Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Nghiên cứu dự báo năng suất ngô, đậu tương, lạc và xây dựng quy trình giám sát k...

Tài liệu Nghiên cứu dự báo năng suất ngô, đậu tương, lạc và xây dựng quy trình giám sát khí tượng nông nghiệp cho 4 cây trồng chính (lúa, ngô, lạc, đậu tương) bằng thông tin mặt đất ở việt nam

.PDF
245
77483
187

Mô tả:

Tài liệu liên quan