Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ thuật - Công nghệ Cơ khí chế tạo máy BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÓ CẢ HÌNH VẼ 3D CHI TIẾT HAY...

Tài liệu BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÓ CẢ HÌNH VẼ 3D CHI TIẾT HAY

.PDF
23
11218
92

Mô tả:

BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÓ CẢ HÌNH VẼ 3D CHI TIẾT
18 9 3.10 6 R1 B 22 15 A B-B 1.5 9 A-A 9 3.50 R6 0 .5 R3 4 16 50 R . 11 8 6 B A 33.50 47.50 CAN PHAM DINH XUAN 11CDT1 .5 0 4.98 22 5 14 17 M8 19 48 13.17 1 .23 R7 27.68 ĐẦU NỐI PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 mép vát 1,5x45* mép vát 1x45* 6 11 2lô M4 11 41 54 63 5.50 63 19 R8 2lô 79.08 8 ĐẾ 21 PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 3 5.50 59 18 18 5 5 7 30 R1 R1 19 33 18 11 SỐ 12 ĐẾ QUAY PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 BÀI SỐ 6 52 16 R4.5 9 0 R3 17 4. R3 0 .5 11 8 .5 0 39 71 80 68 11 4 9 25 17 5.50 4.50 32 ĐẾ XOAY PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 1.50 8 19 1.50 7.26 R5 6 6.68 R5 10 18 34 4.50 6 ĐÒN BẨY PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 19.50 6.50 4 1.50 2 16 11 18 5.50 12.50 R 2lô 5.50 4.5 0 R3 11 18.63 10.50 21.50 mép vát 3x60* 59 9.40 R5 6.55 6.50 21 .25 49 .50 6 M 15.50 R3 31.50 MÁ CỐ ĐỊNH PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 2.50 9.72 6 5 6 1 R1 R5 14 35 10 20 4loM3 48 0 .5 R7 4 23 MA DONG PHAM DINH XUAN 11CDT1 6 12 A 5 A R9 2lô 2Lô 2ô .50 3.03 2 9.70 46 SECTION A-A 7 35 94 R7 10 2 9.30 11 52 2lô 11.70 7 10 10 2 4 11 12 MÁ ĐỘNG 62 PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 8 6 .78 6 R3 M7.4 6 4lô 6L ôM 6 4 3 14.50 67 19 37 R26 9.47 2 1.50 2.50 2.46 35 1 19 13 3 67 MẶT BÍCH PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 8 R6 66 5 MEP VAT 7X45* 11 11 6 6 6 .50 4 R5 9 12 MEP VAT 1.5X60* 27 30 5 5 4LO 18 39 66 10 20 5 R2 12 6 R2 NAP PHAM DINH XUAN 11CDT1 64 6 R2 6lô 6 6 2 1.50 mép vát 2x45* 37 M7 22 4.10 mép vát 2,5x45* 2.50 9.50 NẮP PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 30 48 7 11 6 16 R2 4 M17 R1 11 9 10 4 5 5 R1 8 ONG NGAM PHAM DINH XUAN 11CDT1 0 R1 12.50 R3 21.50 B B 20.69 20.31 .50 28 9 SECTION B-B 21.69 48.69 18 44 R16.50 44 8 12.50 19 54 74 103 16 ỐNG NGANG PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 24 8 5 26 22 0 2.65 1.50 2L0 M2X2 82 2LO 3 2 22 2.50 7 2 20 Sq33x7LH 4 23 M1 28 ONG VIT REN TRAI PHAM DINH XUAN 11CDT1 3lô 30 38 mép vát 1.5x45* 2 4.9 24 20 0 18 3lô 3.50 2.20 0.48 1.33 4 25 20 23 33 3 16 6 73 51 ỐNG LÓT PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 R6 .7 4 32 5 54 19 22.50 6 7 11 17 22 PHIẾN BẢN LỀ PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 A R1 A-A 11 3.50 1 24 A 67 13 19 8 R1 39 25 TAY QUAY PHAM DINH XUAN 11CDT1 11 M 5X 9 6L 0 13.50 30 R2 9 7 1 18 8 59 83 42 5 76 50 39 62 1 R3 66 4L 77 0M 8X 15 29 34 41 6L 0 9 THAN 12 PHAM DINH XUAN 11CDT1 M 6 62 6 24 8 27 70 94 R5 90 38 THAN KICH PHAM DINH XUAN 11CDT1
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan