Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Tiểu học Tuần 2_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ...

Tài liệu Tuần 2_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

.DOC
20
3892
139

Mô tả:

Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 TUẦN 2: Thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾNG CÓ MỘT PHẦN KHÁC NHAU ( Thiết kế trang 97) ------------------------------------------------------------------Toán: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Nhận biết về hình vuông, hình tròn, hình tam giác. 2. Ghép hình vuông, hình tròn, hình tam giác thành hình mới. 3. Hăng say học tập môn Toán. - Làm BT 1, 2. II- CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động các nhân, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập tranh trong SGK trang 10 ( mỗi em 1 phiếu bài tập 1 để HS tô màu). - HS: Sáp màu, bộ đồ dùng học toán lớp 1 của HS. III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1. Hoạt động khởi động: ( 5 phút) - Cho HS chơi trò chơi: Nhanh mắt, nhanh tay. - HS chơi - HS thi tìm các hình đã học ở trên bảng GV đã chuẩn bị và HS xếp riêng ra từng loại hình... - Nhận xét, giới thiệu bài, ghi - HS nhắc lại tên đầu bài. Trần Thị Hằng 1 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 đầu bài. 2 . Hoạt động thực hành: ( 25 phút) * Mục tiêu: - Rèn HS kĩ năng nhận biết nhanh về hình vuông, hình tròn, hình tam giác và kĩ năng ghép hình vuông, hình tròn, hình tam giác thành hình mới. * Cách tiến hành: Bài 1: ( Cho HS làm bài tập vào - Tự nêu yêu cầu của bài. phiếu học tập ): GV nêu yêu cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. - Tô màu giống nhau vào các hình giống nhau. - Yêu cầu HS làm vào vở, quan - làm bài. sát giúp đỡ HS yếu. - 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi phiếu cho nhau để kiểm tra. Chốt: Gọi HS nêu lại tên 2 loại - tam giác, vuông, tròn. hình đã học. Bài 2: GVnêu yêu cầu của bài. - tự nêu yêu cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. - Ghép lại các thành các hình mới. - Yêu cầu HS sử dụng các hình - Hoạt động cá nhân. như sách giáo khoa ở trong bộ đồ dùng để xếp. - Gọi HS chữa bài. - Nhận xét bài bạn. Chốt: Từ các hình đã học ta có - Theo dõi. thể xếp được rất nhiều hình dạng khác nhau. 4. Hoạt động tiếp nối: (5 phút) - Cho HS chơi trò chơi: Nhanh - Học sinh tìm nhanh các hình đã học theo mắt , nhanh tay. yêu cầu của GV. - GV nhận xét, tuyên dương. - Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị giờ sau: Các số 1, 2, 3. -------------------------------------------------------Trần Thị Hằng 2 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Thể dục: BÀI 2: TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I.MỤC TIÊU : 1. Làm quen tập hợp hàng dọc , dúng hàng dọc . 2. Biết đứng vào hàng dọc và dúng với bạn đứng trước cho thẳng ( có thể còn chậm ). 3. Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của GV. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, trên sân trường đảm bảo vệ sinh sân tập. - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học I/ Hoạt động khởi 8’ động: 2’ Đội hình 1/ Nhận lớp x x x x x x - GV cùng lớp trưởng x x x x x x tập hợp lớp theo 2 – 3 ∆ GV hàng dọc, cho quay - GV cùng lớp trưởng tập hợp lớp theo 2 – 3 hàng dọc, cho thành hàng ngang để quay thành hàng ngang để phổ biến nội dung yêu cầu bài phổ biến nội dung yêu học. cầu bài học. - GV nhắc lại nội quy và cho HS sửa lại trang phục. - GV nhắc lại nội quy và cho HS sửa lại trang phục. Trần Thị Hằng 3 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A 2/ khởi động - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp Năm học 2017 - 2018 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động - HS khởi động tích cực. II/ Hoạt động thực 22’ hành luyện tập: 14’ Đội hình * Mục tiêu: x x x x x x - HS 1. Làm quen tập 6’ x x x x x x hợp hàng dọc dóng ∆ GV hàng dọc. Biết đứng x x x x x x vào hàng dọc và dúng - GV nêu tên động tác và gọi tổ 1 lên vừa giải thích động tác với bạn đứng trước cho vừa cho HS tập để làm mẫu. Tiếp theo GV gọi đến tổ 2 tập thẳng . hợp cạnh tổ 1, tổ 3 cạnh tổ 2, tổ 4 cạnh tổ 3. Sau đó GV giải * Cách tiến hành: thích động tác dóng hàng và hướng dẫn HS thực hiện theo. 1) Học Tập hợp hàng - HS chú ý thực hiện theo hướng dẫn của GV. dọc, dóng hàng: - GV nhắc HS nhớ bạn đứng trước và sau mình, rồi cho giải a) Tập hợp hàng dọc tán, sau đó lại hô cho HS tập tập hợp hàng dọc và dóng hàng - Khẩu lệnh: “Thành 1 dọc. ( 2, 3, 4…) hàng dọc… - Mỗi lần thực hiện GV quan sát sửa sai và nhận xét tuyên tập hợp !”. dương, giải thích thêm cho HS. - Động tác: Sau khẩu lệnh, GV đứng quay người về phía định cho HS tập hợp và đưa tay phải chỉ hướng cho các em tập hợp. Tổ trưởng tổ 1 nhanh chóng chạy đến đứng đối diện và cách GV khoảng một cánh tay. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt đứng bên trái tổ trưởng tô 1, người nọ cách người kia một khuỷu tay. Các tổ viên của từng tổ lần lượt tập hợp sau tổ trưởng tổ mình theo thứ tự từ thấp đến cao dần, người nọ cách người kia một cánh tay. - Chú ý: Trước khi hô khẩu lệnh GV hoặc lớp Trần Thị Hằng 4 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A trưởng có thể thổi 1 hồi còi hoặc hô to “Cả lớp chú ý !”. b) Dóng hàng dọc: - Khẩu lệnh: “Nhìn trước … thẳng !”. - Động tác: Tổ trưởng tổ 1 đứng ngay ngắn tay trái áp nhẹ vào đùi, tay phải giơ lên cao. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt chống tay phải vào hông và chuyển dịch sao cho khuỷu tay vừa chạm vào người đứng bên phải mình, đồng thời chỉnh hàng ngang cho thẳng. Các em tổ viên tổ 1 đưa tay trái đầu ngón tay chạm vai bạn phía trước để giãn cho đúng khoảng cách, đồng thời nhìn vào gáy bạn để dóng hàng cho thẳng. Các tổ viên tổ 2, 3, 4 nhìn các tổ viên tổ 1 để dóng hàng ngang và nhìn người đứng trước để dóng hàng dọc ( không cần giơ tay ra trước dóng hàng như tổ 1. - Khi quan sát HS thực hiện dóng chỉnh hàng xong thì GV hô Khẩu lệnh: “Thôi 1”. - Động tác: Buông tay xuống (tổ 1), tất cả về tư thế đứng tự nhiên. 3) Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” Trần Thị Hằng Năm học 2017 - 2018 8’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV x x x x x x - GV hô khẩu lệnh, và gọi tổ 1 lên vừa giải thích động tác vừa cho HS tập để làm mẫu. Tiếp theo GV gọi đến tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1, tổ 3 cạnh tổ 2, tổ 4 cạnh tổ 3. Sau đó GV giải thích động tác dóng hàng và hướng dẫn HS thực hiện theo. - HS chú ý thực hiện theo hướng dẫn của GV. - GV nhắc HS nhớ bạn đứng trước và sau mình, rồi cho giải tán, sau đó lại hô cho HS tập tập hợp hàng dọc và dóng hàng dọc. - Mỗi lần thực hiện GV quan sát sửa sai và nhận xét tuyên dương, giải thích thêm cho HS. 8’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV cùng HS kể thêm các con vật phá hoại mùa màng, nương rẫy là con vật có hại cần phải diệt trừ. 5 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A III/ Hoạt động tiếp nối: 1/ Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng: đứng vỗ tay hát. Năm học 2017 - 2018 5’ 2’ - Sau đó GV cho HS chơi thử để các em nhớ lại và nắm vững cách chơi. Và tổ chức cho HS chơi chính thức. - HS chú ý lắng nghe để hô chính xác với yêu cầu của GV. - GV quan sát và phạt những em “Diệt nhầm” con vật có ích. Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - HS thả lỏng tích cực 2/ GV cùng HS hệ 1’ - GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học thống lại bài. 2’ - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định 3/ GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 5 tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt: ( Tiết 3, 4) LUYỆN TẬP . BÀI 2: (PHỤ ÂM, NGUYÊN ÂM) – TRANG 102 ------------------------------------------------------------------Toán: CÁC SỐ 1; 2; 3 I. MỤC TIÊU: 1- Có khái niệm ban đầu về các số 1; 2; 3. Nhận biết số lượng các nhóm có 1; 2; 3 đồ vật. 2- Đọc, viết các chữ số từ 1, 2, 3, biết đếm 1, 2, 3 và đọc theo thứ tự ngược lại 3, 2, 1, biết thứ tự các số 1, 2, 3. - Làm BT 1(viết một nửa số dòng), BT 2, 3 (cột 1, 2). 3 - Hăng say học tập môn toán. II. CHUẨN BỊ. 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập bài 3, bảng nhóm phóng to nội dung bài tập 3 . Các nhóm đồ vật có 1; 2; 3 đồ vật. - HS : Vở ô li Toán 1, sáp màu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Trần Thị Hằng 6 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A 1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: Nhanh mắt , nhanh tay. - Cho HS thi tìm các hình đã học ở trên bảng GV đã chuẩn bị và HS xếp riêng ra từng loại hình... - Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: * Mục tiêu: - Giúp HS nhận biết số lượng các nhóm có 1; 2; 3 đồ vật. * Cách tiến hành: * 1: Giới thiệu từng số 1; 2; 3. *) Số 1 - Hướng dẫn HS quan sát các nhóm Năm học 2017 - 2018 - HS chơi - HS nắm yêu cầu của bài. - HS hoạt động cá nhân. - H/s nêu 1 con chim, 1 chấm tròn, 1 con chỉ có 1 đồ vật từ cụ thể đến trừu tính. tượng, nhận ra đặc điểm của các nhóm đó đều có số lượng bằng 1. - Giới thiệu số 1 và cách viết, đọc số 1 - HS theo dõi và đọc, tập viết số. - GV viết mẫu lên bảng và hướng dẫn học sinh viết số 1. - GV sửa sai cho học sinh. - Học sinh viết số 1 vào bảng con. - Các số 2; 3 (tiến hành tương tự.) - Cho HS dựa vào cột ô vuông để đếm các số từ 1 đến 3 và ngược lại. 3.Hoạt động Thực hành luyện tập: Làm bài tập Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. - Theo dõi. - HS viết một nửa dòng các số vào vở.1; 2; - GV uốn nắn. Bài 2: GV nêu yêu cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. 3 - Theo dõi. - Nhìn tranh, đếm số lượng các đồ vật trong các tranh, viết số cho phù hợp. - Cho HS chơi trò chơi: Điền nhanh , điền đúng. Trần Thị Hằng 7 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 - Hướng dẫn HS chơi, chữa bài. - HS chơi, chữa bài: +Có một chiếc ô tô viết số 1 vào ô trống. +Có hai quả bóng bay viết số 2. - Gọi HS chữa bài. Bài 3: (Làm cột 1, 2): GV nêu yêu +Có ba chiếc đồng hồ viết số 3... - Theo dõi, nhận xét - Theo dõi. cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. - Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp. - Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập, - HS làm bài, chữa bài: quan sát giúp đỡ HS yếu. Có một chấm tròn viết số 1. - Gọi HS chữa bài. Có hai chấm tròn viết số 2… - Theo dõi, nhận xét bài bạn. 4. Hoạt động tiếp nối - Thi đọc số nhanh - HS thi theo nhóm Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập. Đạo đức EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT ( TIẾT 2) I. MỤC TIÊU : 1. HS hiểu được : Trẻ emcó quyền được đi học lúc 6 tuổi. 2. Biết tự tin khi phát biểu trước lớp và biết nói được những điều mình suy nghĩ trước lớp một cách mạnh dạn. - Biết quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt. 3. Vui thích được đi học. * Tích hợp toàn phần. II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: Trần Thị Hằng 8 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 - GV: Tranh minh họa bài 4 trong vở bài tập Đạo đức lớp 1 HS. Các bài hát về chủ đề nhà trường như : Em yêu trường em, Bài ca đi học, Đi tới trường . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : T G HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT: 2 5’ 1/ Hoạt động khởi động: Hát bài “Đi tới trường”. - Giáo viên nhận xét, giới thiệu vào bài, ghi - HS hát tên bài lên bảng . 2. Hoạt động thực hành: a. HS làm BT 4 SGK Quan sát tranh và kể chuyện theo tranh . * Mục tiêu : Qua thực tế của mình học sinh có thể kể một câu chuyện theo nội dung tranh. 10 ’ * Cách tiến hành: - HS quan sát tranh và thảo luận và kể trong nhóm. - Cho Học sinh mở vở BTĐĐ quansát tranh ở BT4, yêu cầu học sinh kể chuyện theo nhóm 4. - Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp. - HS khác nhận xét… - Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp, Giáo viên lắng nghe bổ sung ý kiến cho từng em? - GV nhận xét và chốt nội dung từng tranh: 10 ’ + Tranh 1: Đây là bạn Hoa. Hoa 6 tuổi . Năm nay Hoa vào lớp 1.Cả nhà vui vẻ chuẩn bị cho Hoa đi học. + Tranh 2: Mẹ đưa Hoa đến trường . Trường Hoa thật là đẹp. Cô giáo tươi cười đón em và các bạn vào lớp. + Tranh 3: Ở lớp, Hoa được cô giáo dạy Trần Thị Hằng 9 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 bảo điều mới lạ. Rồi đây em sẽ biết đọc, biết viết , biết làm toán nữa. Em sẽ tự đọc truyện đọc báo cho ông bà nghe, sẽ tự viết thư cho Bố khi bố đi xa. Hoa sẽ cố gắng học thật giỏi. Thật ngoan. + Tranh 4: Hoa có thêm nhiều bạn mới. Giờ chơi em vui đùa ở sân trường thật vui. -HS quansát , lắng nghe kể chuyện. + Tranh 5: Về nhà Hoa kể với bố mẹ về trường lớp mới, về cô giáo và các bạn của em. Cả nhà đều vui. Hoa là Học sinh lớp 1 rồi. * Kết luận : Qua bài tập 4 cô thấy các em đã hiểu được nội dung của bài tập 4, đã biết kể lại theo nội dung tranh. Đặc biệt đã hiểu bạn Hoa đi học có nhiều bạn mới, được học nhiều điều mới lạ. Bạn còn biết đọc, biết viết, biết làm Toán nữa... * Liên hệ: - Em muốn học giỏi để ông bà, bố mẹ vui lòng thì em sẽ học tập như thế nào ? 5’ - Chăm chỉ học tập thật tốt, ngoan ngoãn vâng lời ông bà bố mẹ… - GV cùng HS nhận xét... b : Múa hát về trường lớp của em. *Mục tiêu: Học sinh biết yêu quý bạn bè, thầy cô giáo, trường lớp: - HS múa hát. *Cách tiến hành: - Cho Học sinh múa hát các bài hát về trường lớp, thầy cô. - GV nhận xét… * Kết luận: Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học.Chúng ta thật vui và tự hào vì đã trở thành Học sinh lớp 1 Hãy cố Trần Thị Hằng 10 - HS lắng nghe. Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 gắng học thật giỏi, thật ngoan để xứng đáng là Học sinh lớp 1. 4. Họat động tiếp nối: - Nhận xét tiết học, khen ngợi học sinh hoạt động tích cực . - Dặn học sinh ôn lại bài, tập kể lại chuyện theo tranh . - Chuẩn bị bài sau “ Gọn gàng , sạch sẽ ” -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 6 tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt: PHÂN BIỆT PHỤ ÂM - NGUYÊN ÂM ( Thiết kế trang 117) -------------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được số lượng 1; 2; 3, biết đọc, viết, đếm các số 1; 2; 3. - Làm bài tập 1,2. - Hăng say học tập môn Toán. II. CHUẨN BỊ. 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, bảng nhóm phóng to nội dung bài tập 1. - HS : Vở ô li Toán. III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động khởi động : ( 5 phút) - Cho HS viết các số 1; 2; 3. - 3HS viết bảng lớp các số 2,1,3 - GV nhận xét - Học sinh dưới lớp nhận xét, bảng đọc Trần Thị Hằng 11 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 - Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. 2. Hoạt động thực hành luyện tập: ( 25 phút) * Mục tiêu: - Nhận biết được số lượng 1; 2; 3, biết đọc, viết, đếm các số 1; 2; 3. * Cách tiến hành: Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. - Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền nhanh. - GV treo bảng phụ , gọi 3 HS lên làm. lại các số. - Nắm yêu cầu của bài. - Nêu lại yêu cầu của bài. - Đếm hình để điền số. - HS chơi. - 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi vở cho nhau để kiểm tra. - Theo dõi, nhận xét bài bạn: Có hai hình vuông điền số 2. Có ba hình tam giác điền số 3. Có một ngôi nhà điền số một. - Gọi HS chữa bài. - GV cùng HS chữa bài. Nhận xét trò chơi… - Chốt: Ở những dạng bài tập này các em cần đếm và điền số thích hợp vào ô trống… Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài. Nêu lại yêu cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. - Điền số. - Yêu cầu HS làm, quan sát giúp đỡ - HS làm bài vào vở ô li. HS yếu. - Gọi HS đọc kết quả. - Theo dõi, nhận xét bài bạn. 3. Hoạt động tiếp nối: - Thi đếm nhanh - Về nhà học bài. - Chuẩn bị giờ sau: các số1; 2; 3; 4; 5. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Trần Thị Hằng 12 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Tiết 2: Tự nhiên xã hội CHÚNG TA ĐANG LỚN I. MỤC TIÊU: - Nhận ra sự thay đổi của bản thân về số đo, chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết của bản thân. - Nêu được ví dụ cụ thể sự thay đổi của bản thân về số đo , chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết. * GDBVMT: Biết yêu quý bản thân , biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cơ thể của chính mình qua việc ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên… I. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Phóng to tranh trong SGK. - HS: SGK Tự nhiên và xã hội lớp 1. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV I. Hoạt động khởi động: ( 5 phút): Trò Hoạt động của HS - HS chơi chơi vật tay. - Kết luận: Cùng một độ tuổi nhưng có em khoẻ hơn có em yếu hơn. - GV giới thiệu vào bài, ghi đầu bài lên Trần Thị Hằng 13 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 bảng. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút) : Quan sát tranh SGK và trả lời câu hỏi. * Mục tiêu: Từng cặp HS quan sát tranh và nêu HS hiểu được sự phát triển của con nhận xét người. * Cách tiến hành: - Nhận xét bổ sung Cho HS quan sát tranh trong SGK và thảo luận nhóm 4 rồi chia sẻ trước lớp theo nội HS lắng nghe dung các câu hỏi sau: + Những hình nào cho em biết sự lớn lên của em bé? + Hai bạn này đang làm gì? + Em bé bắt đầu làm gì? Em bé biết thêm điều gì? - Đo và quan sát xem ai cao hơn, - Kết luận:trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên tay ai dài hơn,vòng ngực vòng đầu hằng ngày........và sự hiểu biết ai to hơn. 3.Hoạt động thực hành( 10 phút): Thực Lần lượt từng cặp HS lên thực hành hành theo cặp đôi và trả lời câu hỏi: + Bằng tuổi nhau nhưng lớn lên có giống HS chú ý lắng nghe nhau không? Yêu cầu lần lượt từng cặp HS đứng áp sát lưng, đầu và gót chân chạm vào nhau cả lớp quan sát xem ai cao hơn, ai thấp hơn - HS trả lời. - Kết luận: Sự lớn lên của các em có thể giống nhau hoặc khác nhau. * Liên hệ: Để cơ thể của các em được phát triển khỏe mạnh thì các em cần phải làm gì? Trần Thị Hằng - Vẽ các bạn trong nhóm và giới 14 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 - Các em cần chú ý ăn ,uống điều độ, giữ thiệu tranh. gìn sức khoẻ, không ốm đau sẽ chóng lớn hơn HS chú ý lắmg nghe 4. Hoạt động tiếp nối: ( 5 p hút) : Cho HS thi vẽ tranh . GV yêu cầu HS vẽ hình dáng của 4 bạn trong nhóm. - Nhận xét trò chơi. - GV chốt lại nội dung chính của bài - Về nhà cần phải tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh. - Nhận xét giờ học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt: PHÂN BIỆT PHỤ ÂM - NGUYÊN ÂM ( Thiết kế trang 117) -------------------------------------------------------------Mĩ thuật CUỘC DẠO CHƠI CỦA ĐƯỜNG NÉT ( GV chuyên) -----------------------------------------------------------------Thủ công XÉ DÁN HÌNH CHỮ NHẬT Trần Thị Hằng 15 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 I. MỤC TIÊU: - HS biết cách xé ,dán hình chữ nhật. - Xé dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn.Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng. - Khéo léo khi xé dán hình, giáo dục học sinh lòng yêu thích môn thủ công. * GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sạch sẽ, dọn lớp học sạch sẽ ngay sau khi học để bảo vệ trường lớp được sạch đẹp. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV:Bài mẫu, giấy màu, hồ dán. - HS: Giấy thủ công, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt động của GV I. Hoạt động khởi động: ( 3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: Tìm đúng, tìm nhanh các đồ vật có dạng hình chữ nhật? - GV nhận xét, giới thiệu bài… II. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút). a. Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét - GV cho hs xem bài mẫu hình chữ nhật. b. GV hướng dẫn mẫu. - Vẽ và xé hình chữ nhật: +Cạnh dài 12ô,cạnh ngắn 6ô +Xé từng cạnh hình chữ nhật 3. Hoạt động thực hành: ( 20 phút) - Vẽ và xé hình tam giác: +Vẽ hình chữ nhật cạnh dài 8ô,cạnh ngắn 6ô. +Đếm từ trái sang phải 4ô đánh dấu đỉnh hình tam giác cân -Lần lượt xé từng cạnh. -Dán hình:Lấy hồ di đều theo các cạnh rồi dán *Chú ý dùng một tờ giấy vuốt mép cho phẳng Trần Thị Hằng 16 Hoạt động của HS - HS chơi. -HS quan sát - Cửa ra vào,bảng ,quyển sách. - HS quan sát mẫu trên bảng. - HS thực hành trên giấy màu như hướng dẫn. Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 -GV quan sát uốn nắn. -Trưng bày sản phẩm, nhận xét, đánh giá sản phẩm. 4 . Hoạt động tiếp nối: ( 2 phút) - Về xé lại hình cho đẹp - Chuẩn bị bài sau. - Học sinh trưng bày sản phẩm theo tổ - Bình chọn sản phẩm đẹp. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt: ÂM C ( Thiết kế trang 117) ------------------------------------------------------------Toán CÁC SỐ 1; 2; 3; 4; 5 I. MỤC TIÊU: - Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5. Biết đọc, viết các số 4, 5;đếm được các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 1 đến 5; biết thứ tự của mỗi số trong dãy số1, 2, 3, 4, 5. - Làm BT 1, 2, 3. II. CHUẨN BỊ. 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, bảng nhóm phóng to nội dung bài tập 1. - HS : Vở ô li Toán. - HS: Bộ đồ dùng học toán. III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Trần Thị Hằng 17 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Trần Thị Hằng HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 18 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A 1. Hoạt động khởi động: - Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. b.Nội dung: 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: * Mục tiêu: - Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5 * Cách tiến hành: 1. Giới thiệu từng số 4;5 - Cho HS lấy 4 que tính, trong bộ đồ dùng. ( Tương tự với 4 hình vuông, 4 hình tròn...). - Hướng dẫn HS quan sát các nhóm chỉ có 4 đồ vật từ cụ thể ở SGK đến trừu tượng, nhận ra đặc điểm của các nhóm đó đều có số lượng bằng 4. - Lấy ví dụ các nhóm đồ vật có số lượng là 4... - Để biểu thị những nhóm có 4 đồ vật cùng loại người ta dùng số 4. - Giới thiệu số 4 và cách viết, đọc số 4 - Số 5 tiến hành tương tự. - Cho HS dựa vào cột ô vuông để đếm các số từ 1 đến 5 và ngược lại. * Hoạt động luyện tập thực hành: Làm bài tập. * Mục tiêu: Biết đọc, viết các số 4, 5; đếm được các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 1 đến 5; biết thứ tự của mỗi số trong dãy số1, 2, 3, 4, 5. Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. - GV nhắc lại cách viết số 4, 5. - GV quan sát, nhận xét. Năm học 2017 - 2018 - HS nắm yêu cầu của bài. - Hoạt động cá nhân. - HS tự lấy que tính và nói: Có 4 que tính. - Nêu 4 bạn, 4 kèn, 4 chấm tròn, 4 con tính. - HS lấy ví dụ.. - theo dõi và đọc, tập viết số. - Học sinh đếm số từ 1 đến 5 và ngược lại. - Theo dõi. - HS viết số vào vở:4;5 Bài 2: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu - theo dõi. của bài. Trần Thị Hằng 19 Trường Tiểu học ....... Giáo án lớp tổng hợp 1A Năm học 2017 - 2018 - Giúp HS nắm yêu cầu. - Nhìn tranh viết số cho phù hợp. - Yêu cầu HS làm vào , quan sát giúp - HS làm bài. đỡ HS yếu. - Gọi HS chữa bài. - Theo dõi, nhận xét bài bạn. Bài 3: GV nêu yêu cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. - Nắm yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào , quan sát giúp - làm bài:1; 2; 3; 4; 5: đỡ HS yếu. 5; 4; 3 ; 2; 1 - Gọi HS chữa bài. - Theo dõi, nhận xét bài bạn. - Đọc các số từ 1 đến 5 và ngược lại. 3. Hoạt động tiếp nối: - Học sinh đọc nhanh các số mà GV đưa - Thi đọc số nhanh. ra. - Nhận xét ... - Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .SINH HOẠT TẬP THỂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 5/8/20707 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trần Thị Hằng 20 Trường Tiểu học .......
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan