Tài liệu Tuần 4_Giáo án Lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2311 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tuần 4_Giáo án Lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 4: Thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): BÍM TÓC ĐUÔI SAM I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hiểu ý nội dung: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. (Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa) 2. Kĩ năng - Đọc đúng, và rõ ràng toàn bài, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. Chú ý các từ: Sấn tới, vịn, loạng choạng, ngã phịch, ngước, ngượng nghịu. 3. Thái độ - Biết đối xử tốt với bạn gái. - Yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học - Giáo viên: + Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa. + Bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc. - Học sinh: Sách giáo khoa. 2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày một phút - Vấn đáp, thảo luận nhóm,… III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Cho học sinh hát. - Học sinh hát. - Đọc bài: “Gọi bạn” - 3 học sinh đọc và trả lời câu - 3 học sinh đọc thuộc lòng bài thơ. hỏi. - Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng đã làm - Dê Trắng thương bạn, đi tìm gì? bạn. - Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu: “Bê! Bê!”? - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài và tựa bài: “Bím tóc đuôi sam”. - 2, 3 học sinh nhắc lại. 2. HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ: Dương, Hoàng, Sơn Lâm (M1). - Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới. *Cách tiến hành: Họ tên GV 1 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 a. Giáo viên đọc mẫu. b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc từng câu: - Gọi học sinh tiếp nối nhau đọc từng câu. - Đọc đúng từ: Sấn tới, vịn, loạng choạng, ngã phịch, ngước, ngượng nghịu. (Văn Minh, Yến Nhi, Việt Anh) * Đọc từng đoạn trước lớp: - Gọi học sinh đọc tiếp nối từng đoạn trong bài. - Giáo viên hướng dẫn đọc những câu dài. + Vì vậy,/ mỗi lần kéo bím tóc,/ cô bé loạng choạng/ và cuối cùng ngã phịch xuống đất.// (Lưu ý ngắt câu đúng: Vụ, Vinh) - Gọi học sinh đọc phần chú giải. + Đặt 1 câu với từ “ngượng nghịu”? * Đọc từng đoạn trong nhóm - Giáo viên cho học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. * Thi đọc giữa các nhóm - Tổ chức cho học sinh thi đọc giữa các nhóm. - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các nhóm. * Đọc toàn bài. - Gọi học sinh đọc cả bài. - Cho học sinh nhận xét. - Giáo viên kết luận chung. Năm học 2017 - 2018 - Học sinh theo dõi bài. - Lắng nghe - Học sinh đọc nối tiếp từng câu. - Luyện đọc từ khó. - Học sinh đọc tiếp nối từng đoạn. - Luyện đọc ngắt câu. Nhấn giọng ở một số từ: loạng choạng, ngã phịch. - Học sinh đọc phần chú giải. - Học sinh đặt câu. - Đọc theo nhóm. - Các nhóm thi đọc. - Lớp nhận xét. - 1 học sinh đọc. - Học sinh nhận xét. TIẾT 2: 3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu nội dung bài. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. *Cách tiến hành: - Đoạn 1, 2: - Cả lớp đọc thầm đoạn 1, 2. + Các bạn gái khen Hà thế nào? + Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá! + Vì sao Hà Khóc ? + Tuấn kéo bím tóc Hà làm Hà ngã. - Đoạn 3: - 1 học sinh đọc đoạn 3, cả lớp đọc thầm. + Thầy giáo đã làm Hà vui lên bằng + Thầy khen hai bím tóc của Hà rất đẹp. cách nào? - Đoạn 4: - Lớp đọc thầm đoạn 4. + Nghe lời thầy,Tuấn đã làm gì? + Tuấn đến gặp Hà và xin lỗi Hà. - Câu chuyện khuyên điều gì? - Không nên nghịch ác với bạn, cần đối (Khích lệ trả lời: Nguyên, Hoàng) xử tốt với các bạn gái. Kết luận: Câu chuyện khuyên chúng ta - Lắng nghe. Họ tên GV 2 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. 4. HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc lần hai. - Lắng nghe. - Hướng dẫn học sinh cách đọc. - Yêu cầu học sinh luyện đọc trong - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của nhóm. giáo viên. - Theo dõi luyện đọc trong nhóm. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Học sinh thi đọc. theo nhóm. - Giáo viên nhận xét và cùng lớp bình - Học sinh nhận xét,chọn cặp đọc hay chọn học sinh đọc tốt nhất. (đọc đã đúng nội dung chưa?, ngắt nghỉ phù hợp không?,...) 5. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. sinh: Bạn bè phải luôn yêu thương, quý mến nhau, không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. - Nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về nhà luyện đọc, chuẩn bị bài “Trên chiếc bè” cho tiết sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ………………………………………………………………. TOÁN: 29 + 5 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5. - Biết số hạng, tổng. - Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông. - Biết giải bài toán bằng phép cộng. Họ tên GV 3 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm tính và kẻ hình. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài 1 (cột 1,2,3), bài 2 (a, b), bài 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Bảng gài, que tính. - Học sinh: Bút chì, sách giáo khoa. 2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày một phút - Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát khởi động. - Học sinh hát. - Yêu cầu học sinh thực hiện các phép - Học sinh thực hiện yêu cầu. tính sau và nêu cách đặt tính: 9 + 5; 9 + 3; 9+7 - Cho học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Nhận xét. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng. 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5. - Biết số hạng, tổng. *Cách tiến hành: - Nêu bài toán : có 29 que tính thêm 5 que - Lắng nghe và phân tích bài toán. tính. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính? - Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính ta - Ta thực hiện phép cộng 29 + 5 làm như thế nào? Bước 1: Tìm kết quả: - Yêu cầu lấy 2 bó que tính và 9 que tính - Quan sát và lắng nghe giới thiệu. - Giáo viên: Có 29 que tính, đồng thời - Lấy 29 que tính để trước mặt. viết 2 vào cột chục 9 vào cột đơn vị. - Yêu cầu lấy thêm 5 que tính. - Lấy thêm 5 que tính. - Đồng thời gài 5 que tính lên bảng gài - Quan sát giáo viên thao tác. dưới 9 que tính và viết 5 vào cột đơn vị ở dưới 9 và nói: - Thêm 5 que tính. - Nêu: 9 que tính rời với 1 que tính rời là - Làm theo các thao tác như giáo viên 10 que tính, bó lại thành một chục. 2 chục sau đó đọc kết quả 29 cộng 5 bằng 34 ban đầu với 1 chục là 3 chục. 3 chục với 4 que tính rời là 34 que. Vậy 29 + 5 = 34. Bước 2: Đặt tính và tính: Họ tên GV 4 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 - Gọi một em lên bảng đặt tính và tính, - Học sinh thực hiện theo yêu cầu, kết dưới lớp làm ra nháp. quả: 29 + 5 34 - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Yêu cầu nêu lại cách làm của mình. - Viết số 29 ở dòng trên, viết số 5 ở dòng dưới dưới sao cho 5 thẳng cột với 9 viết dấu + ở giữa hai số về bên trái và vạch kẻ ngang thay cho dấu “=”.Cộng từ phải sang trái, 9 cộng 5 bằng 14 viết 4 thẳng cột với 9 và 5 nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3 viết 3 vào cột chục. Vậy: 29 + 5 = 34 3. HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5. - Biết số hạng, tổng. - Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông. *Cách tiến hành: Bài 1 : (cột 1, 2, 3) - Yêu cầu 1 em đọc đề bài. - Một em đọc đề bài. - Cho học sinh tự làm bài vào vở, giáo - Tự làm bài vào vở. viên đi quan sát học sinh làm bài. - Hướng dẫn học sinh ở M3, M4 làm thêm cột 4, 5. - Yêu cầu đổi chéo vở kiểm tra nhau. - Hai em ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra chéo bài nhau. - Giáo viên nhận xét đánh giá. - Lắng nghe. Bài 2 : (phần a, b) - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài . - Một em đọc đề bài. - Cần chú ý điều gì khi đặt tính? - Viết số sao cho cột đơn vị thẳng cột đơn vị , cột chục thẳng cột chục. - 1 học sinh nhắc lại. - Học sinh nhắc lại. - Yêu cầu học sinh tự làm bài vào vở, giáo - Yêu cầu tự làm bài vào vở. viên đi quan sát học sinh làm bài. - Giáo viên nhận xét đánh giá. - Lắng nghe. Bài 3 : -Yêu cầu đọc đề bài. - Học sinh đọc. - Khi nối các điểm với nhau, cần lưu ý: - Lắng nghe, ghi nhớ. Đặt thước thẳng, ngay ngắn, trùng với hai điểm cần nối. Khi tiến hành nối thì nối từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Họ tên GV 5 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu học sinh nêu lại. - Đặt thước thẳng, ngay ngắn, trùng với hai điểm cần nối. Khi nối thì nối từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. - Yêu cầu học sinh làm bài. (Lưu ý: - Học sinh thực hiện theo yêu cầu. Dương, Hoàng, Yến Nhi, Minh,...) 4. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Yêu cầu học sinh nêu lại cách đặt tính, - Học sinh nêu. cách tính phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Dặn học sinh về xem lại bài. Xem trước bài: “49+25” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ...................................................................................... ĐẠO ĐỨC BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. - Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh: - Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. - Học sinh biết nhắc bạn bè nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. - Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. * GDKNS: Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Phiếu bài tập. - Học sinh: Vở bài tập Đạo đức. 2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày một phút - Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Họ tên GV 6 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát khởi động. -Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ bài: “Biết nhận lỗi và sửa lỗi” - Cho học sinh kể lại chuyện: “Cái bình hoa” - Qua câu chuyện em rút ra bài học gì? Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Học sinh hát. - Học sinh đọc. - Học sinh kể. - Khi có lỗi biết nhận lỗi và sửa lỗi là trò ngoan. - Học sinh nhận xét và nhắc lại. - Lắng nghe. - Cho học sinh nhận xét, nhắc lại. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. - Giáo viên giới thiệu bài mới và ghi bảng. 2. HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Có thái độ đồng tình với các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. - Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân. *Cách tiến hành: Việc 1: Thảo luận nhóm. - Yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi sau: - Các nhóm học sinh thảo luận. Việc làm của các bạn trong mỗi tình huống sau đúng hay sai? Em hãy giúp bạn đưa ra cách giải quyết hợp lí. + Tình huống 1: Vân viết chính tả bị điểm xấu vì em nghe không rõ, lại ngồi bàn cuối lớp. Vân muốn viết đúng nhưng không viết làm thế nào? + Tình huống 2: Dương bị đau bụng nên không ăn suất cơm. Tổ em bị chê. Các bạn trách Dương dù Dương đã nói lý do. - Gọi đại diện các nhóm lên trình bày. - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. + Tình huống 1: Vân cần nói rõ khó khăn của mình với cô chủ nhiệm để cô có biện pháp giúp đỡ. + Tình huống 2: Các bạn không nên trách Dương. Nên nói với phụ trách để tổ khỏi bị trừ điểm. - Cho học sinh nhóm khác nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. Kết luận : - Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bị người khác hiểu nhầm. - Nên lắng nghe để hiểu người khác, tránh trách lầm lỗi cho bạn. Việc 2: Bày tỏ thái độ: - Giáo viên lần lượt đọc từng ý kiến để học sinh - Học sinh lắng nghe và bày tỏ Họ tên GV 7 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 bày tỏ thái độ: a) Em nói: “Đùa một tí mà cũng cáu” b) Em xin lỗi bạn. c) Tiếp tục trêu bạn. d) Em không trêu bạn nữa mà nói: “Không thích thì thôi” Kết luận: Chúng ta không nên trêu đùa bạn, khi bạn không đồng ý thì chúng ta nên dừng lại, không trêu đùa nữa và xin lỗi bạn. Việc 3: Liên hệ thực tế: - Yêu cầu một số em lên kể những câu chuyện về việc mắc lỗi và sửa lỗi của bản thân hoặc những người thân trong gia đình em. - Yêu cầu học sinh khác nhận xét sau mỗi hành vi đưa ra. Năm học 2017 - 2018 thái độ: - Không tán thành - Tán thành - Không tán thành - Tán thành - Lắng nghe, ghi nhớ. - Lần lượt một số em lên kể trước lớp. - Lớp lắng nghe nhận xem bạn đưa ra cách sửa lỗi như thế đã đúng chưa . - Lắng nghe, học tập bạn. - Tuyên dương những em biết nhận lỗi và sửa lỗi. 3. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết học. - Lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện. - Giáo dục học sinh ghi nhớ làm theo nội dung bài học. - Dặn dò về nhà xem trước nội dung bài học hôm sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017 KỂ CHUYỆN: BÍM TÓC ĐUÔI SAM I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh: - Dựa theo tranh kể lại đoạn 1 đoạn 2 của câu chuyện (BT1); bước đầu kể lại được đoạn 3 bằng lời của mình (BT2). Họ tên GV 8 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 - Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện, kết hợp với cử chỉ điệu bộ một cách tự nhiên. - Biết phân vai, dựng lại câu chuyện (BT3) (M3, M4). 3.Thái độ: Học sinh thích kể chuyện II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh họa truyện. Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh. - Học sinh: Sách giáo khoa. 2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày một phút. - Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (3phút) Hoạt động học - Cho học sinh nối tiếp nhau kể lại hoàn chỉnh - 3 học sinh nối tiếp nhau kể. câu chuyện “Bạn của Nai Nhỏ”. 1 học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện. - Giáo viên nhận xét chung. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng. 2. HĐ nghe kể (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết kể lại từng đoạn câu chuyện (M1). - Một số học sinh kể được toàn bộ câu chuyện (Bảo An, Chúc, Nhật Minh, Thái Lâm) *Cách tiến hành: - Cho học sinh quan sát tranh minh họa. - Học sinh quan sát, lắng nghe. - Giáo viên kể mẫu lần 1: kết hợp với tranh ảnh. - Giáo viên kể mẫu lần 2: kết hợp với tranh ảnh. (Nhắc nhở học sinh cần chú ý khi nghe kể: Minh, Vinh, Hoàng, Yến Nhi, ...) 3. HĐ thực hành kể chuyện: (12 phút) *Mục tiêu: Học sinh kể được từng đoạn, cả câu chuyện (Học sinh kể chuyện còn ấp úng, chưa thuộc cả câu chuyện: Sơn Lâm, Văn Minh, Duy... ) *Cách tiến hành: Việc 1: Kể lại đoạn 1, đoạn 2 theo tranh - Giáo viên gợi ý cho học sinh và yêu cầu kể. - Học sinh làm việc theo nhóm đôi, trình bày trước lớp theo Tranh 1: tranh: + Hà có 2 bím tóc thế nào? + Tết rất đẹp. +Tuấn đã trêu chọc Hà như thế nào? + Nắm bím tóc Hà kéo làm Hà bị ngã Họ tên GV 9 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 + Hành động của Tuấn khiến Hà ra sao? Năm học 2017 - 2018 + Hà oà khóc và chạy đi mách thầy. Tranh 2: + Khi Hà ngã xuống đất, Tuấn làm gì? + Tuấn vẫn cứ đùa dai, cứ cầm bím tóc mà kéo. + Đi mách thầy. - Học sinh nhận xét nhóm bạn đã kể đúng nội dung hay chưa, nhận xét về cử chỉ, điệu bộ, giọng kể của từng nhóm. - Lắng nghe. + Cuối cùng Hà thế nào? - Cho học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. Việc 2: Kể lại cuộc gặp gỡ giữa Hà và thầy giáo - Cho học sinh kể lại đoạn 3 bằng lời kể của - Học sinh xung phong kể. mình. - Gọi học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét, góp ý (về nội dung, giọng kể, cử chỉ, điệu bộ...) - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. Việc 3: Phân vai dựng lại câu chuyện - Cho học sinh xung phong nhận vai, người dẫn - Học sinh thảo luận theo nhóm. chuyện, Hà, Tuấn, thầy giáo. - Đại diện nhóm lên thi kể. - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Lớp nhận xét, bình chọn (về nội dung, giọng kể, cử chỉ, điệu bộ...) - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương. - Lắng nghe. (Giáo viên giúp đỡ những học sinh chưa thuộc câu chuyện) 4. HĐ tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện (5 phút) *Mục tiêu: HS nắm được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện. ( Lưu ý: Duy, Nguyên... ) *Cách tiến hành: - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, trao đổi ý nghĩa - Không nên nghịch ác với bạn, câu chuyện. cần đối xử tốt với các bạn gái. (Học sinh nêu được ý nghĩa câu chuyện: Nhật Minh, Chúc, Thái Lâm) 5. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Chúng ta học được điều gì qua câu chuyện? - Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. - Giáo dục học sinh: Chúng ta không nên nghịch - Lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện. ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người thân nghe, chuẩn bị bài “Chiếc bút mực” Họ tên GV 10 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ...................................................................................... TOÁN: 49 + 25 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49+25. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm tính và giải toán. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác, thích học toán. * Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1,2,3), Bài 3 II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng gài, que tính. - Học sinh: Sách giáo khoa. 2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày một phút. - Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho học sinh hát khởi động. - Học sinh hát. - Yêu cầu học sinh đặt tính và thực hiện - Hai em lên bảng mỗi em làm 2 69 + 3 39 + 7 phép tính, nêu cách đặt tính và - Nêu cách làm đối với phép tính 39 + 7. cách tính. - Gọi học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Nhận xét, tuyên dương. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng. 2. HĐ hình thành kiến thức mới. (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49+25. *Cách tiến hành: Nêu bài toán: có 49 que tính thêm 25 que tính. - Lắng nghe và phân tích bài toán Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính? . - Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính ta làm - Ta thực hiện phép cộng 49 + 25 như thế nào? Họ tên GV 11 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Tìm kết quả: - Yêu cầu học sinh lấy 4 bó que tính và 9 que tính. - Giáo viên: Có 49 que tính gồm 4 chục và 9 que tính rời (gài lên bảng gài). - Yêu cầu học sinh lấy thêm 25 que tính. - Thêm 25 que tính gồm 2 chục và 5 que rời (gài lên bảng gài) - Giáo viên nêu: 9 que tính rời với 1 que tính rời là 10 que tính, bó lại thành một chục. 4 chục ban đầu với 2 chục là 6 chục, 6 chục thêm 1 chục là 7 chục. 7 chục với 4 que tính rời là 74 que tính. - Vậy 49 + 25 = 74 (Kiểm tra lại các đối tượng M1. Nếu chưa rõ cần giảng chậm lại). Đặt tính và tính: - Gọi một em lên bảng đặt tính và tính, dưới lớp làm ra nháp. Năm học 2017 - 2018 - Lấy 49 que tính để trước mặt. - Quan sát, lắng nghe giới thiệu. - Lấy thêm 25 que tính. - Quan sát. - Quan sát, làm theo các thao tác như giáo viên sau đó đọc kết quả 49 cộng 25 bằng 74 - Học sinh làm: 49 25 74 - Yêu cầu học sinh nhận xét, nêu lại cách làm - Học sinh nhận xét, bổ sung. của mình. - Học sinh nêu: Viết số 49 ở dòng trên, viết số 25 xuống dưới sao cho 5 thẳng cột với 9, 2 thẳng cột với 4, viết dấu + ở giữa hai số về bên trái, viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng.Cộng từ phải sang trái, 9 cộng 5 bằng 14 viết 4 nhớ 1, 4 cộng 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. Vậy: 49 + 25 = 74 - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. (Lưu ý học sinh: Dương, Minh, Sơn Lâm,... ) 3. HĐ thực hành. (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49+25. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. *Cách tiến hành: Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài. - Một em đọc đề bài. - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở cột 1, 2, 3. - Tự làm bài vào vở, sau đó đổi vở kiểm tra chấm đúng sai. - Giáo viên nhận xét đánh giá. (Lưu ý học sinh: Nguyên, Yến Nhi, Văn An,... ) Bài 3: + Họ tên GV 12 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu 1 học sinh đọc bài toán. - Học sinh đọc đề bài. - Cho học sinh tóm tắt, giáo viên ghi lên bảng: - Học sinh tóm tắt. Tóm tắt: Lớp 2 A : 29 học sinh Lớp 2B : 29 học sinh Cả hai lớp: ... học sinh? - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở. - Lớp làm vào vở. - Giáo viên chấm nhanh 1 số bài làm của học Bài giải: sinh, lưu ý: Lâm, Minh, Yến Nhi, Duy, Việt Số học sinh cả hai lớp là: Anh,... 29 + 29 = 58 ( học sinh) Đáp số: 58 học sinh - Giáo viên chữa bài, nhận xét. - Lắng nghe. 4. HĐ tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nêu kết quả của phép tính: - Học sinh thực hiện theo yêu 17 + 19 37 + 62 cầu. - Yêu cầu nêu cách đặt tính, cách tính. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài, làm bài trong vở bài tập, chuẩn bị cho tiết học sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. CHNH TẢ: BÍM TÓC ĐUÔI SAM I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Chép chính xác bài chính tả, biết trình bày đúng lời nhân vật trong bài. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả. 2. Kĩ năng: Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có vần iên/yên,âm đầu r/d/gi. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ khi viết bài. II . CHUẨN BỊ : 1. Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung bài chính tả. - Học sinh: Vở bài tập. 2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Họ tên GV 13 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày một phút - Vấn đáp, thực hành… III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho học sinh hát khởi động. Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Học sinh hát bài Chữ đẹp mà nết càng ngoan. - Cho học sinh lên bảng viết, lớp viết bảng 2 từ: - 2 học sinh viết bảng lớp, lớp hạn hán, quên hoài. viết bảng con: hạn hán, quên, hoài - Yêu cầu học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Nhận xét, tuyên dương. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài-ghi đầu bài lên bảng. 2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm thế tốt để viết bài. - Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả. *Cách tiến hành: Việc 1: Tìm hiểu nội dung bài viết: - Giáo viên đọc mẫu đoạn văn cần chép. - Lớp lắng nghe giáo viên đọc. - Yêu cầu 2 em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm. - 2 em đọc lại bài, lớp đọc thầm tìm hiểu bài. - Đoạn chép có những nhân vật nào? - Có Hà và Thầy giáo. - Thầy giáo và Hà đang nói với nhau về chuyện - Nói về bím tóc của Hà. gì? - Tại sao Hà không khóc nữa? - Vì thầy khen bím tóc của Hà rất đẹp. - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. Việc 2: Hướng dẫn cách trình bày: - Hướng dẫn đọc các câu có dấu hai chấm, dấu - Lần lượt đọc các câu theo yêu chấm hỏi và các câu có dấu chấm cảm. cầu. - Ngoài các dấu chấm hỏi, hai chấm và chấm - Dấu phẩy , dấu chấm , dấu gạch cảm đoạn văn còn có những dấu nào? ngang - Dấu gạch ngang được đặt ở đâu? - Đầu dòng ( đầu câu ) . - Giáo viên nhận xét. - Chú ý lắng nghe. Việc 3: Hướng dẫn viết từ khó: - Đoạn văn có từ nào khó viết? - Học sinh nêu: khóc, vui vẻ, ngước khuôn mặt, cũng cười. - Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con, 2 học sinh viết trên con. bảng. - Giáo viên nhận xét đánh giá. (Nhắc nhở học sinh chưa chú ý viết từ khó: Văn Họ tên GV 14 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 An, Hoàng, Sơn Lâm,...) 3. HĐ viết bài chính tả: (15 phút) *Mục tiêu: - Chép lại chính xác đoạn tóm tắt bài “Bím tóc đuôi sam”. - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. *Cách tiến hành: - Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe. thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, nhớ đọc nhẩm từng cụm từ để chép cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định. - Giáo viên cho học sinh viết bài. - Học sinh nhìn bảng viết. - Giáo viên quan sát uốn nắn học sinh. (Theo dõi tốc độ viêt của học sinh: Dương, Sơn Lâm, Yến Nhi, Nguyên,...) 4. HĐ chấm và nhận xét bài: (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn. *Cách tiến hành: - Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài - Học sinh xem lại bài của mình, trên bảng lớp. dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng - Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài. bút mực. - Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh. - Lắng nghe 5. HĐ làm bài tập chính tả (6 phút) *Mục tiêu: Giúp các em điền đúng vào chỗ trống iên/yên, r/d/gi *Cách tiến hành: Bài 2: Điền vào chỗ trống iên hay yên? - Học sinh nêu yêu cầu - Thảo luận theo cặp đôi và trình bày vào vở. - Học sinh làm bài: Yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên. - Yêu cầu học sinh nêu kết quả. - Học sinh nêu kết quả trước lớp. - Giáo viên chữa bài. - Học sinh lắng nghe. - Giáo viên kết luận chung. - Gọi học sinh đọc lại kết quả. - 1 số học sinh đọc lại kết quả Bài 3a: Điền vào chỗ trống r, d hay gi? đúng. - Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài tập. - Mời một em lên bảng làm bài. - Một em nêu bài tập 3. - Yêu cầu lớp làm vào vở. - Một em lên bảng làm bài: da - Kết luận về lời giải của bài tập. dẻ, cụ già, ra vào, cặp da. - Gọi học sinh đọc lại kết quả. (Lưu ý: Kiểm tra phát âm: Việt Anh, Thái Lâm, - 1 số học sinh đọc lại kết quả Thanh,...) đúng. Họ tên GV 15 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 6. HĐ tiếp nối. (3 phút) - Cho học sinh nhắc lại nôi dung bài học. - Học sinh nêu. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài học, chuẩn bị bài cho tiết sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ...................................................................................... THỦ CÔNG: GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC (Tiết 2) I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức: Biết cách gấp máy bay phản lực. 2. Kĩ năng: Gấp được thành thạo máy bay phản lực. Các nếp gấp phẳng, thẳng ,sản phẩm đẹp. 3. Thái độ: Học sinh hứng thú và yêu thích gấp hình, yêu thích môn học. * Với học sinh khéo tay: Gấp được nhanh máy bay, các nếp gấp phẳng, thẳng. Máy bay sử dụng được. II. CHUẨN BỊ 1. Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Mẫu gấp. - Học sinh: Giấy thủ công, vở. 2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày một phút - Vấn đáp , quan sát, thực hành… III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Giáo viên kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh. - Nhận xét. - Giới thiệu bài - Ghi bài lên bảng Họ tên GV 16 - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. - Lắng nghe. Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 2. HĐ thực hành: (26 phút) *Mục tiêu: Học sinh gấp được máy bay phản lực thành thạo. *Cách tiến hành: Việc 1: Quan sát – nhận xét - Cho HS quan sát lại mẫu và yêu cầu học sinh - Quan sát. nhắc lại: + Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào? + Gồm có mấy phần? + Giống tên lửa. + 3 phần : mũi, thân, cánh. + Cách gấp giống tên lửa. + Em có nhận xét gì? + Học sinh nêu: + Vậy muốn gấp được máy bay phản lực các em Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực. thực hiện mấy bước? Đó là những bước nào? Bước 2: Tạo máy bay phản lực (M1, M2) và sử dụng. Việc 2: Thực hành gấp tên lửa - Học sinh thực hành gấp theo tổ - Tổ chức cho học sinh thực hành gấp máy bay gấp máy bay phản lực và trình phản lực theo tổ. bày trên giấy A4. Thi đua với các tổ khác. - Gợi ý học sinh trình bày sản phẩm và chọn ra - Từng tổ lên trình bày sản phẩm. những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm khích lệ học sinh. - Theo dõi nhắc nhở từng tổ. - Lắng nghe. - Đánh giá sản phẩm của HS. - Đại diện 2 dãy bàn lên thi đua. - Chia lớp thành 2 đội thi đua phóng tên lửa. - Cả lớp theo dõi nhận xét. - Nhận xét - Lắng nghe - Tuyên dương đội thắng. 3. HĐ Tiếp nối: (6 phút) - Quan sát sản phẩm đẹp trước lớp. - Cho 1 số em có sản phẩm đẹp phóng máy bay phản lực của mình trước lớp. - Lớp và giáo viên cổ vũ - Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của học sinh. - Lớp quan sát. - Lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện. - Dặn dò học sinh về nhà thực hiện lại cho đẹp. - Chuẩn bị bài sau: “Gấp máy bay đuôi rời” Họ tên GV 17 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017 TẬP ĐOC: TRÊN CHIẾC BÈ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hiểu nội dung: Tả chuyến du lịch thú vị trên sống của Dế Mèn và Dế Trũi (trả lời được CH1, 2). Một số học sinh trả lời được câu hỏi số 3 (M3, M4) 2. Kĩ năng: Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường, yêu thích môn học. *Tích hợp GDBVMT (gián tiếp): Học sinh thấy được cảnh vật trong bài rất đẹp, rất nên, thơ từ đó có ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường. II. CHUẨN BỊ 1. Đồ dùng dạy học - Giáo viên: bảng phụ viết các từ, các câu cần luyện đọc. - Học sinh: Sách giáo khoa. 2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày một phút - Vấn đáp, thực hành… III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho học sinh hát khởi động. - Học sinh hát. - Gọi 3 em lên bảng đọc bài “Bím tóc đuôi - Ba em lên đọc bài và trả lời câu sam”. hỏi về nội dung bài đọc theo yêu cầu. - Nhận xét đánh giá từng em. - Giới thiệu bài-ghi đầu bài lên bảng. -Vài học sinh nhắc lại tên bài. 2. HĐ luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ, câu, đoạn văn. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới. *Cách tiến hành: Họ tên GV 18 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 Năm học 2017 - 2018 a. GV đọc mẫu cả bài. b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc từng câu: - Cho học sinh tiếp nối nhau đọc từng câu. - Học sinh đọc nối tiếp câu. - Đọc đúng từ: ngao du, say ngắm, gọng vó,... - Luyện đọc đúng * Đọc từng đoạn trước lớp: - Học sinh đọc nối tiếp đoạn. - Giáo viên hướng dẫn đọc những câu dài: + Ngày kia,/ đến một bờ sông,// chúng tôi ghép - Lắng nghe, luyện đọc ngắt câu. ba bốn lá bèo sen lại,/ làm một chiếc bè.// + Mùa thu mới chớm/ nhưng nước đã trong vắt,/ trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.// + Nhìn hai bên bờ sông,/ cỏ cây và nhừng làng gần,/ núi xa luôn luôn mới.// + Những anh gọng vó đen sạm,/ gầy và cao,/ nghênh cặp chân gọng vó/ đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi.// + Đàn săn sắt và cá thầu dầu/ thoáng gặp đâu cũng lăng xăng/ cố bơi theo chiếc bè,/ hoan nghênh váng cả mặt nước.// - Học sinh đọc chú giải. + Giảng từ mới trong sách giáo khoa. - Học sinh đặt câu. + Đặt câu với từ ngao du, say ngắm, hoan nghênh. (M3, M4) (Chú ý ngắt câu đúng: Hoàng, Dương, Việt Anh) - Đọc cặp đôi * Đọc từng đoạn trong nhóm - Đại diện nhóm thi đọc * Thi đọc giữa các nhóm - Đọc đồng thanh cả bài * Cả lớp đọc 3. HĐ tìm hiểu bài: (8 phút) *Mục tiêu: Tìm hiểu chuyến du lịch thú vị trên sống của Dế Mèn và Dế Trũi. *Cách tiến hành: - Yêu cầu 1 học sinh đọc lại cả bài. - 1 học sinh đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm. - Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì? - Ghép 3, 4 lá bèo sen làm 1 chiếc bè để đi trên “sông”. - Trên đường đi đôi bạn nhìn thấy cảnh vật ra - Thấy hòn cuội trắng tinh nằm sao? dưới đáy bằng cỏ cây và những làng gần, núi xa, những anh gọng vó, những ả cua kềnh, đàn săn sắt và cá thầu dầu. *Tích hợp GDBVMT: Trên đường đi các bạn - Chăm sóc cây trồng, không vứt thấy cảnh vât rất đẹp, vậy để cảnh vật đẹp rác… chúng ta cần làm những việc gì? - Tìm những từ ngữ chỉ về thái độ các con vật - Những anh gọng vó bái phục đối với hai bạn Dế? nhìn theo, ả cua kềnh âu yếm ngó Họ tên GV 19 Tiểu học .... Giáo án lớp 2D Tuần 4 (Khích lệ trả lời: Hoàng, Dương (M1). Lưu ý cách diễn đạt ý ở câu hỏi cuối: Bảo An, Nhật Minh, Duy, Quang (M3, M4)). - Giáo viên rút nội dung. Năm học 2017 - 2018 theo, săn sắt, thầu dầu lăng xăng cố bơi theo chiếc bè hoan nghênh váng cả mặt nước . - Học sinh nhắc lại. 4. HĐ đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết. *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc mẫu lần 2. - Hướng dẫn cách đọc - Học sinh thực hiện theo yêu cầu - 2 học sinh nối tiếp nhau đọc toàn bài của giáo viên. - Cho học sinh thi đọc - Học sinh thi đọc. - Giáo viên tổ chức nhận xét bình chọn cặp đọc - Học sinh nhận xét, chọn cặp tốt đọc hay (đọc đã đúng nội dung (Đọc đúng: Việt Anh, Nguyên. Đọc hay: Chúc, chưa?, ngắt nghỉ phù hợp Trang, Thái Lâm) không?,...) - Giáo viên nhận xét chung. - Lắng nghe. 5. HĐ Tiếp nối: (4 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: Phải - Lắng nghe, ghi nhớ. biết chăm sóc cây trồng, không vứt rác xả rác bừa bãi… để bảo vệ môi trường luôn xanh sạch đẹp và không khí trong lành. - Nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về nhà luyện đọc, học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị bài “Chiếc bút mực” cho tiết sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ...................................................................................... TOÁN: LUYỆN TẬP Họ tên GV 20 Tiểu học ....
- Xem thêm -