Tài liệu Tuần 23_giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2103 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 23: Thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): BÁC SĨ SÓI I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mẹo trị lại. - Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 5 trong sách giáo khoa. Một số học sinh biết tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá.(CH 4) 2. Kỹ năng: Đọc trôi chảy từng đoạn, toàn bài. Nghỉ hơi đúng chỗ.Chú ý các từ: giở trò, mừng rơn, rên rỉ, cặp kính, khoan thai, bình tĩnh, giả giọng, mom men, trời giáng, huơ. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh tự phân vai thi đọc lại - Học sinh thực hiện. câu chuyện Cò và Cuốc. - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài và tựa bài: Bác sĩ Sói - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa. 2. HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ: giở trò, mừng rơn, rên rỉ, cặp kính, khoan thai, bình tĩnh, giả giọng, mom men, trời giáng, huơ. - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: khoan thai, phát hiện, bình tĩnh, làm phúc, đá một cú trời giáng. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Giáo viên đọc mẫu diễn cảm bài văn. - Học sinh lắng nghe, theo dõi. b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng GV:.... 1 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 câu trước lớp (2 lượt bài). - Luyện đọc từ khó: giở trò, mừng rơn, rên rỉ, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, cặp kính, khoan thai, bình tĩnh, giả giọng, cả lớp). mom men, trời giáng, huơ. Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng - Giải nghĩa từ: khoan thai, phát hiện, bình đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa tĩnh, làm phúc, đá một cú trời giáng. từ và luyện đọc câu khó. - Luyện câu: + Thấy Sói đã cúi xuống đúng tầm,/ nó tung vó đá một cú trời giáng, làm Sói bật ngửa, bốn cẳng huơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra,...// d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Lần lượt đọc đoạn theo yêu cầu. Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1 e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm. - Các nhóm thi đọc. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc. - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm - Yêu cầu học sinh nhận xét. đọc tốt. - Lắng nghe. - Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các nhóm. g. Đọc toàn bài. - Học sinh đọc đồng thanh. - Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. TIẾT 2: 3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mẹo trị lại. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh đọc thầm và trả lời - Lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi. câu hỏi. - Từ ngữ nào tả sự thèm thuống của Sói - Sói thèm rỏ dãi. khi nhìn thấy Ngựa? - Sói làm gì khi giả vờ khám chân cho - Sói đã đóng giả làm bác sĩ. Ngựa? - Em hãy tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá? - Sói định lựa miếng đớp sâu..... - Qua câu chuyện trên muốn gửi đến - Khuyên chúng ta hãy bình tĩnh để đối chúng ta điều gì? phó với với những kẻ độc ác,… 4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai. - Lớp theo dõi. GV:.... 2 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 - Hướng dẫn học sinh cách đọc. - Cho các nhóm tự phân vai đọc bài. - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp bình chọn học sinh đọc tốt nhất. Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 5. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao? - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về luyện đọc bài và chuẩn bị bài: Nội quy Đảo Khỉ. Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe. - Các nhóm tự phân vai đọc lại bài. - Lớp lắng nghe, nhận xét. - Học sinh trả lời: Thích nhân vật Ngựa vì Ngựa là con vật thông minh. - Hai em nhắc lại nội dung bài. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………. TOÁN: SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA - THƯƠNG I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết được số bị chia - số chia - thương. - Biết cách tìm kết quả của phép chia. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng tính nhẩm. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1,2. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, các tấm bìa có ghi Số chia, Số bị chia, Thương. Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 1. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học GV:.... 3 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 1. HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi: Truyền điện: Tổ chức cho học sinh nối tiếp nhau đọc thuộc bảng chia 2. - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Số bị chia – Số chia – Thương. 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết được số bị chia - số chia - thương. - Biết cách tìm kết quả của phép chia. *Cách tiến hành: - Giáo viên viết lên bảng phép tính 6 : 2 yêu cầu học sinh tính kết quả. - Giới thiệu phép chia 6 : 2 = 3. - 6 là số bị chia; 2 là số chia; 3 là thương. - Học sinh tham gia chơi. - Lắng nghe. - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở. - 6 chia 2 bằng 3 học sinh tính kết quả. - Theo dõi giáo viên hướng dẫn - Học sinh nêu tên gọi các thành phần và kết quả trong phép chia. Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 3. HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết được số bị chia - số chia - thương. - Biết cách tìm kết quả của phép chia. *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Viết bảng 8 : 2 và hỏi 8 chia 2 được mấy? - Học sinh nêu kết quả: 8 chia 2 bằng 4. - Trong phép chia 8 : 2 = 4 thì 8 là số bị chia, 2 là số chia, 4 là thương. - Vậy ta phải viết các số của phép chia này vào - Viết 8 vào cột số bị chia, 2 vào bảng ra sao? cột số chia, 4 vào cột thương. - Yêu cầu 4 em lần lượt lên bảng chia sẻ kết - Học sinh lên bảng làm bài. quả, mỗi em làm một dòng. - Tổ chức cho học sinh nhận xét bài trên bảng. - Nhận xét bạn. - Giáo viên nhận xét chung. Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả. - Học sinh nối tiếp nhau nêu kết quả. - Nhận xét bài làm học sinh. GV:.... 4 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập µBài tập PTNL: - Học sinh tự làm bài sau đó báo Bài tập 3 (M3, M4): Yêu cầu học sinh tự làm cáo kết quả với giáo viên. bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. 4. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại các thành phần trong phép chia. - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Bảng chia 3. - Vài học sinh nhắc lại. - Học sinh lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỂ CHUYỆN: BÁC SĨ SÓI I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung: Sói gian ngoa bày mưu lừa ngựa để ăn thịt không ngờ bị ngựa thông minh dùng mẹo trị lại. - Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện. Một số học sinh biết phân phai để dựng lại câu chuyện (BT2). 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não” - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: 4 bức tranh minh họa trong sách phóng to. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) GV:.... 5 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia kể chuyện. Một trí khôn hơn trăm trí khôn. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng 2. HĐ kể chuyện. (22 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết kể lại từng đoạn câu chuyện. - Một số học sinh biết phân vai dựng lại câu chuyện. (M3, M4) *Cách tiến hành: Việc 1: Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh Làm việc cá nhân – Làm việc theo nhóm – chia sẻ trước lớp - Bức tranh minh hoạ điều gì? - Bức tranh vẽ một chú Ngựa đang ăn cỏ và một con Sói đang thèm thịt Ngựa rỏ dãi. - Quan sát bức tranh 2 và cho biết Sói lúc này - Sói mặc áo khoác trắng , đầu ăn mặc như thế nào? đôi một chiếc mũ có thêu chữ thập đó, mắt đeo kính… - Bức tranh 3 vẽ cảnh gì? - Sói mon men đến gần Ngựa,… - Bức tranh 4 vẽ cảnh gì? - Ngựa tung vó đá cho Sói một cú trời giáng, ... - Yêu cầu học sinh kể chuyện trong nhóm. - Lớp chia nhóm thực hành kể theo nhóm. Học sinh tiếp nối nhau kể từng đoạn của câu chuyện trong nhóm. Hết 1 lượt lại quay lại từ đoạn 1 thay đổi người kể. Học sinh nhận xét cho nhau về nội dung – cách diễn đạt cách thể hiện của mỗi bạn trong nhóm mình. - Tổ chức cho một số nhóm kể trước lớp. - Một số nhóm nối tiếp kể lại trước lớp. - Giáo viên cùng học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét, bình chọn cá nhân, nhóm kể hay. - Giáo viên nhận xét đánh giá. - Lắng nghe. Việc 2: Phân vai dựng lại câu chuyện (M3, M4): Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Để dựng lại câu chuyện chúng ta cần mấy vai, đó là những vai nào? - Khi nhập vào các vai, chúng ta cần thể hiện giọng như thế nào? GV:.... 6 - Cần 3 vai diễn: người dẫn chuyện, Sói và Ngựa. - Giọng người dẫn chuyện: vui , dí dỏm; giọng Ngựa giả vờ lễ phép, bình tĩnh; giọng Sói: giả nhân, giả nghĩa. Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Các nhóm dựng lại câu chuyện theo vai. - Yêu cầu các nhóm lên kể trước lớp. - Lần lượt các nhóm lên trình diễn - Giáo viên nhận xét tuyên dương những nhóm - Lớp theo dõi nhận xét nhóm kể tốt. diễn hay nhất. Lưu ý: - Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4 3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận trong cặp -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện kể về việc gì? - Học sinh trả lời. - Nội dung của câu chuyện trên là gì? - Học sinh trả lời: Sói gian ngoa bày mưu lừa ngựa để ăn thịt không ngờ bị ngựa thông minh dùng mẹo trị lại. Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 4. HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện. - Học sinh nhắc lại. - Hỏi lại những điều cần nhớ. - Học sinh trả lời. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe và thực hiện. thân nghe. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... Thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2018 TOÁN: BẢNG CHIA 3 I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Lập được bảng chia 3. - Nhớ được bảng chia 3. - Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 3). GV:.... 7 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng tính nhẩm và giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 3). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1,2. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, các tấm bài, mỗi tấm bìa 3 chấm tròn. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Đố bạn biết: Giáo viên đưa ra phép tính để học sinh nêu kết quả và nêu tên từng thành phần có trong phép tính: 8:2 6:2 10 : 2 14 : 2 - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên dương những học sinh trả lời đúng và nhanh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Bảng chia 3. 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Lập được bảng chia 3. - Nhớ được bảng chia 3. *Cách tiến hành: Làm việc cả lớp - Gắn lên bảng 4 tấm bìa và nêu bài toán: Mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Hỏi 4 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn? - Học sinh tham gia chơi. - Lắng nghe. - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở. - Lớp quan sát lần lượt từng em nhận xét về số chấm tròn trong 4 tấm bìa. - 4 tấm bìa có 12 chấm tròn. - Hãy nêu phép tính thích hợp? - 4 x 3 = 12 - Nêu bài toán: Trên các tấm bìa có tất cả 12 - Phân tích bài toán và đại diện chấm tròn. Biết mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Hỏi trả lời: Có tất cả 4 tấm bìa. tất cả có mấy tấm bìa? - Hãy nêu phép tính thích hợp? - Phép tính 12 : 3 = 4 - Viết bảng phép tính 12 : 3 = 4. - Lớp đọc đồng thanh: 12 chia 3 bằng 4. - Giáo viên hướng dẫn lập bảng chia. * Học thuộc bảng chia 3: - Có nhận xét gì về kết quả của các phép chia - Các phép chia trong bảng chia 3 trong bảng chia 3?... đều có dạng số chia cho 3. - Yêu cầu học sinh đọc bảng chia 3. - Cá nhân, tổ thi đọc. Đọc đồng GV:.... 8 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 thanh. Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 3. HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhớ được bảng chia 3. - Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 3). *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả. - Học sinh nối tiếp nêu kết quả: 3:3=1 6 :3 =2 18 : 3 = 6 9:3 =3 21 : 3 = 7 12 : 3 = 4 24 : 3 = 8 15 : 3 = 5 27 : 3 = 9 - Nhận xét bài làm học sinh. 30 : 3 = 10 Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Tất cả có bao nhiêu học sinh? - Kiểm tra chéo trong cặp. - 24 học sinh được chia đều thành mấy tổ? - 24 học sinh chia đều thành 3 - Muốn biết mỗi tổ có mấy bạn ta làm phép tính tổ. gì? - Thực hiện phép tính chia 24 : 3. - Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả. - Một học sinh lên bảng giải bài Bài giải: Mỗi tổ có số học sinh là: 24 : 3 = 8 (học sinh ) - Yêu cầu học sinh nhận xét. Đáp số: 8 học sinh - Giáo viên nhận xét chung. - Học sinh khác nhận xét bài bạn. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập µBài tập PTNL: Bài tập 3 (M3, M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm bài sau đó báo bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. cáo kết quả với giáo viên: Số bị chia 12 21 27 30 ... Số chia 3 3 3 3 ... Thương 4 7 9 10 ... 3. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Giáo viên cho học sinh - Học sinh tham gia chơi. nối tiếp đọc thuộc bảng chia 3. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp, học - Lắng nghe và thực hiện. GV:.... 9 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 thuộc bảng chia 3. Xem trước bài: Một phần ba. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... CHÍNH TẢ: (Tập chép) BÁC SĨ SÓI I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt bài “Bác sĩ Sói”. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả. - Làm được bài tập 2a. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả l/n. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung đoạn viết. - Học sinh: Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan. - Nhận xét bài làm của học sinh ở tiết trước, - Lắng nghe. khen em viết tốt. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. - Mở sách giáo khoa. 2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm thế tốt để viết bài. - Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi GV:.... 10 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: của giáo viên. Qua đó nắm được nội dung đoạn viết, cách trình bày, những điều cần lưu ý: + Đoạn trích này từ bài tập đọc nào? + Đoạn văn trích từ bài “Bác sĩ Sói”. + Đoạn trích có nội dung là gì? - Sói đóng giả bác sĩ để lừa Ngựa. + Đoạn văn có mấy câu? - Đoạn văn có 3 câu. + Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào? - Viết lùi vào một ô, viết hoa chữ đầu câu. + Câu nói của Sói và Ngựa đặt trong dấu gì? - Viết sau dấu 2 chấm trong dấu ngoặc kép. + Trong bài còn có những dấu gì? - Dấu chấm, dấu phẩy. + Những chữ nào trong bài phải viết hoa? - Chữ: Sói, Ngựa và các chữ cái đầu câu. - Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - Luyện viết vào bảng con, 1 học con: giả vờ, chữa giúp. sinh viết trên bảng lớp. - Nhận xét bài viết bảng của học sinh. - Lắng nghe. - Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý. - Quan sát. - Học sinh nêu những điểm (âm, vần) hay viết - Học sinh nêu. sai. - Giáo viên nhận xét. - Học sinh lắng nghe. 3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh viết lại chính xác đoạn tóm tắt bài: Bác sĩ Sói. - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe. thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định. - Cho học sinh viết bài (viết từng câu theo hiệu - Học sinh viết bài vào vở. lệnh của giáo viên). Lưu ý: - Tư thế ngồi, cách cầm bút và tốc độ viết của các đối tượng M1. 4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi - Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài - Học sinh xem lại bài của mình, trong sách giáo khoa. dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng GV:.... 11 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 bút mực. - Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài. - Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh. - Lắng nghe. 5. HĐ làm bài tập: (6 phút) *Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả l/n. *Cách tiến hành: Bài 2a: TC Trò chơi Ai nhanh ai đúng - Giáo viên tổ chức cho 2 đội tham gia thi điền - Học sinh tham gia chơi, dưới từ đúng vào chỗ trống. lớp cổ vũ và làm ban giám khảo. - Giáo viên cùng học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên chốt kết quả: nối liền, lối đi, ngọn - Học sinh lắng nghe. lửa, một nửa. 6. HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên bài học. - Học sinh nêu. - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Lắng nghe. học. - Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập. không mắc lỗi cho cả lớp xem. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết - Lắng nghe và thực hiện. lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem trước bài chính tả sau: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. TẬP ĐỌC: NỘI QUY ĐẢO KHỈ I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu và có ý thức tuân theo nội qui. - Trả lời được câu hỏi 1,2. Một số học sinh trả lời được câu hỏi 3 (M3,M4). 2. Kỹ năng: Biết nghỉ hơi đúng chỗ, đọc rõ ràng, rành mạch được từng điều trong bản nội quy. Chú ý các từ: Đảo Khỉ, cảnh vật, bảo tồn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc, có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. *THGDBVMT: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc luyện đọc và tìm hiểu những điều cần thực hiện nội quy, khi đến thăm quan du lịch đảo khỉ. II. CHUẨN BỊ: GV:.... 12 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung hướng dẫn học sinh luyện đọc, sách giáo khoa. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc lại bài - Học sinh thực hiện. Bác sĩ Sói. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh. - Học sinh lắng nghe. - Giới thiệu bài và tựa bài: Nội quy Đảo Khỉ. - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa. 2. HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ: Đảo Khỉ, cảnh vật, bảo tồn. - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: du lịch, nội quy, bảo tồn, tham quan, quản lí, khoái chí. *Cách tiến hành: a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Học sinh lắng nghe, theo dõi. - Lưu ý học sinh cách đọc. b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: Đảo Khỉ, cảnh vật, bảo - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, tồn. cả lớp). Chú ý phát âm đối với đối tượng M1 c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng - Giải nghĩa từ: du lịch, nội quy, bảo tồn, tham đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa quan, quản lí, khoái chí. từ. d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Học sinh hoạt động theo căp, Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối luân phiên nhau đọc từng đoạn tượng M1 trong bài. e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc. - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt. - Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe. nhóm. g. Đọc đồng thanh - Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh. - Học sinh đọc đồng thanh cả bài. GV:.... 13 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh. 3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút) *Mục tiêu: Hiểu và có ý thức tuân theo nội quy. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc bài. - Học sinh đọc thầm bài. - Nội qui của đảo Khỉ có mấy điều? - Nội qui đảo Khỉ có 4 điều. - Em hiểu những điều quy định nói trên như thế - Điều 1: Mua vé tham quan nào? trước khi... - Điều 2: Không trêu chọc thú nuôi trong…. - Điều 3: Không cho thú ăn các thức ăn lạ. - Điều 4: Giữ vệ sinh chung trên đảo. - Giáo viên nhận xét ý kiến các nhóm. - Lớp thảo luận sau đó cử đại diện báo cáo. - Vì sao đọc xong nội qui Khỉ Nâu lại khoái chí? - Vì nó thấy Đảo Khỉ và họ hàng của nó được bảo vệ chăm sóc tử *THGDBVMT: Nhắc nhở, giáo dục HS nâng tế… cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc luyện đọc và tìm hiểu những điều cần thực hiện nội quy, khi đến thăm quan du lịch đảo khỉ. 4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai. - Lớp theo dõi. - Hướng dẫn học sinh cách đọc. - Học sinh lắng nghe. - Cho các nhóm tự phân vai đọc bài. - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Yêu cầu học sinh nhận xét. bài. - Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp bình - Lớp lắng nghe, nhận xét. chọn học sinh đọc tốt nhất. Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 5. HĐ Tiếp nối: (4 phút) - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Lắng nghe. học. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị - Lắng nghe và thực hiện. bài sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV:.... 14 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) .............................................................................................................................................................................................. BUỔI CHIỀU: TNHX: CUỘC SỐNG XUNG QUANH EM (TIẾT 2) (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... THỂ DỤC: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG. TRÒ CHƠI KẾT BẠN I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh - Biết cách đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. - Biết cách chơi và tham gia chơi được. 2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn. 3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa GV:.... 15 ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 ra trước (sang ngang, lên cao chếch chữ V, thẳng hướng). - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… - Giáo viên nhận xét. II/ CƠ BẢN: Việc 1: Đi thường theo vạch kẽ thẳng, hai tay chống hông - Phân tích lại kỹ thuật của động tác đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật - Sau đó điều khiển cho học sinh thực hiện. - Quan sát,nhắc nhở. (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 2: Trò chơi “Kết bạn” - Phân tích lại và thị phạm cho học sinh nắm được cách chơi. - Sau đó cho học sinh chơi thử. - Nêu hình thức xử phạt (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát. - Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng toàn thân. - Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. * * * * * * * * * * * * * * * * GV 26p 13p 3-5 lần 10p 3-5 lần 5p - Giáo viên hô “giải tán” Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Học sinh hô “khỏe” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỸ NĂNG SỐNG: QUYỀN TRẺ EM ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2018 TOÁN: MỘT PHẦN BA I . MỤC TIÊU: GV:.... 16 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 1. Kiến thức: - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “một phần ba”, biết đọc, biết viết 1 3 . - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng nhận diện hình. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, các hình vuông, hình tròn, hình tam giác. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi: Ai nhanh ai đúng: Giáo viên treo bảng phụ, tổ chức cho học sinh thi đua nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau: 21 : 3 12 : 3 8:2 2x3 12 : 2 30 : 3 2x5 14 : 2 - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Một phần ba 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh tham gia chơi. Học sinh dưới lớp cùng giáo viên làm ban giám khảo. - Lắng nghe. - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở. - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “một phần ba”, biết đọc, biết viết 1 3 . - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau. *Cách tiến hành: Làm việc cả lớp - Có 1 hình vuông chia thành 3 phần bằng nhau, - Quan sát các thao tác của giáo lấy đi một phần, ta được một phần ba hình viên , phân tích bài toán, sau đó vuông. Có 1 hình tam giác chia thành 3 phần nhắc lại: bằng nhau lấy đi một phần, ta được một phần + Còn lại một phần ba hình ba hình tam giác. vuông. + Ta có một phần ba hình tròn. + Ta có một phần ba hình tam giác. GV:.... 17 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D - Một phần ba viết là: Tuần 23 1 3 Năm học 2017 - 2018 . - Đọc và viết số: 1 3 . Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 3. HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “một phần ba”, biết đọc, biết viết 1 3 . - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau. *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. 1 - Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả. - Các hình đã tô màu hình là: 3 A, C, D - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Nhận xét bài làm học sinh. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tập: Trong các hình sau, hình nào có 1 3 số chấm tròn được tô màu? - Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết - Học sinh tự làm bài sau đó báo quả với giáo viên. cáo kết quả với giáo viên: Hình số 2 có 1 3 số chấm tròn được tô màu. 4. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Học sinh lắng nghe. dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Làm - Lắng nghe và thực hiện. lại các bài tập sai. Xem trước bài: Luyện tập. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... LUYỆN TỪ VÀ CÂU: GV:.... 18 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: “NHƯ THẾ NÀO?” I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp (BT1). - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào? (BT2, BT3). 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng đặt và trả lời câu hỏi “Như thế nào?” 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não” - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Mẫu câu bài tập 3. Kẻ sẵn bảng từ bài tập 1 trên bảng lớp. - Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Giáo viên tổ chức cho từng cặp học sinh đặt và - Học sinh tham gia chơi. trả lời câu hỏi “Ở đâu?” - Giáo viên tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên - Lắng nghe. dương học sinh. - Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng: Từ - Học sinh mở sách giáo khoa và ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: vở Bài tập. “Như thế nào?” 2. HĐ thực hành (27 phút) *Mục tiêu: - Xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp (BT1). - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào? (BT2, BT3). *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Có mấy nhóm, các nhóm phân biệt với nhau - Có 2 nhóm là: nhóm thú dữ nhờ đặc điểm gì? nguy hiểm và nhóm thú không nguy hiểm. - Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả. - Một em lên xếp và đọc tên các loài thú. (Thú dữ nguy hiểm: Hổ, báo, gấu, chó sói, sư tử, tê giác… Thú dữ không nguy hiểm: Thỏ, ngựa, khỉ, sóc, chồn, cáo, hươu…) - Cho học sinh khác nhận xét bài bạn. - Nhận xét bổ sung bài bạn. GV:.... 19 Tiểu học ....... Giáo án lớp 2D Tuần 23 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét chung. Bài 2: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - Mời một số cặp lên thực hành hỏi đáp trước - Lớp chia thành các cặp thảo lớp. luận, hỏi đáp. - Đại diện một số cặp lên trình bày. a/ Thỏ chạy như thế nào? - Thỏ chạy nhanh như bay… b/ Sóc chuyền cành như thế nào? - Sóc chuyền cành này sang cành khác rất khéo léo. c/ Gấu đi như thế nào? - Gấu đi rất chậm chạp…. d/ Voi kéo gỗ như thế nào? - Voi kéo gỗ rất khoẻ… - Lớp lắng nghe và nhận xét. - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 3: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - Bài tập yêu cầu gì? - Giới thiệu: Trâu cày rất khoẻ. - Từ nào được in đậm? - Sách giáo khoa đã dùng câu hỏi nào? - Yêu cầu từng cặp thực hành hỏi đáp. - Giáo viên nhận xét chung. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa bài. - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học. - Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt. - Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm, chuẩn bị bài sau. - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài theo cặp. - Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm. - Một em đọc bài, lớp đọc thầm theo. - Học sinh lắng nghe. - Bộ phận in đậm là rất khoẻ. - Câu hỏi: Trâu cày như thế nào? - Lần lượt từng cặp hỏi đáp trước lớp. - Học sinh nêu. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV:.... 20 Tiểu học .......
- Xem thêm -