Tài liệu Nghiên cứu phòng trừ bệnh đạo ôn (pyricularia grisea) hại lúa bằng vi sinh vật đối kháng streptomyces và bacillus bản địa ở đồng bằng sông cửu long tt

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3660 |
  • Lượt tải: 0