Tài liệu Tuần 25_giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1717 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 25: Thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): SƠN TINH, THỦY TINH I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra ,đồng thời phản ánh việc nhân vật đắp đê chống lụt. - Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4, trong sách giáo khoa. Một số học sinh trả lời được câu hỏi 3 (M3, M4) 2. Kỹ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. Chú ý các từ: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,… 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh thi đọc lại bài Voi nhà - Học sinh thực hiện. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích - Lắng nghe. cực. - Giới thiệu bài: Vào tháng 7, tháng 8 hằng năm, - Học sinh nhắc lại tên bài và mở ở nước ta thường xảy ra lụt lội. Nguyên nhân sách giáo khoa. của những trận lụt lội này theo truyền thuyết là do cuộc chiến đấu của hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về cuộc chiến đã kéo dài hàng nghìn năm của hai vị thần này. - Giáo viên ghi tựa bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh. 2. HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,… - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp (đệp), ngà, cựa, hồng mao. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp GV:......... 1 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp. - Học sinh lắng nghe, theo dõi. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp (2 lượt bài). - Luyện đọc từ khó: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,… cả lớp). Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Hỏi: Bài tập đọc có mấy đoạn? - Bài tập đọc được chia làm 3 - Các đoạn được phân chia như thế nào? đoạn. +Đoạn 1: Hùng Vương … nước thẳm. + Đoạn 2: Hùng Vương chưa biết chọn ai … được đón dâu về. + Đoạn 3: Thủy Tinh đến sau … cũng chịu thua. - Gọi 1 học sinh đọc đoạn 1. -1 học sinh đọc bài. - Yêu cầu học sinh xem chú giải và giải nghĩa - Cầu hôn nghĩa là xin lấy người các từ: cầu hôn. con gái làm vợ. - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn và cho - Luyện ngắt giọng câu văn dài biết câu văn học sinh khó ngắt giọng. theo hướng dẫn của giáo viên. - Hướng dẫn học sinh ngắt giọng câu văn khó. - Nghe giáo viên hướng dẫn. - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3. - Yêu cầu học sinh đọc bài nối tiếp nhau. d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Chia nhóm và theo dõi học sinh đọc theo nhóm. Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1 e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm. - Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân. - 3 học sinh tiếp nối nhau đọc bài. Mỗi học sinh đọc một đoạn. Đọc từ đầu cho đến hết bài. - Lần lượt học sinh đọc trước nhóm của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau. -Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, các nhóm thi đọc nối tiếp, đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt. - Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe. nhóm. g. Đọc đồng thanh - Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh đoạn 3. - Học sinh đọc đồng thanh. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. GV:......... TIẾT 2: 2 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: Học sinh hiểu nội dung câu chuyện: truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1. -1 học sinh đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm. - Những ai đến cầu hôn Mị Nương? - Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương là Sơn Tinh và Thủy Tinh. - Họ là những vị thần đến từ đâu? - Sơn Tinh đến từ vùng non cao, còn Thủy Tinh đến từ vùng nước thẳm. - Đọc đoạn 2 và cho biết Hùng Vương - Hùng Vương cho phép ai mang đủ lễ đã phân xử việc hai vị thần đến cầu hôn vật cầu hôn đến trước thì được đón Mị bằng cách nào? Nương về làm vợ. - Lễ vật mà Hùng Vương yêu cầu gồm - Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp những gì? bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. - Vì sao Thủy Tinh lại đùng đùng nổi - Vì Thủy Tinh đến sau Sơn Tinh không giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh? lấy được Mị Nương. - Thủy Tinh đã đánh Sơn Tinh bằng - Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước cách nào? cuồn cuộn. - Sơn Tinh đã chống lại Thủy Tinh như - Sơn Tinh đã bốc từng quả đồi, dời từng thế nào? dãy núi chặn dòng nước lũ. - Ai là người chiến thắng trong cuộc - Sơn Tinh là người chiến thắng. chiến đấu này? - Hãy kể lại toàn bộ cuộc chiến đấu giữa - Một số học sinh M3, M4 kể lại. hai vị thần. - Câu văn nào trong bài cho ta thấy rõ - Câu văn: Thủy Tinh dâng nước lên cao Sơn Tinh luôn luôn là người chiến thắng bao nhiêu, Sơn Tinh lại dâng đồi núi cao trong cuộc chiến đấu này? bấy nhiêu. - Yêu cầu học sinh thảo luận để trả lời - Hai học sinh ngồi cạnh nhau thảo luận câu hỏi 4. với nhau, sau đó một số học sinh phát biểu ý kiến. - Giáo viên kết luận: Đây là một câu - Học sinh nghe. chuyện truyền thuyết, các nhân vật trong truyện như Sơn Tinh, Thủy Tinh, Hùng Vương, Mị Nương đều được nhân dân ta xây dựng lên bằng trí tưởng tượng phong phú chứ không có thật. Tuy nhiên, câu chuyện lại cho chúng ta biết một sự thật trong cuộc sống có từ hàng nghìn năm nay, đó là nhân dân ta đã chống lũ lụt rất kiên cường. 4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: GV:......... 3 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Yêu cầu học sinh nối tiếp nhau đọc lại - 3 học sinh lần lượt đọc nối tiếp nhau, bài. mỗi học sinh đọc 1 đoạn truyện. - Gọi học sinh dưới lớp nhận xét sau - Học sinh nhận xét. Lớp theo dõi. mỗi lần đọc. - Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp - Học sinh lắng nghe. bình chọn học sinh đọc tốt nhất. Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 5. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa bài. - Học sinh trả lời. + Em thích nhân vật nào trong bài? Vì - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân. sao? + Nội dung của câu chuyện là gì? - Học sinh trả lời: truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt. - Giáo viên chốt lại những phần chính - Lắng nghe. trong tiết học. - Nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về luyện đọc bài và - Lắng nghe và thực hiện. chuẩn bị bài: Bé nhìn biển. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………. TOÁN: MỘT PHẦN NĂM I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “một phần năm”, biết đọc, viết 1/5 - Biết thực hành chia một một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng chia một một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. GV:......... 4 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, các mảnh bìa hình vuông, hình ngôi sao, hình chữ nhật. - Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi: Xì điện: Tổ chức cho học - Học sinh tham gia chơi. sinh xì điện đọc thuộc bảng chia 5. - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên - Lắng nghe. dương học sinh tích cực. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bảng: Một phần năm bài vào vở. 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5. - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau. *Cách tiến hành: - Học sinh quan sát hình vuông và nhận thấy: -Theo dõi thao tác của giáo viên và phân - Hình vuông được chia làm 5 phần tích bài toán, sau đó trả lời: Được một bằng nhau, trong đó một phần được tô phần năm hình vuông. màu. Như thế là đã tô màu một phần - Học sinh viết: 1/5 năm hình vuông. - Học sinh đọc: Một phần năm. - Học sinh nghe. - Hướng dẫn học sinh viết: 1/5; đọc: Một phần năm. - Kết luận: Chia hình vuông bằng 5 phần bằng nhau, lấy đi một phần (tô màu) được 1/5 hình vuông. Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 3. HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5. *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu Bài 1 : của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Đã tô màu 1/5 hình nào? - Tô màu 1/5 hình A, hình D. - Nhận xét, tuyên dương học sinh. * Ôn tập lại BT1 – Bài bảng chia 5: Bài 1: Số ? - Từng học sinh lần lượt trả lời: GV:......... 5 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 - Yêu cầu từng học sinh trả lời kết quả. Năm học 2017 - 2018 SBC 10 SC 5 T 2 20 5 4 30 5 6 40 5 8 50 5 10 ... ... ... - Nhận xét và tuyên dương học sinh. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài - Học sinh tự làm bài sau đó báo tập µBài tập PTNL: (M3, M4) Hình nào đã tô cáo kết quả với giáo viên: Hình 1 1 1 đã tô màu 5 số chấm tròn? màu số chấm tròn? 5 4. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp - Học sinh tham gia chơi. chơi trò chơi nhận biết “một phần năm” tương tự như trò chơi nhận biết “một phần hai” đã giới thiệu ở tiết 105. - Tuyên dương nhóm thắng cuộc. - Lắng nghe. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên - Lắng nghe và thực hiện. lớp. Xem trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỂ CHUYỆN: SƠN TINH, THỦY TINH I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung: truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt. - Xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện (BT1); dựa theo tranh kể lại được nội dung câu chuyện (BT2). Một số học sinh biêt kể lại toàn bộ câu chuyện (BT3). 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: GV:......... 6 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não” - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: 3 tranh minh hoạ câu chuyện trong sách giáo khoa (phóng to, nếu có thể). - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia thi kể. Quả tim khỉ - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng 2. HĐ kể chuyện. (22 phút) *Mục tiêu: - Học sinh xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện (BT1); dựa theo tranh kể lại được nội dung câu chuyện (BT2). - Một số học sinh kể được toàn bộ câu chuyện (BT3). (M3, M4) *Cách tiến hành: Việc 1: Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh theo đúng nội dung câu chuyện: Làm việc cả lớp - Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập 1. - Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh theo đúng nội dung câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. - Treo tranh và cho học sinh quan sát tranh. - Quan sát tranh. - Hỏi: Bức tranh 1 minh hoạ điều gì? - Bức tranh 1 minh hoạ trận đánh của hai vị thần. Thủy Tinh đang hô mưa, gọi gió, dâng nước, Sơn Tinh bốc từng quả đồi chặn đứng dòng nước lũ. - Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện? - Đây là nội dung cuối cùng của câu chuyện. - Hỏi: Bức tranh 2 vẽ cảnh gì? - Bức tranh 2 vẽ cảnh Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và đón được Mị Nương. - Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện? - Đây là nội dung thứ hai của câu chuyện. - Hãy nêu nội dung của bức tranh thứ 3. - Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương. - Hãy sắp lại thứ tự cho các bức tranh theo đúng -1 học sinh lên bảng sắp xếp lại nội dung truyện. thứ tự các bức tranh: 3, 2, 1. Việc 2: Kể lại toàn bộ nội dung truyện (M3, GV:......... 7 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 M4 kể): Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên chia học sinh thành các nhóm nhỏ. - Học sinh tập kể chuyện trong Mỗi nhóm có 3 học sinh và giao nhiệm vụ cho nhóm. các em tập kể lại truyện trong nhóm: Các nhóm kể chuyện theo hình thức nối tiếp. Mỗi học sinh kể một đoạn truyện tương ứng với nội dung của mỗi bức tranh. - Tổ chức cho các nhóm thi kể. - Các nhóm thi kể theo hai hình thức kể trên. - Nhận xét và tuyên dương các nhóm kể tốt. Lưu ý: - Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4 3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận trong cặp -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện kể về việc gì? - Học sinh trả lời. - Em hãy nêu ý nghĩa câu chuyện trên? - Học sinh trả lời: truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt - Giáo viên cùng học sinh nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhớ. Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 4. HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện. - Học sinh nhắc lại - Hỏi lại những điều cần nhớ. - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe và thực hiện. thân nghe. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... Thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP GV:......... 8 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Thuộc bảng chia 5. - Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5). 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1,2,3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Đố bạn biết: Giáo viên vẽ trước lên - Học sinh tham gia chơi. bảng một số hình học và yêu cầu học sinh nhận biết các hình đã tô màu 1 5 hình. - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe. dương những học sinh trả lời đúng và nhanh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày bài vào vở. 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng chia 5. - Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5). *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu Abc của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả. - Học sinh lầm lượt nêu kết quả. - Nhận xét bài làm học sinh. - Gọi học sinh đọc thuộc lòng bảng chia 5. - 2 học sinh đọc thuộc lòng bảng chia 5 trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét. Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Bài tập yêu cầu gì? - Tính nhẩm. GV:......... 9 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 - Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả. - Nhận xét bài làm học sinh. - Hỏi: Một bạn nói: “Khi biết kết quả của 5 x 2 = 10 ta có thể ghi ngay kết quả của 10 : 2 = 5 và 10 : 5 mà không cần tính”. Theo em bạn đó nói đúng hay sai? Vì sao? Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Có tất cả bao nhiêu quyển vở? - Chia đều cho 5 bạn nghĩa là chia như thế nào? - Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả. Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nối tiếp chia sẻ. - Bạn đó nói đúng vì 2 phép chia 10 : 2 = 5 và 10 : 5 là các phép chia được lập ra từ phép nhân 5 x 2 = 10. Khi lập các phép chia từ 1 phép tính nhân nào đó, nếu ta lấy tích chia cho thừa số này thì sẽ được kết quả là thừa số kia. - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Có tất cả 35 quyển vở - Nghĩa là chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi bạn nhận được một phần. - Học sinh làm bài: Bài giải: Số quyển vở của mỗi bạn nhận được là: 35: 5 = 7 (quyển vở) Đáp số: 7 quyển vở - Học sinh nhận xét. - Lắng nghe. - Tổ chức cho học sinh nhận xét bài trên bảng. - Giáo viên nhận xét chung. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập µBài tập PTNL: Bài tập 3 (M3): Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi - Học sinh tự làm bài sau đó báo báo cáo kết quả với giáo viên. cáo kết quả với giáo viên: Bài giải: Xếp được vào số đĩa là: 25 : 5 = 5 (đĩa) Đáp số: 5 đĩa Bài tập 4 (M4): Yêu cầu học sinh tự làm bài và - Học sinh tự làm bài rồi báo cáo báo cáo kết quả với giáo viên. kết quả với giáo viên: Hình a đã khoanh vào 1 5 số con voi. 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh đọc thuộc lòng bảng - Học sinh đọc. chia 5. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem - Lắng nghe và thực hiện. trước bài: Luyện tập chung. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV:......... 10 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... CHÍNH TẢ: (Tập chép) SƠN TINH, THỦY TINH I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng chính tả hình thức đoạn văn xuôi. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả. - Làm được bài tập 2a. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả ch/tr. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2. - Học sinh: Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan. - Nhận xét bài làm của học sinh ở tiết trước, - Lắng nghe. khen em viết tốt. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. - Mở sách giáo khoa. 2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm thế tốt để viết bài. - Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: của giáo viên. Qua đó nắm được nội dung đoạn viết, cách trình bày, những điều cần lưu ý: + Đoạn văn giới thiệu với chúng ta điều gì? + Giới thiệu về vua Hùng Vương thứ mười tám. Oâng có một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. GV:......... 11 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 Khi nhà vua kén chồng cho con gái thì đã có hai chàng trai đến cầu hôn. + Yêu cầu học sinh quan sát kĩ bài viết mẫu trên + Khi trình bày một đoạn văn, bảng và nêu cách trình bày một đoạn văn. chữ đầu đoạn phải viết hoa và lùi vào một ô vuông. - Trong bài có những chữ nào phải viết hoa? - Các chữ đứng đầu câu văn và các chữ chỉ tên riêng như Sơn Tinh, Thủy Tinh. - Hãy tìm trong bài thơ các chữ bắt đầu bởi âm - tuyệt trần, công chúa, chồng, r, d, gi, ch, tr; các chữ có dấu hỏi, dấu ngã. chàng trai, non cao, nước,… - giỏi, thẳm,… - Đọc lại các tiếng trên cho học sinh viết vào -Viết các từ khó, dễ lẫn. bảng con. Sau đó, chỉnh sửa lỗi cho học sinh, nếu có. - Nhận xét bài viết bảng của học sinh. - Lắng nghe. 3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh viết lại chính xác một đoạn trong bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh. - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe. thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định. - Cho học sinh viết bài (viết từng câu theo hiệu - Học sinh viết bài vào vở. lệnh của giáo viên). Lưu ý: - Tư thế ngồi, cách cầm bút và tốc độ viết của các đối tượng M1. 4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi - Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài - Học sinh xem lại bài của mình, trong sách giáo khoa. dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng bút mực. - Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài. - Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh. - Lắng nghe 5. HĐ làm bài tập: (6 phút) *Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả ch/tr. *Cách tiến hành: GV:......... 12 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 Bài 2: Hoạt động cá nhân - Gọi học sinh đọc đề bài, sau đó tổ chức cho -2 học sinh làm bài trên bảng lớp. học sinh thi làm bài nhanh. 5 học sinh làm xong Cả lớp làm bài vào Vở bài tập đầu tiên được tuyên dương. Tiếng Việt 2, tập hai. Đáp án: trú mưa, chú ý; truyền tin, chuyền cành; chở hàng, trở về. - Giáo viên nhận xét chung và chốt đáp án. 6. HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên bài học. - Học sinh nêu. - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Lắng nghe. học. - Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập. không mắc lỗi cho cả lớp xem. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết - Lắng nghe và thực hiện. lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem trước bài chính tả sau: Bé nhìn biển. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. TẬP ĐỌC: BÉ NHÌN BIỂN I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung: Bé yêu biển, bé thấy biển to, rộng và ngộ nghỉnh như trẻ con. - Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa, thuộc 3 khổ thơ đầu. 2. Kỹ năng: Bước đầu biết đọc rành mạch, thể hiện giọng vui tươi hồn nhiên. Chú ý các từ: Biển, nghỉ hè, tưởng rằng, nhỏ, bãi giằng, bễ, vẫn, trẻ,… 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa. Bảng phụ viết sẵn từ, câu cần luyện đọc. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: GV:......... 13 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc bài Dự báo thời tiết. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh. - Hỏi: Trong lớp chúng ta, con nào đã được đi tắm biển? Khi được đi biển, các con có suy nghĩ, tình cảm gì? Hãy kể lại những điều đó với cả lớp. - Giới thiệu: Trong bài tập đọc hôm nay, chúng ta sẽ được nhìn biển qua con mắt của một bạn nhỏ. Lần đầu được bố cho ra biển, bạn nhỏ có những tình cảm, suy nghĩ gì? Chúng ta cùng học bài hôm nay để biết được điều này nhé. - Giáo viên ghi tựa bài: Bé nhìn biển. Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Học sinh thực hiện. - Học sinh lắng nghe. - Một số học sinh trả lời. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa. 2. HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ: Biển, nghỉ hè, tưởng rằng, nhỏ, bãi giằng, bễ, vẫn, trẻ,… - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: bễ, còng, sóng lừng. *Cách tiến hành: a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Giáo viên đọc mẫu toàn bài lần 1. Chú ý: - Nghe giáo viên đọc, theo dõi và Giọng vui tươi, thích thú. đọc thầm theo. b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp. - Yêu cầu học sinh tìm các từ cần chú ý phát - Biển, nghỉ hè, tưởng rằng, âm: Học sinh tìm các tiếng trong bài có thanh nhỏ, bãi giằng, bễ, vẫn, trẻ,… hỏi/ ngã, âm cuối là n, c, t? (Học sinh trả lời, giáo viên ghi các từ này lên bảng) - Đọc mẫu, sau đó gọi học sinh đọc các từ này. - 3 đến 5 học sinh đọc cá nhân, (Tập trung vào các học sinh mắc lỗi phát âm) học sinh đọc theo tổ, đồng thanh. - Yêu cầu học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu - Đọc bài nối tiếp kết hợp giải trong bài. nghĩa từ mới. Mỗi học sinh chỉ đọc 1 câu. Đọc từ đầu cho đến hết bài. Chú ý phát âm đối với đối tượng M1 c. Học sinh nối tiếp đọc từng khổ trước lớp. - Yêu cầu học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ -Tiếp nối nhau đọc hết bài. thơ trước lớp. d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Tổ chức cho học sinh luyện đọc bài theo nhóm - Lần lượt từng học sinh đọc nhỏ. Mỗi nhóm có 4 học sinh. trong nhóm. Mỗi học sinh đọc 1 khổ thơ cho đến hết bài. GV:......... 14 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1 e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm. -Tổ chức cho học sinh thi đọc từng khổ thơ, đọc - Mỗi nhóm cử 2 học sinh thi cả bài. đọc. - Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe. nhóm g. Đọc đồng thanh - Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh cả bài. - Học sinh đọc đồng thanh. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút) *Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa: Bé yêu biển, bé thấy biển to, rộng và ngộ nghĩnh như trẻ con. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Hỏi: Tìm những câu thơ cho thấy biển rất - Học sinh thảo luận cặp đôi và rộng. phát biểu ý kiến: Những câu thơ cho thấy biển rất rộng là: Tưởng rằng biển nhỏ, Mà to bằng trời, Như con sông lớn, Chỉ có một bờ, Biển to lớn thế. - Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như - Những câu thơ cho thấy biển trẻ con? giống như trẻ con đó là: Bãi giằng với sóng, Chơi trò kéo co, Lon ta lon ton. - Em thích khổ thơ nào nhất, vì sao? - Học sinh cả lớp đọc lại bài và trả lời: + Em thích khổ thơ 1, vì khổ thơ cho em thấy biển rất rộng. + Em thích khổ thơ thứ 2, vì biển cũng như em, rất trẻ con và rất thích chơi kéo co. + Em thích khổ thơ thứ 3, vì khổ thơ này tả biển rất thật và sinh động. + Em thích khổ thơ 4, vì em thích những con sóng đang chạy lon ton vui đùa trên biển. 4. HĐ Học thuộc lòng bài thơ: (8 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp - Giáo viên treo bảng phụ đã chép sẵn bài thơ, - Học thuộc lòng bài thơ. yêu cầu học sinh đọc đồng học sinh học thuộc lòng. - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bài - Các nhóm thi đọc theo nhóm, GV:......... 15 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 thơ. - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 5. HĐ Tiếp nối: (4 phút) Năm học 2017 - 2018 cá nhân thi đọc cá nhân. - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Lắng nghe. học: - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị - Lắng nghe và thực hiện. bài Tôm Càng và Cá Con. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) .............................................................................................................................................................................................. BUỔI CHIỀU: TNHX: PHIẾU KIỂM TRA 2 (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... THỂ DỤC: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, 2 TAY CHỐNG HÔNG VÀ DANG NGANG. TRÒ CHƠI NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang - Biết cách chơi và tham gia chơi được. GV:......... 16 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn. 3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã học ở tiết trước: Đi thường theo vạch kẽ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang - Giáo viên nhận xét. - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang - Phân tích lại kỹ thuật của động tác đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật. - Sau đó điều khiển cho học sinh thực hiện. - Quan sát,nhắc nhở học sinh. (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 2: Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” - Phân tích lại và thị phạm cho học sinh nắm được cách chơi. - Sau đó cho học sinh chơi thử. - Nêu hình thức xử phạt. (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực.) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát. - Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng toàn thân. - Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. GV:......... 17 ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC * * * * * * * * Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * 26p 16p 2-3lần 10p 2-3lần 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 - Dặn học sinh về nhà tập luyện them. * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỸ NĂNG SỐNG: GHI NHỚ SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp đơn giản. - Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5) - Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số và giải bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5) 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1,2,4. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Tổ chức cho học sinh - Học sinh tham gia chơi. đọc thuộc lòng bảng chia 5. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. GV:......... 18 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 sinh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập chung. trình bày bài vào vở. 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp đơn giản. - Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5) - Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số. *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Hướng dẫn học sinh tính theo mẫu: Tính 3 x 4 = 12 Viết 3 x 4 : 2 = 12 : 2 =6 - Học sinh tự làm bài theo mẫu. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu 3 em lên bảng chia sẻ kết quả. - 3 học sinh lên bảng làm bài, mỗi em làm một ý. a)5 x 6 : 3 = 30 : 3 = 10 b) 6 : 3 x 5 = 2 x 5 = 10 c) 2 x 2 x 2 = 2 x 3 =6 - Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng. - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có). - Nhận xét bài làm từng em. Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu 4 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi em - 4 học sinh làm bài: x x2= 6 làm một ý. a) x +2= 6 x =6-2 x =6:2 x =4 x =3 b) 3+ x = 15 3x x = 15 x = 15 x = 15 : 3 3 x x =5 - Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng. = 12 - Giáo viên nhận xét chung. - Học sinh nhận xét. Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Mỗi chuồng có 5 con thỏ. - 4 chuồng như thế có bao nhiêu - Để tìm số con thỏ trong 4 chuồng, em thực con thỏ? hiện phép tính gì? - Để tìm số con thỏ trong 4 GV:......... 19 Tiểu học .............. Giáo án lớp 2D Tuần 25 Năm học 2017 - 2018 chuồng, em thực hiện phép tính 5 - Hỏi: Tại sao để tìm số con thỏ trong 4 chuồng, x 4. em lại thực hiện phép nhân 5 x 4? - Vì có tất cả 4 chuồng thỏ như nhau, mỗi chuồng có 5 con thỏ, như vậy nghĩa là 5 con thỏ được lấy 4 lần nên ta thực hiện phép - Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả. nhân 5 x 4. - Học sinh làm bài: Bài giải: Số con thỏ có tất cả là: 5 x 4 = 20 (con) - Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn Đáp số: 20 con. trên bảng. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập µBài tập PTNL: Bài tập 3 (M3): Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. - Học sinh tự làm bài sau đó báo cáo kết quả với giáo viên: Hình đã tô màu 1 2 số ô vuông là hình C, Hình đã tô màu 1 3 số ô vuông là hình A, Hình đã tô màu 1 4 số ô vuông là hình D, Hình đã tô màu Bài tập 4 (M4): Yêu cầu học sinh tự làm bài và báo cáo kết quả với giáo viên. 4. HĐ Tiếp nối: (3 phút) 1 5 số ô vuông là hình B. - Học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Học sinh lắng nghe. dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Làm - Lắng nghe và thực hiện. lại các bài tập sai. Xem trước bài: Giờ, phút. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. GV:......... 20 Tiểu học ..............
- Xem thêm -