Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chố...

Tài liệu Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã hiện nay (qua khảo sát ở một số tỉnh, thành phố phía bắc nước ta)- các chuyên đề

.PDF
301
77206
154

Mô tả:

Tài liệu liên quan