Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu tr...

Tài liệu Skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của hiệu trưởng trường thpt quảng xương i trong giai đoạn hiện nay

.DOC
26
161
135

Mô tả:

I. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đạo đức là phẩm chất quan trọng nhất của nhân cách, là nền tảng để xây dựng thế giới tâm hồn của mỗi con người. Vì vậy, ở bất kì quốc gia, thời đại nào, vấn đề giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ cũng là vấn đề được các nhà lãnh đạo và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất quan tâm đến giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ. Tại đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II (07/02/1958), Người đã từng nói: Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức giống như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa”. Đến khi viết Di chúc, Người vẫn dành một phần quan trọng để bàn về vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (04/2001) tiếp tục nhấn mạnh 4 nguy cơ, trong đó có nguy cơ: “Tình trạng tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây bất bình và giảm niềm tin trong nhân dân”. Thực tế cho thấy, nền kinh tế thị trường vẫn đang có ảnh hưởng sâu sắc cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và hệ thống các giá trị, quy phạm đạo đức nói riêng. Điều đáng lo ngại là các tệ nạn xã hội đã xâm nhập vào trường học làm cho một bộ phận học sinh chậm tiến bộ, khó giáo dục, dẫn đến hư hỏng, phạm pháp... Trước tình hình đó, việc tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh càng trở nên cấp thiết. Từ nhận thức giáo dục đạo đức là nhân tố nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Chỉ thị số 22/2005/CT - BGD & ĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ngày 29 tháng 07 năm 2005 có đoạn: “Triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2005 và giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010, tạo bước chuyển biến cơ bản về quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước” và Hướng dẫn số 6744/BGD & ĐT ngày 04 tháng 08 năm Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I 2005 chỉ rõ: “Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục chính trị tư tuởng, đạo đức cho học sinh”. Đồng thời, Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát động và triển khai rộng rãi cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ ngày 03/02/2007. Sau hơn 4 năm thực hiện, nội dung và ý nghĩa của cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng và hành động của các tầng lớp nhân dân. Trường THPT Quảng Xương I, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá có truyền thống tốt đẹp về dạy chữ và dạy người. Tuy nhiên, do nằm ở vùng đồng bằng ven thành phố, không tránh khỏi ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường nên vẫn còn một bộ phận học sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạo đức yếu kém. Một số tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học như: đánh nhau, cờ bạc, trộm cắp…Nhiều người lo ngại cho sự xuống cấp của đạo đức xã hội, trong đó có sự băng hoại về giá trị đạo đức của giới trẻ. Tình hình đó đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường không chỉ tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đã thể hiện sự “học tập”, “làm theo” bằng những việc làm cụ thể. Đó là: lời nói phải đi đôi với hành động, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói để làm. Đây thực sự là một qúa trình lâu dài với nhiều khó khăn, thử thách; đòi hỏi phải có các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh có hiệu quả hơn. Với những lý do khách quan và chủ quan trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I trong giai đoạn hiện nay”. 2. Mục đích của đề tài Thông qua đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường trung học phổ thông Quảng Xương I. Đồng thời, với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong các trường trung học phổ thông hiện nay. Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I II. NỘI DUNG 1. Thực trạng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. 1.1. Cơ sở lí luận Giáo dục đạo đức trong nhà trường trung học phổ thông là một bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể, có quan hệ biện chứng với các quá trình khác như giáo dục tri thức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động, giáo dục hướng nghiệp. Hiến pháp năm 1992 ghi rõ: “Giáo dục hình thành, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân; đào tạo những người lao động có tay nghề, năng động sáng tạo; có đạo đức, ý thức vươn lên góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Điều 2, Luật Giáo dục của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 chỉ rõ mục tiêu giáo dục: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Giáo dục đạo đức ở trường trung học phổ thông là một hoạt động có tổ chức, mục đích, kế hoạch nhằm biến những nhu cầu, chuẩn mực đạo đức xã hội thành những phẩm chất, giá trị đạo đức của cá nhân học sinh, góp phần phát triển nhân cách của mỗi cá nhân và thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của xã hội. Quản lý tốt hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông là góp phần thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục đào tạo trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để làm được điều đó, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông phải là người “đầu tầu” chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Vì vậy, Hiệu trưởng phải biết tác động tới các yếu tố như: giáo viên, học sinh, gia đình, tổ chức, đoàn thể…nhằm phát huy các yếu tố trên cùng tham gia để công tác giáo dục đạo đức đạt được hiệu quả cao nhất. Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I 1.2. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THPT Quảng Xương I Giáo dục đạo đức là một nội dung quan trọng trong quá trình giáo dục, có tính quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Vì vậy, từ khi ra đời gần 50 năm qua, nhà trường luôn gắn việc dạy chữ với việc dạy người. Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên, hiệu quả và chất lượng của hoạt động này chưa cao. Trước hết là từ nhận thức, các lực lượng giáo dục chưa đánh giá đúng về tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức. Trách nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh chưa được phân công rõ ràng giữa các lực lượng giáo dục. Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm là đội ngũ trực tiếp giáo dục đạo đức cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Một số giáo viên chủ nhiệm yếu về năng lực sư phạm và kinh nghiệm sống, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, khi học sinh vi phạm khuyết điểm vẫn còn tình trạng đổ lỗi trách nhiệm cho nhau. Gia đình học sinh thì giao khoán trách nhiệm giáo dục con em mình cho nhà trường, trong khi nhà trường lại quan tâm nhiều đến chất lượng văn hóa mà chưa có sự đầu tư thích đáng cho công tác giáo dục đạo đức. Trước đây, trong chương trình giảng dạy có một số tiết dạy đạo đức riêng cho học sinh. Tuy nhiên, hiện nay, nội dung giáo dục đạo đức chỉ được dạy lồng ghép thông qua các môn học. Chẳng hạn, phần “Đạo đức” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 10 chỉ có một số tiết giới thiệu về khái niệm, vai trò và một số phạm trù cơ bản của đạo đức học. Do chỉ giới hạn trong một số tiết nên những nội dung giáo dục tư tưởng, thái độ, tình cảm đạo đức cho học sinh không thể truyền tải đầy đủ cũng như việc vận dụng của các em còn hạn chế. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa chưa được đầu tư đúng mức về thời gian, kinh phí và biện pháp tổ chức. Việc phối hợp giữa cán bộ quản lí với các lực lượng giáo dục chưa đồng bộ, thống nhất, một số lực lượng giáo dục chưa phát huy hết được vị trí, vai trò của mình trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Vì vậy, trong những Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I năm qua, số học sinh vi phạm quy tắc, chuẩn mực đạo đức có giảm nhưng xét về từng hành vi vi phạm thì số lượng này vẫn còn nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giáo dục đạo đức trong nhà trường. 1.3. Kết quả của thực trạng trên Thực tế cho thấy, sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của các hình thức vui chơi giải trí đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hành vi đạo đức của học sinh. Ở lứa tuổi này, các em đã được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên rất dễ bị lôi kéo bởi những loại hình giải trí không lành mạnh như: trò chơi điện tử (game) hàng quán…Vì thế, các tệ nạn xã hội bằng nhiều con đường khác nhau đã len lỏi vào cuộc sống của học sinh. Trong điều kiện nhịp sống công nghiệp hiện nay, trong nhiều gia đình, bố mẹ bị cuốn vào công việc làm ăn để lo cho cuộc sống nên chưa quan tâm đúng mức đến con cái. Vì vậy, việc quản lí các em chưa chặt chẽ, thậm chí buông lỏng làm các em dễ sa vào các tệ nạn xã hội. Mặt khác, nhiều phụ huynh là chỉ quan tâm đến kết quả học tập của con em mình mà chưa thực sự chú ý đến việc giáo dục đạo đức cho các em, một số hoạt động của nhà trường chưa được phụ huynh ủng hộ, tạo điều kiện cho con em mình tham gia. Vì vậy, khi công tác giáo dục đạo đức chưa được coi trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục văn hóa. Bảng 1: Chất lượng giáo dục toàn diện của trường THPT Quảng Xương I từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 - 2005 Năm học 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Hạnh kiểm (%) Tốt Khá TB 26 47.3 21 20 55 20.2 28 46.9 21 30 38 28 32 41 22.8 Yếu 5.7 4.8 4.1 4.0 4.2 Giỏi 2 2 3 3 3 Học tập (%) Khá TB Yếu 32 61.9 4.0 38 56 3.8 40 53.4 3.6 45 48.6 3.4 46 48 3.0 Kém 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 Bảng 2: Kết quả chất lượng văn hóa của trường THPT Quảng Xương I từ năm học 2000 – 2001 đếến năm học 2004 - 2005 Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I Năm học 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Xếp loại HS giỏi cấp tỉnh Tỉ lệ tốt nghiệp Tỷ lệ đậu ĐH CĐ (Thứ) 17 19 10 17 11 THPT (%) 99 98 99.5 99 99,8 (%) 30 32 35 36 35.5 Bảng 3: Số học sinh vi phạm đạo đức từ năm 2000 đến năm 2005 của trường THPT Quảng Xương I (Theo sốế lượng học sinh của từng năm học) Hành vi vi phạm Năm học Năm học Năm học Năm học 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2004-2005 (1500 HS) (1550 HS) (1560 HS) (1645HS) Nghỉ học vô lí do 50 55 62 74 Gây mất đoàn kết với bạn bè 75 67 55 56 Mạo chữ kí của phụ huynh 122 99 102 95 Nhuộm tóc, không mặc đồng phục 13 19 25 32 Chây lười trong học tập 141 124 130 135 Nói tục, chửi bậy 75 74 78 65 Gian lận trong kiểm tra, thi cử 65 78 85 96 Hút thuốc lá, uống rượu bia 85 95 86 75 Vô lễ với thầy, cô giáo 24 21 18 15 Vi phạm an toàn giao thông 110 122 130 112 Đánh nhau trong và ngoài trường 25 27 31 25 Trộm cắp, trấn lột 5 4 5 6 Tổng hợp 790 785 807 783 Bảng số liệu 1 và 2 cho thấy: Kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường tuy đã có chuyển biến theo chiều hướng đi lên nhưng nhìn chung vẫn chưa có thay đổi lớn. Số liệu ở bảng 3 cho thấy chiều hướng học sinh vi phạm các chuẩn mực đạo đức ngày càng gia tăng qua các hành vi cụ thể. Thực trạng này ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường nói chung. Từ thực trạng trên cùng với cơ sở lí luận đã nêu, để công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đạt hiệu quả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ công Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tôi mạnh dạn cải tiến công tác này và đề xuất các giải pháp cụ thể. (Bắt đầu từ khi tôi làm Hiệu trưởng từ tháng 2 năm 2006). 2. Các biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh 2.1. Nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục trong nhà trường Việc nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh và giáo dục toàn diện của nhà trường. Từ nhận thức đó, mỗi cán bộ giáo viên và các lực lượng giáo dục cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và có sự phối kết hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Đối với cán bộ quản lý: Tiếp thu mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, của Bộ Giáo dục - đào tạo, Chỉ thị của Sở Giáo dục - Đào tạo và lên kế hoạch cụ thể. Trên cơ sở đó, tổ chức phổ biến, triển khai cho đội ngũ cán bộ giáo viên, hội phụ huynh, học sinh, các đoàn thể có liên quan để xác định nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng. Đối với cán bộ Đoàn: Nắm bắt mọi chủ trương, Nghị quyết Chi bộ Đảng và các tổ chức Đoàn cơ sở, có chương trình hoạt động thường xuyên trong năm học, không ngừng đổi mới hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực để giáo dục đạo đức cho học sinh. Đối với giáo viên bộ môn: Thực hiện tốt các kế hoạch, chủ trương của nhà trường. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, yêu học sinh, tạo động lực trong quá trình giáo dục đạo đức. Trong khi “dạy chữ” phải chú trọng “dạy người” cho các em. Trước mỗi giờ dạy, giáo viên phải kiểm tra nền nếp, vệ sinh lớp, trang phục của học sinh và nhận xét vào sổ ghi đầu bài để uốn nắn kịp thời những sai phạm của học sinh. Việc làm này góp phần tạo nên một tiết học nghiêm túc và có hiệu quả. Đối với giáo viên chủ nhiệm: Trực tiếp tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm là những người thay mặt Hiệu trưởng quản lý học sinh một lớp học. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm phải có nhận thức đúng đắn về mục tiêu đào tạo và tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học sinh, có tinh Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I thần trách nhiệm, có kinh nghiệm, phương pháp giáo dục phù hợp để đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, trong trường trung học phổ thông, Chi bộ Đảng là tổ chức cơ sở Đảng, là trung tâm chính trị, tập hợp các lực lượng quần chúng nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần nâng cao việc quản lí sinh hoạt Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ giáo viên để nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo và năng lực công tác, làm gương cho học sinh noi theo. 2.2. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đây là cuộc vận động lớn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, trước mắt và lâu dài. Cuộc vận động bao gồm 2 nội dung: “Học tập” và “Làm theo”. Các nội dung học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai đến các cán bộ giáo viên và học sinh thông qua tài liệu, kể chuyện về Bác… Từ đó, giúp mọi người hiểu thêm về cuộc đời, con người và tấm gương đạo đức của Bác. Những việc làm cụ thể của giáo viên và học sinh không chỉ thể hiện tinh thần học tập Bác mà thực sự đó tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi, có hiệu quả. Việc triển khai cuộc vận động tạo điều kiện tốt cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức và giáo dục toàn diện. Từ ngày 20/11/2007 đến ngày 20/11/2012, Thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Hưởng ứng chủ chương này, toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường tích cực tham gia với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Cùng với Ban Giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng, Công đoàn nhà trường đã phát động cuộc thi viết bài về tấm gương đạo đức nhà giáo. Đồng thời, nhà trường luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, tạo không khí làm việc cởi mở, thân thiện cho giáo viên và học sinh để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I Đối với học sinh, cuộc vận động được triển khai với nhiều nội dung cụ thể. Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, Đoàn trường đã phát động cuộc thi viết về tấm gương đạo đức Bác Hồ đến các chi đoàn. Có 100% học sinh tham gia viết bài trong đó có nhiều bài viết chất lượng, thể hiện sự quan tâm, hiểu biết và nhận thức đúng đắn của các em về tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó, các em sẽ biết vận dụng những bài học về đạo đức trong học tập và cuộc sống. Đầu năm học, mỗi học sinh viết bản tự đánh giá về việc học tập, rèn luyện của bản thân. Đồng thời, lên kế hoạch phấn đấu cho năm học mới và trình bày trước lớp. Kết thúc năm học, các lớp tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động và nghe từng thành viên trình bày kết quả những mục tiêu đã đưa ra đầu năm học. Trong đó, mỗi học sinh nêu những việc đã làm được, những việc chưa làm được để rút kinh nghiệm với thái độ nghiêm túc, cầu thị. Đối với những việc chưa làm được phải nêu rõ lí do để tiếp tục cố gắng. Nội dung bản tự đánh giá phải bao quát toàn diện những hoạt động trong năm học của một học sinh như: Ý thức học tập, vở ghi, vở bài tập, học bài và làm bài tập, số ngày nghỉ, tham gia các hoạt động…Sau khi tự đánh giá, học sinh rút ra ưu, nhược điểm, nguyên nhân và nêu phương hướng, biện pháp phấn đấu cho năm học tới. Ngoài ra, nhà trường đã phát động học sinh tham gia làm các video clip tìm hiểu về cuộc đời và tấm gương đạo đức Bác Hồ, thể hiện sự sáng tạo và công phu của các em trong việc tìm kiếm và xử lí các tư liệu về Người. Vào cuối mỗi năm học, học sinh làm một bài “kiểm tra” về những bài học đã học được khi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tinh thần thi đua tạo động lực cho các em cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập và rèn luyện. 2.3. Xây dựng đội ngũ giáo viên Việc xây dựng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm có tác dụng trực tiếp đến kết qủa giáo dục đạo đức cho học sinh. Giáo viên phải tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp giáo dục với từng đối tượng. Từ đó, theo dõi và uốn nắn các hành vi của các em trong và ngoài lớp học. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên thông báo tình Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I hình học tập và tu dưỡng đạo đức của học sinh về gia đình để thống nhất với gia đình các biện pháp quản lí học sinh. Đồng thời, phối hợp với giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên và phụ huynh nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh vào cuối học kì, cuối năm, đề nghị khen thưởng và danh sách học sinh phải rèn luyện trong hè. Ngược lại, hàng tháng giáo viên bộ môn có trách nhiệm trao đổi những trường hợp học sinh vi phạm đạo đức và nội quy học tập cho giáo viên chủ nhiệm được biết (Đối với những trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay khi xảy ra). Trong các giờ học, giáo viên không chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức mà phải gần gũi, ân cần, tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi với các em để các tiết học thực sự là tiết học thân thiện. Giáo viên có thái độ tôn trọng, đánh giá học sinh một cách công bằng, khách quan. Mặt khác, cần tích cực tìm hiểu, chia sẻ với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, luôn sát sao với lớp, lắng nghe ý kiến của các em, phát huy tính dân chủ trong tập thể lớp. Giáo viên phải là tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực từ lời nói đến tác phong làm việc cũng như trong cuộc sống đời thường, thực sự yêu thương học sinh, như một người bạn lớn của các em, vừa gần gũi, vừa đáng tin cậy. Ngoài ra, nhà trường tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm vào thứ 7 hàng tuần. Sau khi theo dõi và xử lí các thông tin, Hiệu trưởng thông báo tình hình hoạt động của toàn trường và từng lớp, nhận xét kết quả, xếp loại trong tuần. Đồng thời, phổ biến các nội dung hoạt động tuần tới. Với những trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng có trao đổi riêng với giáo viên chủ nhiệm để tìm biện pháp giải quyết. Hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm nộp cho Ban Giám hiệu “Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh” có nhận xét cụ thể. Mỗi tuần, giáo viên chủ nhiệm đến thăm ít nhất 2 gia đình học sinh (đối với học sinh cá biệt có thể đến nhiều lần), có ghi chép về hoàn cảnh gia đình và nội dung trao đổi với phụ huynh vào sổ nhật kí giáo viên chủ nhiệm. Kết thúc năm học, nhà trường tổ chức “Hội nghị báo cáo kinh nghiệm chủ nhiệm” với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Mặt khác, để tăng cường vai trò và trách nhiệm của giáo viên bộ môn, bản danh sách xếp loại hạnh kiểm của học sinh từng tháng, học kỳ và cả năm học được các giáo viên bộ môn tham khảo, cho ý kiến để việc đánh giá được chính xác. Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I 2.4. Đa dạng hoá hoạt động ngoài giờ lên lớp Để hoạt động ngoài giờ lên lớp thực sự có hiệu quả thì trước hết, kế hoạch hoạt động phải sát thực tiễn và phù hợp với từng đối tượng học sinh. Cần xác định chủ điểm cho từng thời gian, có lịch hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và cả năm học, có thể có kế hoạch dài hạn. Các hoạt động phải phong phú đa dạng, nhằm thu hút, hấp dẫn học sinh tham gia tích cực. Đầu năm học, nhà trường tổ chức phổ biến những nhiệm vụ của học sinh, quy định những điều học sinh không được làm theo “Điều lệ trường THPT” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT. Việc nắm bắt đầy đủ những quy định này sẽ giúp học sinh có thái độ, hành vi đúng đắn hơn trong học tập và rèn luyện. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động, thu hút các em học sinh tham gia như: Cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, HIV /AIDS, dân số - sức khoẻ - sinh sản vị thành niên, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, tháng Thanh niên, ngày thế giới phòng chống lao, không hút thuốc lá…Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Đoàn 26/3, thi đấu thể thao giữa các Chi đoàn, Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức hội thi “Nữ sinh thanh lịch”, thi đấu cầu cầu lông nhân dịp thành lập Đoàn 26.3. Tổ Hoá - Sinh tổ chức biểu diễn thời trang từ các chất liệu tự nhiên và hoá học nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường. Tổ Sử - Địa - GDCD tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về an toàn giao thông”…Ban phát thanh của Đoàn trường tăng cường chức năng tuyên truyền về lịch sử truyền thống của nhà trường và các bài hát cách mạng, các ca khúc về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, mái trường, làm tốt mô hình “Quà tặng âm nhạc”, tạo không khí vui tươi cho các em mỗi khi đến trường. Nhà trường đã đăng kí chăm sóc các di tích lịch sử - văn hoá, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, tôn tạo các công trình công cộng ở địa phương, xây dựng mô hình "Cổng trường tự quản". Từ các hoạt động này, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, biết khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, biết yêu thương và quan tâm đến mọi người... Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I Ngoài ra, lứa tuổi học sinh THPT đang có những biến chuyển lớn về tâm sinh lí. Vì vậy, việc giáo dục những kiến thức về giới tính cho các em rất quan trọng và cần thiết. Thực tế cho thấy, Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên cao nhất thế giới, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của mỗi cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung. Thông qua nội dung các hoạt động, giáo viên cung cấp cho các em những hiểu biết cơ bản về giới tính, đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi. Từ đó, giúp các em có nhận thức đúng đắn và điều chỉnh hành vi cho phù hợp với những chuẩn mực, giá trị đạo đức xã hội. Ví dụ: Ngoại khóa về chủ đề “Tình bạn - Tình yêu” giúp học sinh hiểu được những khía cạnh khác nhau của tình yêu, thế nào là tình yêu chân chính, những điều nên tránh trong tình yêu nam nữ…Từ đó, hướng các em đến những tình cảm bạn bè trong sáng, lành mạnh. Giáo dục đạo đức thông qua buổi chào cờ đầu tuần cũng là một hoạt động giáo dục thường xuyên và ý nghĩa. Việc lồng ghép những bài học về kĩ năng sống, lịch sử, đạo đức thông qua những hình thức phong phú như: kể chuyện, thi vấn đáp, diễn đàn, trao đổi…thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các hoạt động này đó có tác dụng rõ rệt trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Để có được buổi chào cờ thành công, trước hết, người Hiệu trưởng phải luôn có ý tưởng mới, thay đổi về hình thức lẫn nội dung để mang lại sức thuyết phục và hiệu quả giáo dục cao. Đặc biệt, lứa tuổi học sinh luôn có nhiều vấn đề băn khoăn, thắc mắc hay những tâm sự riêng tư, các em rất cần sự chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu. Thầy Hiệu trưởng trở thành người bạn lớn, đáng tin cậy của các em thông qua “Hòm thư góp ý Hiệu trưởng”. Sau khi tìm hiểu, xử lí các thông tin mà học sinh nêu, Hiệu trưởng trả lời trong tiết chào cờ đầu tháng. Đây là việc làm không chỉ thể hiện tính dân chủ trong nhà trường mà thực sự đã tạo nên sự gần gũi, thân thiết giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, làm cho công tác giáo dục đạo đức trở nên thuận lợi và có hiệu quả hơn. 2.5. Giáo dục đạo đức lồng ghép trong các môn học Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I Theo hướng dẫn của Sở giáo dục - Đào tạo, việc tích hợp giáo dục đạo đức được triển khai cụ thể xuống các Tổ chuyên môn thông qua buổi sinh hoạt tổ hàng tuần, đặc biệt là các môn xã hội như : Văn, Sử, Địa, giáo dục công dân. Nội dung dạy lồng ghép phải được thể hiện trong phân phối chương trình đầu giáo án, ở từng tiết dạy. Trong giáo án, giáo viên cũng thể hiện nội dung giáo dục đạo đức trong phần “Mục tiêu bài học”. Mỗi tiết học, cùng với việc truyền tải tri thức, giáo viên quan tâm đến việc giáo dục tư tưởng, nhận thức cho học sinh tùy thuộc vào đặc thù của từng bộ môn. Đầu năm học, mỗi tổ chuyên môn đăng kí một nội dung ngoại khóa và lên kế hoạch cụ thể. Các tổ phối hợp với Đoàn trường hoặc Công đoàn để tổ chức hoạt động này. Hoạt động ngoại khóa của các tổ thu hút sự tham gia của học sinh, tạo nên một sân chơi vui vẻ và bổ ích, có tác dụng giáo dục tốt. 2.6. Coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá và xử lý vi phạm của học sinh Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng, đảm bảo hiệu quả của quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh. Yêu cầu của kiểm tra là phải nắm bắt tình hình thực tế về đặc điểm của học sinh, đánh giá đúng thông tin qua nhiều kênh: Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, học sinh, phụ huynh.Từ đó, kịp thời xử lý các vi phạm của học sinh. Đồng thời, biểu dương những học sinh vi phạm nhưng đó có tiến bộ và ngăn chặn được những hành vi sai trái. Ví dụ: hàng tháng, Ban nền nếp của nhà trường sẽ thống kê và ghi tên những học sinh có hạnh kiểm tốt và học sinh vi phạm đạo đức, xếp loại hạnh kiểm yếu trên bảng tin và thông báo về gia đình. Để quá trình này đạt hiệu quả cao cần phải lưu ý các yêu cầu sau: Yêu cầu quá trình đánh giá: Đánh giá đúng quá trình rèn luyện đạo đức của học sinh. Đối với học sinh cá biệt, phải thường xuyên quan tâm giáo dục kịp thời. Bên cạnh những biện pháp kiên quyết, cứng rắn, cần phải gần gũi, tin cậy, tạo điều kiện cho học sinh phấn đấu. Yêu cầu quá trình xử lí học sinh vi phạm: Đây chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Xử lí phải tiến hành kịp thời, chính xác, công bằng, đúng quy trình, lấy giáo dục uốn nắn là chính, giúp học sinh tự giác thực hiện các nội quy của nhà trường. Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I Cần tạo được dư luận đúng đắn trong và ngoài nhà trường để ủng hộ cái tốt, phê phán cái xấu. Mặt khác, kiên quyết với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng thông qua Hội đồng kỷ luật bằng các biện pháp như: cánh cáo trước toàn trường, đình chỉ học... Quá trình sau xử lí: Sau khi xử lí học sinh vi phạm, cần có kế hoạch theo dõi, phối hợp giữa các lực lượng giáo dục để tạo cơ hội cho các em phấn đấu, sửa chữa, vươn lên. Ví dụ: Đối với những học sinh hạnh kiểm yếu, sau khi kết thúc năm học, nhà trường gửi thông báo về địa phương để địa phương theo dõi hoạt động của các em trong hè và thông báo trở lại với nhà trường. 2.7. Phối kết hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường Quá trình giáo dục toàn diện nói chung và GDĐĐ cho học sinh nói riêng không thể thiếu sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. * Về phía gia đình: Đẩy mạnh việc trao đổi thông tin, liên lạc giữa gia đình với Hội phụ huynh nhà trường nhằm góp phần thực hiện sự nghiệp xã hội hoá giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và GDĐĐ nói riêng. Các cuộc họp phụ huynh được tổ chức theo lớp do GVCN và ban liên lạc Hội phụ huynh dưới sự chỉ đạo của ban Giám hiệu nhà trường vào đầu năm học hoặc từng học kì. Các bậc phụ huynh cần nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, tạo sự thống nhất giữa nhà trường với gia đình. Giữ liên lạc thường xuyên, đều đặn mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình thông qua sổ liên lạc, phiếu đánh giá, điện thoại trực tiếp…để gia đình biết được kết quả học tập, rèn luyện và những ưu, nhược điểm của con em mình. Đối với những học sinh cá biệt, gia đình cần gặp trực tiếp nhà trường để tìm đúng nguyên nhân và có các biện pháp giáo dục phù hợp. * Về phía nhà trường: Xây dựng mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường và gia đình một cách trực tiếp và gián tiếp thông qua các hình thức hoạt động: Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I Ban Giám hiệu hoặc giáo viên chủ nhiệm mời cha mẹ học sinh đến trường trong trường hợp học sinh vi phạm nội quy, vi phạm đạo đức ở mức độ nghiêm trọng, cùng cha mẹ học sinh tìm những biện pháp thích hợp để giáo dục các em. Thông qua sổ liên lạc là phương tiện trao đổi thông tin hai chiều giữa gia đình và nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức từng tháng, từng đợt thi đua của các em, có nhận xét đánh giá toàn diện, có kiến nghị với gia đình về một số trường hợp cụ thể. Đặc biệt, đối với những học sinh cá biệt, thông qua sổ liên lạc, gia đình có trao đổi ý kiến lại với giáo viên chủ nhiệm để phối hợp giáo dục học sinh. (Từ tháng 2 năm 2006, nhà trường quy định học sinh nghỉ học phải có giấy xin phép do chính phụ huynh học sinh viết. Việc làm này có tác dụng ngăn chặn tình trạng học sinh xin nghỉ học để đi chơi). Nhà trường phối hợp với gia đình thông qua tổ chức Hội phụ huynh học sinh: Hội phụ huynh có vai trò to lớn trong việc liên kết với những tác động giáo dục của nhà trường với gia đình và xã hội thông qua việc tuyên truyền, động viên quần chúng nhân dân quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của nhà trường nói chung, của con em mình nói riêng. Mặt khác, Hội phụ huynh còn có vai trò tích cực cùng với GVCN giáo dục, cảm hóa những học sinh cá biệt. Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát và xóa bỏ các tụ điểm vui chơi không lành mạnh ở khu vực trường và cộng đồng nơi các em sinh sống. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động lao động và các hoạt động chính trị xã hội ở địa phương. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan tâm xây dựng gia đình văn hóa mới ở địa phương, xây dựng xã, thị trấn văn hóa. III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 1. Kết quả đạt được Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I Giáo dục đạo đức cho học sinh là việc làm thường xuyên và lâu dài. Việc nâng cao được chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện. Qua 5 năm nghiên cứu và nỗ lực thực hiện việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các biện pháp trên, tôi nhận thấy: - Học sinh đã có ý thức, tự giác hơn trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân. Những hành vi vi phạm giảm dần, nhất là những vi phạm nghiêm trọng như: trộm cắp, đánh nhau, vi phạm luật giao thông và các tệ nạn xã hội khác. - Tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức khá và tốt tăng dần qua từng năm học. Đặc biệt, học sinh có đạo đức trung bình và yếu giảm hẳn. - Nhà trường đã tạo được niềm tin với phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh. Từ đó, chất lượng giáo dục toàn diện cũng được nâng cao rõ rệt so với trước đây. Nhà trường đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2010, kết quả thi học sinh giỏi văn hóa liên tục xếp thứ 2 và 3 toàn tỉnh, trường được xếp vào tốp 200 trường có tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng cao trên toàn quốc. Bảng 4: Chất lượng giáo dục toàn diện trường THPT Quảng Xương I từ năm học 2005 – 2006 đến năm học 2010 - 2011 Năm học 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Tốt 40 46 48 51 54 55 Hạnh kiểm (%) Khá TB Yếu 42 15 3.0 40 11.2 2.8 37.9 12 2.1 37,3 10 1.7 38 6.5 1.5 40 4.0 1.0 Giỏi 3.2 3.5 3.0 3.6 4.0 4.3 Học tập (%) Khá TB Yếu 37 57.3 2.5 39 55.5 2.0 40.9 54.3 1.8 45.8 49 1.6 51.8 42.9 1.3 57 37.7 1.0 Kém Bảng 5: Chất lượng giáo dục toàn diện trường THPT Quảng Xương I Năm học 2005-2006 2006-2007 Xếp loại HS giỏi cấp Tỉ lệ tốt nghiệp Tỷ lệ đậu ĐH CĐ tỉnh (Thứ) 2 2 THPT (%) 100 100 (%) 47 48.5 Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2 2 3 2 100 100 100 100 53.5 56 58 60 (Dự kiến) 2. Một số kết luận Qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã giải quyết được các nhiệm vụ đã đặt ra và rút ra các kết luận sau: Đạo đức và giáo dục đạo đức có vị trí, vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, là cơ sở để xây dựng nguồn lực con người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Vì vậy, tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh là việc làm quan trọng, cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để nâng cao hiệu quả công tác này, Hiệu trưởng các nhà trường cần có các biện pháp chỉ đạo thích hợp, mang tính khả thi nhằm khai thác tối đa mọi nguồn lực đối với vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh. Thông qua các giải pháp trong công tác chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Quảng Xương I sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT trong giai đoạn hiện nay: 1. Nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục trong nhà trường 2. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 3. Xây dựng đội ngũ giáo viên 4. Đa dạng hoá các hoạt động ngoài giờ lờn lớp 5. Giáo dục đạo đức lồng ghép trong các môn học 6. Coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá và xử lí vi phạm của học sinh 7. Phối kết hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường 3. Đề xuất, kiến nghị 3. 1. Với Bộ Giáo dục - Đào tạo: Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I - Cần biên soạn, xuất bản nhiều sách, tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh về nội dung, biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với giai đoạn hiện nay. - Xây dựng kế hoạch thống nhất, phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội nhằm huy động các lực lượng giáo dục. - Có hướng dẫn cụ thể các tiêu chí đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh. - Đưa nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình học môn giáo dục công dân vì hiện nay tuy đã có nội dung tích hợp theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục -Đào tạo nhưng thực tế cho thấy hiệu quả chưa cao. 3.2. Với Sở Giáo dục - Đào tạo: - Có kế hoạch thường kỳ chỉ đạo công tác GDĐĐ học sinh. Phải đặt vị trí, vai trò GDĐĐ như các môn văn hóa khác. - Chỉ đạo điểm một số mô hình về công tác GDĐĐ cho học sinh, rút kinh nghiệm và phổ biến cho các trường khác học tập. - Tổ chức các buổi hội thảo về vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh. - Tổ chức các hội nghị báo cáo kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp để trao đổi, học hỏi. 3.3. Với các trường THPT: - Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động GDĐĐ, có quy chế, kế hoạch phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để GDĐĐ cho học sinh. - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động vui chơi, giải trí, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh tham gia và thường xuyên kiểm tra, đánh giá theo định kì công tác GDĐĐ học sinh. Từ đó, rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác này. - Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, kỉ luật, pháp luật, các hoạt động nhân đạo…cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa phong phú, đa dạng. 3.4. Với gia đình học sinh: - Tăng cường trách nhiệm đối với việc giáo dục đạo đức cho con em mình. Tham dự đầy đủ các cuộc họp hội phụ huynh học sinh do nhà trường tổ chức. Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I - Tăng cường mối liên hệ thường xuyên với nhà trường để nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện của con em, phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh. 3.5. Với xã hội: Xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh và phối hợp với nhà trường tạo ra phong trào xã hội hóa giáo dục, hỗ trợ nhà trường về kinh phí, phương tiện vật chất, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để GDĐĐ cho học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội trong giai đoạn hiện nay. Quảng Xương ngày 20 tháng 5 năm 2011 Người viết Chu Anh Tuấn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục - Đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, Nxb Giáo dục, 2001. Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I 2. Bộ Giáo dục - Đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. 3. Các Mác, Ăngghen, Lê Nin, Về giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987. 4. Đặng Quốc Bảo, Một số khái niệm quản lí giáo dục, Trường cán bộ quản lí giáo dục và đào tạo Hà Nội, 1998. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1991. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996. 7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. 8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. 9. Học viện Chính trị Quốc gia, Giáo trình đạo đức học, Nxb Chính trị quốc gia, 2000. 10. Hồ Chí Minh, Về vấn đề giáo dục, Nxb Giáo dục, 1997. 11. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, 2005. 12. Học viện Chính trị Quốc gia, Giáo trình đạo đức học, Nxb Thanh niên, 2008. 13. Hồ Chí Minh, Di chúc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007. 14. Mai Văn Bình, Một số vấn đề về thời đại và đạo đức, Nxb đại học Sư phạm Hà Nội, 1999. MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU.......................................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài...........................................................................................1 2. Mục đích của đề tài.......................................................................................2 Người thực hiện: Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương I
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan