Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Nghiên cứu đặc trưng ngữ âm, từ vựng của vài thổ ngữ ở hà nội, ứng dụng trong vi...

Tài liệu Nghiên cứu đặc trưng ngữ âm, từ vựng của vài thổ ngữ ở hà nội, ứng dụng trong việc giám định nhận dạng tiếng nói

.PDF
133
1567
76

Mô tả:

Unable to open file!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan