Tài liệu Cài đặt & cấu hình hyper v trên windows server 2012 r2

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1016 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Cài đặt & cấu hình hyper v trên windows server 2012 r2
4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 12/06/2017 Trong bài lab này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình hệ thống ảo hóa của Microsoft là Hyper-V trên nền tảng Windows Server 2012 R. Để tiến hành cài đặt chúng ta cần chuẩn bị các thành phần sau: 1. Máy Domain Controller (DC01) quản lý miền adminvietnam.local 2. Máy Hyper-V (HYPER01) làm member domain Trong cửa sổ Server Manager, chọn Add roles and features Chọn Next để tiếp tục https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 1/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn Role-based or feature-based installation, chọn Next https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 2/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn máy Hyper-V, chọn Next https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 3/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn Hyper-V, chọn Next https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 4/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn Next để tiếp tục https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 5/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn Next để tiếp tục https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 6/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn card mạng của hệ thống chính https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 7/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Check Allow this server to send… https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 8/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Thiết lập đường dẫn lưu trữ các máy VM https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 9/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn Install https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 10/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Quá trình cài đặt đang diễn ra https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 11/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn Close để hoàn tất quá trình cài đặt https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 12/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Đây là giao diện quản lý của Hyper-V Manager https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 13/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn chuột phải máy Hyper-V -> New -> Virtual Machine… để tạo mới một máy ảo https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 14/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn Next để tiếp tục https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 15/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Đặt tên và nơi lưu trữ cho máy ảo -> Next https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 16/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn kiểu phân phối máy ảo https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 17/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chỉ định bộ nhớ RAM cho máy ảo -> Next https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 18/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Chọn card mạng cần kết nối -> Next https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 19/39 4/13/2018 Cài đặt & cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 R2 Định dung lượng và nơi lưu trữ của ổ cứng ảo -> Next https://adminvietnam.org/cai-dat-cau-hinh-hyper-v-tren-windows-server-2012-r2/3154/ 20/39
- Xem thêm -