Tài liệu Tuần 31_giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1071 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tuần 31_Giáo án Lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 31: Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): CHIẾC RỄ ĐA TRÒN I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. - Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa. Một số học sinh trả lời được câu hỏi 5 (M3, M4). 2. Kỹ năng: Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý, đọc rõ lời nhân vật trong bài. Chú ý các từ: rễ, ngoằn ngoèo, lá tròn, thường lệ, cuốn, nhỏ dần, tần ngần. 3. Thái độ: HS có ý thức trong học tập , kính yêu Bác Hồ. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh thi đọc bài Cháu nhớ - Học sinh thực hiện. Bác Hồ. - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài và tựa bài: Chiếc rễ đa tròn. - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa. 2. HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ khó: rễ, ngoằn ngoèo, lá tròn, thường lệ, cuốn, nhỏ dần, tần ngần. - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: thường lệ, tần ngần, chú cần vụ, thắc mắc. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - GV đọc mẫu. - Học sinh lắng nghe, theo dõi. - Tóm tắt nội dung: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất Bác cũng muốn trồng lại cho rễ GV: 1 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 cây mọc thành cây. Khi trồng cái rễ, Bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để sau này có chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi. b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp (2 lượt bài). - Giáo viên ghi bảng những từ học sinh đọc sai - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, yêu cầu học sinh đọc lại: rễ, ngoằn ngoèo, lá cả lớp). tròn, thường lệ, cuốn, nhỏ dần, tần ngần. Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng - Hướng dẫn cách đọc ngắt nghỉ từng đoạn. đoạn trong bài kết hợp luyện đọc + Đến gần cây đa,/ Bác chợt thấy một chiếc rễ câu khó và giải nghĩa từ. đa nhỏ,/ và dài ngoằn ngoèo/ nằm trên mặt đất. + Nói rồi,/ Bác cuộn chiếc rễ thành vòng tròn/ và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc,/ sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.// - Yêu cầu học sinh giải nghĩa từ: thường lệ, tần ngần, chú cần vụ, thắc mắc. d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Học sinh hoạt động theo nhóm 3, luân phiên nhau đọc từng đoạn trong bài. - Gọi học sinh nhận xét bạn đọc trong nhóm và - Học sinh nhận xét bạn đọc yêu cầu một số nhóm đọc lại. trong nhóm và một số nhóm đọc lại. Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1 e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc. - Các nhóm thi đọc. - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt. - Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe. nhóm. g. Đọc đồng thanh - Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh. - Học sinh đọc đồng thanh. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh. TIẾT 2: 3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Gọi HS đọc bài. - HS thực hiện đọc toàn bài. + Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất Bác + Bác bảo chú cần vụ cuốn chiêc rễ lại, bảo chú cần vụ làm gì ? rồi trồng cho nó mọc tiếp. GV: 2 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 + Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc + Bác hướng dẫn chú cần vụ cuộn rễ lại rễ đa như thế nào? thành vòng tròn, buộc tựa vào hai cái cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất. + Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây như + Chiếc rễ đa thành cây đa con có vòng thế nào? lá tròn. + Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây + Chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. đa? + Hãy nói một câu: a. Về tình cảm của Bác Hồ đối với các - HS phát biểu về những ý kiến đúng. em thiếu nhi. (M3, M4) b. Về thái độ của Bác Hồ đối với mọi - HS theo dõi, nhận xét. vật xung quanh. (M3, M4) - Bác Hồ có tình thương bao la đối với - HS lắng nghe. mọi người, mọi vật . Một chiếc rễ đa rơi xuống đất Bác cũng muốn trồng lại cho rễ cây mọc thành cây. Khi trồng cái rễ, Bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để sau này có chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi. 4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Yêu cầu HS tự phân vai và đọc bài - HS tự phân vai. theo vai. - Mỗi nhóm 3 HS đọc lại bài theo vai. - Giáo viên nhận xét – tuyên dương học sinh. Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 5. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua câu chuyện em thấy Bác Hồ có - Vài HS nhắc lại ý nghĩa của truyện. tình cảm như thế nào đối với các em thiếu nhi? - Giáo dục tư tưởng cho HS. - Lắng nghe. - Giáo viên chốt lại những phần chính - Lắng nghe. trong tiết học. - Nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về luyện đọc bài và - Lắng nghe và thực hiện. chuẩn bị bài: Cây và hoa bên lăng Bác. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. GV: 3 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………. TOÁN: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách làm tính cộng (không nhớ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhiều hơn. - Biết tính chu vi hình tam giác. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh các số từ 111 đến 200. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. * Bài tập cần làm: BT1; BT2 (cột 1,3); BT4; BT5. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa ra phép tính - Học sinh tham gia chơi. để học sinh nêu kết quả tương ứng: 724 + 215 806 + 172 263 + 720 624 + 55 - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh tích cực. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập. trình bày bài vào vở. 3. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết cách làm tính cộng (không nhớ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhiều hơn. - Biết tính chu vi hình tam giác. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 1: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu GV: 4 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 - GV yêu cầu HS nêu cách tính 2 phép tính. - Yêu cầu 3 em lên bảng chia sẻ kết quả. - Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng. - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 2 (cột 1,3): Năm học 2017 - 2018 của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Học sinh nêu. - HS chia sẻ: 225 362 683 + 634 + 425 + 204 859 787 887 … - Học sinh nhận xét. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi em - Học sinh làm bài: làm 2 ý. 245 68 217 61 + 312 + 27 + 752 + 29 557 95 969 90 - Học sinh nhận xét. - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 4: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. + Bài toán cho biết gì? - Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn co gấu 18 kg. + Bài toán hỏi gì? - Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu kg? + Để tính được sư tử nặng bao nhiêu kg ta làm - Học sinh nêu. tính gì? - Học sinh làm bài: - Yêu cầu 2 HS lên bảng, một em tóm tắt, một Tóm tắt: em giải. 210 kg - Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả. Gấu: Sư tử: - Tổ chức cho HS nhận xét bài 2 bạn trên bảng. - Giáo viên nhận xét chung. Bài 5: 18 kg ….? kg Bài giải Sư tử nặng là : 210 + 18 = 228 (kg) Đáp số : 228 kg - Học sinh nhận xét. - HS lắng nghe. - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu GV: 5 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Bằng tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó. - HS làm bài: Bài giải: Chu vi tam giác ABC là: 300 + 400 + 200 = 900 (cm). Đáp số : 900cm - HS nhận xét, bổ sung (nếu cần). - HS lắng nghe. - Hãy nêu cách tính chu vi tam giác? - Nêu độ dài các cạnh của hình tam giác ABC? - Yêu cầu 1 HS lên bảng chia sẻ kết quả. - Yêu cầu HS nhận xét. - GV nhận xét, tuyên dương HS. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập µBài tập PTNL: Bài tập 3 (M3): Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi - Học sinh tự làm bài sau đó báo báo cáo kết quả với giáo viên. cáo kết quả với giáo viên: Hình đã khoanh vào 1 4 số con vật là Bài tập 2 (cột 2) (M4): Yêu cầu học sinh tự làm a). - Học sinh tự làm bài sau đó báo bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. cáo kết quả với giáo viên: 665 72 + 214 + 19 879 91 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) + Muốn cộng các số có nhiều chữ số phải qua mấy bước. Nêu rõ từng bước? - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000. - Học sinh nêu. - Học sinh lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỂ CHUYỆN: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN I . MỤC TIÊU: GV: 6 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. - Sắp xếp đúng trật tự các tranh theo nội dung câu chuyện và kể lại được từng đoạn câu chuyện (BT1; BT2). Một số học sinh biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT3) (M3, M4). 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não” - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa. Tranh minh hoạ trong bài. Các câu hỏi gợi ý từng đoạn. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia thi kể. Ai ngoan sẽ được thưởng. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. 2. HĐ kể chuyện. (22 phút) *Mục tiêu: - Sắp xếp đúng trật tự các tranh theo nội dung câu chuyện và kể lại được từng đoạn câu chuyện (BT1; BT2). Một số học sinh biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT3) (M3, M4). *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp. Việc 1: Sắp xếp lại các tranh theo trật tự - Gắn các tranh không theo thứ tự. - Quan sát tranh. - Yêu cầu học sinh nêu nội dung của từng bức + Tranh 1: Bác Hồ đang hướng tranh. (Nếu học sinh không nêu được thì giáo dẫn chú cần vụ cách trồng rễ đa. viên nói). + Tranh 2: Các bạn thiếu nhi thích thú chui qua vòng tròn, xanh tốt của cây đa non. + Tranh 3: Bác Hồ chỉ vào chiếc rễ đa nhỏ nằm trên mặt đất và bảo chú cần vụ đem trồng nó. - Yêu cầu học sinh suy nghĩ và sắp xếp lại thứ - Đáp án: 3 – 2 – 1 tự các bức tranh theo trình tự câu chuyện. - Gọi 1 học sinh lên dán lại các bức tranh theo GV: 7 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 đúng thứ tự. - Nhận xét, tuyên dương học sinh. Việc 2: Kể lại từng đoạn truyện Bước 1: Kể trong nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh kể chuyện trong nhóm. Khi một học sinh kể, các học sinh theo dõi, dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý. Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp. - Sau mỗi lượt học sinh kể, gọi học sinh nhận xét. - Chú ý khi học sinh kể giáo viên có thể đặt câu hỏi gợi ý nếu thấy các em còn lúng túng. Đoạn 1 - Bác Hồ thấy gì trên mặt đất? - Mỗi nhóm 4 học sinh, lần lượt mỗi học sinh trong nhóm kể lại nội dung một đoạn của câu chuyện. Các học sinh khác nhận xét, bổ sung của bạn. - Đại diện các nhóm học sinh kể. Mỗi học sinh trình bày một đoạn. - Học sinh nhận xét theo các tiêu chí đã nêu. - Bác nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ, dài. - Nhìn thấy chiếc rễ đa Bác Hồ nói gì với chú - Bác bảo chú cần vụ cuốn rễ lại cần vụ? rồi trồng cho nó mọc tiếp. Đoạn 2 - Chú cần vụ trồng cái rễ đa như thế nào? - Chú cần vụ xới đất rồi vùi chiếc rễ xuống. - Theo Bác thì phải trồng chiếc rễ đa như thế - Bác cuốn chiếc rễ thành một nào? vòng tròn rồi bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Đoạn 3 - Kết quả việc trồng rễ đa của Bác như thế nào? - Chiếc rễ đa lớn thành một cây đa có vòng lá tròn. - Mọi người hiểu Bác cho trồng chiếc rễ đa - Bác trồng rễ đa như vậy để làm thành vòng tròn để làm gì? chỗ vui chơi mát mẻ và đẹp cho các cháu thiếu nhi. Việc 3: Kể lại toàn bộ truyện (M3, M4) - Yêu cầu 3 học sinh nối tiếp nhau kể lại toàn - 3 học sinh thực hành kể bộ câu chuyện. chuyện. - Gọi học sinh nhận xét. - Nhận xét bạn theo tiêu chí đã nêu ở tuần 1. - Yêu cầu kể lại chuyện theo vai. - 3 học sinh đóng 3 vai: người dẫn chuyện, Bác Hồ, chú cần vụ để kể lại truyện. - Gọi học sinh nhận xét. - Nhận xét. - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương. Lưu ý: GV: 8 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4 3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo lớp - Câu chuyện kể về việc gì? - Em học tập được điều gì từ câu chuyện trên? Kết luận, giáo dục học sinh: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. Chúng ta cần học theo tấm gương của Bác Hồ. Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 4. HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện. - Hỏi lại những điều cần nhớ. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người thân nghe, chuẩn bị bài sau: Chuyện quả bầu. luận trong cặp -> Chia sẻ trước - Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Học sinh nhắc lại. - Học sinh trả lời. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018 TOÁN: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách làm tính trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000. - Biết trừ nhẩm các số tròn trăm. - Biết giải bài toán về ít hơn. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải toán về ít hơn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: BT 1 (cột 1,2); BT2 (phép tính đầu và phép tính cuối); BT3; BT4. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. GV: 9 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa. Các hình biểu diễn trăm, chục, đơn vị. - Học sinh: Sách giáo khoa, bộ đồ dùng học toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đua ra bài toán để - Học sinh tham gia chơi. học sinh nêu đáp số: Đáp số: 179 lít. Thùng 1 đựng 156 lít dầu. Thùng hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 23 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu? - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe. dương những học sinh trả lời đúng và nhanh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000. trình bày bài vào vở. 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết cách làm tính trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000. *Cách tiến hành: Làm việc cả lớp Việc 1: Giới thiệu phép trừ: - Giáo viên vừa nêu bài toán, vừa gắn hình biểu - Học sinh theo dõi và tìm hiểu diễn số như phần bài học trong sách giáo khoa. bài toán. - Bài toán: Có 635 hình vuông, bớt đi 214 hình - Học sinh phân tích bài toán. vuông. Hỏi còn lại bao nhiêu hình vuông? + Muốn biết còn lại bao nhiêu hình vuông ,ta - Thực hiện phép tính trừ 635 – làm thế nào? 214. + Vậy 635 trừ 214 bằng bao nhiêu ? - Bằng 421. Việc 2: Đặt tính và thực hiện tính - Viết số bị trừ ở hàng trên (635), sau đó xuống - 2 học sinh lên bảng đặt tính, lớp dòng viết số trừ (214) sao cho thẳng cột hàng làm bảng con. trăm, hàng chục, hàng đơn vị với nhau. Rồi viết dấu trừ vào giữa hai dòng kẻ và gạch ngang dưới 2 số. - Thực hiện phép tính từ phải sang trái. - Học sinh theo dõi giáo viên 5 trừ 4 bằng 1, viết 1. hướng dẫn. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. Vậy 635 - 214 = 421 Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 3. HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết cách làm tính trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000. - Biết trừ nhẩm các số tròn trăm. - Biết giải bài toán về ít hơn. GV: 10 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 1 (cột 1,2): - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu 4 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi em - 4 học sinh lên bảng làm tính. làm một ý. 484 586 590 693 - 241 - 253 - 470 - 152 243 333 120 541 - Yêu cầu học sinh nhận xét và nêu cách tính. - Học sinh nhận xét và nêu cách tính. - Giáo viên nhận xét chung. Bài 2 (phép tính đầu, cuối): - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi em - 2 học sinh lên bảng làm tính: làm một ý. 548 395 - 312 - 23 236 372 - Yêu cầu nêu cách đặt tính rồi thực hiên phép - Học sinh nêu. tính. - Giáo viên nhận xét chung. - Học sinh nhận xét. Bài 3: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả. - Học sinh nối tiếp chia sẻ: 700 - 300 = 400 900 - 300 = 600 600 - 400 = 200 600 - 100 = 500 800 - 500 = 300 1000 - 400 = 600 1000 - 500 = 500 - Giáo viên nhận xét chung. - Học sinh lắng nghe. Bài 4: + Bài toán cho biết gì? - Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. + Bài toán hỏi gì? - Hỏi đàn gà có bao nhiêu con. + Muốn biết đàn gà có bao nhiêu con ta làm - Phép tính trừ. phép tính gì? - Yêu cầu 1 học sinh lên bảng chia sẻ kết quả. - Học sinh làm bài: Bài giải: Đàn gà có số con là: GV: 11 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 183 - 121 = 62 (con) Đáp số: 62 con. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập µBài tập PTNL: - Học sinh tự làm bài sau đó báo Bài tập 1 (cột 3,4) (M3): Yêu cầu học sinh tự cáo kết quả với giáo viên: làm bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. 497 925 764 995 - 125 - 420 - 751 - 85 372 505 13 910 Bài tập 2 (ý 2,3) (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm bài sau đó báo bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. cáo kết quả với giáo viên: 732 592 - 201 - 222 531 370 3. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem - Lắng nghe và thực hiện. trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... CHÍNH TẢ: (Nghe viết) VIỆT NAM CÓ BÁC I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng bài thơ lục bát Việt nam có Bác. - Làm được bài tập 2, 3a. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả r/d/gi. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bài thơ Thăm nhà Bác chép sẵn vào bảng phụ. Bài tập 3 viết ra bảng phụ (giấy to). GV: 12 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 - Học sinh: Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (3 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan. - Nhận xét bài làm của học sinh ở tiết trước, - Lắng nghe. khen em viết tốt. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. - Mở sách giáo khoa. 2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm thế tốt để viết bài. - Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - Giáo viên đọc mẫu tóm tắt nội dung: Bài thơ - Học sinh lắng nghe nói lên công lao to lớn của Bác hồ đối với nhân dân ta. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: của giáo viên. Qua đó nắm được nội dung đoạn viết, cách trình bày, những điều cần lưu ý: + Công lao của Bác Hồ được so sánh với gì? - Công lao của Bác Hồ được so sánh với non nước, trời mây và đỉnh Trường Sơn. + Nhân dân ta yêu quý và kính trọng Bác Hồ - Nhân dân ta coi Bác là Việt như thế nào? Nam, Việt Nam là Bác. + Bài thơ có mấy dòng thơ? - Bài thơ có 6 dòng. + Đây là thể thơ gì? Vì sao em biết? - Đây là thể thơ lục bát vì dòng đầu có 6 tiếng, dòng sau có 8 tiếng. + Các chữ đầu dòng được viết như thế nào? - Thì phải viết hoa chữ đầu dòng. Dòng 6 tiếng lùi vào 1 ô, dòng 8 tiếng viết sát lề. + Ngoài các chữ đầu dòng chúng ta còn phải - Việt Nam, Trường Sơn vì là tên viết hoa những chữ nào trong bài thơ? Vì sao? riêng. Viết hoa chữ Bác để thể hiện sự kính trọng Bác. - Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - Luyện viết vào bảng con, 1 học con: Trường Sơn, nghìn năm, lục bát. sinh viết trên bảng lớp. - Nhận xét bài viết bảng của học sinh. - Lắng nghe. 3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết chính xác bài chính tả. - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân GV: 13 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe. thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định. - Giáo viên đọc cho học sinh viết bài. - Học sinh viết bài vào vở. Lưu ý: - Tư thế ngồi, cách cầm bút và tốc độ viết của các đối tượng M1. 4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi - Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài - Học sinh xem lại bài của mình, trong sách giáo khoa. dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng bút mực. - Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài. - Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh. - Lắng nghe. 5. HĐ làm bài tập: (6 phút) *Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả r/d/gi. *Cách tiến hành: Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả. - Học sinh nối tiếp chia sẻ: Những chữ cần điền là: bưởi, dừa, rào, đỏ, rau, những, gỗ chảy, giường. - Giáo viên nhận xét, chốt đáp án đúng. - Học sinh lắng nghe. Bài 3a: TC Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài - Học sinh tham gia chơi, dưới tập 3a, tổ chức cho học sinh thi điền vài chỗ lớp cổ vũ, cùng giáo viên làm chấm. Đội nào đúng mà xong trước sẽ thắng. ban giám khảo. - Giáo viên chốt kết quả đúng, tổng kết trò chơi - Lắng nghe. tuyên dương đội thắng. 6. HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên bài học. - Học sinh nêu. - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Lắng nghe. học. - Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập. không mắc lỗi cho cả lớp xem. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. GV: 14 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết - Lắng nghe và thực hiện. lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem trước bài chính tả sau: Cây và hoa bên lăng Bác. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. TẬP ĐỌC: CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung: Cây và hoa đệp nhất khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác , thể hiện lòng tôn kính của toàn dân với Bác. - Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa. 2. Kỹ năng: Đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng ở các câu văn dài. Chú ý các từ: Lăng Bác, lịch sử, nở lứa đầu, tượng trưng, quảng trường, khắp miền, vạn tuế, … 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa. Tranh ảnh sưu tầm về Quảng Trường Ba Đình, nhà sàn, các loài cây hoa xung quanh lăng Bác. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua đọc bài - Học sinh thực hiện. Chiếc rễ đa tròn. - Giáo viên nhận xét. - Học sinh lắng nghe. - Giới thiệu bài và tựa bài: Cây và hoa bên lăng - Học sinh nhắc lại tên bài và mở Bác. sách giáo khoa. 2. HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ: Lăng Bác, lịch sử, nở lứa đầu, tượng trưng, quảng trường, khắp miền, vạn tuế, … - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. GV: 15 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: uy nghi, tụ hội, tam cấp, non sông gấm vóc, tôn kính. *Cách tiến hành: a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Giáo viên đọc mẫu tóm tắt nội dung: Cây và - Học sinh lắng nghe, theo dõi. hoa đẹp nhất từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính của nhân dân ta đối với Bác. b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: Lăng Bác, lịch sử, nở lứa - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, đầu, tượng trưng, quảng trường, khắp miền, cả lớp). vạn tuế, … Chú ý phát âm đối với đối tượng M1 c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Bài này chia mấy đoạn? Nêu rõ từng đoạn? - Bài này chia làm 4 đoạn. + Đoạn 1: Từ đầu  hương thơm. + Đoạn 2: Tiếp lứa đầu. + Đoạn 3: Tiếp  ngào ngạt. + Đoạn 4: Phần còn lại. - Tổ chức cho học sinh đọc nối tieeop từng - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn. đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa - Giải nghĩa từ: thời thơ ấu, cổ kính, chót vót, từ và luyện đọc câu khó. li kì, tưởng chừng, lững thững. - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc câu dài: + Trên bậc tam cấp,/ hoa dạ hương chưa đơm bông,/ nhưng hoa nhài trắng mịn,/ hoa mộc,/ hoa ngâu kết chùm,/ đang toả hương ngào ngạt. d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Học sinh hoạt động theo nhóm Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối 4, luân phiên nhau đọc từng đoạn tượng M1 trong bài. e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc. - Các nhóm thi đọc. - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt. - Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe. nhóm. g. Đọc đồng thanh - Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh. - Học sinh đọc đồng thanh. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút) *Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa: Cây và hoa đệp nhất khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác , thể hiện lòng tôn kính của toàn dân với Bác. GV: 16 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Gọi 1 học sinh đọc cả bài. - 1 học sinh đọc cả bài. - Kể tên các loại cây được trồng phía trước lăng - Cây vạn tuế, dầu nước, hoa ban. Bác? - Hoa ban, đào Sơn La, hoa sứ đỏ - Những loài hoa nổi tiếng nào ở khắp mọi miền Nam bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, đất nước được trồng quanh lăng Bác? hoa mộc, hoa ngâu. - Hội tụ, đâm chồi, phô sắc, toả - Tìm những từ ngữ tả hình ảnh cho thấy cây và hương thơm. hoa luôn cố gắng làm đẹp cho lăng Bác? - Cây và hoa của non sông gấm - Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang vóc đang dâng niềm tôn kính tình cảm của con người đối với bác? thiêng liêng theo đoàn người vào viếng lăng Bác. - Cây và hoa bên lăng Bác thể - Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện tình cảm của hiện tình cảm của nhân dân Việt nhân dân ta đối với Bác như thế nào? Nam luôn tỏ lòng tôn kính với Bác. 4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp - Yêu cầu học sinh đọc thầm cả bài. - Học sinh đọc thầm cả bài. - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm. - Học sinh luyện đọc diễn cảm. - Gọi học sinh thi đọc trước lớp. - Học sinh thi đọc trước lớp. Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 5. HĐ Tiếp nối: (4 phút) - Cây và hoa bên lăng Bác tượng trưng cho ai ? - Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện tình cảm của nhân dân ta đối với Bác như thế nào ? - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học: - Nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài Chuyện quả bầu. - Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... TIẾNG ANH: GV: 17 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 (GV chuyên trách) .............................................................................................................................................................................................. BUỔI CHIỀU: TNHX: LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU? (TIẾT 3) (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... THỂ DỤC: CHUYỀN CẦU. TRÒ CHƠI “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH” I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh - Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn. 3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã học ở tiết trước. - Giáo viên nhận xét. - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Chuyền cầu - Phân tích kỹ thuật chuyền cầu đồng thời kết GV: 18 ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 26p 13p 2-3 lần Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 hợp thị phạm cho học sinh nắm được kỹ thuật của động tác. - Điều khiển cho học sinh thực hiện đồng thời quan sát nhức nhở. Việc 2: Trò chơi “Ném bóng trúng đích” - Phân tích cách chơi và thị phạm cho học sinh nắm được cách chơi. - Sau đó cho học sinh chơi thử. - Nêu hình thức xử phạt. (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát. - Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng toàn thân. - Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. - Dặn học sinh về nhà ôn các động tác đã học. 13p 2-3 lần 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỸ NĂNG SỐNG: THỂ HIỆN KHẢ NĂNG CỦA BẢN THÂN ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách làm tính trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về ít hơn. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh cách so sánh các số có ba chữ số. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1, 2 (cột 1), 3 (cột 1,2,4), 4. GV: 19 Tiểu học .................... Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Viết sẵn nội dung bài tập 3. Vẽ sẵn các hình bài tập 5. - Học sinh: sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn biết: Giáo viên đọc phép - Học sinh tham gia chơi. tính để học sinh nêu kết quả: 484 – 241 586 – 253 497 – 125 925 – 420 - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập. trình bày bài vào vở. 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết cách làm tính trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về ít hơn. *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả. - Học sinh làm bài: 682 987 599 - 351 - 255 - 148 331 732 451 425 676 - 203 - 215 222 461 - Học sinh nhận xét. - Học sinh lắng nghe. - Tổ chức cho học sinh nhận xét. - Nhận xét bài làm từng em. Bài 2 (cột 1): Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi em - Học sinh làm bài: làm một ý. 986 73 - 264 - 26 GV: 20 Tiểu học ....................
- Xem thêm -