Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Tiểu học Tuần 7_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

Tài liệu Tuần 7_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

.DOC
25
668
135

Mô tả:

Giáo án Lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 Tuần 7: Thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: TIếT 1, 2: ÂM R ( Thiết kế trang 204) ***************************************** Toán KIỂM TRA. I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Tập trung vào đánh giá : - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Đọc viết các số, nhận biết thứ tự mỗi số và so sánh các số trong dãy số từ 0 - 10. - Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tự làm bài cá nhân tốt hơn. 3. Thái độ: Giáo dục lòng say mê, yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: - GV: Bài kiểm tra của HS trên giấy in sẵn. Mỗi em 1 tờ. - HS: Bút chì, tẩy. II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Cho HS làm bài kiểm tra 1. Mục tiêu: HS làm bài để GV đánh giá được sự nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Đọc viết các số, nhận biết thứ tự mỗi số và so sánh các số trong dãy số từ 0 - 10. 2. Cách thực hiện: - GV phát đề cho HS. - Giáo viên đọc yêu cầu của bài. - Học sinh làm bài trong 35 phút và thu bài. * Đề bài: Bài 1: Số Bài 2: Số ? 3 0 Tên GV 5 4 4 5 1 7 8 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 Bài 3: Viết các số 9, 3, 1, 8, 4: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài4: >, <, = ? 9…9 6…4 2…5 0…3 Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất: 9, 10 , 1, 0, 7. Bài 6: Số. Có ….. hình vuông Có …. hình tam giác III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: ( 10 điểm) Bài 1 : Số ( M1 – 1 điểm. Mỗi ý đúng được 0,5 điểm ) 0 8 Bài 2 : Số ? ( M2 – 3 điểm. 2 ý dòng đầu đúng được 1 điểm, dòng thứ 2 mỗi ý đúng được 1 điểm). 3 5 0 Tên GV 4 1 2 4 5 3 2 5 6 6 7 7 8 9 Trường Tiểu học ... 10 Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 Bài 3: >,<,=? ( M1 – 2 điểm. Mỗi ý đúng được 0,5 điểm ) 9=9 2<5 6>4 0<3 Bài 4 : Viết các số 9, 3, 1, 8, 4: ( M3 – 2 điểm. Mỗi ý đúng được 1 điểm ) a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1 3 4 8 9 3 1 b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9 8 4 Bài 5: ( M4 – 1 điểm) 10 Khoanh vào số lớn nhất: 9, 10 , , 1, 0, 7. Bài 6 : Số. ( M4 – 1 điểm : Mỗi ý đúng được 0,5 điểm) Có 2 hình vuông Có 2 hình tam giác - Cách chấm: HS được 9, 10 điểm đạt T; được từ 5 đến 8 điểm đạt H; được từ 0 đến 4 đạt C. --------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------BÀI 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI I .MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Nhận biết đúng hướng để xoay người theo đúng hướng. - Biết cách với cách dàn hàng, dồn hàng. Tên GV 3 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Biết cách tham gia vào chơi trò chơi. 2. Kĩ năng: HS tập thành thạo các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng và tham gia tốt trò chơi “ Đi qua đường lội”. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập. - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Nội dung ĐL I/ Hoạt động khởi động: 8’ 1/ Nhận lớp 2’ - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc ở sân trường. - Ôn trò chơi: "Diệt con vật có hại” 6’ Phương pháp tổ chức dạy học Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp cho GV - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu Đội hình ∆ ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động - HS khởi động tích cực. II/Hoạt động hình thành kiến 22’ thức mới và hoạt động thực hành: * Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. Nhận biết đúng hướng để xoay người theo đúng hướng. Biết cách với cách dàn hàng, dồn hàng. Biết cách tham gia vào chơi trò chơi. * Cách thực hiện: x Tên GV 4 Đội hình x x x x Trường Tiểu học ... x Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 1) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn dồn hàng. x 2) Học đi thường theo nhịp: - Khẩu lệnh: “Đi thường… bước !”. - Động tác: HS đồng loạt bước chân trái về trước đi thường theo nhịp 1- 2. - Khẩu lệnh “Đứng lại… đứng !”. - Động tác: Các em đứng lại và điều chỉnh khoảng cách. 6’ 3) Thi đua giữa các tổ với nhau. Tập tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn dồn hàng. 5’ 4) Ôn trò chơi: “Đi qua đường lội”. 5’ Tên GV x x x x ∆ GV - GV nhắc lại kỹ thuật của các động tác sau đó điều khiển lớp tập luyện 2 -3 lần. - HS chú ý và thực hiện nghiêm túc. - GV gọi lớp trưởng lên hô và hướng dẫn lớp trưởng thực hiện. - GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS. Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV nêu tên động tác, phân tích và làm mẫu động tác. - HS chú ý quan sát GV làm mẫu - GV hướng dẫn HS tập đi thường theo nhịp. GV hô lớp tập 1- 2 lần, sau đó gọi lớp trưởng lên hướng dẫn lớp trưởng hô lớp tập. - Lớp trưởng lên hô điều khiển lớp tập. - HS chú ý và tập luyện theo nhịp hô của lớp trưởng. - GV qua sát sửa sai cho HS, nhận xét, tuyên dương những tổ và cá nhân tập tốt, nhắc nhở những HS còn mất trật tự . Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV x x x x x x - GV gọi tất cả các tổ lên thực hiện dưới sự điều khiển của GV. Tổ nào tập nhanh, dàn và dồn hàng đúng khoảng cách, thẳng hàng, khong mất trật tự tổ đó thắng cuộc. - HS các tổ chú ý thực hành nhanh chóng. - GV quan sát nhận xét và tuyên dương tổ tập tốt Đội hình 5 x Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - GV nêu tên trò, sau đó vừa giải thích vừa làm mẫu, tổ chức cho HS chơi. - HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. - GV quan sát nhận xét, bổ sung thêm những chỗ HS chưa nắm rõ và sửa sai cho HS. III/ Hoạt động tiếp nối 1/ Thả lỏng - Lớp tập một số động tác thả lỏng: đứng vỗ tay và hát 5’ 2’ 2/ GV cùng HS hệ thống lại bài. 1’ 3/ GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà. 2’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - HS thả lỏng tích cực Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp và cùng HS củng cố bài học - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy . ----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017 Hát nhạc: TÌM BẠN THÂN (GV chuyên) ----------------------------------------------------- Tên GV 6 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Thuộc bảng cộng trong phạm vi 3. - Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3. - Làm BT 1, 2, 3. 2. Kĩ năng: Có kĩ năng làm các phép cộng trong phạm vi 3 tốt. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung phần bài học trong sách giáo khoa, bảng phụ chép bài tập 3. - HS : Bảng con, bộ đồ dùng Toán 1. Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 10. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - HS nhắc lại từ 0  10. - Nhắc lại số và dấu đã học. - Các dấu >, < =. - HS nhắc lại tên bài. - Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15’) * Mục tiêu: HS biết tự thành lập và học thuộc bảng cộng trong phạm vi 3. * Cách thực hiện: + Giới thiệu bảng cộng , phép cộng trong phạm vi 3: - Phép cộng : 1 + 1 = 2 Cho hs thao tác trên vật thật: lấy 1 que tính để bên tay trái, lấy tiếp 2 que tính để bên tay phải. 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra cho nhau. - HS thao tác trên vật thật. - GV thao tác trên bảng, hướng dẫn HS nêu bài toán. - Có 1 que tính thêm 2 que tính. -1 que tính thêm 2 que tính .Vậy tất cả có bao Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính? Tên GV 7 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 nhiêu que tính? - GV nhắc lại. - Có 1 que tính thêm 2 que tính.Tất - Vậy 1 thêm 2 bằng mấy? - Cô có 1 + 2 = 3 + Giới thiệu dấu cộng (đọc ; cộng). - Đọc là:một cộng hai bằng ba . - Cho hs quan sát tranh SGK: + Ô bên trái có mấy con gà ? + Ô bên phải có mấy con gà ? + Tất cả có mấy con gà ? => Vậy 1 con gà thêm 1 con gà bằng mấy con gà ? -1+1=? cả có 3 que tính. => Tương tự như các phép tính. 1+2=3 2+1=3 + GV yêu cầu hs đọc lại và học thuộc các phép tính.(GV che dần các số, kết quả để HS học thuộc). - Trả lời câu hỏi : 1+1=? 3+1=? 3+2=? - GV cho hs nêu nhận xét 2 phép tính : 2+1=1+2 - Cho hs nhận xét rút ra tính chất của phép cộng : Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. 3. Hoạt động thực hành: ( 15’) HD HS làm bài tập. * Mục tiêu: - Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3. Bước đầu nắm được tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. * Cách thực hiện: Bài 1: GV nêu yêu cầu: Tên GV 8 -1 thêm 2 bằng 3. HS đọc cá nhân, ĐT. - Có 1 con . - Có 1 con - Tất cả có 2 con gà. - 1 con gà thêm 1 con gà bằng 2 con gà. 1+1=2 - Hs nhắc lại Một cộng một bằng hai * Thực hiện 3 bước - Trực quan - Lập phép tính - Đọc cá nhân - đồng thanh - Hs trả lời - nhận xét - Kết quả = nhau. - Vị trí số 1 và số 2 trong phép cộng. - Giãn tiết. -Tính - HS nêu yêu cầu của bài Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Để làm được các phép tính này các em dựa vào bảng cộng 3 vừa học để nhẩm kết quả các phép tính. - Hướng dẫn HS làm phép tính : 1 + 1 = 2 - 1+1=? (GV ghi kết quả lên bảng.) - Gọi HS trả lời miệng: 1+2=? 2+1=? - GV cùng hs nhận xét: - Các số trong 2 phép tính này như thế nào? - Vị trí của các số này trong phép tính như thế nào? - Kết quả của 2 phép tính này thế nào? - HS nhẩm, nêu kết quả. -1+1=2 -HS khác nhận xét. 2+1=3 1 +2 = 3 - Nhận xét. - Các số trong 2 phép tính này giống nhau. - Vị trí của các số này trong phép tính khác nhau. - Kết quả của 2 phép tính này đều bằng nhau. - GV chốt tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. Bài 2: - Tính - GV nêu yêu cầu. - Ở bài tập này các em đặt các phép tính theo cột dọc. - Giới thiệu đặt tính theo cột dọc: + Số này đặt thẳng cột dưới số kia. +Dấu cộng viết về phía bên trái giữa 2 số. ( Cần viết các số thẳng cột ). - 1+1=2 - 1 + 1 = mấy? - Vậy các em cần thực hiện như sau: - HS quan sát. * Bước 1: Đặt tính: - Viết chữ số 1 trước, viết tiếp chữ số 1 thẳng cột chữ số 1 ở trên. Viết tiếp dấu cộng bên tay trái giữa 2 số, kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng . * Bước 2: Viết kết quả là chữ số 2 dưới 2 chữ số 1: 1 +1 2 - Cho HS làm các phép tính còn lại. - 1 HS lên bảng , dưới lớp làm - GV nhận xét, cho hs nhận xét 2 phép tính: bảng con: Tên GV 9 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 1 2 +1 +1 2 3 - Các số trong 2 phép tính này như thế nào? - Vị trí của các số trong phép tính như thế nào? - Kết quả của 2 phép tính này thế nào? - GV chốt tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. Bài 3: - GV nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn cách làm: Nhẩm kết quả của các phép tính ở dòng trên và nối với kết quả của các phép tính là các số của hình tròn ở dòng dưới . -1+2=? - Vậy các em cần nối phép 1 + 2 với số 3 của hình tròn ở dòng dưới. - Tương tự như vậyvới các phép tính còn lại cho HS chơi trò chơi : “ Nối nhanh, nối đúng”. - GV hướng dẫn HS cách chơi. - Cho HS chơi, chữa bài. 1+2 1+1 2 1 - GV nhận xét trò chơi, chữa+bài 1 2 1 +1 +1 +2 2 3 3 - HS nhận xét vị trí các số, kết quả 2 phép tính. - Các số trong 2 phép tính này giống nhau. - Vị trí của các số này trong phép tính khác nhau. - Kết quả của 2 phép tính này đều bằng nhau. - HS nhắc lại. - Nối phép tính với số thích hợp: - HS nêu lại yêu cầu bài. - 1 + 2= 3 - HS chơi trò chơi, chữa bài: - 1 2 3 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng 3. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tên GV 10 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: ÂM /S/ ( Thiết kế trang 207) -------------------------------------------------------------------Đạo đức BÀI 4: GIA ĐÌNH EM (T1) I . MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - HS bước đầu biết được trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc tốt nhất. - HS biết yêu quý ra đình mình. - HS yêu thương, kính trọng , lễ phép với ông bà, cha mẹ. - HS quý trọng những bạn biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ. - Trẻ em có bổn phận lễ phép vâng lời ông bà cha mẹ và anh chị . 2. Kĩ năng: - Kĩ năng giới thiệu về những người thân trong gia đình. - Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với những người trong gia đình. - Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lòng kính yêu đối với ông bà, cha mẹ. 3. Thái độ: - Yêu thích môn học. - HS cần cảm thông , chia sẻ với các bạn thiệt thòi , không được sống chung với gia đình II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: + Các điều 5, 7, 9, 10,18, 20, 21, 27 trong CƯQT về QTE. Các điều 3, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 27 trong luật BVCS và GĐTEVN. + Tranh vẽ phóng to bài tập 2. Các cách giải quyết các tình huống ở bài tập 3. - HS: Bài hát : “ Cả nhà thương nhau; Mẹ yêu không nào” . Tên GV 11 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT: 1 3’ 1.Hoạt động khởi động: - Cho HS hát bài: “ Cả nhà thương nhau” - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 30’ - HS hát. - Nhắc lại tên bài. 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới a. Thảo luận nhóm 10’ *Mục tiêu : Học sinh kể về gia đình mình . * Cách tiến hành: - Cho học sinh sinh hoạt theo nhóm đôi, học sinh kể về gia đình mình . + Gia đình em có mấy người ? + Bố em làm gì ? Mẹ em làm gì ? - HS thảo luận nhóm , lần lượt từng em kể cho bạn nghe về gia đình của mình . + Anh chị em bao nhiêu tuổi ? làm gì ? - Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn , Giáo viên hướng dẫn học sinh cảm thông , chia sẻ với bạn. - Cho một vài em kể trước lớp . - GV cùng HS nhận xét. 10’ - Cho HS kể trước lớp. - * Giáo viên kết luận : Chúng ta ai cũng có một gia đình . HS khác nhận xét. - Giãn tiết. b. Quan sát tranh: GV cho HS quan sát và tìm hiểu nội dung tranh của bài tập 2 *Mục tiêu: Hiểu được trẻ em có quyền có gia đình , có cha mẹ , được cha mẹ yêu thương chăm sóc. * Cách thực hiện: Tên GV 12 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Chia nhóm 4 quan sát tranh và thảo luận kể lại nội dung từng tranh trong SGK . - HS thảo luận nhóm về nội dung từng bức tranh trong SGK . - GV treo tranh phóng to trong SGK. - HS đại diện các nhóm lên báo cáo nội dung tranh của nhóm mình. - GV cùng HS nhận xét. - GV chốt lại nội dung từng tranh. T1 : Bố mẹ đang hướng dẫn con học bài . T2 : Bố mẹ đưa con chơi đu quay ở công viên. T3 : Một gia đình đang sum họp bên mâm cơm . T4 : Một bạn trong tổ bán báo “ Xa mẹ” đang bán báo trên đường phố . - Đàm thoại trả lời các câu hỏi: + Bạn nhỏ trong tranh nào được sống hạnh phúc với gia đình ? - Bạn trong tranh 1, 2,3 . + Bạn nhỏ trong tranh nào phải sống xa cha mẹ? Vì sao ? - Bạn trong tranh 4 . Vì còn bé mà bạn đã phải kiếm sống bằng nghề bán báo, không có ai nuôi bạn ấy . + Em cảm thấy thế nào khi được sống trong gia đình có bố mẹ, anh chị em đầy đủ? 10’ - Em rất sung sướng , hạnh phúc. * Kết luận : Các em thật hạnh phúc, sung sướng khi được sống với gia đình . Chúng ta cần cảm thông , chia sẻ với các bạn thiệt thòi, không được sống chung với gia đình. 3.Hoạt động thực hành: Cho HS chơi đóng vai theo tình huống trong tranh ở bài tập 3. * Mục tiêu : Học sinh biết ứng xử phù hợp trong mọi tình huống . Tên GV 13 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 * Cách thực hiện: - Giáo viên phân nhóm quan sát tìm hiểu nội dung tranh của nhóm mình trong SGK . - GV treo tranh phóng to bài tập 3 trong SGK. - Giáo viên cho đại diện của các nhóm lên đóng vai theo tình huống . - Giáo viên tổng kết cách ứng xử cho từng tranh . - Hs thảo luận nội dung tranh , chọn cách ứng xử phù hợp , phân vai trong nhóm . - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. - Hs nhận xét , bổ sung ý kiến .  T1 : Nói “ Vâng ạ !” và thực hiện đúng lời mẹ dặn.  T2 : Chào bà và cha mẹ khi đi học về .  T3 : Xin phép bà đi chơi .  T4 : Nhận quà bằng 2 tay và nói lời cảm ơn . * Giáo viên kết luận : - Được sống trong gia đình với sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ. Các em phải có bổn phận kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ . - Gia ®×nh chØ cã 2 con gãp phÇn h¹n chÕ gia t¨ng d©n sè, gãp phÇn cïng céng ®ång b¶o vÖ m«i trưêng. 4. Hoạt động tiếp nối (2’): - Cho HS hát bài : “ Mẹ yêu không nào” - Em vừa học bài gì ? Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh hoạt động tốt . * Biết chia sẻ và cảm thông với những bạn thiệt thòi không được sống cùng gia đình. - Dặn học sinh về ôn lại bài và thực hiện tốt lời cô dạy . - Chuẩn bị đóng kịch , tiểu phẩm “ Chuyện của bạn Long ” . Giáo viên phân công và hướng dẫn lời thoại để học sinh chuẩn bị đóng vai trong tuần sau. Tên GV 14 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: ÂM /T/ ( Thiết kế trang 210) --------------------------------------------------------------------Toán: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết làm tính cộng trong phạm vi 3. - Biết biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng. - Làm bài 1, 2, 3( cột 1), bài 5a. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán tốt các phép tính trong phạm vi 3. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung trong sách giáo khoa bài tập 1, bảng phụ chép bài tập 3( cột 1), bài 5 (cọc a). - HS : Bảng con,vở ô li Toán. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÍNH: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Hoạt động khởi động ( 3’): - Gọi HS đọc thuộc bảng cộng 3. - GV cùng HS nhận xét, chữa bài. 2. Hoạt động thực hành: ( 30’) * Mục tiêu: Biết làm tính cộng trong trong tranh bằng phép tính cộng. HS .Bài 1. GV cho HS quan sát tranh phóng to SGK vẽ bài tập 1và nêu yêu cầu bài tập: Điền số vào ô trống? Tên GV 15 - 3 HS đọc thuộc. - Nhận xét Hướng dẫn HS làm bài tập. phạm vi 3. Biết biểu thị tình huống biết tự nêu bài toán theo hình vẽ. - HS tự nêu yêu cầu và làm bài. Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A - Cho HS nêu bài toán. - GV nêu lại bài toán. - Vậy có 2 con thỏ thêm 1 con thỏ. Hỏi tất cả có bao nhiêu con thỏ? - Muốn biết tát cả có bao nhiêu con thỏ em làm phép tính gì? - Nêu phép tính cộng? - Theo dõi và nhận xét, chữa bài. - Tương tự với dòng dưới, cho HS nêu bài toán. - Cho HS tìm hiểu bài toán và viết phép tính ra bảng con và nhận xét: 1+ 2= 3; 2 + 1 = 3 Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS nêu đề toán theo tranh: Có 2 con thỏ, thêm 1 con thỏ. Hỏi tất cả có bao nhiêu con thỏ? - Có 2 con thỏ thêm 1 con thỏ, tất cả có 3 con thỏ. - Phép cộng 1+2=3 - 1HS làm bảng to, lớp tự viết phép tính vào bảng con. - Có 1 con thỏ, thêm 2 con thỏ. Hỏi tất cả có bao nhiêu con thỏ? 2+1=3 - HS nhận xét vị trí các số, kết quả 2 phép tính. - Các số trong 2 phép tính này giống nhau. - Vị trí của các số này trong phép tính khác nhau. - Kết quả của 2 phép tính này đều bằng nhau. - Các số trong 2 phép tính này như thế nào? - Vị trí của các số trong phép tính như thế nào? - Kết quả của 2 phép tính này thế nào? - GV chốt : Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. * Lưu ý: HS M1, M2 có thể nhìn tranh suy luận và viết phép tính HS thích hợp. HS M3, M4 nêu được các cách nêu bài toán khác nhau và tương ứng với các phép tính khác nhau. . Bài 2. - HS nêu yêu cầu bài: Tính 1 + 1 = mấy? - 1+1= 2 - Vậy các em cần thực hiện như sau: * Bước 1: Đặt tính: - HS quan sát. - Viết chữ số 1 trước, viết tiếp chữ số 1 thẳng cột chữ số 1 ở trên. Viết tiếp dấu cộng bên tay trái giữa 2 số, kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng . * Bước 2: Viết kết quả là chữ số 2 dưới 2 chữ số 1: 1 +1 2 Tên GV 16 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Cho HS làm các phép tính còn lại. - GV nhận xét, cho hs nhận xét 2 phép tính: 1 2 +1 +1 2 3 - HS làm bài vào vở. 2 HS lên bảng - Các số trong 2 phép tính này như thế nào? - Vị trí của các số trong phép tính như thế nào? - Kết quả của 2 phép tính này thế nào? 1 2 1 +1 +1 +2 2 3 3 - HS nhận xét vị trí các số, kết quả 2 phép tính. - Các số trong 2 phép tính này giống nhau. - Vị trí của các số này trong phép tính khác nhau. - Kết quả của 2 phép tính này đều bằng nhau. - GV chốt tính chất của phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. * Lưu ý: Khi làm các phép tính cộng cột dọc các em cần đặt các số thật thẳng cột. - GV cần chú ý tới HS M1, M2 về - Giãn tiết. cách đặt tính cho thẳng cột, Bài 3: - GV treo bảng phụ bài 3 lên - Nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô bảng. trồng - Gọi HS nêu ví dụ : 1 + 1 = 2 - Một cộng mấy bằng 2? -1+1=2 - Vậy ta điền số mấy vào ô trống? - số 1 - Cho hs chơi trò chơi: “Điền đúng, điền nhanh”. * Cách chơi và luật chơi: Lớp chia 2 đội, mỗi đội 2 người lên chơi, lần lượt mỗi em điền 1 số vào ô trống. Đội nào làm đúng, nhanh là đội chiến thắng. Thời gian dành cho 2 đội chơi là 2 phút.Trò chơi bắt đầu! - Cho hs chơi, chữa bài. - HS chơi trò chơi - GV cùng HS chữa bài, nhận xét trò - HS khác nhận xét, chữa bài: chơi, tuyên dương... 1 1 1 +1= 2 1+ =2 Tên GV 17 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Lưu ý : HS có thể dựa vào các bảng cộng đã học để nhẩm và điền số thích hợp vào ô trống. Bài 5: a: - GV nêu yêu cầu. -GV đưa tranh vẽ, cho HS quan sát tranh, nêu bài toán. - Hướng dẫn HS làm bài tập ra vở, chữa bài. - Bạn nào giỏi có cách nêu bài toán khác không? - GV nhận xét. - Có 2 quả bóng, thêm 1 quả bóng. Vậy tất cả có bao nhiêu quả bóng? - Em làm phép tính gì? Nêu phép tính cộng đầy đủ? - GV nhận xét, chốt. * Kết luận: Với bất kì 1 bức tranh nào các em đều có thể nêu được các bài toán khác nhau tương ứng với bài toán đó. 3. Hoạt động tiếp nối. ( 2’) - Đọc lại bảng cộng 3 - Xem trước bài 28. - Viết phép tính thích hợp. - HS nêu lại yêu cầu. - Có 1 quả bóng, thêm 2 quả bóng. Hỏi tất cả có bao nhiêu quả bóng? - HS làm, chữa bài. Phép tính: 1 + 2 = 3 - Có 2 quả bóng, thêm 1 quả bóng. Hỏi tất cả có bao nhiêu quả bóng? - 2 quả bóng thêm 1 quả bóng , tất cả có 3 qủa bóng. - Phép tính cộng: 1 + 2 = 3 ------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 7, 8: ÂM /Y/ ( Thiết kế trang 213) -----------------------------------------------------------Thủ công Tên GV 18 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 XÉ DÁN HÌNH QUẢ CAM ( TIẾT 1) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Biết cách xé, dán hình quả cam trên giấy màu. - Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị răng cưa. hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá. - HS khéo tay xé, dán được hình quả cam có cuống, lá. Đường xé ít răng cưa. Hình dán phẳng. Có thể xé được thêm hình quả cam có kích thước, hình dạng, màu sắc khác. Có thể kết hợp vẽ trang trí quả cam. 2. Kĩ năng: Giúp các em rèn luyện đôi tay khéo léo. Giúp các em xé ít răng cưa, dán đặt hình cân đối. 3.Thái độ: Yêu thích môn học, chịu khó. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV : Bài mẫu về xé dán hình quả cam. Giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau tay. - HS : Giấy màu, vở, bút chì, hồ dán, thước kẻ, khăn lau. III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - ChoHS hát bài: “ Quả” - GV giới thiệu vào bài, ghi tên bài lên bảng. 2. Hoạt động thực hành: ( 30’) a. Xé, dán hình quả cam: ( 25’) * Mục tiêu : Học sinh xé được hình quả cam trên giấy màu đúng, đẹp, ít răng cưa. * Cách thực hiện: - Gọi HS nêu lại quy trình xé dán hình quả cam. Bước 1 : Xé hình quả cam. - Giáo viên hướng dẫn lật mặt sau giấy màu đánh dấu vẽ hình vuông 8 ô xé rồi lấy hình vuông ra và xé 4 góc của hình vuông sau đó chỉnh sửa cho giống hình quả cam. Bước 2 : Xé hình lá. Lấy giấy màu xanh xé hình chữ nhật Tên GV 19 - HS hát. - HS nhắc lại tên bài . - Học sinh lấy giấy ra thực hành xé quả cam. - Giãn tiết. Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 có chiều dài 4x2 ô, đánh dấu và xé dần - Học sinh thực hành xé lá cam. rồi chỉnh sửa cho giống hình cái lá. Bước 3 : Xé hình cuống lá. - GV hướng dẫn lấy giấy màu vẽ hình chữ nhật 4x1 ô,xé đôi hình chữ nhật lấy - Học sinh xé cuống lá. một nửa để làm cuống. b. Hướng dẫn dán hình: (5’) * Mục tiêu : Học sinh dán cân đối, phẳng , đẹp. * Cách thực hiện: - GV hướng dẫn và làm mẫu. Bôi hồ : dán quả sau đó đến cuống và - Học sinh thực hành phết hồ và dán. cuối cùng dán lá lên nền giấy. Dùng tờ giấy đặt lên trên hình quả,dùng tay miết cho thẳng. - Cho HS trưng bày sản phẩm của mình trước lớp. - Chấm 1 số bài, nhận xét. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS nêu lại quy trình xé dán hình quả cam. - Nhận xét về tinh thần, thái độ của HS... - Chuẩn bị tiết sau: “Xé dán hình cây đơn giản”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 9, 10: ÂM /TR/ ( Thiết kế trang 216) ----------------------------------------------------------------Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Thuộc bảng cộng trong phạm vi 4. - Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 4. Tên GV 20 Trường Tiểu học ...
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan