Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giao an mon vat ly lop 7 bai 24...

Tài liệu Giao an mon vat ly lop 7 bai 24

.PDF
4
1
98

Mô tả:

CHỦ ĐỀ CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN I. MỤC TIÊU (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng) 1. Kiến thức - Nêu dòng điện đi qua vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên, - Kể được tên các dụng cụ điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện - Kể tên và mô tả tác dụng nhiệt,tác dụng phát sáng của dòng điện đối với 3 loại bóng đèn Bóng đèn pin (đèn dây tóc), bóng đèn của bút thử điện, đèn đi ốt phát quang (đèn LED) - Mô tả mô tả một TN hoặc hoạt động của một thiết bị thể hiện tác dụng từ của dòng điện, tác dụng hoá học, và tác dụng sinh lý của dòng điện 2. Kỹ năng - Biết mắc mạch điện đơn giản. - Nêu được biểu hiện do tác dụng sinh lý của dòng điện khi có dòng điện đi qua cơ thể người 3. Thái độ Nghiêm túc, hợp tác và trung thực trong học tập II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 1. Định hướng các năng lực được hình thành - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm NL dự đoán suy luận lí thuyết, thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm, dự đoán, phân tích, khái quát rút ra kết luận khoa học. Đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề. 2. Bảng mô tả các năng lực có thể phát triển trong chủ đề Nhóm Mô tả mức độ thực hiện nhiệm Năng lực thành phần năng lực vụ - Nêu được các tác dụng nhiệt, K1 Trình bày được kiến thức về quang, từ, hoá, sinh lí của dòng các hiện tượng, đại lượng, định điện và nêu được biểu hiện của luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các từng tác dụng này. phép đo, các hằng số vật lí. - Nêu được ví dụ cụ thể về mỗi tác dụng của dòng điện. Năng lực Xây dựng được bản đồ tư duy về sử dụng K2 Trình bày được mối quan hệ các tác dụng của dòng điện để kiến thức giữa các kiến thức vật lí thể hiện mối liên hệ giữa các tác dụng của dòng điện. K3 Sử dụng được kiến thức vật -Dựa vào biểu hiện của các tác lí để thực hiện các nhiệm vụ dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí học tập suy ra dòng diện có .... VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí K4 Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề ra giải pháp, - Giải thích các ứng dụng của các đánh giá giải pháp,…) kiến thức tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, vật lí vào các tình huống thực sinh lí diễn ra trong thực tiễn tiễn Đưa ra các câu hỏi đạt vấn đề vào bài (VD Vì sao tại các trạm điện cao thế lại luôn có biển báo P1 Ðặt ra những câu hỏi về một nguy hiểm? sự kiện vật lí Quạt điện quay được dựa trên tác dụng gì của dòng điện?) P2 Mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lí và chỉ ra các quy luật vật lí trong hiện tượng đó P3 Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lí Năng lực về phương pháp P4 Vận dụng sự tương tự và các mô hình để xây dựng kiến thức vật lí. P5 Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí. P6 Chỉ ra được điều kiện lí tưởng của hiện tượng vật lí P7 Ðề xuất được giả thuyết; suy ra các hệ quả có thể kiểm tra được P8 Xác định mục đích, đề xuất Mô tả các hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm và trong thực tế, để rút ra quy luật. (VDNước trong ấm điện Trước khi cắm điện lạnh Sau khi cắm điện nóng Suy ra tác dụng nhiệt.) Từ các thí nghiệm, các hiện tượng thực tế để sử lí các thông tin. (VD về các thiết bị điện được dùng để đốt nóng  Tác dụng nhiệt của dòng điện) Khi thực hiện các thí nghiệm hoặc quan sát các hiện tượng trong thực tế, HS đề xuất được một số tác nhân có thể ảnh hưởng phần nào đến kết quả của TN và hiện tượng. (Vd khi đun nước thì bỏ qua một phần nhiệt lượng tỏa ra môi trường) Từ các tác dụng đã biết của dòng điện và các hiện tượng trong thực tế học sinh đưa ra các dự đoán về các dụng khác của dòng điện. Học sinh biết đề xuất được một VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét P9 Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hóa từ kết quả thí nghiệm này X1 Trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngôn ngữ vật lí và các cách diễn tả đặc thù của vật lí Năng lực trao đổi thông tin X2 Phân biệt được những mô tả các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ đời sống và ngôn ngữ vật lí (chuyên ngành ) X3 Lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau. X4 Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kĩ thuật, công nghệ X5 Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ). số TN tương tự, đơn giản để rút ra được các kết luận về tác dụng của dòng điện. Học sinh biết phân tích các kết luận trên và hiểu kết luận trên còn có thể đúng trong một số trường hợp khác trong thực tế. Học sinh có thể trao đổi với Gv, với nhau về các tác dụng của dòng điện trong thực tế bằng thuật ngữ vật lí. (VD Dòng điện đun sôi được nước, thay bằng câu Dòng điện có tác dụng nhiệt) Học sinh lấy được các ví dụ trong thực tế học sinh có thể diễn đạt các tác dụng của dòng điện bằng ngôn ngữ Vật lí.( VD.....) Quan sát và biết tiến hành thí nghiệm cũng như tìm hiểu tốt các thông tin trong SGK hoặc các kênh thông tin trong cuộc sống. Qua quan sát TN và các hiện tượng xảy ra trong thực tế HS trả lời được câu hỏi trong SGK và ghi lại được các tác dụng của dòng điện trong thực tế. HS biết trình bày các kết quả thu X6 Trình bày các kết quả từ các được khi tiến hành TN và hoạt hoạt động học tập vật lí động nhóm. X7 Thảo luận được kết quả HS biết phân tích các kết quả TN công việc của mình và những và các hiện tượng quan sát được vấn đề liên quan dưới góc nhìn về các tác dụng của dòng điện. vật lí X8 Tham gia hoạt động nhóm HS biết tổ chức hoạt động nhóm trong học tập vật lí hợp lí nhất. C1 Xác định được trình độ hiện HS biết được các kiến thức trong có về kiến thức, kĩ nãng, thái độ đời sống. (có thể bỏ) của cá nhân trong học tập vật lí VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Năng lực cá thể C2 Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch, điều chỉnh kế (thể hiện công việc giao đối với hoạch học tập vật lí nhằm nâng HS) cao trình độ bản thân. C3 Chỉ ra được vai trò (cơ hội) và hạn chế của các quan điểm vật lí trong các trường hợp cụ thể trong môn vật lí và ngoài môn vật lí Biết được các ảnh hưởng của các C4 So sánh và đánh giá được - tác dụng của dòng điện, để biết dưới khía cạnh vật lí- các giải ảnh hưởng như thế nào đối với pháp kĩ thuật khác nhau về mặt môi trường, từ đó khắc phục kinh tế, xã hội và môi trường được cái hạn chế để có phương pháp tối ưu nhất. C5 Sử dụng được kiến thức vật Lưu ý đối với các thí nghiệm đặc lí để đánh giá và cảnh báo mức biệt là tác dụng nhiệt, tác dụng độ an toàn của thí nghiệm, của sinh lí, từ đó có phương pháp các vấn đề trong cuộc sống và cảnh báo trong cuộc sống. của các công nghệ hiện đại Biết được sự ảnh hưởng của các C6 Nhận ra được ảnh hưởng vật tác dụng của dòng điện đối với lí lên các mối quan hệ xã hội và môi trường và trong lao động kỹ lịch sử. thuật đời sống. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan