Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Skkn khơi gợi sự sáng tạo, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống cho học sinh ...

Tài liệu Skkn khơi gợi sự sáng tạo, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống cho học sinh qua tham quan thực tế nghề chỉ xơ dừa

.PDF
8
124
69

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số:........................................... Tên sáng kiến: Khơi gợi sự sáng tạo, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống cho học sinh qua tham quan thực tế nghề chỉ xơ dừa (Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phạm Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Phấn, Lê Thị Băng Tuyền, Lê Nguyễn Tấn Cang, @THPT Mạc Đĩnh Chi) 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục (ngoại khoá hướng nghiệp, khởi 1. nghiệp) 3. Mô tả bản chất sáng kiến 3.1 Tình trạng giải pháp đã biết Nhận thức chung về vấn đề khơi gợi sự sáng tạo trong bảo tồn phát triển nghề truyền thống ở trường THPT Trong bối cảnh kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ năng động và từng bước hội nhập như hiện nay, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức thì mọi thành phần xã hội, mọi lĩnh vực ngành nghề đều không ngừng đổi mới, sáng tạo. Tuổi trẻ đặc trưng cho sự năng động, tìm tòi cái mới, hăng hái nhập cuộc và thích ứng nhanh với đổi mới mà thời cuộc và xã hội đặt ra. Do vậy, tuổi trẻ luôn lấy niềm tin về một tương lai tốt đẹp, hi vọng về sự thành công trong những hoạt động sáng tạo để thành đạt trong lập thân, lập nghiệp. Thanh niên trong trường THPT hiện nay cũng vậy. Sau khi đỗ tốt nghiệp THPT có thể tự tạo lập nuôi sống bản thân hoặc tiếp tục trau dồi học vấn ở các trường Cao đẳng, Đại học, trường dạy nghề,… .Vì vậy các em cần được tư vấn hướng nghiệp để có ước mơ, ý chí làm việc lớn, hun đúc từ nhiệt huyết sáng tạo vươn đến khát vọng lập thân lập nghiệp trong tương lai. Có thể nói, chưa bao giờ phong trào khởi nghiệp sáng tạo của tuổi trẻ nói chung và học sinh THPT nói riêng lại được quan tâm và diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ như hiện nay. Chính vì vậy, trong thời gian qua Nhà nước, các tổ chức xã hội mà gần gũi với thanh niên, học sinh nhà trường là ngành giáo dục và tổ chức Đoàn thanh niên rất chú trọng khuyến khích các hoạt động sáng tạo như cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, cuộc thi Nghiên cứu khoa học trong học sinh, chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”,.. mà cụ thể ở tỉnh Bến Tre là “Đồng Khởi khởi nghiệp”. Tuy nhiên, trên thực tế, việc khơi động tiềm năng, phát huy sự sáng tạo hướng đến định hướng lập thân, lập nghiệp cho học sinh THPT ở nhà trường vẫn còn gặp không ít trở ngại, khó khăn. Hoạt động này chưa phát huy sự sáng tạo và chưa tạo điều kiện để trau dồi kiến thức gắn với thực hành Nghiên cứu khoa học và ý tưởng lập nghiệp cho học sinh. Trước thực trạng đó, là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách hỗ trợ hoạt động ngoại khoá ngoài giờ lên lớp (NGLL) hướng nghiệp ở trường mà hơn hết là những người con của quê hương Bến Tre; chúng tôi mong muốn góp phần phát triển kinh tế, bảo tồn phát triển văn hoá tỉnh nhà. Chúng tôi đã hun đúc và thực hiện ý tưởng kết nối việc khơi gợi sự sáng tạo cho học sinh với bảo tồn, phát triển nghề truyền thống thông qua hoạt động tham quan nghề chỉ xơ dừa ở Bến Tre. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp ý tưởng cho học sinh về lập thân lập nghiệp trong tương lai vừa gắn bó với kinh tế tỉnh nhà vừa giáo dục nghề truyền thống và cụ thể hoá khơi gợi ý tưởng sáng tạo cho học sinh. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến: Trong trường THPT, các nội dung về khuyến khích sáng tạo để lập thân, lập nghiệp và giáo dục ý thức bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống của quê hương là hai mảng tách rời nhau. Trong đó, các hoạt động giáo dục về sáng tạo, lập thân lập nghiệp được tiến hành trong ngoại khoá NGLL tháng 3 với chủ đề "Thanh niên với vấn đề lập nghiệp" . Đồng thời, các môn học ở trường cũng chú trọng phát huy tính sáng tạo, hướng đến khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học trong học sinh do Sở Giáo dục tổ chức hàng năm. Trong khi đó, việc giáo dục học sinh về ý thức bảo tồn và phát triển nghề truyền thống ở BếnTre ít được quan tâm hơn mà chỉ được lồng ghép sơ lược khi dạy chương trình Lịch sử có liên quan về các làng nghề truyền thống. Nhìn chung, các hoạt trên cũng phát huy những ưu điểm nhất định giúp học sinh nhận thức và hiểu được giá trị của sự sáng tạo để khởi nghiệp, lập nghiệp. Phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh cũng lôi cuốn được một bộ phận học sinh tích cực tham gia dưới sự hướng dẫn của giáo viên và thu được những kết quả ngày càng khả quan. Ở mảng khác khi được giới thiệu về làng nghề truyền thống ở Bến Tre trong đó có nghề chỉ xơ dừa cũng hướng học sinh quan tâm và có ý thức bảo tồn nghề này. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: - Chưa có sự đổi mới về hình thức, phương pháp giáo dục khơi gợi sự sáng tạo cho học sinh. - Nhiều học sinh vẫn còn mơ hồ, ít quan tâm, chưa hiểu hết ý nghĩa đổi mới sáng tạo đối với lập thân, lập nghiệp sau này vì chỉ được tuyên truyền trên lý thuyết. - Các công trình sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh ở trường vẫn còn ít, chủ yếu là sự tham gia đóng góp của giáo viên. - Chưa tạo cho học sinh cơ hội tiếp xúc với những “vườn ươm sáng tạo”, chưa gắn với thực tiễn đặc biệt là thực tiễn đặc trưng của kinh tế, văn hoá tỉnh nhà. Nói tóm lại, hiệu quả của các hoạt động giáo dục trên còn chưa cao nên chưa thu hút được rộng rãi học sinh quan tâm, khó khơi gợi được ý tưởng sáng tạo cho học sinh. Nhận thức về nghề truyền thống của quê hương còn sơ lược nên chưa tạo được sự quan tâm nhiều đối với học sinh trong việc có những ý tưởng hay, sáng tạo, góp phần bảo tồn, phát triển kinh tế, văn hóa truyền thống tỉnh nhà. Phân tích nguyên nhân: Theo chúng tôi, có các nguyên nhân sau dẫn đến việc học sinh dù được giáo dục phát triển sự sáng tạo và ý thức bảo tồn phát triển nghề truyền thống ở quê hương nhưng kết quả chưa cao: - Về phía nhà trường: Các giáo viên và bộ phận có liên quan chưa làm tốt công tác đề xuất, tham mưu nên nhà trường chưa dành nhiều quỹ thời gian đầu tư thích đáng cho mảng giáo dục này. Các hình thức giáo dục, khơi gợi sự sáng tạo, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống ở Bến Tre nói chung ít đổi mới, đa phần chỉ dừng lại ở mức độ mang tính chất tuyên truyền, chưa gắn với thực tiễn. Giáo viên trong giảng dạy phần nhiều vẫn chú trọng dạy kiến thức khoa học, chưa chú trọng rèn luyện phương pháp, rèn luyện các kỹ năng lao động thực hành để khơi gợi, phát huy tính sáng tạo cho học sinh. Khi giáo dục về làng nghề truyền thống ở Bến Tre, giáo viên chủ yếu hướng đến mục tiêu giáo dục học sinh ý thức tôn trọng, bảo tồn những làng nghề truyền thống, chưa hướng đến mục tiêu giáo dục học sinh phải có những hoạt động, ý tưởng sáng tạo để lập thân lập nghiệp nhằm phát triển làng nghề truyền thống của quê hương. - Về phía học sinh: Một bộ phận không nhỏ vẫn còn lười lao động, nhất là lao động sáng tạo nên không suy nghĩ, chưa tự chủ trong tiếp thu trí thức và thực hành trên thực tiễn. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp trên địa bàn chỉ cần lao động phổ thông làm việc với máy móc sẵn có nên phần nào học sinh có tâm lý học xong THPT rồi vào làm việc trong các công ty. Từ đó nẩy sinh trong học sinh không có nhu cầu cần phải suy nghĩ sáng tạo để lập nghiệp, ít quan tâm đến ngành nghề truyền thống của tỉnh nhà. Sự cần thiết đề xuất giải pháp mới: Nhận thức được những hạn chế cùng những nguyên nhân trên, qua trao đổi, nắm bắt suy nghĩ tâm lý học sinh, chúng tôi thấy rằng: để học sinh có thể gợi mở được sự sáng tạo trong tiếp thu kiến thức, biết kết nối những suy nghĩ sáng tạo với thực tiễn làm việc, lao động cũng như khởi nghiệp sáng tạo sau này trong tương lai, biết liên kết ước mơ sáng tạo của các em với sự bảo tồn phát triển nghề truyền thống của quê hương thì điểm quan trọng nhất là phải đổi mới hình thức và phương pháp. Làm sao cho học sinh nhận thức được sâu sắc ý nghĩa, tạo điều kiện, môi trường gợi mở sự sáng tạo. Đồng thời, học sinh phải hiểu rõ về nghề truyền thống của quê hương một cách cụ thể thì hiệu quả giáo dục các nội dung trên mới cao. Từ đó chúng tôi đề ra sáng kiến: "Khơi gợi sự sáng tạo, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống cho học sinh qua tham quan thực tế nghề chỉ xơ dừa". 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến 3.2.1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài này, chúng tôi khẳng định cần phải tạo điều kiện khơi gợi sự sáng tạo cho học sinh ở tất cả các lĩnh vực là đều rất cần thiết trong học tập, nghiên cứu, công việc; trong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp. Đề tài chúng tôi đi sâu khai thác khía cạnh khơi gợi sự sáng tạo trong bảo tồn, phát triển nghề truyền thống cho học sinh mà cụ thể là qua việc tham quan nghề chỉ xơ dừa, một nghề đang được thịnh hành, phát triển với nguồn nguyên liệu sẵn có ở tỉnh nhà, có sự tham gia của máy móc hiện đại đòi hỏi sự sáng tạo để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, thích ứng với việc đổi mới đất nước trong thời kì công nghiệp hoá- hiện đại hoá hiện nay. Qua hoạt động trải nghiệm tham quan thực tế, chúng tôi muốn chia sẻ về cách thức giúp học sinh hiểu rõ giá trị của sự sáng tạo khi tiếp xúc với cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa, tiếp xúc với các máy móc hiện đại hỗ trợ cũng như với một tấm gương chủ cơ sở sáng tạo để khởi nghiệp. Từ đó sẽ hình thành những mối quan tâm, thái độ, hành vi tích cực giúp các em khơi gợi, hun đúc ý tưởng sáng tạo trong ngành chỉ xơ dừa (nói riêng) và những ngành nghề truyền thống khác, hay các lĩnh vự khác (nói chung). 3.2.2 Tính mới của giải pháp: Tính mới của giải pháp thể hiện ở các vấn đề: - Kiến thức về khởi nghiệp, sáng tạo không mang tính tuyên truyền, hình thức qua hoạt động ngoại khoá NGLL tập trung như trước mà qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tham quan mô hình thực tế thực hiện sự sáng tạo. - Học sinh chủ động hơn trong hoạt động, phát huy những kỹ năng nghe, quan sát, tự tìm hiểu, khơi gợi cho các em ý thức luôn sáng tạo trong học tập, công việc về sau. - Học sinh được gặp gỡ với chủ cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa là nhân chứng về sự sáng tạo, phát minh cải tiến máy móc đáp ứng sự phát triển của nghề truyền thống theo kịp với sự phát triển của thời đại. Học sinh khi được giới thiệu về con đường sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp của chủ cơ sở sẽ nuôi dưỡng cho các em khát vọng dám nghĩ, dám làm vươn lên lập thân, lập nghiệp. - Qua hành động sẽ kết nối được ý tưởng sáng tạo của học sinh gắn với việc bảo tồn phát triển nghề truyền thống chỉ xơ dừa nói riêng và các ngành nghề khác nói chung của Bến Tre. Đặc biệt nhấn mạnh vấn đề không chỉ có ý thức bảo tồn mà cần có những ý tưởng phát minh sáng tạo để phát triển hơn nữa các nghề truyền thống của tỉnh nhà trong thời đại mới. 3.2.3 Nội dung giải pháp: Trước đây khi chưa áp dụng sáng kiến, hai nội dung giáo dục khuyến khích sự sáng tạo của học sinh và giáo dục ý thức bảo tồn, phát triển nghề truyền thống được thực hiện ở hai mảng khác nhau. Trong đó mảng kích thích sáng tạo được thực hiện lồng ghép ở nhiều bộ môn nhưng nổi bật việc kích thích sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp được thực hiện trong hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3. Mảng giáo dục nghề truyền thống của địa phương được dạy lồng ghép ở bộ môn Lịch sử lớp 10. Theo đó, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách hỗ trợ hoạt động ngoại khóa, giáo viên Lịch sử thường tiến hành theo trình tự: - Thực hiện NGLL tháng 3 theo chủ đề “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”. GVCN kết hợp giáo dục kích thích khởi nghiệp sáng tạo thực hiện như sau: + Họp GVCN, họp cán sự các khối lớp để phổ biến kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị thực hiện dưới các hình thức: Sân khấu hóa, thi trả lời câu hỏi, trò chơi ô chữ... + Tổ chức thực hiện buổi ngoại khóa, đại diện GVCN tổng kết hoạt động nêu hai thông điệp chính cần hiểu rõ các ngành nghề để chọn lựa nghề phù hợp trong tương lai và cần phải luôn đổi mới, phát huy sáng tạo trong khởi nghiệp, lập nghiệp. - Đối với giáo dục nghề truyền thống địa phương: khi giảng dạy Lịch sử lớp 10, Bài 22 “Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI- XVIII” có phần liên hệ làng nghề thủ công truyền thống ở địa phương hiện nay, giáo viên thường gọi học sinh kể những nghề thủ công truyền thống ở Bến Tre, trong đó có nghề chỉ xơ dừa. Qua đó, giáo viên giáo dục học sinh ý nghĩa tích cực của các nghề thủ công truyền thống và ý thức bảo tồn những nghề thủ công truyền thống này của quê hương. Như vậy, với hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động như thế này, người giáo viên đóng vai trò chủ động truyền thụ các nội dung giáo dục, học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Nội dung giáo dục chủ yếu là tuyên truyền lý thuyết chưa gắn thực tiễn, từ đó chưa tác động nhiều vào việc hình thành ý thức chủ động sáng tạo cho học sinh. Mặc khác, việc tuyên truyền giáo dục cho học sinh hiểu biết về các nghề thủ công truyền thống của quê hương (như đã trình bày ở phần trước) chỉ là giáo dục ý thức bảo tồn mà chưa chú ý việc phải phát triển nghề truyền thống. So với cách làm cũ này thì cách làm mới kết hợp sự khơi gợi sáng tạo với bảo tồn, phát triển nghề truyền thống qua tham quan thực tế nghề sản xuất chỉ xơ dừa tại địa phương có những cải cách sau: Trong công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức hoạt động, giáo viên cần: - Lên kế hoạch hoạt động, thời gian tiến hành, chọn địa điểm cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa để tham quan thực tế và trình lên Ban Giám hiệu phê duyệt; triển khai cho học sinh khối lớp 12 (vì đây là khối lớp sắp ra trường cần tư vấn sáng tạo) khởi nghiệp để làm tốt công tác chuẩn bị cho hoạt động. - Xin kinh phí và giấy giới thiệu từ BGH trường để GVCN đến liên hệ với cơ sở sản xuất cần tham quan, cụ thể là tại ấp Quới Thạnh Tây, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để có sự phối hợp tốt giữa nhà trường và cơ sở sản xuất vì mục đích giáo dục. - Hướng dẫn, sinh hoạt cho học sinh chuẩn bị các nội dung cho buổi ngoại khóa, tham quan thực tế: + Giáo viên chia khối 12 thành hai lượt tham quan thực tế, mỗi lượt 2 lớp, mỗi lớp 2 nhóm, thông báo các nhóm tự chuẩn bị máy ảnh, giấy viết để chụp ảnh, viết tư liệu phục vụ cho bài thu hoạch. + Gợi ý đại diện các lớp đặt vài câu hỏi để phỏng vấn, tìm hiểu con đường sáng tạo, khởi nghiệp của chủ cơ sở. + GVCN xác định trước và đưa ra những câu hỏi đáp ứng yêu cầu mục tiêu cần đạt được trong bài thu hoạch để học sinh các nhóm chủ động tìm hiểu khi tham quan thực tế để hoàn thành bài thu hoạch chung của nhóm. Sau đây là một số câu hỏi cụ thể: 1. So với cách sản xuất chỉ sơ dừa truyền thống, quá trình sản xuất chỉ xơ dừa tại cơ sở tham quan có điểm gì khác? 2. Qua quan sát máy móc và trao đổi với chủ cơ sở về con đường sáng tạo khởi nghiệp, từ nghề sản xuất chỉ sơ dừa, các em suy nghĩ và cảm nhận gì về sự đổi mới, sáng tạo trong con đường lập thân, lập nghiệp? 3. Theo em, sự phát triển nghề truyền thống có vai trò, ý nghĩa gì về kinh tế và văn hóa tỉnh nhà? Để bảo tồn và đặc biệt là phát triển làng nghề truyền thống ở Bến Tre, các em cần phải làm gì? 4. Sưu tầm, sắp xếp những hình ảnh về các hoạt động trong buổi ngoại khóa của nhóm tại cơ sở sản xuất. Trong khi tiến hành tham quan ngoại khóa thực tế, nội dung chương trình thể hiện các điểm mới: - Thứ nhất: Học sinh được tham quan trực tiếp các khâu trong qui trình sản xuất, bắt đầu từ nguyên liệu vỏ dừa đến máy đập xơ dừa tạo ra chỉ xơ dừa và chỉ xơ dừa được vận hành vào máy se để tạo thành những cuộn chỉ gọn gàng. Sản phẩm được lên xe bán đến các đại lý lớn ở nước ngoài mà cụ thể các công ty Hàn Quốc đang là nước nhập nhiều chỉ xơ dừa của Việt Nam. Với hoạt động này, học sinh chủ yếu quan sát tìm hiểu trực quan, chứng kiến thực tế qui trình sản xuất có sự kết hợp giữa các khâu làm thủ công truyền thống và máy móc hiện đại. Từ đó, các em tận mắt thấy, hiểu rõ tác dụng to lớn của các phát minh máy móc đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao năng suất, chất lượng chỉ xơ dừa được máy se vừa chắc, vừa đẹp đáp ứng được yêu cầu mới của thị trường mà chỉ xơ dừa se thủ công như trước nay không đáp ứng được yêu cầu đó. Học sinh được kích thích thị giác, thấy được điểm hay về sự sáng tạo của máy móc sẽ phần nào khơi gợi trong lòng ước mơ sáng tạo của mình. - Thứ hai: Gặp gỡ trao đổi với chủ cơ sở sản xuất se chỉ xơ dừa (Giáo viên đã liên hệ trước với chủ cơ sở là anh Nguyễn Phước Tâm ngụ ấp Quới Thạnh Tây, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến tre về buổi gặp gỡ này). Buổi gặp gỡ trò chuyện xung quanh những câu hỏi mà đại diện các lớp thắc mắc, đặt ra để tìm hiểu về ý tưởng sáng tạo và con đường khởi nghiệp lập nghiệp của chủ cơ sở như: + Cơ duyên nào đã thúc đẩy chủ cơ sở nghiên cứu và phát minh ra máy se chỉ xơ dừa cải tiến và được đăng ký bản quyền máy móc và sản xuất? + Con đường sáng tạo khởi nghiệp của chú có gặp những khó khăn, trở ngại gì không? Chú đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào để thành công? + Đối với học sinh nói riêng và thế hệ trẻ hiện nay nói chung, xin chú cho những lời khuyên hữu ích để chúng con vun đắp, theo đuổi ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp sau này? Qua phần tâm tình trò chuyện, trao đổi của chủ cơ sở, học sinh nghe và xuất hiện tình cảm ngưỡng mộ đối với cá nhân hăng hái làm việc, con người tự mày mò nghiên cứu, theo đuổi ý tưởng sáng tạo đến cùng để cho ra đời những máy móc cải tiến được cấp bản quyền, được nhiều đơn đặt hàng mua máy vì tạo ra sản phẩm chỉ xơ dừa chất lượng cao. Đồng thời từ cách thức mà chủ cơ sở đã vượt qua trở ngại, học sinh sẽ được bài học về sự kiên trì cũng như kinh nghiệm khởi nghiệp của người đi trước. Hoạt động này cũng giúp học sinh chú ý đến những ngành nghề thủ công truyền thống của quê hương. Từ đó, học sinh sẽ hình thành ý thức tôn trọng, bảo tồn và đặc biệt là hun đúc những ý tưởng sáng tạo hay để phát triển nghề truyền thống chỉ xơ dừa nói riêng và những ngành nghề truyền thống khác của tỉnh cũng như ở tất cả các lĩnh vực kinh tế mà các em tiếp xúc trong công việc sau này nói chung. - Kết thúc buổi tham quan ngoại khóa thực tế: + Giáo viên và đại diện các lớp tặng quà lưu niệm đến chủ cơ sở và chụp hình kỉ niệm cho buổi giao lưu. + Các nhóm hoàn thành bài thu hoạch trong thời gian một tuần dưới sự hướng dẫn tư vấn của GVCN lớp. Sau đó, bài thu hoạch được nộp lại Ban tổ chức để đánh giá kết quả hoạt động và được trưng bày, lưu trữ tại thư viện trường để học sinh khác đến tìm hiểu, tham quan. + Đại diện Ban tổ chức buổi ngoại khóa sẽ tổng kết nhận xét buổi ngoại khóa và đưa ra thông điệp về sự đổi mới sáng tạo và ý thức bảo tồn phát triển nghề truyền thống của quê hương, ý nghĩa của sáng tạo đối với con đường khởi nghiệp, lập nghiệp để giáo dục học sinh cả trường. Như vậy, với hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động trên, giáo viên đã tạo điều kiện mở cho học sinh tiếp xúc trực tiếp với sự sáng tạo, không gò bó trong không gian đóng với cách giáo dục mang tính tuyên truyền như cũ. Qua hoạt động tự tham quan thực tế chủ động tiếp thu kiến thức, học sinh được khơi gợi sự sáng tạo một cách thực tế, cụ thể hơn và liên kết được tình cảm của mình với ý thức tôn trọng, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của tỉnh nhà, góp phần phát triển văn hóa của quê hương, gắn chặt với quê hương sâu sắc hơn trong bước đường sáng tạo, lập nghiệp tương lai. Sau đây là bảng khảo sát cụ thể bốn lớp khối 11 lên khối 12 về kết quả khơi gợi sự sáng tạo trong bảo tồn, phát triển nghề truyền thống sau khi được áp dụng giải pháp: - Học sinh đánh giá mức độ: rất hiệu quả và hiệu quả năm học 2017-2018 cao hơn nhiều so với năm học 2016-2017 trước khi áp dụng giải pháp: Năm học 2016-2017 2017-2018 Số học sinh 156 156 Đánh giá khơi gợi sự sáng tạo và ý thức bảo tồn nghề truyền thống qua hoạt động Rất hiệu quả Khá hiệu quả Ít hiệu quả Số lượng % Số lượng % Số lượng % 1 1 100 64.1 31 25 16 9.9 1 4 149 95.5 7 00 00 4.5 - Học sinh được khảo sát ở khối 12 đều đánh giá mức độ quan tâm và lý thú khi thực hiện giải pháp mới so với giải pháp cũ thực hiện ở lớp 11 các em từng tham gia: Năm học Số học sinh 2016-2017 2017-2018 156 156 Đánh giá mức độ quan tâm, lý thú trong hoạt động Rất lý thú, quan tâm Khá lý thú, quan tâm Ít lý thú, quan tâm Số % Số % Số % lượng lượng lượng 95 60.9 54 34.6 7 4.5 148 94.9 8 5.1 0 0 3.3 Khả năng áp dụng của giải pháp Sáng kiến "Khơi gợi sự sáng tạo, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống cho học sinh qua tham quan thực tế nghề chỉ xơ dừa" thực hiện trong hoạt động NGLL tháng 3 với chủ đề "Thanh niên với vấn đề lập nghiệp" có thể ứng dụng và triển khai trong toàn tỉnh. 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp: Giải pháp được tiến hành trong năm học 2017- 2018 đạt được kết quả khả quan: - Về phía giáo viên: Ngoài việc giáo dục cho học sinh với mục đích trên thì người giáo viên còn có cơ hội trau dồi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa nhà trường và xã hội trong việc thực hiện ngoại khóa thực tế giáo dục học sinh. Đồng thời đáp ứng tốt hơn việc đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, khơi gợi, phát huy tính tích cực sáng tạo cho học sinh. Bên cạnh đó, chính giáo viên cũng tiếp thu được những kiến thức bổ ích, những hiểu biết mới về sự sáng tạo và nghề thủ công truyền thống hơn của tỉnh nhà. - Về phía học sinh: được chủ động tiếp thu kiến thức về con đường sáng tạo đi đến thành công trong lập thân, lập nghiệp cũng như hiểu biết về nghề truyền thống của quê hương. Từ , giáo viên khơi gợi cho học sinh biết vận dụng những kiến thức tiếp thu được trong học tập trên ghế nhà trường vào thực tiễn để nảy sinh những ý tưởng, sáng kiến sáng tạo. Học sinh có ý thức trách nhiệm hơn trong học tập, cũng như trách nhiệm với quê hương trong việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống để càng thêm tự hào, gắn bó, yêu thương quê hương mình. 3.5 Tài liệu kèm theo: không. Bến Tre, ngày 17 tháng 03 năm 2018 Người nộp đơn Nguyễn Thị Lệ Hằng
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan