Tài liệu Tuần 32_giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1278 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tuần 32_Giáo án Lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 32: Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): CHUYỆN QUẢ BẦU I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, mọi dân tộc đều có một tổ tiên. - Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 5 trong sách giáo khoa. Một số học sinh trả lời được câu hỏi 4 (M3, M4). 2. Kỹ năng: Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng. Chú ý các từ: ngập lụt, khoét rỗng, ùn ùn, mênh mông. 3. Thái độ: Học sinh ham học hỏi, tìm tòi kiến thức mới. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh thi đọc bài Cây và hoa - Học sinh thực hiện. bên lăng Bác. - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. - Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? - Mọi người đang chui ra từ quả bầu. - Tại sao quả bầu bé mà lại có rất nhiều người ở trong? Câu chuyện mở đầu chủ đề Nhân dân hôm nay sẽ cho các con biết nguồn gốc các dân tộc Việt Nam. - Giáo viên ghi tựa bài: Chuyện quả bầu. - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa. 2. HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ khó: ngập lụt, khoét rỗng, ùn ùn, mênh mông. - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: con dúi, sáp ong, nương, tổ tiên. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp Giáo viên: 1 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - GV đọc mẫu đoạn toàn bài. Chú ý giọng đọc: + Đoạn 1: giọng chậm rãi. + Đoạn 2: giọng nhanh, hồi hộp, căng thẳng. + Đoạn 3: ngạc nhiên. b. Luyện đọc câu: - Giáo viên theo dõi học sinh đọc bài để phát hiện lỗi phát âm của học sinh - Cho các nhóm báo cáo quá trình đọc - Luyện đọc từ khó mà HS phát âm sai: ngập lụt, khoét rỗng, ùn ùn, mênh mông. Năm học 2017 - 2018 - Theo dõi và đọc thầm theo. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu trong nhóm - Các nhóm báo cáo - Học sinh luyện từ khó (đọc mẫu (M4) => cá nhân (M1) => cả lớp). c. Luyện đọc đoạn: - Cho HS chia đoạn - 1 HS chia đoạn + Đoạn 1: Ngày xửa ngày xưa … hãy chui ra. + Đoạn 2: Hai vợ chồng … không còn một bóng người. + Đoạn 3: Phần còn lại. - Luyện đọc đoạn trong nhóm - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong nhóm. - Nhóm trưởng báo cáo kết quả đọc của nhóm - Luyện đọc câu khó: GV đưa câu khó, cho HS - HS nêu phát hiện chỗ ngắt nghỉ, nhấn giọng - HS luyện đọc cá nhân câu khó - Yêu cầu HS đọc phần chú giải theo nhóm đôi - HS đọc theo nhóm đôi. - 1 HS đọc to phần chú giải trước lớp. - Y/C 1 HS nêu lại nghĩa của từ “nương” - HS nêu. - Y/C đặt câu với từ “nương” - VD: Bác em đi làm trên nương - GV yêu cầu 1 nhóm đọc nối tiếp 3 đoạn văn - 1 nhóm đọc, nhóm khác nhận trong nhóm. xét. - GV yêu cầu đại diện 3 nhóm đọc nối tiếp 3 - 3 em đọc, các nhóm khác nhận đoạn văn. xét. d. Lớp đọc đồng thanh (đoạn 1 và 2). * Nhận xét, đánh giá, chuyển hoạt động. TIẾT 2: 3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, mọi dân tộc đều có một tổ tiên. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - GV yêu cầu 1 học sinh đọc to 5 câu - 1 HS đọc hỏi Giáo viên: 2 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 - GV yêu cầu các nhóm trưởng điều hành các nhóm thảo luận nhóm (thời gian 3 phút) (GV sẽ quan sát, trợ giúp khi cần) - GV yêu cầu TBHT lên điều hành lớp chia sẻ kết quả thảo luận. GV cho TBHT hướng dẫn cả lớp thảo luận theo nội dung các câu hỏi bên dưới (in sẵn ra giấy) - Con dúi là con vật gì? - Sáp ong là gì? - Con dúi làm gì khi bị hai vợ chồng người đi rừng bắt được? - Con dúi mách cho hai vợ chồng người đi rừng điều gì? - Hai vợ chồng làm cách nào để thoát nạn lụt? - Tìm những từ ngữ miêu tả nạn lụt rất nhanh và mạnh. - Sau nạn lụt mặt đất và muôn vật ra sao? - Nương là vùng đất ở đâu? - Tổ tiên nghĩa là gì? - Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt? Năm học 2017 - 2018 - Các nhóm HĐ - TBHT lên điều hành các bạn chia sẻ kết quả thảo luận - Là loài thú nhỏ, ăn củ và rễ cây sống trong hang đất. - Sáp ong là chất mềm, dẻo do ong mật luyện để làm tổ. - Nó van lạy xin tha và hứa sẽ nói ra điều bí mật. - Sắp có mưa to, gió lớn làm ngập lụt khắp miền và khuyên họ hãy chuẩn bị cách phòng lụt. - Hai vợ chồng lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày bảy đêm rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết hạn bảy ngày mới chui ra. - Sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông. - Mặt đất vắng tanh không còn một bóng người, cỏ cây vàng úa. - Là vùng đất ở trên đồi, núi. - Là những người đầu tiên sinh ra một dòng họ hay một dân tộc. - Người vợ sinh ra một quả bầu. Khi đi làm về hai vợ chồng nghe thấy tiếng nói lao xao. Người vợ lấy dùi dùi vào quả bầu thì có những người từ bên trong nhảy ra. - Dân tộc Khơ-me, Thái, Mường, Dao, H’mông, Ê-đê, Ba-na, Kinh. -Tày, Hoa, Khơ-me, Nùng,… - Những con người đó là tổ tiên của những dân tộc nào? - Hãy kể tên một số dân tộc trên đất nước ta mà bạn biết? - Giáo viên kể tên 54 dân tộc trên đất - Học sinh theo dõi đọc thầm, ghi nhớ. nước. - Câu chuyện nói lên điều gì? - Các dân tộc cùng sinh ra từ quả bầu. Các dân tộc cùng một mẹ sinh ra. - Ai có thể đặt tên khác cho câu - Nguồn gốc các dân tộc Việt Nam./ Giáo viên: 3 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 chuyện? Chuyện quả bầu lạ./ Anh em cùng một tổ tiên./… 4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Gọi HS M4 đọc mẫu toàn bài. - 1 HS đọc - Lớp theo dõi. - Yêu cầu HS tìm giọng đọc phù hợp cho bài văn + Với bài văn kể chuyện thế này, chúng - Thảo luận nhóm tìm ra giọng đọc của ta cần đọc với giọng như thế nào cho bài văn sau đó chia sẻ trước lớp. phù hợp? - Nhóm trưởng điều khiển nhóm luyện - Yêu cầu HS Luyên đọc diễn cảm đoạn 3: Các nhóm điều khiển nhóm mình đọc đoạn 2. - HS đại diện 2 nhóm thi đọc trước lớp luyện đọc đoạn 2 của bài đoạn 2 (1 – 2 nhóm) - Lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc hay. - Nhận xét HS - Chuyển HĐ Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 5. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Chúng ta phải làm gì đối với các dân - Phải biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ tộc anh em trên đất nước Việt Nam? lẫn nhau. - Giáo viên chốt lại những phần chính - Lắng nghe. trong tiết học. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về luyện đọc bài và - Lắng nghe và thực hiện. chuẩn bị bài: Chiếc chổi tre. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………. TOÁN: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000 (BÀI CHỌN NGOÀI) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh ôn tập lại một số phép tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng tính toán. Giáo viên: 4 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Chuẩn bị nội dung các bài toán. - Học sinh: Bút, vở. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa ra phép tính - Học sinh tham gia chơi. để học sinh nêu kết quả tương ứng: 245 – 233 360 – 210 468 + 110 - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh tích cực. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000. 2 HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Giúp học sinh ôn tập lại một số phép tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 1: Đặt tính rồi tính - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu a) 245 + 543 b) 457 + 321 của bài và làm bài. 220 + 627 736 + 23 - Kiểm tra chéo trong cặp. 533 + 356 541 + 305 226 + 251 - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng làm. - Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng. - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 2: Đặt tính rồi tính a) 965 - 254 b) 531 - 200 758 – 356 687 - 135 97 - 35 91 - 46 - Yêu cầu 3 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi em làm 1 ý. Giáo viên: 5 - 2 lượt học sinh lên bảng làm, mỗi lượt 4 học sinh (dưới lớp làm bảng con) - Học sinh nhận xét. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - 2 lượt học sinh lên bảng làm, mỗi lượt 3 học sinh (dưới lớp làm bảng con) - Học sinh nhận xét. Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 3: Tính nhẩm a) 500 + 300 = 500 + 200 = 600 + 400= b) 800 – 200 = 700 – 300 = 900 – 500 = Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả. - Giáo viên nhận xét chung. Bài 4: Con lợn to cân nặng 175 ki-lô-gam, con lợn bé cận nhẹ hơn con lợn to 42 ki-lô-gam. Hỏi con lợn bé cận nặng bao nhiêu ki-lô-gam? - Yêu cầu 2 em lên bảng, 1 em tóm tắt, 1 em giải. - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả trước lớp. - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - 1 học sinh tóm tắt, 1 học sinh giải. - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có). - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Học sinh lắng nghe. dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Tiếp - Lắng nghe và thực hiện. tục ôn tập bảng nhân, bảng chia. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỂ CHUYỆN: CHUYỆN QUẢ BẦU I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, mọi dân tộc đều có một tổ tiên. - Dựa theo tranh, theo gợi ý, kể lại được từng đoạn của câu chuyện (BT1, BT2). Một số học sinh biết kể lại toàn bộ câu chuyện theo mở đầu cho trước (BT3) (M3, M4). 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện. Giáo viên: 6 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não” - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa. Tranh minh hoạ trong bài. Các câu hỏi gợi ý từng đoạn. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia thi kể. Chiếc rễ đa tròn. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. 2. HĐ kể chuyện. (22 phút) *Mục tiêu: - Dựa theo tranh, theo gợi ý, kể lại được từng đoạn của câu chuyện (BT1, BT2). Một số học sinh biết kể lại toàn bộ câu chuyện theo mở đầu cho trước (BT3) (M3, M4). *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp. Việc 1: Hướng dẫn kể chuyện - Kể từng đoạn chuyện theo gợi ý Bước 1: Kể trong nhóm - Giáo viên treo tranh và các câu hỏi gợi ý. - Chia nhóm học sinh dựa vào tranh minh hoạ - Chia nhóm, mỗi nhóm 4 học để kể. sinh, lần lượt từng học sinh kể từng đoạn của chuyện theo gợi ý. Khi 1 học sinh kể thì các em khác lắng nghe. Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày - Đại diện các nhóm lên trình trước lớp. bày. Mỗi học sinh kể một đoạn truyện. - Yêu cầu học sinh nhận xét sau mỗi lần học sinh kể. Chú ý: Khi học sinh kể, giáo viên có thể đặt câu hỏi gợi ý. *Đoạn 1 - Hai vợ chồng người đi rừng bắt được con gì? - Hai vợ chồng người đi rừng bắt được một con dúi. - Con dúi đã nói cho hai vợ chồng người đi rừng - Con dúi báo cho hai vợ chồng Giáo viên: 7 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 biết điều gì? Năm học 2017 - 2018 biết sắp có lụt và mách hai vợ chồng cách chống lụt là lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết bảy ngày mới được chui ra. *Đoạn 2 - Bức tranh vẽ cảnh gì? - Cảnh vật xung quanh như thế nào? - Tại sao cảnh vật lại như vậy? - Em hãy tưởng tượng và kể lại cảnh ngập lụt. *Đoạn 3 - Chuyện kì lạ gì xảy ra với hai vợ chồng? - Quả bầu có gì đặc biệt, huyền bí? - Nghe tiếng nói kì lạ, người vợ đã làm gì? - Những người nào được sinh ra từ quả bầu? Việc 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện (M3, M4) - Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài 3. - Hai vợ chồng dắt tay nhau đi trên bờ sông. - Cảnh vật xung quanh vắng tanh, cây cỏ vàng úa. - Vì lụt lội, mọi người không nghe lời hai vợ chồng nên bị chết chìm trong biển nước. - Mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông, sấm chớp đùng đùng.Tất cả mọi vật đều chìm trong biển nước. - Người vợ sinh ra một quả bầu. - Hai vợ chồng đi làm về thấy tiếng lao xao trong quả bầu. - Người vợ lấy que đốt thành cái dùi, rồi nhẹ nhàng dùi vào quả bầu. - Người Khơ-nú, người Thái, người Mường, người Dao, người Hmông, người Ê-đê, người Bana, người Kinh, … - Kể lại toàn bộ câu chuyện theo cách mở đầu dưới đây. - Đọc sách giáo khoa. - Nêu ý nghĩa của câu chuyện. - Yêu cầu 2 học sinh đọc phần mở đầu. - Phần mở đầu nêu lên điều gì? - Đây là cách mở đầu giúp các con hiểu câu chuyện hơn. - Yêu cầu 2 học sinh khá kể lại theo phần mở - 2 học sinh M3 kể lại. đầu. - Yêu cầu học sinh nhận xét. Lưu ý: - Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4 3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận trong cặp -> Chia sẻ trước Giáo viên: 8 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 lớp - Câu chuyện kể về việc gì? - Em rút ra được điều gì từ câu chuyện trên? Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 4. HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện. - Hỏi lại những điều cần nhớ. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người thân nghe, chuẩn bị bài sau: Bóp nát quả cam. Năm học 2017 - 2018 - Học sinh trả lời. - Học sinh trả lời: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, mọi dân tộc đều có một tổ tiên. - Học sinh nhắc lại. - Học sinh trả lời. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. - Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị. - Biết giải bài toán về nhiều hơn có kèm đơn vị đồng. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải toán về ít hơn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1,3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa. Bảng phụ ghi sắn nội dung bài tập 3. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Giáo viên: 9 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa ra phép tính - Học sinh tham gia chơi. để học sinh nêu kết quả: 500 đồng = 200 đồng + . . . . . đồng 700 đồng = 200 đồng + . . . . . đồng 900 đồng = 200 đồng +. . . đồng + 200 đồng - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe. dương những học sinh trả lời đúng và nhanh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập chung. trình bày bài vào vở. 2. HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. - Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị. - Biết giải bài toán về nhiều hơn có kèm đơn vị đồng. *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi - Học sinh lên bảng làm: em làm một ý. Bốn trăm mười sáu: 416 Năm trăm linh hai: 502 Hai trăm chín mươi chín: 299 Chín trăm bốn mươi: 940 - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. Bài 3: TC Trò chơi Ai nhanh, ai đúng - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài - Học sinh tham gia chơi, dưới tập 3 lên bảng, tổ chức cho học sinh thi đua điền lớp cổ vũ, cùng giáo viên làm dấu vào chỗ chấm. ban giám khảo. - Tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh. - Giáo viên phỏng vấn hai đội chơi: + Vì 900 + 90 + 8 = 998 mà 998 + Hỏi: Tại sao điền dấu < vào : 900 + 90 + 8 < < 1000. 1000? + Hỏi tương tự với: 732 = 700 + 30 + 2 - Giáo viên nhận xét chung. - Học sinh lắng nghe. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập µBài tập PTNL: Bài tập 2 (M3): Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi - Học sinh tự làm bài sau đó báo báo cáo kết quả với giáo viên. cáo kết quả với giáo viên: Bài tập 5 (M4): Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi - Học sinh tự làm bài sau đó báo báo cáo kết quả với giáo viên. cáo kết quả với giáo viên: Giáo viên: 10 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 Bài giải: Giá tiền một chiếc bút bi là: 700 + 300 = 1000 (đồng) Đáp số: 1000 đồng. 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp, ôn - Lắng nghe và thực hiện. luyện về đọc, viết số có 3 chữ số, cấu tạo số, so sánh số. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... CHÍNH TẢ: (Tập chép) CHUYỆN QUẢ BẦU I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng bài tóm tắt Chuyện quả bầu; viết hoa đúng tên riêng Việt Nam trong bài chính tả. - Làm được bài tập 2a, 3a. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả l/n. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng chép sẵn nội dung cần chép. Bảng chép sẵn nội dung hai bài tập. - Học sinh: Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan. - Nhận xét bài làm của học sinh ở tiết trước, - Lắng nghe. khen em viết tốt. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. - Mở sách giáo khoa. Giáo viên: 11 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm thế tốt để viết bài. - Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả. *Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - Giáo viên đọc mẫu tóm tắt nội dung: Bài thơ - Học sinh lắng nghe nói lên công lao to lớn của Bác hồ đối với nhân dân ta. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: của giáo viên. Qua đó nắm được nội dung đoạn viết, cách trình bày, những điều cần lưu ý: + Đoạn chép kể về chuyện gì? + Nguồn gốc của các dân tộc Việt Nam. + Các dân tộc Việt Nam có chung nguồn gốc ở + Đều được sinh ra từ một quả đâu? bầu. + Đoạn văn có mấy câu? + Có 3 câu. + Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì + Chữ đầu câu: Từ, Người, Đó. sao? + Tên riêng: Khơ-mú, Thái, Tày, Mường, Dao, Hmông, Ê-đê, Bana, Kinh. + Những chữ đầu đoạn cần viết như thế nào? + Lùi vào một ô và phải viết hoa. - Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng - Luyện viết vào bảng con, 1 học con: Khơ-mú, nhanh nhảu, Thái, Tày, Nùng, sinh viết trên bảng lớp. Mường, Hmông, Ê-đê, Ba-na. - Nhận xét bài viết bảng của học sinh. - Lắng nghe. 3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết chính xác bài chính tả. - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe. thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định. - Giáo viên cho học sinh viết từng câu theo hiệu - Học sinh viết bài vào vở. lệnh của giáo viên. Lưu ý: - Tư thế ngồi, cách cầm bút và tốc độ viết của các đối tượng M1. 4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn. Giáo viên: 12 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi - Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài - Học sinh xem lại bài của mình, trong sách giáo khoa. dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng bút mực. - Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài. - Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh. - Lắng nghe. 5. HĐ làm bài tập: (6 phút) *Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả l/n. *Cách tiến hành: Bài 2a: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả. - Học sinh nối tiếp chia sẻ: a) Bác lái đò Bác làm nghề chở đò đã năm năm nay. Với chiếc thuyền nan lênh đênh trên mặt nước, ngày này qua ngày khác, bác chăm lo đưa khách qua lại bên sông. - Giáo viên nhận xét, chốt đáp án đúng. - Học sinh lắng nghe. Bài 3a: TC Trò chơi Ai nhanh, ai đúng - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài - Học sinh tham gia chơi, dưới tập 3a, tổ chức cho học sinh thi đua tìm từ. lớp cổ vũ, cùng giáo viên làm ban giám khảo. - Giáo viên chốt kết quả đúng, tổng kết trò chơi - Lắng nghe. tuyên dương đội thắng. 6. HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên bài học. - Học sinh nêu. - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Lắng nghe. học. - Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập. không mắc lỗi cho cả lớp xem. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết - Lắng nghe và thực hiện. lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem trước bài chính tả sau: Tiếng chổi tre. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Giáo viên: 13 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 TẬP ĐỌC: TIẾNG CHỔI TRE I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung: Chị lao công lao động vất vả để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp. - Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa, thuộc 2 khổ cuối bài thơ. 2. Kỹ năng: Đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng ở các câu văn dài. Chú ý các từ: xao xác, lặng ngắt. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng ghi sẵn bài thơ. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua đọc bài Chuyện quả bầu. - Giáo viên nhận xét. - Giới thiệu bài: - Treo bức tranh và hỏi: Bức tranh vẽ ai? Họ đang làm gì? - Trong giờ Tập đọc này, các con sẽ được làm quen với những ngày đêm vất vả để giữ gìn vẻ đẹp cho thành phố qua bài thơ Tiếng chổi tre. - Giáo viên ghi tựa bài: Tiếng chổi tre. 2. HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ: xao xác, lặng ngắt. - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: xao xác, lao công. *Cách tiến hành: a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Giáo viên đọc mẫu toàn bài. Giọng chậm, nhẹ nhàng, tình cảm. Nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. b. Đọc nối tiếp câu: - Giáo viên theo dõi học sinh đọc bài để phát hiện lỗi phát âm của học sinh Giáo viên: 14 Hoạt động học - Học sinh thực hiện. - Học sinh lắng nghe. - Bức tranh vẽ chị lao công đang quét rác trên đường phố. - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa. - Học sinh lắng nghe, theo dõi. - Học sinh nối tiếp nhau đọc nối tiếp câu trong nhóm. Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 - Cho HS báo cáo quá trình đọc - Các nhóm báo cáo - Luyện đọc từ khó mà HS phát âm sai: xao - Học sinh luyện từ khó (đọc mẫu xác, lặng ngắt. (M4) => cá nhân (M1) => cả lớp). c. Đọc nối tiếp đoạn: - Tổ chức cho học sinh đọc nối tiếp từng đoạn. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ trong nhóm - Nhóm trưởng báo cáo kết quả đọc của nhóm - Đọc phần chú giải: - HS đọc chú giải theo cặp đôi. - 1 HS đọc phần chú giải trước lớp. - Giải nghĩa lại từ: lao công. Đặt câu với từ lao - HS thực hiện. công - GV yêu cầu 1 nhóm đọc nối tiếp khổ thơ - 1 nhóm đọc, nhóm khác nhận trong nhóm. xét. - GV yêu cầu đại diện 3 nhóm đọc nối tiếp 3 - 3 em đọc, các nhóm khác nhận khổ thơ. xét. d. Lớp đọc đồng thanh cả bài * Nhận xét, đánh giá, chuyển hoạt động. 3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút) *Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa: Chị lao công lao động vất vả để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp. *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu 1 học sinh đọc to các câu hỏi cuối bài - Đọc, theo dõi. - GV yêu cầu các nhóm trưởng điều hành các - Các nhóm HĐ nhóm thảo luận nhóm (thời gian 3 phút) (GV sẽ quan sát, trợ giúp khi cần) - GV yêu cầu TBHT lên điều hành lớp chia sẻ - TBHT lên điều hành các bạn kết quả thảo luận. chia sẻ kết quả thảo luận - Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những - Vào những đêm hè rất muộn và lúc nào? những đêm đông lạnh giá. - Những hình ảnh nào cho em thấy công việc - Khi ve ve đã ngủ; khi cơn giông của chị lao công rất vất vả? vừa tắt, đường lạnh ngắt. - Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công. - Chị lao công/ như sắt/ như Như sắt, như đồng, ý tả vẻ đẹp khoẻ khoắn, đồng. mạnh mẽ của chị lao công. - Nhà thơ muốn nói với con điều gì qua bài thơ? - Chị lao công làm việc rất vất vả, công việc của chị rất có ích, chúng ta phải biết ơn chị. - Biết ơn chị lao công chúng ta phải làm gì? - Chúng ta phải luôn giữ gìn vệ sinh chung. 4. HĐ Học thuộc lòng bài thơ: (8 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. Giáo viên: 15 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp - Gọi HS M4 đọc mẫu toàn bài. - 1 HS đọc - Lớp theo dõi. - Yêu cầu HS tìm giọng đọc phù hợp cho bài - Thảo luận nhóm tìm ra giọng văn đọc của bài văn sau đó chia sẻ trước lớp: - Yêu cầu HS Luyên đọc diễn cảm khổ thơ 2: - Nhóm trưởng điều khiển nhóm Các nhóm điều khiển nhóm mình luyện đọc luyện đọc đoạn 2 đoạn 2 của bài - HS đại diện 2 nhóm thi đọc trước lớp khổ thơ 2 (1 nhóm) - Lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc hay. - HS tự đọc nhẩm để thuộc lòng - Luyện đọc thuộc lòng bài thơ. - Cho HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cả - 3 cặp HS thi đọc thuộc lòng khổ thơ 1, 2, 3. bài thơ. - 2 HS thi HTL cả bài thơ Lưu ý: - Lớp nhận xét, bình chọn bạn - Đọc đúng: M1, M2 đọc hay. - Đọc hay: M3, M4 - Nhận xét HS - Chuyển HĐ 5. HĐ Tiếp nối: (4 phút) - Em hiểu qua bài thơ tác giả muốn nói lên điều gì? - Nhận xét, tuyên dương học sinh đọc tốt. - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học. - Nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài Bóp nát quả cam. - Học sinh trả lời. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) .............................................................................................................................................................................................. BUỔI CHIỀU: Giáo viên: 16 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 TNHX: BẦU TRỜI BAN NGÀY VÀ BAN ĐÊM (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... THỂ DỤC: CHUYỀN CẦU. TRÒ CHƠI “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH” I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh - Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn. 3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã học ở tiết trước. - Giáo viên nhận xét. - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Chuyền cầu - Phân tích kỹ thuật chuyền cầu đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nắm được kỹ thuật của động tác. - Điều khiển cho học sinh thực hiện đồng thời quan sát nhức nhở. Việc 2: Trò chơi “Ném bóng trúng đích” - Phân tích cách chơi và thị phạm cho học sinh nắm được cách chơi. Giáo viên: 17 ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 26p 13p 2-3 lần 13p 2-3 lần Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 - Sau đó cho học sinh chơi thử. - Nêu hình thức xử phạt. (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát. - Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng toàn thân. - Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. - Dặn học sinh về nhà ôn các động tác đã học. Năm học 2017 - 2018 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỸ NĂNG SỐNG: TƯ DUY PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số. - Biết tìm số hạng, số bị trừ. - Biết quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh cách so sánh các số có ba chữ số. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 2,3,4,5 II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Viết sẵn nội dung bài tập 1, 2 lên bảng. - Học sinh: sách giáo khoa. Giáo viên: 18 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Trò chơi: Đố bạn biết: Giáo viên đọc phép - Học sinh tham gia chơi. tính để học sinh nêu kết quả: 356 – 132 574 – 253 837 – 316 982 – 410 - Lắng nghe. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh. - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: trình bày bài vào vở. Luyện tập. 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số. - Biết tìm số hạng, số bị trừ. - Biết quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng. *Cách tiến hành: Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Để xếp các số theo đúng thứ tự bài yêu cầu, - Phải so sánh các số với nhau. chúng ta phải làm gì? - Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi - Học sinh làm bài: em làm một ý. a) 599, 678, 857, 903, 1000 b) 1000, 903, 857, 678, 599 - Tổ chức cho học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Nhận xét bài làm từng em. - Học sinh lắng nghe. Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu 4 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi - Học sinh làm bài: em làm một ý. 635 970 896 295 +241 + 29 -133 -105 876 999 763 190 - Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm trên bảng - Học sinh nhận xét. về kết quả và cách đặt tính. - Nhận xét bài làm học sinh. - Học sinh lắng nghe. Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp. - Yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả. - Học sinh chia sẻ kết quả. Giáo viên: 19 Tiểu học :...... Giáo án lớp 2D Tuần 32 Năm học 2017 - 2018 600m + 300m = 900m 20dm + 500dm = 520dm 700cm + 20cm = 720cm 1000km – 200km = 800km - Giáo viên nhận xét chung. Bài 5: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. - Kiểm tra chéo trong cặp rồi báo cáo với giáo viên. - Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tập 1: Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi báo cáo kết quả với giáo viên. - Học sinh tự làm bài sau đó báo cáo kết quả với giáo viên. 937 > 739 200 + 30 = 230 600 > 599 500 + 60 + 7 < 597 398 < 405 500 + 50 < 649 4. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Nêu cách so sánh các số có 3 chữ số. - Học sinh nêu. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Làm - Lắng nghe và thực hiện. lại các bài tập sai. Xem trước bài: Luyện tập chung. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ TRÁI NGHĨA. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Chọn được từ ngữ cho trước để điền đúng vào đoạn văn (BT1), tìm được từ ngữ ca ngợi Bác Hồ (BT2). - Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3). 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên: 20 Tiểu học :......
- Xem thêm -