Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Skkn phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường thpt vĩnh cửu...

Tài liệu Skkn phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường thpt vĩnh cửu

.DOCX
25
348
117

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU Mã số: ................................ (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) GIẢI PHÁP QUẢN LÝ Người thực hiện: Lê Thị Út Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: 1 - Lĩnh vực khác: 1 Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN 1 Mô hình 1 Đĩa CD (DVD) 1 Phim ảnh1 Hiện vật khác Năm học: 2016-2017 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: LÊ THỊ ÚT 2. Ngày tháng năm sinh: 25-6-1967 3. Nam, nữ: Nữ 4. Địa chỉ: Ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 5. Điện thoại: (CQ)/ (NR); ĐTDĐ: 0904. 444828 6. Fax: E-mail: [email protected] 7. Chức vụ: Hiệu trưởng 8. Nhiệm vụ được giao: Quản lý hoạt động nhà trường 9. Đơn vị công tác: Trường THPT Vĩnh Cửu. II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Thạc sĩ - Năm nhận bằng: 2013 - Chuyên ngành đào tạo: Ngữ văn. III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy - Quản lý - Số năm có kinh nghiệm: 27 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: 1/ Phương pháp phân công trong thực hiện nhiệm vụ Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu MỤC LỤC Trang MỤC LỤC.................................................................................................................1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.......................................................................................2 II. CƠ SỞ LÝ LUÂẬN VÀ THỰC TIỄN …………………………………………2 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ……………………………….4 1. Nâng cao nhận thức và năng lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo viên........4 2. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục học sinh....................................................................................................5 3. Kiểm tra các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm............................................8 4. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời giáo viên.......................................................................................................................12 5. Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường, tạo môi trường thuận lợi giáo dục toàn diện học sinh.............................................................................14 không thể yêu cầu cao để họ hoàn thành sứ mệnh cao cả này. IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN ……………………………………………16 1. Khái quát tình hình giáo dục của trường năm học 2015-2016.......................17 2. Kết quả hai mặt giáo dục năm học 2015-2016..............................................17 3. So sánh kết quả hai năm học gần nhất:..........................................................17 V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ……………………19 SKKN: 2016-2017 Trang 1 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu TÊN GPQL: PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TẠI TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay trong công cuộc đổi mới của đất nước, nhà trường không chỉ đơn thuần là một tổ chức giáo dục. Mục tiêu cao nhất của nhà trường là hình thành nhân cách và nhân lực phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Trong xu thế hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, mỗi con người chúng ta cần ra sức phấn đấu, học tập để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Trên cơ sở đó, ngành giáo dục đào tạo đóng vai trò then chốt trong mọi hoạt động và người thầy đóng vai trò quyết định cho sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ trong tương lai. Người thầy là nhân tố quyết định cho những sản phẩm mà mình tạo ra. Người thầy cũng là người trực tiếp đào tạo, rèn luyện cho thế hệ trẻ, trong đó giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng đối với các cấp học nhất là đối với cấp học phổ thông. Bên cạnh việc thực hiện chức năng dạy học, người giáo viên còn đảm nhận chức năng giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm là linh hồn của lớp, tập hợp và đoàn kết từng học sinh trong tập thể. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt cho Hiệu trưởng quản lý lớp học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lớp. Để hoạt động này mang lại hiệu quả cao, ngoài sự nổ lực của giáo viên chủ nhiệm còn phải có sự quản lý công tác chủ nhiệm của cán bộ quản lý mà trực tiếp là Hiệu trưởng. Trong những năm qua, trường THPT Vĩnh Cửu đã có sự quan tâm và có những đổi mới nhất định về quản lý công tác chủ nhiệm. Hiệu trưởng đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Xuất phát từ tình hình trên, bản thân là người quản lý tôi nhận thấy cần phải có phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm, đồng thời giúp cho cán bộ quản lý nhất là Hiệu trưởng nắm bắt, theo dõi, kiểm tra và đánh giá đúng năng lực công tác của giáo viên chủ nhiệm cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄỄN 1.Cơ sở lý luận Trong tất cả các lĩnh vực, nhân tố con người sẽ quyết định cho mọi sự thành công hay thất bại. Trong xu thế hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa ngày nay mỗi con người chúng ta cần ra sức phấn đấu học tập để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước như Đảng ta đã xác định con người là tài sản quý giá và quan trọng nhất, là nguồn lực lớn và cần thiết đối với quốc gia dân tộc. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước, tiếp cận với những tiến bộ về khoa học – công nghệ đòi hỏi những người phục vụ trong công tác giáo dục phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình là sự nghiệp trồng người. Những sản SKKN: 2016-2017 Trang 2 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu phẩm của mình tạo ra nó sẽ quyết định cho cả một thế hệ. Do đó vai trò của người thầy là nhân tố quan trọng để quyết định cho những sản phẩm mà mình tạo ra. Người thầy là những người phục vụ trực tiếp trong lĩnh vực giáo dục để đào tạo, rèn luyện cho thế hệ trẻ, trong đó giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đóng vai trò quan trọng đối với các cấp học nhất là cấp học phổ thông. Giáo viên là những người được đào tạo về kiến thức, về nghiệp vụ chuyên môn đồng thời còn được trang bị đầy đủ kỹ năng trong việc giáo dục nhân cách học sinh nhất là thông qua công tác chủ nhiệm nhằm giúp học sinh phát triển một cách toàn diện. Mặt dù thế, nhưng mỗi giáo viên có năng khiếu, sở trường riêng, về chuyên môn phần lớn đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nhưng về kỹ năng quản lý, giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm thì chắc không phải ai cũng làm tốt. 2. Cơ sở thực tiễn Thực tế nhà trường trong những năm qua, cũng có giáo viên còn gặp khó khăn trong công tác chủ nhiệm. Do đặc thù của địa phương nên hình thức tuyển sinh của nhà trường là xét tuyển học sinh không được thi tuyển đầu vào. Chất lượng lượng học sinh trúng tuyển vào trường không ngang bằng nhau về học lực lẫn hạnh kiểm. Hơn nữa đối với học sinh THPT, hầu hết các em bước sang giai đoạn phát triển toàn diện về thể chất. Nên đặc điểm tâm lý của các em rất dễ bị kích động do những yếu tố xã hội bên ngoài, các em thường tự khẳng định mình là người lớn chứ không phải là học sinh THCS nữa, cho nên các em thấy mình có quyền giải quyết các vấn đề theo kiểu người lớn, tự quyết định cho bản thân mà không nghe theo sự giáo dục của người khác kể cả cha mẹ. Một số em nghĩ rằng thầy cô sẽ không làm gì được mình ngoài việc nhắc nhỡ, hâm dọa, mời phụ huynh … từ đó mà các biểu hiện cá biệt dần dần xuất hiện. Đối với thầy cô làm công tác chủ nhiệm trước hết phải hiểu biết về tâm lý lứa tuổi của các em để có các giải pháp xử lý tình huống cho thích hợp. Trong lớp học có rất nhiều đối tượng học sinh: học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh yếu kém. Đối với học sinh khá, giỏi thường các em rất có ý thức, nghe lời thầy cô, các em sẽ thấy hối hận khi mình lỡ vi phạm và các em sửa đổi những khuyết điểm của mình một cách tự giác rất nhanh. Những đối với học sinh yếu, kém (học sinh chậm tiến) khi vi phạm các em sửa đổi rất chậm, thậm chí không hề sửa đổi mà vi phạm ngày càng tăng lên dẫn đến học lực ngày càng sa sút và kết quả phải lưu ban hoặc bỏ học giữa chừng. Do đó giáo viên khi làm công tác chủ nhiệm phải nắm rõ các đối tượng của lớp mình để có hướng giáo dục cho phù hợp. Làm thay đổi thái độ học tập của học sinh từ “xấu” chuyển sang “tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và giảm tỷ lệ bỏ học hàng năm. Đứng trước tình hình đó, bản thân là một trong những cán bộ quản lý của nhà trường cần phát huy tinh thần trách nhiệm của mình nhiều hơn đối với những thầy cô làm công tác chủ nhiệm lớp. Trong khi ngày nay Nhà nước ta rất quan tâm và SKKN: 2016-2017 Trang 3 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu đầu tư cho giáo dục, bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Trong toàn ngành giáo dục đang thực hiện cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”; phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Trong phạm vi của bài viết, tôi xin đề xuất 5 biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm đã và đang thực hiện tại đơn vị trong những năm gần đây Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức và năng lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo viên Biện pháp 2: Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục học sinh Biện pháp 3: Kiểm tra các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm Biện pháp 4: Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời giáo viên Biện pháp thứ 5: Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường, tạo môi trường thuận lợi giáo dục toàn diện học sinh III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Một vấn đề đặt ra cho nhà quản lý là làm sao để công tác chủ nhiệm đạt hiệu quả tốt trong khichủ nhiệm chỉ là công tác kiêm nhiệm, giáo viên không qua trường lớp chuyên môn mà chỉ nhờ vào thâm niên và kinh nghiệm giảng dạy mà thôi. Vậy làm sao để quản lý tốt công tác này? Ngoài việc căn cứ vào điều kiện môi trường thực tế, vào đội ngũ giáo viên để lựa chọn, phân công giáo viên đảm nhiệm công tác chủ nhiệm thì Hiệu trưởng cần phải có những biện pháp quản lý phù hợp để quản lý công tác chủ nhiệm lớp. Dưới đây là một số biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp đã thực hiện tại đơn vị trong những năm học gần đây. 1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức và năng lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo viên Muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trước tiên cán bộ quản lý cần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và năng lực của giáo viên chủ nhiệm trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh. Để nâng cao nhận thức và năng lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo viên, Hiệu trưởng cần phải thực hiện các nội dung sau: Thứ nhất là tìm hiểu nhu cầu học tập và năng lực của giáo viên . Kế tiếp là lập kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chủ nhiệm cho giáo viên. Tiếp đếnlà theo dõi việc thực hiện bồi dưỡng và việc vận dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tế chủ nhiệm. SKKN: 2016-2017 Trang 4 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu Cuối cùng là đánh giá rút kinh nghiệm về việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực về công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên. 2. Biện pháp 2: Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục học sinh Để giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ, Hiệu trưởng cần phải tạo điều kiện thuận lợi có như thế công tác chủ nhiệm mới đạt kết quả tốt. Những nội dung cần thực hiện ở biện pháp này là Đầu tiên là xây dựng kế hoạch phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp. Năm học 2016-2017, để phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng căn cứ vào các điều kiện chọn giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy thâm niên công tác, giáo viên trẻ năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm SỞ GDĐT ĐỒỒNG NAI TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Vĩnh Cửu, ngày 15 tháng 8 năm 2016 Sốố:08 /QĐ-HT QUYỄẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT Vĩnh Cửu năm học 2016 - 2017 _________ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU Căn cứ vào Điềều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thống và trường phổ thống có nhiềều cấốp học, ban hành kèm theo Thống tư sốố: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào t ạo ; Để tăng cường trách nhiệm trong thực hiện tốốt chức trách nhiệm vụ theo qui định; Xét năng lực, phẩm chấốt và nhiệm vụ của giáo viền chủ nhi ệm; QUYỄẾT ĐỊNH Điêều 1. Phấn cống nhiệm vụ của trường THPT Vĩnh Cửu cho giáo viền chủ nhiệm lớp (có phấn cống kèm theo) SKKN: 2016-2017 Trang 5 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu Điêều 2. Các giáo viền chủ nhiệm căn cứ vào nhiệm vụ được phấn cống có trách nhiệm xấy dựng kềố hoạch, triển khai thực hiện phù hợp với điềều ki ện của lớp, bảo đảm khốối lượng và chấốt lượng các nhiệm vụ được giao. Điêều 3. Các Ồng, Bà có tền ở Điềều 1, tổ trưởng các tổ chuyền mốn, bộ phận văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyềốt định này. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận (Đã ký) -HT, PHT (t/h) -Tổ CM, ĐT (liền hệ t/h) -Lưu VT Lê Thị Út DANH SÁCH GIÁO VIỄN CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2016-2017 STT Họ và tên 1 Nguyềễn Thị Hốềng Huềố 2 Mạch Thị Kim Thanh 3 Huỳnh Thị Lệ Tuyềốt 4 Nguyềễn Thị Xuấn Hương 5 Thái Thị Lệ Hăềng 6 Hoàng Thị Thu Hăềng 7 Nguyềễn Thị Hốềng Tin 8 Lề Ngọc Trấm 9 Nguyềễn Hoàng Thy 10 Vũ Thị Thanh Thủy 11 Lề Thị Hốềng Nhung 12 Lề Thị Hốềng Vấn 13 Bùi Thị Xuấn Hương SKKN: 2016-2017 Chủ nhiệm 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 11A1 Trang 6 Sĩ sôố Sôố tiêốt/ tuâền 37 18 40 16 39 16 40 17 42 14 36 16 39 16 44 17 40 16 42 16 44 16 33 17 45 Ghi chú 16 BDHSG Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu 14 Bùi Ngọc Huệ 11A2 44 17 15 Dương Thị Thu 11A3 39 19 16 Nguyềễn Thị Bích Hòa 11A4 44 19 17 Vũ Danh Lam 11A5 37 17 18 Nguyềễn Thị Bích Nga 11A6 41 12 19 Nguyềễn Mộng Bích 11A7 40 17 20 Huỳnh Thị Myễ Nhung 11A8 42 19 21 Vũ Thị Hương Giang 11A9 39 19 22 Vũ Thị Ngọc Ánh 11A10 40 17 23 Cù Thị Tuyềốt Nhung 11A11 41 16 24 Vũ Thị Hương 11A12 38 18 25 Trấền Ngọc Thủy 42 17 26 Nguyềễn Thị Tuyềốt Nga 10A1 10A2 45 18 HG-12 44 11 NGLL-12 44 16 44 18 43 18 44 18 41 18 44 16 44 14 42 16 42 19 27 Nguyềễn Thị Bích 28 Nguyềễn Thị Hà 29 Trấền Hoàng Trang 30 Thấn Thị Dung 31 Nguyềễn Thị Xuấn Oanh 32 Võ Thị Hạnh 33 Huỳnh Ngọc Hương Thanh 34 Thái Thị Giang 35 Tốống Thị Cúc 36 Nguyềễn Văn Đoàn SKKN: 2016-2017 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 Trang 7 BDHSG Nghềề LV Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu Kế đến là triển khai thực hiện kế hoạch phân công công tác, phổ biến quy chế phối hợp, nội quy học sinh. Nội quy lớp học của giáo viên chủ nhiệm thực hiện ở đơn vị NỘI QUY LỚP 1. Đến lớp phải đúng giờ quy định. 2. Phải học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp 3. Tổ trực phải vệ sinh phòng học sạch sẽ trước khi vào học. 4.Tác phong: quần …, áo …., đầu tóc …, giày dép …., phù hiệu. 5. Không mang thức ăn đóng hộp, thức uống bằng chai, lon, bọc nylon vào phòng học. 6. Giữ gìn vệ sinh phòng học. Không được nhả kẹo cao su xuống nền gạch. 7. Không được viết, vẽ trên tường, bàn ghế. 8. Không được đùa giỡn, chọc ghẹo, làm mất trật tự trong giờ học. 9. Nếu nghỉ học, ngày sau đi học phải báo cáo với GVCN (bất cứ lý do gì). 10. Đi học phải mang theo nội quy lớp. Sau khi xây dựng xong nội quy lớp, giáo viên chủ nhiệm phổ biến trước lớp cho tất cả học sinh đều biết và thống nhất thực hiện. Sau đó giáo viên chủ nhiệm phát cho mỗi học sinh một bảng Nội quy và bắt buộc các em phải giữ bảng Nội quy này và thường xuyên mang theo trong suốt năm học để làm cơ sở xử lý học sinh vi phạm, nếu học sinh vi phạm nhẹ có thể bắt học sinh đọc lại bảng Nội quy trước lớp hoặc học thuộc bảng Nội quy... Nội quy lớp là một công cụ hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm xử lý học sinh vi phạm. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng thang điểm thi đua của lớp hàng tuần ứng với nội quy của lớp, trong đó có hình thức biểu dương, khen thưởng và kỷ luật cụ thể từng trường hợp và được công khai vào buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần. Tiếp theo là triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác chủ nhiệm. Và cuối cùng là giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phân công. 3. Biện pháp 3: Kiểm tra các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm Để nắm bắt kịp thời tình hình, việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch và các hoạt động giáo dục và kết quả quản lý học sinh, Hiệu trưởng cần phải thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm. Những nội dung cần thực hiện trong biện pháp thứ ba là Trước tiên phải lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên SKKN: 2016-2017 Trang 8 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu Sau đó là kiểm tra việc xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm Chẳng hạn như kế hoạch tháng 3 lớp 12a2 của giáo viên chủ nhiệm Mạch Thị Kim Thanh STT Tuầ n1 Tuầ n2 Tổ chức thực hiện Nội dung thực hiện - Duy trì sĩ số. - Thực hiện tốt nội quy học sinh: Tập thể lớp nghỉ học phải có đơn xin phép, thực hiện nghiêm túc về đồng phục, giữ gìn vệ sinh cá nhân: đầu tóc, quần áo, giày dép… - Theo dõi tình hình học tập chính khóa, tăng tiết: đi trễ, về sớm, bỏ tiết. - Điểm danh các buổi học các môn tự chọn, liên hệ giáo viên dạy nắm bắt tình hình học tập, kiến thức, mức độ học tập của học sinh. - Nhắc nhở còn hai học sinh chưa đóng dứt điểm tiền học phí bổ sung đợt 2. - Nhắc nhở học sinh tham gia lớp học HĐNGLL và hướng nghiệp đầy đủ. Thực hiện tốt - Nhắc nhở học sinh đăng ký ở văn phòng mua hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT- 2017. - Hoàn thành và nộp clip ” KỶ Thực hiện tốt NIỆM LỚP TÔI ” do Đoàn phát động từ tháng 11 -Triển khai kịp thời cho học sinh kế hoạch do Đoàn trường tổ chức, triển khai, hướng dẫn ban cán sự lớp , học sinh tìm hiểu và đăng ký tham gia phong trào. - Theo dõi xuyên suốt và động viên học sinh học tập, trong các tuần tháng 3 tập trung các bài kiểm tra ở tất cả các môn học. SKKN: 2016-2017 Trang 9 Kết quả thực hiện Giải I Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu STT Tuầ n3 Tuầ n4 Tổ chức thực hiện Nội dung thực hiện - Triển khai kế hoạch cho học sinh tham gia các phong trào của BCH Đoàn tổ chức: + Làm thiệp chúc mừng nhân ngày 08- 03 tổ chức cho các lớp ngày 06- 03- 2017 + phát động phong trào học tốt: đăng ký tiết học tốt bắt đầu và suốt 4 tuần nộp lại trước ngày 24-03- 2017. + Cho học sinh đăng ký và tổ chức các phong trào TDTT, văn nghệ, cuộc thi “ KHI TÔI 18” cho khối 12. - Tham gia tập huấn và hướng dẫn học sinh tiến hành làm hồ sơ Tập thể lớp thi tốt nghiệp THPT 2017. - Tham gia ngày hội thanh niên do Đoàn trường tổ chức ngày thứ bảy 25- 03- 2017. - Liên hệ với PHHS các trường hợp vắng học buổi tăng tiết nhằm chấn chỉnh tình hình ôn tập đạt kết quả. - Tổng kết hạnh kiểm cuối tháng cho lớp. Kết quả thực hiện Giải khuyến khích Giải II Giải I (Khi tôi 18) Giải KK văn nghệ ( tiết mục nhảy hiện đại) Thực hiện tốt Kế đến là kiểm tra việc đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục của học sinh Đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh được thực hiện ở lớp 12A4 của cô Nguyễn Thị Xuân Hương Nô ôi dung Nô ôi dung cụ thê Điêm cô ông Điêm trư Kỷ - Nghỉ không phép - 10 luật, - Nghỉ có phép -5 tác - Trễ, vào tiết trễ -8 - Đồng phục, tác phong không đúng chuẩn. Nhuộm tóc ; sơn móng tay, chân ; để tóc - 10/1nd phong SKKN: 2016-2017 Trang 10 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu Nô ôi dung Nô ôi dung cụ thê Điêm cô ông Điêm trư không phù hợp, nam đeo bông tai, vòng tay, … - 10 - Xả rác bừa bãi ; ăn vụng - Hút thuốc ; Uống rượu, bia ; Sử dụng điện thoại trong giờ học. - 20/1nd - Đánh cờ ca rô ; làm việc riêng ; mất trật tự, nói chuyện riêng, không chú ý trong giờ học. - 15/1nd - Cúp tiết (kể cả tiết chào cờ̀) - 20 - Nói tục, chửi bậy. Ý Thức - 20 - Không tham gia phong trào ; không thực hiện trách nhiệm khi được phân công. - Tham gia phong trào tích cực được khen thưởng, có đóng góp cho phong trào lớp. - 10 + 15 - Gây mất đoàn kết, chia bè phái trong tổ, lớp. - Đánh nhau - 15 Áp dụng đối với trường - Vô lễ hợp vi phạm - 20 lần đầu, nhẹ - Không mang đủ sách GK, dụng cụ học tập. - 10 - Không chuẩn bị bài ; không thuô Ậc bài cũ ; không làm bài tập ở nhà. - 15/1nd - Không chép bài hoặc không làm bài tại lớp. - 10 Học - Quay cóp, chép bài của bạn khi kiểm tra tại lớp. - 10 tập - Phát biểu từ 10 lần trở lên, từ 20 lần … + 5 + 10 - Điểm 9, 10 + 10 - Điểm 7,8 +8 - Điểm 0, 1. - 10 - Điểm 2, 3, 4. Lao động. -5 - Không tham gia lao động. - 10 - Có mặt nhưng lao động cầm chừng, ỉ lại hoặc đùn đẩy cho người khác. -5 SKKN: 2016-2017 Trang 11 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu Nô ôi dung Nô ôi dung cụ thê Điêm cô ông Điêm trư - Không mang theo dụng cụ được giao. BCS, BCH - Thực hiện tốt, tích cực, gương mẫu. Đoàn và tổ - Hoàn thành trễ trưởng - Không hoàn thành. - 10 + 20 - 10 - 20  Xếp loại : - Quỹ điêm cố định của mỗi học sinh là 100 điêm. - Xếp loại Hạnh kiêm như sau : + Loại tốt : Từ 90 điểm trở lên (không vi phạm nội dung ý thức). + Loại khá : Từ 75 → 89 điểm (không vi phạm nội dung ý thức). + Loại trung bình : 55 → 74 điểm. + Loại yếu : 40  54 điểm + Loại kém : Từ 39 điểm trở xuống. - Quy trình xếp loại : + Tổ trưởng ghi chép theo dõi và nộp báo cáo cho lớp trưởng vào cuối buổi học ngày thứ sáu hàng tuần. + Lớp trưởng theo dõi chung, tổng hợp tuần, tổng hợp tháng và nộp báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm vào giờ ra chơi hết tiết hai thứ bảy hàng tuần, tháng (sáng thứ sáu, tuần bốn). + Xếp loại Hạnh kiểm từng tháng, xếp loại học kỳ dựa trên xếp loại tháng. - Lưu ý : + Trên 120 điểm, không vi phạm nội quy thì được tuyên dương trước lớp ; 150 điểm tuyên dương trước toàn trường. + Trong tháng nếu bị hạnh kiểm loại TB hoặc khá nhưng đạt 6 điểm tốt (điểm 7,8,9,10) và có ý thức sửa sai thì sẽ được nâng một bậc hạnh kiểm. + Nếu lớp bị giờ khác A hoặc bị phê lớp ồn … thì hs phạm lỗi hoặc cả lớp bị trừ gấp đôi điểm. - Quy trình xử lý học sinh vi phạm : Thực hiện theo các bước : * Bước 1 : GVCN xử lí : + Vi phạm lần 1: Nhắc nhở, giáo dục. SKKN: 2016-2017 Trang 12 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu + Vi phạm lần 2: Học sinh viết kiểm điểm – phê bình trước lớp, tiếp tục giáo dục. + Vi phạm lần 3: Hs kiểm điểm, thông báo phụ huynh, khiển trách trước lớp. + Vi phạm lần 4: Học sinh kiểm điểm, phụ huynh cam kết, cảnh cáo trước lớp, hạ một bậc hạnh kiểm. + Vi phạm lần 5: GVCN tổng hợp lỗi vi phạm của học sinh. Biên bản kỉ luật, chuyển hồ sơ qua Quản sinh xử lí. * Bước 2 : Quản sinh xử lí : + Quản sinh gửi thư mời phụ huynh + Quản sinh kết hợp với GVCN làm việc, trao đổi với phụ huynh. + Phụ huynh viết cam kết + Hình thức xử lí: Cảnh cáo trước cờ, phạt lao động. * Bước 3 : + Quản sinh tổng hợp hồ sơ chuyển lên BGH (T. Định) + Mời phụ huynh lần 2: làm việc với cả phụ huynh và học sinh. + Mức độ xử lí: + Đình chỉ học 3 – 5 ngày + Hết thời hạn PH đưa con đến trình, viết cam kết lần 2. * Bước 4: + Lập hồ sơ đề nghị đưa ra Hội đồng kỉ luật. + Mức độ xử lí: buộc thôi học. * Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như : Đánh nhau ; vô lễ nghiêm trọng ; mang vũ khí đến trường ; vi phạm quy chế thi HĐKL của nhà trường sẽ trực tiếp xử lý. 4. Biện pháp 4: Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời giáo viên Để tạo sự phấn khởi cho giáo viên chủ nhiệm và xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình có năng lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Hiệu trưởng phải thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời giáo viên chủ nhiệm lớp. Những nội dung cần thực hiện trong biện pháp này là Đầu tiên phải xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên trên cơ sở hướng dẫn về thi đua khen thưởng của ngành Tiêu chí đánh giá công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên mà trường thực hiện SKKN: 2016-2017 Trang 13 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nội dung đánh giá Các mức độ đạt được 1 2 3 4 5 Tìm hiểu thông tin về học sinh lớp chủ nhiệm và xây dựng kế hoạch giáo dục các đối tượng học sinh. Xây dựng tập thể lớp học sinh tự quản. Tổ chức tiết sinh hoạt tập thể lớp hàng tuần (nội dung, hình thức) Thực hiện nội dung chương trình chính khóa giáo dục ngoài giờ lên lớp theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ (theo chỉ đạo chung của nhà trường, do giáo viên chủ nhiệm chủ động tổ chức hoặc giúp học sinh tổ chức). Công tác phối hợp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường (Đoàn TNCS HCM, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm cùng khối…). Công tác phối hợp với lực lượng giáo dục ngoài nhà trường (gia đình học sinh, chi hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, đoàn thể xã hội, cơ quan chức năng, tổ chức kinh tế ở địa phương). Thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh theo qui định. Thực hiện hồ sơ sổ sách và chế độ báo cáo về tình hình lớp với hiệu trưởng nhà trường. Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm Có 10 tiêu chí làm cơ sở cho việc đánh giá công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên trung học phổ thông. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 5 mức độ từ thấp đến cao: 1,2,3,4,5. Cụ thể là: Mức độ 1: Không thực hiện hoặc kết quả thực hiện ở mức độ kém, có vi phạm ở mức độ nặng, có tính chất cố ý, gây hậu quả xấu nghiêm trọng. Mức độ 2: Có thực hiện nhưng thực hiện qua loa, mang tính hình thức, kết quả ở mức độ yếu hoặc có vi phạm ở mức độ vừa phải, có thể gây hậu quả xấu nhưng không nghiêm trọng. Mức độ 3: Thực hiện ở mức độ trung bình. Đảm bảo thực hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu của công việc theo qui định. Có thể có vi phạm, gây tác hại không tốt nhưng ở mức độ nhẹ. SKKN: 2016-2017 Trang 14 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu Mức độ 4: Thực hiện ở mức độ khá. Thực hiện đầy đủ, tích cực các yêu cầu của công việc theo qui định. Có thể có sơ xuất nhỏ, lần đầu và không gây tác hại nào. Mức độ 5: Thực hiện ở mức độ tốt. Thực hiện đầy đủ, tích cực, tự giác các yêu cầu hoặc vượt mức các yêu cầu của công việc theo qui định. Trên cơ sở tự đánh giá của giáo viên chủ nhiệm, của các giáo viên bộ môn dạy lớp (của giáo viên chủ nhiệm được đánh giá), giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên và lãnh đạo trường để xếp loại giáo viên ở các mức sau: Tốt: Có ít nhất 8 trong số 10 tiêu chí đạt ở mức độ 5, các tiêu chí còn lại ở mức độ 4. Khá: Có ít nhất 8 trong số 10 tiêu chí đạt ở mức độ 5 và 4, các tiêu chí còn lại đạt ở mức độ 3. Trung bình: Có ít nhất 8 trong số 10 tiêu chí đạt ở mức độ 3,4 và 5, các tiêu chí còn lại ở mức độ 2. Chưa đạt yêu cầu: Không đạt được loại trung bình hoặc có tiêu chí đạt ở mức1. Kế đến là công khai hóa các tiêu chí đánh giá và phát động thi đua trong toàn trường. Sau cùng là tổ chức bình xét thi đua theo các tiêu chuẩn đảm bảo công bằng và khách quan. 5. Biện pháp thứ 5: Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường, tạo môi trường thuận lợi giáo dục toàn diện học sinh Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường nằm tạo sự thống nhất, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp khai thác tiềm năng của các lực lượng xã hội để quản lý, giáo dục học sinh Những nội dung cần thực hiện trong biện pháp thứ 5 Một là xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường: phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong trường, phối hợp gia đình và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý giáo dục học sinh. Đối với việc phối hợp các lực lượng trong nhà trường Hiệu trưởng cần xây dựng cơ chế, quy chế phối hợp cụ thể và thống nhất trong toàn trường. Đối với việc phối hợp các lực lượng ngoài nhà trường Hiệu trưởng cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. Thông qua các hoạt động phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường, hiệu trưởng thông báo kết quả, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh bổ sung kế hoạch phối hợp phù hợp với thực tế. SKKN: 2016-2017 Trang 15 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu Dưới đây là trích phần nội dung về trách nhiệm và quyền hạn của nhà trường, gia đình, xã hội trong quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh Điều 7. Trách nhiệm của gia đình 1. Nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho con em được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường; không để con em bỏ học, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của trẻ em theo Công ước quốc tế, Luật giáo dục, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và các văn bản có liên quan. 2. Xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của con em; người lớn tuổi có trách nhiệm giáo dục, gương mẫu cho con em mình học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập tại nhà, cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 3. Quản lí, giám sát lịch trình học tập, vui chơi giải trí, sinh hoạt của con em mình tại nhà. Nắm vững diễn biến tư tưởng, đạo đức, học lực của con em, chủ động thông báo cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm những vấn đề không bình thường của con em mình và những học sinh khác để thống nhất biện pháp phối hợp giáo dục. 4. Chủ động, tích cực phối hợp cùng nhà trường và các tổ chức đoàn thể giáo dục con em; phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của con em mình gây ra theo quy định của pháp luật. 5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức, đóng góp đầy đủ các khoản theo quy định của Nhà nước. Đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục và hưởng ứng các hoạt động của Hội khuyến học. Điều 8.Quyền của gia đình 1. Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục và trong Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 2. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung, chương trình phối hợp và phương pháp giáo dục học sinh của trường. 3. Yêu cầu nhà trường thường xuyên thông báo kết quả học tập và rèn luyện của con em mình; tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; yêu cầu nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải quyết theo pháp luật những vấn đề có liên quan đến việc giáo dục con em. 4. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xử lí những vi phạm của cá nhân hoặc tổ chức về quyền của trẻ em được pháp luật Nhà nước Việt Nam quy định. Điều 9.Trách nhiệm của xã hội 1. Quan tâm chỉ đạo và tham gia quản lý sự nghiệp giáo dục, theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. SKKN: 2016-2017 Trang 16 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu 2. Tuyên truyền để mọi tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục. 3. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn, theo khả năng giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng phong trào học tập, rèn luyện của học sinh. 4. Các lực lượng xã hội tham gia xây dựng nếp sống văn hoá cơ sở và cộng đồng dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những tác động có ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục. 5. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để người học được vui chơi, giải trí, hoạt động thể dục, thể thao lành mạnh, sau các giờ học văn hoá. 6. Đầu tư về tài chính, nhân lực, vật lực cho sự phát triển giáo dục. Sẵn sàng đáp ứng khi nhà trường có những yêu cầu đề nghị về sự hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh; chủ động xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ tài năng trẻ để khen thưởng động viên kịp thời học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện. Điều 10.Quyền hạn của xã hội 1. Yêu cầu nhà trường trên địa bàn thông báo định kì, hoặc đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của đơn vị. 2. Yêu cầu nhà trường trên địa bàn phối hợp để triển khai, thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ có nội dung liên quan tới giáo dục cho học sinh. Điều 11.Ban đại diện cha mẹ học sinh ở nhà trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức xã hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Quy chế này. IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN 1.Khái quát tình hình giáo dục của trường năm học 2015-2016 - CBGV NV: có 89 CBGV NV (trong đó CBQL: 03 ; GV:79 ; NV: 8). - 09 tổ chuyên môn: 79 GV. - 36 giáo viên chủ nhiệm lớp - Tổng số học sinh: 1434/ 36 lớp +Khối 10/ 12 lớp: 500 hs +Khối 11/ 12 lớp: 474 hs SKKN: 2016-2017 Trang 17 Người thực hiện: Lê Thị Út Phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Vĩnh Cửu +Khối 12/12 lớp: 460 hs 2.Kết quả hai mặt giáo dục năm học 2015-2016 174 Học lực Tỷ lệ Tỷ lệ TB % % 34,80 216 43,20 Yế u 41 Tỷ lệ % 8,20 Ké m 1 Tỷ lệ % 0,20 Khối Sĩ số 10 500 67 Tỷ lệ % 13,40 11 474 70 14,77 162 34,18 209 44,09 33 6,96 0 0 12 460 59 12,83 218 47,39 178 38,70 5 1,09 0 0 TC 143 4 196 13,67 554 39,6 79 5,51 1 0,07 Giỏi Khá 603 43,20 460 Tỷ lệ Khá % 92,00 36 Hạnh kiêm Tỷ lệ Tỷ lệ TB % % 7,20 3 0,60 474 440 92,83 32 6,75 12 460 454 98,70 6 1,30 TC 143 4 1354 94,2 74 5,16 Khối Sĩ số 10 500 11 Tốt 2 Tỷ lệ % Kém Tỷ lệ % 0,42 5 Yế u 0,35 3.So sánh kêốt quả hai năm học gâền nhâốt: Năm học TS HS 20141462 2015 20151434 2016 So sánh tỷ lệ % Giỏi Tỷ lệ % Khá Tỷ lệ % Học lực Tỷ lệ TB % 183 12,52 475 32,49 629 196 13,67 554 39,63 603 Tăng 1,15% Năm học TS HS Tốt 2014-2015 2015-2016 1462 1434 1551 1354 So sánh tỷ lệ % SKKN: 2016-2017 Tỷ lệ % 92,4 94,2 Tăng 2,0 Yếu Tỷ lệ % Kém Tỷ lệ % 43,02 150 10,26 5 0,34 43,20 79 5,51 1 0,07 Tăng 7,14% Khá 90 74 Tỷ lệ % 6,16 5,16 Giảm 1,0 Trang 18 Giảm 4,75% Hạnh kiêm Tỷ lệ TB % 5 0,34 5 0,35 Yếu Tỷ lệ Kém % Giảm 0,27% Tỷ lệ % Người thực hiện: Lê Thị Út
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan