Tài liệu Tuần 32_giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 778 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 32 Thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018 Tập đọc VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI (Trần Đức Tiến) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hợp nội dung diễn tả. - Hiểu ND: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán (trả lời được các câu hỏi trong SGK). - GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia các HĐ học tập; thường xuyên vui vẻ. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi. Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn cần luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp quà bí mật + Bạn hãy đọc bài tập đọc: Con chuồn chuồn nước? + Tình yêu quê hương đất nước của tác giả thể hiện qua những câu văn nào? - GV nhận xét. 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hợp nội dung diễn tả. * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, cả lớp - GV hoặc HS đọc rồi HD chia đoạn: 3 đoạn. HOẠT ĐỘNG HỌC - Hs đọc bài -Mặt hồ trải rộng mênh mông … cao vút. Chia đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu … môn cười cợt. + Đoạn 2: Tiếp theo … học không vào. + Đoạn 3: Còn lại. - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 1. - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn. - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc - HS đọc từ khó. Giáo viên Trường Tiểu học 1 Giáo án lớp 4 từ khó. Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó. - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 2. - GV giải nghĩa một số từ khó. - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp - Gọi 1 HS đọc toàn bài. - GV đọc diễn cảm cả bài: Cần đọc với giọng chậm rãi ở Đ1 + 2. Đọc nhanh hơn ở Đ3 háo hức hi vọng. Cần nhấn giọng ở những từ ngữ sau: buồn chán, kinh khủng, không muốn hót, chưa nở đã tàn, ngựa hí, sỏi đá lạo xạo … * Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu loát. 3. Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu:Hiểu ND: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán (trả lời được các câu hỏi trong SGK). * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp Năm học 2017 - 2018 + HS luyện đọc câu văn dài - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn lần 2. - HS đọc chú giải. - Luyện đọc theo cặp. - 1 HS đọc toàn bài. - Đọc thầm đoạn 1 để trả lời các câu hỏi: * Những chi tiết nào cho thấy cuộc sống * Những chi tiết: “Mặt trời không ở vương quốc nọ rất buồn? muốn dậy … trên mái nhà”. * Vì sao ở vương quốc ấy buồn chán như * Vì cư dân ở đó không ai biết cười. vậy? *Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình * Vua cử một viên đại thần đi du học ở hình? nước ngoài, chuyên về môn cười. - HS đọc thầm đoạn 2. * Kết quả viên đại thầnh đi học như thế * Sau một năm, viên đại thần trở về, nào ? xin chịu tội vì đã gắn hết sức nhưng học không vào. Các quan nghe vậy ỉu xìu, còn nhà vua thì thở dài, không khí triều đình ảo não. - HS đọc thầm đoạn 3. * Điều gì bất ngờ đã xảy ra? * Viên thị vệ bắt được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường. * Nhà vua có thái độ thế nào khi nghe tin * Nhà vua phấn khởi ra lệnh dẫn người đó? đó vào. - GV: Để biết điều gì sẽ xảy ra, các em sẽ được học ở tuần 33. * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời các câu hỏi nêu nội dung đoạn, bài. * KL: Giáo viên Trường Tiểu học 2 Giáo án lớp 4 4. HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn 2 với giọng phù hợp. * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp - Mời 1 HS đọc toàn bài; Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm đoạn văn tiêu biểu trong bài: đoạn 2. - Đọc mẫu đoạn văn. - Tổ chức cho HS luyện đọc theo phân vai nhóm đôi: người dẫn chuyện, viên đại thần, viên thị vệ, đức vua. + Theo dõi, uốn nắn + Bình chọn người đọc hay. + Nhận xét, khen ngợi/ động viên Năm học 2017 - 2018 Thực hiện theo HD của GV: Vị đại thần vừa xuất hiện đã vội rập đầu, tâu lạy: - Muôn tâu Bệ hạ, thần xin chịu tội. Thần đã cố gắng hết sức nhưng học không vào. Các quan nghe vậy ỉu xìu, còn nhà vua thỉ thở dài sườn sượt. Không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào: - Tâu Bệ hạ! Thần vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường. - Dẫn nó vào! – Nhà vua phấn khởi ra lệnh. * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn bài. 5. Hoạt động tiếp nối: (3p) - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Nêu Ý nghĩa: Câu chuyện giúp ta hiểu ý nghĩa bài học? được một điều: Cuộc sống thiếu tiếng + HS học bài và Chuẩn bị bài “Hai bài cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. thơ của Bác” + Nhận xét tiết học. Điều chỉnh:................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ___________________________________ Toán ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (TT- Tr. 163) I. MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết đặt tính và thực hiện nhân các số tự nhiên với các số có không quá ba chữ số (tích không quá sáu chữ số). -Kĩ năng: Biết đặt tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số. - Biết so sánh số tự nhiên. * Bài 1 (dòng 1, 2), bài 2, bài 4 (cột 1). Khuyến khích HS năng khiếu có thể hoàn thành tất cả các BT. Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia các HĐ học tập. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên Trường Tiểu học 3 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp, 2. Đồ dùng dạy học: - Phiếu nhóm viết sẵn nội dung BT 3 và 5 ; cột 2 bài 4 đặt tại góc chờ ( Điều chỉnh giá xăng ở BT 5 cho phù hợp: 14 900 đồng/ 1 lít) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động:(3p) TBVN điều khiển lớp hát và vận động - HS hát và vận động vào bài mới bài hát 2. HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Biết đặt tính và thực hiện nhân các số tự nhiên với các số có không quá ba chữ số (tích không quá sáu chữ số).Biết đặt tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số. Biết so sánh số tự nhiên. Bài 1 (dòng 1, 2), bài 2, bài 4 (cột 1). Khuyến khích HS năng khiếu có thể hoàn thành tất cả các BT. * Cách tiến hành: Cá nhân,nhóm, cả lớp Bài 1 (dòng 1; 2).( HS năng khiếu có thể hoàn thành cả bài). - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - HS làm bài cặp đôi, 2 em làm bảng lớn; VD: - HS làm bài xong thì cho các em chia 2 057 - Chia sẻ: + Cách đặt tính. sẻ với cả lớp về cách đặt tính và thực x 13 + Cách tính. hiện từng phép tính. 6171 + Nhận xét, chốt KQ đúng, khen ngợi/ 2057 động viên. 26741 * Mời những HS đã hoàn thành cả 2 * Kết quả các phép tính còn lại: phép tính dòng dưới chia sẻ cách thực 428 x 125 = 53 500 hiện và kết quả 2 phép tính đó. Mời cả 3167 x 204 = 646 068 lớp nhận xét; GVchốt KQ; khen ngợi/ 7368 : 24 = 307 động viên 285 120 : 216 = 1 320 13 498 : 32 = 421 (dư 26) Bài 2 - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - HS làm bài cá nhân, mời 2 em làm bảng lớn; -VD: Giáo viên Trường Tiểu học 4 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 a. 40  x = 1400 x = 1400 : 40 x = 35 b. x : 13 = 205 x = 205  13 x = 2665 -Cho các em chia sẻ với cả lớp về cách a) x là thừa số chưa biết trong phép nhân, tìm thừa số chưa biết và cách tìm số bị muốn tìm thừa số chưa biết trong phép chia. nhân ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. b) x là số bị chia chưa biết trong phép chia. Muốn tìm số bị chia chưa biết trong + Nhận xét, chốt KQ đúng, khen ngợi/ phép chia ta lấy thương nhân với số chia. động viên. Bài 4 Cột 1. HS năng khiếu có thể hoàn thành cả cột 2. -Yêu cầu HS đọc đề bài. Thực hiện theo HD của GV: - Tổ chức cho HS chia sẻ cặp đôi: + Để so sánh hai biểu thức với nhau - Chúng ta phải tính giá trị biểu thức, trước hết chúng ta phải làm gì? sau đó so sánh các giá trị với nhau để chọn dấu so sánh phù hợp. - Mời 1 HS điền KQ trên bảng lớn; tạo - Yêu cầu HS làm bài theo cặp. cơ hội cho các cặp chia sẻ với nhau về cách thực hiện để điền được dấu đó. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm - Mời các cặp nhận xét; GV chốt KQ vào vở. VD: đúng; khen ngợi/ động viên * 13500 = 135  100 ( Áp dụng nhân * Mời những HS đã hoàn thành cả 2 nhẩm với 100: 135 nhân 100, ta chỉ phép tính dòng dưới chia sẻ cách thực việc viết thêm 2 chữ số 0 vào tận cùng hiện và kết quả 2 phép tính đó. Mời cả bên phải số 135; khi đó ta được 13 500 lớp nhận xét; chốt KQ; khen ngợi/ nên điền dấu bằng) động viên * 26  11 > 280 ( Áp dụng nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11, ta có 26 x 11= 286, mà 286 lớn hơn 280 nên điền dấu lớn) * 1600 : 10 < 1006 ( Áp dụng chia nhẩm 1 số cho 10, ta có 1600 : 10 = 100 , mà 100 bé hơn 1006 nên điền dấu bé) * 257 > 8762 x 0 ( Áp dụng nhân nhẩm 1 số với 0: Số nào nhân với 0 cũng bằng 0…. ) * 320 : (16  2) = 320 : 16 : 2 ( Áp dụng: Khi chia một số cho một tổng…. ) * 15 x 8 x 37 = 37 x 15 x 8 ( Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân: Khi Giáo viên Trường Tiểu học 5 Giáo án lớp 4 *Lưu ý: giúp đỡ hs M1+M2 củng cố các tính chất của phép nhân * Nếu còn thời gian:yêu cầu hs đã hoàn thành các bài tập 3; 5 chia sẻ cách thực hiện và kết quả. Mời cả lớp nhận xét; chốt KQ; khen ngợi/ động viên 3. Hoạt động tiếp nối:(3p) - Nhận xét giờ học. - GV tổng kết giờ học. Năm học 2017 - 2018 ta đổi vị trí các thừa số của một tích thì… ) * Bài 3: axb=bxa ( a x b ) x c = a x (b x c) ax1=1xa=a a x (b +c) = a x b + b + a x c a:1=a a : a = 1 ( a khác 0) 0 : a = 0 ( a khác 0) * Bài 5: - Số l xăng cần tiêu hao để đi hết quãng đường dài 180 km là: 180 : 12 = 15 (l) - Số tiền phải mua xăng để ô tô đi hết quãng đường dài 180 km là: 14 900 x 15 = 223 500 (đồng) Điều chỉnh:................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ____________________________________________________________________ Thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2018 Chính tả NGHE – VIẾT: VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI I. MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nghe-viết đúng bài CT; biết trình bày đúng đoạn văn trích. -Kĩ năng: Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a -Thái độ: GD cho HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ và một số tờ phiếu nhóm viết sẵn nội dung BT2a III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi tròchơi:Rung bảng vàng Giáo viên Trường Tiểu học 6 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 - Kiểm tra HS viết lại 1 số chữ cần - HS viết trên bảng lớn; cả lớp viết bảng chọn viết trong bài Băng trôi của tiết con. trước. - GV nhận xét. 2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả: (7p) * Mục tiêu: Nghe-viết đúng bài CT; biết trình bày đúng đoạn văn trích. * Cách tiến hành: HĐ cả lớp * Tái hiện nội dung bài: 1. Nghe- viết:Vương quốc vắng nụ cười - Em hãy đọc lại bài chính tả? - 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo. - Em hãy nêu nội dung đoạn viết chính + Cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn. tả? * Luyện viết từ khó: - Cho HS viết những từ dễ viết sai: - HS luyện viết từ. kinh khủng, rầu rĩ, lạo xạo. 3. HĐ Viết bài chính tả: (12p) * Mục tiêu: Nghe-viết đúng bài CT; biết trình bày đúng đoạn văn trích. * Cách tiến hành: HĐ cá nhân. GV đọc chính tả. - HS viết chính tả. - GV đọc từng câu hoặc cụm từ. - HS soát lỗi. 4. HĐ Đánh giá và nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá được bài viết của mình và của bạn. * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đôi - Đọc lại cả bài cho HS soát lỗi. - HS đổi tập cho nhau soát lỗi. Ghi lỗi - GV chữa, nhận xét 5 đến 7 bài. vào dòng sử lỗi. - GV sửa sai một số lỗi cơ bản. - Nhận xét chung. 5. HĐ Làm bài tập chính tả: (8p) * Mục tiêu: Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp * Bài tập 2: 2. Bài tập: - GV chọn câu a a). Điền vào chỗ trống. - HS đọc, cả lớp đọc thầm theo. - Gắn bảng phụ, gọi HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào vở của câu a. - 3 nhóm lên thi tiếp sức. Giáo viên Trường Tiểu học 7 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 - Cho HS thi dưới hình thức tiếp sức: + Kết quả: Các chữ cần điền là: sao – GV dán lên bảng 3 tờ phiếu đã viết sau – xứ – sức – xin – sự. mẫu chuyện có để ô trống. - HS chép lời giải đúng vào vở. - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng *Lưu ý: Hs M1+M2 điền đúng từ. Hs M3+M4 còn phải luyện phát âm đúng các từ đó. 6. Hoạt động tiếp nối:(3p) - Yêu cầu HS ghi nhớ những từ ngữ đã luyện viết chính tả. - Về nhà kể cho người thân nghe các câu chuyện vui đã học. - GV nhận xét tiết học. Điều chỉnh:................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Luyện từ và câu THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU I. MỤC TIÊU: -Kiến thức: Hiểu tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ thời gian trong câu (trả lời CH Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?-ND Ghi nhớ). -Kĩ năng: Nhận diện được trạng ngữ chỉ thời gian trong câu (BT1, mục III); bước đầu biết thêm trạng ngữ cho trước vào chỗ thích hợp trong đoạn văn a hoặc đoạn văn b ở BT (2). * HS năng khiếu biết thêm trạng ngữ cho cả 2 đoạn văn (a, b) ở BT(2). -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia các HĐ học tập. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, nhóm 4 2. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn nội dung các BT - Một vài băng giấy. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên - Bạn hãy thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn - Thực hiện theo HD của GV. VD: Giáo viên Trường Tiểu học 8 Giáo án lớp 4 cho câu sau: 1. Chim hót líu lo. Năm học 2017 - 2018 + Trong vườn, chim hót líu lo. + Trên cây, chim hót líu lo. + Trong các vòm lá, chim hót líu lo. … - Nhận xét; khen ngợi/ động viên 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(13p) * Mục tiêu: Hiểu tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ thời gian trong câu (trả lời CH Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?-ND Ghi nhớ). * Cách tiến hành:Hoạt động nhóm, cả lớp 1. Nhận xét: Bài tập 1,2: - Gọi HS đọc yêu cầu BT1 + 2; GV kết Thực hiện theo HD của GV. hợp ghi bảng. - Tổ chức cho HS trao đổi theo nhóm 4 ( 2 phút) + Tìm trạng ngữ trong câu? + Trạng ngữ bổ sung ý gì cho câu? 1. Trạng ngữ có trong câu: Đúng lúc đó. 2. Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu. Bài tập 3: Đặt câu hỏi cho loại trạng 3. Câu hỏi đặt cho trạng ngữ: ngữ trên? + Viên thị vệ hớt hãi chạy vào khi nào? - Mời đại diện các nhóm chia sẻ; các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét, chốt ý đúng. 2. . Ghi nhớ: - Gọi 3-4 HS đọc ghi nhớ; YC cả lớp - Đọc ghi nhớ theo HD của GV. đọc thầm theo; Kết hợp ghi bảng nội dung ghi nhớ. * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 3. Hoạt động thực hành: (15p) * Mục tiêu: Nhận diện được trạng ngữ chỉ thời gian trong câu (BT1, mục III); bước đầu biết thêm trạng ngữ cho trước vào chỗ thích hợp trong đoạn văn a hoặc đoạn văn b ở BT (2). HS năng khiếu biết thêm trạng ngữ cho cả 2 đoạn văn (a, b) ở BT(2). * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, nhóm, lớp * Bài tập 1: - Cho HS đọc yêu cầu của BT. -Thực hiện theo HD của GV. Giáo viên Trường Tiểu học 9 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 - GV dán 2 băng giấy đã viết bài tập - Tổ chức cho HS chia sẻ cặp đôi (2 lên bảng, mời 1 cặp gạch dưới các phút) trạng ngữ vừa tìm được. a). Trạng ngữ chỉ thời gian trong đoạn văn này là: + Buổi sáng hôm nay, … + Vừa mới ngày hôm qua, … + Thế mà, qua một đêm mưa rào, … b). Trạng ngữ chỉ thời gian là: + Từ ngày còn ít tuổi, … - Mời cả lớp cùng nhận xét, bổ sung. + Mỗi lần tết đến, đứng trước những cái - GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng; chiếu bày tranh làng Hồ rải trên các lề YC HS viết bài vào vở. phố Hà Nội, … * Bài tập 2: GV chọn câu a a. Thêm trạng ngữ vào câu. Thực hiện Theo HD của GV: - Gắn bảng phụ, gọi HS đọc và nêu YC -Thêm trạng ngữ chỉ thời gian vào trong của BT. đoạn văn. + Thêm trạng ngữ: …Mùa đông , cây chỉ còn những cành trơ trụi, nom như cằn cỗi… + Thêm trạng ngữ …Đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn… - YC HS làm bài cá nhân vào vở - Lớp nhận xét. - GV chữa 1 số bài, nhận xét, chữa bài. * Mời 1 số hs năng khiếu nêu thêm b. trạng ngữ cho cả đoạn văn b + Giữa lúc gió đang gào thét ấy, cánh * Lưu ý: Giúp đỡ HS M1+M2 thêm chim đại bàng vẫn… trạng ngữ hoàn chỉnh câu văn + Có lúc, chim lại vẫy cánh… - HS M3+M4 viết câu văn giàu hình ảnh và có sử dụng biện pháp so sánh. 4. Hoạt động tiếp nốí:(5p) - Gọi HS nhắc lại nôi dung phần ghi nhớ. - Dặn HS về nhà học thuộc nội dung cần ghi nhớ và tự đặt 2 câu có trạng ngữ chỉ thời gian. - GV nhận xét tiết học. Điều chỉnh:................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ____________________________ Toán ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tt- tr. 164) Giáo viên Trường Tiểu học 10 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 I. MỤC TIÊU: -Kiến thức: Tính được giá trị của biểu thức chứa hai chữ. - Thực hiện được bốn phép tính với số tự nhiên. -Kĩ năng: Biết giải bài toán liên quan đến các phép tính với số tự nhiên. *Hoàn thành các BT: Bài 1 (a), bài 2, bài 4. Khuyến khích HS năng khiếu hoàn thành tất cả các BT. -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, tham gia các HĐ học tập. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: GV: Phiếu nhóm viết sẵn nội dung BT 3, 5 đặt tại góc chờ. Phiếu nhóm cho BT 2 ( 4 phiếu) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi Bắn tên 2. HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: So sánh được các số có đến sáu chữ số. Biết sắp xếp bốn số tự nhiên theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn.Bt cần làm: Bài 1 (dòng 1, 2), bài 2, bài 3. KK HS năng khiếu hoàn thành tất cả các bài tập. * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp. Bài 1 a. HS năng khiếu có thể hoàn thành cả bài. - Thực hiện theo HD của GV: - Gọi HS đọc và nêu YC của BT. - HS làm bài cá nhân trong vở; mời 1 HS thực hiện trên bảng lớn a). Với m = 952 ; n = 28 thì: m + n = 952 + 28 = 980 - Hs chia sẻ về cách tính giá trị của m – n = 952 – 28 = 924 biểu thức chứa chữ trước lớp. m  n = 952  28 = 26656 - Mời cả lớp cùng nhận xét, bổ sung; m : n = 952 : 28 = 34 GV nhận xét. * Mời những HS đã hoàn thành câu * Câu b: b chia sẻ cách thực hiện và kết quả. m + n = 2023 Mời cả lớp nhận xét; GVchốt KQ; m – n = 1989 khen ngợi/ động viên m x n = 34 102 Giáo viên Trường Tiểu học 11 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 m : n = 118 Bài 2 - Gọi HS đọc và nêu YC của BT. + Tính giá trị của từng biểu thức. + Chia sẻ cách thực hiện với từng biểu thức. - Mời cặp nào làm xong trước thì gắn KQ lên bảng lớn và chia sẻ cách tính giá trị từng biểu thức với cả lớp ( Mỗi cặp chia sẻ 1 câu) mời cả lớp cùng nhận xét, bổ sung. -Thực hiện theo HD của GV. VD:\ - HS chia sẻ theo cặp đôi: a/12054 : (15 + 67) b/ 9700 : 100 + 36 x 12 = 12054 : 82 = 97 + 432 = 147 = 529 Câu a: Thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Câu b: Thực hiện các phép tính nhân chia trước, cộng sau… 29150 – 136 x 201 4) : 4 = 29150 –27336 = 1814 (160 x 5 – 25 x = (800 – 100): 4 = 700: 4 = 175 Bài 4 - Gọi HS đọc đề bài toán; * Thực hiện theo HD của GV. VD: -YC HS chia sẻ nội dung BT theo nhóm -GV gợi ý cách chia sẻ: 4. + Bài toán cho biết gì? + Trong hai tuần, trung bình cửa hàng mỗi ngày bán được bao nhiêu mét vải? + Bài toán YC tìm gì? + Chúng ta phải biết: + Để biết được trong hai tuần đó  Tổng số mét vải bán trong hai tuần. trung bình mỗi ngày cửa hàng bán  Tổng số ngày mở cửa bán hàng của hai được bao nhiêu mét vải chúng ta phải tuần. biết thêm gì? + Sau khi tìm được tổng số mét vải bán + Tổng số mét vải bán trong hai tuần trong hai tuần và tổng số ngày mở cửa chia cho tổng số ngày mở cửa bán hàng bán hàng của hai tuần, làm thế nào để của hai tuần tìm được số m vải bán TB một ngày? Bài giải - Mời đại diện 1 nhóm trình bày bài Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải làm trên bảng lớn, cả lớp làm vào vở. là: - Mời đại diện các nhóm chia sẻ cách 319 + 76 = 395 (m) làm trước lớp, các nhóm khác nhận xét, Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét bổ sung. vải là - GV nhận xét, chốt KQ đúng. 319 + 395 = 714 (m) Số ngày cửa hàng mở cửa trong hai tuần là: 7  2 = 14 (ngày) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được Giáo viên Trường Tiểu học 12 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 số mét vải là: 714 : 14 = 51 (m) Đáp số: 51 m * Mời những HS đã hoàn thành 2 bài * Bài 3: 3; 5 chia sẻ cách thực hiện và kết quả. Câu a: Mời cả lớp nhận xét; GVchốt KQ; - Phép tính 1: Áp dụng tính chất kết hợp khen ngợi/ động viên của phép nhân. - Phép tính 2: Áp dụng tính chất chia 1 tích cho một số. - Phép tính 3: Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân. Câu b: - Phép tính 1, 2: Áp dụng tính chất một số nhân với một tổng. - Phép tính 3: Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu. * Bài 5: + Tính số tiền mẹ mua bánh: 48 000 đ + Tính số tiền mẹ mua sữa: 58 800 đ + Tính số tiền mẹ đã mua cả bánh và sữa: 106 800 đ 4. Hoạt động tiếp nối: (3p) + Tính số tiền mẹ có lúc đầu: 200 000 đ + GV củng cố bài học. - GV tổng kết giờ học. Điều chỉnh:................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thứ tư, ngày 18 tháng 4 năm 2018 Kể chuyện KHÁT VỌNG SỐNG I. MỤC TIÊU: -Kiến thức: Dựa theo lời kể của GV và tranh minh hoạ (SGK), kể lại được từng đoạn của câu chuyện Khát vọng sống rõ ràng, đủ ý (BT1); bước đầu biết kể lại nối tiếp được toàn bộ câu chuyện (BT2). -Kĩ năng: Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện (BT3). -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia các HĐ học tập. KNS:-Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân -Tư duy sáng tạo: bình luận, nhận xét -Làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm BVMT: -BVMT ý chí vượt khó khăn, khắc phục những trở ngại trong môi trường thiên nhiên. Giáo viên Trường Tiểu học 13 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp- cách thức tổ chức: PP quan sát, thảo luận nhóm,quan sát tranh và TLCH 2. Đồ dùng: - Tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to; Bảng phụ viết sẵn ý nghĩa câu chuyện III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: BẮn tên + BẠn hãy kể lại cuộc du lịch hoặc cắm trại mà bạn được tham gia? - GV nhận xét. 2. Hoạt động nghe-kể:(8P) * Mục tiêu: Dựa theo lời kể của GV và tranh minh hoạ (SGK), kể lại được từng đoạn và kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện Khát vọng sống rõ ràng, đủ ý (BT1); * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ1:GV kể chuyện: - GV kể lần 1: - GV kể chuyện. Cần kể với giọng rõ ràng, thang thả. Nhấn giọng ở những từ ngữ: dài đằng đẵng, nén đau, cái đói, cào xé ruột gan, chằm chằm, anh cố bình tĩnh, bò bằng hai tay … GV kể lần 2: - GV kể chuyện kết hợp với tranh (vừa kể vừa chỉ vào tranh)  Tranh 1 (Đoạn 1). GV đưa tranh 1 lên bảng, vừa chỉ tranh vừa kể: “Giôn và Bin … mất hút”.  Tranh 2 (Đoạn 2). Gv đưa tranh 2 lên bảng, vừa chỉ tranh vừa kể.  Đoạn 3: Cách tiến hành như tranh 1.  Đoạn 4: Cách tiến hành như tranh 1.  Đoạn 5: Cách tiến hành như tranh 1.  Đoạn 6: Cách tiến hành như tranh 1. 3 . Thực hành kể chuyện:(10p) Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - HS kể - HS lắng nghe. - HS vừa quan sát vừa nghe GV kể từng đoạn. Trường Tiểu học 14 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: Hs bước đầu biết kể lại nối tiếp được toàn bộ câu chuyện (BT2). * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ2: HS kể chuyện: a). HS kể chuyện. b). Cho HS thi kể. - HS kể chuyện trong nhóm (nhóm 3 hoặc nhóm 6). Nếu nhóm 3 mỗi HS kể theo 2 tranh, nếu nhóm 6 mỗi em kể một tranh. - Sau đó mỗi HS kể cả câu chuyện. - 3 nhóm thi kể đoạn. - 2 HS thi kể cả câu chuyện 4.Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu - Lớp nhận xét. chuyện:(10p) * Mục tiêu: Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện (BT3). * Cách tiến hành: Hs thảo luận trong nhóm. - Nêu ý nghĩa của câu chuyện: * Câu chuyện ca ngợi con người với khát vọng sống mãnh liệt đã vượt qua đói, khát, chiến thắng thú dữ, chiến thắng cái chết. - GV nhận xét + khen nhóm, HS kể hay. *Giúp đỡ hs M1+M2 kể đúng nội dung câu truyện. Hs M3+M4 kể được lưu lát kết hợp giọng điệu phù hợp. 5. Hoạt động tiếp nối: (3p) * Em hãy nhắc lại ý nghĩa câu chuyện. - Dặn HS đọc trước đề bài và gợi ý của bài tập KC tuần 33. - GV nhận xét tiết học. Điều chỉnh:................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tập đọc NGẮM TRĂNG – KHÔNG ĐỀ (Hồ Chí Minh) I. MỤC TIÊU: -Kiến thức: Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ ngắn với giọng nhẹ nhàng, phù hợp nội dung. -Kĩ năng: Hiểu ND (hai bài thơ ngắn): Nêu bật tinh thần lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống, không nản chí trước khó khăn trong cuộc sống của Bác Hồ (trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 1 trong hai bài thơ). -Thái độ: GD tấm gương đạo đức của CT HCM Giáo viên Trường Tiểu học 15 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 BVMT: -HS cảm nhận được nét đẹp trong cuộc sống gắn bó với môi trường thiên nhiên của Bác Hồ kính yêu II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp- cách thức tổ chức: - PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, động não, thực hành, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, trò chơi. 2. Đồ dùng: - Bảng phụ; Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: BẮn tên + BẠn hãy đọc truyện Vương quốc vắng nụ cười + Tìm những chi tiết cho thấy ở vương quốc nọ rất buồn? - GV nhận xét. 2. HĐ Luyện đọc: (5p) * Mục tiêu: Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ ngắn với giọng nhẹ nhàng, phù hợp nội dung. * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, nhóm,lớp HĐ1:Luyện đọc: Bài Ngắm trăng - GV đọc diễn cảm bài thơ và nói xuất xứ: Hơn một năm trời từ mùa thu 1942 đến mùa thu 1943, Bác Hồ bị giam cầm tại nhà lao của Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc. Trong hoàn cảnh tù đầy Bác vẫn luôn lạc quan, vẫn hoà tâm hồn mình vào thiên nhiên. Và bài thơ ngắm trăng được ra đời trong hoàn cảnh đó. - HS phát hiện từ khó sau khi HS đọc lần 1. Kết hợp luyện đọc câu văn dài khó: - GV giải nghĩa một số từ khó: - GV đọc diễn cảm cả bài. Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - HS đọc truyện Vương quốc vắng nụ cười. + Mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn,.. + HS đọc bài học. - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn. - HS đọc từ khó. + HS luyện đọc câu thơ khó. - HS đọc chú giải. - Luyện đọc theo cặp. Trường Tiểu học 16 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 + Toàn bài đọc với giọng ngân nga, thư thái. * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 đọc cho lưu loát. 3.Hoạt động Tìm hiểu bài: (5p) * Mục tiêu: Hiểu ND (hai bài thơ ngắn): Nêu bật tinh thần lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống, không nản chí trước khó khăn trong cuộc sống của Bác Hồ (trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 1 trong hai bài thơ). * Cách tiến hành: Cá nhân-cặp đôi-cả lớp. * Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào? * Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác Hồ với trăng? * Bác ngắm trăng qua cửa sổ nhà giam của nhà tù Tưởng Giới Thạch. * Đó là hình ảnh: “Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. *Bài thơ nói về điều gì về Bác Hồ? * Bài thơ nói về lòng yêu thiên nhiên, lòng lạc quan của Bác trong hoàn cảnh - GV: Trong hoàn cảnh ngục tù, Bác khó khăn. vẫn say mê ngắm trăng, xem trăng như một người bạn tâm tình. * HS M3+M4 đọc trả lời câu hỏi hoàn chỉnh và nêu nội dung đoạn, bài. * KL: 4. Hoạt động Luyện đọc diễn cảm: (5p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm thuộc bài thơ. * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, cả lớp. - GV hướng dẫn đọc diễn cảm: Cần nhấn giọng ở những từ ngữ: không rượu, không hoa, hững hờ, nhòm, - HS luyện đọc. ngắm. - Cho HS nhẩm HTL bài thơ. - HS nhẩm HTL bài thơ. - Cho HS thi đọc. - Một số HS thi đọc. - GV nhận xét và chốt lại khen những - Lớp nhận xét. HS đọc hay. Bài Không đề 2.1 HĐ Luyện đọc: (5p) * Mục tiêu: Bước đầu biết đọc diễn Giáo viên Trường Tiểu học 17 Giáo án lớp 4 cảm bài thơ ngắn với giọng nhẹ nhàng, phù hợp nội dung. * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, nhóm, cả lớp - GV ghi từ khó sau khi HS đọc lần 1. Kết hợp luyện đọc câu văn dài khó: - GV giải nghĩa một số từ khó: - GV đọc diễn cảm cả bài. **Cần đọc với giọng ngâm nga, thư thái, vui vẻ. 3.1Hoạt động Tìm hiểu bài: (5p) * Mục tiêu: Hiểu ND (hai bài thơ ngắn): Nêu bật tinh thần lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống, không nản chí trước khó khăn trong cuộc sống của Bác Hồ (trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 1 trong hai bài thơ). * Cách tiến hành: Cá nhân-cặp đôi-cả lớp. * Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào? Những từ ngữ nào cho biết điều đó? * Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác. Năm học 2017 - 2018 - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn. - HS đọc từ khó. + HS luyện đọc câu thơ khó. - HS đọc chú giải. - Luyện đọc theo cặp. * Bác Hồ sáng tác bài thơ này ở chiến khu Việt Bắc, trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. * Những từ ngữ cho biết điều đó: đường non, rừng sâu quân đến. * Đó là những hình ảnh: Khách đến thăm Bác trong cảnh đường non đầy hoa quân - GV: Giữa cảnh núi rừng Việt Bắc, đến, chim rừng tung bay. Bàn xong việc Bác Hồ vẫn sống giản dị, yêu trẻ, yêu nước, Bác xách bương, dắt trẻ ra vườn đời. tưới rau. 4.1 Hoạt động Luyện đọc diễn cảm: (5p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm bài thơ * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, cả lớp. - GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm. - HS lần lượt đọc diễn cảm bài thơ. - Cho HS thi đọc. - Một số HS thi đọc diễn cảm. - Cho HS nhẩm HTL bài thơ và thi - HS HTL và thi đọc. đọc. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét và khen những HS đọc thuộc, đọc hay. * Giúp đỡ hs M1+M2 đọc lưu loát, yêu cầu hs M3+M4 đọc diễn cảm. Giáo viên Trường Tiểu học 18 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 * KL: Ý nghĩa: Trong mọi hoàn cảnh, Bác luôn lạc quan yêu đời, ung dung, thư thái khó khăn không nản lòng. 5. Hoạt động tiếp nối: (3p) * Hai bài thơ giúp em hiểu điều gì về tính cách của Bác? + Liên hệ giáo dục - Yêu cầu HS về nhà HTL 2 bài thơ. Chuẩn bị bài “Vương quốc …” - GV nhận xét tiết học. Điều chỉnh:................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Toán ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết nhận xét một số thông tín trên biểu đồ cột. - Kĩ năng: Hoàn thành các BT: Bài 2, bài 3; KK HS năng khiếu hoàn thành cả BT 1. -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, tham gia các HĐ học tập. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng: - Bảng phụ viết sẵn nội dung BT 2, 3; Một số phiếu cho các nhóm 4 - Phiếu nhóm kẻ và viết sẵn nội dung BT 1 đặt tại góc chờ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên -Bạn hãy lên bảng lại bài 5. - HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của - GV nhận xét. bạn. 2. HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Biết nhận xét một số thông tín trên biểu đồ cột.Hoàn thành các BT: Bài 2, bài 3; KK HS năng Giáo viên Trường Tiểu học 19 Giáo án lớp 4 Năm học 2017 - 2018 khiếu hoàn thành cả BT 1. * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp. Bài 2: - Gọi HS đọc và nêu YC của BT. - Thực hiện theo HD của GV: -Hs thực hiện nhóm, bút dạ cho các nhóm, tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm 4 a. Diện tích thành phố Hà Nội là 921 km2 Diện tích thành phố Đà Nẵng là 1255 km2 Diện tích thành phố Hồ Chí Minh là 2095 km2 b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích - YC 3 nhóm xong trước nhanh chóng Hà Nội số ki- lô- mét là: gắn KQ lên bảng lớn. 1255 – 921 = 334 (km2) - Mời cả lớp cùng nhận xét, bổ sung. Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích - Nhận xét, chốt KQ đúng; khen ngợi/ thành phố Hồ Chí Minh số ki- lô- mét là: động viên. 2095 – 1255 = 840 (km2) * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 Bài 3: -Thực hiện theo HD của GV: - Gắn bảng phụ, gọi HS đọc và nêu YC a. Trong tháng 12, cửa hàng bán được số của BT. mét vải hoa là: 50  42 = 2100 (m) - Tổ chức cho HS chia sẻ cặp đôi (3 - 5 b). Trong tháng 12 cửa hàng bán được số phút) sau đó, mời đại diện 1 cặp điền cuộn vải là: KQ vào bảng phụ. 42 + 50 + 37 = 129 (cuộn) - Mời cả lớp cùng nhận xét, bổ sung. Trong tháng 12 cửa hàng bán được số - Nhận xét, chốt KQ đúng; khen ngợi/ mét vải là: động viên 50  129 = 6450 (m) * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 so sánh Bài 1 được các STN * Nếu còn thời gian: Mời những HS đã hoàn thànhbài tập thì làm BT 1 chia sẻ cách thực hiện và kết quả. Mời cả lớp nhận xét; GV khen ngợi/ động viên 4. Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV tổng kết giờ học. Nhận xét tiết học Điều chỉnh:................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Giáo viên Trường Tiểu học 20
- Xem thêm -