Tài liệu Tuần 24_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1461 |
  • Lượt tải: 94

Mô tả:

Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 TUẦN 24: Thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP M/P, NG/C ( Thiết kế trang 225) ---------------------------------------------------------- Thể dục: BÀI 24: BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện sáu động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hòa của bài TD phát triển chung. - Biết cách điểm số đúng hàng học theo tổ và lớp. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung thành thạo, nhanh. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục. - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ Khởi động: 6 – 8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức – Lớp trưởng tập trung lớp khỏe học sinh. 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ cho giáo viên. học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. * * * * * * * * * + Khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Xoay cổ tay, chân, * * * * * * * * * * hông, gối …… GV  Chạy nhẹ nhàng về – Từ đội hình trên các HS di trước. (2 x 6 m) chuyển sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * Tên GV 1 * * * Trường Tiểu học ... * * * Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * GV B/ Hoạt động thực hành: a. Học động tác điều hoà 22 – 24’ Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập  Nhận xét GV – GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs. – GV nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa cho hs nắm. – Đồi hình tập luyện như trên. – GV wan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs. b. Ôn 7 động tác thể dục đã học ( cả bài). Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp  Nhận xét: * Ôn điểm số hàng dọc theo tổ ( hàng ) Giáo viên tổ chức học sinh thực hiện. – Từ đội hình trên cho hs quay sang phải hoặc trái thành hàng dọc. Điểm số theo hàng. – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm qui cho hs nắm, có thể gọi 1 – 2 em thị phạm mẫu, nhẫn xét. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi. – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm qui cho hs nắm, có thể gọi 1 – 2 em thị phạm mẫu, nhẫn xét. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi. – GV biểu dương đội thắng, khuyến khích đội thua chơi tốt  Nhận xét: c. Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh” Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Tên GV – GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập cá nhân, nhóm, lớp... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 hơn ở lần sau. C/ Hoạt động tiếp nối: 6 – 8’ – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp –Lớp tập trung 2 -4 hàng và hát . ngang, thả lỏng các cơ . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm * * * * * * * * * tiết học. * * * * * * * * * – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân * * * * * * * * * theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. * * * * * * * * * – Xuống lớp. GV --------------------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP A.MUC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục . - Bước đầu nhận biết cấu tạo của các số tròn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị ). 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục . 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. - Làm 4 bài BT. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập1. - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - HS chơi - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục . - Bước đầu nhận biết cấu tạo của các số tròn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị ). *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. * Bài 1: - Cho hs nêu yêu cầu: nối theo mẫu. - Nối chữ với số cho phù hợp - HS làm vở, chia sẻ cặp đôi, chia sẻ VD: tám mươi nối với số 80… trước lớp... - GV cùng HS chữa bài… - HS chơi trò chơi: "Nối đúng, nối Tên GV 3 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 nhanh ”. - HS chơi trên bảng phụ. - HS khác cùng nhận xét chữa bài. * Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài ra vở. - Yêu cầu hs chữa bài * Bài 3: Khoanh vào số bé nhất, lớn nhất. - Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài * Bài 4: Yêu cầu hs nêu yêu cầu, làm vở, chữa bài. -Viết theo mẫu VD: Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị - HS làm vở, chia sẻ cặp đôi, chia sẻ trước lớp, chữa bài. - HS nêu yêu cầu của bài . a. 20 b. 90 - HS làm , chia sẻ trước lớp, chữa bài. a.Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn: 20, 50, 70, 80, 90. b. Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé: 80, 60, 40, 30,10. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: - Số 20 gồm 2 chục và .0 đơn vị. - Số 30 gồm 3 chục và .0 đơn vị. - Số 50 gồm 5 chục và .0 đơn vị. - Số 90 gồm 9 chục và .0 đơn vị. - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét nhanh. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho hs đọc các số tròn chục từ 10 đến 90 và ngược lại. - Nhận xét, dặn dò. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ ba ngày 13 tháng 2 năm 2018 Tự nhiên và xã hội CÂY GỖ I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hs kể được tên và nêu lợi ích của một số cây gỗ. - Chỉ được rễ , thân , lá, hoa của cây gỗ. - HS có ý thức chăm sóc cây gỗ ở nhà, không bẻ cây, trèo cây nơi công cộng. - HS M3, M4 kể về một số cây gỗ: ích lợi... 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng có ý thức chăm sóc cây gỗ ở nhà , không bẻ cây, hái hoa nơi công cộng. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. * GDMT: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ cây cối. * KNS: + Kĩ năng tư duy phê phán: hành vi bẻ cây nơi công cộng. + Tìm kiếm và xử lý thông tin về cây hoa. 4 Tên GV Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 + Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Hình ảnh các cây gỗ trong bài . - HS: sách giáo khoa tự nhiên – xã hội. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Em yêu cây xanh”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách thực hiện: - GV cho HS hát, nhận xét... - HS hát. - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25 phút) * Mục tiêu: Hs kể được tên và nêu lợi ích của một số cây gỗ. - Chỉ được rễ , thân , lá, hoa của cây gỗ. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. 1: Quan sát cây gỗ. - HS nhận ra cây nào là cây gỗ và phân biệt các bộ phận chính cây gỗ. - GV tổ chức cho cả lớp ra sân trường, dẫn các em đi quanh sân và yêu cầu các em chỉ xem cây nào là cây gỗ - nói tên cây đó là gì? - GV cho HS dừng lại bên 1 cây gỗ và cho các em quan sát để trả lời các câu hỏi sau: + Cây gỗ này tên gì ? + Hãy chỉ các bộ phận của cây ? Em có nhìn thấy rễ nó không ? + Thân cây này có đặc điểm gì ? ( Cao hay thấp , to hay nhỏ cứng hay mềm so với cây rau , cây hoa đã học ) * Kết luận: Giống như các cây đã học, cây gỗ cũng có rễ, thân, lá và hoa. Nhưng gỗ thân cao và to cho ta gỗ để dùng. Cây gỗ còn có nhiều cành lá xum xuê làm bóng mát - Giãn tiết. 2 : Làm việc với SGK Bước 1: Tên GV 5 - Cả lớp ra sân quan sát cây gỗ. - Cá nhân quan sát , trả lời câu hỏi của gv - Hs khác bổ sung Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Chia nhóm 2 em quan sát tranh trả lời câu hỏi SGK. - Gv giúp đỡ và kiểm tra hoạt động của hs Bước 2 : - Gv gọi hs trả lời các câu hỏi sau : + Cây gỗ được trồng ở đâu ? + Kể tên 1 số cây thường gặp ở địa phương mình +Kể tên 1 số đồ dùng được làm bằng cây gỗ + Cây gỗ có ích lợi gì ? * Lưu ý: - GD học sinh biết trồng cây cây, chăm sóc cây và bảo vệ cây. - HS M3, M4 kể về một số cây gỗ: ích lợi... * Kết luận: Cây gỗ trồng để lấy gỗ, làm bóng mát, ngăn lũ. Cây gỗ có rất nhiều lợi ích. Vì vậy Bác Hồ đã nói: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”. - Từng nhóm đôi thảo luận - 1 em hỏi ,1 em trả lời - Hs trả lời - Hs khác nhận xét , bổ sung - Hs lắng nghe 2. Hoạt động thực hành: (5 phút) * Mục tiêu: HS kể được tên và nêu lợi ích của một số cây hoa. - Chỉ được rễ, thân, lá, hoa của cây hoa. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. 3: Trò chơi : “ Ai thông minh hơn?’ - Gv cho hs lên tự làm cây gỗ , 1 số hs hỏi - Một số hs lên làm cây gỗ câu hỏi . - Hs trả lời đúng , nhanh , thắng cuộc được- VD: Hỏi bạn tên gì ? tuyên dương . Bạn trồng cây ở đâu ? Bạn có lợi ích gì ?.... 4. Hoạt động tiếp nối: (2') - Gọi HS nêu lợi ích của cây gỗ. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị một số loại cá. ---------------------------------------------------------Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: VẦN / OI/, /ÔI/, /ƠI/ ( Thiết kế trang 226) ----------------------------------------------------------Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục trong phạm vi 90 - Giải được bài toán có phép tính cộng. Tên GV 6 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục trong phạm vi 90. Kĩ năng giải được bài toán có phép tính cộng. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. - Làm 4 bài tập. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập 3. 9 bó que tính. - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì. 9 bó que tính. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - HS chơi - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục trong phạm vi 90 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. a. Giới thiệu phép cộng 30 + 20 - GV cho HS lấy 3 bó một chục que tính (GV - Học sinh thực hiện theo nhóm... thao tác trên bảng). + 3 bó que tính là mấy chục que tính? - … 3 chục - GV cho HS lấy thêm 2 chục que tính (GV thao tác trên bảng) và hỏi: + 3 chục que tính thêm 2 chục que tính ta -… 5 chục que tính. được bao nhiêu que tính? + Các em tính thế nào? - Em đếm 3 chục với 2 chục bằng năm * Giới thiệu cách tính: chục. 30 - 0 cộng 0 bằng 0, viết 0 +20 - 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 50 - HS nêu lại cách tính. Vậy 30 + 20 = 50 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục trong phạm vi 90 - Giải được bài toán có phép tính cộng. Tên GV 7 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. * Bài 1: - HS làm vở, chia sẻ trước lớp. - Cho nêu cách tính và tính. - GV chữa bài, lưu ý cách đặt tính. Bài 2: Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài - HS chơi trò chơi: “ Xì điện” 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70 - GV hướng dẫn cách nhẩm: 20 + 30 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80…\ 2 chục + 3 chục = 5 chục Vậy 20 + 30=50 Bài 3 : - Cho HS đọc đề toán, và tìm hiểu bài Tóm tắt : Thùng 1: 20 gói bánh toán, tóm tắt rồi giải bài tóan: Thùng 2: 30 gói bánh - Bài toán cho biết gì? Cả hai thùng : … gói bánh? - Lấy số bánh thùng 1 cộng với số bánh - Bài toán hỏi điều gì? thùng 2. - Muốn biết cả hai thùng có bao nhiêu gói - HS làm bài: bánh ta làm thế nào? Bài giải: - Cho HS làm, chữa bài. Cả hai thùng đựng số gói bánh là: - Cho HS nêu các câu trả lời khác nhau. ( Số gói bánh cả hai thùng có là:) 20 + 20 = 40 ( gói bánh ) Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho Đáp số : 40 gói bánh HS M3, M4): * Bài 4: - Tính: 20 + 10 = 30 30 + 20 = 50 - HS làm ra vở. 50 + 30 = 80 30 + 30 = 60 40 + 40 = 80 60 + 20 = 80 - Cho HS làm vở, GV quan sát 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) + Trò chơi tiếp sức " Tính nhẩm nhanh" - GV nhận xét và tổng kết trò chơi. - Nhận xét chung giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VẦN / UI/, /ƯI/ ( Thiết kế trang 230) -----------------------------------------------------------Hát nhạc: Bài : QUẢ ( GV chuyên) ----------------------------------------------------------Tiếng Anh ( Gv chuyên) Tên GV 8 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 7, 8: VẦN / UÔI/, ƯƠI/ ( Thiết kế trang 233) -----------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết đặt tính,làm tính, cộng nhẩm các số tròn chục . - Bước đầu biết về tính chất phép cộng . - Biết giải toán có phép cộng. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đặt tính,làm tính, cộng nhẩm các số tròn chục , kĩ năng giải toán có phép cộng. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. - Làm bài tập1, 2 (a), 3, 4. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2 (a), 3, 4. - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa, thước kẻ, bút chì. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - HS chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động thực hành: (30 phút) - Làm bài tập1, 2 (a), 3, 4. * Mục tiêu: Biết đặt tính,làm tính, cộng nhẩm các số tròn chục . - Bước đầu biết về tính chất phép cộng . - Biết giải toán có phép cộng. Tên GV 9 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. * Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu. - Đặt tính rồi tính - Cho HS làm, chia sẻ trước lớp. * Lưu ý HS: Đặt tính sao cho hàng chục thẳng cột với hàng chục, hàng đơn vị thẳng - HS làm bài với hàng đơn vị. 3 HS lên bảng mỗi em làm 1 cột - GV nhận xét và chữa bài. * Bài 2: Tính nhẩm - Bài yêu cầu gì ? * Lưu ý: Củng cố cho HS tính của phép - HS làm bài, chia sẻ cặp đôi, chia sẻ cộng thông qua các VD cụ thể. trước lớp. - GV chỉ vào phép tính 30 + 20 = 50 - 3 HS lên bảng chữa. và 20 + 30 = 50 H: Em có nhận xét gì về các số trong phép - Các số giống nhau. tính này ? H: Vị trí cuả chúng như thế nào ? - Vị trí thay đổi H: Kết quả của 2 phép tính ra sao ? - Đều bằng nhau. * Kết luận: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi . - 1 vài HS nhắc lại * Bài 3: - Cho HS tự đọc bài toán, tự nêu tương tự và làm bài. - Cho HS chữa miệng. - HS làm bài. * Bài 4: Bài yêu cầu gì ? - Nối (theo mẫu) H: 60 + 20 = ? Y/c HS nêu cách nhẩm - Bằng 80 Vậy có thể nối ntn ? - HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp. Vậy các em phải nhẩm kết qủa của các - Nối phép tính 60 + 20 với số 80 là kết phép tính đó rồi mới nối cho chính xác. quả của phép tính đó... - Gọi HS chia sẻ và chữa bài. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Tính: 30 + 10 = 40 20 + 20 = 40 50 + 20 = 70 30 + 40 = 70 40 + 40 = 80 70 + 20 = 90 - Cho HS làm vở, GV quan sát 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) + Trò chơi tiếp sức " Tính nhẩm nhanh" Tên GV 10 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét và tổng kết trò chơi. - Nhận xét chung giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Đạo đức ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH (TIẾT 2) I . MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu : Phải đi bộ trên vỉa hè, nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường . Qua đường ở ngã 3, ngã 4 phải đi theo đèn hiệu và đi vào vạch quy định. Đi bộ đúng quy định là bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người. - Học sinh thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. - Phân được những hành vi đi bộ đúng quy định và sai quy định. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. Phân được những hành vi đi bộ đúng quy định và sai quy định. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ bài tập 3, 4. Tranh bài tập 3, 4 / 35, 36 vở BTĐĐ 1 - Vở BTĐĐ 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi hát bài: “ Đường em đi”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách thực hiện: - HS hát. - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 3. Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS nhắc lại đầu bài * Mục tiêu - Học sinh hiểu : Phải đi bộ trên vỉa hè, nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường . Qua đường ở ngã 3, ngã 4 phải đi theo đèn hiệu và đi vào vạch quy định. Đi bộ đúng Tên GV 11 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 quy định là bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người. - Học sinh thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. - Phân được những hành vi đi bộ đúng quy định và sai quy định. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp. 1 : Làm bài tập 3: 10’ - Giáo viên treo tranh, đọc yêu cầu bài tập : Em thử đoán xem điều gì có thể xảy ra với 3 bạn nhỏ đi dưới lòng đường ? Nếu thấy bạn mình đi như thế, em sẽ nói gì với các bạn ? - Giáo viên mời vài em lên trình bày kết quả thảo luận . - Giáo viên nhận xét bổ sung . - Học sinh quan sát tranh , thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi . - Học sinh thảo luận theo nhóm 2 bạn . - Học sinh lên trình bày . - Cả lớp nhận xét bổ sung ý kiến . * Kết luận: Đi dưới lòng đường là sai quy định , có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác . 2 : Làm bài tập 4 - GV giải thích yêu cầu bài tập 4. 10’ - Em hãy đánh dấu + vào ô dưới mỗi tranh chỉ việc người đi bộ đi đúng quy định . - Cho học sinh nêu nội dung tranh và chỉ rõ đúng sai . - Nối tranh em vừa đánh dấu với khuôn mặt cười . * Kết luận : - Học sinh mở vở BTĐĐ, quan sát tranh ở bài tập 4, thảo luận nhóm đôi. Học sinh đánh dấu vào vở , chia sẻ cặp đôi. - Cho Học sinh lên trình bày trước lớp - Học sinh nối tranh . + Tranh 1, 2, 3,4, 6 đi bộ đúng quy định , tranh 5,7,8 sai quy định. + Đi bộ đúng quy định là tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác . 3 : Bài tập 5: Trò chơi: “ Đèn xanh, đèn đỏ ”. - Học sinh nắm luật chơi : - Giáo viên nêu cách chơi : Học sinh + Đèn xanh , đi đều bước tại chỗ . đứng hàng ngang , đội nọ đối diện với + Đèn vàng : vỗ tay . đội kia , cách nhau khoảng 5 bước . Người điều khiển trò chơi cầm đèn hiệu 12 Tên GV Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 đứng ở giữa cách đều 2 hàng ngang và đọc : “ Đèn hiệu lên màu đỏ Dừng lại chớ có đi 10’ Đèn vàng ta chuẩn bị Đợi màu xanh ta đi ” ( Đi nhanh ! Đi nhanh ! Nhanh, nhanh!) + Đèn đỏ : đứng yên . - Người chơi phải thực hiện đúng động tác theo hiệu lệnh . Ai bị nhầm tiến lên một bước và ra chơi ở vòng ngoài . - Học sinh đọc đt câu này . - Người điều khiển thay đổi hiệu lệnh với nhịp độ tăng dần . Qua 5, 6 phút, em nào còn đứng ở vị trí đến cuối cuộc chơi là người thắng cuộc . - 4. Hoạt động tiếp nối : 2’ - Học sinh đọc đồng thanh các câu thơ cuối bài : “ Đi bộ trên vỉa hè Lòng đường để cho xe Nếu hè đường không có Sát lề phải ta đi Đến ngã tư đèn hiệu Nhớ đi vào vạch sơn Em chớ quên luật lệ An toàn còn gì hơn ” - Nhận xét tiết học . - Dặn Học sinh học bài . Thực hiện đúng những điều đã học . - Xem trước bài hôm sau . Thứ sáu ngày 23 tháng 2 năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 9, 10: VẦN / EO/, ÊU/ ( Thiết kế trang 236) Toán TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục. - Biết giải toán có lời văn. Tên GV 13 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đặt tính,làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục , kĩ năng giải toán có lời văn. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. - Làm bài tập 1, 2, 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: 9 bó que tính .Bảng phụ chép bài tập 1, 2 (a), 3, 4. - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa, 9 bó que tính. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - HS chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. * Giới thiệu cách trừ hai số tròn chục - GV cho HS lấy 5 bó 1 chục que tính (GV thao tác trên bảng) + Năm bó que tính là mấy chục que tính? - GV ghi 5 chục vào cột như SGK - GVcho HS bớt 2 bó que tính (GV thao tác trên bảng) hỏi còn bao nhiêu que tính? *Hướng dẫn kĩ thuật tính trừ. - Đặt tính: 50 . 0 trừ 0 bằng 0 viết 0 20 .5 trừ 2 bằng 3 viết 3 30 Vậy 50 – 20 = 30 2. Hoạt động thực hành: (15 phút) - HS thao tác cá nhân, chia sẻ cặp đôi. - … 5 chục -… còn 30 que tính - HS thảo luận nhóm đôi tìm ra cách đặt tính và cách tính. - HS chia sẻ trước lớp. * Mục tiêu: Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục. 14 Tên GV Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Củng cố giải toán có lời văn. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. - Bài 1: Hướng dẫn HS làm rồi sửa bài. - Lưu ý HS đặt các số thẳng cột - HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp.   40 20 20 70 30 40 - Bài 2. Tính nhẩm.   80 50 30 90 40 50   90 10 80 60 60 00 - HS tập nêu cách tính nhẩm theo mẫu: 50-30 =? - Cho HS làm , chữa bài Nhẩm 5 chục - 3 chục = 2 chục, Vậy 50 - 30 = 20 -Bài 3. GV gọi HS đọc đề toán,tìm hiểu bài Tóm tắt: toán, tóm tắt rồi giải bài toán. Có : 30 cái kẹo - GV cùng HS chữa bài. Thêm: 10 cái kẹo Có tất cả : … cái kẹo? Bài giải : Số cái kẹo có tất cả là: 30 + 10 = 40 ( cái kẹo ) Đáp số: 40 cái kẹo Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Tính: 30 - 10 = 20 60 - 20 = 40 50 - 20 = 30 80 - 40 = 40 50 - 40 = 10 70 - 20 = 50 - Cho HS làm vở, GV quan sát 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) + Trò chơi tiếp sức " Tính nhẩm nhanh" - GV nhận xét và tổng kết trò chơi. - Nhận xét chung giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. ------------------------------------------------------------Thủ công CẮT- DÁN HÌNH HÌNH CHỮ NHẬT( TIẾT 1) A. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Biết cách kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. - Kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. Có thể kẻ, cắt ,dán được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng, hình dán tương đối phẳng. - HS M3, M4: kẻ và cắt dán được hình chữ nhật theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm được hình chữ nhật có kích thước khác. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN sử dụng kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật thành thạo, nhanh. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Tên GV 15 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu. - HS: Kéo, hồ dán. Một tờ giấy màu hình vuông và một tờ giấy vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: HS hát - HS hát. - GV cho HS HS hát, nhận xét... - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp * Hướng dẫn quan sát và nhận xét: - Cho HS quan sát hình chữ nhật mẫu và gợi ý cho - HS thảo luận cặp đôi, ... HS thảo luận: - … 4 cạnh. + Hình chữ nhật có mấy cạnh? - hai cạnh dài bằng nhau và hai + Độ dài của các cạnh như thế nào? cạnh ngắn bằng nhau. * Hướng dẫn HS vẽ chữ nhật: - GV vẽ mẫu và hướng dẫn HS vẽ hình chữ nhật có cạnh dài là 7 ô và cạnh ngắn bằng nhau là 5 ô - Hướng dẫn HS kẻ hình chữ nhật đơn giản chỉ cần - HS kẻ hình chữ nhật ra giấy cắt 2 cạnh là lấy ra được hình chữ nhật. nháp. 2. Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: - Kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. Có thể kẻ, cắt ,dán được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng, hình dán tương đối phẳng. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. Hướng dẫn HS kẻ và cắt trên giấy vở. - GV nhận xét, giúp đỡ những em còn lúng - HS thực hành trên giấy vở từng túng. bước ( theo cách các em tự chọn ) - Cho hai HS lên cắt. - Cho HS thực hành . - Dưới lớp quan sát nhận xét. - GV giúp đỡ HS làm .  Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): - HS M3, M4: kẻ và cắt dán được hình chữ nhật theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm được hình chữ nhật có kích thước khác. 4.Hoạt động tiếp nối: ( 2’) Tên GV 16 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét tiết học. - Cho HS nhắc lại cách cắt dán chữ nhật. - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 12 / 1 / 2018 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................ Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 100 : UÂN - UYÊN A.MUC TIÊU: 1. Kiến thức: HS đọc, viết được : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền. Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài. - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết và luyện nói thành thạo tiếng, từ có uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền; từ và đoạn thơ ứng dụng. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tiếng Việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói. - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: Tên GV 17 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: đêm khuya, hoa huệ, phéc – mơ - tuya... * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: GV cho HS thi đọc. - HS chơi trò chơi. - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền; từ và đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp * Dạy vần uân: - Ghi vần: uân - Đọc trơn: uân - Ghi tiếng : xuân - GT tranh - Ghi từ: mùa xuân *Dạy vần uyên: Quy trình tương tự - So sánh vần uyên với vần uân - Viết tiếng : chuyền - Giới thiệu tranh: bóng chuyền *Từ ngữ ứng dụng: - Viết từ: huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện. - Hướng dẫn đọc từ và tìm tiếng mới - Hướng dẫn đọc toàn bài - GV nhận xét, sửa phát âm. * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ tốt. *Viết bảng con : - Viết mẫu: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền . HD viết. - GV theo dõi, sửa sai. * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị trí, viết khoảng cách các chữ Tên GV - HS phân tích vần, so sánh vần uân với vần uê, ghép vần : uân - Đánh vần, đọc trơn vần: uân - HS ghép tiếng: xuân, phân tích tiếng , đánh vần, đọc trơn cá nhân, ĐT. - Đọc trơn từ: mùa xuân - Phân tích vần: uyên - Giống nhau âm u đầu vần,kết thúc bằng âm n, khác nhau vần uyên có âm đôi yê đứng giữa,vần uân có âm â đứng giữa. - Ghép vần đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng thanh. - Ghép tiếng: chuyÒn, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng chuyền cá nhân , ĐT. - Đọc trơn: bóng chuyền cá nhân ,ĐT - Đọc thầm ,tìm ,phân tích tiếng mới - Đọc tiếng, từ ( cá nhân tổ, lớp) - HS đọc cá nhân, đồng thanh. - HS viết trên không. - HS viết vào bảng con: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền - HS thi tìm nhanh 18 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 bằng con chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại. * Cho hs thi tìm tiếng có chứa vần mới. TIẾT 2: 3. Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS đọc, viết được : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền. Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài. - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp - Luyện tập : *Luyện đọc - HS đọc: uân, xuân, mùa xuân +Đọc vần, tiếng, từ khóa uyên, chuyền, bóng chuyền - HS đọc: huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện GV theo dõi, sửa sai - HS đọc bài trong SGK trang1 +Đọc bài ứng dụng - Giới thiệu tranh vẽ. - Xem tranh - Giới thiệu bài ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng mới - Tìm tiếng mới trong bài - Phát hiện tiếng: xuân - Luyện đọc: chữa sai cho HS, luyện - Đọc cá nhân, tổ, lớp đọc hay, ngắt nghỉ đúng chỗ. - HS đọc bài trong SGK - GV nhận xét. * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, HS M3, M4 đọc trơn các vần, các - HS viết vào vở Tập Viết: uân, uyên, mùa từ, câu ứng dụng tốt. xuân, bóng chuyền. *Luyện viết - Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết - GV theo dõi, uốn nắn - Chấm, chữa một số bài. * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại. *Luyện nói - Em thích đọc truyện - Chủ đề gì? - HS thảo luận và luyện nói trong nhóm đôi theo các câu hỏi gợi ý của GV, chia sẻ trước lớp. - Bạn đang đọc truyện - Tranhvẽ gì? - HS phát biểu tự nhiên + Em thích đọc những lọai truyện gì? + Em thường đọc truyện vào lúc nào? Tên GV 19 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu. HS M3, M4 nói trước lớp tự tin và nói lưu loát. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK, gọi HS đọc - HS đem SGK - Trò chơi: Tìm tiếng mới - Tham dự trò chơi - Dặn HS đọc bài và chuẩn bị bài sau. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 13 tháng 2 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 101 : UÂT-UYÊT A.MUC TIÊU: 1. Kiến thức: HS đọc, viết được : uât, uyết, sản xuất, duyệt binh. Đọc được từ ứng dụng và câu ứng dụng trong bài. - Luyện nói từ 2- 3 câu theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết và luyện nói thành thạo tiếng, từ có uât, uyết, sản xuất, duyệt binh; từ và đoạn thơ ứng dụng. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tiếng Việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói. - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 2. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền... * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: GV cho HS thi đọc. - HS chơi trò chơi. - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút) * Mục tiêu: HS đọc, viết được : uât, uyết, sản xuất, duyệt binh. Đọc được từ ứng dụng và câu ứng dụng trong bài. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp * Dạy vần uât: - Ghi vần: uât - Đọc trơn: uât -HS phân tích vần uất,so sánh vần uât với vần uân. Tên GV 20 Trường Tiểu học ...
- Xem thêm -