Tài liệu Sấm trạng trình - nguyễn bỉnh khiêm

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4068 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đọc đi đọc lại, có thể (6+7=13, năm 2013), vì "Thìn Mão xuất thái bình". Vị này có thể là một người trong bọn họ, "Giáng sinh rủi kiếp Quỹ Ma nhà Trời. Nói ra thì lậu sự đời. Trái tai thì lụy đời trai khôn luần. Nói ra ám chúa bội quân. Đương thời đời trị xoay vần được đâu. Chờ cho...". Nhưng mà người này, chí Nghiêu Thuấn, tài Cao Quang...Chúng ta hảy kiên nhẫn chờ xem Cơ Trời. "Bảo Giang Thiên Tử xuất. Bất chiến tự nhiên thành"