Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Khoa học xã hội Văn học Giáo án 5 bước giáo án thể dục 9 năm học 2019 2020...

Tài liệu Giáo án 5 bước giáo án thể dục 9 năm học 2019 2020

.DOC
151
117
64

Mô tả:

- Mục tiêu, nội dung chương trình td 9 (tóm tắt) - Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 1. Kiến Thức: - HS biết được các nội dung chương trình thể dục 9. - Biết tổ nhóm để tập luyện đúng theo yêu cầu và phương pháp bộ môn. - Biết một số quy định để nâng cao tính kỷ luật trong giờ học. 2. Kỹ năng: - HS có thể kể tên được nội dung chương trình thể dục 9. - Thực hiện được cách điều khiển tổ nhóm để tập luyện đúng theo yêu cầu và phương pháp bộ môn. 3. Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu. 4. Định hướng các năng lực hình thành - Hình thành năng lực làm việc theo nhóm, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự phát hiện giải quyết vấn đề, năng lực xử lý tình huống, tổ chức hoạt động... cho học sinh. II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân TD trường, 2. Phương tiện: +Giáo viên: - Trang phục thể thao - Kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện - Giáo án, sổ đánh giá xếp loại, còi, sổ ghi chép, các dụng cụ phục vụ hoạt động học tập liên quan đến bài dạy (chuận bị tranh, cờ, cọc tiêu, Hố cát, bộ cọc xà nhảy cao, kẻ sân trò chơi) +Học sinh: - Trang phục phù hợp, đi giày, đội mũ mềm - Vệ sinh và đảm bảo an toàn nơi tập - Chuận bị các dụng cụ phục vụ hoạt động học tập

Tài liệu liên quan