên cho chúng - Đại diện từng nhóm trình bày, ta thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi các nhóm khác nhận xét bổ sung các nước trên TG - thiếu nhi VN cũng đã có rất và thống nhất KQ nhiều hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các nước khác. Đó cũng là quyền của trẻ em được tự do kết giao với bạn bè khắp năm châu bốn biển. Việc 2: Du lịch thế giới HHĐ cá nhân->nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Yc mỗi nhóm hs đóng vai trẻ em của 1 nước - Mỗi nhóm ra chào, múa hát và mà em biết. giới thiệu đôi nét về văn hóa của dân tộc đó, về cuộc sống và học tập, về mong ước của trẻ em * Thảo luận cả lớp nước đó. - Qua phần trình bày của các nhóm, em thấy trẻ - Sau mỗi phần trình bày của một em các nước có những điểm gì giống nhau, nhóm, các hs khác của lớp có thể những sự giống nhau đó nói lên điều gì. đặt câu hỏi và giao lưu cùng với Giáo viên: 8 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 * GVKL: Có nhiều điểm giống nhau như yêu quê hương đất nước của mình, yêu thiên nhiên yêu hòa bình, ghét chiến tranh, đều có các quyền sống được đối xử bình đẳng. Việc 3: HĐ nhóm-> Cả lớp Thảo luận nhóm - Gv chia nhóm và Y/c các nhóm thảo luận, liệt kê những việc các em có thể làm để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế. nhóm đó. - Hs thảo luận. - Các nhóm kiệt kê những việc các em có thể làm để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế như: + Kết nghĩa với thiếu nhi Quốc tế. + Tìm hiểu về cuộc sống và học tập của thiếu nhi các nước. + Tham gia các cuộc giao lưu * GNKL: quyền của trẻ em được tự do kết giao + Viết thư gửi ảnh gửi quà cho với bạn bè khắp năm châu bốn biển. các bạn. *. Liên hệ - Hs tự liên hệ. - Chúng ta tự liên hệ xem bản thân, lớp, trường về những việc đã làm để bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiêú nhi quốc tế - HS xung phong hát, múa, đọc thơ... -HS Hát, đọc thơ,.. - GV cùng cả lớp nhận xét tuyên dương. * GV tổng kết: - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ ý kiến: 3. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về nhà thực hành theo điều đã học. + Tìm hiểu gương một số anh hùng liệt sĩ như: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Trần Quốc Toản, ... +Chuẩn bị bài: Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (T2) Điều chỉnh: .................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ____________________________________________________________________ Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2018 Tập đọc BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA “NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI” I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng các từ: noi gương, lao động, làm bài, liên hoan. Giáo viên: 9 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Đọc câu trôi chảy, rõ ràng, rành mạch từng nội dung, đúng giọng một bản báo cáo. - Hiểu nội dung một báo cáo hoạt động của tổ, lớp. Rèn cho HS thói quen mạnh dạn, tự tin khi điều khiển một cuộc họp tổ, họp lớp. 2. Kĩ năng: - Rèn cho HS kỹ năng: lắng nghe, tích cực làm việc theo nhóm 3.Giáo dục: Yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Hoạt động khởi động: ( 2 phút) - Học sinh hát: Tiếng hát bạn bè mình - GV kiểm tra HS đồ dùng của HS, sách TV tập 2,.. - GV nhận xét chung. - HS theo dõi SGK, quan sát tranh minh họa…ghi đầu bài lên bảng 2. Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn bài. * Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp Cặp đôi Cả lớp a. GV đọc toàn bài. *Đọc mẫu bài thơ - Học sinh lắng nghe. - GV đọc với giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát b. GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. * Đọc từng câu - HS nối tiếp nhau đọc câu - HD đọc phát âm từ khó: noi gương, lao - Đọc cá nhân, cả lớp đọc ĐT các từ khó: động, làm bài, liên hoan. noi gương, lao động, làm bài, liên hoan. -GV hướng dẫn 1 số câu khó:(bảng phụ). +Đặt câu: Em sẽ ôn bài thật tốt để làm * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt nghỉ bài kiểm tra qqatj KQ tốt nhất. đúng dấu câu, … Cả lớp đạt 55 điểm giỏi/, 90 điểm khá/, không có điểm kém//. (…) - Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt của HS. * Đọc từng đoạn trước lớp. * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đúng từ, đúng tốc độ Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp . - Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ hơi đúng các câu, các cụm từ dài... - Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ mới và địa danh trong bài (…) *Đọc từng đoạn trong nhóm - Yêu cầu HS đọc từng đoạn văn trong nhóm - Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài. *GVKL: GV đọc với giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát - Nối tiếp nhau đọc từng đoạn văn. - Tìm hiểu nghĩa của từ mới SGK +Đặt câu với từ liên hoan -HS đọc từng đoạn trong nhóm (N2). - Cả lớp đọc ĐT toàn bài. 3. Hoạt động tìm hiểu bài: ( 6 phút) * Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi. * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - GV yêu cầu HS đọc thầm bài văn -HS đọc thầm bài văn -HS trả lời câu hỏi-> trao đổi với bạn cùng bạn-> chia sẻ trước lớp Dự kiến kết quả chia sẻ: - Yêu cầu HS đọc toàn bài - 1 HS đọc toàn bài, lớp đọc thầm. - Theo em báo cáo trên của ai? - Trả lời câu hỏi, bổ sung, nhận xét. - Bạn đó báo cáo với những ai? - Bản báo cáo gồm những nội dung nào? - Báo cáo kết quả thi đua để làm gì? - Chia nhóm tổ chức chơi Gắn đúng vào - Thảo luận nhóm cử 4 bạn thi đua. nội dung báo cáo. * Chốt ND: Hiểu nội dung một báo cáo - HS nêu lên các ý kiến của riêng mình . - Học sinh khác nhận xét bổ sung. hoạt động của tổ, lớp. 4. Hoạt động đọc nâng cao ( 10 phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm phần đoạn :Nhận xét các mặt * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp Lưu ý: lệnh cho Hs làm việc cá nhân - Gv mời một số Hs đọc lại toàn bài - Gv hướng dẫn Hs đọc nâng cao chia sẻ trước lớp - Hs đọc lại toàn bài. - Hs thi đua học thnâng cao từng đoạn +... của bài văn - Hs thi đua đọc thuộc lòng từng khổ của - Gv mời 2 em thi đua đọc thuộc lòng cả bài thơ. bài thơ - Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay. - 2 Hs đọc hay lòng bài thơ. Lưu ý: - Hs nhận xét. - Đọc thuộc, đọc đúng, to và rõ ràng bài - Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng, thơ: M1, M2 hay. - Đọc thuộc, đọc hay bài thơ: M3, M4 Giáo viên: 11 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 5. Hoạt động tiếp nối (2 phút) - ND bài văn nói lên điêug gì ? - Về nhà tiếp tục luyện đọc chuẩn bị bài sau: Ở lại với chiến khu - Đánh giá tiết học. Điều chỉnh: .................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Chính tả (Nghe – viết) HAI BÀ TRƯNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nghe viết đúng bài chính tả trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Viết đúng: sụp đổ, khởi nghĩa, lịch sử. - Làm đúng BT2 a. 2. Kĩ năng: : Rèn cho học sinh kĩ năng viết đúng, đẹp, rèn kĩ năng chính tả tiếng có vần l/n hoặc có vân iêt/iêc 3. Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, cặp đôi. 2. Đồ dùng dạy học: - Chuận bị bài tập 2 SGK. - Vở bài tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát bài Chữ đẹp nết ngoan - Học sinh hát - N.xét, thông báo KQ điểm viết qua đợi - Lắng nghe KT.CHKI của học sinh, khen em viết tốt. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. - Mở sách giáo khoa. 2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm thế tốt để viết bài. - Nắm được nội dung bài viết để viết cho đúng chính tả. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp Giáo viên: 12 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: của giáo viên. Qua đó nắm được nội dung đoạn viết, cách trình bày, những điều cần lưu ý: - Nội dung đoạn viết nói lên điều gì? - Đất nước thống nhất, Hai bà trở thành vị nữ anh hùng... * HD cách trình bày: + Bài chính tả gồm mấy đoạn? + Gồm 1 đoạn ( đoạn 4). + Chữ đầu mỗi đoạn được viết như thế nào? + Viết lùi vào 1ô và viết hoa. + Trong đoạn văn còn có những chữ nào viết hoa? + Những chữ đầu câu, Tô Định , Hai Bà Trưng,... - Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy bảng con - Học sinh đọc . + HS tìm từ khó,viết từ khó: sụp và viết các tiếng khó. - Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng đổ, khởi nghĩa, lịch sử + HS viết bảng con các từ: sụp con. đổ, khởi nghĩa, lịch sử - 1 số HS luyện viết vào bảng lớp - Nhận xét bài viết bảng của học sinh. - Học sinh lắng nghe. - Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý. - Học sinh nêu những điểm (phụ âm l/n, âm, vần) hay viết sai. - Giáo viên nhận xét. 3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh viết lại chính xác đoạn 4bài: “Hai Bà Trưng” sgk trang 5 TV tập 2. - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định. - Giáo viên đọc từng câu cho học sinh viết. - Học sinh viết bài vào vở *Lưu ý đối tượng HS M1+ M2 về: - Tư thế ngồi; Cách cầm bút;Tốc độ viết 4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp các em tự phát hiện ra lỗi trong bài của mình và lỗi trong bài của bạn. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo vở chấm cho nhau. - Học sinh sửa lỗi viết sai xuống - Hướng dẫn học sinh chấm chữa bài. Giáo viên: 13 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 cuối vở bằng bút mực. - Giáo viên chấm 7-10 bài và nhận xét cách - Lắng nghe trình bày và nội dung bài viết của học sinh. 5. HĐ làm bài tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Làm đúng BT điền tiếng có phụ âm d/r/gi (BT2a) *Cách tiến hành: Bài 2a: Hoạt động cá nhân-> cả lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài. - Cả lớp làm vào vở bài tập. - 1 học sinh đọc yêu cầu bài. - Học sinh làm bài cá nhân -> chia sẻ trước lớp - Giáo viên nhận xét chữa sai. - GV chốt lời giải đúng : Bài 3a: Trò chơi học tập - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. - Trưởng ban HT điều hành +Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 4 em lên bảng thi tiếp sức: thi viết nhanh lên bảng + Mỗi bạn viết 1 từ có tiếng bắt đầu bằng l/ n. *Dự kiến đáp án: ( điền lần lượt các từ) + lành lặn, nao núng, lanh lảnh - Lắng nghe. HS đọc nhẩm YC bài - 2 nhóm lên bảng thi làm bài. - Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét, bình chọn nhóm làm đúng nhất. + làm việc, long lanh, quả lê, ... - GV cùng với lớp nhận xét, tuyên dương nhóm + nợ nần, nao núng, no nê, ... thắng cuộc. Bài tập PTNL: HS đọc nhẩm YC bài Bài tập 2b+3b (M3+M4): + Học sinh tự làm bài vào vở rồi -Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo kết quả báo cáo với giáo viên. -GV chốt đáp án đúng + HS lắng nghe, rút kinh nghiệm 6. HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên bài học - Học sinh nêu - Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập. không mắc lỗi cho cả lớp xem. - Nhận xét tiết học, tuyên dương những em viết - Lắng nghe chữ đẹp, trình bày cẩn thận, tiến bộ - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết - Lắng nghe và thực hiện. lại -Xem trước bài chính tả sau: Trần Bình Trọng Điều chỉnh: .................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Toán Giáo viên: 14 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số khác 0) - Biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số . - Bước đầu làm quen với các số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000) - HS làm được các bài tập:1,2; BT3 (a,b ); BT4 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết các số có 4 chữ số 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính chính xác. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: -Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động ( 3 phút) - Trò chơi: Viết đúng viết nhanh -TBHT đưa ra các phép tính cho học sinh điền kết quả: + Ba nghìn một trăm bảy mươi sáu. + Tám nghìn hai trăm bốn mươi lăm (…) - HS tham gia chơi - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Luyện tập - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở. 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số khác 0) - Biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số . - Bước đầu làm quen với các số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000) - HS làm được các bài tập:1,2; BT3 (a,b ); BT4 * Cách tiến hành: a. Bài tập 1: Làm việc cá nhân –> Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập -2 HS nêu yêu cầu bài tập - GV yêu cầu HS làm bài cá nhân - HS làm vào phiếu HT (cá nhân) - Chia sẻ KQ trước lớp *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn Đọc số Viết số thành BT 8527 *GV KL: đọc từ hàng cao đến hàng Tám nghìn năm trăm hai mươi bảy thấp,... Chín nghìn bốn trăm sáu 9462 Giáo viên: 15 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 b. Bài tập 2 : Làm việc cá nhân - GV gọi HS đọc bài toán -Yêu cầu HS tự vào vở - GV lưu ý Hs đọc đúng quy định với các trường hợp chữ số hàng đơn vị là 1, 4, 5 Bài tập 3 : Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS đọc YC bài - Yêu cầu HS thực hiện vào vở - GV trợ giúp HS làm bài M1+M2 ->GV nhận xét d. Bài tập 4: (Trò chơi) - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - GV tổ chức dưới dạng trò chơi: mươi hai Một nghìn chín trăm năm mươi tư (...) 1954 - HS đọc YC - HS làm bài cá nhân -> chia sẻ trước lớp - Lắng nghe - HS nêu YC->HS thực hiện vào vở -HS chia sẻ cách trước lớp->Thống nhất a/ 8650, 8651, 8652…8656 b/ 3120 , 3121, 3122, …3126. - HS nêu YC ->HS tham gia trò chơi +Thi đua ->Tổng kết, tuyên dương đội HS có kĩ năng điền số trên tia số nhanh, đúng, -Bình chọn đội thắng cuộc khéo và khoa học Bài tập 3c. HS M3+M4: -Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo - HS đọc nhẩm YC bài kết quả + Học sinh tự làm bài rồi báo cáo với giáo viên. 4..Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại nội dung chính của bài - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau Các số có bốn chữ số (Tiếp) - Đánh giá tiết học. Điều chỉnh: .................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tự nhiên và Xã hội VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS thấy được sự ô nhiễm và tác hại của rác thải đối với đời sống con người - HS nói được những việc làm đúng và những việc làm sai trong việc thu gom rác thải. - Nêu tác hại của rác thải và thực hiện đổ rác đúng nơi quy định. 2. Kĩ năng: Giáo viên: 16 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Kĩ năng sống : Rèn kỹ năng quan sát và xử lí thông tin để biết tác hại của rác và ảnh hưởng của các sinh vật sống trong rác đối với sức khoẻ con người. 3. Thái độ: Có ý thức thực hiện đổ rác đúng nơi quy định II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp: - Quan sát, PP luyện tập thực hành, PP thảo luận nhóm. - Kĩ thuật khăn trải bàn 2. Đồ dùng dạy học: - Tranh sưu tầm được về rác thải, cảnh thu gom và xử lý rác thải; các hình trong sgk trang 68- 69. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1. Hoạt động khởi động (3 phút) - Lớp hát bài : Mái trường mến yêu -TBHT điều hành chung + Bạn hãy kể những việc em đã làm để góp phần BVMT ( ở nhà, ở trường,..) -GV NX, tuyên dương -> kết nối nội dung bài Hoạt động học - Lớp hát tập thể - HS thực hiện YC - HS nhận xét - HS ghi bài vào vở 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút) *Mục tiêu: - HS thấy được sự ô nhiễm và tác hại của rác thải đối với đời sống con người HS nói được những việc làm đúng và những việc làm sai trong việc thu gom rác thải. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> nhóm -> cả lớp Việc 1: Thảo luận nhóm . - Chia lớp làm 5 nhóm . - Thực hiện kĩ thuật khăn trải bàn - Giao nhiệm vụ cho các nhóm: VD - Các nhóm nhận đồ dùng + Hãy nói cảm giác của bạn khi đi qua đống rác +Bước1: làm việc cá nhân (hoạc đống phân động vật chưa phân hủy). Rác +Bước 2: trao đổi trong nhóm, (phân động vật tươi)có hại như thế nào? thống nhất KQ + Những sinh vật nào thường sống trong đống +Bươc 3: gắn phiếu -> trình bày rác, chúng có hại gì đối với sức khoẻ con (…) người? - Đại diện các nhóm gắn phiếu -TBHT điều hành: mời các nhóm báo cáo-> chia sẻ *Dự kiến kết quả: +Khi đi qua đống rác mùi rất hôi thối, khó chịu. Rất hại đối với sức khoẻ. Giáo viên: 17 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 +Trong rác rất nhiều các sinh vật gây bệnh sinh sống như: Ruồi, gián, chuột. Chúng là các => GVKL: Trong các loại rác, có những loại con vật trung gian truyền bệnh rác rễ bị thối rữa và nhiều vi khuẩn gây bệnh. Chuột, gián, ruồi… thường sống ở nơi có rác. Chúng là những con vật trung gian truyền bệnh cho người. *Việc 2. Hoạt động cặp đôi -Trao đổi cặp đôi - Quan sát các tranh sgk kết hợp các tranh sưu + Quan sát các tranh tầm được theo nội dung học tập + QS các ảnh sưu tầm được + Cho biết việc nào làm đúng việc nào làm sai? +Nêu quan điểm của mình QS + Hình nào đúng hình nào sai được qua tranh, ảnh. - Đại diện nhóm trình bày - Mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp . - Các nhóm khác bổ sung-> - Yêu cầu lớp nhận xét bổ sung. thống nhất-> xin ý kiến của GV - Giáo viên kết luận 3.Hoạt động nối tiếp (2 phút) - Gọi HS đọc ND cần biết cuối bài. -Chuẩn bị bài : Vệ sinh môi trường (tiếp) Điều chỉnh: .................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... _________________________________________________________________ Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 Luyện từ và câu NHÂN HOÁ. ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO? I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được hiện tượng nhân hoá các cách nhân hoá. - Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào? Tìm được bộ phận TLCH Khi nào? Trả lời được bộ phận TLCH Khi nào? 2. Kĩ năng: Nhận biết, sử dụng biện pháp nhân hóa trong đặt câu 3. Thái độ: Yêu thích học và tìm hiểu tiếng việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não” - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, nhóm 4 2. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: 18 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 - Kẻ bảng phụ (phiếu) trả lời bài tập 1,2 sách TV3 Tập1 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Lớp chơi trò chơi: “ Chanh + chua – Cua - Học sinh tham gia chơi. +cắp” +Tổng kết T/Chơi - Lắng nghe - Kiểm tra đồ dùng HKII - Học sinh mở sách giáo khoa và - Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng... vở Bài tập 2. HĐ thực hành (27 phút) *Mục tiêu: - Biết được hiện tượng nhân hoá các cách nhân hoá. - Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào? Tìm được bộ phận TLCH Khi nào? Trả lời được bộ phận TLCH Khi nào? *Cách tiến hành: Bài tập 1: HĐ cá nhân -> Chia sẻ trước lớp - Gọi 1 em đọc đầu bài - Cho HS làm bài cá nhân (phiếu HT) - Yêu cầu trao đổi câu hỏi. -1HS nêu yêu cầu BT - Thực hành làm vào phiếu bài tập. - 3HS lên chia sẻ trước lớp a) Con Đom Đóm trong bài thơ được gọi bằng -Lớp nhận xét thống nhất KQ:. - Gọi bằng anh gì? b) Tính nết và hoạt động của Đom Đóm được tả - Đom Đóm được tả bằng những từ ngữ chuyên cần; lên đèn, đi bằng từ ngữ nào? gác, … - GV giúp đỡ HS M1+M2 biết được hiện tượng nhân hoá các cách nhân hoá - GV–HS nhận xét, bổ sung Bài tập 2: Làm việc cá nhân-> Cả lớp - Gọi 1 em đọc đầu bài - 1 em đọc bài tập, lớp đọc thầm. - Làm bài cá nhân, chia sẻ trước lớp. *Dự kiến kết quả: + Chị Cò, Thím Vạc,... - Giáo viên nhận xét, chữa bài. *GV củng cố về hiện tượng nhân hoá các cách nhân hoá Bài tập 3: Nhóm 2 -> cả lớp -2 HS đọc - Gọi 1 em đọc đầu bài - HS làm vào phiếu HT - YC HS làm bài theo cặp -> chia sẻ trước lớp -> HS đổi chéo vở để kiểm tra -YC thực hiện theo yêu cầu: Tìm bộ phận câu KQ trả lời cho câu hỏi “ Khi nào?” -> HS chia sẻ trước lớp. Dự kiến đáp án: Giáo viên: 19 Trường Tiểu học: Giáo án lớp 3 Năm học 2017 - 2018 *GV theo dõi, giúp đỡ đối tượng M1 hoàn thành BT - Gv nhận xét chữa bài cho hs * GV củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào?’’ Bài tập 4: Cá nhân -> cả lớp a)Anh Đom Đóm lên dèn đi gác khi trời đã tối. b)Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác. c)Chúng em học bài thơ anh Đom Đóm trong học kì I. - Gọi 1 em đọc đầu bài - YC HS làm bài cá nhân -> chia sẻ trước lớp +Yêu cầu: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Khi nào?” - HS thực hiện theo YC a)Lớp chúng em bắt đầu học kì II từ ngày 08 /01/2018. -GV đánh giá, chốt đáp án đúng 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại những điều cần nhớ vveef biện pháp nhân hóa - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học. - Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần chia sẻ bài học. - Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm, chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về Tổ quốc, dấu phẩy - 1, 2 học sinh nhắc lại - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe và thực hiện. Điều chỉnh: .................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Toán CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (TT) I. MỤC TIÊU: - Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0) và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng nào đó của số có bồn chữ số - Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số. - HS làm được các bài tập: 1,2,3. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số trong dãy số. 3.Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. Yêu thích học toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp. 2. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: 20 Trường Tiểu học:
- Xem thêm -