Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên thcs- môn tiếng anh period 26 e...

Tài liệu Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên thcs- môn tiếng anh period 26 english 7 unit 05 work and play lesson 1 a- in class -a1

.DOCX
16
41575
174

Mô tả:

PHÒNG GD- ĐT HUYỆN:THANH OAI TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 1. Tên chủ đề dạy học: Tiết 26- Bài 5: Work and play 2. Môn học chính của chủ đề: Tiếng Anh lớp 7 3. Các môn được tích hợp: Toán 6, Vật lý 6, Tiếng Anh 6, Giáo dục công dân 7, Mĩ thuật 6,7. HỌ VÀ TÊN NHÓM GIÁO VIÊN: * LÊ THỊ KIM ANH. * ĐÀO THỊ THỦY. Tổ : Khoa học xã hội. Trường THCS Cự Khê- Thanh Oai – TP Hà Nội. NĂM HỌC: 2014- 2015 PHIẾU THÔNG TIN VỀ NHÓM GIÁO VIÊN DỰ THI Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai. Trường THCS Cự Khê. Địa chỉ: Xã Cự Khê – Huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0433979047 -Email: c2cukhe-to hanoiedu.vn 1. Họ và tên: Lê Thị Kim Anh Ngày sinh: 6 / 7/ 1975 Điện thoại: 0984143904 Email:[email protected] 2. Họ và tên: Đào Thị Thủy Ngày sinh: Điện thoại: 01687701592 Email: [email protected]. PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1.Tên hồ sơ dạy học: Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS- Môn Tiếng Anh gắn với sống và học tập có kế hoạch: “ HƯỚNG DẪN VỀ CÁC CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI THỜI GIAN BIỂU, THỜI KHÓA BIỂU VÀ HỌC GÌ Ở CÁC MÔN BẰNG TIẾNG ANH” Period 26 ENGLISH 7 Unit 05: Work and play. Lesson 1: A- In class -A1 2. Mục tiêu dạy học: - Sau bài học này học sinh sẽ nhớ được tên một số các môn học, học gì ở mỗi môn học và thời gian biểu các hoạt động thường ngày, hiểu được ý nghĩa thời gian biểu và biết vận dụng hiểu biết về nội dung của thời gian biểu vào chính bản thân bằng tiếng anh. Kết hợp vẽ sơ đồ tư duy. - Tích hợp được các môn học trong tiết dạy: Tin học lớp 6, Tiếng anh Lớp 6,7. Giáo dục công dân 7, Vật lý 6, Mỹ thuật lớp 6,7. 3. Đối tượng dạy học của bài học: Học sinh khối 7: 40 học sinh gồm 2 lớp 7A và 7B 4. Ý nghĩa của bài học: Học sinh hiểu biết về thời gian biểu các hoạt động thường ngày, hiểu được ý nghĩa thời gian biểu và biết vận dụng hiểu biết về nội dung của thời gian biểu vào chính bản thân bằng tiếng anh. Ngoài ra các em có thể hướng dẫn bạn và mọi người chưa có kế hoạch thời gian biểu các hoạt động của chính bản thân thì hãy tự đưa ra cho mình thời gian biểu hợp lý nhất để không bao giờ nhỡ công việc mà mình đã được lên kế hoạch trước. Cụ thể mỗi học sinh chúng ta qua tiết học này sẽ có thời gian biểu hợp lý và thời khóa biểu hiện có bằng tiếng anh. 5. Thiết bị dạy học, học liệu: Thiết bị gồm: - Máy chiếu, Đài. - Đĩa CD bài học, đĩa CD chứa video - 1 máy tính xách tay. 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học: - Mục tiêu dạy học: Sau tiết học này học sinh có thời gian biểu hợp lý và thời khóa biểu hiện có bằng tiếng anh. - Nội dung: Học sinh đọc bài và hiểu về ý nghĩa một số các môn học và thời gian biểu các hoạt động thường ngày, hiểu được ý nghĩa thời gian biểu và biết vận dụng hiểu biết về nội dung của thời gian biểu vào chính bản thân bằng tiếng anh. - Phương pháp: Thực hiện nhiều phương pháp như thuyết trình, phát vấn …. - Tiến trình dạy học : (Thực hiện trong giáo án đính kèm.) 7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập: - Đánh giá học sinh trên cơ sở thực tế về hiểu biết học tập và sống có kế hoạch - Học sinh được thực hành với chính thời khóa biểu và thời gian biểu của bản thân, biết học gì trong các môn học bằng tiếng anh. 8. Các sản phẩm của học sinh: Thời gian biểu và thời khóa biểu thực tế của học sinh. (Sản phẩm của học sinh đính kèm.) Một số hình ảnh hoạt động nhóm Students work in group: S1: What subjects do you know in English? S2: I learn Math, Physics, History, Physical Education, Geography, English, Chemistry, Biology and Technology. Studennts look at the pictures and answer the question: S3: What do you learn in this lesson? S4: I learn how to use a computer in my Computer Science class. Date of planning: 14/10/2014 Period 26 Date of teaching: 15/10/2014 Unit 05: Work and play. Lesson 1: A- In class -A1 I. Aims: Helps Ss to review the simple present tense, review the school subjects and practice reading. Integrates some parts in other subjects in this period such as: English 6, Computer science 6, Physics 6, Maths and Civic education 7. II. Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to review the simple present tense, review the school subjects and practice reading and speaking. Especialy using some knowledges in other subjects in the period such as: English 6, Computer science 6, Physics 6, Maths 6 and Civic education 7. Contents: - Phrases: + be interested in III. Ways of working. T- Ss, communicative, pairs, group, individual IV. Teaching aids. T’s book, Ss’ book, tape, cassette, chalk and poster…….. V. Procedure. Teacher and students ’ action 1.Warm up: Integrates English 6 – Unit 5- part C 1 ( remember some classes Ss leart). T ask Ss to play game “cross words” T gives the rule Ss play the game T checks and gives marks. 2. Presentation: (?) How many days a week do you go to school? (?) How many subjects do you study? Integrates English 6- Unit 3- part B 3 ( ask and answer the question about How many….?) – Ss answer. (?) What time do you go to school? (?) What time do classes begin? – Ss answer Integrates English 6- Unit 4- part C 7 and Civic education 7 (tiết 19- Sống và làm việc có kế hoạch) (ask and answer the question about the time) – Ss answer The board I. “Cross words” 1. 9 letters CHEMISTRY 2. 7 letters BIOLOGY 3. 4 letters MATH 4. 5 letters MUSIC 5. 7 letters PHYSICS * T introduces: “In this lesson, you will know how to answer these questions exactly and clearly” T gives some new words (Synonyms) ( Picture) ( Explain) II. Vocabulary: - (to) learn = study: học - Computer science (n): môn tin học - use ---- how to use: cách để sử dụng (Synonyms) ( Picture) ( Picture) - (to) be interested in: quan tâm đến…. - map (n): bản đồ - experiment (n): thí nghiệm Ss write them down on the notebook. All of you listen to me and read after me. Ss read aloud (one by one) T listens and checks: R . O. R Set the scene: Today we will read the passage about Mai, a student at Quang Trung school, III.Read: she is in grade 7. 1).What is Mai’s favorite class? Before reading. Can you guess the a/ Geography question and True or False sentences b/ Computer science about Mai. c/ Physics 2).True or false ?Correct the False sentences 1. Mai’s classes always start at half past seven. 2. They always finish at a quarter past eleven. 3. Mai learns how to use the computer in Maths. 4. Computer Science is her favorite subject. 5. She thinks Geography is not difficult. 6 She does some experiments in her physics class. Correction 1 * b/ Computer science 3. Practice: 2*True or false ? Correct the False sentences T plays the tape, Ss listen and look at the 1.- F- Mai’s classes always start at seven o’clock. book 2.- T- They always finish at a quarter past eleven. Ss read the text and correct the guessing 3.- F- Mai learns how to use the computer in her T listen and correct (if necessary) Computer Science class. 4.- T- Computer Science is her favorite subject. 5.- F- She thinks Geography is difficult. 6.-T-She does some experiments in her physics class. T gives the correct answers. Ss compare their answers. Asks Ss to stand up and read the passage. T gives some question sentences and encourages Ss to remember the content of the passage about Mai exactly. Using thinking diagram. 1, How many classes does Mai have today? Integrates English6 - Unit 3- part B 3 ( ask and answer the question about How many….?) 2, What does she learn in her Computer Science/ Geography/ Physics ? Integrates: IV.Ask and answer about “Mai”. Computer Science 6- bài 2/ a.What time do her classes start and finish ? Geography 6- bài 1 / Physics 6- bài 3 b. Which school is Mai studying in ? 4. Production: Activity 1 T gives some questions:Work in group (T organize to play:“Lucky numbers”) c. What does she learn in her Computer Science class ? d. What does she do in her Physics class ? e. What does she think about Geography ? f. What is her favorite class a.What time do her classes start and finish ? b. Which school is Mai studying in ? * “Lucky numbers”) c. What does she learn in her Computer 1 2 3 4 Science class ? 5 6 7 8 d. LN e.What does she think about Geography? f. LN g.What does she do in her Physics class? h.What is her favorite class Activity 2 Ss answer and write about you. ( work in pair) Integrates English6- Unit 4- part C-7, English7- Unit 4- part A-2,5, and Civic education 7- bài 12-tiết 19- Sống và làm việc có kế hoạch. V. Answer the questions about You. 1. What time do your classes start and finish ? 2. What classes do you have today ? 3. What do you think about English ? 4. What is your favorite class ? CU KHE SECONDARY SCHOOL Start at 7 am End at 11.45 am TIMETABLE CLASS 7 Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 1 School assemble Literature Biology Biology Geograph y History 2 Math Geography English Literature History Physics 3 English Civic Education Math Computer Science Literature Math 4 Physical education Music Compute r Science Math Physical education English Technology Fine Arts Outdoor Activities Period Activity 3: Gives the questions and pictures. Asks Ss to work in groups Literature 5 Class meeting S1: What subjects do you know in English? S2: I learn Math, Physics, History, Physical Education, Geography, English, Chemistry, Biology and Technology. Studennts look at the pictures and answer the question: S3: What do you learn in this lesson? S4: I learn how to use a computer in my Computer Science class. S5: I learn maps and different countries in my Geogrephy. S6: I learn to do some experiments in my Physics. S7 : I learn to have a healthy body and mind. S7 : I learn to sing songs. 5. Homework: S7 : I learn to - Learn by heart new words - Write some subjects and things how to use. - Write the timetable about your class. - Do ex A1 (p. 27-WB) - Prepare Unit 5 (A2)
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan