Tài liệu Tuần 9_giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2282 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo án Lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 9: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017 TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 1) I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài, trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. - Bước đầu thuộc bảng chữ cái (BT2). Nhận biết và tìm được một số từ chỉ sự vật (BT3, BT4) 2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu viết tên từng bài tập đọc, bảng phụ viết sẵn bài tập 3. - Học sinh: Sách giáo khoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc bài Bàn tay dịu - 2 học sinh thi đọc và trả lời câu dàng. hỏi. - Giáo viên nhận xét. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài và tựa bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Học sinh nhắc lại tên bài và mở (Tiết 1) sách giáo khoa. 2. HĐ hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). - Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút). - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài, trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. - Bước đầu thuộc bảng chữ cái (BT2). Nhận biết và tìm được một số từ chỉ sự vật (BT3, BT4). *Cách tiến hành: Đàm Ngân Thám 1 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Bài 1: Kiểm tra đọc. - Gọi học sinh lên bốc thăm bài tập đọc rồi đọc bài. - Hỏi 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh. Bài 2: Đọc thuộc lòng bảng chữ cái. - Gọi vài học sinh đọc bảng chữ cái. - Tổ chức cho cả lớp đọc thuộc. Bài 3: Xếp từ đã cho vào ô thích hợp trong bảng. (Viết) - Hướng dẫn học sinh làm bài. - Gọi 4 học sinh lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở nháp. Năm học 2017 - 2018 - Đọc 1 đoạn hoặc cả bài trong phiếu đã chỉ định. - Trả lời. - 3 em đọc. - Đọc tiếp nối nhau theo kiểu truyền điện. - 1 học sinh đọc toàn bộ bảng chữ cái - Lắng nghe. - Chỉ người: bạn bè, Hùng. Chỉ đồ vật: bàn, xe đạp. Chỉ con vật: thỏ, mèo. Chỉ cây cối: chuối, xoài. - Học sinh lắng nghe. - Nhận xét chung. Bài 4: Tìm thêm các từ có thể xếp vào ô trống trong bảng. (Viết) - Tổ chức thảo luận nhóm. - Học sinh thảo luận ghi ra giấy nháp. - Cho các nhóm báo cáo kết quả. - Đại diện nhóm báo cáo. - Giáo viên nhận xét chung. - Lắng nghe. Lưu ý giúp đỡ: Dương, Yến Nhi B, Nguyên,... 3. HĐ tiếp nối (5 phút) - Gọi học sinh đọc lại bảng chữ cái. - 1 học sinh đọc. - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh tích cực. - Dặn dò học sinh về tiếp tục học thuộc lòng - Lắng nghe, ghi nhớ. bảng chữ cái. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 2) I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài, trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. - Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì? (BT2). Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3). 2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: Đàm Ngân Thám 2 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu viết tên từng bài tập đọc, bảng phụ viết sẵn bài tập 2. - Học sinh: Sách giáo khoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho 2 học sinh thi đọc bảng - 2 học sinh thi đọc. chữ cái. - Cho cả lớp nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên - Lắng nghe. dương học sinh. - Giới thiệu bài và tựa bài: Ôn tập giữa - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách học kì 1 giáo khoa. 2. HĐ hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút). - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài, trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. - Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì? (BT2). Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3). *Cách tiến hành: Bài 1: Kiểm tra đọc. - Gọi học sinh lên bốc thăm bài tập đọc - 3, 4 em đọc và trả lời câu hỏi. rồi đọc bài. - Hỏi 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học - Học sinh lắng nghe. sinh. Bài 2: Đặt 2 câu theo mẫu. - Cho học sinh đọc yêu cầu. - 1 học sinh đọc đề. - Gọi 1-2 học sinh (M3, M4) nhìn bảng - 1, 2 học sinh đặt câu. đặt câu tương tự câu mẫu. VD: Ai (Cái gì,con gì) là gì? - Yêu cầu học sinh tự làm bài trên giấy + Bạn Lan là học sinh giỏi. nháp. + Chú Nam là nông dân. + Bố em là bác sĩ. - Gọi học sinh nối tiếp nhau nói câu các - Học sinh đọc nối tiếp. em đặt. - Nhận xét, sửa chữa cho học sinh. - Lắng nghe. Bài 3: Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong các bài tập đọc từ tuần 7 Đàm Ngân Thám 3 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 đến tuần 8 theo thứ tự bảng chữ cái. - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 4. - Hướng dẫn học sinh tập tra tìm bài tập đọc ở mục lục sách cho nhanh. - Các nhóm thảo luận, ghi câu trả lời vào bảng nhóm: Tên riêng các nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái: An-Dũng-Khánh-MinhNam. - Yêu cầu các nhóm đính kết quả lên - Các nhóm đính bảng nhóm lên bảng. bảng. - Nhận xét , chốt lại lời giải đúng. - Học sinh lắng nghe. Lưu ý giúp đỡ: Dương, Việt Anh, Hoàng,... 3. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc - 2 em lên đọc thuộc lòng bảng chữ cái. lòng bảng chữ cái. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về nhà xem trước bài: - Lắng nghe và thực hiện. Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 3) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………. TOÁN: LÍT I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết sử dụng chai 1 lít hoạc ca để đong, đo nước, dầu,… - Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít. - Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít, giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng đong, đo bằng đơn vị lít, rèn kĩ năng làm tính và giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2 (cột 1, 2), bài tập 4 II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. Đàm Ngân Thám 4 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Ca 1 lít, chai 1 lít, cốc, bình nước, bảng phụ, sách giáo khoa. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi Con số may mắn 1 3 5 2 4 6 + Giáo viên phổ biến luật chơi, cách chơi: Trò + Lắng nghe. chơi gồm 2 đội, mỗi đội 3 em. Các đội bốc thăm giành quyền chọn số trước. Mỗi lần các đội chọn 1 số, giáo viên đọc câu hỏi tương ứng với con số đã chọn ấy. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai phải nhường quyền trả lời cho đội kia, đội trả lời sau trả lời đúng cũng được 10 điểm. Nội dung 8 câu hỏi ứng với 8 con số: 1. Nêu cách đặt tính 68 + 32? 2. 26 + 74 bằng bao nhiêu? 3. Số liền trước của kết quả phép tính 63 + 37 là bao nhiêu? 4. Có 58 lá cờ, thêm 42 lá cờ nữa là bao nhiêu lá cờ? 5. Nêu cách tính 45 + 55? 6. Bạn Hưng nói 76 + 24 lớn hơn 69 + 31, đúng hay sai? + Học sinh tham gia chơi, dưới + Tổ chức cho học sinh tham gia chơi. lớp cổ vũ. - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội - Lắng nghe. thắng cuộc. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Lít - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở. 2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết sử dụng chai 1 lít hoạc ca để đong, đo nước, dầu,… - Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít. *Cách tiến hành: Việc 1: Làm quen với biểu tượng dung tích (sức chứa). - Rót đầy nước vào 2 cái cốc thủy tinh to, nhỏ - Học sinh quan sát. khác nhau. - Cốc nào chứa được nhiều nước hơn ? - Cốc to. - Cốc nào chứa được ít nước hơn ? - Cốc bé. Đàm Ngân Thám 5 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Việc 2: Giới thiệu ca 1 lít. Đơn vị lít. - Giới thiệu: Ca 1 lít. Nếu rót nước vào đầy ca, ta được 1 lít nước. - Để đo sức chứa của 1 cái ca,1 cái thùng,… ta dùng đơn vị đo là lít, lít viết tắt là: l. - Gọi học sinh đọc: 1 lít, 5 lít, 4 lít,… - Yêu cầu học sinh viết: 2 lít, 3 lít, 7 lít,… Năm học 2017 - 2018 - Theo dõi, lắng nghe. - 3 học sinh nối tiếp nhau đọc. - Vài học sinh đọc. - 2 học sinh lên bảng viết, lớp viết vào bảng con.  Nhận xét, tuyên dương. Lưu ý giúp đỡ: Yến Nhi B, Việt Anh, Hoàng,... 3. HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít, giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít. - Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít. *Cách tiến hành: Bài 1: - Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập. của bài. - Yêu cầu học sinh đọc, viết tên gọi đơn vị lít - 3 học sinh lên bảng viết, cả lớp (theo mẫu) làm bảng con. - Cho học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét, sửa bài. - Lắng nghe. Bài 2 (cột 1, 2): - Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập. - Học sinh nêu yêu cầu: Tính (theo mẫu) - Mẫu: 9l + 8l = 17l - Học sinh chú ý, theo dõi. - Tương tự gọi học sinh lên bảng làm, lớp bảng - 2 học sinh lên bảng làm, dưới con. lớp làm vào bảng con. - Giáo viên nhận xét, chữa bài. - Học sinh lắng nghe. Bài 4: - Gọi học sinh đọc bài toán. - Học sinh đọc bài toán. - Hướng dẫn học sinh giải. - Lắng nghe. - Gọi 1 học sinh lên bảng. - Học sinh lên bảng tóm tắt rồi - Giáo viên chấm nhanh bài làm của mộ vài em. giải. Lớp làm vào vở. - Giáo viên nhận xét, chữa bài: Giúp đỡ để học sinh hoàn thành bài tập: Nguyên, Văn Minh, Dương,... Bài tập PTNL: Bài tập 2 (cột 2, 3) (M3): - Học sinh tự làm bài vào vở. Bài tập 3 (M4): - Học sinh làm bài: - Yêu cầu học sinh ghi kết quả của từng phép b) 10l - 2l = 8l tính vào vở. c) 20l - 10l = 10l 4. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Hôm nay chúng ta học bài gì? Đàm Ngân Thám - Học sinh trả lời. 6 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Học sinh lắng nghe. dạy. - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh tích cực. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem - Lắng nghe và thực hiện. trước bài: Luyện tập. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... ĐẠO ĐỨC CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập. - Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tâp. - Biết được chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của học sinh. 2. Kỹ năng: Thực hiện được giờ học bài, làm bài đầy đủ, đảm bảo thời gian tự học ở trường, ở nhà 3. Thái độ: Có thái độ tự giác trong học tập. Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày, biết nhắc bạn bè chăm chỉ học tập hằng ngày. *KNS: Kỹ năng quản lí thời gian học tập của bản thân. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu thảo luận, đồ dùng cho học sinh sắm vai. - Học sinh: Vở bài tập Đạo đức III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đ, S: - Học sinh tham gia chơi. + Là học sinh chỉ cần học tập tốt là đủ, không cần làm việc nhà. + Khi được giao làm bất cứ công việc nhà nào, em cần phải hoàn thành công việc đó rồi mới Đàm Ngân Thám 7 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 làm những công việc khác. + Tự giác làm những việc nhà phù hợp với khả năng là yêu thương cha mẹ. + Chỉ cần làm việc nhà khi có mặt của người lớn ở đó. - Nhận xét chung. Tuyên dương học sinh có - Lắng nghe. hành vi đúng. - Giới thiệu bài mới, ghi tựa bài lên bảng: - Quan sát và lắng nghe Chăm chỉ học tập (Tiết 1) 2. HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu được một số biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập. - Giúp học sinh biết được một số biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập. - Giúp học sinh tự đánh giá bản thân về việc chăm chỉ học tập. *Cách tiến hành: Việc 1: Xử lí tình huống - Giáo viên nêu tình huống: Bạn Hà đang làm - Thảo luận nhóm đôi về cách cư bài tập ở nhà thì bạn đến rủ đi chơi. Theo em xử tình huống và thể hiện đóng bạn Hà phải làm gì khi đó? vai, cách giải quyết: Hà đi ngay cùng bạn, nhờ bạn làm bài tập rồi đi chơi, bảo bạn chờ cố làm xong - Gọi 1 vài nhóm thể hiện hình thức sắm vai. bài tập mới đi. - Kết luận: Khi đang học đang làm bài tập các - Học sinh lên sắm vai. em cần cố gắng hoàn thành công việc, không - Lắng nghe, ghi nhớ. nên bỏ dở, như thế mới là chăm học. Việc 2: Thảo luận nhóm - Phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh: Hãy đánh dấu + vào ô trước biểu hiện của việc chăm - Lắng nghe. chỉ học tập. - Gọi học sinh nêu lại yêu cầu. - Học sinh nhắc lại yêu cầu. a) Cố gắng hoàn thành bài tập được giao. b) Tích cực tham gia học tập cùng các bạn trong tổ. c) Chỉ dành tất cả thời gian học tập mà không làm việc. d) Tự giác học mà không cần nhắc nhở. đ) Tự sửa sai trong bài tập của mình. - Cho học sinh thảo luận trong nhóm. - Học sinh làm theo nhóm. - Giáo viên nhận xét chung, chốt đáp án đúng: - Lắng nghe. Các ý biểu hiện sự chăm chỉ học tập là a, b, d, đ Kết luận: Ích lợi của việc chăm chỉ học tập là: - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. Đàm Ngân Thám 8 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Giúp cho việc học tập đạt kết quả tốt hơn, được thầy cô, bạn bè yêu mến, bố mẹ hài lòng. Việc 3: Liên hệ thực tế - Giáo viên yêu cầu học sinh tự lien hệ về việc học tập của mình: Em đã chăm chỉ học tập chưa? Kết quả học tập như thế nào? - Cho học sinh thảo luận nhóm đôi. - Mời một số học sinh liên hệ trước lớp. - Giáo viên khen ngợi, động viên, nhắc nhở học sinh. Khuyến khích bày tỏ ý kiến: Sơn Lâm, Yến Nhi B, Vinh,... 3. HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: Chăm chỉ học tập sẽ giúp ta đạt được kết quả học tập tốt hơn, được thầy cô cha mẹ vui lòng, bạn bè yêu mến, quý trọng. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về làm vở bài tập. Chuẩn bị bài: Chăm chỉ học tập (Tiết 2). Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe. - Trao đổi bạn bên cạnh. - Học sinh tự liên hệ. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe và thực hiện. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít. - Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu… - Biết giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít. 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính, giải toán với các số đo theo đơn vị lít, giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3. II. CHUẨN BỊ: Đàm Ngân Thám 9 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ. - Học sinh: Sách giáo khoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy 1. HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng. + Giáo viên nêu luật chơi: Trò chơi gồm 2 đội, + Lắng nghe. mỗi đội 3 em. Giáo viên phát cho mỗi đội 6 tấm thẻ. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải tính nhanh kết quả ở mỗi ô trong bảng phụ và tìm tấm thẻ có ghi kết quả đúng đính vào ô đó. Mỗi lần làm đúng được 1 bông hoa. Đội nào có nhiều hoa hơn sẽ là đội thắng cuộc: Câu hỏi, phép tính: Đáp án: 1) 15l + 6l = ? 1) 24l 2) 19l đọc là? 2) 12l 3) 16l + 8l = ? 3) 19 lít 4) 39l - 5l - 3l = ? 4) 21l 5) 12 lít viết là? 5) 16l 6) 8l + 3l + 5l = ? 6) 31l + Tổ chức cho học sinh chơi. + Học sinh tham gia chơi. - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Học sinh lắng nghe. dương những học sinh trả lời đúng và nhanh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày bài vào vở. 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít. - Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu… - Biết giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít. *Cách tiến hành: Bài 1: - Nêu yêu cầu của bài 1 - Học sinh nêu yêu cầu của bài: Tính. - Gọi học sinh lên bảng làm, dưới lớp làm vào - Học sinh thực hiện theo yêu bảng con. cầu. - Cho học sinh nhận xét bài làm trên bảng. - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có) - Giáo viên nhận xét chung. - Theo dõi, lắng nghe. Đàm Ngân Thám 10 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 Bài 2: - Cho học sinh nêu yêu cầu. - Học sinh nêu yêu cầu của bài: Điền số - Hướng dẫn học sinh tính kết quả ở mỗi hình - Học sinh nêu đề toán và nêu rồi ghi kết quả đó vào chỗ chấm. cách nhẩm. - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh làm tốt. Bài 3: - Gọi học sinh đọc bài toán. - 1 học sinh đọc bài toán. - Đính tóm tắt (Như sách giáo khoa) lên bảng. - Học sinh quan sát. - Yêu cầu học sinh nêu lại bài toán theo tóm tắt - 2 học sinh nhìn tóm tắt nêu lại trên bảng. bài toán. - Cho học sinh nhân dạng toán và hướng dẫn - Bài toán về ít hơn. học sinh giải. - Gọi 1 học sinh lên bảng giải, dưới lớp làm vào - 1 học sinh lên bảng làm, dưới vở. lớp làm vào vở. - Giáo viên chấm nhanh bài làm của một số học sinh. - Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng. - Học sinh nhận xét, sửa sai. - Giáo viên nhận xét chung. Giúp đỡ để học sinh hoàn thành bài tập: Việt Anh, Nguyên, Vinh,... Bài tập PTNL (M3, M4): Bác Hòa có 3 can dầu: can A, can B và can C. - Học sinh trình bày bài vào vở, Can A lúc đầu có 50l dầu. Bác rót từ can A sang báo cáo kết quả với giáo viên: can B 20l dầu và rót sang can C 15l dầu. Hỏi Sau khi rót sang can B và can C sau khi rót sang can B và can C thì can A còn lại thì can A còn lại 15 lít dầu. bao nhiêu lít dầu? 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trò chơi Truyền điện - Học sinh tham gia chơi. Giáo viên tổ chức cho học sinh truyền nhau nêu phép tính và kết quả tương ứng của phép cộng (hoặc phép trừ) trong phạm vi 100, có đơn vị là lít. Đến lượt học sinh nào trả lời mà không trả lời được sẽ bị cả lớp xì điện. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh lắng nghe. - Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp, thực - Lắng nghe và thực hiện. hành làm bài tập số 4/43. Xem trước bài: Luyện tập chung ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 11 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 3) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài, trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. - Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật (BT2, BT3). 2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Phiếu viết tên từng bài tập đọc. + Bảng phụ viết sẵn bài tập 2. - Học sinh: Vở bài tập, sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh nối tiếp nhau thi kể các - Học sinh nối tiếp nhau kể. từ chỉ sự hoạt động, trạng thái đã học. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh trả - Lắng nghe lời đúng. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng: Ôn tập - Mở sách giáo khoa. giữa học kì 1 (Tiết 3) 2. HĐ hướng dẫn học sinh ôn tập. (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút). - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài, trả lời được câu hỏi về Đàm Ngân Thám 12 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. - Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật (BT2, BT3). *Cách tiến hành: Bài 1: Kiểm tra đọc. - Gọi học sinh lên bốc thăm bài tập đọc rồi đọc - 3, 4 em đọc và trả lời câu hỏi. bài. - Hỏi 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc. - Giáo viên nhận xét. Bài 2: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài “Làm việc thật là vui”. - Giúp học sinh nắm vững yêu cầu bài tập (tìm - Lắng nghe. từ ngữ). - Gọi 1 học sinh lên bảng làm, dưới lớp làm vào - Đọc thầm lại bài: “Làm việc vở nháp. thật là vui”, rồi làm bài: + Đồng hồ: báo phút, báo giờ. + Gà trống: Gáy vang ò… ó… o… báo trời sáng - Giáo viên nhận xét, sửa chữa cho học sinh. Bài 3: Đặt câu về hoạt động của con vật, đồ - 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập. vật, cây cối. (Viết) - Giúp học sinh nắm vững yêu cầu bài. - Lắng nghe. - Yêu cầu học sinh làm bài rồi gọi nhiều em tiếp - Ví dụ: nối nhau đọc câu văn em đặt về 1 con vật, đồ + Mèo bắt chuột, bảo vệ đồ đạc vật, một loài cây hoặc loài hoa. và thóc lúa trong nhà. + Cây bưởi cho trái ngọt để bày cỗ Trung thu. + Chiếc quạt trần quay suốt ngày xua cái nóng ra khỏi nhà. - Cả lớp và giáo viên nhận xét. Lưu ý giúp đỡ: Vinh, Sơn Lâm, Nguyên,... 3. HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại nội dung vừa ôn. - Lắng nghe. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe - Dặn dò học sinh về nhà luyện đọc lại các bài - Lắng nghe và thực hiện. tập đọc và xem trước bài Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 4) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Đàm Ngân Thám 13 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 .............................................................................................................................................................................................. TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 4) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài, trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Cân voi (BT2); tốc độ viết khoảng 35 chữ / 15 phút. Một số học sinh viết đúng, rõ ràng bài chính tả (tốc độ trên 35 chữ /15 phút) 2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành,… - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Phiếu viết tên các bài tập đọc. + Bảng phụ chép đoạn văn bài Cân voi. - Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh nối tiếp nhau thi đặt câu nói về 1 - Học sinh thi nhau đặt câu. con vật hoặc 1 đồ vật nào đó. - Giáo viên nhận xét chung. - Lắng nghe. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng: Ôn tập - Mở sách giáo khoa. giữa học kì 1 (Tiết 4) 2. HĐ hướng dẫn học sinh ôn tập. (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút). - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài, trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Cân voi (BT2); tốc độ viết khoảng 35 chữ / 15 phút. Một số học sinh viết đúng, rõ ràng bài chính tả (tốc độ trên 35 chữ /15 phút) Đàm Ngân Thám 14 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Hoạt động 1: Kiểm tra đọc. - Gọi học sinh lên bốc thăm bài tập đọc rồi đọc bài. - Hỏi 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đọc đúng, đọc hay. Hoạt động 2: Viết chính tả. * Hướng dẫn học sinh viết chính tả: - Đọc bài viết: “Cân voi”. - Giải nghĩa các từ: sứ thần, Trung Hoa, Lương Thế Vinh. - Đoạn văn kể về ai ? - 4, 5 em đọc và trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - Theo dõi, lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. - Đoạn văn kể về trạng nguyên Lương Thế Vinh. - Lương Thế Vinh đã làm gì ? - Dùng trí thông minh để …voi. - Những chữ nào trong bài viết hoa? Vì sao? - Trả lời. - Hướng dẫn viết đúng: Trung Hoa, Lương Thế - 1 học sinh lên bảng viết, lớp Vinh, xuống thuyền, nặng,… viết bảng con. * Viết bài vào vở: - Đọc cho học sinh viết chính tả. - Viết chính tả vào vở. - Đọc cho học sinh soát lỗi chính tả. - Học sinh soát lỗi. *Chấm - chữa bài. - Thu chấm 7 – 8 vở để chấm, còn lại đổi chéo - Đổi vở. vở kiểm tra nhau. - Nhận xét, chữa lỗi. - Học sinh lắng nghe, rút kinh nghiệm. Lưu ý giúp đỡ: Văn Minh, Nguyên, Yến Nhi B,... 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại nội dung vừa ôn. - Học sinh lắng nghe. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Dặn học sinh về luyện đọc lại các bài tập đọc, - Lắng nghe và thực hiện. chữa lỗi sai bài chính tả (mỗi lỗi viết 10 lần), xem trước bài Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 5) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... TIẾNG ANH: Đàm Ngân Thám 15 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 (GV chuyên trách) .............................................................................................................................................................................................. BUỔI CHIỀU: TNHX: VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI ĂN UỐNG SẠCH SẼ (Tiết 1) (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... THỂ DỤC: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. ĐIỂM SỐ THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh - Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác,đều,đẹp - Học điểm số 1-2, 1-2,… theo đội hình hàng dọc. Yêu cầu biết và điểm đúng số rõ ràng. 2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn. 3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi, tranh động tác thể dục. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát Giậm chân …giậm Đứng lại ……đứng - Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã học ở tiết trước. - Giáo viên nhận xét. - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các Đàm Ngân Thám 16 ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC * * * * * * * * Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tiểu học Hoàng Hoa * * * * * * * * Giáo án lớp 2D Tuần 9 khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Điểm số 1-2, 1-2,… theo đội hình hàng dọc: - Theo 1-2,1-2,…đến hết……….điểm số - Giáo viên nhận xét. Chú ý theo dõi: Ngọc Giàu, Thái Lâm, Linh,… Năm học 2017 - 2018 26p 10p 3-4 lần Việc 2: Ôn bài thể dục phát triển chung - Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp *Các tổ tổ chức luyện tập: - Giáo viên theo dõi góp ý. - Giáo viên nhận xét chung. *Các tổ thi đua trình diễn bài thể dục: - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh. Chú ý thao tác của Sơn Lâm, Văn Minh, Nguyên,… Việc 3: Trò chơi Nhanh lên bạn ơi - Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi - Giáo viên nhận xét Khích lệ tham gia tích cực: Hoàng, Vinh, Yến Nhi B,… III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát. - Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng toàn thân. - Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. - Dặn học sinh về nhà ôn 8 động tác thể dục đã học. * * * * * * * * * * * * * * * * 9p Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * 7p 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... KỸ NĂNG SỐNG: BIẾT ƠN THẦY CÔ Đàm Ngân Thám 17 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 ………………………………………………………………………………………………..………………………….. Thứ tư ngày 25 tháng10 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện phép cộng dưới dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l - Viết số hạng, tổng. - Biết giải bài toán với một phép cộng. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm tính phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l và giải bài toán với một phép cộng. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán. *Bài tập cần làm: bài tập 1 (dòng 1, 2), bài tập 2, bài tập 3 (cột 1, 2, 3), bài tập 4. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Học sinh: sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Tìm nhanh đáp số - Học sinh tham gia chơi. Giáo viên nêu phép tính và chỉ định học sinh trả lời nhanh kết quả: 15l – 5l 35l – 12l 16l + 4l + 15l 16l - 4l + 15l - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe. sinh. - Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập chung. trình bày bài vào vở. 2. HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng dưới dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l - Viết số hạng, tổng. - Biết giải bài toán với một phép cộng. *Cách tiến hành: Đàm Ngân Thám 18 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 Bài 1 (dòng 1, 2): - 1 học sinh nêu yêu cầu bài: Tính - Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài. - 2 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vào vở. - Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng. - Học sinh nhận xét. - Nhận xét, chữa bài. - Lắng nghe. Bài 2: Viết số vào chỗ chấm. - 1 học sinh đọc đề bài. - Treo tranh hướng dẫn học sinh giải bài tập. - Quan sát tranh. - Yêu cầu học sinh nêu đề toán. - Học sinh nối tiếp nhau nêu đề toán. - Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vở. - 2 học sinh lên bảng, cả lớp làm vào vở. - Tổ chức cho học sinh nhận xét bài trên bảng. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. - Học sinh lắng nghe. Bài 3 (cột 1, 2, 3): Viết số thích hợp vào ô - 1 học sinh nêu yêu cầu bài tập. trống - Gọi 3 học sinh lên bảng, lớp làm vở. - 3 học sinh lên bảng làm, lớp làm vở. - Giáo viên nhận xét, chữa bài. - Lắng nghe. - Muốn tính tổng ta làm thế nào? - Lấy các số hạng cộng lại với nhau. Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt. - 1 học sinh đọc yêu cầu bài. - Đính tóm tắt (như sách giáo khoa) lên bảng. - Học sinh quan sát. - Yêu cầu học sinh nêu đề toán theo tóm tắt. - 3 học sinh nhìn tóm tắt nêu lại đề. - Gọi 1 học sinh lên bảng làm. - 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở - Giáo viên chấm nhanh bài làm của một số học sinh. - Tổ chức cho học sinh nhận xét bài trên bảng. - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. - Lắng nghe. Giúp đỡ để học sinh hoàn thành bài tập: Văn Minh, Nguyên, Vinh,... Bài tập PTNL (M3, M4): - Học sinh tự làm rồi báo cáo kết Bài 3 (cột 4, 5). quả với giáo viên: Bài tập 5 + Bài tập 3 (cột 4, 5): 63 80 + Bài tập 5: Đáp án C 3. HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại nội dung ôn tập. - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh vè nhà ôn lại nội dung kiến thức - Lắng nghe và thực hiện đã học, chuẩn bị tiết sau kiểm tra định kì (GHKI). Đàm Ngân Thám 19 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 9 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................... ÂM NHẠC: (GV chuyên trách) ...................................................................................... TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 5) I . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài, trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. - Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh (BT2) 2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút). 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu viết tên các bài tập đọc. - Học sinh: Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. - Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh. - Học sinh lắng nghe. - Giới thiệu bài và tựa bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Học sinh nhắc lại tên bài và mở (Tiết 5) sách giáo khoa. 2. HĐ hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). - Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, Đàm Ngân Thám 20 Tiểu học Hoàng Hoa
- Xem thêm -