Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh – sinh viên trong ký túc xá...

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh – sinh viên trong ký túc xá

.PDF
47
3168
50

Mô tả:

Phân tích thiết kế Hệ thống quản lý học sinh – sinh viên trong Ký túc xá
http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa ngữ/Từ viết tắt <> Mở rộng <> Bao gồm Người dùng cuối (yêu cầu) CSDL Cơ sở dữ liệu HSSV Học sinh sinh viên HTG Hết thời gian KTKL Khen thưởng kỷ luật KTX Kí túc xá PC Máy tính cá nhân QL Quản lý Server Máy chủ TG Thời gian TT Thông tin OBO KIL Giới thiệu OKS Client I. Chuẩn hoá các đối tượng thông tin 1.1. Một vài đặc điểm về KTX .CO M Thuật http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 1.1.1 Mô hình khu nhà - phòng trọ 1.1.2. Mô hình tổ chức KTX 1.2.1. Danh mục chế độ ưu tiên, ưu dãi 1.2.2. Danh mục mức khen thưởng kỷ luật 1.2.4. Chuẩn hoá mã số các phòng 1.3. Biểu đồ các quy trình 1.3.1. Quy trình cơ sở 1.3.2. Tổ quản lý người trọ 2.1. Phạm vi xây dựng hệ thống 2.2. Kiến trúc phần mềm 2.3. Mô hình trao đổi dữ liệu 2.4. Các chức năng OBO 2.4.1. Nhóm chức năng chung OKS 2. Mô hình hệ thống và các chức năng .CO 1.2.3. Danh mục mục đích sử dụng của phòng 2.4.2. Nhóm chức năng quản lý người trọ 2.4.3. Nhóm chức năng quản lý tài chình 3. Phân tích chi tiết qui trình nghiệp vụ 3.1. Mô hình quan hệ, mô hình luồng dữ liệu 3.1.1. Các ký hiệu được sử dụng KIL 3.1.2. Các nhóm nghiệp vụ chính 3.1.3. Mô tả các nhóm nghiệp vụ 3.1.4. Các tình huống sử dụng M 1.2. Mã hoá danh mục http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN M GIỚI THIỆU Việc hiểu rõ yêu cầu, qui trình nghiệp vụ là rất quan trọng để thiết kế một hệ .CO thống thông tin quản lí. Dựa trên những mô hình quản lí HS – SV trong kí túc xá đang tồn tại trên địa bàn, tài liệu thu thập được về nghiệp vụ và cách thức tổ chức của những kí túc đó, chúng em xin đưa ra những yêu cầu cụ thể dưới dạng các chức năng của một hệ thống quản lí HS – SV trong kí túc thông qua tài liệu này. OKS Mục đích của tài liệu nhằm giúp nhóm hiểu về phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng và các công cụ phân tích thiết kế UML vì vậy chúng em chỉ giới hạn phân tích quy trình quản lý con người (cụ thể là người ở nội trú KIL OBO và khách thăm) Người viết Nhóm 3 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN CHUẨN HOÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG THÔNG TIN M 1 .CO 1.1 Một vài đặc điểm về KTX KTX là nơi ở trọ dành cho HS – SV đang theo học tại các trường ĐH hoặc PTTH sống xa gia đình trong đó có cả các SV nước ngoài như Lào, Thái Lan,Trung Quốc…sang du học ở nước ta cũng trọ học. OKS Thông thường KTX có một số lượng lớn các HS – SV thuê trọ đến từ nhiều nơi khác nhau cả trong nước và ngoài nước nên đòi hỏi phải được sự quản lí chặt chẽ từ phía ban quản lí KTX để đảm bảo cho HS –SV có thể yên tâm học tập và công tác tốt. Những năm gần đây KTX đã đầu tư theo chiều sâu trong công tác quản lí HS – SV, chỗ ở cho các HS – SV. Ban quản lí (BQL) đã giao khoán công việc cho phục vụ HS –SV. OBO các tổ một cách hợp lí và năng động để tạo hiệu quả trong công tác quản lí và Sau đây là một mô hình cơ bản về khu nhà – phòng trọ và cơ cấu tổ chức của BQL KTX Mô hình khu nhà – phòng trọ KIL 1.1.1 1.1.1.1 Chi tiết về khu nhà – phòng trọ - BQL KTX chịu trách nhiệm quản lí các khu nhà ở dành cho HS – SV. Các khu nhà này thưòng được đặt tên theo chữ cái A, B, C, D, E,… để tiện cho việc quản lí, ngoài ra BQL cũng quản lí cả nhà gửi xe, dịch vụ ăn uống ( căng tin), hội trường, thư viện, phòng đọc,… http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN - Mỗi một khu nhà được phân thì dành cho một mục đích sử dụng riêng, như khu nhà dành cho thuê (khu nhà dành cho HS – SV nam hoặc nữ, hoặc SV nước ngoài thuê) khu nhà dành cho ban quản lí KTX làm việc hay còn gọi là M khu hành chính… - Trong mỗi khu nhà sẽ có một số phòng chất lượng cao dành cho SV lớp cử .CO nhân tài năng hay HS khối phổ thông chuyên ở, mỗi phòng này chỉ cho phép một số lượng nhất định HS – SV trọ và theo qui định của BQL KTX. - Ở mỗi khu nhà sẽ chứa rất nhiều phòng và các phòng này được đánh số theo dãy chẵn hoặc lẻ. Ví dụ tại khu nhà A của KTX thì các phòng sẽ được đánh OKS số như sau: tầng 1: 101, 103, 105,… 102, 104, 106,.. tầng 2: 201, 203, 205,… 202, 204, 206,… tầng 3… OBO - Hội trường: Dành cho các hoạt động văn hóa văn nghệ của HS – SV - Căng tin: phục vụ ăn uống cho HS – SV - Nhà gửi xe. - Thư viện, phòng đọc phục vụ cho việc học tập của sinh viên. 1.1.1.2 Các thiết bị và tài sản của phòng KIL Thông thường một phòng được trang bị các dụng cơ bản như giường, hệ thống cửa, đèn, giá sách, một số phòng chất lượng cao thường có tủ, bàn , ghế,…ngoài ra phòng nào cũng có đầy đủ điện nước sinh hoạt với đồng hồ điện, nước riêng. 1.1.2 Mô hình tổ chức KTX http://kilobooks.com M THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN .CO Mô hình cơ cấu tổ chức Ban quản lí KTX Trưởng ban quản lí KTX là người chịu trách nhiệm điều hành KTX thông qua các tổ. Thông thường một KTX thường có bốn tổ như trên. Trong đó chức năng của các tổ như sau: OKS - Tổ văn phòng:  Lập báo cáo tài chính theo tháng, các hoạt động thu – chi từ các hoạt động của KTX.  Thu tiền và chi tiền.  Lấy báo chí, nhận gửi công văn từ trung tâm nội trú HS – SV - Tổ quản lí HS – SV: Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống OBO và sinh hoạt của HS – SV ra vào nội trú, duy trì việc thực hiện qui chế nội trú hàng ngày, chịu trách nhiệm ghi số điện, nước của phòng và thu tiền điện nước của phòng. - Tổ bảo vệ: Đảm bảo an ninh trật tự cho KTX. - Tổ dịch vụ - tổng hợp: Phục vụ ăn uống cho HS – SV. Phối hợp với các tổ KIL khác để mở rộng hoạt động văn hóa – văn nghệ vui chơi cho HS – SV. Qui trình quản lí KTX được chia ra thành 3 chức năng chính là:  Quản lí HS – SV: bao gồm tiếp nhận đơn xin ở nội trú của học sinh, sinh viên, xem xét và đăng kí cho người xin được ở nội trú. Đáp ứng yêu cầu, giải đáp thắc mắc của người ở nội trú trong giới hạn đã qui định của KTX. Quan tâm chú ý đến đời sống vật chất, tinh thần của HS – SV. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN  Quản lí tài chính: bao gồm các khoảng thu tiền thuê trọ, tiền điện nước sinh hoạt. Các khoản chi sửa chữa, sắm mới cơ sở vật chất. Thanh toán M các hoá đơn dịch vụ của toàn bộ KTX. Định kì lập báo cáo tài chính.  Quản lí CS – VC: Theo dõi tình hình, trạng thái của nhà, phòng và tài sản trong phòng để kịp thời đưa ra phương án sửa chữa, bổ sung cũng 1.2 Mã hoá danh mục Danh mục chế độ ưu tiên, ưu đãi OKS 1.2.1 .CO như sắm mới. Quy trách nhiệm cho người có ý gây hư hại đến tài sản. Sử dụng hai ký tự đầu tiên để mã hoá loại ưu đãi, hai ký tự tiếp theo là số để chỉ mức độ của loại ưu đãi. Ví dụ: con thương binh loại 2 có hai ký tự đầu tiên là TB, hai ký tự tiếp theo là 02 LS01 – Con gia đinh liệt sĩ OBO TB01 – Con thương binh loại 1 TB02 – Con thương binh loại 2 TB03 – Con thương binh loại 3 TB04 – Con thương binh loại 4 KIL CM01 – Con gia đình cách mạng MC01 – Mồ côi cha mẹ NN01 – Con nhà nghèo TT01 – Người tàn tật mức 1 TT02 – Người tàn tật mức 2 TT03 – Người tàn tật mức 3 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN TT04 – Người tàn tật mức 4 Danh mục mức khen thưởng kỷ luật M 1.2.2 Sử dụng hai ký tự đầu để mã hoá loại khen thưởng, kỷ luật, hai ký tự tiếp theo là số là KT, hai ký tự tiếp theo là 03 KT01 – Khen thưởng mức 1 nêu gương .CO để chỉ mức độ của khen thưởng kỷ luật. Ví dụ: khen thưởng mức 3 có hai ký tự đầu KT02 – Thưởng bằng tiền hoặc vật chất ( có quy đổi ra tiền ) KL01 - Cảnh cáo, nhắc nhở OKS KT03 – Nêu gương mức trường nơi người được khen thưởng đang học tập KL02 - Phạt bẳng tiền hoặc lao động công ích KL03 - Buộc ra khỏi KTX 1.2.3 OBO KL04 – Báo cáo kỷ luật lên trường nơi người bị kỷ luật đang học tập Danh mục mục đích sử dụng của phòng Sử dụng hai ký tự để mã hoá mục đích sử dụng của phòng SM – Phòng dành cho sinh viên nam SF – Phòng dành cho sinh viên nữ KIL HM – Phòng dành cho học sinh nam HF – Phòng dành cho học sinh nữ KT – Phòng dành cho khách thăm NV – Phòng dành cho nhân viên BV – Phòng dành cho bảo vệ XK – Phòng dành cho sinh viên sung kích http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN CH – Phòng dành cho người sau đại học WC – Phòng vệ sinh Chuẩn hoá mã số các phòng .CO 1.2.4 M MK – Phòng không xác định mục đích sử dụng Mã các phòng của một khu nhà được đánh số từ 101 đến 9999 trong đó hai chữ số đằng sau là mã của phòng trong một tầng cũng chính là vị trí của phòng, phòng có mã giống nhau thì có vị trí giống nhau, chỉ khác nhau ở mã tính từ mặt đất 1.3 Biểu đồ các quy trình Quy trình cơ sở OBO Quy trình cơ sở là các quy trình không đòi hỏi người sử dụng phải đăng nhập vào hệ thống. Đó là các quy trình tìm kiếm thông tin cơ bản về khu nhà, thông tin về phòng trọ và thông tin cơ bản của người trọ. KIL 1.3.1 OKS tầng. Một hoặc hai chữ số đằng trước là mã của tầng cũng là vị trí của tầng http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN M 1.3.1.1 Tìm kiếm các thông tin cơ bản B¾t ®Çu Thµnh c«ng .CO Kh«ng thµnh c«ng Më giao diÖn chøc n¨ng cña ng−êi ®¨ng nhËp Më giao diÖn khai th¸c §¨ng nhËp Kh«ng ®¨ng nhËp HiÓn thÞ danh s¸ch c¸c khu nhµ Chän kÕt thóc OKS Chän mét khu nhµ HiÓn thÞ th«ng tin vÒ khu nhµ HiÓn thÞ danh s¸ch phßng cña khu nhµ OBO Chän kÕt thóc NhËp m· phßng Chän mét phßng HiÓn thÞ th«ng tin vÒ khu nhµ HiÓn thÞ th«ng tin cña phßng trä KIL HiÓn thÞ danh s¸ch ng−êi trong phßng Chän kÕt thóc KÕt thóc http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 1.3.2 Tổ quản lý người trọ M 1.3.2.1 Tiếp nhận, sửa tt người ở nội trú .CO B¾t ®Çu §¨ng nhËp thµnh c«ng Chän chøc n¨ng míi Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä Chän chøc n¨ng kh¸c Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt ng−êi trä GD thªm ng−êi trä míi OKS Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän GD söa th«ng tin ng−êi trä HiÓn thÞ th«ng tin vÒ c¸c khu nhµ cho thuª NhËp m· ng−êi trä HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä Chän mét khu nhµ HiÓn thÞ danh s¸ch phßng cßn chç OBO Kh«ng cËp nhËt HiÓn thÞ ds phßng con chç cña khu nhµ mµ ng−êi trä ®ang ë CËp nhËt NhËp th«ng tin vÒ ng−êi trä Yªu cÇu ghi d÷ liÖu vÒ ng−êi trä Söa l¹i d÷ liÖu KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu hîp lÖ kh«ng hîp lÖ KIL Th«ng b¸o lçi ChuÈn ho¸ th«ng tin CËp nhËt th«ng tin sè ng−êi trong phßng KiÓm tra tr−ëng phßng trä CËp nhËt th«ng tin ng−êi trä CËp nhËt tiÕp Chän kÕt thóc KÕt thóc HiÓn thÞ kÕt qu¶ http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN M 1.3.2.2 Xác nhận hết thời gian trọ, xoá người trọ B¾t ®Çu Chän chøc n¨ng míi .CO §¨ng nhËp thµnh c«ng Chän chøc n¨ng kh¸c Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt ng−êi trä Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän GD Xo¸ ng−êi trä OKS GD x¸c nhËn hÕt thêi gian trä NhËp m· ng−êi trä HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä HiÓn thÞ danh s¸ch kh¸ch th¨m HiÓn thÞ c¸c kho¶n nî, tæng nî cña ng−êi trä OBO Chän xo¸ KiÓm tra th«ng tin cã thÓ xo¸ Th«ng b¸o nh¾c nhë Chän x¸c nhËn HTG trä CËp nhËt th«ng tin ng−êi trä vµo ds ng−êi trä cò Yªu cÇu ghi d÷ liÖu vÒ ng−êi trä §ång ý xo¸ CËp nhËt th«ng tin sè ng−êi trong phßng KIL CËp nhËt th«ng tin vÒ tr−ëng phßng trä NhËn yªu cÇu xo¸ th«ng tin ng−êi trä X¸c nhËn tiÕp Chän kÕt thóc KÕt thóc Kh«ng ®ång ý xo¸ http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN M 1.3.2.3 Đăng ký, sửa thông tin khách thăm B¾t ®Çu Chän chøc n¨ng míi .CO §¨ng nhËp thµnh c«ng Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä Chän chøc n¨ng kh¸c Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt kh¸ch th¨m Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän GD söa th«ng tin kh¸ch th¨m OKS GD thªm kh¸ch th¨m míi HiÓn thÞ ds phßng cßn chç dµnh cho kh¸ch NhËp th«ng tin vÒ kh¸ch ®Ó t×m kiÕm NhËp th«ng tin vÒ ng−êi trä ®Ó t×m kiÕm HiÓn thÞ th«ng tin vÒ kh¸ch T×m kiÕm ng−êi trä liªn quan ®Õn kh¸ch OBO HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä NhËp th«ng tin vÒ kh¸ch th¨m cña ng−êi trä Yªu cÇu ghi d÷ liÖu KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu Hîp lÖ Kh«ng hîp lÖ ChuÈn ho¸ th«ng tin CËp nhËt th«ng tin sè ng−êi trong phßng KIL Th«ng b¸o lçi CËp nhËt th«ng tin vÒ kh¸ch th¨m CËp nhËt tiÕp Chän kÕt thóc KÕt thóc HiÓn thÞ kÕt qu¶ Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN M 1.3.2.4 Xác nhận hết thời gian, xoá khách thăm B¾t ®Çu Chän chøc n¨ng míi .CO §¨ng nhËp thµnh c«ng Chän chøc n¨ng kh¸c Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c Chän mét giao diÖn cËp nhËt kh¸ch th¨m Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän GD xo¸ th«ng tin kh¸ch th¨m OKS GD x¸c nhËn hÕt thêi gian kh¸ch th¨m NhËp m· kh¸ch th¨m HiÓn thÞ th«ng tin vÒ kh¸ch T×m kiÕm ng−êi trä liªn quan ®Õn kh¸ch OBO HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä HiÓn thÞ c¸c kho¶n nî, tæng nî cña kh¸ch Chän xo¸ X¸c nhËn HTG kh¸ch th¨m KiÓm tra th«ng tin cã thÓ xo¸ Th«ng b¸o nh¾c nhë CËp nhËt th«ng tin kh¸ch vµo ds kh¸ch th¨m cò Yªu cÇu cËp nhËt kh¸ch th¨m §ång ý xo¸ KIL CËp nhËt th«ng tin sè ng−êi trong phßng Xo¸ th«n tin kh¸ch th¨m X¸c nhËn tiÕp Chän kÕt thóc KÕt thóc Kh«ng ®ång ý xo¸ http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN B¾t ®Çu Chän chøc n¨ng míi .CO §¨ng nhËp thµnh c«ng M 1.3.2.5 Tạo, sửa khen thưởng kỷ luật Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä Chän chøc n¨ng kh¸c Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt KTKL Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän OKS GD xo¸ KTKL HiÓn thÞ c¸c h×nh thøc KTKL HiÓn thÞ c¸c møc ®é KTKL NhËn yªu cÇu t×m kiÕm KTKL Kh«ng Cã OBO HiÓn thÞ th«ng tin vÒ KTKL Yªu cÇu cËp nhËt KTKL Th«ng b¸o nh¾c nhë Xo¸ KIL CËp nhËt KTKL HiÓn thÞ kÕt qu¶ CËp nhËt tiÕp Chän kÕt thóc KÕt thóc Kh«ng xo¸ Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN M 1.3.2.6 Xoá khen thưởng kỷ luật B¾t ®Çu §¨ng nhËp thµnh c«ng Chän chøc n¨ng míi Chän chøc n¨ng kh¸c Giao diÖn chøc n¨ng kh¸c .CO Giao diÖn c¸c chøc n¨ng cña tæ qu¶n lý ng−êi trä Chän mét chøc n¨ng cËp nhËt KTKL Chän l¹i chøc n¨ng ®· chän GD söa KTKL GD t¹o KTKL OKS HiÓn thÞ c¸c h×nh thøc KTKL HiÓn thÞ c¸c møc ®é KTKL NhËn yªu cÇu t×m kiÕm KTKL NhËp th«ng tin vÒ ng−êi trä cÇn t×m kiÕm cho KTKL Kh«ng Cã HiÓn thÞ th«ng tin vÒ KTKL OBO HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ng−êi trä T×m kiÕm nh÷ng ng−êi trä liªn quan T×m kiÕm tiÕp NhËp th«ng tin KTKL Yªu cÇu cËp nhËt KTKL KiÓm tra sù hîp lÖ cña d÷ liÖu hîp lÖ KIL Th«ng b¸o lçi kh«ng hîp lÖ ChuÈn ho¸ th«ng tin CËp nhËt KTKL CËp nhËt tiÕp Chän kÕt thóc KÕt thóc HiÓn thÞ kÕt qu¶ http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ 2.1 Mô hình quan hệ, mô hình luồng dữ liệu M 2 .CO Hệ thống quản lý kí túc xá áp dụng phương pháp phân tích hướng đối tượng để phân tích các yêu cầu của bài toán. Cụ thể trong tài liệu sẽ sử dụng ngôn ngữ UML để phân tích. Các ký hiệu được sử dụng Hình vẽ Mô tả Tác nhân là một người hay một nhóm người tham OBO gia vào hệ thống thông tin quản lý Các tình huống sử dụng của hệ thống Giao diện tương tác với người sử dụng KIL 2.1.1 OKS Ngôn ngữ lập trình dự kiến là Microsoft Visual Basic, PHP, Perl Các thao tác điều kiển tiến trình Thực thể Mô tả mối quan hệ thừa kế http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Mô tả mối quan hệ của tác nhân với tình huống sử M dụng Mô tả mối quan hệ giữa hai đối tượng, hai tình huống sử dụng là mối quan hệ mở rông hay mối 2.1.2 .CO quan hệ phuc thuộc Các nhóm nghiệp vụ chính Mã ac_VoDanh OKS 2.1.2.1 Danh sách nhóm nghiệp vụ Loại thao tác Khai thác Mô hình Tên Người dùng vô danh ac_TruongBanQL OBO Vô danh Khai thác Trưởng ban quản Vận hành lý Trưởng ban quản Khai thác KIL ac_ToVanPhong lý Tổ văn phòng Tổ văn phòng ac_ToQLNguoiTro Khai thác Tổ quản lý người trọ Tổ quản lý người trọ http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN ac_ToBaoVe Khai thác Tổ bảo vệ Khai thác Tổ tổng hợp .CO ac_ToTongHop M Tổ bảo vệ Tổ tổng hợp Mã Mô hình OKS 2.1.2.2 Các tác nhận liên quan Tên Học sinh sinh Người đến nộp đơn ac_HSSV viên Học sinh sinh OBO viên ac_NguoiTro Người trọ KIL Người trọ ac_KhachTham Khách thăm Tro Trưởng phòng trọ xin ở nội trú Người được chấp nhận đơn xin ở nội trú, và đã hoàn thành tất cả các thủ tục đăng ký Người thân, bạn bè của người ở nội trú Khách thăm ac_TruongPhong Mô tả đến thăm Trưởng phòng Người liên hệ trực trọ tiếp với BQL về những vấn đề liên quan đến phòng http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN ac_CongTyDich Công ty dịch vụ Vu Người đến thanh toán, nhận thanh Công ty dịch vụ M toán các loại dịch vụ mà KTX sử .CO dụng KIL OBO OKS 2.1.2.3 Lược đồ quan hệ
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan