Tài liệu đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện na rì, tỉnh bắc kạn giai đoạn 2016 2018​

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0