Tài liệu Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời - triết lí kaizen

  • Số trang: 184 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2235 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Khi bạn đã sẵn sàng bước vào cuộc sống bằng cả hai chân mà lại phân vân vì không biết nên làm gì trước ? Bạn hãy đi những bước nhỏ , hãy thay đổi thói quen , tạo cho mình một phong cách sống tích cực. Những bước đi nhỏ này rất quan trọng , nó ảnh hưởng đến con đường mà bạn chọn. Nếu còn lo lắng hay vẫn băn khoăn về việc thay đổi ra sao thì xin hãy đọc cuốn sách " Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời ".