Tài liệu 577 CÂU HỎI GIẢI PHẪU HỆ

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 6626 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

577 CÂU HỎI GIẢI PHẪU HỆ PHẦN 1: CÂU DỄ- TRUNG BÌNH Câu 1: Hệ xương người gồm có bao nhiêu xương? A. 206 xương B. 216 xương C. 226 xương D. 236 xương Câu 2: Xương có bao nhiêu chức năng chính? A. 3 chức năng B. 4 chức năng C. 5 chức năng D. 6 chức năng Câu 3: Chọn câu SAI khi nói về chức năng của xương? A. Bảo vệ B. Nâng đỡ C. Vận động D. Tạo mỡ Câu 4: Phần nào sau đây thuộc xương chậu làm sản phụ sanh khó? A. Gò chậu mu B. Cành trên xương mu C. Ụ ngồi D. Gai ngồi Câu 5: Mấu nhọn ở đầu dưới xương chày gọi là gì? A. Lồi củ chày B. Mắt cá trong C. Mắt cá ngoài D. Diện khớp sên. Câu 6: Khớp gối được tạo bởi bao nhiêu xương? A. 3 xương B. 4 xương C. 5 xương D. 6 xương