Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Báo cáo thực hành hóa sinh

.DOC
7
17564
90

Mô tả:

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA Y BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 1: KHẢO SÁT ENZYME Nhóm 4 – Lớp BCH 201 F1 2 MỤC LỤC 1. Mục tiêu 2. Thủy phân tinh bột bằng Amylase 3. Thủy phân Ure bằng Urease 4. Thủy phân Lipid bằng Lipase 3 3 4 6 3 I. Mục tiêu: - Nắm được cơ chế hoạt động của enzyme. - Biết được một số enzyme thủy phân cơ bản và những cơ chất tương ứng được thủy phân bởi các enzyme đó. II. Thủy phân tinh bột bằng Amylase 1. Nguyên tắc: - Tinh bột khi có mặt của Amylase bị thủy phân thành các dextrin. - Thời gian thủy phân càng kéo dài thì càng tạo các dextrin với phân tử lượng càng nhỏ và cuối cùng là maltose. - Các sản phẩm tạo thành ở mức độ thủy phân khác nhau từ tinh bột tạo thành màu khác nhau với dung dịch Iốt. 2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: - 1ml nước bọt. - 19ml nước cất. - Dung dịch hồ tinh bột 1% - Dung dịch Iốt. b. Dụng cụ: - 5 ống nghiệm - 1 cốc có mỏ 3. Cách tiến hành: - Ống 1: sau 1 phút, 1 giọt Iốt 1% - Ống 2: sau 5 phút, 1 giọt Iốt 1% 1ml hồ tinh bột 1% + 0,5ml dd nước bọt - Ống 3: sau 10 phút, 1 giọt Iốt 1% 1/20 (1ml nước bọt + 19ml nước cất). - Ống 4: sau 15 phút, 1 giọt Iốt 1% - Ống 5: sau 20 phút, 1 giọt Iốt 1% 4. Kết quả thí nghiệm: a. Hiện tượng: 4 - Ống 1: màu đen tím - Ống 2: màu cam đậm - Ống 3: màu vàng - Ống 4: màu vàng nhạt - Ống 5: màu vàng rất nhạt b. Giải thích: - Ống 1: Do ban đầu enzyme chưa thủy phân tinh bột nên khi cho Iốt vào, dung dịch có màu đen tím, chính là tinh bột chưa thủy phân tác dụng với enzyme. - Ống 2: Sau thời gian, 5 phút, một phần hồ tinh bột trong ống nghiệm đã bị enzyme thủy phân. Do đó khi cho Iốt vào, Iốt sẽ tác dụng với phần tinh bột chưa bị thủy phân, tạo dung dịch có màu cam đậm. - Ống 3, ống 4, ống 5: sau thời gian 10 phút, 15 phút và 20 phút, lượng hồ tinh bột trong ống nghiệm đã bị enzyme thủy phân hết tạo thành các dextrin. Thời gian càng dài , lượng dextrin bị enzyme thủy phân thành các dextrin với phân tử lượng càng nhỏ và cuối cùng là maltose. Mà các dextrin với phân tử lượng nhỏ và maltose không cho phản ứng tạo màu với Iốt. Vì vậy, ống 3, 4, 5 có màu vàng nhạt dần là do lượng dextrin chưa bị phân hủy thành phân tử thấp tác dụng với Iốt giảm dần. 5. Kết luận - Thời gian phản ứng càng lâu thì lượng tinh bột bị enzyme phân hủy càng nhiều và càng tạo thành các dextrin với phân tử lượng càng nhỏ và cho cuối cùng là maltose. - Ta biết được enzyme phân hủy tinh bột chính là enzyme amylase. Cụ thể ở đây là enzyme có chủ yếu trong tuyến nước bọt. III. Thủy phân Ure bằng Urease 1. Nguyên tắc: - NH3 làm kiềm hóa môi trường, với sự có mặt của phenolphthalein làm dung dịch chuyển màu hồng 5 - Phương trình: CO(NH2)2 + H2O urease CO2 + 2NH3 2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: - Dung dịch Urê 10%. - Dung dịch phenolphthalein 1%. - Bột đậu nành. b. Dụng cụ: - 2 ống nghiệm 3. Cách tiến hành: 1,5ml Urê 10% + 2 giọt phenolphtalein - Ống 1 - Ống 2: 0,5g bột đậu nành Lắc đều, để 5-10 phút. 4. Kết quả thí nghiệm: a. Hiện tượng: - Ống 1: dung dịch phân lớp, lớp dưới chất rắn màu vàng, lớp trên chất lỏng màu hồng - Ống 2: màu hồng rất nhạt b. Giải thích: - Công thức của Urê là CO(NH2)2. - Ống 1: vì trong Urê có –NH3 làm kiềm hóa môi trường nên khi nhỏ 2 giọt phenolphthalein làm dung dịch chuyển sang màu hồng. do dung dịch Urê đã được pha loãng còn 10% nên dung dịch có màu hồng rất nhạt. - Ống 2: Trong bột đậu nành có enzyme urease nên khi tác dụng với Urê, enzyme sẽ thủy phân Urê tạo 2 nhóm amoniac (-NH3), làm tăng tính kiềm của dung dịch. Do 6 đó ống 2 có màu hồng. Lượng bột đậu nành nặng hơn do đó lắng xuống tạo sự phân lớp. 5. Kết luận - Ta biết được enzyme phân hủy Urê chính là enzyme urease có trong 1 số loài thực vật. - Do sự thủy phân urê của enzyme urease sẽ tạo amoniac (-NH3) và cacbon dioxide (CO2). Trong đó amoniac (-NH3) sẽ làm kiềm hóa môi trường. IV. Thủy phân Lipid bằng Lipase 1. Nguyên tắc: - Lipid (Triglyceride) bị thủy phân thành glycerol và axit béo, sự giải phóng ra axit làm axit hóa môi trường phản ứng. 2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: - Dung dịch sữa nhũ tương - Dung dịch phenolphthalein 1%. - Dung dịch Na2CO3 1%. - Nước cât. - Dịch tụy. b. Dụng cụ: - 2 ống nghiệm 3. Cách tiến hành: 1ml sữa nhũ tương + 2 giọt phenolphtalein - Ống 1: 3 giọt nước cất + Na2CO3 1%. -> màu hồng nhạt - Ống 2: 3 giọt dịch tụy Để 30 phút. 4. Kết quả thí nghiệm: a. Hiện tượng: 7 - Ống 1: dung dịch có màu hồng. - Ống 2: Dung dịch không màu. b. Giải thích: - Khi cho phenolphthalein vào dung dịch sữa nhũ tương thì dung dịch không có màu, chứng tỏ, sữa nhũ tương có môi trường trung tính. Na2CO3 là bazo, do đó khi nhỏ vào dung dịch làm dung dịch chuyển sang màu hồng nhạt. - Ống 1: Nhỏ 3 giọt nước cất, không có hiện tượng. - Ống 2: Khi cho dịch tụy vào dung dịch thì trong dịch tụy có enzyme lipase. Lúc đó enzyme lipase sẽ thủy phân lipid có trong sữa nhũ tương tạo glycerol và acid béo. Sự giải phóng acid béo làm acid hóa môi trường phản ứng. khi đó, Môi trường acid này sẽ trung hòa với môi trường bazo của Na2CO3 làm mất màu dung dịch. 5. Kết luận - Ta biết được, enzyme thủy phân lipid là enzyme lipase có trong dịch tụy. - Do sự thủy phân của enzyme lipase với lipid sẽ tạo glycerol và acid béo, mà chính acid béo sẽ làm acid hóa môi trường phản ứng.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan