Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Skkn giải pháp xây dựng vốn tài liệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo ở thư...

Tài liệu Skkn giải pháp xây dựng vốn tài liệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo ở thư viện

.PDF
42
342
105

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú – Định Quán Mã số: ................................ SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VỐN TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG SÁCH, BÁO Ở THƯ VIỆN Người thực hiện: Nguyễn Anh Dũng Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: .............................  (Ghi rõ tên bộ môn) - Lĩnh vực khác: Thư viện  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in sáng kiến  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Năm học: 2016 - 2017 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng 2. Ngày tháng năm sinh: 15 tháng 08 năm 1983 3. Nam, nữ: Nam 4. Địa chỉ: Khu Phố 8- TT. Tân Phú- Tân Phú- Đồng Nai 5. Điện thoại: 061.3856483(CQ)/ (NR); ĐTDĐ: 01254540358 6. Fax: E-mail: [email protected] 7. Chức vụ: Nhân viên 8. Nhiệm vụ được giao (quản lý, đoàn thể, công việc hành chính, công việc chuyên môn, giảng dạy môn, lớp, chủ nhiệm lớp,…): Chuyên trách thư viện 9. Đơn vị công tác: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú – Định Quán II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học - Năm nhận bằng: 2012 - Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Thư viện III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Thư viện Số năm có kinh nghiệm: 11 - Các sáng kiến đã có trong 5 năm gần đây: 1. Một số giải pháp thu hút bạn đọc đến với phong trào đọc sách ở thư viện. 2. Giải pháp xây dựng vốn tài liệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo ở thư viện. 2 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VỐN TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG SÁCH, BÁO Ở THƯ VIỆN I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chúng ta đã được biết Sách, báo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội như VI.Lê nin đã nói: “ Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản ’’ Với nhà trường sách, báo lại có ý nghĩa quan trọng vì nó là người bạn gần gũi nhất, là tài liệu cần thiết nhất của thầy và trò. Học sinh cần có sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo để học tập và luyện tập. Giáo viên cần có sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn, không ngừng nâng cao kiến thức. Ngoài ra các loại báo, tạp chí... ở thư viện cũng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo viên và học sinh trong nhà trường. Chính vì vậy, từ lâu thư viện trường học là một bộ phận trọng yếu trong các trường phổ thông, có vai trò hết sức quan trọng, toàn bộ quá trình hoạt động của thư viện mang nội dung và tính giáo dục sâu sắc; Thư viện không chỉ là nơi lưu trữ sách, báo, tạp chí và các loại tài liệu, … mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hoá trong nhà trường góp phần thúc đẩy phong trào giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu trong học sinh và xây dựng nếp sống văn hoá mới cho mỗi thành viên trong nhà trường. Do đó, thư viện phải hoạt động tích cực cụ thể thỏa mãn phần nào nhu cầu ngày càng lớn về sách và tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác phục vụ giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Với thực trạng chung của các thư viện trường phổ thông hiện nay nói chung và thư viện trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú – Định Quán nói riêng đã và đang cố gắng từng bước thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp giáo dục. Thư viện cũng đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đó. Tuy thế nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh tại trường. Yếu tố khách quan là vốn tài liệu còn nghèo nàn, thiếu về chất lượng và cả về số lượng, nguồn kinh phí còn eo hẹp. Yếu tố chủ quan là do nhận thức về vai trò và vị trí của thư viện trong nhà trường của các cấp quản lý giáo dục chưa đầy đủ, với sự quan tâm chưa đúng mức. Việc xây dựng vốn tài liệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo trong thư viện trường học là một quá trình sưu tầm, nghiên cứu và lựa chọn những tài liệu có nội dung tư tưởng tốt, có giá trị khoa học, thực tiễn và nghệ thuật phù hợp với từng cấp học, bậc học để dần đưa thư viện đi vào hoạt động là vấn đề làm cho cán bộ thư viện boăn khoăn, trăn trở. Phải làm sao để tăng cường bổ sung vốn tài liệu cho thư viện? Tạo thói quen để bạn đọc sử dụng sách, báo trong thư viện? Từ những yếu tố khách quan và chủ quan trên, dựa trên những việc đã làm được và cũng chính là lí do tôi chọn đề tài: Giải pháp xây dựng vốn tài liệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo ở thư viện. 3 II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Về cơ sở lý luận. 1.1/ Vai trò của sách trong nhà trường. Sách là một trong những cơ sở vật chất có vai trò quan trọng trong nhà trường phổ thông. Sách không những chứa đựng nội dung giáo dục mà còn là công cụ, phương tiện đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nội dung giáo dục và phương pháp giáo dục mới – phương pháp phát huy cao nhất tính tích cực, độc lập của học sinh trong học tập. 1.2/ Sự cần thiết phải bổ sung sách trong nhà trường. Thư viện là một bộ phận không thể thiếu được trong nhà trường phổ thông. Dù thư viện lớn đến đâu, sách nhiều đến cỡ nào cũng trở nên thiếu và ít phù hợp dần theo thời gian. Cho nên thư viện phải bổ sung sách đầy đủ, thường xuyên và hoạt động có nghiệp vụ thì chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Rõ ràng thư viện góp phần tích cực trong việc chỉ đạo sử dụng sách, báo đồng thời cũng là một địa chỉ tiêu thụ sách quan trọng. Do đó cần phải củng cố thư viện nghĩa là bổ sung sách cho thư viện và đổi mới hoạt động của thư viện nhằm đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. 2. Về cơ sở thực tiễn. 2.1/ Về việc bổ sung sách. Bổ sung sách như trên đã nói là việc làm hết sức cần thiết nhằm phục vụ tốt cho việc dạy và học của thầy và trò nhất là trong giai đoạn cải cách hiện nay thì lại càng cấp thiết hơn. Tuy nhiên trong thực tế việc bổ sung sách không phải là dễ dàng. Bởi vì khó khăn lớn nhất là làm thế nào để có nguồn vốn, nguồn kinh phí mua thêm sách? Mà nguồn kinh phí để bổ sung sách cho từng thư viện không phải là nhỏ. Sở dĩ việc bổ sung sách khó khăn vì nguồn sách do ngành cấp không còn, chủ yếu nguồn tài liệu sách, báo trong thư viện được cung cấp chủ yếu là một phần kinh phí hoạt động của nhà trường nên chưa phong phú về nội dung lẫn hình thức, số lượng tài liệu còn hạn hẹp so với nhu cầu sử dụng sách báo của học sinh tại trường. Còn việc phối hợp với nhà trường tham mưu với các đoàn thể, ban ngành của địa phương cũng nặng về lý thuyết. Bởi lẽ không phải địa phương nào, đoàn thể nào, cá nhân nào ngoài xã hội cũng nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của thư viện. Nếu có ủng hộ cho thư viện bằng sách hay bằng tiền thì cũng chỉ là tiêu biểu gọi là với những lời hứa hẹn mang tính chất động viên. 2.2/ Thực tế hoạt động tại trường. - Trường được thành lập từ năm 1994. - Tại Điều 4 Pháp lệnh Thư viện (quy định các điều kiện thành lập thư viện) và Thông tư số 56/ 2003/ TT- BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ văn hóaThông tin đã hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện trường phổ thông. 4 - Thư viện được xây dựng trong khuôn viên trường, có phòng đọc cho giáo viên và học sinh, kho sách, phòng mượn, phòng tra cứu, rộng trên 100m2 tất cả được trưng bày gọn gàng hợp lý. Ngoài ra thư viện còn được trang bị các khẩu hiệu, bảng nội quy hướng dẫn sử dụng sách, máy vi tính, lịch làm việc cụ thể … theo đúng nghiệp vụ thư viện trường học. - Đối tượng bạn đọc gần gũi cơ bản nhất là 263 học sinh của con em 12 dân tộc như Châu – ro, Mạ, Xtiêng, K’ho, Tày, Nùng, v.v… - Thư viện trường đạt chuẩn 01. - Theo quy định ngành Giáo dục- Đào tạo, thì vốn tài liệu trong thư viện trường phổ thông phải bao gồm ba loại sách cơ bản: + Sách giáo khoa xác định khối lượng và mức độ kiến thức cần truyền thụ cho học sinh. + Sách nghiệp vụ của giáo viên là loại sách phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên. + Sách tham khảo đọc thêm là loại sách góp phần củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức cho giáo viên và học sinh, có tác dụng kích thích các em lòng say mê học tập, yêu khoa học, có ý thức vươn lên tìm tòi sáng tạo trong học tập và trong lao động. ● Số liệu khảo sát vốn tài liệu ở thư viện tại đơn vị khi chưa áp dụng sáng kiến. Tên tài liệu Số liệu trước khi thực hiện sáng kiến Sách giáo khoa 10.381 Sách tham khảo 6.754 Sách thiếu nhi 3.038 Sách nghiệp vụ 1.118 ● Số liệu khảo sát bạn đọc sử dụng sách, báo ở thư viện tại đơn vị khi chưa áp dụng sáng kiến. Đối tượng Tổng số Không hứng thú Bình thường sử dụng sách, báo Số lượng % Số lượng Rất hứng thú Sử dụng sách, báo % Số lượng % Học sinh 263 85 32 124 47 54 21 CB- CNV- GV 41 16 39 18 44 7 17 ● Giải pháp, đề xuất thay thế một phần giải pháp, đề xuất đã có; đã được áp dụng thực hiện tại đơn vị và có hiệu quả. 5 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Trong năm học 2016- 2017 thư viện trường PTDT Nội Trú liên huyện Tân Phú- Định Quán tôi đã thực hiện một số giải pháp rất quen thuộc tương đối có hiệu quả, đó là việc xây dựng bổ sung vốn tài liệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo trong thư viện nhà trường. 1/ Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch bổ sung vốn tài liệu trong nhà trường. Theo thông tư Liên Bộ số 30/ TT-LB ngày 26/ 7/ 1990. Cần dành tối thiểu từ 6% đến 10% tổng ngân sách chi sự nghiệp Giáo dục phổ thông(mần non, phổ thông cấp I, II, III và BTVH hàng năm để mua sắm trang bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa và các thiết bị cho thư viện trường học…) Căn cứ vào kinh phí nhà trường do đó tôi thường xuyên theo dõi kế hoạch xuất bản qua mạng, báo chí hay những danh mục sách được gửi về cho thư viện từ các nhà xuất bản hay công ty sách thiết bị Đồng Nai,… Kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo tính thời sự và thông tin. Đầy đủ các loại sách mới xuất bản có giá trị, căn cứ vào bản giới thiệu sách mới hằng năm của các nhà xuất bản, nhất là nhà xuất bản Giáo dục phải phù hợp với công cuộc cải cách giáo dục hiện nay. Dựa trên các danh mục sách của các nhà sách, cán bộ thư viện lựa chọn ra những tài liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện. Ví dụ:  Sách giáo khoa, sách bài tập. Stt Tên Sách SL Tác giả NXB 1 Ngữ văn 6/1 50 Bùi Mạnh Nhị,… GDVN 2 Ngữ văn 6/2 40 Nguyễn Văn Long,… 3 Toán 6/1 40 Vũ Hữu Bình,… GDVN GDVN 4 Toán 6/2 40 Phạm Gia Đức GDVN 5 Lịch sử 6 20 Đinh Ngọc Bảo,… GDVN 6 Địa lý 6 30 Nguyễn Quận,… GDVN 7 Giáo dục công dân 6 30 Vũ Xuân Vinh,… GDVN 8 Âm nhạc & Mĩ thuật 6 30 Triệu Khắc Lễ,… GDVN 9 Vật lý 6 30 10 Sinh học 6 40 Nguyễn Phương Hồng GDVN Nguyễn Phương Nga GDVN 11 Công nghệ 6 30 Triệu Thị Chơi,… 12 Tiếng anh 6 50 13 Tin học 6 30 Nguyễn Hạnh Dung,... GDVN GDVN Bùi Việt Hà,… 14 Bt vật lý 6 30 Ghi chú Nguyễn Phương Hồng GDVN GDVN 6 16 Ngữ văn 7/1 40 Đỗ Kim Hồi,… GDVN 17 Ngữ văn 7/2 30 Đỗ Kim Hồi,… GDVN 18 Toán 7/1 40 Vũ Hữu Bình,… GDVN 19 Toán 7/2 30 Trần Đình Châu,… GDVN 20 GDCD 7 20 Phạm Kim Dung,… GDVN 21 Âm nhạc & Mĩ thuật 7 30 Triệu Khắc Lễ,… GDVN 22 Vật lý 7 30 Đào Duy Hinh,… GDVN 23 Sinh học 7 30 Nguyễn Văn Khang GDVN 24 Công nghệ 7 20 Vũ Văn Hiển,… GDVN 25 Tiếng anh 7 30 Đặng Văn Hùng,… GDVN 26 Bt vật lý 7 20 Đoàn Duy Hinh,… GDVN 27 Ngữ văn 8/1 30 Lê A,… GDVN 28 Ngữ văn 8/2 20 Lê A,… GDVN 29 Toán 8/1 30 Vũ Hữu Bình,… GDVN 30 Toán 8/2 25 Nguyễn Huy Đoan,… GDVN 31 Giáo dục công dân 8 30 Đặng Thúy Anh,… GDVN 32 Âm nhạc & Mĩ thuật 8 30 Triệu Khắc Lễ,… GDVN 33 Vật lý 8 30 34 Sinh học 8 25 Dương Tiến Khang,… GDVN GDVN Trần Đăng Cát,… 35 Tiếng anh 8 20 Đào Văn Lộc,… GDVN 36 Tin học 8 20 Bùi Việt Hà,… GDVN 37 Hóa học 8 30 Đỗ Tất Hiền GDVN 38 Bt vật lý 8 20 39 Ngữ văn 9/1 30 Dương Tiến Khang,… GDVN GDVN Diệp Quang Ban,… 40 Ngữ văn 9/2 20 Lê A,… GDVN 41 Toán 9/1 30 Vũ Hữu Bình,… GDVN 42 Toán 9/2 20 Nguyễn Huy Đoan,… GDVN 43 GDCD 9 20 Đặng Thúy Anh,… GDVN 44 Vật lý 9 30 Nguyễn Văn Hòa,… GDVN 45 Tiêng anh 9 20 Đặng Văn Hùng,… GDVN 46 Tin học 9 10 Bùi Việt Hà,… GDVN 47 Hóa học 9 30 Cao Thị Thặng,… GDVN 48 Bt vật lý 9 10 Nguyễn Văn Hòa,… GDVN 7 Tổng cộng 1.340 Kết quả: Học sinh có đủ sách giáo khoa, sách bài tập để học(1 bộ/ 1 học sinh); Giáo viên đứng lớp có đầy đủ sách giáo khoa hỗ trợ giảng dạy. Tên tài liệu Số liệu trước Số liệu bổ sung sau khi thực hiện sáng kiến khi thực hiện sáng kiến 10.381 1.340 Sách giáo khoa  Đối với những cuốn sách phục vụ trực tiếp cho giáo viên và học sinh. - Sách giáo viên sách tham khảo nâng cao đọc thêm. Stt Tên Sách SL Tác giả NXB 1 SGV Lịch sử 6 3 Đinh Ngọc Bảo,.. GDVN 2 SGV Địa lí 6 3 Nguyễn Quận,… GDVN 3 SGV GD công dân 6 3 4 SGV Âm nhạc 6 3 5 SGV Sinh học 6 3 6 SGV Công nghệ 6 3 7 SGV Toán 7/ 2 3 Trần Đình Châu... GDVN 8 SGV Lịch sử 7 3 Đinh Ngọc Bảo,... GDVN 9 SGV Địa lí 7 3 Nguyễn Hữu Danh,… GDVN 10 SGV GD công dân 7 3 Đặng Thúy Anh GDVN 11 SGV Âm nhạc 7 3 Lê Minh Châu GDVN 12 SGV Sinh học 7 3 Nguyễn Văn Khang GDVN 13 SGV Công nghệ 7 3 Vũ Văn Hiển GDVN 14 3 Lê Thanh Sử,… GDVN 15 SGV HĐNG lên lớp 9 Những bài văn hay, đặc sắc Tự sự - Miêu tả 6 3 Tạ Đức Hiền,… DT 16 101 bài văn hay lớp 6 3 Nguyễn Hòa Bình,… ĐN 17 Những bài văn mẫu 6- tập 1 5 ThS. Trương Thị Hằng,… Ghi chú ĐN Đặng Thúy Anh GDVN Lê Minh Châu GDVN Nguyễn GDVN Thương Nga,… Triệu Thị Chơi GDVN 8 18 Những bài văn mẫu 6- tập 2 5 ThS. Trương Thị Hằng,… VHTT 19 Những bài văn mẫu lớp 6 10 Huy Huân,… ĐHQG 20 Bồi dưỡng ngữ văn 6 3 Nguyễn Kim Dung,… TH 6 Lê Phạm Hùng,... GDVN 3 Nguyễn Việt Hùng,… GDVN 3 Vũ Hữu Bình GDVN 3 Vũ Hữu Bình GDVN 3 Vũ Hữu Bình,… GDVN 25 Bồi dưỡng tập làm văn lớp 6 qua những bài văn hay Bài tập cơ bản và nâng cao theo chuyên đề Ngữ văn 6 Nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 Nâng cao và phát triển toán 6 tập 2 Toán bồi dưỡng học sinh lớp 6 26 Tự luyện Violympic Toán 6- tập 1 3 Nguyễn Sỹ Đức,… GDVN 27 Tự luyện Violympic Toán 6- tập 2 4 Nguyễn Sỹ Đức,… GDVN 28 Ôn luyện theo chuần kiến thức kĩ năng Toán 6- tập 2 3 Nguyễn Đức Tấn,… GDVN 29 Toán 6 cơ bản và nâng cao 3 Nguyễn Đức Tấn,… ĐHQG 30 500 bài toán chọn lọc 6 3 Nguyễn Ngọc Đạm,… ĐHQG 3 ThS. Tạ Thị Thúy Anh ĐHQG 3 Nguyễn Thị Lan,… GD 3 Hồ Văn Mạnh ĐHQG 3 Đào Văn Phúc GDVN 3 Nguyễn Thị ĐHSP Minh Hương,… 5 ThS. Trương Thị Hằng,… ĐN 5 ThS. Trương Thị Hằng,… ĐN 21 22 23 24 31 32 33 34 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 6 Bài tập trắc nghiệm Địa lí 6 Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 6 Bồi dưỡng Vật lí 6 36 Tiếng Anh cơ bản và nâng cao 6 Những bài làm văn mẫu 7 – tập 1 37 Những bài làm văn mẫu 7 – tập 2 35 9 39 Những bài tập làm văn chọn lọc 7 Tự luyện Toán Violympic Toán 7 tập 1 40 Tự luyện Toán Violympic Toán 7 tập 2 3 Nguyễn Sỹ Đức,… GDVN 41 Ôn luyện theo chuẩn kiến thức Toán 7- tập 1 3 Nguyễn Dức Tấn GDVN 42 Ôn luyện theo chuẩn kiến thức Toán 7- tập 2 3 Nguyễn Dức Tấn GDVN 43 Toán 7 cơ bản và nâng cao 3 Nguyễn Đức Tấn,… ĐHQG 3 Nguyễn Đức Tấn,… ĐHQG 3 Vũ Hữu Bình GDVN 3 Vũ Hữu Bình GDVN 3 Hồ Văn Mạnh ĐHQG 3 Nguyễn Hùng Chiến,… GDVN 38 3 Tạ Đức Hiền,… HN 3 Nguyễn Sỹ Đức,… GDVN 48 500 bài toán cơ bản và nâng cao 7 Nâng cao và phát triển Toán 7- tập 1 Nâng cao và phát triển Toán 7- tập 2 Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 7 Ôn luyện theo chuẩn kiến thức Vật lí 7 49 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 7 3 TS. Nguyễn Thanh Hải ĐHSP 50 Bồi dưỡng Vật lí 7 3 Đào Văn Phúc GDVN 51 Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra Sinh học 7 3 Nguyễn Thi Giang ĐHSP 52 Bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng anh 7 3 Nguyễn Xuân Hải ĐHQG 53 45 bộ đề trắc nghiệm Tiếng anh 7 3 Phan Thị Minh Châu,… ĐHQG 54 Những bài làm văn mẫu 8tập 1 5 ThS. Trương Thị Hằng,… HB 5 ThS. Trương Thị Hằng,… VHTT 3 Tạ Đức Hiền,… HN 3 Nguyễn Quang Ninh,… 44 45 46 47 55 56 57 Những bài làm văn mẫu 8tập 2 Những bài tập làm văn 8 chọn lọc Bình giảng 29 tác phẩm văn học Ngữ văn 8 GDVN 10 58 Bồi dưỡng Ngữ văn 8 3 Nguyễn Kim Dung,… TH 59 162 đề và bài làm văn chọn lọc 8 3 Tạ Thanh Sơn,… ĐHQG 60 Tự luyện Violympic Toán 8- tập 1 3 Nguyễn Hải Châu,… GDVN 3 Nguyễn Hải Châu,… GDVN 3 Bùi Văn Tuyên GDVN 3 Nguyễn Đức Tấn,… GDVN 63 Tự luyện Violympic Toán 8- tập 2 Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8 Ôn luyện theo chuẩn kiến thức kĩ năng Toán 8- tập 1 64 Toán nâng cao Đại số 8 3 Nguyễn Vĩnh Cận ĐHSP 65 Toán nâng cao Hình học 8 3 Nguyễn Vĩnh Cận ĐHSP 3 Vũ Hữu Bình GDVN 2 TS. Nguyễn Văn Lộc GDVN 2 TS. Nguyễn Văn Lộc GDVN 2 Vũ Thế Hựu ĐHQG 2 Vũ Thế Hựu ĐHQG 3 Bùi Quang Hân,… GDVN 61 62 66 67 Nâng cao và phát triển Toán 8- tập 2 Toán nâng cao tự luận và trắc nghiệm Hình học 8 71 Toán nâng cao tự luận và trắc nghiệm Đại số 8 Toán 8 cơ bản và nâng cao –tập 1 Toán 8 cơ bản và nâng cao –tập 2 Ôn luyện theo chuẩn kiến thức kĩ năng Vật lí 8 72 Bồi dưỡng Vật lí 8 3 Đào Văn Phúc GDVN 73 Bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng anh 8 2 Nguyễn Xuân Hải ĐHQG 74 Ôn tập & kiểm tra Tiếng anh 8 2 Nguyễn Xuân Hải ĐHSP 75 Tiếng anh cơ bản và nâng cao 8 2 Nguyễn Thị ĐHSP Minh Hương,… 76 Bồi dưỡng Tiếng anh 8 1 77 Những bài làm văn hay 9 3 68 69 70 Nguyễn Quang Vinh,… Lê Xuân Soan,… GDVN ĐHQG 11 83 Bồi dưỡng Ngữ văn 9 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 9- tập 1 Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 9- tập 2 Những bài làm văn mẫu 9tập 1 Những bài làm văn mẫu 9tập 2 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 84 Toán 9 cơ bản và nâng cao 78 79 80 81 82 Đỗ Kim Hảo,… Đào Thị Kim Nhung Đào Thị Kim Nhung ThS. Nguyễn Thị Dậu ThS. Nguyễn Thị Dậu Nguyễn Đức Tấn,… Nguyễn Đức Tấn,… Vũ Minh Nghĩa,… ĐHQG 3 Vũ Hữu Bình GDVN 3 Vũ Hữu Bình GDVN 3 Bùi Văn Tuyên GDVN 3 2 3 10 4 2 2 ĐHQG ĐHQG HB VHTT ĐHQG ĐHQG 93 Chuyên đề bồi dưỡng…Đại số 9 Nâng cao và phát triển Toán 9- tập 1 Nâng cao và phát triển Toán 9- tập 2 Bài tập nâng cao và…Toán 9 Tự luyện Violympic Toán 9- tập 1 Tự luyện Violympic Toán 9- tập 2 Bồi dưỡng Vật lí 9 Chuyên đề bồi dưỡng và…Vật lí 9 Nâng cao và phát triển Vật lí 9 94 Bồi dưỡng Tiếng anh 9 2 95 Bồi dưỡng Hóa học 9 3 96 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS Đại số 3 Nguyễn Thị Thanh Thủy,… GDVN 97 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS Hình học 3 Trần Văn Tấn,… GDVN 98 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS Số học 3 Nguyễn Thị Thanh Thủy GDVN 99 Từ điển Anh – Việt 2 Hoàng Hữu,… Thanh Niên 100 Từ điển Việt – Anh Tổng cộng 2 Hoàng Hữu,… Thanh Niên 85 86 87 88 89 90 91 92 2 3 3 2 3 2 Nguyễn Hải Châu,… Nguyễn Hải Châu,… Đào Văn Phúc Châu Văn Tạo,… Nguyễn Cảnh Hòe Phạm Trọng Đạt Đỗ Xuân Hưng ĐHQG GDVN GDVN GDVN ĐHQG GDVN GDVN ĐHSP 313 12 - Sách thiêu nhi – Truyện tranh: Tổng cộng 504 cuốn. Kết quả: Giáo viên đứng lớp có đầy đủ sách nghiệp vụ hỗ trợ giảng dạy. Ngoài ra, thư viện có rất nhiều loại sách tham khảo nhằm đáp ứng với việc nâng cao, mở rộng kiến thức cho cả thầy và trò cũng như đa dạng sách giải trí phù hợp với độc giả trường học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh trong việc sử dụng sách. Số liệu trước Số liệu bổ sung sau khi thực hiện sáng kiến Sách nghiệp vụ khi thực hiện sáng kiến 1.118 Sách tham khảo 6.754 271 Sách thiếu nhi 3.038 504 Số liệu trước Số liệu bổ sung sau Tên tài liệu 42  Báo, tạp chí Kết quả: Tên tài liệu Báo – Tạp chí khi thực hiện sáng kiến - Nhân dân(hàng ngày). - Nhân dân (tuần). - Đồng Nai. - Lao Động. - Thời nay. -Tiền phong. - Giáo dục & Khuyến học. - Thiếu nhi Dân tộc. - Kiểm tra. - Xây dựng Đảng. - Tạp chí cộng sản. - Hồ sơ sự kiện. - Sự kiện và nhân chứng. - Công tác Dân tộc khi thực hiện sáng kiến - Tuổi trẻ và đời sống. - Thanh niên. - Hoa học trò. - Khăn quàng đỏ. - Mực tím. - Dưới mái trường.  Phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ - Đọc ngàn cuốn sách hay”. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, hưởng ứng ngày Sách và Bản quyền thế giới, ngày sách Việt Nam và để tôn vinh giá trị của Sách và “Văn hóa đọc”; Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập; Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”; Góp phần xây dựng kho tài liệu của thư viện nhà trường phong phú, đa dạng, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường. Kết quả: 13 Đối tượng Sách tham khảo Sách thiếu nhi CB- GV- CNV 79 15 Học sinh 81 273 160 288 Tổng cộng ► Kết quả đạt được của giải pháp 1: Số liệu bổ sung sau khi thực hiện giải pháp 1 Kết quả Sách giáo khoa Số liệu trước khi thực hiện giải pháp 1 10.381 1.340 11.721 Sách nghiệp vụ 1.118 42 1.160 Sách tham khảo 6.754 413 7.167 Sách thiếu nhi 3.038 792 3.830 Tên tài liệu 2/ Giải pháp 2: Bổ sung vốn tài liệu ngoài nhà trường. Đây là một trong những nguồn sách báo cũng rất quan trọng giúp cho việc bổ sung sách cho thư viện trường PTDT Nội Trú gồm Hội phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, các thành phần xã hội…Việc vận động này thuộc phạm vi công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng. Do đó khi tiến hành cần có biện pháp cụ thể và thích hợp từng đối tượng vận động. Cho nên cán bộ thư viện phải làm cho mọi người, mọi tổ chức thấy rõ ý nghĩa, mục đích của việc vận động để họ tự giác, phấn khởi góp sách xây dựng thư viện nhà trường với khẩu hiệu “Vì sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ kết hợp nhà nước và nhân dân cùng chăm sóc giáo dục con em chúng ta”. Ví dụ:  Công ty CP tri thức văn hóa sách Việt Nam tặng. SL Tác giả NXB 1 Bộ luật hình sự(sửa đổi) (Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII) 1 Quốc hội Lao động 2 Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) (Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII) 1 Quốc hội Lao động 3 Bộ luật Dân sự(sửa đổi) (Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII) 1 Quốc hội Lao động 4 Bộ luật Tố tụng hành chính(sửa đổi) (Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII) 1 Quốc hội Lao động 5 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 1 Quốc hội Lao động Stt Danh mục Tác phẩm Ghi chú 14 Hội đồng nhân dân năm 2015 6 Luật Tài nguyên, môi trường biển đảo 2015 1 Quốc hội Lao động 7 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 1 Quốc hội Lao động 8 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 1 Quốc hội Lao động 9 Luật Giáo dục Nghề nghiệp năm 2014 1 Quốc hội Lao động 10 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành 1 Quốc hội Lao động 1 Quốc hội Lao động 1 Phương Huyền hệ thống Lao động Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 11 của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Các văn bản QPPL còn hiệu lực 12 về THCS và THPT  Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam- Văn phòng Dự án Công bố, phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam tài trợ. Stt Danh mục Tác phẩm SL Tác giả NXB 1 Đôi điều suy nghĩ về ca dao 1 Trần Sĩ Huệ Văn hóa dân tộc 2 Ca dao dân ca của dân chài trên vịnh Hạ Long 1 Tống Khắc Hài (Sưu tầm) Hội nhà văn 3 Câu đố dân gian Ê Đê 1 Trương Thông Tuần Sân khấu 4 Dân ca M’ Nông 1 Trương Thông Tuần Hội nhà văn 5 Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây nguyên 1 Nguyễn Thị Thu Trang Văn hóa dân tộc 6 Hương ước Thái Bình 1 Nguyễn Thanh Sân khấu 7 Làng nghề- ngành nghề cổ truyền huyện vĩnh Bảo 1 Trần Phương,... Văn hóa dân tộc 8 Mạ Chiêng Ngọ Mị- Tết cơm mới của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên 1 Đặng Thị Ngọc Lan Mĩ thuật 9 Một số con vật quen thuộc trong đời sống văn hóa dân gian của người Nùng Dín 1 Vàng Thị Nga Mĩ thuật 10 Nghề dệt của người Thái đen ở 1 Ghi chú Tòng Văn Hân Mĩ thuật 15 Mường Thanh 11 Những quy ước truyền thống về nếp sống gia đình người Tày Cao Bằng 1 Dương Văn Sách Sân khấu 12 Tang ma người Dao đỏ ở Lào Cai 1 Phan Thị Phượng Mĩ thuật 13 Tàng Pây Kết Trụ Hoàng Tươi Lai Văn hóa dân tộc 14 Thành ngữ- tục ngữ Raglai 1 Sử Văn Ngọc Hội nhà văn 15 Tìm hiểu về truyện trạng Việt Nam 1 Triều Nguyên Sân khấu 16 Trang phục của người H Mông đen ở huyện SaPa, tỉnh Lào Cai 1 Nguyễn Thị Hoa Mĩ thuật 17 Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người SiLa huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 1 Nguyễn Hùng Mạnh Hội nhà văn 18 Tri thức dân gian trong việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 1 Vũ Thi Trang Mĩ thuật 19 Trời đất cây cỏ trong ca dao 1 Trần Sĩ Huệ Văn hóa dân tộc 20 Truyện cổ tích thế tục Việt Nam- Quyển 2 1 Triều Nguyên(Sưu tập) Sân khấu 21 Truyện cổ tích thế tục Việt Nam- Quyển 3 1 Triều Nguyên(Sưu tập) Sân khấu 22 Truyền thuyết các dòng họ dân tộc Ta Ôi 1 Kê Sửu Văn hóa dân tộc 23 Tục cưới hỏi của người Cao Lan Nguyễn Thu Minh Mĩ thuật 24 Tục ngữ Thái- Nghệ An 1 Quán Vi Miên Văn hóa dân tộc 25 Văn hóa- văn học dân gian xứ Huế 1 26 Văn hóa ẩm thực thôn quê Thức 1 Trần Hoàng (Ghi chép) Văn hóa dân tộc Trần Sĩ Huệ Mĩ thuật 16 ăn uống từ cây rừng 27 Văn học dân gian An GiangQuyển 1 1 Phan Xuân Viện,… Văn hóa dân tộc 28 Văn hóa dân gian dân tộc Hrê Quảng Ngãi 1 Nga Ri Vê Mĩ thuật 29 Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa- Quyển 1 1 Ngô Văn Ban Văn hóa dân tộc 30 Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa- Quyển 2 1 Ngô Văn Ban Văn hóa dân tộc 31 Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng 1 Trần Minh Thương Mĩ thuật 32 Văn hóa dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang- Tập 1 1 Quán Vi Miên Văn hóa dân tộc 1 Trần Thị Trâm Hội nhà văn 1 Hoàng Đình Phương Mĩ thuật 1 Tô Thất Long Mĩ thuật Trần Văn Áo(Giới thiệu) Huỳnh Văn Tới Nguyễn Xuân Kính Trần Minh Thương Hội nhà văn 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Văn học dân gian trong xã hội hiện đại Âm nhạc cổ truyền tộc người Chăm Bánh dân gian có mặt ở thành phố Cần Thơ Biển đảo trong văn hóa, văn nghệ dân gian ở Hội An Ca dao người Việt ở Đông Nam Bộ Ca dao người Việt: ca dao tình yêu lứa đôi (Quyển 1) Ca dao Tây Nam Bộ dưới góc nhìn thể loại Các chợ miền núi huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên Con gà, con vịt và con lợn trong văn hóa người Giáy Lào Cai Đặc trưng bánh dân gian Nam Bộ Đặc trưng văn hóa nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận Dân ca người Việt (Kinh) sưu tầm ở Quãng Ngãi Đi tìm một bản sử thi Khun Chương đầy đủ Diện mạo văn học dân gian Khơ Me Sóc Trăng 1 1 1 1 Sân khấu Khoa học xã hội Khoa học xã hội Văn hóa dân tộc 1 Trần Sĩ Huệ 1 Sầm Tráng,… Mĩ thuật 1 Trần Minh Thương,… Mĩ thuật 1 Hải Liên(Giới thiệu) Hội nhà văn 1 Lê Hồng Khánh Sân khấu 1 Quán Vi Miên 1 Trần Minh Thương Hội nhà văn Khoa học xã hội 17 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Đổng dao ở Phú Yên Hát ru dân tộc Mường Thanh Hóa Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong chuyện cổ Tây Nguyên Lễ cầu tự cửa người nùng Phàn Sình ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên Lễ cúng sửa vía của người Thái đen ở Mường Thanh tỉnh Thái Nguyên Lễ cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố Lễ tục cưới hỏi của người Bana Kriêm Luận về giai thoại Lượn rọi vốn cổ hát đối đáp truyền miệng Mo tang lễ cổ truyền người Nùng Dín, Lào cai Motif trong văn hóa truyện kể dân gian lý thuyết và ứng dụng Nghi lễ gia đình của người Mảng ở việt Nam Nhạc lễ tỉnh Bến Tre Những lời Mo (cằm mo) trong tang lễ của người Tày Khao, xã Phương Thiện , thành phố Hà Giang , tỉnh Hà Giang (sông ngữ Tày- Việt) Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời trung đại Pang Then Tày Trắng xã Xuân Giang, huyện Quang bình, tỉnh Hà Giang Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại Tang lễ của người Thái Đen Mường Thanh Tết Sử giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương Thành phố Cham Pa, những dấu 1 1 Dương Thái Nhơn Hoàng Minh Tường Sân khấu Hội nhà văn 1 Nguyễn Hữu Đức Hội nhà văn 1 Lương Việt Anh Mĩ thuật 1 Tòng Văn Hân Sân khấu 1 Nguyễn Chí Bền Mĩ thuật 1 Yanh Danh Mĩ thuật 1 Triều Nguyên 1 1 1 1 1 Dương Văn Sách Vàng Thung Chúng La Mai Thi Gia Nguyễn Văn Thắng Huỳnh Văn Hùng Hội nhà văn Hội nhà văn Sân khấu Hội nhà văn Mĩ thuật Mĩ thuật 1 Ma Ngọc Hướng Hội nhà văn 1 Kiều Thu Hoạch Mĩ thuật 1 Hoàng Thi Cấp Hội nhà văn 1 Lê Thị Thùy Ly Mĩ thuật 1 Tòng Văn Hân Hội nhà văn 1 1 Nguyễn Hùng Mĩ thuật Mạnh Ngô Văn Danh Hội nhà 18 ấn của thời gian 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Thế giới mắn Nam Bộ Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế Thơ ca dân gian người La Chí Tìm hiểu nghi thức tế- lễ trong các lể hội dân gian ở vùng Hà Tây- Hà Nội Tín ngưỡng dân gian người Thái, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình- Quyển 2 Tính ngưỡng thờ cúng Thần Lúa của người Hre tại xã An Binh huyện An Lão, tỉnh Bình Định Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian- Quyển 1 Trò chơi dân gian Hưng Yên Trò chơi dân gian ở Cần Thơ Trường ca xa nhà của người Hà Nhì 1 Nguyễn Hữu Hiệp văn Hội nhà văn 1 Nguyễn Thị Yên Văn hóa dân tộc Trần Nguyễn Khánh Phong Nguyễn Ngọc Thanh,… Hội nhà văn Hội nhà văn 1 Hoàng Thế Xương Sân khấu 1 Lường Song Toàn Văn hóa dân tộc 1 Nguyễn Thị Thanh Xuyên Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 78 Truyện cổ Chiêm Hóa 1 79 Truyện cổ và Thơ ca dân gian 1 80 81 82 83 84 85 86 Truyện thơ Nôm Tày&hai tác phẩm Bo óc Là- Thị Đan Từ điển địa danh Bắc Bộ(Quyển 1) Từ ngữ nghề biển của ngư dân Đà Nẵng Tục cúng vía và một số bài thuốc dân gian của người Thái Đen vùng Tây Bắc Tục thờ cúng tổ tiên của người Thái Đen Văn hóa ẩm thực dân gian dân tộc Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình Văn hóa ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Khắc Xương Vũ Tiến Kỳ Tô Hoàng Vũ Bùi Quốc Khánh Trần Mạnh Tiến,… Trần Mạnh Tiến,… Hoàng Triều Ân Hội nhà văn Mĩ thuật Mĩ thuật Khoa học xã hội Sân khấu 1 Lê Trung Hoa 1 Đinh Thị Trang Hội nhà văn Hội nhà văn Hội nhà văn Hội nhà văn 1 Nguyễn Văn Hòa Hội nhà văn 1 Tòng Văn Hân Hội nhà văn 1 Lường Song Toàn Hội nhà văn 1 Huỳnh Văn Nguyệt Mĩ thuật 1 19 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 104 105 106 Văn hóa cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo(Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm Pao Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá- Tập 2 Văn hóa vùng biển bãi ngang (tỉnh Bình Định) Vè xứ Quảng và chú giảiQuyển 1 Vè xứ Quảng và chú giảiQuyển 2 Vè xứ Quảng và chú giảiQuyển 3 Vè xứ Quảng và chú giảiQuyển 4 Ca dao- Hò vè sưu tầm trên đất Kiên Giang Ca dao Quảng Ngãi Chợ, quán Ninh Hòa(Khánh Hòa) xưa và nay Con người, môi trường và văn hóa- Tập 2 Đám cưới của người Hà Nhì đen ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Địa danh thành phố Đà Nẵng – Quyển 6 Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người Miền Tây Nam Bộ Giai thoại văn hóa dân gian người Việt- Quyển 2 Hát trong đám cưới người Tày vùng Văn Lãng- Lạng Sơn Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam- Tập II Khỏa quan những bài lượn trong nghi lễ cấp sắc, thăng sắc của người Tày Lạng Sơn, Quyển 1 1 Nguyễn Thị Phương Châm Văn hóa dân tộc 1 Quán vi Miên Văn hóa dân tộc 1 Quán Vi Miên Sân Khấu 1 Hà Giao,… 1 Võ Văn Hòe 1 Võ Văn Hòe 1 Võ Văn Hòe 1 Võ Văn Hòe 1 1 Trương Thanh Hùng Lê Hồng Khánh Khoa học xã hội Hội nhà văn Hội nhà văn Hội nhà văn Hội nhà văn Hội nhà văn Sân khấu 1 Ngô Văn Ban Mĩ thuật 1 Nguyễn Xuân Kính Hội nhà văn 1 Nguyễn Thị Lành Mĩ thuật 1 Võ Văn Hòe Hội nhà văn 1 Trần Minh Thương Mĩ thuật 1 Triều Nguyên Văn hóa dân tộc 1 Hoàng Choóng Sân khấu 1 Lê Hữu Bách Mĩ thuật 1 Hoàng Tuấn Cư Sân khấu 107 Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 1 Ngô Đăng Lợi 108 Lời thần chú, bùa- chài trong 1 Cà Chung Hội nhà văn Hội nhà 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan