Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Skkn một số biện pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ở trường thp...

Tài liệu Skkn một số biện pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ở trường thpt triệu sơn 2

.PDF
15
552
95

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG “XANH – SẠCH – ĐẸP” Ở TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2 Người thực hiện: Vũ Văn Quảng Chức vụ: Giáo viên – phụ trách VSMT SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý . THANH HÓA NĂM 2013 MỤC LỤC Tên mục Trang A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 I. Lời mở đầu 1 II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 2 1. Cở sở lý luận của vấn đề 2 2. Thực trạng về vệ sinh môi trường trong trường THPT 4 3. Thực trạng vệ sinh môi trường trong trường THPT Triệu Sơn 2 5 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 7 I. Các giải pháp thực hiện 7 1. Giải pháp chung 7 2. Tìm hiểu hoạt động tổ chức quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường 8 3. Tìm hiểu và làm quen với những nội dung có liên quan đến công tác quản lý VSMT 8 4. Tìm hiểu tình hình của các lớp về công tác đoàn và vệ sinh môi trường 8 II. Các biện pháp tổ chức thực hiện 9 1. Xây dựng khu ao và bể nước 9 2. Đầu tư mua xe vận chuyển rác thải 10 3. Mua thùng đựng rác công cộng 10 4. Xây thêm nhà vệ sinh cho học sinh 11 5. Công tác phối kết hợp để kiểm tra 11 6. Qui định của lớp trực tuần 11 7. Các hình thức đánh giá xếp loại 12 8. Xây dựng khuôn viên bồn hoa thảm cỏ 12 9. Công tác tuyên truyền giáo dục – bảo vệ môi trường 13 10. Công tác quản lý của phụ trách chung 14 C. KẾT LUẬN 16 I. Kết quả nghiên cứu 16 II. Một số đề xuất 16 1. Đối với nhà trường 16 2. Đối với phòng chữ thập đỏ 16 3. Đối với thầy cô giáo chủ nhiệm 17 4. Đối với ban nề nếp và giáo viên bộ môn 17 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lời mở đầu Xung quanh chúng ta là thế giới vật chất. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường luôn luôn gắn liền với cuộc sống hàng ngày của con người, con người muốn tồn tại cần phải ăn, mặc, đi lại và cần không khí trong lành. Giữa thiên nhiên và con người có mối quan hệ khăng khiết hữu cơ không thể tách rời. Thế kỷ XXI là thế kỷ của nền văn minh trí tuệ với sự phát triển của khoa học và công nghệ, sự bùng nổ thông tin. Hoà chung với xu thế của thế giới, nước ta đang trên con đường tiến tới Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa (CNH – HĐH). Đời sống kinh tế xã hội của nhân dân ngày càng phát triển, con người ngày càng năng động hơn, thông minh hơn do ảnh hưởng của cơ chế thị trường. Thế nhưng nước ta cũng không tránh khỏi bởi mặt trái của CNH - HĐH, như tệ nạn xã hội gia tăng, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, vấn đề ô nhiễm môi trường đang de doạ trực tiếp đến sức khoẻ con người. Do vậy tất cả mọi người đều phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung, nhất là những nơi đông người như chợ, công sở, trường học...tình hình ấy đòi hỏi cần có những phương pháp tối ưu để quản lý chỉ đạo mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Từ xưa Ông cha ta đã quan tâm đến môi trường qua câu tục ngữ, thơ ca như: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Và đặc biệt trong những năm gần đây hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, Đảng và nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo phát triển đất nước định hướng theo con đường CNH - HĐH, trong đó vấn đề môi trường là một trong những vấn đề không những Việt Nam mà còn các nước trên thế quan tâm. Tuy nhiên cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thực trạng môi trường đang nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp. Sự phát triển các khu công nghiệp không đồng bộ với điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật về môi trường, nhiều khu công nghiệp chưa được đầu tư. Hệ thống xử lý nước thải, khói đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hoạt động khai thác khoáng sản ở trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nhiều địa phương quản lý trưa chặt chẽ làm gia tăng các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải chưa đúng quy trình và còn nhiều bất cập. Thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường ở trường THPT Triệu Sơn 2 huyện Triệu Sơn nói riêng và các trường THPT trên địa bàn và trong toàn tỉnh nói chung đó là vấn đề bức súc mà lãnh đạo các trường đang quan tâm. Tình trạng vệ sinh môi trường ở trường Triệu Sơn 2 trong các năm trước đã được nhà trường quan tâm nhưng vẫn còn bẩn. Học sinh hôm nay sẽ là những công dân, những người chủ tương lai của đất nước mai sau. Đứng trước yêu cầu ngày càng cao về giáo dục toàn diện, nhân cách học sinh. Việc giáo dục rèn luyện các em theo các chuẩn mực đạo đức, phẩm chất, pháp luật, hình thành cho các em sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, để các em phân biệt được việc làm đúng, sai, để cùng nhau tham gia bảo vệ môi trường là điều rất quan trọng và cần thiết. Cùng chung một mong muốn vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó trong những năm gần đây nhà trường THPT Triệu Sơn II đã có nhiều biện pháp để xây dựng môi trường xanh, sach, đẹp để góp phần giảm bớt ô nhiễm môi trường. Là một giáo viên được Hiệu trưởng giao phụ trách cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường của nhà trường. Tôi cũng đã chăn trở rất nhiều về vấn đề công tác vệ sinh trường học. Từ những việc thực tế đã làm tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến kinh nghiệm. “Một số biện pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” ở trường THPT Triệu Sơn 2, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa”. II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 1. Cơ sở lý luận của vấn đề 1.1. Khái niệm Bảo vệ môi trường là gì? Bảo vệ môi trường thực chất là khắc phục những mâu thuẫn nảy sinh trong quan hệ giữa con người với tự nhiên, làm thế nào để hoạt động của con người không phá vỡ các yếu tố cân bằng của tự nhiên. 1.2. Các văn bản chỉ đạo Bảo vệ môi trường hiện nay là một trong nhiều mối quan tâm mang tính toàn cầu. Ở nước ta bảo vệ môi trường cũng đang là vấn đề được quan tâm sâu sắc. Nghị quyết 41/NQTƯ ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” và quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 12/12/2003 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đên năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã tại cơ sở pháp lý vững chắc cho những nổ lực và quyết tâm bảo vệ môi trường theo định hướng một tương lai bền vững của đất nước. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và nhà nước, ngày 31/01/2005 Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã ra chỉ thị về ciệc tăng cường công tác giáo dục môi trường, xác định nhiệm vụ trong tâm từ nay đến 2020 cho giáo dục phổ thông là trang bị cho học sinh kiến thức kỹ năng về môi trường và bảo vệ môi trường bằng hình thức phù hợp trong các môn học và thông qua các hoạt động ngoại khóa nhà trường xây dựng mô hình nhà trường Xanh – Sạch - Đẹp. 1.3. Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế của vấn đề môi trường Nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của nhiều cấp chính quyền, cán bộ quản lý còn yếu kém. Tình trạng coi trọng các lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ công tác bảo vệ môi trường còn phổ biến. Nhiều quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường còn chồng chéo, mâu thuẫn, không khả thi nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, thực thi pháp luật chưa nghiêm vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường ngày càng tinh vi nghiêm trọng. Hệ thống tổ chức quản lý chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bộc lộ nhiều yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Yêu cầu bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình hoạch định chính sách, nguồn tài chính cho bảo vệ môi trường còn hạn hẹp. Việc huy động sức mạnh của cộng đồng và vai trò giám sát thực thi pháp luật của các tổ chức chính trị xã hội vào bảo vệ môi trường còn rất hạn chế. Để khắc phục các vấn đề trên, tạo sự chuyển biến căn bản trong vấn đề bảo vệ môi trường ngày 18 tháng 3 năm 2013 chính phủ đã có nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1.4. Vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường trong trường trung học phổ thông - Công tác bảo vệ vệ sinh môi trường ở trường THPT có vai trò rất quan trọng. Nếu làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong trường học, sẽ tạo ra được môi trường trong sạch, giúp cho việc dạy của giáo viên và học sinh cảm thấy thoải mái và có tính hứng thú hơn. Ngoài ra làm tốt công tác vệ sinh môi trường cũng là một tiêu chí hướng tới xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực mà Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phát động, hướng tới xây dụng nhà trường trở thành trường chuẩn quốc gia, hơn nữa sẽ giúp cho sức khoẻ tốt hơn, yêu cuộc sống và yêu lao động hơn và đầy cũng là một trong những tiêu chí đánh giá học sinh về mặt đạo đức, ý thức rèn luyện nhân cách của các em. Để giúp cho các em hiểu rằng bảo vệ tài nguyên môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là một trong những nôi dung cơ bản trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, là cơ sở quan trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững ở nước ta. Vì vậy bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người. 2. Thực trạng về vệ sinh môi trường trong trường THPT Thực trạng môi trường trong các trường học nói chung hiện nay cần phải chú trọng hơn nữa để duy trì và phát huy nếp sống văn minh trong môi trường học đường. Vậy phải tổ chức như thế nào để đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là việc làm cấp thiết đối với sự nghiệp trồng người, ngày5/6 hàng năm là ngày môi trường thế giới. Nước ta đã ban hành luật bảo vệ môi trường năm 2005 và ký các văn kiện quốc tế quan trọng cam kết bảo vệ tài nguyên môi trường và sẵn sàng hợp tác với các nước và cộng đồng quốc tế. nước ta cũng đã lấy ngày 29/4 hàng năm là ngày vì nước sạch và bảo vệ môi trường. 2.1. Tình hình các trường THPT nói chung Qua khảo sát thực tế tôi thấy rằng các trường THPT ở một số vùng nông thôn nhìn chung đều có số lượng học sinh đông, nhưng phần lớn là học sinh ở nông thôn đi học khá xa khoảng 10 cấy số. Như trường THPT Triệu Sơn I, Nông Cống 2, Nông Cống 4, Yên Định 1.....về tình hình vệ sinh môi trường ở đây chưa được đảm bảo như: nhà vệ sinh dành cho học sinh phân bố chưa hợp lý. Bởi vì gần lớp học và môi trường chỉ có 2 nhà vệ sinh (còn quá ít) so với số lượng học sinh. Mặc dù được quét dọn hàng ngày xong các mùi hôi,khai vẫn bốc lên nhất là gần cuối buổi học, vào mùa hè mùi hôi lại càng nặng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ học sinh. Thiếu bể nước dành cho học sinh rửa tay, chân. Phần lớn các trường chỉ có một bể nứơc xung quanh khu vực sân trường, sau trường vẫn còn giấy lộn,rác vương vãi. Đó cũng là thực trạng của trường THPT Triệu Sơn 2 2.2 Tình hình vệ sinh môi trường ở trường THPT Triệu Sơn 2 Trường THPT Triệu Sơn 2 có gần 1200 học sinh gồm 3 khối lớp. Các em phần lớn học vào buổi sáng (chính khoá), mỗi buổi chiều các em học bồi dưỡng, học giờ hướng nghiệp ngoài giờ lên lớp, học quốc phòng. phần lớn các em đều xuất thân từ nông thôn rất khó khăn. Có em đi học cách trường 12 cây số như những em ở Đồng Tiến, Đồng Thắng, Tiến Nông đường xá đi lại rất khó khăn, nhất là những hôm trời mưa đường bẩn dẫn đến các em ướt hết cả người ảnh hưởng đến việc học hành của các em. Vì gia đình ở xa nên hôm nào học cả ngày các em ở lại trường sinh hoạt ăn uống buổi trưa phần lớn là ở trường. Xuất thân từ nông thôn nên nếp sống phong tục tập quán ở thôn quê ảnh hưởng rất nhiều đến ý thức của các em, ăn đâu, làm đâu thì vứt vương vải đó, nhưng mảnh giấy, túi nilông vứt vương vải rất mất vệ sinh không gọn gàng ngăn nắp. Lứa tuổi các em từ 16 - 18 tuổi, lứa tuổi đang thích thể hiện mình, thích làm người lớnvà có phần rất ngang bướng. Do vậy giáo dục ý thức cho các em biết tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho những người xung quanh thì biện pháp tối ưu là phải bảo vệ môi trường xung quanh mình. Mặc dù từ mấy năm trước kia ban giám hiệu nhà trường đã thuê một người thường xuyên quét dọn vệ sinh trong trường. Nhưng do khuôn viên của trường rất rộng và phải làm nhiều việc trong một lúc nên một người không thể làm được nhiều việc trong một ngày(như phải quét dọn sân trường, nhà vệ sinh, văn phòng nhà trường) nên hiệu quả công việc chưa cao. Sân trường, văn phòng, nhà vệ sinh cho giáo viên thì luôn luôn sạch sẽ nhưng còn nhà vệ sinh dành cho học sinh cứ khoảng 1 tuần mới được bơm nước và quét dọn một lần. Vơi số lượng khoảng gần 1200 học sinh như vậy công tác vệ sinh không được vệ sinh thường xuyên mùi hôi, mùi khai bốc lên nhất là về mùa hè. Số lượng học sinh nữ lại đông hơn học sinh nam nên các giấy vệ sinh các em vứt bừa bãi vương vãi cùng với nilông làm mất mỹ quan trong nhà trường. Trong mỗi lớp học vẫn còn tình trạng bụi bẩn, mạng nhện chưa được quét dọn thường xuyên. Một diều bất cập nữa là số học sinh đông nhưng mà nhà trường chỉ có một bể nước nhỏ nhiều khi lại không có nước vì lý do khách quan(mất điện) nên việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp, trường nhất là những hôm trời mưa các em thiếu nước rửa tay, chân và phải chờ đợi nhau nên đẫn đến vào lớp chậm. 3. Thực trạng vệ sinh môi trường ở trường THPT Triệu Sơn 2 Ban giám hiệu và bộ phận quản lý trong những năm trước đây chưa có giải pháp quản lý phù hợp cho việc bảo vệ môi trường. Ý thức bảo vệ môi trường của học sinh trong nhà trường rất kém, các em thường xuyên ăn qùa và vứt rác bừa bãi mọi nơi trong nhà trường. Một số giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác chưa coi trọng việc giáo dục cho các em ý thức bảo vệ môi trường Nhà vệ sinh chưa được đảm bảo nhất là vệ sinh nữ, các em đi vệ sinh cứ sợ vì không có cảm giác an toàn. Chưa có thùng rác công cộng, mới có 1 xe đẩy rác. Diện tích bê tông hóa của nhà trường lớn dẫn đến rất nóng về mùa hè. Bể nước còn ít dẫn đến các em dọn vệ sinh rất muộn do phải chờ đợi nhau để lấy nước nên ảnh hưởng đến tình hình nề nếp của lớp. Nhà trường có nhiều cây xà cừ to, thường xuyên rụng rất nhiều lá thậm chí về mùa mưa giông lá xà cừ còn bay cả vào lớp học, chỗ nào cũng thấy lá. Trong giờ học các em không hứng thú tiếp thu bài nhất là vào mùa hè, ngày mưa. Số lượng học sinh đau đầu chóng mặt phải xuống phòng chữ thập đỏ nhiều. Trong các đoàn kiểm tra của sở giáo dục và các lần thanh kiểm tra chéo giữa các trường luôn đánh giá thấp về công tác bảo vệ môi trường của nhà trường. Với những thực trạng trên cần có những biện pháp và những phương pháp tổ chức quản lý bảo đảm vệ sinh môi trường trong trường học. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Các giải pháp thực hiện 1. Giải pháp chung Bảo vệ môi trường hơn bao giờ hết là nhiệm vụ cấp bách không của riêng ai. Nhưng điều đáng nhấn mạnh trước hết là giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường chưa được chú trọng đúng mức. Ý thức BVMT vì thế chưa hình thành rõ nét trong tầng lớp học sinh thậm chí ở một số giáo viên. Có thể nhận thấy điều này ở một số đơn vị cơ quan trường học. Tình trạng trường học ít cây xanh hoặc không có cây xanh vẫn còn phổ biến. Tình hình học sinh ăn quà vứt rác bừa bãi vẫn còn diễn ra hằng ngày ngày bên trong một số trường học dù có thùng đựng rác nhưng việc sử dụng chưa đạt hiệu quả. Tình trạng sử đụng điện nước lãng phí càng trở nên quen thuộc trong các nhà trường dường như tâm lý dùng “của chùa” vẫn còn tồn tại ở các phòng học, phòng làm việc của nhiều trường. Trong khi có những quốc gia phát triển đã có môn học riêng về môi trường thì nước ta ngoại trừ môn học môi trường ở các trường ĐH-CĐ thì bảo vệ môi trường chưa được xem là một môn học ở các cấp học phổ thông mà mới được lồng ghép ở các môn sinh học, GDCD, Địa lý và một số tiết học ngoại khóa. Một số cuộc thi về bảo vệ môi trường đã được tổ chức trong trường học xong nhìn chung còn mang nặng hình thức. Để công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường thực sụ mạng lại hiệu quả như mong muốn cần xây dựng một nhiệm vụ cơ bản sau: Thứ nhất: Cần phải xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường và đổi mới tư duy, cách làm, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên và xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức xây dựng các chuẩn mực, hình thành ý thức, lối nghỉ cách làm. Thứ hai: Tiếp tục nâng cao của cán bộ giáo viên và học sinh về bảo vệ môi trường, gắn việc giáo dục môi trường với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các tiêu chí xây dựng trường học thân thiện mà Bộ giáo dục quy định, tập trung xây dựng cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp, giáo dục cho học sinh ý thức vệ sinh cá nhân và môi trường giảm thiểu tố đa tình trạng mất vệ sinh ở các khu vệ sinh trong trường Thứ ba: Ban giám hiệu đã tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn đội, tổ chức các hoạt động cụ thể và sinh động nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại khóa về giáo dục môi trường như tổ chức hưởng ứng “ Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” – tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm, tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ về nước sạch” vệ sinh môi trường nhân ngày “môi trường thế giới” ngày 5 tháng 6 hằng năm. Thứ tư: Giáo dục môi trường phải đi đôi với giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tối cho rằng hiệu quả giáo dục môi trường muốn bền vững thì phải hình thành cho các em những thói quen tốt, những kỹ năng sống liên quan đến bảo vệ môi trường. 2. Tìm hiểu hoạt động tổ chức quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường - Nghiên cứu tìm hiểu tư liệu về những hoạt động thực tiễn về vệ sinh môi trường như thế nào? + Tìm hiểu vai trò, chức năng nhiêm vụ của công tác quản lý của lãnh đạo đối với hội chữ thập đỏ và quản lý vệ sinh môi trường trong giờ học + Tìm hiểu về tình hình đặc trưng của trường, về mô hình bộ máy quản lý,các hoạt động nội khoá và ngoại khoá của trường. + Tìm hiểu đặc điểm tâm lý, sinh lý, môi trường sống của học sinh, nghiên cứu tình hình tổ chức lớp học, độ tuổi, những phong tục tập quán ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ và phong cách của học sinh trong trường 3. Tìm hiểu và làm quen với những nội dung có liên quan đến công tác quản lý vệ sinh môi trường. Tìm hiểu một số kỹ năng cơ bản trong công tác tổ chức quản lý vệ sinh môi trường trong trường học và các công văn hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường. 4. Tìm hiểu tình hình của các lớp về công tác Đoàn và vệ sinh môi trường Để làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong nhà trường được tốt hơn. Đầu năm học 2012 - 2013, tôi đã tìm hiểu ý thức về vấn đề bảo vệ, vệ sinh môi trường trong nhà trường và tiến hành điều tra bằng phiếu: Gồm 50 cán bộ giáo viên và 200 học sinh của 5 lớp 11A4, 11A6, 10B3, 10B4. Với câu hỏi điều tra: Theo ý kiến của thầy, cô và các bạn học sinh nhận thấy việc bảo đảm vệ sinh môi trường trong nhà trường là: Số lượng GV Số lượng HS %GV % HS TT Mức độ 1 Cần thiết 50/50 180/200 100% 90% 2 Bình thường 0 19 0 9,5% 3 Không cần thiết 0 1 0 0,5% Nhận xét: Qua kết quả điều tra ta thấy công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong nhà trường là rất quan trọng. Có tới 100% cán bộ giáo viên và 90% học sinh cho rằng bảo đảm vệ sinh môi trường trong nhà trường là rất cần thiết, mọi người cho rằng môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, ảnh hưởng đến tình hình học tập của các em. Đảm bảo vệ sinh nhất là nhà vệ sinh tạo ra cho các em cảm giác an toàn khi đến trường nhất là các em nữ. Chỉ có 9,5% các em cho rằng việc đảm bảo vệ sinh môi trường là bình thường có nghĩa là có cũng được và không cũng được. Chỉ có 0,5% học sinh có thái độ thờ ơ đối với môi trường, coi vệ sinh môi trường là không cần thiết. Em học sinh này chưa hiểu được việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong nhà trường ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của các em. Từ thực trạng nhận thức và thực tiễn nêu trên để đạt hiểu quả tốt hơn, tôi mạnh dạn đưa ra các biện pháp sau. II. Các biện pháp tổ chức thực hiện Đầu năm học 2012 - 2013 tôi đã đề xuất với nhà trường đưa ra các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường. 1. Xây dựng khu ao và bể nước Trường THPT Triệu Sơn 2 nằm trên địa bàn khu vực phía nam Huyện Triệu Sơn với mật độ dân cư nhiều và nền kinh tế thuần nông điều kiện đường xá đi lại rất khó khăn nhất là những ngày trời mưa, các em học sinh ở một số xã như Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Tiến Nông phải vượt qua một quãng đường hơn 10 km để đến trường. Có những em khi đến trường đã bẩn hết cả quần áo, tay chân dính nhiều bùn đất, các em phải mất một thời gian rất lâu để lau chùi và rửa trước khi vào lớp học. Trong khi đó số lượng bể nước và vòi nước thì rất hạn chế chính vì vậy các em phải chờ đợi nhau mất rất nhiều thời gian cho ổn định lớp học. Chính vì vậy vào đầu năm học 2012 – 2013 tôi đã đề xuất với nhà trường đã xây và kè thêm một khu ao đằng sau nhà khu nhà để xe để học sinh rửa và làm vệ sinh cá nhân nên không còn tình trạng các em phải chờ đợi nhau mỗi khi trời mưa do đó không còn tình trạng học sinh vào lớp chậm, đất, cát không dính chân mang vào lớp học. Từ đó giúp các em vào lớp cảm thấy tự tin tiếp thu bài học đạt hiệu quả cao. 2. Đầu tư mua xe vận chuyển rác thải Trong những năm trước đây mỗi buổi lao động các em khó khăn và rất vất vả trong việc vận chuyển rác thải và lá cây tới nơi qui định của nhà trường, các em thường phải mang theo vật dụng để chuyển nên hiệu quả lao động không năng xuất và không mạng tính thẩm mỹ. Chính vì những lý do đó tôi đã đề nghị với ban giám hiệu nhà trường mua thêm xe đựng và chở rác dành cho lớp trực tuần, tổng là hai xe. 3. Mua thùng đựng rác công cộng Nhận thấy hiện tượng vứt rác bừa bãi của học sinh trong trường, tôi đã tham mưu cho ban giám hiệu mua 10 thùng chứa rác công cộng, đặt ở các vị trí phù hợp. Chính vì vậy mà hiện tượng vứt rác bừa bãi đã giảm hẵn, sau nhiều lần nhắc nhở trong mỗi buổi chào cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp… giờ đây các em đã tự giác cầm giấy loại hay thấy các tờ giấy rơi ở sân trường bỏ vào thùng rác. Cuối mỗi buổi học lớp trực tuần có nhiệm vụ đem các thùng rác đổ đúng nơi qui định. 4. Xây thêm nhà vệ sinh cho học sinh Bản thân tôi là người được ban giám hiệu phân công phụ trách cơ sở vâth chất – vệ sinh môi trường, tôi luôn trăn trở để tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Cụ thể hơn tôi nhận thấy vấn đề khu vệ sinh trong các trường học nói chung và trong trường THPT Triệu Sơn 2 nói riêng rất bản và gây ô nhiễm, không những thế nó còn làm ảnh hưởng đến tâm lý của các em học sinh đặc biệt là các em nữ. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn đề nghị ban giám hiệu nhà trường xây thêm 4 phòng vệ sinh dành cho học sinh và 2 phòng dành cho cán bộ giáo viên rất hiện đại vào sử dụng. Với việc ý thức được ngay từ đầu về công tác giữ gìn vệ sinh chung, hằng ngày tôi phân công cho lớp trực tuần dọn vệ sinh sau mỗi buổi học. Kết quả là sau hai năm đưa vào sử dụng đến nay các khu vệ sinh này vẫn giữ được sạch sẽ. 5. Công tác phối kết hợp để kiểm tra Phối hợp với đoàn trường, ban nề nếp nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để tổ chức quản lý tốt để bảo vệ môi trường trong nhà trường. Ban nề nếp nhà trường đã cử ra ban cờ đỏ theo dõi các lớp và chấm điểm thi đua giữa các lớp vào 15 phút đầu giờ, về công tác vệ sinh môi trường. Trong ban nề nếp đã phân công các thành viên trực chính trong mỗi buổi học đi kiểm tra về việc nề nếp học sinh, vệ sinh môi trường ở các lớp. Nếu phát hiện lớp nào làm chưa tốt thì nhắc nhở và yêu cầu làm lại. Sáng thứ hai đầu tuần tổ trực ban sẽ tổng hợp và báo cáo trước cờ trong đó có tuyên dương những lớp làm tốt và phê bình những lớp làm chưa tốt. Từ đó nâng cao được ý thức của các em trong việc thi đua làm tốt công tác vệ sinh môi trường. 6. Qui định của lớp trực tuần Ngay từ đầu năm học tôi đã tham mưu cho ban giám hiệu đưa ra những quy định đối với lớp trực tuần, cụ thể là: mỗi lớp phải nộp mỗi lần 2 chỗi kè(thu 2 lần/năm), lớp trực tuần đã phải làm tổng vệ sinh ít nhất hai lần trên ngày vào sáng sớm và sau giờ học buổi chiều. Số chỗi thu gom được từ các lớp tối đã đưa vào kho dụng cụ chuyên làm vệ sinh, khác với trước đây mỗi lần các em trực tuần phải đem chỗi từ nhà đi. Cuối tuần tôi đã kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, bí thư các lớp trực sẽ bàn giao trực tiếp cho lớp trực tuần của tuần sau về công tác vệ sinh nhà trường nhất là các nhà vệ sinh và ban giao chìa khóa kho đựng dụng cụ làm vệ sinh. Từ đó đã rèn luyện cho các em được thói quen tự giác làm và đảm bảo công tác vệ sinh nhất là mỗi buổi sáng trước giờ vào học chính khóa. 7. Các hình thức đánh giá xếp loại Sáng thứ hai đầu tuần ban nề nếp sẽ tuyên dương những cá nhân và tập thể đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường đặc biệt nhận xét chi tiết về lớp trực tuần, và xếp loại các lớp trong tuần. Từ đó có kết quả xếp loại thi đua cuối năm cho các lớp và cả giáo viên chủ nhiệm theo thang điểm đã được quy định đầu năm. 8. Xây dựng thêm khuôn viên bồn hoa, thảm cỏ, cây bóng mát Để cảnh quan trường học được khang trang thể hiện theo tiêu chí đánh giá “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Tôi đã tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường xây thêm một số bồn hoa thảm cỏ, một mặt tạo cho nhà trường có một cảnh quan đẹp phù hợp với hướng xây dựng trở thành trường chuẩn giai đoạn một, mặt khác làm giảm thiểu diện tích bê tông sân trường. Bên cạnh đó để nâng cao ý thức tinh thần gương mẫu cho các em học sinh noi theo vừa hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường bản thân tôi cùng với cùng với các đồng nghiệp là cựu học sinh đang công tác tại trường đã xây dựng thêm bồn hoa cây cảnh kỷ niệm nhà trường góp phần trang trí cho khuôn viên nhà trường ngày càng khang trang và hiện đại. 9. Công tác tuyên truyền giáo dục – bảo vệ môi trường Ngoài những việc làm cụ thể tôi đã tham mưu cho ban giám hiệu giao cho đoàn thanh niên làm một số bảng biển có liên quan đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh và công tác bảo vệ môi trường. Từ những bảng biểu này đã mang đến cho các em một thông điệp mà các em luôn luôn phải hướng tới để hoàn thiện. 10. Công tác quản lý của phụ trách chung Bên cạnh những biện pháp trên thì bản thân tôi là người phụ trách chính được ban giám hiệu phân công, tôi cũng đã luôn luôn sát xao cùng với GVCN đôn đốc các em trực tuần, thậm chí đôi khi còn làm cùng với các em một số công việc khó, tôi nghĩ rằng với công việc phụ trách của mình trước hết mình phải là người gương mẫu, luôn đi sớm, về muộn cùng các em. từ những biện pháp và việc làm cụ thể đó, kết quả thu được so với những năm học trước rất là đáng mừng. Nhiều học sinh đã cũng phải thốt lên rằng “trường ta bây giờ sạch thật” và các thầy cô giáo cũng đều công nhận rằng trường “rất sạch”. Qua những kết quả đạt được của công tác vệ sinh môi trường. Tôi có thể khẳng định những phương án thực hiện mang lại hiệu quả tốt về công tác bảo vệ môi trường ở trường THPT Triệu Sơn 2. C. KẾT LUẬN I. Kết quả nghiên cứu Tôi đã tiến hành điều tra để có kết quả chính xác: Cụ thể là phát phiếu tới 485 học sinh đang học lớp 11A4, 11A6, 10B3, 10B4. Số lượng năm học Số lượng năm học % % TT Mức độ 2011 - 2012 2012 - 2013 1 Rất sạch 27/485 6 436/485 90 2 Sạch 75/485 15 38/485 8 3 Bình thường 113/485 23 11/485 2 4 Đang còn bẩn 270/485 56 0 0 Nhận xét Nhìn vào kết quả điều tra trên cho thấy công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường năm học 2012 - 2013 đã rất tốt có tới 90% công nhận là rất sạch, 8% công nhận là sạch. Trong khi đó năm học 2011 - 2012 chỉ có 6% công nhận là rất sạch, 23% cho rằng là bình thường và tới 56% cho rằng đang còn bẩn. Năm học 2012 - 2013 chỉ có 2% cho rằng vệ sinh môi trường trong nhà trường là bình thường không có ai cho rằng đang còn bẩn. Vậy công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong trường THPT năm học 2012 - 2013 này có hiệu quả hơn hẳn, cảnh quan nhà trường trở nên xanh - sạch - đẹp hơn điều đó đã tạo được nét sống văn minh trong nhà trường. Giống như những khẩu hiệu của nhà trường. II. Một số đề xuất Để làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi ttrường trong trường học tôi đề xuất một số ý kiến sau: 1. Đối với nhà trường - Cần làm thêm một khu nhà vệ sinh mới cho học sinh gần phía nhà hai tầng (công trình cũ hiện tại xuống cấp). - Xây thêm một số hố rác cách xa khu vực lớp học và văn phòng, vào năm học mới các em có thể đổ rác vào đó và đốt đi sau khi dọn vệ sinh như vậy sẽ không ảnh hưởng đến lớp học. - Nên có chế độ hỗ trợ tiền xăng xe cho gvcn trong các buổi lao động và trực tuần 2. Đối với phòng chữ thập đỏ - Nên thường xuyên mua thuốc tẩy nhà vệ sinh để mỗi khi các em đi vệ sinh xong dội nước và tẩy ngay. - Quản lý tốt lớp trực ban lao động, trực tuần và cho học sinh chăm sóc vườn cây thuốc nam. 3. Đối với các thầy cô giáo chủ nhiệm - Thường xuyên quan tâm sát sao đến lớp để biết tình hình của lớp. - Giám sát lớp mỗi khi lớp lao động để nắm bắt và chấn chỉnh ý thức của mỗi em. - Hướng dẫn cụ thể công việc, trình tự thực hiện công việc của mỗi lớp khi lớp lao động, trực tuần. 4. Đối với ban nề nếp và giáo viên bộ môn - Vào đầu giờ học ban nề nếp kiểm tra tình hình vệ sinh lớp học, sĩ số, khăn bàn, chậu nước, lọ hoa... - Trong các giờ học các giáo viên bộ môn dạy mà phát hiện được lớp bẩn thì ghi vào sổ đầu bài để trừ vào điểm thi đua của lớp. - Mỗi tháng một lần ban chữ thập đỏ cùng với ban nề nếp phối hợp với đoàn trường cho các chi đoàn đi quét mạng nhện, lau cửa sổ, bàn ghế trong lớp một lần. Trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này, với hy vọng góp một phần công sức nhỏ của mình vào việc bảo vệ môi trường nói chung và ở trường THPT Triệu Sơn 2 nói riêng. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến và học hỏi thêm những kinh nghiệm quí giá khác của quý vị đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Triệu Sơn, ngày 18 tháng 5 năm 2013 Tôi xin cam đoan bài viết SKKN này là do tôi viết ra, không sao chép của ai. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Người viết Vũ Văn Quảng
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan