Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ Tiếng Nhật - Hàn くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリル kurabete wakaru chuukyuu nihongo hyougen bunkei doriru...

Tài liệu くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリル kurabete wakaru chuukyuu nihongo hyougen bunkei doriru

.PDF
185
1872
110

Mô tả:

くらべてわかる中級日本語表現文型ドリル - Kurabete Wakaru Chuukyuu Nihongo Hyougen Bunkei Doriru | Learning through comparison Sentence pattern drills for Intermediate Japanese Expression gồm 75 bài học chuyên sâu để so sánh giải thích sự khác biệt khó hiểu giữa các mẫu câu, cụm từ hay những mẫu ngữ pháp Trung cấp mà người học thường hay bị nhầm lẫn trong cách sử dụng. Sách được trình bày hợp lý và dễ hiểu giúp người học nắm bắt vấn đề nhanh chóng qua bảng so sánh, những ví dụ và cả bài tập đi kèm, bạn sẽ hiểu ngay là nên sử dụng từ cụm từ hay mẫu ngữ pháp vào những hoàn cảnh thế nào là chính xác. Đây là tài liệu rất cần thiết cho các bạn đang học Trung cấp, cũng rất phù hợp cho việc học luyện thi JLPT N3 và N2.

Tài liệu liên quan