Tài liệu Tuần 30_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 796 |
  • Lượt tải: 77

Mô tả:

Tuần 30_Giáo án Lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 Tuần 30: Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018 Tiếng Việt: Tiết 1, 2: VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ ÂM ĐẦU GI/ R/D ( Thiết kế trang 73) ------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------Đạo đức BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG (T1) I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Kể được một vài lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con người. - Nêu được một vài việc làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. - Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên. - Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác; Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh họa , phiếu bài tập - - HS : Vở bài tập Đạo đức . Bài hát “ Ra chơi vườn hoa ” ( Văn Tấn ) - Điều 19, 26, 27, 32, 39 công ứớc QT về QTE. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Ra chơi vườn hoa ” ( Văn Tấn ). * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách thực hiện: - HS hát. - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (30 phút) * Mục tiêu: - Kể được một vài lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con người. Tên GV 1 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 - Nêu được một vài việc làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp. 1 : Quan sát - GV cho HS quan sát cây và hoa ở sân - 2 HS trả lời. trường; thảo luận theo các nội dung sau : + Ra chơi ở sân trường, vườn hoa em có thích không ? + Những nơi đó có đẹp, có mát không ? + Để sân trường, vườn hoa, công viên - HS đọc đầu bài. luôn đẹp, luôn mát mẻ, em phải làm gì ? - Yêu cầu HS trình bày. - Nhận xét, tuyên dương. - HS quan sát cây và hoa ở sân * Kết luận: Cây và hoa làm cho cuộc trường; và thảo luận. sống thêm đẹp, không khí trong lành, mát + Các em rất thích ra chơi ở sân mẻ. Các em có quyền được sống tronng trường. môi trường trong lành, an toàn. Các em cần chăm sóc, bảo vệ cây và hoa nơi công + Sân trường em rất đẹp cộng. +Để sân trường, vườn hoa đẹp em 2: Bài tập 1: không xả rác, không bẻ cành, hái - GV treo tranh, hướng dẫn HS quan sát hoa, tranh và thảo luận : + Tranh vẽ các bạn nhỏ đang làm gì ? + Những việc làm đó có tác dụng gì ? + Em có làm được như các bạn không ? - HS cùng kết luận - Gọi HS trình bày. - Nhận xét, tuyên dương. * Kết luận : Các em biết tưới cây, rào - HS quan sát tranh và thảo luận cây, nhổ cỏ, bắt sâu. Đó là những việc theo cặp. làm nhằm bảo vệ, chăm sóc cây và hoa nơi công cộng, làm cho trường em, nơi sống em thêm đẹp, thêm trong lành. - Hs quan sát tranh, thảo luận nhóm 3: Bài tập 2 4 em - GV yêu cầu HS thảo luận theo các nội - Các nhóm trình bày. dung sau : + Các bạn trong tranh đang làm gì ? + Em tán thành những việc làm nào? Tại sao? - HS nghe kết luận - Yêu cầu các nhóm lên trình bày. - Nhận xét, tuyên dương. - GV hướng dẫn HS tô màu vào quần áo của bạn có hành động đúng. * Kết luận: Biết nhắc nhở, khuyên bạn không phá hoại cây là hành động đúng. - HS thảo luận nhóm 4 theo các tình - Bẻ cành, đu cây là hành động sai. Vì các huống trên. bạn không biết bảo vệ cây và nếu bị ngã thì rất nguy hiểm cho bản thân. Tên GV 2 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A + Giáo dục bảo vệ môi trường: Các em cần phải biết bảo vệ cây và hoa ở vườn trường em, nơi công cộng để các em được học tập và vui chơi trong môi trường trong lành. 3. Hoạt động tiếp nối : 5’ - Vì sao em không được bẻ cành, hái hoa nơi công cộng ? - Nhận xét tiết học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. Năm học: 2017- 2018 - Đại diện các nhóm trình bày. - HS tô màu vào bài tập - HS nghe kết luận - HS trả lời --------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------Thể dục TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Giúp học sinh Biết cách chuyền bóng theo nhóm 2 người ( bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ ) - Bước đầu biết cách chơi trò chơi ( có kết hợp với vần điệu). 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện các động tác chơi trò chơi chuyền cầu... thành thạo, nhanh. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường , 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục. - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: Cầu, còi, vợt và bảng con... III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Hoạt động khởi động : - GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu 1 – 2’ cầu buổi tập x - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc 1 – 2’ GV 3 Trường Tiểu học... Tên GV Xxxxxxxx Xxxxxxxx Giáo án tổng hợp – Lớp 1A - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Xoay các khớp 2. Hoạt động thực hành : - Trò chơi : Kéo cưa , lừa xẻ Năm học: 2017- 2018 1’ 2’ x GV x x x x x x x x x x x x 8 – 10’ - Chuyền bóng theo nhóm 2 người GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn lại cách chơi HS tham gia chơi 3. Hoạt động kết nối : - Đi thường theo nhịp 2 - 4 hàng dọc - Tập động tác vươn thở và điều hoà - GV cùng HS hệ thống bài học , giao bài tập về nhà. x 8 – 10’ Xxxxxxxx x GV Xxxxxxxx x 2 - 3’ 2 x 8 nhịp 1- 2’ Xxxxxxxx x GV Xxxxxxxx x x ---------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 ( TRỪ KHÔNG NHỚ ) I. MỤC TIÊU: Giúp HS 1. Kiến thức: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 30, 36 - 4. - Củng cố tính nhẩm. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 - 30, 36 - 4, rèn kĩ năng tính nhẩm. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. - Làm bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3). II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3). Các thẻ que tính và que tính lẻ. - Học sinh: Các thẻ que tính và que tính lẻ. Bảng con, vở ô li Toán.. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. Tên GV 4 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi bài... - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút) * Mục tiêu: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 30, 36 - 4. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. Bước 1: HD HS thao tác trên que tính. - Y/c HS lấy 65 que tính, và giáo viên - HS lấy 65 que tính . thao tác trên bảng lớn để tìm kết quả. - HS thảo luận cặp đôi và chia sẻ trước - Cho HS thảo luận cặp đôi HS để được lớp, đọc lại kết quả phép tính. tìm các số chỉ chục, chỉ đơn vị và kết quả phép tính điền vào cột chục và đơn vị.65 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? - 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị - Tách ra 3 bó (gồm 30 que tính) - HS tách lấy 3 bó. HS thảo luận cặp - 30 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? đôi và chia sẻ trước lớp, đọc lại kết quả phép tính. - 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị. - GV nói đồng thời viết vào bảng. - Nghe, quan sát. - Còn lại: 3 bó và 5 que rồi thì viết 3 ở cột chục và 5 ở cột đơn vị vào dòng cuối bảng. chục đơn vị - HS quan sát và lắng nghe - HS nhắc lại cách đặt tính 6 5 - Vài HS nhắc lại cách tính - 3 0 - Trừ số có hai chữ số cho số tròn 3 5 chục. - Vài HS nhắc lại cách đặt tính và tính trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số. Bước 2: GT kỹ thuật làm tính 65 – 30 - HS nêu yêu cầu của bài + Đặt tính: - 2 HS lên bảng, lớp làm bảng con - Viết 65 rồi viết 30 sao cho chục thẳng cột chục, đơn vị thẳng cột đơn vị. - Viết dấu - Kẻ vạch ngang thay cho dấu bằng + Tính: (Từ phải sang trái) 65 * 5 trừ 0 bằng 5, viết 5 - Học sinh nhắc lại: cá nhân, nhóm, cả 30 * 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 lớp. 35 -Đây là phép tính thuộc dạng số có 2 chữ số trừ số có 2 chữ số. - Tương tự với phép tính 36 - 4 Tên GV 5 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 - GV HD làm tính trừ. - Nghe, quán sát. 36 * 6 trừ 4 bằng 2, viết 2 - Học sinh nêu cách tính 4 * Hạ 3, viết 3 - Học sinh đặt tính ra bảng con. 32 - Phép tính này thuộc dạng số có hai chữ số trừ số có một chữ số. 3. Hoạt động thực hành: (20 phút) - Làm bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3). * Mục tiêu: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 30, 36 - 4. - Củng cố tính nhẩm. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. 82 75 48 69 + Bài 1: Tính  a.  50  40  20 50 - Cho HS làm vở chia sẻ trước lớp. 32 35 28 19 - Nhận xét… 37 88 33 * Lưu ý: HS M3, M4nêu được cách đặt b.  68    4 2 7 3 tính và cách tính. HS M1, M2 đặt các số 64 35 81 30 thật thẳng cột. - Hs đọc yêu cầu. - Hs làm bài vở, cho chơi trò chơi: + Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s "Điền đúng, điền nhanh" chữa bài. a, 57 b, 57 c, 57 d, 57 5 5 5 5 50 s 52 s 07 s 52 đ - Nhận xét, chốt lại đáp án đúng. + Bài 3 (cột 1, 3): - Tính nhẩm - Cho HS làm bài , chia sẻ trước lớp... - HS làm bài , chia sẻ trước lớp... a, 66 - 60 = 6 78 - 50 = 28 b, 58 - 4 = 54 58 - 8 = 50 … ? Cách tính nhẩm? - Nêu cách tính nhẩm. * Bài tập phát triển năng lực: ( Dành + Bài 3 ( cột 2) cho HS M3, M4): 98 – 90 = 8 67 – 7 = 60 59 – 30 = 29 67 - 5 = 62 - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét + Bài 4: a, 64 - 60 = 4 35 – 3 = 32 77 - 50 = 27 46 – 2 = 44 b, 56 - 4 = 54 33 – 3 = 30 98 - 8 = 90 27 – 4 = 23 4. Hoạt động tiếp nối: - GV đưa bảng phụ chép các phép tính, - HS chơi trò chơi: cho HS chơi trò chơi: “Xì điện”. 98 - 90 = 8 - GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi… 59 - 30 = 29 - Nhận xét trò chơi, TD… 67 - 7 = 60 15 - 12 =3 ? Tiết toán hôm nay con học bài gì? - GV nhắc lại nội dung tiết học. Tên GV 6 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 - Nhận xét tiết học. ---------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2018 Âm nhạc ĐI TỚI TRƯỜNG ( Giáo viên chuyên) -------------------------------------------------------------Tiếng Việt: Tiết 3, 4: LUYỆN TẬP ( Thiết kế trang 76) --------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết đặt tính, làm tính trừ, tính nhẩm các số trong phạm vi 100 (không nhớ). - Củng cố kĩ năng giải toán . 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tính trừ các số có hai chữ số và kĩ năng giải toán. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. - Làm bài tập 1, 2, 3, 5. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3, 5. - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: - GV cho HS Tên GV 7 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi bài... - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 3. Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm bài tập 1, 2, 3, 5. * Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng tính trừ các số có hai chữ số và kĩ năng giải bài toán có phép trừ. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. + Bài 1: Đặt tính rồi tính.- GV nêu phép - HS thực hiện trên bảng lớp, bảng con. tính yêu cầu HS thực hiện trên bảng lớp, bảng con. - Nhận xét, chốt lại phép tính đúng. 45 57 72 70 66 23 31 60 40 25 ? Cách đặt tính và cách thực hiện phép trừ 22 26 12 30 41 ? - Nhắc lại cách đặt tính và cách thực * Lưu ý: HS M3, M4 nêu được cách đặt hiện phép trừ tính và cách tính. HS M1, M2 đặt các số thật thẳng cột. * Chốt: Nêu lại cách đặt tính, thứ tự tính và cách ghi kết quả. + Bài 2: - Tính nhẩm - Đọc yêu cầu, tính nhẩm cá nhân và chơi trò chơi, chữa bài - Cho HS tính nhẩm cá nhân và chơi trò chơi: “ Xì điện ”. 65 - 5 = 60 65 - 60 = 5 - Gọi HS chữa miệng kết quả. 70 - 30 = 40 94 - 3 = 91 - Nhận xét, chốt lại kết quả đúng. 21 - 1 = 20 21 - 20 = 1 + Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - Điền dấu thích hợp vào ô trống - Y/c HS nêu cách làm bài ? - Thực hiện phép tính rồi so sánh kết quả và điền dấu. - Cho HS làm vào vở, gọi HS chữa bài - HS làm bài, chữa bài. trên bảng lớp. 35 - 5 < 35 – 4 43 + 3 > 43 - 3 30 - 20 = 40 – 30 31 + 42 = 41 + 32 - Nhận xét, chốt lại đáp án đúng. + Bài 5: Nối (theo mẫu) - GV HD mẫu. - Nghe HD mẫu. - Chia nhóm cho HS thảo luận làm bài. - HS thảo luận nhóm 4 làm bài ra bảng - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả nhóm. thảo luận. - Trình bày kết quả thảo luận. - Chữa bài, chốt lại bài làm đúng. * Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét.. Tên GV 8 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A * Bài 4: Gọi HS đọc đề bài. - Làm vở và chữa bài. - Quan sát giúp đỡ HS M1. Năm học: 2017- 2018 - HS đọc và làm, chia sẻ trước lớp: Tóm tắt Có tất cả: 35 bạn Nữ : 20 bạn Nam : ... bạn? Bài giải: * Lưu ý: HS M1, M2 giải được bài toán Số bạn nam có là: với những câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu. ( Lớp1B có số bạn nam là): HS M3, M4 sẽ có nhiều cách nêu câu lời 35 – 20 = 15 ( bạn) giải khác nhau. Đáp số: 15 bạn 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Thi nhẩm nhanh: 33 + 22; 44 + 33; - Học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn 55 + 11. ai”. - Nhận xét giờ học. - Về nhà học lại bài, xem trước bài: Phép trừ trong phạm vi 100. ---------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ ÂM ĐẦU L/N ( Thiết kế trang 70 ) ------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Môn: Tự nhiên – Xã hội BÀI 30. TRỜI NẮNG – TRỜI MƯA I.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Giúp học sinh biết: - Những dấu hiệu chính của trời nắng, trời mưa. - 2. Kĩ năng: - HS có kĩ năng bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa. - 3.Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa. - GDBVMT. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. Tên GV 9 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV : Tranh phóng to SGK. -Tranh sưu tầm về cảnh trời nắng, trời mưa. -HS sưu tầm tranh về cảnh trời nắng, trời mưa mang đến lớp. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: " Trời nắng, trời mưa ”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách thực hiện: - GV cho HS hát. - HS hát. - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS lắng nghe nhắc lại đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25 phút) * Mục tiêu: Kể tên những dấu hiệu chính của trời nắng, trời mưa. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. 1: Làm việc với những tranh ảnh về trời mưa, trời nắng. - Nhận biết các dấu hiệu chính của trời nắng, - HS làm việc theo nhóm . - Phân loại tranh ảnh mà các em trời mưa. mang đến lớp. - Biết mô tả bầu trời và những đám mây. - 1 em trong nhóm nêu lên 1 dấu - Chia lớp 3 nhóm. hiệu của trời nắng, nói và chỉ vào Kết luận: - Khi trời nắng, bầu trời trong xanh, có mây tranh. trắng. Mặt trời sáng chói, nắng vàng chiếu - 1 em trong nhóm nêu dấu hiệu trời mưa, nói và chỉ vào tranh. rọi mọi cảnh vật, đường phố khô ráo. - Vài học sinh nhắc lại. - Khi trời mưa, có nhiều giọt mưa rơi, bầu trời phủ đầy mây xám nên thường không - Đại diện nhóm lên trình bày. nhìn thấy mặt trời, nước mưa làm ướt đường HS trả lời phố, cỏ cây mọi vật đều ở ngòai trời - Chăm sóc và bảo vệ chúng 3. Hoạt động thực hành: (3 phút) * Mục tiêu: HS có kĩ năng bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa. - Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. 2: Thảo luận. Học sinh có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời mưa, trời - Mở SGK bài 30. nắng. - Thảo luận nhóm 4. Trả lời câu hỏi. - Tại sao khi đi dưới trời nắng, các bạn - Chia sẻ trước lớp. phải nhớ đội nón, mũ? - Để không bị ướt, khi đi dưới trời mưa, bạn phải nhớ làm gì? 10 Trường Tiểu học... Tên GV Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 - Gọi vài em phát biểu. * Kết luận: - Đi dưới trời nắng phải đội mũ, nón để khhông bị ốm (nhức đầu, sổ mũi…) - Đi dưới trời mưa, phải nhớ mặc áo mưa, đội nón hoặc che ô (dù) để không bị ướt. - Cho học sinh chơi trò chơi: "Trời mưa, trời nắng". 4. Hoạt động tiếp nối: (2') - Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. - Về ôn lại các kiến thức đã học về trời nắng, trời mưa . ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2018 Mỹ thuật: EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU ( TIẾT 1) (GV Chuyên) Tiếng Việt TIẾNG VIỆT: Tiết 7, 8: LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUYÊN ÂM ĐÔI ( Thiết kế trang 82) -----------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Tiếng Anh ( GV chuyên) ---------------------------------------------------------Toán : CÁC NGÀY TRONG TUẦN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Bước Bước đầu giúp học sinh - Làm quen với các đơn vị đo thời gian: ngày và tuần lễ. Nhận biết 1 tuần có 7 ngày. Biết gọi tên các ngày trong tuần: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. - Biết đọc thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch bóc hàng ngày - Bước đầu làm quen với lịch học tập trong tuần. - Học sinh làm bài tập 1, 2, 3. Tên GV 11 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch bóc hàng ngày. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. - Làm bài tập 1, 2, 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3. Quyển lịch để bàn, lịch treo tường. - Học sinh: Các thẻ que tính và que tính lẻ. Bảng con, vở ô li Toán.. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi bài... - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút) * Mục tiêu: - Làm quen với các đơn vị đo thời gian: ngày và tuần lễ. Nhận biết 1 tuần có 7 ngày. Biết gọi tên các ngày trong tuần: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. - Biết đọc thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch bóc hàng ngày *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. a) Giới thiệu các ngày trong tuần - Giới thiệu quyển lịch bóc hàng ngày - Nhận biết ngày Hôm nay - Giới thiệu các ngày trong tuần ( qua - Quan sát, nhận biết các tờ lịch bóc). - Nhắc lại. - Cho HS nhận biết qua 1 vài tờ lịch bóc: Cho HS thảo luận nhóm đôi: - HS thảo luận nhóm đôi. Chia sẻ trước lớp + 1 tuần có mấy ngày? là các ngày - Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách xem nào? + Hôm nay là ngày bao nhiêu? THÁNG TƯ 9 CHỦ NHẬT - Nhận xét, chữa bài. - Chốt lại: Một tuần lễ có 7 ngày Tên GV 12 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Năm học: 2017- 2018 Nghỉ giải lao 3. Hoạt động thực hành: (20 phút) - HS làm bài tập 1, 2, 3. * Mục tiêu: Rèn kĩ năng nhận biết 1 tuần có 7 ngày. Biết gọi tên các ngày trong tuần: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Củng cố kĩ năng đọc thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch bóc hàng ngày. - Bước đầu làm quen với lịch học tập trong tuần. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. * Bài 1: Trong mỗi tuần lễ: a) Em đi học vào các ngày: thứ - Gọi HS nêu yêu cầu BT hai, ... - HS Thảo luận nhóm đôi, HS làm bài tập, chia sẻ trước lớp. b) Em được nghỉ các ngày: ....... - Nhận xét, chữa bài. - Nhận xét, bổ sung - Gọi HS nêu yêu cầu BT * Bài 2: Đọc tờ lịch hôm nay rồi viết - HS Thảo luận nhóm đôi, HS làm bài tập, lần lượt tên ngày trong tuần, ngày chia sẻ trước lớp. trong tháng, tên tháng - Nhận xét, chữa bài. a) Hôm nay là ... ngày .... tháng .... b) Ngày mai là ... ngày ... tháng ... * Bài 3: Đọc thời khoá biểu của lớp - HS đọc trong nhóm 4. Chia sẻ trước lớp. em - HD học sinh cách đọc thời khoá biểu. * Bài 4: Viết lại thời khóa biểu của lớp em - Nhận xét, bổ sung, chữa bài ngày thứ 2. * Bài tập phát triển năng lực: - HS tự nhìn thời khóa biểu của lớp và chép ( Dành cho HS M3, M4): ngày thứ 2. - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét ... 3. Hoạt động tiếp nối: - Nhận xét giờ học. - Chốt lại nội dung bài - Ôn lại bài. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2018 Tiếng Việt TIẾNG VIỆT: Tiết 9,10: PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU S/X ( Thiết kế trang 86) ----------------------------------------------------------------13 Trường Tiểu học... Tên GV Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------Thủ công CẮT, DÁN HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN (T1) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt các nan giấy. - Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng. - Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối. - HS M3, M4: kẻ và cắt được các nan giấy đều nhau. Dán được các nan giấy thành hàng rào ngay ngắn cân đối. Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN sử dụng kẻ, cắt, dán được hình hàng rào đơn giản thành thạo, nhanh. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. Rèn đôi tay khéo léo cho HS. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: + GV : - Chuẩn bị 1 hình hàng rào đơn giản dán trên nền tờ giấy trắng có kẻ ô. - 1 tờ giấy kẻ có kích thước lớn. + HS : Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: HS hát - HS hát. - GV cho HS HS hát, nhận xét... - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. a. Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét: - GV cho HS quan sát mẫu trên bảng : - GV cho lớp thảo luận nhóm đôi: - HS quan sát mẫu. + Hàng rào được tạo nên từ những cái gì? - GV cho lớp thảo luận nhóm đôi , Tên GV 14 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A + Có mấy nan dọc, mấy nan ngang ? + Khoảng cách giữa các nan dọc và giữa các nan ngang là mấy ô ? - Nhận xét, tuyên dương. b. Hướng dẫn mẫu : - GV lật mặt trái tờ giấy màu có kẻ ô, kẻ các đường thẳng cách đều : Giáo viên hướng dẫn kẻ 4 nan giấy đứng dài 6 ô,rộng 1 ô và 2 nan ngang dài 9 ô, rộng 1 ô.Giáo viên thao tác chậm để học sinh quan sát. + 4 nan dọc (6 ô + 1 ô) + 2 nan ngang ( 9 ô + 1 ô) - Cắt rời các nan giấy. Năm học: 2017- 2018 chia sẻ trước lớp. + HS nhắc lại cách kẻ, cắt hình các nan giấy. - HS quan sát. + ... các nan giấy. + ... 4 nan dọc và 2 nan ngang. + ... nan dọc là 1 ô, nan ngang là 2 ô. 2. Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - HS cắt, dán được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. Ÿ 1 : HS nêu lại quy trình cắt, dán hình các nan giấy . - GV cho lớp thảo luận nhóm đôi nêu lại cách - + HS nhắc lại cách kẻ, cắt hình vẽ , cắt hình các nan giấy. các nan giấy.  Giáo viên nhắc qua các cách kẻ, cắt hình các nan giấy. Nhắc học sinh thực hành theo các bước: - Kẻ 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô,dài 6 ô theo đường kẻ của tờ giấy màu làm nan đứng. - Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1 ô,dài 9 ô làm nan ngang. - Thực hành cắt các nan giấy rời khỏi tờ giấy - Học sinh cắt và dán các nan giấy màu.Trong lúc học sinh thực hiện bài làm,giáo - HS thực hành trên giấy vở . viên quan sát học sinh yếu,giúp đỡ học sinh M1 hoàn thành nhiệm vụ.  Lưu ý: HS M1, M2 có thể cắt dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): - HS M3, M4: kẻ và cắt được các nan giấy đều nhau. Dán được các nan giấy thành hàng rào ngay ngắn cân đối. Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Chấm bài của một số em. - Nhận xét, tuyên dương các em kẻ đúng và cắt  Tên GV 15 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 dán đẹp, phẳng.. Chuẩn bị bài học sau: Mang giấy màu để học tiết 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ----------------------------------------------------------Toán CỘNG, TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100. I. MỤC TIÊU: - Biết cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; cộng trừ nhẩm; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ; giải được bài toán có lời văn trong phạm vi các phép tính đã học. II.CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp gợi mở - vấn đáp, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các bó mỗi bó 1 chục que I. MỤC TIÊU: Giúp HS 1. Kiến thức: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 30, 36 - 4. - Củng cố tính nhẩm. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 - 30, 36 - 4, rèn kĩ năng tính nhẩm. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. - Làm bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3). II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3). Các thẻ que tính và que tính lẻ. - Học sinh: Các thẻ que tính và que tính lẻ. Bảng con, vở ô li Toán.. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi bài... - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu Tên GV 16 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 bài. 2. Hoạt động thực hành: (30 phút) - Làm bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3). * Mục tiêu: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 30, 36 - 4. - Củng cố tính nhẩm. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp. + Bài 1: Tính nhẩm. - Yêu cầu HS tính nhẩm cá nhân, cho học sinh - HS đọc yêu cầu. chơi trò chơi : “ Xì điện”, gọi HS chữa kết quả - HS tính nhẩm cá nhân, chữa kết từng phép tính. quả từng phép tính. ? Nhận xét kết quả trong từng cột tính. 80 + 10 = 90 80 + 5 = 85 90 - 80 = 10 85 - 5 = 80 90 - 10 = 80 85 - 80 = 5 + Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu. - GV nêu từng phép tính cho HS thực hiện trên bảng lớp, bảng con. - GV kiểm tra cách đặt tính của HS - Củng cố kỹ thuật cộng, trừ (không nhớ) các số có hai chữ số. * Lưu ý: HS M3, M4nêu được cách đặt tính và cách tính. HS M1, M2 đặt các số thật thẳng cột. * Kết luận: cho HS thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng. + Bài 3: Gọi HS đọc đề tóan. - Cho HS làm bài , chia sẻ trên bảng lớp. - Nhận xét, chốt lại bài làm đúng. - Đặt tính rồi tính. - HS thực hiện trên bảng lớp, bảng con. 36 48 48 12 36 12 48 12 36 - HS đọc đề toán. Bài giải Hai bạn có tất cả số que tớnh là: 35 + 43 = 78 (que tớnh) Đáp số: 78 que tính - HS đọc đề tóan ? - HS tìm hiểu bài, giải vở, chia sẻ trước lớp. + Bài 4: Gọi HS đọc đề toán ? - Cho HS làm vào vở Tóm tắt Có : 68 bông hoa Hà có: 34 bông hoa Bài giải Lan có: ....... bông hoa ? Lan hỏi được số bông hoa là: * Lưu ý: HS M1, M2 giải được bài toán với 68 - 34 = 34 (bông) những câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu. HS M3, Đáp số: 34 bông hoa M4 sẽ có nhiều cách nêu câu lời giải khác nhau. * Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS - Cho HS làm bài 1 cột 2, M3, M4): bài 2 cột 2 ( trang 162). - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét. 17 Trường Tiểu học... Tên GV Giáo án tổng hợp – Lớp 1A 3. Hoạt động tiếp nối: - Nhắc lại nội dung tiết học. - NX giờ học: khen những em học tốt - Dặn HS về nhà xem lại các bài tập. Năm học: 2017- 2018 - Nghe. ---------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 2/4/2018 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018 Tập đọc CHUYỆN Ở LỚP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc. - Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ. - Hiểu nội dung bài: Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan như thế nào? - Trả lời được 1, 2 câu hỏi (SGK) Tên GV 18 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng trơn , đọc diễn cảm cả bài. Năm học: 2017- 2018 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tập đọc. Giáo dục tình yêu gia đình của bạn nhỏ với mẹ của mình. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc. - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: " Cả nhà thương nhau". * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách tiến hành: GV cho HS hát. - HS hát. - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài. * Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hôm nay ta học bài : “Chuyện ở lớp”. 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút). * Mục tiêu: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc. - Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp. a- Hướng dẫn luyện đọc: * GV đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, tình cảm. * Luyện đọc cho HS: + Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng dẫn hs luyện đọc - GV đọc mẫu. b. Luyện đọc + Luyện đọc từ: Từ khó: - GV nêu các từ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc. - GV cho HS luyện đọc các tiếng từ khó, kết - HS đọc CN, lớp hợp phân tích các từ ngữ. - GV chỉnh sửa phát âm cho HS. + Luyện đọc câu. - HS đếm số câu - Cho HS nối tiếp nhau đọc từng câu. - HS nối tiếp đọc từng câu Tên GV 19 Trường Tiểu học... Giáo án tổng hợp – Lớp 1A + Luyện đọc đoạn, bài: - Gọi 3 HS đọc, mỗi em đọc một khổ thơ. - Thi đọc từng khổ thơ. - GV và cả lớp nhận xét. - Gọi HS đọc bài - Cho cả lớp đọc ĐT. * Ôn các vần uôt, uôc: ? Tìm tiếng trong bài có vần uôt? - Cho HS thi đua tìm nhanh tiếng trong bài có vần uôt ? ? Tìm tiếng ngoài bài có vần uôc, uôt? - Cho HS thi tìm nhanh, đúng, nhiều tiếng từ có chứa vần uôt, uôc - Cho Hs đọc lại các từ vừa tìm được. - HS đọc đồng thanh cả bài. TIẾT 2: 3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Tình cảm của bạn nhỏ với ngôi nhà. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp. - Gọi HS đọc khổ thơ 1 và 2 - Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe chuyện gì ở lớp ? - Gọi HS đọc khổ thơ 3 Năm học: 2017- 2018 thi đua giữa hai tổ - HS đọc theo nhóm 3 em - Đọc từng khổ thơ trước lớp. - HS đọc CN - Lớp đọc ĐT cả bài - Tìm trong bài tiếng có vần uôt - xuốt - Tìm tiếng ngoài bài có vần uôt, uôc - Thi đua giữa hai tổ vần uôt: tuốt lúa, buột mồm… vần uôc: Cuốc đất, bắt buộc… - Lớp đọc ĐT - 2, 3 HS đọc - Chuyện bạn Hoa không thuộc bài, bạn Hùng trêu con, bạn Mai tay đầy mực. - 2, 3 HS đọc - Mẹ nói gì với bạn nhỏ ? - HS trả lời câu hỏi. 4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp. a/ Đọc diễn cảm lại bài văn. *GV đọc diễn cảm lại bài thơ. - Cho HS đọc đoạn , bài trong nhóm. - HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động cả - Thi đọc giữa các nhóm... lớp. * Luyện nói: - Nêu chủ đề luyện nói hôm nay ? - Hãy kể với cha mẹ hôm nay ở lớp em đã ngoan NTN ? - HS luyện nói trong nhóm đôi, chia sẻ trước lớp quan sát tranh. - 2 em một nhóm: một em hỏi và một - GV chia lớp thành nhiều nhóm em TLCH: Bạn nhỏ làm - Gợi ý: Bạn nhỏ nhặt rác ở lớp vứt vào thùng được việc gì ngoan. Tên GV 20 Trường Tiểu học...
- Xem thêm -