Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Khoa học xã hội Văn học Tiều luận tình huống quản lý nhà nước tình huống xử lý tình trạng sinh viên rú...

Tài liệu Tiều luận tình huống quản lý nhà nước tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác

.DOC
26
77
113

Mô tả:

Mục lục 1. Mô tả tình húông 2. Mục tiêu xử lý tình huống 3. Phân tích nguyên nhân hậu quả 4. Lựa chọn và xây dựng phương án xử lý 5. Phân tích phương án 6. Nhận xét 7. Tài liệu tham khảo.

Tài liệu liên quan