Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Skkn quản lý tổ chức hoạt động ngoại khóa đạt hiệu quả tốt...

Tài liệu Skkn quản lý tổ chức hoạt động ngoại khóa đạt hiệu quả tốt

.DOC
40
344
73

Mô tả:

BM 01-Bia SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị: TRƯỜNG THPT NHƠN TRẠCH Mã số: ................................ (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT Người thực hiện: Huỳnh Thành Nguơn Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: .............................  (Ghi rõ tên bộ môn) - Lĩnh vực khác: .......................................................  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Năm học: 2016-2017 BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Huỳnh Thành Nguơn 2. Ngày tháng năm sinh: 12-11-1961 3. Nam, nữ: nam 4. Địa chỉ: ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch 5. Điện thoại: 3518123 (CQ)/ 6. Fax: (NR); ĐTDĐ: E-mail: [email protected] 7. Chức vụ:Hiệu trưởng 8. Nhiệm vụ được giao : quản lý 9. Đơn vị công tác: trường THPT Nhơn Trạch II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Thạc sĩ - Năm nhận bằng:2012 - Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: quản lý Số năm có kinh nghiệm: 26 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: chủ yếu viết báo 2 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 1/ Huỳnh Thành Nguơn (2011), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”. Tạp chí Giáo dục (Bộ GD&ĐT) số đặc biệt 12/2011- trang 46-47. 2/Huỳnh Thành Nguơn (2012), “ Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các trường trung học phổ thông”. Tạp chí Đại học Sài Gòn (trường Đại học Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh) số 08 tháng 2/2012- trang 69-76. 3/Huỳnh Thành Nguơn (2012), “Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ở tỉnh Đồng Nai”. Tạp chí Giáo chức Việt Nam số 62 tháng 6/2012- trang 69-76. 4/ Huỳnh Thành Nguơn (2016), “Đảm bảo các nhân tố để phát triển bền vững phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông” Tạp chí Giáo dục (Bộ GD& ĐT) số 380, kỳ 2 tháng 4/2016-trang 20,21,14. 5/Huỳnh Thành Nguơn (2016), “ Giải pháp phát triển phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai” Tạp chí Giáo dục thiết bị , số128 tháng 4/2016- trang 98-100 và 115. 6/ Huỳnh Thành Nguơn (2016), “Xây dựng tiêu chí phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý trường trung học phổ thông trong giai đoạn mới”. Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 113 tháng 9/2016- trang 3,4,5. 7/ Huỳnh Thành Nguơn (2017) “Đổi mới quản lý phát triển phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường học phổ thông” Tạp chí giáo dục (Bộ GD&ĐT) số 403, kỳ 1 – tháng 4/2017 - trang 5, 6, 29. 3 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG PHẦN I PHẦN II PHẦN III PHẦN IV PHẦN V PHẦN VI PHẦN VII Các phiếu đánh giá Lý do chọn đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn Tổ chức thực hiện các giải pháp Hiệu quả của đề tài Đề xuất, khuyến nghị, khả năng áp dụng Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục 4 Trang 7 7 11 20 26 27 28 38 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt 1 Cán bộ quản lý CBQL 2 Cha mẹ học sinh CMHS 3 Điểm trung bình ĐTB 4 Giáo dục và đào tạo 5 Giáo viên GV 6 Giải pháp GP 7 Giáo viên chủ nhiệm 8 Học sinh 9 Liên hiệp thanh niên LHTN 10 Thể dục thể thao TDTT 11 Thanh niên cộng sản TNCS 12 Trung học phổ thông THPT GD&ĐT GVCN HS 5 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Tên bảng, biểu đồ Nội dung Trang Thống kê mức độ yêu thích các loại hình hoạt Bảng 1 động ngoại khóa của nhà trường 9 Bảng 7 Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngoại khóa Thống kê những khó khăn chủ yếu khi thực hiện chương trình hoạt động ngoại khóa Kết quả khảo sát nhận thức, trách nhiệm quản lý hoạt động ngoại khóa trong nhà trường Kết quả khảo sát việc kiểm tra, đánh giá kết quả trong hoạt động ngoại khóa của nhà trường Thống kê khảo sát đánh giá việc hoạt động ngoại khóa phù hợp chương trình hoạt động ngoại khóa Thống kê kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết của 4 giải pháp Bảng 8 Đúc kết số liệu về tính cần thiết của các giải pháp bằng % 22 Bảng 9 Thống kê kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các giải pháp 23 Bảng 10 Đúc kết số liệu về tính khả thi của các giải pháp bằng % 23 Bảng 11 Tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 24 Bảng 12 So sánh tương quan thứ hạng giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 25 Bảng 2 Bảng 3 Bảng 4 Bảng 5 Bảng 6 9 14 16 17 18 21 Thống kê chi hoạt động ngoại khóa trong một Bảng 13 năm học của nhà trường(đơn vị tính triệu đồng ) 6 18 BM03-TMSKKN Tên SKKN : I. QUẢN LÝ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoạt động ngoại khoá nhằm thực hiện ngoài giờ lên lớp, có thể thực hiện trong và ngoài nhà trường. Khác với hoạt động ngoài giờ lên lớp chỉ thực hiện ngoại khóa trong nhà trường mà thôi. Về mặt bản chất hai nội dung nầy hoàn toàn giống nhau. Trong trường phổ thông nói chung và trường THPT nói riêng, dạy học là hoạt động trọng tâm, chiếm một quỹ thời gian lớn, chi phối nhiều hoạt động khác. Nhưng do đặc điểm tâm lí học sinh THPT, các em có nhu cầu phát triển mạnh cả về trí tuệ, lẫn thể chất. Bản chất của việc “học mà chơi, chơi mà học” vẫn là đặc điểm tâm lí hết sức quan trọng và đặc trưng cho mọi hoạt động học tập, lao động, vui chơi giải trí của học sinh. Đây là thời kì mà tư duy của trẻ đang chuyển dần từ tư duy trực quan sinh động sang tư duy trừu tượng. Nhất là đối với học sinh THPT tư duy của trẻ đang chuẩn bị bước vào đời. Vì vậy, song song với việc đặt những viên gạch nền móng của kiến thức văn hóa và khoa học cho học sinh, chúng ta cần phải tổ chức cho học sinh vui chơi một cách lí thú , bổ ích phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi . Làm thế nào để giúp học sinh cân bằng giữa việc học tập và vui chơi, giúp học sinh giảm bớt sự mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ học trên lớp, tạo hứng thú trong học tập, trong tư duy, trong nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện và phát triển thể chất, tinh thần cho học sinh,… Việc tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa sẽ giải quyết được vấn đề nêu trên. Bởi chính hoạt động ngoại khóa là một sân chơi bổ ích và lí thú nhất trong nhà trường giúp học sinh vừa được học tập ôn luyện củng cố, mở mang kiến thức đã học trên lớp vừa được vui chơi, giải trí lành mạnh và thể hiện được chính mình. Đây là động lực thúc đẩy giúp các học sinh học tốt hơn các môn học văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường. Chính vì những mục tiêu nêu trên, tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài: “Quản lý tổ chức hoạt động ngọai khóa đạt hiệu quả tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường. II.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN a. Lý luận Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định Giáo dục-Đào tạo cùng với Khoa học-Công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Muốn đào tạo nguồn lực con người đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội 7 cần phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Nói về giáo dục toàn diện, Rabơle (1494 - 1553) nhà tư tưởng, nhà giáo dục thời kỳ Phục Hưng đã từng nhấn mạnh “Việc giáo dục phải bao hàm các nội dung trí dục, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ... ngoài việc học ở nhà, còn có các buổi tham quan các xưởng thợ, các cửa hàng, tiếp xúc với các nhà văn, các nghị sĩ, đặc biệt là mỗi tháng một lần thầy và trò về sống ở nông thôn một ngày.” Makarenco - nhà sư phạm nổi tiếng của nước Nga đầu thế kỷ XX, cũng đã nói: “Tôi kiên trì nói rằng các vấn đề giáo dục, phương pháp giáo dục không thể hạn chế trong các vấn đề giảng dạy, lại càng không thể để cho quá trình giáo dục chỉ thực hiện trên lớp học mà đáng ra phải là trên mỗi mét vuông của đất nước ta... Nghĩa là trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được quan niệm rằng công tác giáo dục chỉ được tiến hành trong lớp.” Nền giáo dục Việt nam từ sau Cách mạng Tháng tám 1945 đến nay rất quan tâm đến vấn đề giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó hoạt động ngoại khóa là một bộ phận không thể thiếu của quá trình giáo dục. Hoạt động ngoại khóa là một hoạt động giáo dục cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức, được tiến hành xen kẽ với chương trình dạy học và diễn ra trong suốt năm học kể cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình giáo dục, làm cho quá trình đó có thể được thực hiện mọi nơi, mọi lúc. Hoạt động ngoại khóa giúp học sinh biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết các vấn đề do thực tiễn đời sống đặt ra; biết điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống cho phù hợp, biết nắm bắt những định hướng chính trị, xã hội, biết được những truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của đất nước và những vấn đề nóng bỏng của thời đại như hoà bình, hữu nghị, hợp tác, dân số, môi trường... Từ đó, rèn luyện cho mình những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử có văn hoá, những thói quen trong học tập, lao động; kỹ năng tự quản, tự tổ chức, điều khiển, nhận xét, đánh giá, hoà nhập và thực hiện một số hoạt động tập thể có hiệu quả khác. b. Thực tiễn Hầu hết cán bộ quản lí và giáo viên đều có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của các hoạt động ngoại khóa cho nên đã tổ chức được nhiều hoạt động để học sinh tham gia, mỗi hoạt động đều có nội dung giáo dục riêng và góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường, đặc biệt là đã góp phần ngăn ngừa được các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. số học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa đạt tỉ lệ cao, nhất là các hoạt động cắm trại, van nghệ, thể thao, các buổi hoạt động câu lạc bộ môn học như: văn học, khoa học...Khi khảo sát 100 học sinh về chon lực yêu thích với 6 nội dung của hoạt hoạt động ngoại khóa điển hình của nhà trường THPT, chúng tôi thu được kết quả sau: khảo sát cho 100 học sinh (phục lục 1, mục 3) 8 Bảng 1: thống kê mức độ yêu thích các loại hình hoạt động ngoại khóa của nhà trường Thứ bậc của hoạt động được HS lựa chọn ST Hoạt động 1 2 3 4 5 6 ĐTB Hạng T 4(đ) 3(đ) 2(đ) 1(đ) 0.5(đ) 0.5(đ) 1 Hoạt động văn nghệ 2 14 75 5 2 2 2.07 3 2 Sinh họat chủ đề 0 1 0 2 14 83 0.535 6 3 Hoạt động TDTT 0 5 5 61 12 17 1.005 4 4 Cắm trại 91 6 3 0 0 0 3.88 1 5 Hoạt động về nguồn 0 2 4 6 71 17 0.64 5 6 Tham quan du lịch 9 86 3 0 1 1 3.01 2 Nhận xét : hoạt động chủ đề được các em đáng giá thấp nhất, cho thấy việc tuyên truyền chưa hiệu quả, đặc biệt hình thức tuyên truyền dưới cờ cho họ sinh toàn trường. Loại hình cắm trại (hạng 1) và tham quan du lịch (hạng 2) được các em ưa thích nhất. Từ đó cho thấy sự quản lý tổ chức loại hình nầy cần có sự điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt hơn, có nhận thức và cách làm tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh chưa nhìn một cách đúng đắn vai trò của hoạt động ngoại khóa nên trong quá trình tổ chức, chỉ đạo và quản lí các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn nhiều hạn chế, hình thức hoạt động còn đơn điệu, công tác phối kết hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường chưa đồng bộ, công tác kiểm tra thi đua, khen thưởng chưa kịp thời làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giáo dục. Cơ sở vật chất của nhiều nhà trường còn quá thiếu thốn, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, các phương tiện thiết yếu phục vụ cho việc dạy học chính khoá còn chưa đủ, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu, hội trường. vẫn còn là niềm mơ ước xa vời của nhiều trường. Nguồn kinh phí dành cho hoạt động ngoại khóa lại quá ít ỏi nên dẫu muốn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa lớp lại quá ít ỏi nên dẫu muốn tổ chức nhiều hoạt động cũng không thể thực hiện được. Môi trường giáo dục chưa đảm bảo, xã hội còn nhiều biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, tâm lí, hành vi, lí tưởng của học sinh. Bảng 2: các yếu tố sau đây có tầm quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động ngoại khóa(Khảo sát 100 học sinh) S T T Các yếu tố Số ý kiến chọn theo từng mức độ Rất Không Khá Quan Ít quan quan quan trọng quan Điểm trọng trọng trọng trọng TB Thứ bậc (4đ) 1 2 3 Sự chỉ đạo quyết tâm của hiệu trưởng Phối hợp chặt chẽ với hoạt động đoàn và GVCN Có đội ngũ CB lớp biết hoạt động ngoại khóa (3đ) (2đ) (1đ) (0.5đ) 60 20 15 2 3 3.33 1 58 19 13 7 3 3.23 2 45 30 15 7 3 3.08 5 9 4 5 6 GVCN nhiệt tình, trách nhiệm cao Bồi dưỡng cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa Chọn nội dung và hình thức hoạt động phù hợp 55 15 22 5 3 3.15 4 31 20 40 6 3 2.71 6 52 18 25 2 3 3.15 3 Qua đó sự quan tâm công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng về hoạt động ngoại khóa được quan tâm hàng đầu (xếp hạng 1) chỉ số 3,33 ; Sự phối hợp chặt chẽ với hoạt động đoàn và GVCN và chọn nội dung và hình thức hoạt động phù hợpđược đánh giá kế tiếp (đồng xếp hạng thứ 2) chỉ số 3,15. Bồi dưỡng cho học sinh về hoạt động ngoại khóa được đánh giá thấp nhất (hạng 6) chỉ số 2,71 cho thấy ngoại khóa cần có sự đầu tư của nhà trường nhiều hơn, mức độ giáo dục từ hoạt động ngoại khóa có tác dụng lớn đến mỗi học sinh để có kỹ năng sống để bước vào đời, một bộ phận học sinh chưa quan tâm đến hoạt động ngoại khóa. Điều đáng quan tâm là đa số học sinh hiện nay ngại tham gia các hoạt động khóa, số học sinh có năng lực học tập thì chỉ chuyên tâm vào việc học các môn văn hóa, trong các môn văn hóa, các em cũng chỉ đầu tư cho một vài môn sở trường số còn lại - nhất là các môn khoa học xã hội thì hầu như bị “bỏ ngỏ”. Số học sinh có năng lực học tập thì chỉ chuyện tâm vào việc học các môn văn hoá, các em cũng chỉ đầu tư cho một vài môn sở trường, số còn lại, nhất là các môn khoa học xã hội thì hầu như bị “bỏ ngỏ”. Số học sinh chưa tích cực trong học tập thì lại dành thời gian cho các việc vui chơi, giải trí khác, nhất là các trò chơi điện tử, các thông tin lệch lạc trên Internet... Thực tế đó đã dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều học sinh hư hỏng, đua đòi, sống thực dụng, thờ ơ, bi quan với cuộc sống, nói năng, hành xử thô bạo, thiếu văn hóa. Nếu không kịp thời chấn chỉnh thì sẽ xa rời mục tiêu giáo dục. c.Phương pháp xử lý số liệu + Tính điểm bình quân: Như vậy về mỗi nội dung, chúng tôi được những điểm số khác nhau về tự đánh giá và đánh giá, sau đó tính điểm trung bình về tự đánh giá và đánh giá đối với mỗi tiêu chí theo công thức sau: n x n x i i i 1 N Trong đó: xi lấy các giá trị 4, 3, 2, 1 hoặc 0,5 ni là số người cho điểm 4, hoặc 3, hoặc 2, hoặc 1, có thể 0,5 N là tổng số phiếu trưng cầu ý kiến Điểm trung bình sẽ bằng giá trị trung bình của các tiêu chí. + Tính phần trăm: Để đánh giá các mức độ các giải pháp, chúng tôi khảo sát tổng số người, thu được các kết quả số lượng người đồng ý từng mức độ cần thiết (rất cần thiết, cần thiết, ít cần thiết, không cần thiết, không trả lời) và mức độ khả thi (rất khả thi, khả thi, ít khả thi, không khả thi, không trả lời). Cách tính phần trăm như sau: 10 yi  xi .100% n  i 1 xi Trong đó: xi lấy các giá trị số lượng phiếu ở mục i N là tổng số phiếu trưng cầu ý kiến + Hạng (hay thứ bậc): thể hiện mức độ quan tâm nhiều hơn, được chú ý hơn giữa các nội dung trong một bảng khảo sát, từ đó chúng ta có thể phân tích làm rõ một cách hợp lý, khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, tâm lý. + Sử dụng hàm số Spearman: để xem xét tương quan thứ hạng giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp: Trong công thức này: 2 6 D R là hệ số tương quan R  1 2 n( n  1) n là số giải pháp đề xuất D là hệ số chênh lệch giữa thứ bậc của tính cần thiết và tính khả thi Sau khi thay số và tính nếu 0 < R < 1 thì tính cần thiết và tính khả thi có tương quan thuận, nghĩa là các giải pháp vừa cần thiết vừa khả thi. III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Thực trạng nêu trên đòi hỏi các nhà trường cần phải chú trọng nhiều hơn nữa đến việc giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó có hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Để góp phần nâng cao hiệu quả cho hoạt động này, chúng tôi xin đề xuất một số nội dung và giải pháp quản lí như sau: 1. Các nội dung hoạt động ngoại khóa Nội dung tổ chức các hoạt động ngoại khoá vô cùng phong phú. Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện thực tế của từng địa phương mà các hoạt động này có thể diễn ra những hình thức khác nhau. Với nhiều năm thực hiện chương trình ngoại khoá, chúng tôi nhận thấy có thể thực hiện một số hoạt động sau đây: Nội dung 1:Hoạt động trãi nghiệm sáng tạo Đây là hoạt động hết sức thiết thực và nội dung hoạt động cũng là một nội dung áp dụng cho một số môn học. Học sinh tập hoạ theo các chủ đề học tập sáng tác các nội dung theo các nội dung thi khác nhau. Ví dụ như : thi khoa học kỹ thuật, thi liên môn, thi sáng tác thơ văn (làm báo tường), tổ chức trại , về nguồn… a/ Muc đích, ý nghĩa: • Học sinh nắm vững các đặc điểm của từng chủ đề của cuộc thi , vận dụng các đặc điểm ấy để hoạt động . 11 • Học sinh có hứng thú hơn với bộ môn vì các em được phát huy những sáng kiến mới mẻ, độc đáo của mình. • Rèn luyện ở học sinh kỹ năng hoạt động nhóm, vận dụng các môn học vào chủ đề • Rèn luyện kỹ năng cảm thụ , khám phá ra những vấn đề kỹ năng làm việc, nghiên cứu. • Biết sáng tác , sáng tạo theo chủ đề của cuộc thi. b/ Tổ chức thưc hiên: Ban hoạt động ngoại khóa được tổ chức đầu năm gồm thành phần: Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, Ban thường vụ Đoàn trường, tất cả GVCN , một số GV có năng khiếu, năng lực hoạt động ngoại khóa. • Ban hoạt động ngoại khóa bàn bạc, thống nhất nội dung, kế hoạch thực hiện cho các khối lớp (kế hoạch chung cho toàn trường - cụ thể cho từng khối). • Học sinh sưu tầm các chủ đề theo các nội dụng cuộc thi, trao đổi, thảo luận theo từng nhóm, tổ. Từng nhóm thảo luận đặc điểm của chủ đề thể hiện trong các nội dung đã sưu tầm rồi khái quát thành những đơn vị kiến thức về đặc trưng của chủ đề. • Giáo viên tổ chức cho trình bày kết quả thảo luận của tổ nhóm, giáo viên nhận xét, bổ sung và sửa chữ (nếu chưa đúng). • Ban hoạt động sưu tầm, biên tập thành các tư liệu dạy học, đồng thời để lưu lại những kỷ niệm, tình cảm của học sinh ở năm học ấy. • Hoạt động này thể hiện rất rõ khả năng vận dụng lý thuyết của các em học sinh, rèn luyện ở các em khả năng sử dụng các kỹ năng mềm (tổ chức nhóm, lãnh đạo…), đồng thời qua đó, giáo viên cũng có thể nhận ra mức độ tiếp thu kiến thức và năng lực tư duy của bản thân mỗi học sinh. Hoạt động này còn tạo được phong trào thi đua giữa từng tổ trong lớp, từng lớp trong khối và trong cả toàn trường, tạo ra được những tình cảm cắn bó, đoàn kết giữa các em. Thời gian thực hiện hoạt động cần được sự thống nhất của tổ chuyên môn và tạo điều kiện để học sinh có thể hoạt động theo đúng chủ đề đã yêu cầu. Nội dung 2:Hoạt động các chủ đề kỹ niệm trong năm học: Đổi mới tính hiệu quả của các hoạt động kỹ niệm trong năm học đòi hỏi phải đổi mới cả cách thức và nội dung thực hiện. Các ngày kỷ niệm trong năm gồm: kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, kỷ niệm ngày Sinh nhật Đoàn 26-3, kỷ niệm ngày Thống nhất Đất nước 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5, kỷ niệm ngày Sinh nhật Bác 19-5, và một số ngày kỷ niệm khác. Trường không thể hoạt động kỹ niệm“chay” mà cần phải có nhiều trực quan sinh động. Một trong những mô hình ấy là các minh hoạ cho nội dung của từng chủ đề như: chọn các bài hát để phù hợp chủ đề, chọn các bài viết phù hợp với nhận thức học sinh, có trường hợp mời Khách mời của lễ kỹ niệm. Do đó, tổ chức hoạt động có nhiều điểm mới, thu hút được sư quan tâm của học sinh. a/ Muc đích, ý nghĩa: • Học sinh nắm được nội dung của chủ đề các lễ kỹ niệm. Phát huy năng khiếu và 12 khả năng liên tưởng của học sinh. Rèn kỹ năng cảm xúc, tình cảm đối với những các ngày truyền thống. Rèn luyện kỹ năng hoạt động ngoại khóa học sinh . b/ Tổ chức thưc hiên: Trường có kế hoạch chi tiết về tổ chức phát động học sinh tham gia các hoạt động kỹ niệm trong năm học với các nội dung, hình thức cho phù hợp. • Đối với học sinh lớp THPT, giáo viên cho học sinh tìm hiểu các ngày kỹ niệm . Thông qua đó, học sinh rèn luyện kỹ năng , bộc lộ khả năng sáng tạo của chính bản thân. • Đối với học sinh THPT, giáo viên tổ chức cho học sinh phát biểu cảm nghĩ về các chi tiết được vẽ nhằm củng cố, rèn luyện kỹ năng biểu cảm của học sinh, đồng thời vun đắp ở các em những tình cảm tốt đẹp. • • Đối với học sinh có năng khiếu tốt, giáo viên cho học sinh tổ chức theo nội dung của các chủ đề, để học sinh thuyết minh về các chủ đề . Đây là hoạt động mang tính hiệu quả không cao trong thực tiễn khảo sát (phụ lục 1) vì vậy cần có giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn vì chúng ta phải thường xuyên làm trong năm học. Tác dụng nhất định của hoạt động cũng góp phần nâng dần chất lượng giáo dục học sinh. Song song với hoạt động chủ đề kỹ niệm, giáo viên củng cố, rèn luyện thêm cho học sinh kiến thức thực tiễn, tăng cường yêu thích các bộ môn có liên quan như: Văn , sử, địa… Nội dung 3:Hoạt động tham quan thực tế: Mỗi năm, nhà trường đều tổ chức cho học sinh tham quan thực tế. Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp học sinh hiểu biết thêm, bổ sung thêm vào kho tàng kiến thức của mình những tri thức thực tế. a/ Muc đích, ý nghĩa: • Tạo điều kiện để học sinh tham quan, học tập, vui chơi nhằm bổ sung thêm kiến thức cho học sinh. • Tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh giúp các em thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. • Vun đắp cho học sinh lòng tự hào dân tộc, tình cảm yêu quê hương tha thiết, gắn bó với những người dân trên quê hương, đất nước mình. • Giúp các em hiểu thêm kiến thức trên lớp từ những chuyến đi thực tế. Giúp các em có được cảm hứng văn thơ, tạo nguồn thi liệu quan trọng trong sáng tác thơ văn. • b/ Tổ chức thưc hiện: Tổ bộ môn phối hợp với Đoàn TNCS, Hội LHTN tổ chức cho học sinh tham quan học tập mỗi học kỳ một lần. • Địa điểm tổ chức thường là các nơi có nhiều thắng cảnh, có ý nghĩa lịch sử gắn liền với những bài dạy trên lớp để học sinh có thêm những hiểu biết mới. Cụ thể là: • Tham quan địa đạo Củ Chi Tham quan Đền thờ Liệt sĩ và khu địa đạo Nhơn Trạch 13 Tham quan khu Giồng Sắn (xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch Tham quan căn cứ Minh Đạm tại TP Bà Rịa –Vũng Tàu Tham quan các di tích lịch sử địa phương Qua chuyến tham quan, học sinh ghi chép lại những kiến thức tích luỹ được và viết bài cảm tưởng làm thu hoạch. Thông qua hoạt động, học sinh hiểu rõ hơn về những gì đã học, có ý thức ghi chép, góp nhặt kiến thức để tích luỹ dần vốn hiểu biết của mình, có ý nghĩ về mục đích ý nghĩa của chuyến tham quan. Học sinh bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm qua các bài viết, đó là cơ sở của lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu người thân. Nội dung 4: Nghe báo cáo chuyên đề: a/ Mục đích, ý nghĩa: Giáo dục học sinh truyền thống địa phương, chủ đề phương pháp học tập, giáo dục giới tính, an toàn giao thông...., nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh đối với xã hội, tổ quốc khi chuẩn bị bước vào đời, thắt chặt mối quan hệ giữa học sinh với xã hội, gắn liền cá nhân với tập thể. Đây cũng là hoạt động cũng khó đạt hiệu cao (qua khảo sát phụ lục 1) vì vậy phải tìm cách thức, nội dung, phương pháp, con người trình bày cho thật sự sinh động, lôi cuốn, có sự chuẩn bị công phu, chu đáo thì mới thành công. b/ Tổ chức thực hiện: Hằng quý, nhà trường kết hợp với tổ bộ môn mời báo các viên là Công an huyện, những cựu chiến binh , giáo viên có kinh nghiệm… để nói chuyện chuyên đề về chủ đề. Kết hợp Đoàn qua chương trình rèn luyện đoàn viên. *Những khó khăn trong việc tổ chức hoạt động ngoại khóa Việc xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa được xây dựng tổng thể, thiếu chi tiết và chưa phong phú về nội dung và phần lớn loại hoạt động này được giao khoán cho bộ phận Đoàn thực hiện. Nói một cách khái quát: hoạt động ngoại khóa tại các trường THPT chưa được đồng bộ, phong phú về nội dung là do các nguyên nhân sau: thiếu kế hoạch chi tiết cụ thể với lịch hoạt động rõ ràng và thiếu con người để thực hiện, thiếu về tài chánh để thực hiện kế hoạch, và trên hết các trường THPT vẫn chú trọng đến hoạt động dạy và học văn hoá là chủ yếu... Tuy nhiên vẫn có những trường tổ chức hoạt động ngoại khóa khá hiệu quả. Những khó khăn khi thực hiện ngoại khóa được thống kê ở bảng sau: Bảng 3: Thống kê những khó khăn chủ yếu khi triển khai thực hiện chương trình hoạt động ngoại khóa (với khảo sát 100 học sinh) Hạng Khó khăn Tổng số ý kiến Tỉ lệ % STT 1 Ảnh hưởng của việc học chính khóa 65 65 2 3 4 60 30 20 60 30 20 5 Không có thời gian để xếp TKB CSVC hạn chế Kinh phí hạn hẹp Năng lực tổ chức họat động của GVCN còn hạn chế 35 35 6 HS không hứng thú họat động 25 25 14 1 2 4 6 3 5 Nhận xét : tỷ lệ càng thấp thì khó khăn sẽ ít; kinh phí không phải là vấn đề lớn khi khảo sát có xếp hạng 6 (20%) tức là khó khăn ít nhất khi triển khai hoạt động ngoại khóa. Học sinh không hứng thú chỉ là khó khăn ít thứ hai do xếp hạng 5 (25%), và khó khăn lớn nhất chính là việc học chính khóa do chiếm nhiều thời gian, đây là điều hợp lý trong thực tiễn vì phải học để thi, chuộng bằng cấp. Từ đó ta sẽ có giải pháp để tổ chức hoạt động ngoại khóa hửu hiệu hơn. Hoạt động ngoại khoá có vị trí quan trọng trong việc giảng dạy bộ môn và càng quan trọng và càng phát huy hết vai trò hiệu quả trong việc giáo dục học sinh. Hoạt động ngoại khoá luôn gắn với những kiến thức được truyền thụ trên lớp. Nhìn chung, các hoạt động ngoại khoá là những hoạt động tích cực, hỗ trợ nhiều cho công tác dạy và học. Từng hoạt động đều có ý nghĩa riêng đã giúp học sinh lần lượt tiếp cận với phương pháp học tập mới. Bản thân các em đã biết áp dụng “Học đi đôi với hành”, vận dụng những kiến thức được học vào trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. 2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động ngoại khóa Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng xã hội khác a) Cần làm cho cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng xã hội khác nhận thức một cách đúng đắn mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu giáo dục cua rnhà trường phổ thông. Về mục tiêu chung, điều 2, Luật Giáo dục: “Đào tạo cỏn người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”; đối với nhà trường phổ thông, điều 23, Luật Giáo dục: “Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” Để nâng cao nhận thức, cần phải thông qua nhiều hình thức hoạt động khác nhau như tổ chức hoặc kết hợp với các buổi sinh hoạt chính trị, nghe thời sự, học nghị quyết, họp hội đồng giáo dục, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm quản lí, tổ chức ngoại khoá các chuyên đề về văn hoá giáo dục, đạo đức, pháp luật, phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền vận động mọi lực lượng tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Từ đó, tác động đến tâm lí, nhận thức của cán bộ, giáo viên học sinh và các lực lượng xã hội khác về vai trò, nhiệm vụ, chức năng của hoạt động ngoại khóa trong việc giáo dục toàn diện nhân cách người học sinh. b) Các dữ liệu minh chứng Để kiểm tra việc nhận thức trách nhiệm về quản lý hoạt động ngoại khóa, chúng tôi khảo sát ý kiến của 100 học sinh. Với 4 mức điểm (1đ: yếu, 2đ: trung bình, 3đ: khá, 4đ: tốt), qua đó tổng hợp lại theo bảng 4(phụ lục 2) 15 Bảng 4: kết quả khảo sát nhận thức, trách nhiệm quản lý hoạt động ngoại khóa trong nhà trường Mức độ đạt Tốt Nội dung khảo sát Khá TB Yếu (4đ) STT (3đ) 2đ) (1đ ) Điểm bình quân Hạng 1 Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục về hoạt động ngoại khóa trong nhà trường 56 44 0 0 3.56 1 2 Nhận thức, trách nhiệm của giáo viên về về hoạt động ngoại khóa trong nhà trường 45 46 9 0 3.36 4 3 Nhận thức, trách nhiệm của học sinh khi tham gia học tập về hoạt động ngoại khóa trong nhà trường 55 39 6 0 3.49 2 4 Nhận thức, trách nhiệm của cha mẹ học sinh về hoạt động ngoại khóa trong nhà trường 49 g44 7 0 3.42 3 (khảo sát 100 học sinh) c) Phân tích, so sánh, đánh giá kết quả Qua kết quả trên cho thấy nhận thức đầu tiên là cán bộ quản lý được đánh giá cao nhất (hạng1) vì đây là thành phần quyết định chất lượng hiệu quả của tổ chức hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. Kế đến là học sinh (hạng 2) phải có nhận thức đúng về tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa trong toàn bộ học tập rèn luyện trong nhà trường. Phụ huynh học sinh (hạng 3) trong việc nhận thức về tác dụng của hoạt động cũng như phối hợp vơi nhà trường đạt hiệu quả. Thật bất ngờ khi giáo viên được đánh giá thấp nhất (hạng 4) của hoạt động nầy. Giải pháp 2: Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn a)Nếu kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục của cán bộ giáo viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn không đổi mới, không có sự lôi cuốn, thiếu hứng thú thì chất lượng hoạt động ngoại khóa sẽ không đạt được hiệu quả cao. Vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, cán bộ Đoàn, lớp là nội dung cần thiết trong việc chỉ đạo các hoạt động ngoại khóa của hiệu trưởng. Để nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng các kỹ năng hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, cán bộ Đoàn, lớp, cần dựa trên kế hoạch hoạt động chung của nhà trường, tổ chức các buổi tập huấn phù hợp với khả năng hiện có để đội ngũ này có điều kiện giao lưu, học tập, rút kinh nghiệm, từ đó nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa. b) Các dữ liệu minh chứng Để kiểm tra hiệu quả của hoạt động ngoại khóa của nhà trường, chúng tôi tiến 16 hành khảo sát số lượng 100 học sinh của các lớp(mỗi lớp từ 10 đến 15 học sinh) với 4 mức điểm đánh giá (1đ: yếu, 2đ: trung bình, 3đ: khá, 4đ: tốt) ở phu lục 2 như sau: Bảng 5: kết quả khảo sát việc kiểm tra, đánh giá kết quả trong hoạt động ngoại khóa của nhà trường Kết quả 1 2 3 4 5 Tốt Nội dung khảo sát Xây dựng và thực hiện kế hoạch và đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa trong nhà trường Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa Hiệu quả kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, nội dung hoạt động ngoại khóa Hiệu quả chất lượng hoạt động ngoại khóa Công tác khen thưởng trong hoạt động ngoại khóa Khá TB Yếu (4đ) STT (3đ ) 57 2đ) 1đ) Điểm bình quân 43 0 0 3.57 2 61 39 0 0 3.61 1 50 45 5 0 3.45 4 54 41 4 1 3.48 3 46 49 3 2 3.39 5 Hạng c) Phân tích, so sánh, đánh giá kết quả Qua bảng kháo sát trên , chúng ta thấy có sự quan tâm qua các đối tượng khảo sát đầu tiên là xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa(hạng 1), kế đến là xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động ngoại khóa(hạng 2) là kim chỉ nam bước đầu cho thành công; chú ý tính hiệu quả của từng nội dung của hoạt động ngoại khóa được đánh giá thứ hai(xếp bậc 3), đặc biệt công tác khen thưởng được đặt vị trí cuối(hạng 5). Giải pháp 3: Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, chọn lựa nhân sự cho các hoạt động ngoại khóa: a)Hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông rất đa dạng và phong phú, thường diễn ra trong một không gian rộng, thời gian không cố định. Do đó, muốn thu hút học sinh tham gia đầy đủ các hoạt động cần phải thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, chọn lựa nhân sự cho tổ chức hoạt động ngoại khóa.Tuỳ theo tính chất, mức độ của mỗi hoạt động, người hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện cho phù hợp. Chẳng hạn, thông qua các đợt thi đua chào mừng những ngày lễ lớn trong năm, nhà trường kết hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ,TDTT, lồng ghép các cuộc thi nhỏ như thi tìm hiểu, thi hát theo chủ đề hoặc tham quan các di tích lịch sử... Giờ chào cờ đầu tuần nên tổ chức thi thuyết trình theo chủ đề, nói chuyện chuyên đề thi THPT quốc gia có nội dung mới, các chủ đề phải sinh động nhằm giảm bớt tình trạng khô khan, căng thẳng và tính giáo dục thấp. Tiết sinh hoạt cuối tuần nên tìm những tư liệu có tính chất định hướng nghề nghiệp để giáo viên chủ nhiệm kết hợp triển khai cho học sinh. 17 Các hình thức sinh hoạt khác như hoạt động văn nghệ, TDTT, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt về nguồn, cắm trại, tham quan, du lịch là những hoạt động mang tính tự nguyện cao, có sức hút với những học sinh có cùng sở thích, cùng nguyện vọng tham gia hoạt động. Do đó, nhà trường cần bố trí kinh phí tương ứng để tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm góp phần củng cố và bổ sung kiến thức học trên lớp, rèn luyện, giáo dục năng khiếu, thể lực, giáo dục giới tính và kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động ngoại khóa hiện nay rất phong phú, đòi hỏi người hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm, suy nghĩ, tìm tòi các hình thức hoạt động phù hợp với mục tiêu, đối tượng, thời gian, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí, môi trường sư phạm và con người hiện có. Nội dung và hình thức hoạt động phải bao hàm các mặt giáo dục đức, trí, thể, mĩ. Tiến trình tổ chức hoạt động phải hài hòa, khoa học và hợp lí, phải có bộ máy tổ chức, có kế hoạch, chương trình, hoạt động cụ thể, có nội dung hoạt động, có người phụ trách, có qui định lề lối làm việc, điều kiện hoạt động và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường. b) Các dữ liệu minh chứng Để kiểm tra tính khả thi của tính phù hợp của chương trình hoạt động ngọai khóa của trường, chúng tôi thăm dò các đối tượng: học sinh(100 ), cựu học sinh(20), cán bộ quản lý, giáo viên(20) và cha mẹ học sinh(20). Kết quả thu được(phụ lục 3) như sau: Bảng 6: Thống kê khảo sát đánh giá việc hoạt động ngoại khóa phù hợp chương trình hoạt động ngoại khóa ( Tính phù hợp với thực tiễn của chương trình hoạt động ngoại khóa Đối tượng đánh giá Học sinh Cựu học sinh Cán bộ quản lý, giáo viên Cha mẹ học sinh Số lượng 100 20 20 20 Rất phù hợp (4đ) Điểm bình quân Hạng 0 3.89 1 2 0 3,65 2 6 2 0 3,3 3 7 6 0 3,05 4 Phù hợp Ít phù hợp Không phù hợp (3đ) (2đ) (1đ) 89 11 0 15 3 12 7 c) Phân tích , so sánh Qua bảng trên ta nhận thấy tỷ lệ ủng hộ cho việc thực hiện chương trình ngoại khóa của trường của các đối tượng là: học sinh(hạng 1) điểm bình quân 3,89. Đặc biệt cựu học sinh ủng hộ chương trình rất cao (hạng 2) với 3,65 Với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là xếp 3(hạng 3) với 3,3 và cha mẹ học sinh chiếm thấp nhất(hạng 4) với 3,05 Như vậy việc thực hiện chương trình ngoại khóa được học sinh và cựu học sinh rất quan tâm c có nhiều kỷ niệm củ tuối họ trò. Do vậy cần có quan tâm niều hơn của các cấp quản lý, giáo viên và xã hội để có sự bổ sung và thực hiện cho tốt việc thực hiện 18 chương trình ngoại khóa có tính hiệu quả cao. Giải pháp 4 :chăm lo đến việc xây dựng cơ sở vật chất, môi trường sư phạm và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. a)Muốn tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa, điều kiện tiên quyết là phải chăm lo đến việc xây dựng cơ sở vật, kinh phí và xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh. Ngày nay có nhiều tổ chức, cá nhân rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, do đó, nhà trường cần tranh thủ sự hỗ trợ của các lực lượng ngoài xã hội để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các lực lượng ngoài xã hội cùng tham gia hoạt động, tham gia giáo dục học sinh. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng cho hoạt động ngoại khóa cũng là một trong những yếu tố đem lại hiệu quả cho hoạt động nầy. Công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện của học sinh. Để làm tốt việc khen thưởng, hiệu trưởng cần quan tâm đến khâu kiểm tra, đánh giá các hoạt động ngoại khóa. Nếu kiểm tra, đánh giá và động viên khen thưởng kịp thời thì chất lượng hoạt động ngoại khóa sẽ được nâng cao. Tóm lại, hoạt động ngoại khóa là một trong những con đường để phát triển năng lực trong mỗi cá nhân học sinh trong nhà trường phổ thông, tạo ra môi trường thuận lợi để học sinh phát triển tư duy, hình thành nhân cách đáp ứng theo yêu cầu của xã hội. Việc nhìn nhận đúng vị trí, vai trò của hoạt động ngoại khóa sẽ giúp các cấp quản lí dành sự đầu tư thích đáng để chỉ đạo hoạt động này ở trường, giúp đội ngũ giáo viên có thái độ tích cực và sáng tạo khi tham tổ chức các hoạt động, tạo ra sự chuyển biến về chất trong các hoạt động ngoài giờ nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục trong nhà trường phổ thông. Để làm được điều đó, cần phải có sự cải tiến công tác quản lí hoạt động ngoại khóa theo hướng tích cực hoá các hoạt động, nâng giá trị của hoạt động ngoại khóa ngang tầm với việc giảng dạy - giáo dục nói chung. b) Các dữ liệu minh chứng Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ đề có một kinh phí nhất định cho hoạt động ngoại khóa Phối hợp CMHS để có kinh phí hỗ trợ hoạt động ngoại khóa Trường và CMHS Xây dựng mức khen thưởng các hoạt động ngoại khóa Bảng13: thống kê chi hoạt động ngoại khóa trong một năm học của nhà trường (đơn vị tính triệu đồng ) Nội dung chi Trường Hội PHHS Mạnh thường quân Văn nghệ TDTT Về nguồn 6 6 Sáng tạo KHKT 10 10 4 6 2 Cắm trại 6 8 Giao lưu các đơn vị 4 2 2 1 2 2 2 c) Phân tích so sánh 19 15 3 Tham Ghi chú quan du lịch 40 0 5 * Nhận xét qua thực tiễn: Qua thời gian triển khai (năm học 2015-2016 và 2016-2017 thực hiện đề tài, chúng tôi đã nhận được kết quả từ hiệu quả hoạt động ngoại khóa như sau: - Sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự ủng hộ tích cực của Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên, Hội CMHS, các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường. - Đa số giáo viên nhiệt tình giảng dạy, thời gian dành cho hoạt động hợp lý, nội dung giáo dục phong phú, hình thức đa dạng, phạm vi tiến hành rộng rãi, điều kiện thực hiện thuận lợi, thu hút được nhiều học sinh tham gia. Hoạt động ngoại khóa đã trở thành hoạt động thường xuyên liên tục, nối tiếp với hoạt động dạy học trên lớp và là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động giáo dục chung của nhà trường. Nó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh và thực hiện tốt mục tiêu giáo dục chung của nhà trường. - Phối hợp tốt công tác giáo dục học sinh, nhất là việc giáo dục hoạt động ngoại khóa trong sự phối hợp Nhà trường – Gia đình – Xã hội. - Giáo viên hiểu rõ mục đích, thấy được tầm quan trọng, đầu tư nhiều hơn về thời gian, công sức giáo dục, lồng ghép việc giảng dạy, giáo dục vào các môn học khác. -Từ việc thực hiện hoạt động ngoại khóa dẫn đến làm tốt việc giáo dục đạo đức cho học sinh, nêu gương tốt, nhân điển hình trong học sinh. - Kết quả cuối năm 95% học sinh đạt kết quả tốt các môn học; - 99% học sinh đạt Hạnh kiểm Tốt, không có học sinh vi phạm kỷ luật; - Số học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ rất thấp; - 99% học sinh lên lớp thẳng; hiệu quả đào tạo trên 95%. - Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến 2 năm. IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Hoạt động ngoại khóa góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của bậc học, đồng thời còn là chiếc cầu nối quan trọng giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Muốn hoạt động ngoại khóa đạt chất lượng tốt nhà trường phải quan tâm đầu tư đúng mức, tạo mọi điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nguồn lực con người, kinh phí, thời gian,… cho hoạt động. Đặc biệt hiệu trưởng nhà trường phải thực hiện thật tốt các biện pháp quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khóa trong suốt cả năm học song song cùng với hoạt động dạy học trên lớp. Cụ thể: - Ngay từ đầu năm học, người cán bộ quản lý phải có kế hoạch chỉ đạo phù hợp, kế hoạch hoạt động ngoại khóa rõ ràng. Người quản lý phải nắm chắc chương trình , nội dung, phương pháp giảng dạy, phân công chuyên môn phù hợp với trình độ và năng lực, sở trường của giáo viên . - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan