Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Skkn một số biện pháp giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thpt trong tiết sinh h...

Tài liệu Skkn một số biện pháp giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thpt trong tiết sinh hoạt dưới cờ và phát thanh giữa giờ (2)

.DOC
29
369
97

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Mã số: ................................ (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Người thực hiện: Từ Ngọc Long Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: .............................  - Lĩnh vực khác: .......................................................  Có đính kèm:  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh Năm học: 2016 - 2017  Hiện vật khác SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC _________________________ I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Từ Ngọc Long 2. Ngày tháng năm sinh: 04/7/1964 3. Nam, nữ: nam 4. Địa chỉ: 39/9C tổ 8, khu Phước Hải, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 5. Điện thoại: 0918651351 6. Fax: không (CQ): 0613848725 (NR): 0613845092 E-mail: [email protected] 7. Chức vụ: Hiệu trưởng 8. Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất: Cao học Quản lý Giáo dục. - Năm nhận bằng: 2010. - Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Giáo dục. III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC: - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Quản lý. - Số năm có kinh nghiệm: 20 năm. - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: 1) Giải bài toán sự đồng biến, nghịch biến của hàm số; 2) Dùng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình; 3) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của trường THPT Phước Thiền cho học sinh trong 02 năm 2012 và 2013; 4) Hiệu trưởng phối hợp với Đoàn thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ở trường THPT Phước Thiền; 5) Những giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. I . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Theo Nghị quyết Đại hội IX (nhiệm kỳ 2015-2020) của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai: “Hoạt động giáo dục và đào tạo có bước chuyển biến, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội và đào tạo nhân lực. Quy mô mạng lưới trường lớp phát triển. Chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện được nâng lên. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo bổ sung, đào tạo lại bồi dưỡng đạt chuẩn và nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ..., duy trì kết quả học sinh phổ thông hoàn thành chương trình, tốt nghiệp các cấp học với tỷ lệ cao; tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng tăng; giữ vững ổn định thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia”. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, còn có những hạn chế, đúng như Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (Nhiệm kỳ 2015-2016 đã chỉ rõ: Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh thiếu niên và tình trạng bất bình đẳng trong gia đình, bạo lực gia đình còn xảy ra. Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành TW (khoá X) khi đánh giá về những hạn chế của giáo dục-đào tạo, cũng đã chỉ rõ: “Trong sự nghiệp giáo dục toàn diện, dạy làm người, dạy nghề là yếu kém nhất; giáo dục về lý tưởng sống, phẩm chất đạo đức yếu, học sinh thiếu hiểu biết về truyền thống văn hoá, lịch sử của dân tộc, của đảng, về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân....”, “...đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên có nhiều biểu hiện rất đáng lo ngại, những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục-đào tạo còn nhiều,...” Từ thực tế, các nhà hoạt động giáo dục cũng nhận ra rằng: theo quy luật chung, học sinh và trẻ em luôn luôn có sự phân hóa phức tạp về mức độ tri thức, phẩm chất đạo đức, về thể chất và các phẩm chất khác do rất nhiều nguyên nhân khác nhau của quá trình tiếp thu giáo dục và tự giáo dục của mỗi con người. Trong sự phân hóa đó, có một bộ phận tiến bộ học vượt lên hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng có một tỉ lệ rơi vào tình trạng chậm phát triển trí tuệ, thậm chí tụt hậu khá xa về mặt nhân cách mà nếu như nhà trường không quan tâm giúp đỡ kịp thời rất dễ rơi vào tình trạng suy thoái về nhân cách dẫn đến tình trạng phạm tội. Những vụ việc vi phạm luật pháp, đạo đức liên quan đến con cái, học sinh, trẻ em,... mà các phương tiện thông đại chúng đã phản ánh trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Số học sinh có khả năng vượt trội được chúng ta thường xuyên quan tâm với các lớp chọn, trường chuyên, nhưng bộ phận học sinh chậm tiến bộ đang được nhà trường giáo dục với nhiều hình thức khác nhau chưa thật sự có hiệu quả. Bên cạnh đó, sự hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần làm nền kinh tế đất nước ta phát triển, làm cho phong cách người Việt Nam năng động và cởi mở hơn, nhưng cũng đã mang vào nước ta những văn hóa phẩm đồi trụy, phản nhân văn, gieo rắc lối sống tự do buông thả, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Lối sống một bộ phận thanh thiếu niên từ đó có những biểu hiện đáng lo ngại, phản cảm đi ngược lại với truyền thống gia đình, xã hội và nhà trường mà ngành giáo dục chúng ta cần phải quan tâm, suy nghĩ. Các trường THPT ở tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua có nhiều thành tích tốt trong việc dạy và học, nhưng do nhiều nguyên nhân, việc quản lý công tác giáo dục học sinh chưa ngoan, yếu kém, chậm phát triển ở các trường chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều hạn chế cần được nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm để tìm ra những giải pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu”. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lý luận. Đối với nước ta, nền kinh tế thị trường làm cho đất nước phát triển mạnh mẽ cũng đã kéo theo những vấn đề lệch chuẩn lớn đối với nhiều học sinh, chính nền kinh tế thị trường là một trong những nguyên nhân cơ bản đã làm tình trạng xuống cấp về đạo đức trầm trọng trong một bộ phận học sinh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Không có gì sung sướng, vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Người còn chỉ rõ “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, mà do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố”. Điều 27 của Luật Giáo dục 2005 quy định mục tiêu của giáo dục phổ thông là “Giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng tự động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tính cách và trách nhiệm công dân…”. Ngoài ra lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông có những đặc điểm phát triển về thể chất, phát triển tâm lý, điều kiện sống và hoạt động có những đặc diểm riêng biệt. Ở lứa tuổi đầu thanh niên, các em vẫn còn dễ bị kích thích và sự biểu hiện của nó giống ở tuổi thiếu niên. Trong lứa tuổi này của các em khả năng tự kiểm soát, tự điều chỉnh xúc cảm và hành vi được hình thành. Một số thanh niên nếu chưa được giáo dục đầy đủ về thế giới quan sẽ chịu ảnh hưởng của những tư tưởng bảo thủ, lạc hậu như ngang bướng, coi thường mọi người, coi khinh lao động chân tay, ý thức, kỷ luật kém, thích có cuộc sống xa hoa hưởng thụ hoặc sống tu động. Sự nhạy cảm với những ấn tượng mới của đời sống và tính cởi mở được biểu hiện ở chỗ các em bắt đầu có những rung động sâu sắc đối với các quan hệ qua lại trong gia đình, trong sinh hoạt, trong nhà trường. 2. Cơ sở thực tiễn. Đặc điểm của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu trong các năm qua là tuyển sinh đầu cấp dưới dạng xét tuyển là căn cứ vào kết quả xếp loại hai mặt: học lực và hạnh kiểm của cấp trung học cơ sở. Nên đa số học sinh vào học tại trường là học sinh có học lực trung bình và tất nhiên có nhiều học sinh chưa ngoan, chưa tốt. Trong những năm học gần đây, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã có những cố gắng trong công tác giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức học sinh nói riêng. Lãnh đạo nhà trường đã giáo dục nâng cao một bước nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức và học sinh về tầm quan trọng của đạo đức, bước đầu lập kế hoạch, triễn khai, tổ chức thực hiện kế hoạch, phối hợp với các lực lượng ngoài nhà trường để thực hiện công tác giáo dục đạo đức học sinh, do đó, tình hình đạo đức học sinh tuy có sa sút nhưng bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận học sinh thiếu ý thức rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, thiếu động cơ học tập, thường xuyên vi phạm nội quy trường lớp, vi phạm pháp luật, khó giáo dục trong nhà trường. Có những hạn chế trên là do những nguyên nhân sau đây: - Nguyên nhân cơ bản là do bởi mặt trái của cơ chế thị trường, thiếu sự quan tâm của gia đình, công tác giáo dục đạo đức học sinh cũng như công tác quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan, chậm tiến còn nhiều hạn chế bất cập. Thực trạng yếu kém này đòi hỏi lãnh đạo nhà trường phải nghiên cứu đề ra các giải pháp quản lý hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, hạn chế học sinh chưa ngoan ở nhà trường. - Lãnh đạo nhà trường mà đứng đầu là Hiệu trưởng còn có những hạn chế trong việc lập kế hoạch và cùng nhau phối hợp: kế hoạch còn chung chung, chưa có sự phối hợp và quản lý các hình thức giáo dục, còn giao khoán công việc giáo dục cho Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm...chưa phối hợp tốt giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong việc giáo dục những học sinh chưa ngoan. - Chưa có những kế hoạch cụ thể, phù hợp trong việc vừa dạy chữ, vừa dạy người, giáo dục lý tưởng sống, rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống một cách hiệu quả nhất. - Nhận thức của một số giáo viên, đoàn thanh niên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm về việc giáo dục học sinh chưa ngoan còn hạn chế. Một số giáo viên chưa có cái nhìn đúng đắn về học sinh chưa ngoan, thường né tránh, có ác cảm và còn những khoảng cách khó gần với những em chưa ngoan này. Nhận thức được tình hình thực tế trên từ năm 2015 trở đi, Hiệu trưởng nhà trường quyết định phải có những giải pháp, những cách làm cải tiến hơn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục những học sinh chưa ngoan trong nhà trường góp phần đưa chất lượng giáo dục toàn diện học sinh ngày càng cao đáp ứng lòng mong đợi của lãnh đạo huyện nói riêng và nhân dân huyện Long Thành nói chung. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 1. Nâng cao năng lực nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức nhà trường. Năng lực nhận thức về giáo dục đạo đức học sinh nói chung và quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan nói riêng có vai trò rất quan trọng, là sự khởi đầu cho những hoạt động đạt hiệu quả cao trong công tác này. Thời gian qua, nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về quản lý học sinh chưa ngoan có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, Hiệu trưởng đã có những giả pháp nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm, nhiệt quyết của giáo viên và các cá nhân có liên quan, giúp họ vươn lên tổ chức thực hiện tốt công tác này. Nội dung và hình thức cơ bản nhằm nâng cao năng lực nhận thức về công tác quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan là: - Triển khai các văn bản của cấp trên (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo...) một cách đầy đủ, kịp thời, cụ thể sao cho trong toàn thể công chức, viên chức quán triệt một cách sâu sắc, khắc phục triển khai qua loa, chiếu lệ. - Tổ chức các hội thảo chuyên đề về giáo dục học sinh chưa ngoan và phương pháp, cách thức quản lý theo định kỳ, nhưng phải ít nhất hai lần trong một năm học. Hiệu trưởng đã có kế hoạch chu đáo về thời gian, nội dung, phân công nhân sự để viết tham luận; có hệ thống câu hỏi gợi mở để cùng bàn bạc, tranh luận, chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài chính….Mời các lực lượng ngoài nhà trường như chính quyền địa phương, công an, các cơ quan, đoàn thể có liên quan tham dự. Nội dung, chuyên đề hội thảo nhằm giải quyết những vấn đề yếu kém, bức xúc về những vi phạm của học sinh chưa ngoan, khó dạy ở nhà trường, đồng thời làm sáng tỏ vai trò, vị trí của các lực lượng và sự phối hợp giữa các lực lượng với nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Các buổi hội thảo đã có kết luận thống nhất về nội dung, đề ra cho được các hình thức, giải pháp thích hợp để giáo dục và quản lý học sinh chưa ngoan. - Nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp giáo dục học sinh chưa ngoan. Có tri thức về lý luận, về công tác quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan là giai đoạn đầu, là điều kiện cần thiết cho sự thành công của công tác này. Tiếp theo, cần phải có kỹ năng, phương pháp truyền thụ, giáo dục, quản lý học sinh chưa ngoan. - Theo định kỳ, nhà trường đã tổ chức hội nghị trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giáo dục và quản lý học sinh chưa ngoan cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên, nhân viên. Chọn một vài giáo viên đạt kết quả cao trong giáo dục học sinh chưa ngoan lớp mình để trình bày kinh nghiệm, các cá nhân, bộ phận khác cũng tọa đàm, trao đổi, học tập lẫn nhau. - Hàng năm, nhà trường có kế hoạch tổ chức tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm ở những đơn vị trong địa bàn tỉnh có thành tích khá tốt trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan. 2. Kế hoạch hóa công tác giáo dục học sinh chưa ngoan Muốn đạt hiệu quả cao trong quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan, ngoài yêu cầu nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức, Hiệu trưởng đã lập kế hoạch riêng cho đội ngũ trong công tác quản lý và giáo dục học sinh chưa ngoan bên cạnh kế hoạch nhà trường và kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh. Kế hoạch dựa trên số liệu thực tiễn học sinh khó giáo dục, chưa ngoan hàng năm của mỗi lớp, trên cơ sở nội dung giáo dục đạo đức trong chương trìnhgiáo dục công dân, chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, chương trình hướng nghiệp, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông … Hiệu trưởng đã có cái nhìn toàn diện, sâu sắc những vấn đề cơ bản của giáo dục học sinh chưa ngoan để lập kế hoạch phù hợp với trường, với địa phương và có tính khả thi cao. Muốn có kế hoạch quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan một cách hiệu quả, Hiệu trưởng đã nắm vững thực trạng công tác nầy của nhà trường cũng như các yếu tố chi phối đến việc điều chỉnh nhân cách của các em vi phạm. Cụ thể, Hiệu trưởng nắm đặc điểm của địa phương nhà trường cũng như địa phương học sinh cư trú, đặc điểm và tình hình cơ sở vật chất của nhà trường, đặc điểm của lực lượng giáo viên, nhân viên nhà trường, mặt mạnh và yếu của giáo viên, nhân viên, chất lượng dạy và học, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. Phần lớn học sinh của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu xuất phát là những học sinh có học lực trung bình ở bậc học trung học cơ sở (do trường xét tuyển chọn những học sinh không đỗ được vào trường THPT Long Thành), tuy nhiên đa phần các em chăm ngoan, lễ phép, cố gắng học tập và rèn luyện tác phong đạo đức. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh (khoảng 10%) do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan nên thiếu động cơ học tập, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trong rèn luyện tác phong đạo đức, thường xuyên vi phạm nội qui nhà trường như trốn học, cúp tiết, đánh nhau, vô lễ với người lớn… Do đó, Hiệu trưởng nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia sinh hoạt tập thể bổ ích, giao lưu trong môi trường sư phạm thật sự lành mạnh… nhằm từng bước chuyển hóa các em, hình thành đức tính, phẩm chất cần thiết theo định hướng chương trình giáo dục THPT và những hành vi chuẩn mực xã hội. Kế hoạch giáo dục học sinh cá biệt đã đạt được các yêu cầu sau: xác định mục tiêu, nội dung, các biện pháp, các hình thức tổ chức giáo dục, lực lượng tham gia và sự phối hợp của các lực lượng, dự trù cơ sở vật chất, tài chính, tài liệu, thời gian, không gian,... Sau khi soạn xong kế hoạch, Hiệu trưởng tranh thủ sự góp ý của hội đồng sư phạm nhà trường để các thành viên, các bộ phận thảo luận, bàn bạc dân chủ và đi đến thống nhất, phát huy sức mạnh của tập thể để giáo dục học sinh chưa ngoan. Một số nội dung và hình thức thực hiện kế hoạch giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu: Tháng Gợi ý về nội dung và hình thức thực hiện - Ban Giám hiệu liên hệ các trường THCS trong và ngoài huyện có học sinh được tuyển vào lớp 10 để nắm được thực trạng học sinh khó giáo dục, chưa ngoan. 8 - Bàn giao công tác chủ nhiệm các khối 10, 11, 12 giữa giáo viên chủ nhiệm cũ và mới, nắm số liệu thực tế học sinh chưa ngoan ở các lớp. - Tìm hiểu địa chỉ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa ngoan. 9 - Giáo viên chủ nhiệm ổn định tổ chức lớp, điều tra hoàn cảnh gia đình học sinh chưa ngoan để nắm được hoàn cảnh, môi trường sống, sở thích các em. - Tổ chức cho toàn thể học sinh học tập về nội qui trường, lớp, nhiệm vụ học sinh THPT, Điều lệ trường phổ thông, Luật giáo dục (sinh hoạt dưới cờ, tiết chủ nhiệm, thảo luận ở lớp, tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp). - Động viên học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống nhà trường, huyện... - Tổ chức chuyên đề cho giáo viên, nhân viên nhà trường về nguyên tắc ứng xử sư phạm. 10 - Giáo viên chủ nhiệm báo cáo lãnh đạo trường về diễn biến hành vi của các em học sinh chưa ngoan. - Đoàn thanh niên tổ chức hội thảo dành cho học sinh chưa ngoan về nội qui nhà trường (trao đổi, thảo luận, thống nhất hành vi ứng xử). - Khen thưởng học sinh thuộc đối tượng chưa ngoan có kết quả học tập tốt và tiến bộ, phê bình nhắc nhở những học sinh chưa thay đổi tốt hành vi (trong lớp, dưới cờ). - Mời cha mẹ học sinh thuộc đối tượng chưa tiến bộ về học tập và đạo đức để trao đổi, tìm biện pháp giáo dục. 11 - Ban giám hiệu mời toàn thể cha mẹ học sinh thuộc đối tượng chưa tiến bộ báo cáo tình hình và đưa ra biện pháp giáo dục thích hợp (có mời lực lượng phối hợp như Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ban khuyến học…) - Giáo viên chủ nhiệm có biện pháp giúp các em thuộc đối tượng tham gia văn nghệ, các trò chơi thi đấu chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, tổ chức câu lạc bộ về truyền thống “Tôn sư, trọng đạo”, văn nghệ, cắm hoa.. và từ sự kiện nầy khen thưởng động viên các em. - Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có biện pháp bồi dưỡng văn hóa giúp các em thi học kỳ I có kết quả tốt. 12 - Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình học tập và đạo đức của học sinh chưa ngoan cho Ban giám hiệu. Đưa danh sách học sinh phát sinh (nếu có). - Khen thưởng cuối học kỳ các em có thành tích tốt trong học kỳ I, nêu gương những học sinh chưa tiến bộ. - Mở chuyên đề hội thảo “Giải quyết các vấn đề học sinh vi phạm trong tiết dạy và quản lý tốt tiết học”. - Giáo viên chủ nhiệm mời cha mẹ của học sinh chưa tiến bộ để trao 01, 02 đổi giúp các em tiến bộ. - Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh thảo luận về tình hình thi đua của lớp, về những tiến bộ và những hành vi vi phạm nội qui trường, lớp và tự đưa ra hướng khắc phục - Tuyên dương kết nạp vào Đoàn thanh niên những học sinh tiến bộ rõ rệt về học tập và hành vi ứng xử trong trường lớp. 3 4 5 - Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử để giáo dục truyền thống địa phương (đặc biệt chỉ dành riêng cho học sinh chưa ngoan) - Giáo viên chủ nhiệm báo cáo định kỳ về tình hình học sinh chưa ngoan của lớp và đề nghị hướng giúp đỡ của Lãnh đạo trường - Tổng kết khen thưởng giáo viên học sinh có thành tích tốt trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan (báo cáo kinh nghiệm, nêu gương điển hình…). - Lập danh sách học sinh chưa tiến bộ, bàn giao Đoàn thanh niên giáo dục trong hè. 6+7 - Bồi dưỡng học sinh chưa ngoan về văn hóa, tổ chức sinh hoạt tập thể, tham quan cho các em thuộc đối tượng chưa ngoan. Ngoài các nội dung như trên, trong quá trình thực hiện giáo dục học sinh chưa ngoan, nhà trường còn bổ sung thêm một số nội dung có ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện nhân cách của các em như giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, giới và bình đẳng giới, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục phòng chống thiên tai, khả năng ứng xử, kỹ năng sống… Định kỳ, nhà trường còn quan tâm đến các hình thức sinh hoạt tập thể nhẹ nhàng, phù hợp: các trò chơi dân gian, tham quan, dã ngoại, tặng sách cho thư viện…. Tất cả những buổi sinh hoạt tập thể nầy, nhà trường đã lưu ý và quan tâm đặc biệt đến học sinh cá biệt để động viên, khen thưởng, khuyến khích, từ đó từng bước giúp các em điều chỉnh nhân cách phù hợp với các chuẩn mực của xã hội mới. Trên cơ sở kế hoạch giáo dục học sinh chưa ngoan, Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên) lập kế hoạch giáo dục học sinh chưa ngoan của riêng bộ phận, cá nhân của mình chu đáo, khoa học và có tính khả thi, lên kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt. Căn cứ kế hoạch năm của trường, các bộ phận, cá nhân lập kế hoạch tháng, tuần một cách thường xuyên. Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc xây dựng kế hoạch và tiến trình thực hiện thường xuyên của các lực lượng nầy. 3. Chỉ đạo công tác giáo dục học sinh chưa ngoan thông qua giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổ chức Đoàn thanh niên là ba lực lượng đông đảo, giữ vai trò quyết định sự thành công trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan. Do đó, Hiệu trưởng đã lưu tâm chỉ đạo công tác giáo dục thông qua các bộ phận nầy nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của họ để thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ trong nhà trường. Đồng thời thông qua ba bộ phận nầy, Hiệu trưởng sẽ nắm bắt được thông tin kịp thời để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chấn chỉnh những khuyết điểm, lệch lạc, phát huy những ưu điểm của các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổ bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh chưa ngoan. Lực lượng các vai trò hàng đầu trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan chính là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Họ là người thay mặt hiệu trưởng quản lý, giáo dục toàn diện học sinh ở từng đơn vị lớp, là cố vấn tối cao, là linh hồn của lớp. Do đó, hiệu trưởng đã xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thật chu đáo. Tiêu chí để chọn giáo viên chủ nhiệm là năng lực chuyên môn tốt, nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có năng lực tổ chức và điều hành, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có nhân cách tốt được đồng nghiệp và học sinh quí trọng, có sức thu hút, lôi cuốn học sinh, có kỹ năng tốt trong việc tác động vào tâm lý, tình cảm của học sinh để mang lại hiệu quả giáo dục cao. Trước hết, hiệu trưởng đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm nắm được cụ thể số lượng học sinh chưa ngoan của lớp mình, hiểu rõ được hoàn cảnh, nắm được đặc điểm tâm sinh lý của từng em. Từ đó, căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường, soạn kế hoạch giáo dục học sinh chưa ngoan của lớp mình phụ trách, giáo viên chủ nhiệm bám sát kế hoạch của nhà trường cũng như kế hoạch của lớp, báo cáo cụ thể cho lãnh đạo nhà trường trong các buổi họp giao ban hàng tuần để kịp thời chấn chỉnh những mặt yếu, phát huy những mặt mạnh, rút ra được những kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Hiệu trưởng đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu học sinh về tâm sinh lý, về tất cả mối quan hệ của học sinh chưa ngoan để có những tác động hiệu quả. Thành công trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan chính là hiểu được các em, những suy nghĩ, rung cảm, động cơ và hành vi cũng như tất cả mối quan hệ của các em. Việc nghiên cứu nầy giáo viên chủ nhiệm phải tiến hành thường xuyên, đồng thời với sự phối hợp giúp đỡ của giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh, Đoàn thanh niên. Định kỳ, Hiệu trưởng tổ chức tập huấn, hội thảo cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm về những nguyên tắc ứng xử sư phạm, nguyên tắc giáo dục về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp và kỹ năng chủ nhiệm với các nội dung sau: xây dựng tập thể lớp đoàn kết thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, pháp luật, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập, các hoạt động lao động và hướng nghiệp, các hoạt động giáo dục thể chất, thẩm mỹ… Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các lực lượng trong nhà trường theo cơ chế kế hoạch đã được xây dựng để cùng nhau theo dõi, uốn nắn hành vi của các em. Đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời những học sinh có tiến bộ. Thống nhất các biện pháp giáo dục, đánh giá xếp loại đạo đức các em một cách công bằng không cảm tính. Giáo viên chủ nhiệm đã thường xuyên quan hệ, trao đổi với giáo viên bộ môn về tình hình học tập hoặc những thông tin phản ánh từ sổ đầu bài. Những dấu hiệu bất thường của học sinh chưa ngoan, những biểu hiện sa sút về học tập, rèn luyện đạo đức cần phải được nắm bắt kịp thời thông qua giáo viên bộ môn hàng ngày lên lớp.Cũng thông qua giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm cũng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em về học tập và ngược lại, giáo viên chủ nhiệm cũng đề đạt những kiến nghị hợp lý của các em đến giáo viên bộ môn về nội dung giảng dạy, phương pháp truyền thụ để các em tiếp thu dễ dàng hơn, hứng thú hơn. Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn thanh niên để xây dựng phong trào tự quản trong lớp học, kết hợp giáo dục cho các em về lý tưởng, về ước mơ hoài bảo, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, về ý thức tự vươn lên của cá nhân trong tập thể lớp thông qua những buổi sinh hoạt Đoàn, giao lưu, dã ngoại, cắm trại, văn nghệ. Hiệu tưởng còn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với lực lượng quản sinh nhà trường nắm thêm những thông tin như: số lần nghỉ học, những vi phạm về trể tiết, trốn học... từ đó kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh nhất là những học sinh chưa ngoan. Ngoài ra, Hiệu trưởng đã chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẻ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan. Nắm rõ các số điện thoại của gia đình các em để liên hệ ngay khi cần thiết. Ban đại diện cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh đã nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện của con em chưa ngoan của mình để theo dõi và nhắc nhở. Ngược lại, cha mẹ học sinh có nhiệm vụ phản ánh tình hình sinh hoạt, học tập, rèn luyện của con em mình cho giáo viên chủ nhiệm. Trên cơ sở phối hợp đó, giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh cùng bàn bạc thống nhất các nội dung, yêu cầu giáo dục và giao nhiệm vụ cho các em tự rèn luyện. Giáo viên bộ môn là lực lượng đông đảo, hàng ngày lên lớp giảng dạy học sinh, là lực lượng góp phần đắc lực cho nhà trường trong việc vừa “dạy chữ”vừa “dạy người” cao quí của mình. Những biểu hiện hành vi vi phạm của học sinh chưa ngoan trong giờ dạy thường xuyên xảy ra, nhưng giáo viên bộ môn không quan tâm uốn nắn, cá biệt có một số giáo viên dùng uy quyền để phạt quỳ, phạt đứng, hoặc đuổi ra khỏi lớp mà không chỉ ra cái đúng, cái sai cho các em sửa chữa. Do đó, Hiệu trưởng đã chỉ đạo các tổ bộ môn phải thực hiện kế hoạch giáo dục học sinh chưa ngoan và thường xuyên theo dõi nhắc nhở giáo viên thuộc tổ mình. Mỗi bộ môn đều có đặc trưng, có thế mạnh riêng trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh. Tổ bộ môn đã yêu cầu giáo viên bộ môn tùy theo dặc điểm tâm sinh lý của các em mà có cách giáo dục đạo đức các em trong các tiết dạy sao cho phù hợp, khoa học, tự nhiên, tránh gượng ép, máy móc mà phải vận dụng một cách lôgic, linh hoạt để tác động vào tâm tư, tình cảm, khơi dậy ở các em những giá trị đạo đức trong sáng, tạo cho các em sự hưng phấn, thoải mái học tập, rèn luyện đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, Hiệu trưởng đã chỉ đạo việc phát huy ưu thế của các môn khoa học xã hội như Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp trong việc giáo dục đạo đức các em, hình thành nhân cách cao đẹp cho học sinh. Nội dung giáo dục đạo đức của các bộ môn được cụ thể trong từng tiết, từng bài theo nội dung bài học. Hiệu trưởng đã chỉ đạo cho các tổ bộ môn xem nội dung giáo dục đạo đức học sinh qua từng bài dạy là tiêu chí, đánh giá, xếp loại một tiết dạy thành công hay không. Hiệu trưởng chỉ rõ cho tập thể sư phạm thấy rằng một tiết dạy trên lớp không chỉ đơn thuần là truyền thụ tri thức khoa học cho học sinh mà còn là giáo dục cho các em những hành vi, cử chỉ, tình cảm, cách suy nghĩ, cách sống một cách đúng đắn. Hiệu trưởng còn chỉ đạo cho các tổ bộ môn tổ chức thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm trong vấn đề giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết dạy. Qua đó, các tổ có thể nhân rộng kinh nghiệm thành công trong từng bộ môn, từng tổ và cả trường về giáo dục đạo đức học sinh thông qua môn học. Hiệu trưởng đã quản lý chặt chẻ, thường xuyên nề nếp giảng dạy, giáo dục của giáo viên gắn liền với nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh theo kế hoạch của nhà trường. Hiệu trưởng yêu cầu tất cả giáo viên bộ môn phải quản lý chặt chẽ nề nếp, giờ giấc, tinh thần và thái độ học tập của học sinh, nhất là các em chưa ngoan, trong từng tiết dạy giáo viên bộ môn phải chịu trách nhiệm về mọi hiện tượng xãy ra trong tiết dạy của mình. Mọi diễn biến, biểu hiện của học sinh trong tiết dạy cần phải được ghi cụ thể, đầy đủ vào sổ đầu bài để làm cơ sở cho các lực lượng khác cùng phối hợp giáo dục học sinh. Đoàn thanh niên là tổ chức trong nhà trường mà chức năng quan trọng nhất là giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Ở trong trường, với lứa tuổi các em thì công tác đoàn trực tiếp ảnh hưởng nhiều đến các em trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Vai trò của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan vì thế không kém phần quan trọng. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên giúp nhà trường quản lý, giáo dục đạo đức, nề nếp, lối sống cho học sinh, đưa học sinh tham gia vào các hoạt động xã hội. Bên cạnh kế hoạch của Bí thư Đoàn thanh niên về nhiệm vụ, mục tiêu, chức năng và công việc cụ thể hàng tuần, tháng, năm, Bí thư Đoàn thanh niên cũng cần phải có kế hoạch cụ thể trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh nói chung và học sinh chưa ngoan nói riêng, Bí thư Đoàn thanh niên thông qua kế hoạch chuyên môn của nhà trường, chủ động tổ chức những hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn như: 2/9, 20/11, 09/01, 26/3, 30/4, 19/5,… dưới nhiều hình thức phong phú trên qui mô toàn trường mang tính giáo dục cao như cắm trại, mít tinh, văn nghệ, thi cắm hoa, nấu ăn, báo tường, sáng tạo khoa học kỹ thuật... qua đó phát hiện học sinh chưa ngoan có những tài năng riêng để động viên, khen thưởng dần giúp các em hòa đồng tập thể. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên đã tổ chức những hoạt động xã hội như quyên góp giúp học sinh nghèo, quyên góp giúp đồng bào bị thiên tai, đóng góp xây dựng nhà tình thương, thăm hỏi người già yếu, neo đơn, thăm hỏi gia đình liệt sĩ, giúp đỡ người khuyết tật để qua đó giáo dục các em lòng biết ơn, lòng nhân ái và hình thành ở các em ý thức cộng đồng trong cuộc sống. Lứa tuổi học sinh trung học phổ thông rất dễ nhạy cảm và thể hiện rất mạnh mẽ khi tham gia bất cứ hoạt động nào: học tập, vui chơi, lao động giải trí. Bí thư Đoàn thanh niên đã thực hiện tốt việc phối hợp, lôi kéo các em vào các hoạt động mang tính tập thể bổ ích, tránh xa các tệ nạn bên ngoài nhà trường, như tổ chứccác trò chơi dân gian, tổ chức diễn đàn cho học sinh phát biểu về các hoạt động của trường, tư vấn cho học sinh những vấn đề nhạy cảm với lứa tuổi… những hoạt động nầy không mang tính áp đặt, để các em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng qua đó định hướng được hành vi của các em, giúp các em điều chỉnh những hành vi chưa đúng, sai trái và tự giác sửa đổi. Ngoài ra, Hiệu trưởng đã thường xuyên nhắc nhở, động viên đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn thanh niên, nhân viên, quản sinh nhà trường không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức tác phong để là những tấm gương cho học sinh noi theo. Nhân cách người thầy là phương tiện sư phạm cực kỳ quan trọng để giáo dục các em. Thực tiễn cho thấy, những thầy cô có đạo đức cao thượng, yêu mến, tôn trọng, hết lòng vì học sinh, có tri thức sâu rộng luôn được các em xem là “thần tượng”, là khuôn mẫu để phấn đấu trên con đường học tập và rèn luyện trong tương lai. Song song với quá trình chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt kế hoạch giáo dục học sinh chưa ngoan là kiểm tra của Hiệu trưởng đối với các bộ phận nầy. Công tác kiểm tra bao gồm kiểm tra việc lập kế hoạch, việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch, việc phối hợp để thực hiện kế hoạch, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, kiểm tra nề nếp, kỷ cương trong soạn giảng, lên lớp, kiểm tra nề nếp sinh hoạt, tinh thần, thái độ học tập của đối tượng học sinh cũng như học sinh chưa ngoan, tổ chức các biện pháp để nghe báo cáo kết quả công tác, các mặt làm được cần phát huy, các mặt yếu cần khắc phục. Qua đó, Hiệu trưởng sẽ nắm được thông tin cần thiết để chấn chỉnh, bổ sung kế hoạch giáo dục học sinh chưa ngoan một cách kịp thời, đầy đủ đáp ứng được những phát sinh từ thực tiễn hoạt động. Đồng thời, qua kiểm tra, Hiệu trưởng kịp thời khen thưởng, động viên các bộ phận, các cá nhân có thành tích tốt trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan, phê bình, nhắc nhở các bộ phận, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác nầy. 4. Xây dựng và phát huy vai trò tự quản của học sinh trong các hoạt động giáo dục tập thể Xây dựng và phát huy vai trò tự quản của học sinh trong tất cả các hoạt động là yếu tố quan trọng nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của các em, phù hợp với quy trình giáo dục hiện nay. Đây là công việc rất khó khăn, vất vả, đòi hỏi có sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên một cách liên tục và thường xuyên… khi các em đã hình thành thói quen tự quản, các em sẽ tự chủ trong các hoạt động, từ xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện đến triển khai, tổ chức thực hiện. Các em sẽ tự kiểm tra, đôn đốc, động viên lẫn nhau để hạn chế những hành vi sai phạm trong lớp, phấn đấu xây dựng tập thể vươn lên mọi mặt. Đây là yếu tố quan trọng giúp các em tự rèn luyện năng lực tổ chức thực hiện, kỹ năng ứng xử trong cuộc sống, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục ở học sinh, là cơ sở giúp các em tự học, tự rèn luyện, giúp đỡ lẫn nhau. Công việc đầu tiên ở mỗi năm học là giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn học sinh công tác tổ chức lớp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức từ lớp trưởng, lớp phó đến các tổ trưởng... trong từng chi đoàn lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã giúp các em lập kế hoạch hoạt động của lớp, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu, các tiêu chuẩn thi đua, xây dựng các biểu mẫu, sổ sách theo dõi các hoạt động của lớp, hướng dẫn tổ chức các đại hội, các cuộc họp, các buổi sinh hoạt tập thể, lập báo cáo, theo dõi nề nếp trật tự lớp, phương cách tổ chức các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi lao động, vui chơi giải trí, tham gia thể dục thể thao, văn nghệ của trường… Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với Đoàn thanh niên giúp các em thảo luận về nội qui trường lớp đầu năm và bồi dưỡng các em phương pháp tự đánh giá, nhận xét, phê bình, tuyên dương những hoạt động của lớp. Trên cơ sở đó, tập thể lớp tự suy nghĩ, rút ra những bài học kinh nghiệm, mặt mạnh, mặt yếu của lớp để phấn đấu. Trong quá trình hoạt động tự quản, thầy cô giáo không được làm thay mà phải đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn, tổ chức, gợi mở… cho các em thực hiện. Qua đó, từng bước hình thành ở các em thói quen chủ động, tích cực, độc lập tự quản và độc lập giải quyết các vấn đề, các phong trào của lớp. Trong quá trình hoạt động tự quản, giáo viên chủ nhiệm đã lưu ý và phát hiện các cá nhân có vai trò “thủ lĩnh” của lớp, bồi dưỡng các em nầy có khả năng chỉ huy, điều chỉnh lớp theo định hướng, ý đồ của giáo viên chủ nhiệm. Những em nầy có ảnh hưởng rất lớn trong việc tác động đến các học sinh chưa ngoan của lớp bởi năng lực và khả năng lôi cuốn tất cả các thành viên vào các phong trào hoạt động tập thể. Đồng thời, với sức mạnh tập thể, các em “thủ lĩnh” sẽ chống lại những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nội qui trường lớp, từng bước đưa các cá nhân chậm tiến bộ nầy hòa nhập vào các hoạt động tích cực của lớp, làm cho lớp trở thành khối đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động. Hoạt động tự quản của học sinh rất đa dạng, phong phú gồm các hoạt động tự quản về nề nếp học tập, sinh hoạt tập thể, vui chơi giải trí, tham gia các phong trào thi đua của nhà trường, tự kiểm tra và dánh giá mọi hoạt động của lớp hàng tháng, hàng tuần, tổ chức các hội thảo, thảo luận của lớp, tham gia các hoạt động lao động, học tập nhóm ở trường hay ở gia đình… trong tất cả các hoạt động nầy, giáo viên chủ nhiệm định hướng cho các em bàn bạc nội dung, cách thực hiện, phương pháp sao cho hợp với tình hình đặc điểm lớp mình, giúp các em tự quyết định những vấn đề liên quan đến tập thể lớp, tránh sự chủ quan áp đặt của người lớn không phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lý các em. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn thanh niên giúp các em tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của trường, lớp. Các hoạt động giáo dục phải được kết hợp với các hoạt động vui chơi giải trí sao cho các hoạt động phảI hết sức thoải mái, tự nhiên, tạo bầu tâm lý thân thiện giữa các em với trường lớp, giữa các học sinh với nhau, với tinh thần và thái độ tự nguyện. Qua đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ nhận thấy tính cách của học sinh để có định hướng giáo dục cụ thể với từng học sinh nói chung và học sinh chưa ngoan nói riêng. Đây cũng là dịp để giáo viên chủ nhiệm hiểu rõ hơn được học sinh của mình, kịp thời chấn chỉnh những sai lệch trong hành vi, suy nghĩ của các em, hướng các em đến cái chân, cái thiện, cái mỹ theo quan điểm xã hội mới, xây dựng và nuôi dưỡng những mầm móng tốt đẹp ở chính bản thân các em, giúp các em biết ước mơ, hoài bảo phù hợp với định hướng xã hội, hun đúc trong tâm hồn các em ý chí phấn đáu học tập rèn luyện để lập thân, lập nghiệp sau nầy. Một trong những tình hình đưa đến tình trạng học sinh chưa ngoan ở nhà trường bởi sự tiêm nhiểm các hành vi xấu ngoài xã hội và những tụ điểm giải trí không lành mạnh. Vì vậy, vai trò tập thể của học sinh, bạn học, đoàn viên cùng trường, cùng lớp là yếu tố tích cực trong việc điều chỉnh nhân cách các em thuộc đối tượng nầy. Những hoạt động vui chơi phù hợp với tâm sinh lý học sinh như dã ngoại, cắm trại, tìm hiểu di tích lịch sử… do Đoàn thanh niên hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức giúp các em gần gủi, hòa đồng và khuyên nhủ lẫn nhau, cùng nhau hướng đến cái thiện, cái đẹp, giúp các em xa lánh bạn bè xấu ngoài xã hội. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, các em học sinh chưa ngoan, chậm tiến bộ sẽ phần nào giảm bớt những hành vi, thói quen xấu để hòa nhập vào tập thể với những hoạt động lành mạnh và tích cực trong lớp của mình. Ngoài ra, để giúp học sinh thực hiện tốt công tác tự quản, vươn lên làm chủ bản thân mình, giáo viên chủ nhiệm còn chủ động giúp các em xây dựng một thời khóa biểu hoạt động trong thời gian ở gia đình. Qua đó, giáo viên chủ nhiệm giúp cha mẹ học sinh quản lý mối sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí của các em ngoài giờ học. Đặc biệt với các em học sinhchưa ngoan, giáo viên chủ nhiệm đã cố vấn, hỗ trợ tập thể lớp cùng nhau giúp bạn mình tiến bộ, quan tâm, thăm hỏi lẫn nhau, tạo điều kiện cho bạn mình thuận lợi trong việc học tập, động viên khi bạn gặp khó khăn cũng là cách giúp các em tự điều chỉnh nhân cách. 5. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia xây dựng tiêu chuẩn thi đua của tổ và xếp loại đạo đức hạnh kiểm Cơ sở để xây dựng các tiêu chí thi đua và đánh giá, xếp loại đạo đức học sinh là: Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009, Điều lệ trường trung học, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, các văn bản khác của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT về giáo dục đạo đức học sinh, Nội quy của trường lớp,... Ngoài ra, Hiệu trưởng còn đưa vào một số tiêu chí đánh giá cho phù hợp trên cơ sở tham khảo ý kiến của hội đồng sư phạm. Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phổ biến các văn bản liên quan và cho các em thảo luận, bàn bạc để xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua của lớp mình. Căn cứ vào nội dung và quá trình xây dựng các chỉ tiêu thi đua của trường, giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua của tổ. Từng tổ có tham gia phong trào thi đua tích cực thì tập thể lớp mới vững mạnh. Trong từng tổ, mặt mạnh, mặt yếu của từng thành viên bộc lộ rõ nhất, giáo viên chủ nhiệm có cách quản lý thi đua từng tổ một cách tốt nhất sẽ dễ dàng phá hiện và có biện pháp giáo dục học sinh cá biệt đạt hiệu quả cao. Giáo viên chủ nhiệm đã lập kế hoạch phân công tổ trực tuần quán xuyến tất cả các công việc của lớp, kể cả theo dõi ghi nhận, sơ kết, đánh giá công tác thi đua của từng tổ và của lớp mình. Đây là cách tốt nhất để xây dựng phát huy vai trò tự quản của học sinh. Nhà trường thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo từng tháng, từng học kỳ và cuối năm học. Theo từng thời điểm nhất định (cuối học kỳ, cuối năm học), giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu học sinh viết tự kiểm, tự nhận xét và đánh giá quá trình học tập và rèn luyện rồi trình bày trước lớp để giáo viên chủ nhiệm và tập thể góp ý và xếp loại (đã có sự thống nhất của Hiệu trưởng) cụ thể như sau : - Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh thông qua bản tự kiểm theo tổ để bạn mình đóng góp. - Giáo viên chủ nhiệm thu bản tự kiểm của từng các nhân để nghiên cứu đồng thời tham khảo ý kiến của giáo viên bộ môn, Bí thư Đoàn thanh niên. - Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp để từng cá nhân thông qua tự kiểm và cả lớp (nhất là tổ trưởng, lớp trưởng, lớp phó, ban chấp hành chi đoàn) đóng góp ý kiến xếp loại. - Giáo viên chủ nhiệm quyết định xếp loại, sơ bộ công bố cho học sinh biết tại lớp và đề nghị hiệu trưởng duyệt, sau khi hiệu trưởng duyệt xong, giáo viên chủ nhiệm công bố chính thức xếp loại hạnh kiểm cho từng học sinh. Việc xếp đánh giá hạnh kiểm của các em, có sự tham gia thảo luận của lớp sẽ giúp các em học sinh chưa ngoan nhận thức được những hành vi chưa đúng của mình trong học tập và có suy nghĩ tự giác sửa đổi bởi sự công bằng và khách quan của quá trình đánh giá. 6. Phát huy vai trò chủ đạo của nhà trường trong việc kết hợp giáo dục gia đình và xã hội Giáo dục học sinh chưa ngoan là trách nhiệm của toàn xã hội, do đó, tất yếu phải tiến hành xã hội hóa giáo dục trong lĩnh vực giáo dục học sinh chưa ngoan. Xã hội hóa giáo dục phục vụ công tác giáo dục học sinh chưa ngoan là huy động, động viên, thu hút, phối hợp tất cả các thành phần xã hội vào chăm lo công tác giáo dục học sinh chưa ngoan. Thực chất của xã hội hóa giáo dục trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan là tăng cường sự phối hợp giữa ba môi trường: nhà trường - gia đình - xã hội trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan, trong đó, nhà trường phải giữ vai trò trung tâm, nòng cốt. Thấy được tầm quan trọng của vấn đề này, Hiệu trưởng đã chủ động quan hệ, phối hợp, liên kết với các lực lượng khác để bàn luận nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan phù hợp với truyền thống địa phương, địa bàn dân cư, đặc điểm tâm sinh lý học sinh. Các lực lượng xã hội tham gia bao gồm: cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể, hội, công an, Ban Khuyến học trường, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh.... Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, thuyết phục, nâng cao ý thức của các lực lượng xã hội từ chỗ thụ động đến chủ động, tự giác phát huy sự sáng tạo, phát huy sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh thần nhằm phục vụ cho công tác nầy. Hiệu trưởng cùng tập thể sư phạm động viên các lực lượng xã hội tham gia xây dựng môi trường thuận lợi cho công tác giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh chưa ngoan nói riêng. Đây cũng là việc thực hiện “cộng đồng hóa trách nhiệm” nhằm đảm bảo tính tích cực của môi trường xã hội và sự thống nhất tác động mang tính chất giáo dục cộng đồng cho thế hệ trẻ. Đối với việc kết hợp giữa nhà trường, đặc biệt là giáo viên chừ nhiệm lớp với cha mẹ học sinh luôn được phát huy. Có thể giáo viên chủ nhiệm trao đổi qua các cuộc họp cha mẹ học sinh chung của lớp, giáo viên chủ nhiệm báo cáo kết quả rèn luyện của từng em và mời cha mẹ những em học sinh chưa ngoan ở lại để trao đổi riêng, tránh sự mặc cảm của cha mẹ các em này. Có thể trao đổi qua việc đến tham gia đình học sinh, thường thì những gia đình của những học sinh chưa ngoan ít quan tâm đến việc học của các em hoặc không dám đối diện với sự thật của con mình, thường những cha mẹ này ít tham gia vào các cuộc họp chung kể cả khi có giấy mời riêng cũng không đến. Đối với những đối tượng này Hiệu trưởng đã phân công cho giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đến thăm gia đình để tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của gia đình và nắm được tình hình của các em ở nhà, thường những đối tượng này họ ngại nói những điều sai của con em họ vì thế giáo viên chủ nhiệm phải tổng hợp những điểm tốt mà các em có được dù đó chỉ là những việc làm nhỏ, không đáng kể để khen ngợi các em, sau đó lồng một vài khuyết điểm, sai phạm của các em để cho gia đình biết và sẳn sàng hợp tác với nhà trường giáo dục các em ngày càng tốt hơn. 7. Xây dựng môi trường gia đình văn hóa Gia đình là tế bào của xã hội, là thành trì vững chắc để bảo vệ và chăm sóc giáo dục học sinh. Có thể nói, gia đình là môi trường thứ nhất, đầu tiên và lâu dài trong quá trình rèn luyện và hình thành nhân cách thế hệ trẻ. Hiệu trưởng đã chỉ đạo các bộ phận thường xuyên phối hợp với gia đình của học sinh, giúp gia đình nang cao ý thức chăm sóc giáo dục học sinh một cách chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập rèn luyện. Đồng thời, Hiệu trưởng đã cùng các lực lượng xã hội khác giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng gia đình văn hóa, cha mẹ mẫu mực, con cái chăm ngoan, hỗ trợ các bậc cha mẹ học sinh xây dựng, củng cố sự bền vững hạnh phúc gia đình, thúc đẩy các thành viên của gia đình làm tốt chức năng giáo dục con em của họ. Đối với gia đình bỏ rơi, không quan tâm đến con cái, giáo viên chủ nhiệm đã giải thích bằng cách yêu cầu họ phải có trách nhiệm với con cái, không thể phó mặc cho trường. Nếu cha mẹ các em học sinh chưa ngoan không còn, thì giáo viên chủ nhiệm phải là người gần gủi, bù đắp tình cảm cho học sinh. Đối với gia đình thiếu gương mẫu, nhà trường đã kết hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ họ, thuyết phục họ sống nghiêm túc, mẫu mực để làm gương cho con cái. Giáo viên chủ nhiệm còn tăng cường thông báo bằng sổ liên lạc với gia đình, khi cần thiết, nhà trường yêu cầu cha mẹ các em đến trường để trao đổi. Khi học sinh nghĩ học không lý do, giáo viên chủ nhiệm phải điện thoại trực tiếp dến nhà để tìm hiểu. Gia đình phải quan tâm và chăm sóc các em, nhưng không có nghĩa là dùng uy quyền, cưỡng bách mà là sự trao đổi thân thiện với các em, từ đó giúp các em đánh giá các hoạt động trong ngày, kiểm tra những hoạt động của các em để kịp thời uốn nắn, sửa chữa. Trong các cuộc họp với gia đình học sinh, Hiệu trưởng luôn lưu ý cha mẹ trong gia đình nên thường xuyên theo dõi, giảng giải, chỉ bảo và nhắc nhở, luyện tập các thói quen, hành vi tốt cho các em. Những thái độ uy hiếp, quát nạt, đánh mắng cũng như các hành vi cha mẹ xúc phạm nhân cách, thân thể các em dường như không có hiệu quả giáo dục, mà phần lớn là có tác động ngược. Đó là tạo ra ở các em hành vi nói dối, thái độ bất cần và là nguyên nhân của ý định ly khai khỏi gia đình. Gia đình cũng không nên nuông chiều các em quá đáng. Tuy cuộc sống hiện nay, khi gia đình không có nhiều con, điều kiện kinh tế, vật chất ngày càng được cải thiện thì càng có điều kiện quan tâm chăm sóc các em tốt hơn. Nhưng không vì thế mà nuông chiều con quá đáng. Nhiều khi chính sự nuông chiều nầy đã tạo đường mở lối cho những thói hư tật xấu, thậm chí là phạm tội. Trong giải pháp xây dựng môi trường gia đình văn hoá, nhà trường còn quan tâm đến việc kết hợp xây dựng dòng họ văn hoá, dòng họ khuyến học. Thực tế để giáo dục học sinh chưa ngoan, có nhiều trường hợp, hiệu quả của tác động từ cha mẹ không bằng tác động từ chú bác, gia tộc,... 8. Xây dựng môi trường xã hội tích cực Hiệu trưởng đã chỉ đạo cho các lực lượng nhà trường thường xuyên phối hợp với các lực lượng xã hội để xây dựng và phối hợp tốt ba môi trường nhà trường - gia đình - xã hội, tạo sự tác động thuận lợi theo hướng tích cực để giáo dục học sinh chưa ngoan theo những chuẩn mực xã hội. Nhà trường và Hiệu trưởng làm tất cả để thu hút các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục đạo đức học sinh nói chung và công tác giáo dục học sinh chưa ngoan nói riêng, nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em. Phải làm cho xã hội nhận thức đầy đủ về “trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai”, rằng trách nhiệm giáo dục trẻ em chậm tiến, học sinh chưa ngoan là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong thời gian qua nhà trường đã thực hiện một số nội dung và hình thức phối hợp sau đây: a) Cung cấp cho Hội Khuyến học, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, chiến binh, Hội phụ nữ, Tổ trưởng tổ dân cư,... danh sách học sinh chưa ngoan nằm trên địa bàn, địa phương cụ thể để các tổ chức nầy tác động đến từng gia đình theo dõi và uốn nắn học sinh chưa ngoan. b) Đề nghị các cơ quan, ban ngành có liên quan (Ban tuyên giáo huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, Thư viện…) tham gia vào việc sưu tầm, cung cấp tư liệu, biên soạn tài liệu, băng hình có liên quan đến công tác giáo dục học sinh chưa ngoan (tài liệu về truyền thống lịch sử địa phương, những kinh nghiệm xã hội giáo dục về hành vi chuẩn mực, những quan hệ ứng xử văn hóa trong giao tiếp cộng đồng…). c) Đề nghị và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Cụ thể: + Ngành y tế truyền bá những tri thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục giới tính, vệ sinh phòng bệnh, ý thức giữ gìn môi trường. + Ngành công an cung cấp những tri thức về pháp luật, ý thức và bảo vệ mình trước những tệ nạn xã hội. + Các đơn vị quân đội giúp nhà trường giáo dục quân sự, giáo dục quốc phòng, phối hợp với Hội Cựu chiến binh giáo dục về truyền thống quân đội, về lịch sử địa phương, lối sống, kỷ cương, đạo đức… + Ngành văn hóa - thông tin - thể dục thể thao tham gia giáo dục thể chất, giáo dục văn hóa thẩm mỹ cho học sinh thông qua các hoạt động mang tính cộng đồng như thi đấu bóng đá, bóng chuyền, tổ chức văn nghệ, triển lãm, tham quan, vui chơi, giải trí. + Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…cung cấp tri thức về định hướng nghề nghiệp, nhu cầu lao động trong các ngành nghề, thị trường lao động… + Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể (cắm trại, hoạt động xã hội, văn nghệ, dã ngoại về nguồn…) quản lý học sinh trong hè (nhất là lưu ý các học sinh chưa ngoan ở địa phương) giáo dục, truyền thống lý tưởng của Đoàn. d) Tham mưu và đề nghị địa phương dầu tư cơ sở vật chất để xây dựng khu vui chơi giải trí, câu lạc bộ thể dục thể thao dành riêng cho thanh thiếu niên. Đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về các phương pháp giáo dục con cái trong gia đình. e) Cùng với cơ quan chức năng tuyên truyền những vấn đề phòng chống ma túy, tích cực triệt phá những tụ điểm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tạo ra môi trường lành mạnh ở khu vực xung quanh nhà trường. Bên cạnh đó nhà trường còn lưu ý khi huy động các tổ chức xã hội ngoài nhà trường tham gia giáo dục học sinh chưa ngoan nên tránh khuynh hướng cực đoan, nghĩa là xem học sinh chưa ngoan như là phần tử chậm tiến, tác nhân làm xấu xã hội, làng xóm, thậm chí đối xử như là những tội phạm,... Cần phải biết phát huy mặt tích cực trong học sinh chưa ngoan để giúp các em nỗ lực phấn đấu đạt được chuẩn mực của xã hội. IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Từ khi Hiệu trưởng nhà trường có những giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc giáo dục học sinh chưa ngoan trong hai năm 2015, 2016 có sự thay đổi khá lớn về yếu tố tích cực so với các năm trước. Thể hiện qua những kết quả sau: - Trong hai năm 2015, 2016 trở lại đây tình hình nhà trường đã đi vào ổn định cảnh quan nhà trường được cải thiện đáng kể, môi trường làm việc và học tập của giáo viên, nhân viên và học sinh ngày càng nâng cao đặc biệt là đã nâng cao được niềm tin của người dân và chính quyền địa phương vào chất lượng học tập và giáo dục toàn diện của nhà trường. - Số học sinh chưa ngoan của nhà trường đã giảm rõ rệt, trước đây có những trường hợp học sinh chưa ngoan vi phạm quy định Nhà nước và nội quy nhà trường dẫn đến kết quả phải cảnh cáo toàn trường, hiện nay không còn học sinh chưa ngoan vi phạm nhiều và ở mức độ nghiêm trọng nữa.. - Nhận thức, ý thức học tập và chấp hành nội quy của nhà trường, quy định của Nhà nước của học sinh ngày càng được được nâng cao. Chất lượng giáo dục và rèn luyện hạnh kiểm của học sinh luôn ổn định và vượt chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm đề ra, cụ thể: * Biểu thống kê chất lượng xếp loại học lực 3 năm học liền kề: Năm Tổng học số 20142015 Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Số Số Số Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ lượng lượng lượng lượng lượng 974 20 2.1 353 36.2 510 52.4 89 9.1 2 0.2 20151010 2016 22 2.2 364 36.1 532 52.7 91 9.0 0 0.0 20161088 2017 37 3.4 430 39.5 522 48 97 8.9 2 0.2 * Biểu thống kê xếp loại hạnh kiểm 3 năm học liền kề: Tốt Khá Trung bình Yếu Năm học Tổng số 20142015 974 775 79.6 165 16.9 28 2.9 6 0.6 20152016 1010 824 81.6 168 16.6 12 1.2 6 0.6 20162017 1088 888 81.6 177 16.3 23 2.1 0 0.0 Số Số Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ lượng lượng lượng lượng - Về phòng chống tệ nạn xã hội và các sai phạm khác: kết quả tích cực thông qua bản thống kê sau đây: TT Nội dung vi phạm Số lượng HS Số lượng HS vi phạm vi phạm trong 02 năm trong 02 năm 2013, 2014 2015, 2016 1 Nói chuyện riêng, gây mất trật trong lớp học 115 89 2 Đi trễ, cúp học 132 108 3 Xích mích, gây gỗ, đánh nhau. 04 02 4 Gian lận trong kiểm tra, thi cử 09 04 5 Nói tục, chửi thề,… 48 23 6 Vi phạm về tác phong 69 43
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan