Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học phần phi kim hóa học lớp 10 t...

Tài liệu Xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học phần phi kim hóa học lớp 10 trung học phổ thông

.PDF
159
1249
143

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Ngân XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Ngân XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN ĐỒNG CHÂU THỦY Thành phố Hồ Chí Minh - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc rõ ràng và được phép công bố. Tp. HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2016 Học viên thực hiện Nguyễn Thị Ngân LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phan Đồng Châu Thủy là người đã tận tình hướng dẫn tôi thực hiện đề tài này. Cô đã dành nhiều thời gian đọc bản thảo, bổ sung và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình xây dựng đề cương và hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Hóa học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM đã trực tiếp giảng dạy tôi, đã giúp tôi có cơ hội học tập và nâng cao trình độ về lĩnh vực lí luận và phương pháp dạy học hóa học. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, Phòng Sau đại học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để khóa học được hoàn thành tốt đẹp. Tôi xin cảm ơn các bạn học viên cao học Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học K24, K25, K26 và các bạn lớp Hóa K35 trường Đại học Sư phạm Tp. HCM luôn hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và tiến hành điều tra thực tế. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu các trường THPT, quý thầy cô và các em học sinh trường THPT Phạm Văn Sáng, trường THPT Thủ Đức, trường THPT Phước Long Tp.HCM; trường THPT Thường Tân tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực nghiệm. Cám ơn bố mẹ, những người thân, những người bạn đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng chấm luận văn và quý thầy cô phản biện đã dành thời gian đọc, nhận xét, góp ý giúp cho luận văn của tôi được hoàn chỉnh. Chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tp. HCM, tháng 9 năm 2016 Nguyễn Thị Ngân MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1 Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .............................. 5 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ................................................................................. 5 1.1.1. Về dạy học tích hợp.................................................................................. 5 1.1.2. Về bài tập hóa học, bài tập hóa học phát triển năng lực .......................... 7 1.2. Đổi mới phương pháp dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông ............ 8 1.2.1. Phương pháp dạy học Hóa học ................................................................. 8 1.2.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực học sinh ........................................................... 9 1.3. Phát triển năng lực học sinh ............................................................................. 11 1.3.1. Khái niệm năng lực ................................................................................ 11 1.3.2. Năng lực chung và năng lực đặc thù môn Hóa học................................ 11 1.3.3. Năng lực giải quyết vấn đề ..................................................................... 16 1.4. Dạy học tích hợp .............................................................................................. 16 1.4.1. Khái niệm ............................................................................................... 16 1.4.2. Các mức độ tích hợp............................................................................... 17 1.4.3. Tác dụng, hạn chế của dạy học tích hợp ................................................ 20 1.5. Bài tập hóa học................................................................................................. 22 1.5.1. Khái niệm ............................................................................................... 22 1.5.2. Ý nghĩa, tác dụng.................................................................................... 22 1.5.3. Phân loại ................................................................................................. 23 1.5.4. Bài tập tích hợp ...................................................................................... 24 1.6. Thực trạng sử dụng bài tập tích hợp trong chương trình hóa học phổ thông .. 25 1.6.1. Mục đích điều tra .................................................................................... 25 1.6.2. Đối tượng điều tra .................................................................................. 26 1.6.3. Phương pháp điều tra.............................................................................. 27 1.6.4. Nội dung điều tra .................................................................................... 27 1.6.5. Kết quả điều tra và phân tích kết quả điều tra ........................................ 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ................................................................................... 32 Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ............................................................................................................. 33 2.1. Phân tích nội dung phần Phi kim trong chương trình hóa học 10 trung học phổ thông .......................................................................................................... 33 2.1.1. Cấu trúc, nội dung .................................................................................. 33 2.1.2. Mục tiêu dạy học .................................................................................... 34 2.1.3. Một số điểm cần lưu ý ............................................................................ 35 2.2. Phân tích nội dung chương trình các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học phổ thông ................................................................................................... 37 2.2.1. Môn Vật lí .............................................................................................. 37 2.2.2. Môn Sinh học ......................................................................................... 39 2.2.3. Môn Địa lí (phần Địa lí tự nhiên) ........................................................... 40 2.3. Quy trình xây dựng bài tập tích hợp trong dạy học hóa học............................ 41 2.3.1. Nguyên tắc xây dựng .............................................................................. 41 2.3.2. Quy trình xây dựng................................................................................. 41 2.4. Hệ thống bài tập tích hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong phần Phi kim Hóa học lớp 10 trung học phổ thông .................. 44 2.4.1. Bài tập tích hợp chương 5 – Nhóm halogen........................................... 44 2.4.2. Bài tập tích hợp chương 6 – Nhóm oxi - lưu huỳnh .............................. 53 2.5. Một số biện pháp sử dụng hiệu quả bài tập tích hợp trong dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 trung học phổ thông ......................................................... 63 2.5.1. Biện pháp 1: Phối hợp hợp lí bài tập tích hợp với các loại bài tập truyền thống ........................................................................................... 63 2.5.2. Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh phân tích đề bài và liên hệ, phối hợp vận dụng các kiến thức các môn học liên quan để giải bài tập ...... 64 2.6. Sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 trung học phổ thông ................................................................................................... 65 2.6.1. Các hướng sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 cơ bản .................................................................................. 65 2.6.2. Một số giáo án sử dụng bài tập tích hợp và các biện pháp sử dụng hiệu quả ................................................................................................. 68 2.7. Xây dựng công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh ............. 83 2.7.1. Quy trình xây dựng thang đo năng lực giải quyết vấn đề của HS.......... 83 2.7.2. Thang đo năng lực giải quyết vấn đề của học sinh ................................ 87 2.7.3. Xây dựng công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề ........................ 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ................................................................................... 96 Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ............................................................... 97 3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm....................................................................... 97 3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ...................................................................... 97 3.3. Tiến trình thực nghiệm sư phạm ...................................................................... 97 3.3.1. Chuẩn bị nội dung .................................................................................. 97 3.3.2. Xác định lớp thực nghiệm – đối chứng .................................................. 97 3.3.3. Trao đổi nội dung thực nghiệm với giáo viên đứng lớp......................... 98 3.3.4. Đánh giá trước thực nghiệm ................................................................... 98 3.3.5. Tiến hành thực nghiệm ........................................................................... 99 3.3.6. Đánh giá sau thực nghiệm .................................................................... 100 3.3.7. Thu thập và xử lý kết quả thực nghiệm ................................................ 100 3.4. Kết quả thực nghiệm ...................................................................................... 100 3.4.1. Trước thực nghiệm ............................................................................... 100 3.4.2. Sau thực nghiệm ................................................................................... 101 3.5. Xử lý kết quả thực nghiệm............................................................................. 102 3.5.1. Trước thực nghiệm ............................................................................... 102 3.5.2. Sau thực nghiệm ................................................................................... 104 3.6. Mô tả, so sánh và nhận xét kết quả thực nghiệm ........................................... 105 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ................................................................................. 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................... 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................... 111 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BTHH : Bài tập hóa học BTTH : Bài tập tích hợp CB : Cơ bản dd : Dung dịch DHTH : Dạy học tích hợp ĐC : Đối chứng ĐHSP : Đại học Sư phạm GD – ĐT : Giáo dục - đào tạo GQVĐ : Giải quyết vấn đề GV : Giáo viên HS : Học sinh KTĐG : Kiểm tra đánh giá Nxb : Nhà xuất bản PGS. TS : Phó giáo sư – Tiến sĩ PPDH : Phương pháp dạy học PTHH : Phương trình hóa học SGK : Sách giáo khoa SL : Số lượng THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TN : Thực nghiệm TB : Trung bình Tp. HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TS : Tiến sĩ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Một số biểu hiện của các năng lực chung ................................................... 12 Bảng 1.2. Danh sách các trường có giáo viên tham gia khảo sát thực trạng sử dụng bài tập tích hợp ............................................................................................ 26 Bảng 1.3. Thực trạng việc sử dụng BTTH để phát triển năng lực GQVĐ cho HS ...... 27 Bảng 1.4. Ý kiến của GV về những điểm khác biệt của BTTH so với BTHH thông thường ......................................................................................................... 28 Bảng 1.5. Những khó khăn trong việc xây dựng bài tập tích hợp mà GV sẽ gặp phải khi xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp ........................................... 28 Bảng 1.6. Mức độ sử dụng các hình thức đánh giá năng lực GQVĐ của HS .............. 29 Bảng 1.7. Những biện pháp có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng BTTH để phát triển năng lực GQVĐ cho HS ............................................................. 29 Bảng 2.1. Cấu trúc nội dung phần Hóa phi kim lớp 10 CB 33 Bảng 2.2. Khung chương trình môn Vật lí phổ thông .................................................. 37 Bảng 2.3. Các nội dung môn Vật lí có thể tích hợp với phần Phi kim lớp 10 ............. 38 Bảng 2.4. Khung chương trình môn Sinh học phổ thông ............................................. 39 Bảng 2.5. Các nội dung môn Sinh học có thể tích hợp với phần Phi kim lớp 10 ........ 39 Bảng 2.6. Các nội dung phần Địa lí tự nhiên có thể tích hợp với phần Phi kim lớp 10 ..................................................................................................................... 40 Bảng 2.7. Suất căng bề mặt của một số chất lỏng ........................................................ 58 Bảng 2.8. Thang đo năng lực GQVĐ của HS – bước đầu xây dựng ........................... 84 Bảng 2.9. Thang đo năng lực GQVĐ cho HS – điều chỉnh sau khi xin ý kiến chuyên gia ................................................................................................... 86 Bảng 2.10. Thang đo năng lực GQVĐ hoàn chỉnh ...................................................... 88 Bảng 2.11. Mẫu phiếu học tập theo dự án của nhóm ................................................... 91 Bảng 2.12. Mẫu phiếu đánh giá sản phẩm HS (dành cho GV) .................................... 92 Bảng 2.13. Mẫu phiếu tự đánh giá của HS trong sau khi thực hiện dự án ................... 94 Bảng 2.14. Mẫu phiếu đánh giá đồng đẳng dành của HS trong nhóm ......................... 95 Bảng 2.15. Mẫu phiếu đánh giá tổng hợp của nhóm (dành cho GV) ........................... 95 Bảng 3.1. Danh sách các lớp thực nghiệm và đối chứng ............................................. 98 Bảng 3.2. Thang điểm đánh giá năng lực GQVĐ của HS ........................................... 99 Bảng 3.3. Kết quả dự án đánh giá năng lực GQVĐ của HS trước TN ...................... 101 Bảng 3.4. Kết quả dự án đánh giá năng lực GQVĐ của HS sau TN ......................... 101 Bảng 3.5. Bảng phân phối tần suất kết quả đánh giá năng lực GQVĐ của HS trước TN .................................................................................................... 102 Bảng 3.6. Bảng phân phối tần suất lũy tích đánh giá năng lực GQVĐ trước TN ...... 102 Bảng 3.7. Xếp loại năng lực GQVĐ của HS trước TN .............................................. 103 Bảng 3.8. Bảng phân phối tần suất kết quả đánh giá năng lực GQVĐ của HS sau TN ............................................................................................................. 104 Bảng 3.9. Bảng phân phối tần suất lũy tích dự án đánh giá năng lực GQVĐ sau TN ............................................................................................................ 104 Bảng 3.10. Xếp loại năng lực GQVĐ của HS sau TN ............................................... 105 Bảng 3.11. Các tham số mô tả và so sánh mức độ phát triển năng lực GQVĐ của lớp TN - ĐC..................................................................................................... 106 Bảng 3.11. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá mức độ phát triển năng lực GQVĐ của HS ....................................................................................................... 106 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Sơ đồ xương cá ............................................................................................. 18 Hình 1.2. Sơ đồ mạng nhện .......................................................................................... 19 Hình 2.1. Lắp dụng cụ điều chế và thu khí clo ............................................................. 43 Hình 2.2. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử .................................................. 45 Hình 2.3. Sắt cháy trong khí clo ................................................................................... 45 Hình 2.4. Thử tính tan của khí hidro clorua ................................................................. 47 Hình 2.5. Phản ứng co nguyên sinh của tế bào thực vật .............................................. 48 Hình 2.6. Thang đo phân vùng bước sóng ánh sáng .................................................... 49 Hình 2.7. Kính đổi màu ............................................................................................... 50 Hình 2.8. Diêm Thống Nhất ......................................................................................... 50 Hình 2.9. Cấu tạo của răng ........................................................................................... 51 Hình 2.10. Kem đánh răng PS ngừa sâu răng vượt trội................................................ 51 Hình 2.11. Bệnh nhân bị mắc bệnh bướu cổ ................................................................ 53 Hình 2.12. Thí nghiệm về thành phần không khí ......................................................... 54 Hình 2.13. Thí nghiệm đốt dây sắt trong bình đựng khí oxi ........................................ 54 Hình 2.14. Lắp dụng cụ và thu khí oxi ......................................................................... 55 Hình 2.15. Sơ đồ trao đổi khí ....................................................................................... 56 Hình 2.16. Khử trùng thức ăn bằng máy ozon ............................................................ 56 Hình 2.17. Hiện tượng thí nghiệm hidro peoxit tác dụng với dd KI ............................ 57 Hình 2.18. Hai dạng thù hình của lưu huỳnh ............................................................... 58 Hình 2.19. Trứng gà luộc có màng đen ........................................................................ 60 Hình 2.20. Mô tả thí nghiệm tính tan trong nước và pH của một số dung dịch ........... 62 Hình 2.21. Cấu tạo của da ............................................................................................ 65 Hình 2.22. Cấu tạo tế bào vi khuẩn .............................................................................. 66 Hình 3.1. Đồ thị đường lũy tích kết quả dự án đánh giá năng lực GQVĐ của HS trước TN của 2 lớp TN – ĐC ...................................................................... 103 Hình 3.2. Biểu đồ xếp loại năng lực GQVĐ của HS lớp TN và lớp ĐC trước TN.... 103 Hình 3.3. Đồ thị đường lũy tích kết quả dự án đánh giá năng lực GQVĐ của HS sau TN của 2 lớp TN – ĐC ............................................................................. 104 Hình 3.4. Biểu đồ xếp loại năng lực GQVĐ của HS lớp TN và lớp ĐC sau TN ....... 105 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế xã hội Việt Nam đang từng bước hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để hội nhập, chúng ta cần nguồn nhân công có năng lực và khả năng nhạy bén. Theo đó, giáo dục Việt Nam phải đổi mới. Theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo [8], cụ thể sau năm 2018, mục tiêu giáo dục của nước ta là chuyển từ chú trọng cung cấp kiến thức sang chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh (HS). Việc dạy học không phải là “tạo ra kiến thức” mà phải làm cho người học học cách đáp ứng hiệu quả các đòi hỏi cơ bản liên quan đến môn học và có khả năng vượt ra ngoài phạm vi môn học để chủ động thích ứng với cuộc sống sau này. Dạy học tích hợp (DHTH) thực hiện được mục tiêu của đổi mới giáo dục vì phát triển được năng lực và phẩm chất của HS. Trong DHTH [7], HS phải sử dụng đồng thời kiến thức và kĩ năng của mình để giải quyết những tình huống phức hợp. DHTH giúp giảm tải nội dung học tập, tận dụng được kinh nghiệm cuộc sống của HS. Đặc biệt quan trọng, DHTH còn tạo nên mối liên hệ giữa kiến thức và kĩ năng của các môn học khác nhau trong chương trình giáo dục. Điều đó làm gia tăng giá trị và ý nghĩa của các kiến thức trong nhà trường mà các em học được. Trong bối cảnh chuyển giao giữa chương trình giáo dục hiện hành với chương trình giáo dục mới, giáo viên (GV) phổ thông phải làm gì để chuẩn bị cho việc DHTH? Làm sao GV có thể đánh giá kiến thức liên môn của HS? Làm sao để xây dựng được các bài tập đánh giá loại kiến thức này? Trong thời điểm chuyển giao hiện tại, GV sử dụng bài tập tích hợp (BTTH) vào thời điểm nào và sử dụng như thế nào? Với những lý do, vấn đề thời sự đặt ra như trên, chúng tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 trung học phổ thông” nhằm góp phần giúp sinh viên, GV phổ thông có một “cái nhìn” tổng quan về DHTH để từ đó có thể xây dựng, sử dụng bài tập tích hợp có hiệu quả trong dạy học môn Hóa học hiện tại và môn Khoa học tự nhiên trong tương lai. 2 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 trung học phổ thông (THPT) nhằm giúp HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài - Nghiên cứu lịch sử vấn đề. - Nghiên cứu định hướng đổi mới PPDH môn Hóa học ở trường phổ thông nhằm phát triển năng lực cho HS. - Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực. - Nghiên cứu, tổng quan cơ sở lý luận về DHTH phát triển năng lực HS. - Nghiên cứu, tổng quan cơ sở lý luận về BTHH, BTTH và tác dụng của BTTH trong việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS. - Điều tra thực trạng về việc sử dụng BTTH trong dạy học Hóa học ở một số trường THPT tại Tp. HCM. 3.2. Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 trung học phổ thông - Phân tích nội dung phần Phi kim trong chương trình hóa học 10 và các môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông. - Thiết lập nguyên tắc, quy trình xây dựng bài tập tích hợp. - Xây dựng bài tập tích hợp trong dạy học Hóa học phần Phi kim lớp 10 THPT. - Đề xuất một số biện pháp và hướng sử dụng BTTH hiệu quả. - Xây dựng công cụ đánh giá năng lực GQVĐ của HS. - Thiết kế một số giáo án sử dụng bài tập tích hợp theo các biện pháp đã đề xuất trong dạy học phần Phi kim Hóa học 10 THPT. 3.3. Thực nghiệm sư phạm - Thực nghiệm sư phạm một số giáo án có sử dụng bài tập tích hợp theo các biện pháp đã đề xuất để chứng minh tính hiệu quả của các bài tập đó trong việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS. 3 - Xử lý, phân tích số liệu thực nghiệm để kiểm định giả thuyết khoa học của đề tài nghiên cứu. 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Hóa học ở trường THPT. - Đối tượng nghiên cứu: Việc xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 THPT. 5. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: phần Phi kim trong chương trình cơ bản Hóa học 10 THPT. - Địa bàn nghiên cứu: một số trường THPT tại Tp. HCM. - Thời gian nghiên cứu: Tháng 9/ 2015 đến tháng 9/2016. 6. Giả thuyết khoa học Nếu GV xây dựng và sử dụng hợp lý, có khoa học các bài tập tích hợp trong dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 THPT thì sẽ phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường THPT. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp thu thập, đọc và nghiên cứu các tài liệu về lí luận dạy học và tài liệu khoa học có liên quan đến đề tài:  Các văn bản, tài liệu chỉ đạo của của Bộ GD - ĐT liên quan đến định hướng đổi mới PPDH.  Tài liệu, sách về lí luận dạy học Hóa học.  SGK, phân phối chương trình, sách GV Hóa học lớp 10.  SGK, phân phối chương trình môn Vật lí, Sinh học, Địa lí (phần Địa Lí tự nhiên). - Phương pháp phân tích và tổng hợp. - Phương pháp diễn dịch và quy nạp. - Phương pháp phân loại, hệ thống hóa. - Phương pháp xây dựng giả thuyết. 4 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát. - Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi đối với GV về việc sử dụng bài tập tích hợp ở một số trường THPT. - Phương pháp trao đổi kinh nghiệm, tổng hợp ý kiến các chuyên gia. - Phương pháp tiền – hậu thực nghiệm kết hợp thực nghiệm đối chứng để kiểm nghiệm giá trị thực tiễn, tính khả thi và hiệu quả của các kết quả nghiên cứu. 7.3. Các phương pháp toán học Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý định lượng các số liệu, kết quả của việc điều tra và quá trình thực nghiệm sư phạm nhằm minh chứng cho những nhận xét, đánh giá và tính hiệu quả của đề tài. 8. Đóng góp mới của đề tài 8.1. Về mặt lí luận Tổng quan về định hướng đổi mới PPDH ở trường THPT theo hướng dạy học tích hợp, cơ sở lí luận về năng lực và DHTH phát triển năng lực nhằm tạo cơ sở cho việc xây dựng hệ thống bài tập tích hợp để dạy học phần Phi kim lớp 10 trong chương trình hóa học THPT. 8.2. Về mặt thực tiễn - Điều tra thực trạng việc sử dụng BTTH trong chương trình hóa học phổ thông tại một số trường THPT ở Tp. HCM. - Thiết lập quy trình và nguyên tắc xây dựng BTTH. - Xây dựng hệ thống bài tập tích hợp để dạy học phần Phi kim lớp 10 trong chương trình hóa học THPT. - Đề xuất một số biện pháp và hướng sử dụng hiệu quả bài tập tích hợp. - Xây dựng công cụ đánh giá năng lực GQVĐ của HS. - Thiết kế 3 giáo án sử dụng BTTH theo các biện pháp đã đề xuất trong dạy học Hóa học phần Phi kim lớp 10 CB. 5 Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Về dạy học tích hợp Dạy học tích hợp là một quan điểm dạy học tích cực đã và đang là xu thế rất được quan tâm trên thế giới và ở Việt Nam. Cụ thể là việc thay đổi chương trình SGK theo hướng dạy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực HS sau năm 2018 của Bộ GD – ĐT. Trước đây, vấn đề DHTH đã được đề cập, tuy nhiên còn ít, lẻ tẻ và chỉ dừng lại ở mức tích hợp với các vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường, được đề cập đến trong một số tài liệu như “Phương pháp dạy học Hóa học ở trường phổ thông” xuất bản năm 2006 của PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường [25]; chương cuối SGK Hóa học 12 cơ bản và nâng cao năm 2012 của Bộ GD – ĐT [10]. Bên cạnh đó, cũng có đề tài nghiên cứu về vấn đề này như Tích hợp các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường trong dạy học môn hóa học lớp 12 trung học phổ thông - Luận văn thạc sĩ, ĐHSP Tp. HCM năm 2009 của Trần Thị Tú Anh. Gần đây, DHTH đang là tâm điểm của đổi mới giáo dục nhằm phát triển năng lực người học, có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về DHTH. Trong đó phải kể đến đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ trọng điểm “Hình thành năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học phổ thông” (mã số B2010 – TN03 – 30TĐ) của PGS. TS. Nguyễn Phúc Chỉnh [13]. Đây là thể coi là đề tài đầu tiên trong nước nghiên cứu việc hình thành năng lực dạy học tích hợp cho GV THPT. Trong đề tài, tác giả đã trình bày đầy đủ, khoa học về cơ sở lý thuyết và thực tiễn của việc vận dụng DHTH trong dạy học ở trường phổ thông đồng thời cũng nêu lên một số quan điểm về giáo dục hiện nay. Đặc biệt là tác giả đã nêu ra các biện pháp hình thành năng lực dạy học tích hợp cho GV THPT trong dạy học các bộ môn: Sinh học, Vật lí, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, Hóa học. Những nội dung này có giá trị thực tiễn tốt: giúp GV định hướng việc lựa chọn nội dung tích hợp phù hợp với nội dung, chương trình và kế hoạch dạy học; hỗ trợ cho GV thực hiện dạy học theo tư tưởng sư phạm tích hợp. 6 Để làm rõ hơn khái niệm DHTH cũng như giúp GV vận dụng được DHTH trong dạy học ở trường phổ thông, năm 2014, Bộ GD - ĐT tổ chức tập huấn GV cốt cán về DHTH ở trường phổ thông. Tài liệu tập huấn “Dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông” [6] đã trình bày chi tiết về những nội dung cơ bản về DHTH theo 3 chuyên đề: Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về DHTH. Chuyên đề 2: Tổ chức dạy học tích hợp. Bao gồm các nội dung như: Lựa chọn nội dung bài tích hợp; quy trình hướng dẫn xây dựng bài học tích hợp; một số phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích hợp; đánh giá HS trong dạy học tích hợp và thiết kế bài học tích hợp. Chuyên đề 3: Cách thức tổ chức và quản lí dạy học tích hợp. Gần đây nhất là đầu năm 2015, PGS.TS. Đỗ Hương Trà (chủ biên) cùng các tác giả khác đã cho ra đời quyển sách “Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh” gồm 2 quyển: Quyển 1 – Khoa học tự nhiên [23] và quyển 2 – Khoa học xã hội. Trong đó, quyển 1 đã trình bày gồm 2 phần rất rõ ràng, khoa học. Ở phần 1 là dạy học tích hợp – phương thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực nêu lên một số vấn đề về năng lực như khái niệm, cấu trúc, các loại năng lực HS, làm thế nào để phát triển năng lực HS và trình bày cơ sở lý luận về DHTH. Ở phần 2 là 20 chủ đề tích hợp theo định hướng phát triển năng lực được các tác giả đã trình bày ở 4 mức độ khác nhau; ở mỗi chủ đề, các tác giả đã trình bày rất chi tiết về lý do chọn chủ đề, mục tiêu dạy học, gợi ý các hoạt động dạy học và nội dung kiểm tra đánh giá. Và bên cạnh đó là rất nhiều bài báo khoa học cũng như đề tài nghiên cứu về DHTH như: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và thử nghiệm theo phương pháp dạy học dự án ở trường THCS Thực nghiệm – Viện Khoa Học Giáo Dục Việt nam – Bài báo Khoa học, Cao Thị Thặng (2010), Tạp chí khoa học giáo dục số 56. Thiết kế giáo án dạy học tích hợp phù hợp với thực tế dạy học ở phổ thông góp phần phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên Hóa ở trường sư phạm – Bài báo 7 Khoa học, Cao Thị Thặng, Nguyễn Thị Hồng Gấm (2012), Tạp chí khoa học giáo dục số 78. Vận dụng Webquest trong dạy học một số chủ đề tích hợp Hóa học 10 trung học phổ thông – Luận văn thạc sĩ, Nguyễn Vũ Mai Trang (2015), ĐHSP Tp. HCM. Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp các môn khoa học tự nhiên trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh – Luận văn thạc sĩ, Trần Hữu Tuyến (2015), Đại học Vinh. Vận dụng dạy học tích hợp trong chương Oxi – Lưu huỳnh Hóa học 10 - Khóa luận tốt nghiệp, Trần Thị Tình (2014), ĐHSP Hà Nội. 1.1.2. Về bài tập hóa học, bài tập hóa học phát triển năng lực Đối với Hóa học, bài tập có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đào sâu, mở rộng, hệ thống hóa kiến thức cũng như rèn luyện các kỹ năng, khả năng vận dụng kiến thức. Ngoài ra, BTHH còn giúp HS phát triển một số năng lực như năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ,… và còn giúp phát triển trí thông minh cho HS. Các đề tài nghiên cứu về BTHH nói chung, cũng như bài tập phát triển năng lực HS nói riêng đã và đang được rất nhiều tác giả nghiên cứu. Chúng tôi đã tham khảo một số luận văn thạc sĩ như: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần phi kim lớp 10 Trung học phổ thông, Lê Thị Thùy Anh (2009), ĐHSP Tp. HCM. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần hóa phi kim lớp 10 Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực, Trương Đình Huy (2011), ĐHSP Tp. HCM. Sử dụng bài tập để phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh Hóa học 10 THPT, Hà Thị Tú Quyên (2015), ĐHSP Tp. HCM. Sử dụng bài tập theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học phần Phi kim Hóa học 10 THPT, Phạm Thị Huệ (2015) – ĐHSP Tp. HCM. 8 Như vậy mảng đề tài về xây dựng và sử dụng bài tập phát triển năng lực cho HS đã được khá nhiều tác giả nghiên cứu trước đó. Về mặt cơ sở lí luận, hầu hết các tác giả đã trình bày khá đầy đủ và sâu sắc về bài tập hóa học, các vấn đề về dạy học tích cực, phát triển tư duy,… Tuy nhiên, BTTH nhằm phát triển năng lực HS thì chưa được nghiên cứu và còn mới mẻ, các đề tài về dạy học tích hợp cũng chưa được nghiên cứu nhiều. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài, mong muốn nghiên cứu xây dựng và đưa ra được cách xây dựng và sử dụng bài tập hóa học theo hướng tích hợp để giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề. 1.2. Đổi mới phương pháp dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông 1.2.1. Phương pháp dạy học Hóa học 1.2.1.1. Phương pháp dạy học Theo PGS.TS. Trịnh Văn Biều [1], PPDH là một trong những thành tố quan trọng nhất của quá trình dạy học. Cùng một nội dung nhưng HS có hứng thú, tích cực hay không, có hiểu bài một cách sâu sắc không, phần lớn phụ thuộc vào PPDH của người thầy. PPDH có tầm quan trọng đặc biệt nên nó luôn luôn được các nhà giáo dục quan tâm. PPDH là cách thức thực hiện phối hợp, thống nhất giữa người dạy và người học nhằm thực hiện tối ưu các nhiệm vụ dạy học. Đó là sự kết hợp hữu cơ và thống nhất biện chứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học trong quá trình dạy học. PPDH theo nghĩa rộng bao gồm: phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và PPDH theo nghĩa hẹp. 1.2.1.2. Đặc trưng của phương pháp dạy học Hóa học Trong “Các phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả” [1], PGS.TS. Trịnh Văn Biều đã đề xuất 6 đặc trưng cơ bản của PPDH Hóa học như sau: - Hóa học là môn khoa học thực nghiệm và lý thuyết. Trong dạy hóa học, thí nghiệm là một phương tiện không thể thiếu. - Trong dạy học hóa học, các phương pháp nhận thức sau đây được sử dụng một cách thường xuyên: 9  Phương pháp diễn dịch – quy nạp: sử dụng khi dạy về mối liên hệ giữa vị trí – cấu tạo – tính chất; khi hình thành khái niệm chu kì, nhóm trong hệ thống tuần hoàn.  Phương pháp cụ thể - trừu tượng: Môn Hóa học đòi hỏi HS phải có một trình độ phát triển nhất định về tư duy trừu tượng (không thể dạy sớm hơn). GV phải sử dụng các phương tiện trực quan (hình vẽ, mô hình…) khi đề cập đến các vấn đề HS không thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường. - Các học thuyết, định luật có vai trò rất lớn trong dạy học hóa học:  Là công cụ cho phép quy nạp và diễn dịch, phân tích và tổng hợp.  Là công cụ để tiên đoán khoa học.  Là công cụ để dạy về các chất cụ thể. - Định luật tuần hoàn – hệ thống tuần hoàn và các kiến thức về cấu tạo chất (thuyết nguyên tử phân tử, thuyết cấu tạo hóa học…) là lý thuyết chủ đạo của hệ thống kiến thức hóa học. Từ chỗ là đối tượng nhận thức, sau khi học xong, nó lại trở thành phương tiện sư phạm rất hiệu nghiệm. - BTHH là công cụ rất quan trọng để để củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức cho HS, là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn đời sống. - Hóa học là bộ môn có nhiều ứng dụng trong đời sống. Trong dạy học hóa học cần có sự liên hệ mất thiết giữa nội dung kiến thức hóa học với thế giới tự nhiên và cuộc sống đời thường của con người. 1.2.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực học sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo [7] đưa ra định hướng đổi mới PPDH nhằm chú trọng phát triển năng lực HS, không chỉ chú ý tích cực hóa HS về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực GQVĐ với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc hoạt động trong nhóm, đổi mới quan hệ GV – HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kĩ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan