Tài liệu Tìm hiểu quy trình sản xuất nem chua truyền thống và bổ sung vi khuẩn lactobacillus plantarium để hoàn thiện sản phẩm

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1703 |
  • Lượt tải: 0