Tài liệu đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2016 2018​

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0